Alf Kjetil Walgermo

65    17

Verdikamp med slagsider

Forslaget om ein norsk kulturkanon følgjer oppmodinga om å vere stolt av det norske. Det konservative partiet Høgre risikerer å bli bondefanga av nasjonalisme.

Publisert for 10 dager siden / 1801 visninger.

Det er ikkje lett å vere konservativ om dagen.­ No tenker eg ikkje berre­ på Twitter-­brukarnamnet til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (@konservativ), men på heile partiet Høgre og deira kamp for framleis regjeringsmakt.

Problemet for Høgre er at gode, konservative julehelsingar og forslag blir oppfatta som nasjonalistiske i ein del av folket. Vi såg det nyleg då kulturminister Linda Hofstad Helleland ønskte oss god jul og bad oss vere stolte
av det norske. Hennar eigen kulturkanon inkluderte både brunost, kvikklunsj og Ole Einar Bjørndalen, men ministeren fekk likevel tyn for å teikne eit lite inklu­-
derande bilete av det norske.

Dei seinaste dagane er det den nemnte @konservativ – kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen – som har vore i vinden med kanoniseringsforslag. Røe Isaksen ramsa ikkje opp punkt på ei liste, men baud fram ideen om den definitive topp ti-lista – ein norsk kulturkanon, i statleg regi.

Har møtt kritikk

Trass i at det norske folket elskar denne typen lister, i ein slik grad at Aftenpostens kulturmelderi «supplerer» seg i same retning, at NRK nyleg kåra Noregs beste dikt gjennom tidene og at Morgenbladet overgår oss alle i viljen til listeføringar på kulturfeltet, var det ikkje berre skryt å høyre for ideologen i Høgres programkomité. Aftenposten, som først omtalte Røe Isaksens forslag om å etablere ein norsk kulturkanon, kunne straks hente fram eit koppel av kritikarar, frå forfattarar til poli­tikarar. To dagar etter det første oppslaget kunne avisa melde: «De fleste kulturpolitikerne på Stortinget vender tommelen ned for forslaget om en nasjonal kulturkanon.» Til Dagsavisen seier­ Jan Kjærstad at forslaget har «en ubehagelig nasjonalistisk bismak», og peiker på at det kjem i ei pressa tid, der vi har begynt å snakke om nasjonen igjen på ein «politisk betenkeleg måte».

Eg er på mange måtar samd med Kjærstad, og tenker samtidig at vi her er ved kjernen av problemet: Alt snakk om kulturarv blir fort tillagt visse politiske haldningar. Den norske kulturarven er i dag blitt ein arena for politisk dragkamp, der aktørane blir pressa ut i posisjonar som «inkluderande» og «ekskluderande». Dette vil også vanskeleggjere arbeidet med ein eventuell norsk kulturkanon i så stor grad at det i praksis vil bli umogleg å komme i hamn med prosjektet. For kva skal ein norsk kultur­kanon vere uttrykk for – ein oversikt over kunstverka som forma oss som kultur, eit uttrykk for kva den norske kulturen er i dag, eller ein peikar til korleis vi skal tolke norsk kultur i vår nære framtid?

Kanon som våpen

Allereie med defineringa av prosjektet byrjar verdikampen. Og kanskje er denne verdt å ta. Men bør verkeleg den norske kultur­arven formidlast i konsentrert form gjennom ei liste utarbeidd under ei borgarleg regjering? Sett at det blir regjeringsskifte til hausten; skal det lagast ein ny kulturkanon då? Eller endå verre: Skal kulturkanonen bli eit våpen i valkampen?

Det er ingen tvil om at Noreg har ein kulturarv, slik vi også har ein kristen og humanistisk arv. Ofte kan ein sjå parallellar mellom desse, slik til dømes Nina Witoszek i Aftenposten trekkjer fram gründaren og lekpredikanten Hans Nielsen Hauge. Likevel blir det vanskeleg å seie at den norske kulturarven er identisk med ein kristen og humanistisk arv, slik ein då måtte stenge ute både norrøn og samisk kultur, og tone ned ei lang rekke med moderne og postmoderne kunstuttrykk.

Samansett

Den norske kul­tur­arven er så samansett at han truleg er umogleg å fange i ein kanon, som faktisk risikerer å bli det motsette av mangfald. Ikkje minst er det problematisk å ­avgjere kva som er den «norske» kulturen, og kva som er verdskultur vi har importert utanfrå. Kampen om norsk kulturarv er ein verdikamp med mange slagsider.

Det betyr ikkje at vi skal la vere å skilje mellom godt og mindre godt, viktig og uviktig. Kvar ­einaste dag tek eg sjølv del i denne­ prosessen, ikkje minst gjennom arbeidet mitt som kulturredaktør i Vårt Land. Det må vere lov til å meine at enkelt­e kunst- og kulturuttrykk har større verdi enn andre, både i samtida og i verdshistoria. Viss ikkje, ville vi ha gjort knefall for den totale relativisme.

Kanoniseringsprosessar er ­ingen spøk, berre spør Judit, Tobit eller ein haug av norske samtidsforfattarar som ikkje blei blant dei ti beste under 35. Men om staten sjølv har labben på listene, er det grunn til å vere på vakt. Ikkje berre fordi det alltid blir ein smule tøysete å rangere kunstuttrykk på lister. Men den norske kulturarven kan ikkje bli offer for eit bestemt regjeringsprosjekt.

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #36

Søren Ferling

0 innlegg  3807 kommentarer

Publisert 7 dager siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Hundrevis av kommentarer på Verdidebatt har slått fast at det ikke finnes noen norsk kultur. Nordmenn er helt unike, og individene i Norge er så ulike at det ikke finnes eller kan finnes noe felles som vi kan kalle vår felles kultur.

Trøst dig - i er ikke alene. Også hernede hersker denne ekseptionalisme. Der er kinesisk og somalisk og såmænd også både norsk, svensk og grønlandsk kultur, men lige netop danskerne er unikke deri at de ingen fælles kultur har.

Den intellektuelle nedsmeltning (eller svindel) ved at focusere forskelligt overfor forskellige fænomener som her kulturer og går ud på at zoome ind og ud, så fortællingen kan komme til at passe - og det er da også muligt - det bliver så bare usagligt - proportionsforvrænget.

Efter PK-normer ville det være 'racistisk', hvis altså de uretfærdigt bedømte var mørke i huden - og det er vi jo ikke, så venstrefløjen vil sige at det ikke er racistisk.

6 liker  
Svar
Kommentar #37

Njål Kristiansen

143 innlegg  16875 kommentarer

Publisert 7 dager siden

Jeg oppfattet aldri ønsket om en norsk kulturkanon som et forsøk på å sette opp en liste over lesverdige bøker. En kanon skal i så fall inneholde et generelt bilde av hva som er koscher kultur i Norge uten å begrenses av rene kulturuttrykk og inkludere flere sider av samfunnet. 

2 liker  
Svar
Kommentar #38

Olav Nisi

145 innlegg  4838 kommentarer

Nei

Publisert 7 dager siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Bør vi ikke snart akseptere tingenes tilstand?

Ikke så lenge jeg lever. Men jeg er selvsagt klar over at en mening uttrykt på VD, enten som innlegg eller kommentar, den når ikke mange.  En skal ha et tungt navn om antall visninger går over 60 i første runde.  Men bare det å få skrive av seg sin egen oppfatning det demper trykket.  Takk for takhøyden, VD ! Men noen papirtrykte meninger har da sluppet gjennom i lokalavisa - så

når all  (svensk) virkelighet  viser at en har hatt rett i det meste,  at Norge tross alt har greid seg bedre enn de fleste - ja da kan barnebarna i fremtiden se i scrapboka - hvor sto han  i denne tiden, goffa ?


5 liker  
Svar
Kommentar #39

Jarl Henning Ulrichsen

5 innlegg  826 kommentarer

Publisert 7 dager siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Trøst dig - i er ikke alene. Også hernede hersker denne ekseptionalisme. Der er kinesisk og somalisk og såmænd også både norsk, svensk og grønlandsk kultur, men lige netop danskerne er unikke deri at de ingen fælles kultur har.

Men dette er da påfallende. Det finnes altså etter mange danskers oppfatning heller ingen dansk kultur, mens alle innvandrere, asylanter, flyktninger og andre fremmedfolk har en kultur og bringer med seg en kultur? Forholdet er, om jeg forstår deg rett, det samme i Danmark som i Norge. Når vi har trodd at våre nasjoner har en kultur, har vi ganske enkelt tatt feil. Jeg ser det ikke helt, men jeg er så åpen at jeg gjerne lar meg korrigere og rettlede til bedre innsikt.

Nå finnes det heldigvis, som du sikkert har sett, mange skarpskodde og velorienterte debattanter nettopp på denne tråden. Jeg er sikker på at de kan forklare oss hvorfor vi andre har lidd og lider under denne misforståelsen om en norsk eller dansk kultur eller nasjonale kulturer overhodet. Jeg appellerer til dem og ber dem forklare oss hva de ser som noen av oss andre ikke ser.


4 liker  
Svar
Kommentar #40

Jarl Henning Ulrichsen

5 innlegg  826 kommentarer

Publisert 7 dager siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg oppfattet aldri ønsket om en norsk kulturkanon som et forsøk på å sette opp en liste over lesverdige bøker.

Hva oppfattet du det som? Mener du at forslaget har «en ubehagelig nasjonalistisk bismak», og «at det kjem i ei pressa tid, der vi har begynt å snakke om nasjonen igjen på ein «politisk betenkeleg måte»?


3 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Mona Ekenes kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 4 timer siden / 313 visninger
Sverre Avnskog kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 5 timer siden / 313 visninger
Petter Kvinlaug kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 5 timer siden / 313 visninger
Kristian Kahrs kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 5 timer siden / 313 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 5 timer siden / 313 visninger
Sverre Avnskog kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 6 timer siden / 313 visninger
Petter Kvinlaug kommenterte på
- Dette er eit pågåande justismord
rundt 6 timer siden / 684 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 6 timer siden / 313 visninger
Peder M.I. Liland kommenterte på
- Dette er eit pågåande justismord
rundt 6 timer siden / 684 visninger
Petter Kvinlaug kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 6 timer siden / 313 visninger
Sverre Avnskog kommenterte på
Når politikken blir nådeløs
rundt 6 timer siden / 4712 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Baklengsintegrering
rundt 6 timer siden / 2334 visninger
Les flere