Håkon Hovda

144    2368

Hva Kristi forsoningsverk gjør med den troende

Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. - 1Joh 2.2

Publisert: 7. jan 2017 / 267 visninger.
Gud Faderen sendte Sin Sønn til jord var det for en spesifikk hensikt, nemlig å sone for verdens synd. Da Josef fikk vite at Maria var gravid, forteller Matteus oss, ønsket han å skille seg fra henne i stillhet så han ikke skulle bringe skam over henne. Men en engel åpenbarte seg for han i en drøm og sa: "Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For Barnet som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd. Hun skal føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jesus, for Han skal frelse Sitt folk fra deres synder." (Matt 1.20-21). Jesus kom ikke for å gi oss et godt liv. Han kom ikke for å oppfylle våre drømmer. Men Han kom for å frelse oss gjennom å sone på vegne av oss, så vi skulle gå fri fra straffen. Jesaja sa det slik flere hundre år tidligere: Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme Ham. (53.6)
    
Vi var skyldige. Han var uskyldig.
Vi fortjente dom og straff. Han fortjente det ikke.
Vi gikk fri. Han ble straffet for oss.

For mange kan det være en vanskelig tanke å forholde seg til. Ikke bare virker tanken om at Gud ble et fattig og sårbart menneske absurd og ulogisk, men enda mer at denne guden, himmelens og jordens skaper, skulle lide og dø på vegne av de Han selv hadde skapt. Det strider helt mot vår menneskelige fornuft at En skulle lide og dø på vegne av et folk som selv var skyld i sin tilstand. Men det var altså dette Gud valgte å gjøre gjennom Jesus Kristus på grunn av Sin uendelige kjærlighet til oss.
     Bibelen lærer oss at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. (Rom 5.8). Jesu død den gang, viser Guds kjærlighet til oss her og nå. Ikke bare har Han en gang vist Sin store kjærlighet til oss gjennom Jesu lidelse og død på generelt grunnlag, men hver og en som bøyer kne og tar imot Ham, får personlig erfare Guds store kjærlighet gjennom Jesu tilgivelse og nåde.

Her og nå.
Ufortjent.
Kun av nåde.

Har du ikke erfart denne Guds kjærlighet gjennom troen på Jesus i ditt liv, så er du ikke frelst. Det er umulig å bli "født på ny", tilgitt ens synder og forsont med Gud uten at du samtidig får en dyp og fast erfaring av Guds kjærlighet i ditt liv. Det kristne, gjenfødte menneske som har denne første kjærlighet i sitt sinns dagbok, kan aldri slå seg for brystet å si: "Gud velsigner meg fordi jeg faster tre ganger ukentlig. Jeg ber daglig og jeg gir til den fattige, derfor har Gud rikelig velsignet meg." Nei, den kristne broder og søster som ikke glemmer hva Guds store kjærlighet imot en stakkars synder har gjort for oss i Kristus Jesus, vil istedet si: "Se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og lær meg å frykte og elske Deg alene. Deg tilhører æren og makten og prisen for alltid og alltid."
    Som med så mange ting i Bibelen, foregår det i dag en kamp om også forsoningslæren. Det er de som hevder at Guds vrede over Jesus på korset ikke er forenlig med Guds kjærlighet. Disse vil ha et stort problem om de skulle være så heldig å møte på apostelen Johannes en dag. Hør hva han sier om dette i sitt første brev, kapittel 4, vers 10: Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og sendt Sin Sønn til soning for våre synder. Det er nettopp det at Gud lar Sin dom over synden ramme Sin egen Sønn, som åpenbarer for oss Guds enorme kjærlighet for oss. Med andre ord er Guds kjærlighet umulig å erfare i sannhet uten at man også får se Guds vrede over synden. Guds hellighet - Hans renhet, Hans makt, Hans rettferdighet; innbefatter også Guds kjærlighet.
   Faktisk, på en måte, er Guds kjærlighet større enn Guds vrede. Både Guds vrede og Guds kjærlighet blir synlig på Golgata kors. Men aller mest Hans kjærlighet. For etter korset består Guds kjærlighet, mens Hans vrede over synden dør med Jesus. Kong David vitnet om dette i Salme 30: Et øyeblikk varer Hans vrede, hele livet varer Hans nåde.
    Enhver sann kristen har måttet komme til et punkt hvor han erfarer Guds hellighet. Han møter sin egen synd og sitt eget mørke i lys av Guds renhet og fullkommenhet og han blir skremt. Han kjenner seg fortapt. Som om hans egen synd og elendighet drukner han. Men så er det som i et øyeblikk at Gud i Sin nåde gir han et glimt av Jesus, og den fortapte fatter håp. Han bekjemper frykten for mennesker. Han enser ikke sin familie eller sine naboer. Han lar seg ikke lenger blende av denne verdens tomme løfter, men strekker ut sin hånd som for å bare få berøre fliken av Hans kappe i det Han går forbi.
   Men istedet for en lett følelse av Mesterens plagg som stryker over hånden, som en skygge faller over et ansikt, så overveldes han av en strøm av kraft og kjærlighet og han løftes ut av seg selv og dette tidligere fortapte menneske blir oppslukt av Han som var før noe var til. Han som er Livets Fyrste. Han som er Veldig Gud, Evig Far. Fredsfyrsten. Og for første gang får Han høre Faderens røst i Sitt indre: "Du er Mitt barn. Jeg elsker deg. Se, din synder er deg tilgitt. Din skyld er betalt. Du er Min."
 
Du som kaller deg ved Hans navn, la ingen så tvil om forsoningen. La ingen tvil få rot i din sjel om hva Jesus har gjort for deg. Ved Han er du blitt en arving til himmelens rike, og Ånden er pantet på denne fantastiske arven (Ef 1.13b-14). Guds fred, legedom, løftene, kraft i fristelser og forfølgelser, Hans nærvær i dødsskyggens dal, hellighet; det er alt ditt. La bare ikke djevelen eller denne verdens fristelser og prøvelser få stjele fra deg det som er ditt ved troen på Han.

Først publisert på min blogg Solus Christus. Du er hjertelig velkommen for en kikk på flere innlegg av meg om forskjellige tema som tar utgangspunkt i et kristent livssyn. 
2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Daniel Hisdal

56 innlegg  2170 kommentarer

Provoserende

Publisert over 1 år siden

Du starter altså dette innlegget med å sitere 1.Joh 2.2, et vers ditt soteriologiske livssyn ikke tror på en gang. Dette verset vil for en som ikke kjenner til det du tidligere har skrevet, ha en positiv effekt på det de leser videre. For oss andre, som vet hva du egentlig ligger i ordene når du skriver "nemlig å sone for verdens synd", "Han kom for å frelse oss gjennom å sone på vegne av oss, så vi skulle gå fri fra straffen", "Bibelen lærer oss at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere" osv, er dette provoserende. Ikke bare fordi vi vet hva som ligger bak ordene når du skriver de, men også fordi at budskapet som egentlig er der om at Jesus faktisk døde for alle osv, er så rikt!

PS: Du vil få store problemer om du en dag skulle komme i diskusjon med John Piper om denne kommentaren: "Du som kaller deg ved Hans navn, la ingen så tvil om forsoningen. La ingen tvil få rot i din sjel om hva Jesus har gjort for deg."

Når alt dette er sagt, må jeg selvsagt understreke at denne kommentaren kun gjelder om du fortsatt holder deg til Calvins lære/løgn.

Svar
Kommentar #2

Håkon Hovda

144 innlegg  2368 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Det er ikke så lett å forholde seg til deg, min venn, når du er så opphengt i Kalvin. Dette handler om hva Guds Ord lærer oss og jeg syns det vil være mer nyttig å samtale om dette utfra det. Så vil jeg sette pris på om du ikke hinter om at jeg skulle ha en slags skjult, bakenforliggende, forvrengt teologi som egentlig driver alt jeg gjør og skriver. Viss ikke så syns jeg moderator bør ta en prat med deg fordi det skaper ubehag for både meg, og andre som ønsker å delta, når du omtaler de du evt ikke er enige med slik du gjør (ikke finner jeg det særlig kristelig heller).

Broderlig hilsen

Håkon

1 liker  
Svar
Kommentar #3

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2427 kommentarer

Negativ forkynnelse

Publisert over 1 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Enhver sann kristen har måttet komme til et punkt hvor han erfarer Guds hellighet. Han møter sin egen synd og sitt eget mørke i lys av Guds renhet og fullkommenhet og han blir skremt. Han kjenner seg fortapt. Som om hans egen synd og elendighet drukner han. Men så er det som i et øyeblikk at Gud i Sin nåde gir han et glimt av Jesus, og den fortapte fatter håp. Han bekjemper frykten for mennesker. Han enser ikke sin familie eller sine naboer. Han lar seg ikke lenger blende av denne verdens tomme løfter, men strekker ut sin hånd som for å bare få berøre fliken av Hans kappe i det Han går forbi.

Innlegget inneholder sikkert mye god "kristen teologi" som nok applauderes av mange, men som samtidig virker temmelig teoretisk - ikke nødvendigvis noe galt i det.

Men, det siterte er jo ren svada så lenge du starter med "Enhver sann kristen ...". Jeg, som subjektivt sett er en sann kristen, har aldri blitt skremt av min egen synd og mitt eget mørke, ei heller kjent meg fortapt.

Et slikt innlegg medfører da at mennesker ikke føler seg som en sann kristen - om man tror på innleggets innhold (spesielt det siterte).

1 liker  
Svar
Kommentar #4

Håkon Hovda

144 innlegg  2368 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Jeg kan ikke svare for din tro og frelse. Det kan kun Gud. Men så langt jeg kan lese Guds Ord, så følger det at man må omvende seg fra sin synd for å kunne bli en kristen og gjenfødt på ny. Konkret tenker jeg på hva blant annet Jesus sa om at Den Hellige Ånd sin oppgave var blant annet å overbevise verden om synd (Joh 16.8). Ellers tenker jeg også på Apg 2.37- og Apg 3.19. Om man ikke kjenner både sorg og fordømmelse over sin synd, så er det vanskelig å se at dette mennesket har mottatt Den Hellige Ånd og forstår at ens synder leder en til fordømmelse og fortapelse.

Det er videre litt merkelig at du kaller deg en sann kristen, men at du ikke noen gang har kjent på det mørket som er i etthvert menneske, og derfor også sorg over dette, som faktisk ledet til Jesu lidelse og offer. Videre er det nettopp denne synden som bor i oss alle, som leder til all elendigheten vi ser rundt oss. Ingen kan toe sine hender og si at man ikke er en del av ondskapen som vi ser i verden rundt oss. Det er jo nettopp dette Jesus viser oss i bergprekenen

1 liker  
Svar

Siste innlegg

Fra oversett til overbetont
av
Pål Repstad
rundt 1 time siden / 25 visninger
0 kommentarer
Takk, adjø og farvel
av
Per Arne Dahl
rundt 1 time siden / 104 visninger
1 kommentarer
Realpresens eller preteritum
av
Tormod Wasbø
rundt 1 time siden / 34 visninger
0 kommentarer
Ingen raske løsninger
av
Joav Melchior
rundt 4 timer siden / 309 visninger
1 kommentarer
Mirakelpredikantene
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 492 visninger
4 kommentarer
Vi har henne ikke
av
Håvard Nyhus
rundt 16 timer siden / 931 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Fra oversett til overbetont
av
Pål Repstad
rundt 1 time siden / 25 visninger
0 kommentarer
Takk, adjø og farvel
av
Per Arne Dahl
rundt 1 time siden / 104 visninger
1 kommentarer
Realpresens eller preteritum
av
Tormod Wasbø
rundt 1 time siden / 34 visninger
0 kommentarer
Ingen raske løsninger
av
Joav Melchior
rundt 4 timer siden / 309 visninger
1 kommentarer
Mirakelpredikantene
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 492 visninger
4 kommentarer
Vi har henne ikke
av
Håvard Nyhus
rundt 16 timer siden / 931 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Daniel Krussand kommenterte på
Takk, adjø og farvel
8 minutter siden / 104 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Ingen raske løsninger
12 minutter siden / 309 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Ernas Trump-problem
23 minutter siden / 1785 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Samarbeid, samkvem og samliv med syndere
30 minutter siden / 222 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 6061 visninger
Kjetil Nilsen kommenterte på
Israel og boikott
rundt 1 time siden / 1400 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Israel og boikott
rundt 1 time siden / 1400 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 6061 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 2 timer siden / 3740 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 6061 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Israel og boikott
rundt 2 timer siden / 1400 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Vi har henne ikke
rundt 2 timer siden / 931 visninger
Les flere