Tore Olsen

18    4448

Høyre vil fase ut kontantplikt i butikker innen tre år

Vi nærmer oss 666 samfunnet med raske skritt. Det samfunnet bibelen profeterte for 2000 år siden, med anti-krist som kongen av mammon.

Publisert: 7. jan 2017 / 424 visninger.

E24 kommer med nyheten - et skritt videre i en serie med tiltak som skal gi myndighetene fullstendig kontroll over hvert eneste menneske

For en tid tilbake skrev jeg innlegget: 

Din handlefrihet skal begrenses av TTIP

Innlegget omhandlet utfasing av stater til fordel for One World Order, hvor handelsavtaler overstyrer staters regjeringer og folkets rett til å styre eget land.

At Trump vant presidentvalget kan være en forsinkelse av prosjektet, men det som er profetert vil skje. Slik vil kongen av mammon, anti-krist, styre verden inn i et system hvor lands suverenitet overtas av pengemakten - helt og holdent!

Det enkelte menneskes rett til å eie sine midler og handle etter eget ønske, fases ut ved at penger ikke lenger er kontanter. Man eier altså ikke sine egne penger lenger, bankene eier dem - men vi blir gitt disposisjonsrett på betingelse av å registrere oss digitalt. Vi mottar ikke kontanter, kan ikke handle med kontanter, vi kan ikke spare under madrassen - alt blir synlig for pengemakten, hvem som eier hva, hvor mye og hvordan penger blir brukt.

Det siste skrittet som tas er når plastkort og andre valuta-verktøy fases ut, og innoperert chips eller "merker" preges på panne eller hånd. Når det skjer kan ingen skjule seg, rane noen eller stjele - den som overvåker handelen vet også når en person handler, hvor vedk. handler og hva som handles - i tillegg vil denne merkingen kunne følges via GPS hvor som helst i verden.

De som innfører dette systemet ledes av mørkets makter. Hensikten er å vise Gud at Hans system med handlefrihet er et dårligere system enn direkte kontroll av hvert enkelt individ, - hva hvert enkelt individ foretar seg til enhver tid.

Anti-krist er ikke en person, men et system som ledes av en person. Dette systemet har vært på jorden siden Lucifer og hans djevler ble kastet ned på denne planeten. Systemet er avgudsdyrkeri og skal desimere antall mennesker på planeten, og styre hver enkelt person som blir tilbake etter anti-krist sin vilje.

Hvordan står man i mot denne prosessen? Det blir ikke lett - det koster livet.

"Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes.

16 Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne,

17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn.

18 Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti."

Og nå skjer det og vi ser at det skjer, men reagerer ikke.

Jeg tipper dette innlegget ikke gir mange kommentarer - det blir for ubehagelig å ta inn over seg, at denne generasjonen er den som omtales i siterte skriftsteder.

7 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

168 innlegg  990 kommentarer

Personvernperspektivet forsvinner.

Publisert over 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det enkelte menneskes rett til å eie sine midler og handle etter eget ønske, fases ut ved at penger ikke lenger er kontanter. Man eier altså ikke sine egne penger lenger, bankene eier dem - men vi blir gitt disposisjonsrett på betingelse av å registrere oss digitalt.

Og like kort som et solbad i en maurtue bør forslaget om å fjerne kontantene være. I alle fall om man verdsetter sin personlige frihet og retten til å foreta økonomiske transaksjoner uten at noen skal ha muligheten til å spore disse.

I en tidligere artikkel i VG uttrykker konserndirektør for personmarked i DNB, Trond Bentestuen, at det er på høy tid å fjerne kontantbruken. Hans resonnement er saklig nok og hviler på argumentet om å fjerne motivasjonen for ran og overrfall - altså kontantene , samt det faktum at kortbruken og annen elektronisk betalingsformidling har økt jevnt og trutt gjennom mange år.

Og, med på laget har han blant annet Rema 1000 sjefen, Robert Reitan, som støtter DNB fullt ut, og som viser til at det  hos Rema  kun var ca 8,4% av kundene som i fjor(2015) betalte med kontanter i deres butikker - og trenden fortsetter.

Sjefen i Deutsche Bank, som nylig deltok ved  World Economic Forum, uttrykte også at ”vi bør kvitte oss med cash”

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oekonomisk-kriminalitet/dnb-vil-fjerne-alle-kontantene-i-norge/a/23599855/

Argumentasjonen hviler altså i første rekke på to premisser. Nordmenns stadig økende bruk av kort og annen elektronisk betalingsformidling , samt effekten dette (det kontantløse samfunn) vil få i forhold til både økonomisk og annen kriminalitet. M.a.o kan det det kontantløse samfunn tilsynelatende være en riktig og naturlig konsekvens av dette resonnementet.

Men, så langt er det et problem at ingen av tilhengerne ser ut til å ville drøfte de mer problematiske sidene ved  forslaget, og at dersom systemet skulle bli innført, så vil det ikke på noen måte være mulig å skjule hva man bruker pengene på.

Dette burde mane til  ettertanke, nettopp fordi det er mulig å se for seg en rekke gode og helt legitime grunner til at en pengetransaksjon skal forbli privat, uten at dette skal kunne spores på noen måte.Selvsagt kan man innvende at det allerede nå, f,eks i vinnings hensikt og med tilstrekkelige kunnskaper, kan kartlegge enkeltmenneskets personlige økonomi og disposisjoner - og hva gjør vel da litt fra eller til.

Mye faktisk.

Mange av de samme argumentene som bidro til at Datalagringsdirektivet heldigvis kollapset i sin tid, burde også bidra til å kjøle ned kontantvegrerne  og deres kontantløse hverdag.

”Datalagringsdirektivet er i sin helhet uforenlig med kravene i Charter of Fundamental Rights i Den europeiske unionen, om at enhver begrensing i utøvelsen av en grunnleggende rettighet må være lovbestemt,” skrev EU-domstolen i en pressemelding i tidligere.

For de mange som sterkt motsatte seg direktivet,  så var en av de viktigste innvendingene - og dette var også et poeng for EU`s generaladvokat - at direktivet muliggjorde kartlegging av store mengder av informasjon om privatpersoner, og at dette åpenbart kan misbrukes. 

Direktivet la derfor til rette for å lage et tilnærmet komplett og nøyaktig bilde av en persons identitet, og store muligheter for misbruk og kriminell virksomhet som en følge av dette.

Kartlegging av enhver økonomisk transaksjon tilhører uten tvil den samme sfæren av overvåkningspotensiale, og derfor er dette et spørsmål med mange fasetter som må drøftes nærmere.

Grundig.

Noen vil hevde at den” personlige friheten” er nokså illusorisk når  omfanget av elektroniske transaksjoner er som nå og at man allerede , dersom man i ønsker det, langt på vei er i stand til å kartlegge enkelpersoners økonomiske liv og levnet - også i vinnings hensikt.

Men, langt verre er det å tenke seg den ”totale” makten den kontantløse virkeligheten vil kunne bidra med i etthvert samfunn som ikke har et grunnleggende transparent og åpent demokratisk fundament .

Historiens gang og både fordums og nåværende skrekkregimer utelukker dessverre ikke utvikling av despotier og tvangsregimer som gjerne undertrykker enkeltmennesker og nasjoner.

Derfor er det også grunn til å  søke muligheter som fortsatt fullt ut kan ivareta personvernet. Foreløpig har man ikke lagt frem løsninger som kan ivareta dette perspektivet, og det er ikke betryggende på noen måte.

11 liker  
Svar
Kommentar #2

Carl Wilhelm Leo

5 innlegg  702 kommentarer

Politisk arroganse ?

Publisert over 1 år siden

Takk for godt innlegg og kommentar.

For det første er det merkelig at et politisk parti har planer om ved vedtak å fjerne kontante penger fra hele samfunnet.

Hvem er det dette angår - i aller høyeste grad ? Jo det er innbyggerne som snørrhovne politikere har for vane å ikke spørre før man setter sine mer eller mindre skadelige prosjekter og kjepphester ut i livet.

Ref norsk vannkraft , lirket ut av den direkte folkevalgte kontroll og over til bonusbelønnede typer som opererer uten offentlig innsyn - med en hel hær av mellommenn , grønne sertifikater , smartmålere og på toppen av det hele opprinnelsesgaranti på vår egen vannkraft.

Befolkningen eier på papiret fremdeles den vannkraften som man leker seg med. Det ministeren er opptatt av er fordelingen av styrevervene - hvilket ikke sees å tjene felleskapet/eierne/forbrukernepå noen som helst måte. 

Og nå fortsetter suksesspolitikken med de samme aktørene - denne gang skal de politiske broilerne gnukke nesene sine ned i folks kontante penger - uten at noen har bedt om det.

La oss ta teksten og hva politikkens vidunderbarn har å fortelle :

http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2017/01/07/195268610/stotte-til-hoyre-forslag-om-fjerne-kontantplikt

 

World Economic Forums guruer og pengematadorer ønsker seg selvfølgelig  total kontroll over alles økonomi så langt det overhodet kan gjennomføres.

Vi har i dag en utenriksminister som kommer fra "lobbyanstalten" World Economic Forum" og spørsmålet begynner å komme hvem som burde utelukkes fra å velges til norsk rikspolitikk.

Ut fra det vi leser er partiet Høyre fullt ut klar til å fjerne befolkningens mulighet til å bruke kontante penger. Er det et politisk sykdomstegn eller sunnhetstegn når vi tar i betraktning at Norge ikke er en bananrepublikk ?

Børge Brende og Sylvi Listhaug kommer begge fra helt klare politiske lobbybedrifter. I prinsippet burde disse pluss alle som er tilknyttet "hemmelige" organisasjoner   som frimurere , embedsmenn, Bilderbergere og annet ikke være valgbare fordi et demokrati krever full åpenhet og en garanti om hvor lojaliteten ligger. Dette er noe som har utviklet seg og bør i alle fall nevnes. Selv om Sylvi Listhaug fremstår som Norges mest klartenkte politiker på lenge.

---

Jeg skal ikke koble Daniel , Ezekiel og Johannes inn i denne sammenhengen - men kort nevne at når kristendom som fag er fjernet fra skolen så vil den oppvoksende slekt i grove trekk være uvitende om bibelhistorien , Jesus , 666 , fredsfysten , dyret i Åpenbaringen osv. Og de få som nevner dette vil kunne pekes ut som konspirasjonsteoretiere - slik vi ser teknikken benyttet med hell i andre sammenhenger.

Når det er sagt så legger jeg ved denne til ettertanke - men igjen - jo mer man lærer desto klarere blir det hvor lite man vet : verd å ta tid til å se og konklusjonen vil nok provosere noen:

https://www.youtube.com/watch?v=-cBqrGz2Kcs&list=PLZYO_mR_dD41H62ZDCassEU4IaWPnMVSl

 

   

   

 

 

 

3 liker  
Svar
Kommentar #3

Marianne Solli

16 innlegg  1333 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Tja ... jeg har nesten aldri kontanter med meg, så jeg trenger ikke å frykte så store forandringer for egen del, men jeg ser jo at det vil skape både merarbeid og utgifter for enkelte, som ikke ennå har skaffet seg PC-er, nettbanktilkoblinger m.m. 

Jeg er heller ikke så engstelig for at jeg skal legge igjen spor når jeg bruker kortet mitt, for jeg føler at jeg ikke har noe særlig å skjule. Kanskje ser jeg akkurat dette også som en betryggelse. Når korrupte mennesker vet at de legger igjen spor ... og at der ikke er kontanter å stjele, ser jeg i min naivitet det slik at kanskje vil sådanne bedragerier minke.

Tiggerne får kanskje flere problemer ved denne nyordningen, men så kommer det nok noe lurt som erstatter disse bøssene, formoder jeg. Vi får vel se og erfare etter hvert.

Svar
Kommentar #4

Ben Økland

13 innlegg  4067 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Når korrupte mennesker vet at de legger igjen spor ... og at der ikke er kontanter å stjele, ser jeg i min naivitet det slik at kanskje vil sådanne bedragerier minke.

Ja, sikkert, men kjeltringer vil fortsatt stjele lommeboka med kredittkortet i (etter først å ha utspionert koden din).

Slike ran og bedragerier er imidlertid null og niks mot hva de virkelig store kjeltringene kan få sugd ut av folk flest når de først får kartlagt alle sider ved personens pengebruk og i tillegg sitter med ansvaret for å administrere godtfolks kontoer. Vi blir fullstendig livegne under storkonsernene og bankene. De pengemektige kan i fellesskap utøve all makt over folk.

Høyres drømmesamfunn?


3 liker  
Svar
Kommentar #5

Marianne Solli

16 innlegg  1333 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Akk, jeg tror kanskje for godt om folk flest. Så kommer vel muligens fingeravtrykk fremfor koder, eller ...? Men gebyrer kommer vi nok ikke unna.

Svar
Kommentar #6

Tore Olsen

18 innlegg  4448 kommentarer

Muligens ikke forstått

Publisert over 1 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Akk, jeg tror kanskje for godt om folk flest. Så kommer vel muligens fingeravtrykk fremfor koder, eller ...? Men gebyrer kommer vi nok ikke unna.

Jeg tror ikke du helt fikk med deg hva innlegget egentlig handler om - det er ikke penger, men din rett til å ta frie valg. Penger er bare et verktøy til å fjerne din frihet fra deg, styre deg - enten du vil eller ei.

3 liker  
Svar
Kommentar #7

Tore Olsen

18 innlegg  4448 kommentarer

Høyres drømmesamfunn

Publisert over 1 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Høyres drømmesamfunn?

Jeg er redd dette er tverrpolitisk

Svar

Siste innlegg

Venstres Høyre-problem
av
Berit Aalborg
18 minutter siden / 9 visninger
0 kommentarer
Rett til liv - heile livet
av
Aase Maren Østgaard
rundt 2 timer siden / 217 visninger
4 kommentarer
Avlatshandelen i Vennesla
av
Leif Gunnar Sandvand
rundt 5 timer siden / 411 visninger
1 kommentarer
Bokanmeldelse med skylapper?
av
Lyder Storhaug
rundt 5 timer siden / 101 visninger
2 kommentarer
Norge Trenger Kristne høgskoler
av
Erik Waaler
rundt 6 timer siden / 78 visninger
0 kommentarer
VGs karakterdrap
av
Bjarte Ystebø
rundt 6 timer siden / 302 visninger
2 kommentarer
Kravløst og nakent
av
Stein Ellinggard
rundt 7 timer siden / 50 visninger
0 kommentarer
Religiøse roboter
av
Hanne Linn Skogvang
rundt 7 timer siden / 116 visninger
0 kommentarer
Dataspel som diagnose
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 255 visninger
4 kommentarer
Sannhet til besvær
av
Marit Vikan Sævareid
rundt 17 timer siden / 95 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Avlatshandelen i Vennesla
av
Leif Gunnar Sandvand
rundt 5 timer siden / 411 visninger
1 kommentarer
Bokanmeldelse med skylapper?
av
Lyder Storhaug
rundt 5 timer siden / 101 visninger
2 kommentarer
Norge Trenger Kristne høgskoler
av
Erik Waaler
rundt 6 timer siden / 78 visninger
0 kommentarer
VGs karakterdrap
av
Bjarte Ystebø
rundt 6 timer siden / 302 visninger
2 kommentarer
Kravløst og nakent
av
Stein Ellinggard
rundt 7 timer siden / 50 visninger
0 kommentarer
Ute av verden
av
Andreas Ribe
1 dag siden / 1647 visninger
1 kommentarer
Blikket mot himmelen
av
Petter Mohn
2 dager siden / 131 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Venstres Høyre-problem
av
Berit Aalborg
18 minutter siden / 9 visninger
0 kommentarer
Rett til liv - heile livet
av
Aase Maren Østgaard
rundt 2 timer siden / 217 visninger
4 kommentarer
Avlatshandelen i Vennesla
av
Leif Gunnar Sandvand
rundt 5 timer siden / 411 visninger
1 kommentarer
Bokanmeldelse med skylapper?
av
Lyder Storhaug
rundt 5 timer siden / 101 visninger
2 kommentarer
Norge Trenger Kristne høgskoler
av
Erik Waaler
rundt 6 timer siden / 78 visninger
0 kommentarer
VGs karakterdrap
av
Bjarte Ystebø
rundt 6 timer siden / 302 visninger
2 kommentarer
Kravløst og nakent
av
Stein Ellinggard
rundt 7 timer siden / 50 visninger
0 kommentarer
Religiøse roboter
av
Hanne Linn Skogvang
rundt 7 timer siden / 116 visninger
0 kommentarer
Dataspel som diagnose
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 255 visninger
4 kommentarer
Sannhet til besvær
av
Marit Vikan Sævareid
rundt 17 timer siden / 95 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Roald Øye kommenterte på
Det står skrevet, men mange bryr seg fint lite om det.
4 minutter siden / 1069 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Rett til liv - heile livet
7 minutter siden / 217 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dataspel som diagnose
9 minutter siden / 255 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dataspel som diagnose
27 minutter siden / 255 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Rett til liv - heile livet
35 minutter siden / 217 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dataspel som diagnose
44 minutter siden / 255 visninger
Magrethe Rud kommenterte på
Hva skal vi med De ti bud i 2018?
rundt 1 time siden / 415 visninger
Mette Solveig Müller kommenterte på
Profetisk eller politisk?
rundt 1 time siden / 423 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Vi har henne ikke
rundt 1 time siden / 4406 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Dataspel som diagnose
rundt 1 time siden / 255 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Rett til liv - heile livet
rundt 1 time siden / 217 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Endens tid
rundt 1 time siden / 2135 visninger
Les flere