Sven Vidar Bottolvs

3    20

«Putinisering av Europa»

Publisert: 7. jan 2017 / 886 visninger.

I dagens Aftenposten (nettutgave) kan vi lese et innlegg; «Farlig putinisering av Europa», kommentator Frank Rossavik.

I dette innlegget skriver Rossavik blant annet; «Hvis målet er makt i vest, har Vladimir Putin langt større suksess enn Sovjetunionens ledere i sin tid hadde».
I europeiske land knytter partier seg helt eller delvis opp mot Putins autoritære, høyrenasjonalistiske regime i Russland. Den umiddelbare årsaken er enkel, de nevnte partiene er også autoritære og høyrenasjonalistiske.

Russland, er ikke Sovjetunionen.
Er Putin kommunist eller bolsjevik?
Putins politikk fremstår som mer pragmatisk og konservativ enn i de fleste land i Vesten.
Konservativ eller liberal, hva skal vi velge?
Dette avhenger vel av persepsjon og til sist erfaringer?

Jeg siterer: «Den liberale verdensordenen står i en dyp krise som delvis er selvforskyldt. Stikkord er feilslåtte kriger i den tredje verden og store terroraksjoner delvis som konsekvens av dem, en globalisering av økonomien og arbeidslivet som ikke bare skaper vinnere, en innvandringspolitikk som ikke har tatt nok hensyn til vanlige folks uro og mer til».

Er det forunderlig at mennesker er på søken etter alternativer til den liberalisering og globalisering som har pågått her i Vesten!
Det store spørsmålet synes nå å være om det er rom for både konservative- og liberale mennesker i et demokrati?

4 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

144 innlegg  19613 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Sven Vidar Bottolvs. Gå til den siterte teksten.
Er det forunderlig at mennesker er på søken etter alternativer til den liberalisering og globalisering som har pågått her i Vesten!
Det store spørsmålet synes nå å være om det er rom for både konservative- og liberale mennesker i et demokrati?

Ja, det er forunderlig i den forstand at globaliseringen har vært en slik suksess og har løftet hundrevis av millioner av mennesker opp fra fattigdom til middelklasse. Jeg håper riktignok at det ikke er derfor vestens befolkning protesterer. Antagelig ligger protesten mer i retning av at man har fått det fremmede, delingen og samarbeidet over alle grenser inn på nært hold, og at det var greit så lenge det var en teoretisk størrelse, men at praksis ikke frister like mye. Der ligger vår prøve- og snublesten. Vi må overkomme disse og se oss som medlemmer av det globale samfunn som arbeider sammen for felles goder. Ropet etter sterke ledere bør stilne til fordel for kravene om mer demokrati, være seg politisk, økonomisk og kulturelt. Da vil nasjonalismen igjen falle. Denne gang må det skje uten en opprivende krig. 

2 liker  
Svar
Kommentar #2

Sven Vidar Bottolvs

3 innlegg  20 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Ja Njål, jeg er ikke uenig i det du skriver.
At det denne gangen må skje uten en opprivende krig, håper jeg og støtter hundrede prosent.

Det jeg ser på som den store utfordringen, er hastigheten på globaliseringsprosessen.
Dette må være en åpen prosess om fordeler, ulemper, veien frem til -, maktstrukturer og mulighet til demokratiske påvirkninger.

I verden av i dag er det så store forskjeller.
Vi har diktaturer og demokratier av forskjellige grader og varianter, forskjellige religioner og trosretninger, fordelingen av goder som lønninger og sosiale goder er også så forskjellig.
Det å håpe at man kan smelte alt dette sammen i løpet av for eksempel en tidsperiode på 20 år er naivt, farlig og vil med høy sannsynlighet utløse krig og elendighet.

Nasjonene må bli enige om et felles mål.
Prosessen er; vegen til målet (strategien) og daglige grep for å holde seg på denne veien (taktikken).
Denne prosessen må være åpen.
I en åpen prosess er det mulighet til å avsløre skulte agendaer.
Et realistisk tidsaspekt vil i bestefall være fra 150 til 200 år.

Til de utålmodige, vi kan overleve de kommende 200 år med et felles mål, intensivert satsning på diplomatiet, brobygging og utjevning av fattigdom.
Alternativet er snarveier som fører til; konkurranse om hegemoni, rustningskappløp eller i verste fall en ny verdenskrig.

Svar
Kommentar #3

Njål Kristiansen

144 innlegg  19613 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Sven Vidar Bottolvs. Gå til den siterte teksten.
Det jeg ser på som den store utfordringen, er hastigheten på globaliseringsprosessen.
Dette må være en åpen prosess om fordeler, ulemper, veien frem til -, maktstrukturer og mulighet til demokratiske påvirkninger.

Prosessen har pågått siden 1945, særlig i Europa og mellom USA/Canada og Europa. Jeg tror ikke tidsaspektet har noe å si her, men at endringene kom nærmere etter de siste sammenslutningene i EU. For ca 20 år siden kjørte man en kampanje i Frankrike om den polske rørleggeren for dette var blitt et begrep som folk hadde festet seg ved. Myndighetene måtte forklare hvorfor han var ønsket og nødvendig. De gjorde det litt lettere for seg selv ved å presentere rørleggeren som en blond hunk med flagrende hår som strakk seg ned til skuldrene, og folk lurte på hvor de kunne få hyrt en slik. :-)

Debatten om polakken la seg da man flyttet fokus til muslimer. I de senere år er det muslimene som har vært anstøtsstenen i kampen mot globalisering i Europa. En annen del av virkeligheten er at vi nyttiggjør oss folk av alle konfesjoner bare de holder seg der de er. Dette er ikke så enkelt i land som Frankrike, Storbritannia, Tyskland og Nederland som pr definisjon alltid har vært multikulturelle siden de var kolonimakter. 

Virkeligheten er at det er ca 4% muslimer i flere europeiske land og at svært mange er i ferd med å etablere seg og bli vanlige middelklasseborgere. Dette har lenge vært tilfellet i Tyskland som har hatt sine tyrkere helt siden åttitallet. Tyskland har bare 4,5% muslimer i dag, og tallet forventes å vokse til maks 5%. Konklusjonen må være at antiglobaliseringen har sine medhjelpere i fremmedfryktende nasjonalister som ønsker seg tilbake til tider med sterke menn som kan ordne opp i prosesser hvor det demokratiske sinnelaget ikke strekker til. Tempoet i nasjonaliseringen blir for lavt for disse, og de blir villige til å fire på de demokratiske standarder for å få det som de vil. Deres utgangspunkt var kanskje heller ikke spess sterkt og jeg tror mange har hengt igjen i en gammeldags blut und boden-tankegang, og kanskje også litt kirche-kinder-küche. 

Jeg hadde nok tenkt at den tiden var forbi, men tar til etterretning at i en tid hvor alle under 60 i EUs kjerneland ikke har opplevet nasjonalismen slik den er beskrevet i historien, kan dette være en del av en syklus som vender tilbake. De totalitære har vært uten en konkret Gud siden Muren falt men nå ser det ut til at de samler seg uansett tidligere fargesjattering i en generell motstand mot liberal tankegang.

Mitt håp er at vi snarest vender tilbake til de mer moderne verdier spikret i teori og praksis etter 1945 og forsøkt spredd til større deler av verden som nøkkelen til verdiskapning. Det er hva globalismen er, en nøkkel til verdiskapning, og den er tilgjengelig for alle. Men vi må være forberedt på å gjøre noe av arbeidet om igjen for å sikre fremtiden. 

1 liker  
Svar
Kommentar #4

Mons Henrik Slagsvold

159 innlegg  2414 kommentarer

Putin om kristendommens stilling i vesten.

Publisert over 1 år siden

Slik taler en kristenkonservativ statsleder.

»Vi ser at mange Euro-Atlantiske stater går i en retning der de benekter og avviser sine egne røtter, inkludert sine kristne røtter som danner selve grunnlaget for den vestlige sivilisasjonen. . . 

Folk i mange europeiske stater skammer seg faktisk over sine religiøse tilknytninger og er til og med redde for å snakke om dem. Kristne helligdager og feiringer blir avskaffet eller nøytralisert ved å gi dem nye navn som om de skammer seg over de kristne helligdagene.

På denne måten skjuler man de dypere moralske verdiene i disse feiringene. Jeg er dypt overbevist om at dette er en sikker vei til degradering og primitivisering av kulturen. Uten de moralske verdiene med røtter i kristendommen og andre verdensreligioner, uten de regler og moralske verdier som er formet og utviklet gjennom årtusener, vil folkene miste sin sin menneskelige verdighet og brutaliseres.

Man må respektere alle minoriteters rett til selvbestemmelse, men samtidig kan det og må det ikke være noen tvil om majoritetsbefolkningens rettigheter.»

Min kommentar:

Utenkelig tale av en statsleder her i Vesten. Ja faktisk selv av kristne ledere i Dnk og ellers. Konservativismen sammen med kristendommen er nærmest avskaffet. Og så undrer man seg over «putiniseringen»?

3 liker  
Svar
Kommentar #5

Njål Kristiansen

144 innlegg  19613 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Utenkelig tale av en statsleder her i Vesten. Ja faktisk selv av kristne ledere i Dnk og ellers. Konservativismen sammen med kristendommen er nærmest avskaffet. Og så undrer man seg over «putiniseringen»?

Putin sier mye bra om religiøs arv, og han har valgt seg kristendommen som sin samarbeidspartner mht å kontrollere Russland. Det gir ånd til det daglige arbeidet som sterk mann. I Putins tilfelle vil dette si en form for teokrati parallellt med det sivile samfunn han har sett seg ut å lede. Eller Gud & Staten AS, om du vil. I en helhet ser jeg Putin som en større fare for demokratiet i Vesten enn den muslimske innvandring. Muslimene aksepterer og liker vestlige levekår. Putin vil herske over oss alle på en måte som jeg tror de færreste egentlig ønsker. Siden et slikt styre vil ligne på det mange muslimer kommer fra kan han gjøre Europa mer likt de feudale steder i Midtøsten. Det er neppe planlagt, og det er nettopp de teokratiske føringer vi har gravlagt i Vesten. Her vil han stå i opposisjon til vestlige sekulære samfunn. Ikke at vi har så mye mot religionen, men vi det totalitære elementet står i motstrid til vårt styresett og livsform. 

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Gjermund Frøland

10 innlegg  5903 kommentarer

Det har vært gjort før,

Publisert over 1 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Utenkelig tale av en statsleder her i Vesten. Ja faktisk selv av kristne ledere i Dnk og ellers. Konservativismen sammen med kristendommen er nærmest avskaffet. Og så undrer man seg over «putiniseringen»

men det er blitt en belastning. Russland har ikke den samme historiske belastningen, og derfor kan Putin surfe videre i vellyst på en bølge av russisk nasjonalisme og russisk ortodoks kristendom.

Her er et (kjent) sitat fra en vestlig statsleder:

'Secular schools can never be tolerated because such schools have no religious instruction, and a general moral instruction without a religious foundation is built on air; consequently all character training and religion must be derived from faith ... we need believing people.'

3 liker  
Svar
Kommentar #7

Sven Vidar Bottolvs

3 innlegg  20 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Igjen Njål, ikke uenig i det du skriver.

Globaliseringstanken med prosesser startet vel for over 100 år siden i form av diverse kartellvirksomheter (olje, osv.).
Etter 1945 ble mange av disse prosessene formalisert innenfor rammen av det transatlantiske samarbeidet.
USA som supermakt, inntok selvsagt en leder rolle i disse prosessene, og var en sterk pådriver for dannelsen av EU (ett talerør for Europa).
Frem til Sovjetunionens oppløsning rådet det en form for forståelse mellom supermaktenes interesseområder og avtaler ble inngått som resultat av diplomatiske prosesser og forhandlinger.
Dette forandret seg markert snaue ti år etter Sovjetunionens fall.
For det nye Russland ble det etter hvert klart at deres interesseområder innskrenket seg snaut nok til egne grenser.
I en ny verdensorden kan man ikke forvente at for eksempel land som Russland og China kan godta eller være med på en globaliseringsprosess underlagt et hegemoni fra Washington.

Investering av kapital og «outsourcing» av industri skaper arbeidsplasser i lavprisland.
Det vil si, kapital og industri flyttes rundt til land som til enhver tid kan produsere til lavest kostnad.
Denne prosessen går på bekostning av lønnsnivå og sosial trygghet.
Ok, bedre med lav lønn, enn noen lønn!
Våre fordeler er lavere pris på varer.
Bakdelene er at vi mister arbeidsplasser.
Dette forsterkes av ny teknologi som erstatter arbeidsplasser.
I store deler av USA og EU er dette merkbart.
Alle disponeringer i saker av stor økonomisk betydning må være bærekraftig.
Vår migrasjon - og flyktninger politikk må også være bærekraftig.
En kombinasjon av denne «outsourcing» og vår migrasjons politikk kan skape forhold i Europa som blir tilnærmet lik den på trettitallet i Tyskland.

Vi har noen valg.
Bruke globalisme som nøkkelen til; hegemoni, beslaglegning av råvarer og fremming av interesser til mega konsern.
Eller bruke globalisme som nøkkelen til fred, brobygging, ivaretagelse og respekt for moralske verdier og nøktern verdiskapning.
Ikke enkelt, men hva velger du?

Svar
Kommentar #8

Sven Vidar Bottolvs

3 innlegg  20 kommentarer

Svar til Njål Kristiansen

Publisert over 1 år siden

Det er vel ikke snakk om at Putin skal herske over oss, eller at vi skal innføre russiske lover i Norge?
Mener du at vi er inne i en prosess hvor dette er i ferd med å skje?
Er dette et argument for at vi i dag ikke kan samarbeide med Russland?
Putin samarbeider faktisk også med de islamske områdene i Russland.

 

 

2 liker  
Svar
Kommentar #9

Njål Kristiansen

144 innlegg  19613 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Sven Vidar Bottolvs. Gå til den siterte teksten.
Det er vel ikke snakk om at Putin skal herske over oss, eller at vi skal innføre russiske lover i Norge?
Mener du at vi er inne i en prosess hvor dette er i ferd med å skje?
Er dette et argument for at vi i dag ikke kan samarbeide med Russland?
Putin samarbeider faktisk også med de islamske områdene i Russland.

Nei, Putin kommer aldri til å herske over oss. Det vil ikke bli innført russiske lover i Norge. Putin har nok med Russland. Han kommer ikke til å gå til krig mot Norge heller. Vi skal samarbeide som best vi kan der vi har noe å samarbeide om. 

Det Putin sier i dag er noe anderledes enn da han var aktiv bak krigene mot Tsjetsjenia. Da var islam non grata, men i dag omfavner han alle religioner og ser ut til å sidestille dem med kristendommen med en hestemules forrang. 

Vi har lite å frykte fra Russland på slagmarken. De kan bli brysomme i cyber og i markedene, men vi bør likevel forsøke å samarbeide samtidig som vi forsvarer oss mot ufine metoder. Putin skal heller ikke vare evig i sitt verv. 

Svar
Kommentar #10

Njål Kristiansen

144 innlegg  19613 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Sven Vidar Bottolvs. Gå til den siterte teksten.
Eller bruke globalisme som nøkkelen til fred, brobygging, ivaretagelse og respekt for moralske verdier og nøktern verdiskapning.
Ikke enkelt, men hva velger du?

Jo, jeg synes valget er enkelt. Vi går ikke ut i markedene for å dominere men for å skape gjensidig utvikling. Dette vil over tid bygge større og sterkere markeder med bedre kjøpekraft. Utvikling av en middelklasse er viktig gjennom verdiskapning og fordeling av goder. 

Slik jeg ser det har Russland ingen mulighet til å engasjere seg i en ordinær krig etter gammel modell. De har ikke penger til å utruste en sterk militærmakt, og de har ikke strukturer til å okkupere og drive et landområde utenfor egne grenser. Selv om de selger sin gullbeholdning til Vesten vil det ikke bli nok penger til å føre krig mot oss etterpå. 

Når det gjelder det euroasiatiske samarbeidet er det Kina som fører i dansen. Tyngdepunktet vil her ligge i Asia. Dette vil kunne bli så stort med tiden at forholdet til EU blir som forholdet mellom Frankrike og Belgia. Om India, Indonesia, Malaysia, Filipinene og Japan slutter seg til er alt dette så folkerike stater at de vil dominere verdenshandelen. Et mottrekk for å bevare fortjenestemuligheter i Vesten er å ty til sterkere grad av automasjon og flagge hjem produksjon. Billigere hjemmeproduksjon tror jeg vil redusere globaliseringstrenden noe, selv om produksjon fortsatt kan bli billigere i Asia på enkelte områder, særlig om også disse landene tyr til automasjon. 

Jeg tror på mer fred gjennom globalisering, være seg politisk kulturelt eller økonomisk samarbeide. 

Svar
Kommentar #11

Gjermund Frøland

10 innlegg  5903 kommentarer

Global økonomisk liberalisme,

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror på mer fred gjennom globalisering, være seg politisk kulturelt eller økonomisk samarbeide. 

eller global libertarianisme, fungerer ikke, Det er i seg selv ikke noe annet enn anarkiets "survival of the fittest".

FN, i likhet med EU, er (mer eller mindre) demokratiske forsøk på å få styring med klodens anarki, både til individenes, nasjonenes og markededenes beste.

Foreløpig ser vi ut til å være inne i en negativ, internasjonal tendens, og de (selverklærte) nasjonale lederne ser ut til å være dem som for tiden klarer å tilegne seg populær oppslutning i sine prosjekter.

2 liker  
Svar
Kommentar #12

Njål Kristiansen

144 innlegg  19613 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

eller global libertarianisme, fungerer ikke, Det er i seg selv ikke noe annet enn anarkiets "survival of the fittest".

FN, i likhet med EU, er (mer eller mindre) demokratiske forsøk på å få styring med klodens anarki, både til individenes, nasjonenes og markededenes beste.

Foreløpig ser vi ut til å være inne i en negativ, internasjonal tendens, og de (selverklærte) nasjonale lederne ser ut til å være dem som for tiden klarer å tilegne seg populær oppslutning i sine prosjekter.

Nei. Dette ser ikke jeg noe til. Jeg er usikker på om hensikten med FN er å gjøre verden demokratisk i den forstand. Utenrikspolitikk er ikke demokratisk på den måten. Om det skulle være slik, må det være som finaliseringen av en uendelige lang prosess som krones med direkte valg til verdenspresident og verdensparlament. Jeg tror ikke på dette. 

EU har for så vidt som hensikt å bli mer demokratisk hele tiden, og en av de pågående diskusjonene er om mer makt til parlamentet. Foreløbig har dette bare manifestert seg i at det møtes både i Brüssel og Strasbourg, men en full sammensmeltning til et USE er flere tiår inn i tid. Også her er det mye som enda skal sammensmeltes før en kan snakke om én nasjon. 

Før vi når noen av disse stadiene må det gjøres større demokratiske utjevningsprosesser i de fleste aktuelle land. Dette vil gjerne foregå i ulike tempi. Globaliseringstrenden kan godt være den prosessen som virker slik også internt i EU at dette blir oppnåelig. 

Svar
Kommentar #13

Sven Vidar Bottolvs

3 innlegg  20 kommentarer

Er vi gitt et valg?

Publisert over 1 år siden

Ja Njål, valget hadde også vært enkelt for meg.
Jeg ville også ha valgt en løsning som du beskriver.
Problemet er at jeg dessverre ikke kan se at bruke av globalisme som nøkkelen til fred, brobygging, ivaretagelse og respekt for moralske verdier og nøktern verdiskapning, foreligger som noe alternativ.
I dette mener jeg at vår utfordring ligger.

1 liker  
Svar
Kommentar #14

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Før vi når noen av disse stadiene må det gjøres større demokratiske utjevningsprosesser i de fleste aktuelle land. Dette vil gjerne foregå i ulike tempi. Globaliseringstrenden kan godt være den prosessen som virker slik også internt i EU at dette blir oppnåelig. 

15 miljoner afrikaner är på väg mot Europa de kommande fyra åren. Det varnar Österrikes militära underrättelse­tjänst (HNaA) för, skriver tyska Bild.

Sitter vi bare stille så er det ingenting som hindrer  dine visjoner å gå i oppfyllelse.  Og, siden disse  15 millioner alt overveiende er unge menn i sin beste alder, og vi neppe  har damer nok til alle i Europa,  må det fortløpende åpnes for gjenforening med kjærester.  Det blir fort 30 millioner.  Og videre naturlig økning selvagt. 

Hadde jeg vært afrikaner hadde jeg hengt meg på toget.  Jeg er ikke  dum.

3 liker  
Svar
Kommentar #15

Njål Kristiansen

144 innlegg  19613 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Sven Vidar Bottolvs. Gå til den siterte teksten.
Problemet er at jeg dessverre ikke kan se at bruke av globalisme som nøkkelen til fred, brobygging, ivaretagelse og respekt for moralske verdier og nøktern verdiskapning, foreligger som noe alternativ.

Kan det tenkes at du ser dette ovenfra? La meg si at jeg ser ikke at det finnes noe globaliseringsprogram per se, men snarere en beslutning fra en eller annen om at nå vil jeg selge mine varer i utlandet, og så er det tilrettelagt for dette fra myndighetenes side. I 2003 bestemte Stortinget at man ville se vennlig på norsk utflagging men man la ikke noen plan for hvem som skulle utflagges, hvor til eller hvordan. De åpnet for prosessen. I andre land gjorde man tilsvarende men jeg har registrert at man nå også viser glede over at enkelte flagger hjem og har funnet rimelige produksjonsvilkår der hvor de opprinnelig kom fra. Både Storbritannia, Spania og Tyskland opplever dette, og sikkert også andre land som jeg ikke har lest om. Markedets natur er gjerne enkeltbeslutninger. Det er slik utflagging foregår. Så danner det seg strømninger som gir trender. Jeg er glad for at trenden også snur. 

2 liker  
Svar
Kommentar #16

Sven Vidar Bottolvs

3 innlegg  20 kommentarer

En prosess uten et program.

Publisert over 1 år siden

Ja, jeg ser det nok litt ovenfra!
Du har selvsagt helt rett, Njål.
Jeg tror heller ikke at det finnes noe politisk globaliseringsprogram.
Det er dette som bekymrer meg da vi definitivt er inne i en globaliseringsprosess.
Jeg er også glad for at trender snur.

Svar
Kommentar #17

Tore Olsen

18 innlegg  4374 kommentarer

Valget er allerede tatt av de som globaliserer

Publisert over 1 år siden
Sven Vidar Bottolvs. Gå til den siterte teksten.
Vi har noen valg.
Bruke globalisme som nøkkelen til; hegemoni, beslaglegning av råvarer og fremming av interesser til mega konsern.
Eller bruke globalisme som nøkkelen til fred, brobygging, ivaretagelse og respekt for moralske verdier og nøktern verdiskapning.
Ikke enkelt, men hva velger du?

Vi har ikke noe valg - historien går sin gang og vi blindebukker følger etter. Vi står å ser på vår egen undergang - og skjønner alt og ingenting. Derfor er vi ikke unnskyldt for noe.

Jeg påtar meg i denne kommentaren å heve den stemmen som om få år vil si: Hva sa jeg?

Globalismen er Lucifers siste system for å ta all makt på denne planeten, for å styre hvert eneste individ etter sin vilje. Han konkurrerer med Gud for å bevise at hans system med et robotsamfunn er bedre enn Guds samfunn med frie individer. Vi er grundig overstyrt og denne debatten er en av flere som er blant de siste i planetens historie, hvor det underliggende perspektivet er beskrevet grundig i bibelen - og vi ignorerer det. Pussig nok så gjør ikke Putin det. Historisk sett, med Sovjet i mente, blir det nærmest som å spørre: Kan det komme noe godt fra Moskva? I sin tid var det noen som spurte: Kan det komme noe godt fra Nasarett?

Putin finner seg i konflikt med andre statsledere, blant annet "vår egen" Stoltenberg. Det er tydelig at emperiebyggingen, den globaliserende prosessen til Lucifer, har sine tilhengere blant vestlige verdensherrer. Trump var et slag i fleisen på drømmescenariet til Clinton foundation og tydeligvis en utstrakt hånd til Putin fra den amerikanske majoritet. For et sjokk - men det skal komme flere sjokk. Det drømmescenariet dere trekker opp vil forgå på en meget smertefull måte.

Høyre vil fase ut kontantplikt i butikker innen tre år


4 liker  
Svar
Kommentar #18

Bjørn Erik Fjerdingen

114 innlegg  6684 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Han konkurrerer med Gud for å bevise at hans system med et robotsamfunn er bedre enn Guds samfunn med frie individer.

Jeg er helt enig i det siterte Tore. Bra knappen aktivert for hele kommentaren. Vi er helt på linje.

Materialismen og moderne vitenskap fremmer ikke livet. Det fremmedgjør mennesket fra troen. Tar fra mange livsgrunnlaget. Falske nyheter vil etterhvert dominere nyhetsbildet. Forvirringen vil bli forsterket. Etterhvert kan vi ikke stole på noe. Internett vil vise seg å være en ulykke for oss mennesker. Bra for banditter og kjeltringer. Det ser vi allerede i dag.

Allerede i dag har vi svært sårbare samfunn. Før hadde vi utedo og brønn. Tar de strømmen nå, har vi ingenting i bakhånd. Ikke får vi handlet. Kjølediskene i butikkene vil bli varme og maten ødelagt. Ingen får fylt på drivstoff til transport, for strømforsyningen er borte. Osv.

De som ikke tror vil ikke ha noen rettesnor å følge. Kaos vil følge. Også hos oss, men størst i midtøsten.

Det er jo snart slik at det er varmegrader på Svalbard. Snø i Tyrkia og tørke i mye av Europa. Flom i Asia.

4 liker  
Svar
Kommentar #19

Njål Kristiansen

144 innlegg  19613 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Globalismen er Lucifers siste system for å ta all makt på denne planeten, for å styre hvert eneste individ etter sin vilje. Han konkurrerer med Gud for å bevise at hans system med et robotsamfunn er bedre enn Guds samfunn med frie individer. Vi er grundig overstyrt og denne debatten er en av flere som er blant de siste i planetens historie, hvor det underliggende perspektivet er beskrevet grundig i bibelen - og vi ignorerer det. Pussig nok så gjør ikke Putin det. Historisk sett, med Sovjet i mente, blir det nærmest som å spørre: Kan det komme noe godt fra Moskva? I sin tid var det noen som spurte: Kan det komme noe godt fra Nasarett?

Dette tror jeg er den beste forklaringen jeg hittil har sett på hvorfor kristen-nasjonalismen skal tape. Teksten står på egne ben og forklarer seg selv. Dette ropet fra dypet har ingen overlevelseskraft. Muligens kan vi til og med si at pga slike lite bærekraftige holdninger kunne globaliseringen skje, men kraften for å bygge og spre velstand er så uendelig mye sterkere at den ville vunnet frem uansett. 

1 liker  
Svar
Kommentar #20

Johan Rosberg

16 innlegg  327 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
men kraften for å bygge og spre velstand er så uendelig mye sterkere at den ville vunnet frem uansett.

Her kjenner jeg at jeg blir litt usikker. Jeg tror det handler om perspektiv. Vi har kanskje redusert antall mennesker som lever i absolutt fattigdom i forhold til tidligere tider, men dette har kanskje ikke så mye med globalisering å gjøre? Heller mer med bistand og filantropi, vil jeg tro.

Uansett en avsporing i forhold til "Putinifiseringen" i Europa. Da synes jeg dokumentaren Inequality For All  bedre beskriver faren og problemet som tas opp.  Der intervjues bl.a. Nick Hanauer som ble styrtrik som investor i Amazon. Han påpeker at selvom Amazon (på den tiden) sysselsatte rundt 65.000 personer, så ville det tilsvart noe sånt som 500.000 eller kanskje opp mot 1 million arbeidsplasser hvis handelen foregikk i småbutikker.

Det var en interessant debatt i dagens dagsnytt 18 hvor temaet  var om Brexit eller Trump er utenkelig her i Norge. Det ble påpekt at mye av utenforskapet som skapte Brexit og Trumpseieren er demmet opp, og sluset inn i trygdeordninger og en stor offentlig sektor. Det ble også påpekt at dette neppe er noe som kan fortsette i samme stil fremover. 

Til slutt føler jeg at et sitat fra Thomas Pikettys bok Kapitalen i det 21. århundre forteller oss noe om hvilken demokratisk utfordring vi står ovenfor: “For millions of people, “wealth” amounts to little more than a few weeks’ wages in a checking account or low-interest savings account, a car, and a few pieces of furniture. The inescapable reality is this: wealth is so concentrated that a large segment of society is virtually unaware of its existence, so that some people imagine that it belongs to surreal or mysterious entities. That is why it is so essential to study capital and its distribution in a methodical, systematic way.”

1 liker  
Svar
Kommentar #21

Njål Kristiansen

144 innlegg  19613 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Johan Rosberg. Gå til den siterte teksten.
Vi har kanskje redusert antall mennesker som lever i absolutt fattigdom i forhold til tidligere tider, men dette har kanskje ikke så mye med globalisering å gjøre? Heller mer med bistand og filantropi, vil jeg tro.

I India har middelklassen tatt til å øke. Nå utgjør den plutselig 250-300 mio mennesker. Dette er nytt de siste par tiårene. Dvs... det var en middelklasse i India også tidligere, men nå er den på et høyere nivå. India er i vekst og utvikling og dette skyldes deltagelse i det globale utviklingsprosjektet som bl.a. betyr at indere løser edb-oppgaver for Vesten. India er så absolutt med på globaliseringen og kan takke den for sin utvikling. Et særlig fenomen i denne sammenhengen er at 70% av inderne tradisjonelt har vært regnet for underklasse (dalit/untouchables). Noen av oss har lurt på hvordan India skulle klare å få bukt med denne strukturen som har hindret utdannelse, vekst og utvikling for så mange. Nå sprekker altså dette bildet opp fordi mange av de som nå vokser inn i middelklassen er nettopp daliter. 

Ergo kan vi legge mindre vekt på bistand og filantropi nå. Dette var i sterkere grad fenomener i tidligere tider, nærmere frigjøringen i 1947, men i senere år altså mer reell økonomisk samarbeide med resten av verden gjennom nedbygging av barrierer og oppbygging av felles næringsliv. India her enda en meget lang vei å gå men det er viktig at de har kommet i gang og at de er underveis. Da vil de også en gang komme opp på andre standarder. 

Samme fenomen finnes også i Afrika. Noen land har en farget middelklasse som har det bedre enn tilsvarende grupper fargede i Sør-Afrika. I tillegg kan de ha en fredeligere kultur enn Sør-Afrika. 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
13 minutter siden / 452 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
rundt 1 time siden / 452 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 2188 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 1 time siden / 344 visninger
Terje Furuseth kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 2188 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Hva har jeg lært av NRK-streiken?
rundt 2 timer siden / 166 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 2 timer siden / 623 visninger
Arja Larsen kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 2 timer siden / 344 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 2 timer siden / 623 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
rundt 2 timer siden / 452 visninger
Arja Larsen kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 2 timer siden / 344 visninger
Les flere