Oddbjørn Johannessen

184

«Guidet av Gud»

Pinsemenigheten Filadelfia i Kristiansand arrangerer i disse dager åpningsuke for sitt gigantprosjekt med det litt kryptiske navnet «Q42» - et kirkebygg til den nette sum av 600 millioner kroner.

Publisert: 6. jan 2017  /  882 visninger.

Filadelfia Kristiansand ("Q42")Strengereid forsamlingshus

I et større oppslag i Vårt Land karakteriserer faglig leder i den kristne tankesmia Skaperkraft, Hermund Haaland, byggeprosjektet som «et utslag av gründertenkning i god Hans Nielsen Hauge-tradisjon».  Dette kommer jeg tilbake til.

«Q42» er blitt noe mer enn et kirkebygg.  Hovedsalen med plass til 1400 mennesker skal også kunne brukes som konferansesenter – Sørlandets største i sitt slag.  I tillegg huser bygget restaurant, 11 hotellrom, medieavdeling, treningssenter, trivselssenter for eldre og 71 selveierleiligheter.  Ifølge pastor (og tidligere bankmann) Øyvind Valvik er det beregnet at salg av leilighetene skal dekke halvparten av utgiftene.  For øvrig er det litt opp til Gud hvordan resten skal finansieres, så vidt jeg forstår – men menigheten har de siste par årene fått god drahjelp av Jan Hanvold og Visjon Norge, har vi tidligere kunnet lese i diverse medieoppslag.

Apropos visjon: Dette har åpenbart vært et kjernebegrep for menigheten i de 20 årene drømmen om dette bygget har fått vokse seg stor – og pastor Valviks nylig utgitte bok om realiseringen av drømmen har da også fått tittelen «Guidet av Gud».

Fra én side sett framstår «Q42» som et vellykket samarbeid mellom Gud og Mammon – men jeg er personlig nokså usikker på i hvilken grad Hans Nielsen Hauge bør blandes inn.  Han var riktignok en driftig gründer ved siden av sin predikantvirksomhet, men han var samtidig en forsiktig mann som hadde «Gudsfrykt med nøysomhet» som ledestjerne.  «Gevinsters Aand fordærver endog gode Hierter», kunne han si.  Økonomisk fortjeneste måtte aldri bli et mål i seg selv, men handelsvirksomhet skulle «ophjelpe den ringe Mand» til å kunne stå på egne ben.

Nå skal jeg på ingen måte mistenke ledelsen i Filadelfia Kristiansand for å ha andre motiver enn de åndelige.  Det har jeg ikke grunnlag for.  Jeg må likevel få si at jeg undrer meg over den tilsynelatende business-aktige måten en kristen menighet tenker ekspansjon på – og særlig over henvisningen til «Gud» i en slik sammenheng. 

Protestantisk dissenterkristendom har sannelig forandret seg i løpet av 2-3 generasjoner, og jeg må igjen tenke på mitt gamle bedehus, som nylig ble solgt til boligformål for under en million.  Det har jeg forresten tidligere mimret over her:

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11648651-bedehus-til-salgs

Det er ikke fritt for at jeg faller i tanker over hvilke refleksjoner min fattige oldefar og de andre medlemmene av Guds Menighet på Vegårshei ville ha tenkt om de hadde kunnet se inn i framtida.  I 1907 satte de opp det enkle forsamlingshuset sitt på dugnad.  Jeg er overbevist om at de også mente seg «guidet av Gud» i realiseringen av sitt lille prosjekt – men Han hadde antakelig ennå ikke lært seg «to think big»…

 

Lenke til oppslag i Vårt Land:

http://www.vl.no/nyhet/pinsemenighet-satser-600-millioner-i-ny-pinsekirke-1.909667

 

 

10 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Sigmund Voll Ådnøy

134 innlegg  1622 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Takk for svarkommentar. Har de lit til Gud i alt, er det rart at de trenger hjelp fra et visst hold i Buskerud. Selv om de fra før er preget av en viss mengde  herlighetsteologi i og med besøk fra C.G. Severin og Dennis Greenidge. 

Om Skagestad lytter til ting du har å si, håper jeg du snakker med ham om hvem de samarbeider med. Og at du spør ham hvorfor han hjalp med promotering av privatflyapostelen. (Hørte du hva han sa i videoen?) 

Kommentar #52

Sigmund Voll Ådnøy

134 innlegg  1622 kommentarer

Hjulpet eller lovet?

Publisert over 2 år siden

Jeg syns det er greit/bra at mennesker forteller at Gud har hjulpet dem med/gjennom ting. 

Mer skeptisk er jeg noen ganger når noen sier at Gud - på et veldig fysisk plan her og nå -  kalte/lovet. Jeg blir ikke nødvendigvis mindre skeptisk av at de selv har en sterk overbevisning/kallsopplevelse. Jeg tar ikke lett på å si dette, og jeg gjør ikke narr av at noen mener å ha en bestemt, sterk erfaring.

Det kan komme en del bra ut av engasjementet til varmhjerta mennesker med tro på noe sprøtt og lite jordnært. Og vi mennesker har alle våre sprø sider eller faser. Og kanskje er den eller den kallserfaringa reell, hva vet vel jeg? 

Imidlertid er det viktig å være bevisst på at «Gud har lovet/befalt» kan bli et springbrett til manipulerende/forvrengte kollekttaler. 

Jeg tror det er litt skummelt hvis en mikrofonhaver, i plenum og på en plattform, for eksempel sammenlikner lydighet/nærhet til Gud med det å støtte kjøp av to tusen stoler à 2000,-.

1 liker  
Kommentar #53

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Ressurs eller fellesskap?

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
La meg stille deg et par motspørsmål.  Jeg har forstått at du har et annet menighetssyn enn det tradisjonelle pinsevenner har, og at du ser på mindre husfellesskap med flat ledelsesstruktur som idealet.  Ville du ha kunnet støtte et prosjekt som "Q42" i din sammenheng?  I så fall:  Hvorfor/hvorfor ikke?

Takk for en spennende utfordring på mitt yndlingstema. Slik ser jeg det:

Kristen virksomhet kan deles inn i to kategorier: Fellesskap og ressurs. 

Fellesskap: Dersom man ønsker å vite hvordan det kristne fellesskap fungerer, kan man lese Det nye testamente. 

Typiske kjennetegn: Samlinger i hjemmene. Flat struktur. Autonome. Mangfoldig og tjenende lederskap.

Dette kan godt sammenlignes med en vennegjeng, som ofte har de samme karakteristikker. "Vennene", kalte bedehusfolket hverandre i gamle dager.

Ressurs: Dersom man ønsker å vite hvordan en kristen ressurs fungerer, kan man også lese Det nye testamente, selv om fellesskap-kategorien dominerer. Det er faktisk apostelen Paulus som kan være et eksempel på en ressurs:

Han dannet ofte team som fulgte ham på reisene. Men det var hans misjonskall som styrte agendaen, og som de øvrige måtte underordne seg. Men det var også et skille mellom Paulus-teamet og menighetene de besøkte. Paulus, selv om han var apostel,  hadde ingen makt over menighetene (ingen andre forøvrig). Det er derfor vi ser at Paulus ikke henvender seg til noe lederskap i menigheter i vanskeligheter, for eksempel i Tessalonikia, men appellerer til hele menigheten.

En ressurs vil typisk ha en institusjonell karakter: En skole (søndagskole, barnehage, bibelskole), et diakonalt senter av ulikt slag, en kafé eller møteplass av ulikt slag, et herberge, et aktivitetssenter for barn og unge, etc.

Problemet med dagens menigheter, er at man blander fellesskap og ressurs, og gir det hele en hierarkisk struktur. Det går ut over fellesskapet. Mange menigheter forsøker nå å bøte på dette med å etablere husfellesskap. Problemet i den sammenhengen er at det blir halvveis: Husfellesskap med hierarkisk struktur.

Det å fristille husfellesskapene fra det tradisjonelle hierarkiet og tillate autonome husmenigheter, er det ingen som våger. I og for seg forståelig nok.

En menighet som Filadelfia (Kristiansand) vil etter min mening kunne definere seg som en ressurs for husmenigheter. Husmenighetsmiljøer i utlandet bruker å praktisere storsamling hvert kvartal eller halvår. Da møtes i prinsippet alle kristne i et område for celebration. Da er en storstue som Filadelfia egnet. I tillegg har vi de andre ressursene som denne menigheten har.

Jeg ser fram til denne utviklingen og den første menighet som omdefinerer seg til et ressurssenter for husmenigheter. Mange ser nok uoverstigelige problemer. Slik jeg ser det er det snakk om å utvikle verdier, kultur og holdninger.

3 liker  
Kommentar #54

Oddbjørn Johannessen

184 innlegg  13478 kommentarer

Interessant svar

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Problemet med dagens menigheter, er at man blander fellesskap og ressurs, og gir det hele en hierarkisk struktur.

Takk for et interessant svar.  Jeg opplever faktisk at det jeg har sitert deg på ovenfor, tangerer noe av det jeg har forsøkt å få fram (riktignok i et annet "stamme-språk").

1 liker  
Kommentar #55

Sigmund Voll Ådnøy

134 innlegg  1622 kommentarer

Til Olsen (komm. 39) og Holt (komm. 36)

Publisert over 2 år siden

Jeg tror ikke Olsen har «lidd av fattigdomssyndrom». Jeg tror han har vært velsigna med fornuftens/bondevettets brems.

Når det gjelder Holts kommentarsvar til Johannessen: Selv har jeg sett mangt et tilfelle av at humanetikere har rettet kritikk mot nåtidens biskoper. Jeg trodde Holt også hadde fått dette med seg. Men vi kan jo alle glemme.

1 liker  
Kommentar #56

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Hmmm

Publisert over 2 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke Olsen har «lidd av fattigdomssyndrom». Jeg tror han har vært velsigna med fornuftens/bondevettets brems.

Der ga du meg noe å tenke på.....

1 liker  
Kommentar #57

Sigmund Voll Ådnøy

134 innlegg  1622 kommentarer

Enig eller uenig, godtfolk?

Publisert over 2 år siden

 

Det virker ikke svært jordnært å ... 

 ... si at man ble åndelig befruktet på massesuggesjonsmøter (eller noe i den duren) 

... anbefale kristne å dra på møter med velstandsapostler for å bli oppbygget i troslivet

... slippe til forkynnelse av Oral Roberts-lære om å så og høste for å få inn penger 

... kalle (27.4.16) 100 000,- høstbegjærende plantepenger fra Hanvold for «gave» og si takk. Når noen prøver å kjøpe Guds velsignelse, er det ingen gave fra eller til noen som helst, men en virkelighetsflyktende og samtidig nærmest egoistisk handling. (Sml. da Hanvold «sådde» gratis sendetid til Evangeliesenteret og sa rett ut til Ludvig Karlsen at det ble gjort av egeninteresse fordi E.senteret var «god jord å så i». Ref. boka Himmelsk økonomi, som er lærebok nr. 1 hos Visjon Norge.)

... tro at Gud trenger stoler som koster to tusen kroner for å få gode nyheter ut til folket.

1 liker  
Kommentar #58

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Ikke alt like tydelig

Publisert over 2 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.

Det virker ikke svært jordnært å ... 

 ... si at man ble åndelig befruktet på massesuggesjonsmøter (eller noe i den duren) 

... anbefale kristne å dra på møter med velstandsapostler for å bli oppbygget i troslivet

... slippe til forkynnelse av Oral Roberts-lære om å så og høste for å få inn penger 

... kalle (27.4.16) 100 000,- høstbegjærende plantepenger fra Hanvold for «gave» og si takk. Når noen prøver å kjøpe Guds velsignelse, er det ingen gave fra eller til noen som helst, men en virkelighetsflyktende og samtidig nærmest egoistisk handling. (Sml. da Hanvold «sådde» gratis sendetid til Evangeliesenteret og sa rett ut til Ludvig Karlsen at det ble gjort av egeninteresse fordi E.senteret var «god jord å så i».

... tro at Gud trenger stoler som koster to tusen kroner for å få gode nyheter ut til folket.

Bondevettet mitt forteller meg at sjangeren ikke ligger innenfor mitt arbeidsfelt, men Gud sitter vel på en trone av gull. Muligens er "trone" her et symbol på makt, og gullet et symbol på renhet - altså "gull glødet i ild" - for å referere til et skriftsted jeg siterer ofte.

Men disse detaljene har jeg valgt å overse. Skulle det være noe rusk i systemet, så vil Herren korrigere når tiden er inne. Ingen av oss er fullkomne uansett så hvor bra vi er i forhold til hverandre er det ikke lett å bedømme. Med selvkritikken i mente oppdager jeg ofte, når jeg ser noe jeg misliker, at jeg selv har trekk som kan tangere - da blir jeg litt kald i sjela og undrer på hvem som har minnet meg på min utydelige svakhet - som kanskje andre ser uten den minste anstrengelse.

2 liker  
Kommentar #59

Arne Danielsen

323 innlegg  5691 kommentarer

Dårlig eller ubetenksom kommunikasjon er negativt

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Men det er kanskje på sin plass å sitere en kjent norsk salme: "Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja". Som til tross for at den har en betydning langt utover det å bygge hus, jeg finner relevant i denne sammenhengen.

Ellers er jeg enig i din stamme-metafor. Den andre stammens språk virker alltid merkelig. Det gjorde det også for meg som ung pinsevenn når jeg hørte på indremisjonsfolk. Nå har jeg lært meg verdien av å kunne forstå og sette pris på mangfoldet.

Vi har alltid en kommunikasjonsutfordring. Det hadde de første kristne også, da de proklamerte "Jesus er Herre", og ble oppfattet som en politisk trussel. Spørsmålet blir på hvilke premisser kommunikasjonen skal foregå. I dag kommuniserer kirken i stor grad på sekularismens premisser. Kommunikasjonen vår avslører hvilket verdensbilde vi har, og er således en del av forkynnelsen.

Stammespråk er som regel vanskelig tilgjengelig for andre, og det kan være ekskluderende.

Mitt poeng er nok heller å se dette i et moderne kommunikasjonsperspektiv. Dersom målet er å snakke til, gjøre inntrykk på en bestemt målgruppe, må strategien / kommunikasjonen rettes inn mot denne. Dersom Filadelfia Kristiansand ønsker å tale til og gjøre inntrykk på andre pinsevenner og karismatikere rundt om i landet, bør de derfor være selektive med valg av kommunikasjonskanal. Internt i «lukket rom» kan de snakke «stammespråket» og alt er såre vel. Ukritiske hallelujarop kan forventes og vil naturligvis like ukritisk bli mottatt med tilfredshet.

Men så snart begreper som «guidet av Gud» og «Guds ledelse» bringes inn, vil de fleste utenfor «stammen», stusse. Ikke over at Gud finnes og er en god og allmektig kraft, men hvordan dette f.eks. i dette tilfellet veksles inn i et byggeprosjekt til 600 mill. kroner.

Logikken ville da bli omtrent slik: Det planlegges og bygges store prosjekter hele tiden. Er Guds ledelse en forutsetning for å lykkes? De færreste vil trolig mene at deres prosjekter har vært ledet av Gud, men heller av nøkterne timelige beregninger herunder også en risikovurdering, et element som vi forstår at også ligger implisitt i «Q42»-prosjektet.

Når salget av leilighetene dekker halvparten av investeringen, har man sikret en gevinst på 300 millioner pluss de realverdiene som ellers ligger i prosjektet. Slik er mye av risikoen eliminert. Vel og bra. Den gjenværende risikoen ligger derfor i å selve driften – altså å få inn nok inntekter til administrasjon, vedlikehold og andre løpende kostander, samt å betjene en gjeld på 300 mill. kroner minus egenkapitalen / innskuddet som var grunnfinansieringen.

Her må det antas at menigheten historisk har noen lunde stabile inntekter som ligger i bunnen. Og så har de skaffete seg et flott produkt som har en markedsverdi – slik vi forstår det et av Sørlandets beste og største konferansesenter. Her handler det om etterspørsel / markedsbehov – og om markedsføring. Altså er risikoen i stor grad redusert til dette ene. Alt dette ligner på eiendomsprosjekter i sin alminnelighet.

Med sunn og god drift, og med den forventede responsene i konferansemarkedet har dette muligheter til å gå i hop med den forholdsvis kontrollerbare risikoen / usikkerheten som ligger der og som altså er typisk for alle forretningsprosjekter.

Også idrettslag og andre frivillige har visjoner, og noen av dem realiserer dem – om det så er gjennomføre store millionprosjekter. Det er helt sikkert mange troende eiendomsinvestorer og også troende tillitsvalgte i forskjellige frivillige lag, foreninger og organisasjoner. De gjøre det samme som Filadelfia i Kristiansand, men legger vanlige forretingsprinsipper til grunn. Det er ofte best slik.

Så, hvor kommer Gud inn? Hvordan kan andre lykkes – hver eneste dag – uten å påberope seg Guds ledelse? Hva med menigheten på Hamar. Var de ikke troende nok, manglet de Guds velsignelse og ledelse – eller manglet de ganske enkelt tilstrekkelig kompetanse?

Hva er det med menigheten i Kristiansand, som gjennomfører et godt prosjekt åpenbart basert på sunne og gode forretnings prinsipper – og antakelig med en dæsj haugiansk nøkternhet som absolutt er et pluss på menighetens «CV’n» til og for så vidt for kristne i alminnelighet – når dette er en del av rettesnoren og suksessoppskriften. Er de mer velsignet enn andre?

Selv tror jeg på Gud og hans velsignelse, men mener at det er utidig og lett kan oppleves som tull og tøys å gjøre et slik prosjekt til et bevis på Guds aktive inngripen. Prosjektet har stort sett de samme kostnadene som et «gudløst» prosjekt ville hatt, de samme risikoene og de samme forutsetningene for lykkes ut fra normale forretningsmessige prinsipper.

Slikt blir ofte oppfattet som latterlig og definitivt som pompøst for andre enn venneflokken. Det er noe med å påberoper seg en særlig himmelsk begunstigelse – framfor andre. Dette er like negativt for den alminnelige oppfatningen av kristendommen og kristne leder som når biskopene blander seg inn i utvalgte trivielle politiske spørsmål og påberoper seg en kristen plikt eller Guds ledelse – som altså noen velger å kalle det.

De aller fleste av oss her ute har fortsatt mest tiltro til en initiativtaker og prosjektleder med BI-kompetanse enn en bibelskolebakgrunn. Og, for de av oss som bryr oss om torens og kristendommens kår her til lands, hadde vi ønsket at Guds navn ikke ble blandet inn og misbrukt, som mange av oss mener at det blir, i slike sammenhenger. Det bør forbeholdes stammen og stammen alene.

1 liker  
Kommentar #60

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Karisma-språket

Publisert over 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Stammespråk er som regel vanskelig tilgjengelig for andre, og det kan være ekskluderende.

Mitt poeng er nok heller å se dette i et moderne kommunikasjonsperspektiv. Dersom målet er å snakke til, gjøre inntrykk på en bestemt målgruppe, må strategien / kommunikasjonen rettes inn mot denne. Dersom Filadelfia Kristiansand ønsker å tale til og gjøre inntrykk på andre pinsevenner og karismatikere rundt om i landet, bør de derfor være selektive med valg av kommunikasjonskanal. Internt i «lukket rom» kan de snakke «stammespråket» og alt er såre vel. Ukritiske hallelujarop kan forventes og vil naturligvis like ukritisk bli mottatt med tilfredshet.

Men så snart begreper som «guidet av Gud» og «Guds ledelse» bringes inn, vil de fleste utenfor «stammen», stusse. Ikke over at Gud finnes og er en god og allmektig kraft, men hvordan dette f.eks. i dette tilfellet veksles inn i et byggeprosjekt til 600 mill. kroner.

Jeg forstår at kommunikasjon er ditt fagområde, og jeg innser at det i det minste er behov for en bevisstgjøring på dette området.

I Pinsebevegelsen har man ressurser som TV-Inter og Egil Svartdahl som jobber seriøst med kommunikasjon, og som i samarbeid med TV2 har produsert et stort antall kristne programmer. Egil Svartdahl har forøvrig også vært pastor i Kristiansand.

Når det gjelder begrepet "Guidet av Gud", så er det en tittel på en nylig utgitt bok av pastor Valvik som handler om utviklingen de siste 20 år i Filadelfia.

At dette begrepet, samt "Guds ledelse", skulle utgjøre en spesiell kommunikasjonsmessig utfordring, tviler jeg på. Såvidt jeg vet har Filadelfia et svært aktivt arbeid rettet mot alternativ-bevegelsen, blant annet et ukentlig radioprogram, og ganske mange har kommet til tro. Jeg antar at "Guidet av Gud" er hentet fra alternativ-miljøet. I så fall er det en bevisst kommunikasjonsmessig avveining bak, i tråd med den forbilledlige praksis hos Paulus når han stod frem på Aeropagos og refererte til hellenernes ukjente Gud, - den Gud som Platon og Aristoteles hadde filosofert seg fram til, antageligvis påvirket av jødedommen.

Dessuten - tematikken i alternativ-bevegelsen har vel i stor grad gjennomsyret vår kultur. Derfor tror jeg også at mange forstår ganske godt det karismatiske stammespråket, kanskje bedre enn mange av de andre stammespråkene i Kristen-Norge.

Kommentar #61

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Money-talk: et metaspråk

Publisert over 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Stammespråk er som regel vanskelig tilgjengelig for andre, og det kan være ekskluderende.

Men alt, enten det er fysisk eller mental helse, lykke, undre, helbredelse, vennskap, åndelighet, medmenneskelighet eller andre honnørord, kan omsettes i klingende mynt.

Derfor måles suksess, også den religiøse, i kroner og øre.

Derfor kan alle stammene, med sine respektive stammespråk, samles rundt kollektbøssens lingua franca.

1 liker  
Kommentar #62

Øyvind Holmstad

191 innlegg  696 kommentarer

Ser vi Guds finger i Kvartal 42, Kristiansand?

Publisert over 2 år siden
Kommentar #63

Oddbjørn Johannessen

184 innlegg  13478 kommentarer

Alternativ-miljøet?

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg antar at "Guidet av Gud" er hentet fra alternativ-miljøet.

Jeg må innrømme at jeg ble overrasket over din tolkning her.  Menigheten har jo ellers markedsført "Q42" som et prosjekt for hele byen.  Det mest logiske ville dermed være å velge et språk som kommuniserer med folk flest.

Men det er mulig du har rett.  I så fall vil jeg påstå at det er skivebom dersom menigheten også ønsker å nå bredere ut.

1 liker  
Kommentar #64

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Guiding

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Jeg må innrømme at jeg ble overrasket over din tolkning her.  Menigheten har jo ellers markedsført "Q42" som et prosjekt for hele byen.  Det mest logiske ville dermed være å velge et språk som kommuniserer med folk flest.

Men det er mulig du har rett.  I så fall vil jeg påstå at det er skivebom dersom menigheten også ønsker å nå bredere ut.

Jeg mener å ha fått med meg at ordet guide og avledninger av det er mye brukt i alternativmiljøene. Og siden Filadelfia nå har fått mange mennesker fra dette miljøet, så spekulerer jeg i at det er derfra dette ordet kommer.

Mener du at formuleringen "Guidet av Gud" er vanskelig kommunikasjonsmessig? At folk i allminnelighet ikke forstår hva som menes?

Din innvending innledningsvis går vel mer på i hvilken grad det er realiteter bak formuleringen, men det blir vel en helt annen sak?

Kommentar #65

Oddbjørn Johannessen

184 innlegg  13478 kommentarer

Begge deler

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Mener du at formuleringen "Guidet av Gud" er vanskelig kommunikasjonsmessig? At folk i allminnelighet ikke forstår hva som menes?

Din innvending innledningsvis går vel mer på i hvilken grad det er realiteter bak formuleringen, men det blir vel en helt annen sak?

Ja, det er vanskelig kommunikasjonsmessig overfor en bredere offentlighet - siden det absolutt tilhører et religiøst stammespråk (muligens både innen enkelte kristne miljøer og innenfor alternativ-bevegelsen).

Jeg mener jo også at det ikke ligger realiteter bak.  Jeg synes for øvrig Arne D. Danielsen hadde en god kommentar høyere oppe i tråden (#59), der han drøfter begge disse aspektene i forhold til et prosjekt som "Q42".

Kommentar #66

Levi Fragell

99 innlegg  1166 kommentarer

Pinsesvekkelse

Publisert over 2 år siden

Pinsebevegelsen i Norge svekker sin anseelse ved de allianser som nå blir synlig i media og den offentlige debatt. Endel av oss med erfaringer fra og innsyn i noen av de skandaliserte miljøer Filadelifia i Kristiansand både fysisk og åndelig bygger sin "suksess" på vil føle en moralsk forpliktelse til både å følge med og ytre oss. I samfunnsetikkens navn.

2 liker  
Kommentar #67

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Problemet?

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Ja, det er vanskelig kommunikasjonsmessig overfor en bredere offentlighet - siden det absolutt tilhører et religiøst stammespråk (muligens både innen enkelte kristne miljøer og innenfor alternativ-bevegelsen).

Jeg mener jo også at det ikke ligger realiteter bak.  Jeg synes for øvrig Arne D. Danielsen hadde en god kommentar høyere oppe i tråden (#59), der han drøfter begge disse aspektene.

Det vil ikke overraske meg om Valvik virkelig mener at menigheten har vært guidet av Gud i denne prosessen. En normal oversettelse må være veiledet, hvilket en stor del av befolkningen forstår.

Hva mener du er det kommunikasjonsmessige problemet her, dersom du ser bort fra din mening om realitene bak?

Kommentar #68

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Ufølsom

Publisert over 2 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Pinsebevegelsen i Norge svekker sin anseelse ved de allianser som nå blir synlig i media og den offentlige debatt. Endel av oss med erfaringer fra og innsyn i noen av de skandaliserte miljøer Filadelifia i Kristiansand både fysisk og åndelig bygger sin "suksess" på vil føle en moralsk forpliktelse til både å følge med og ytre oss. I samfunnsetikkens navn.

Det er grunn til å tro at Filadelfia (Kristiansand) ikke er følsom på den type anseelse du har i tankene. Da hadde kontakten med Visjon Norge vært brutt for lenge siden.

Enn så lenge består Pinsebevegelsen i Norge av autonome menigheter. Jeg mistenker at for Filadelfia (Kristiansand) er dette et ufravikelig prinsipp.

Kommentar #69

Oddbjørn Johannessen

184 innlegg  13478 kommentarer

Problemet

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Det vil ikke overraske meg om Valvik virkelig mener at menigheten har vært guidet av Gud i denne prosessen. En normal oversettelse må være veiledet, hvilket en stor del av befolkningen forstår.

Hva mener du er det kommunikasjonsmessige problemet her, dersom du ser bort fra din mening om realitene bak?

Det kan godt være at Valvik mener at menigheten har vært "guidet av Gud" - og han må selvsagt få uttrykke det på den måten han finner tjenlig.  I dette tilfellet vil det kommunikasjonsmessige problemet ( i tillegg til "stammespråket") først og fremst bestå i hva slags samarbeidspartnere ("guidet av Gud"?) menigheten har valgt i arbeidet for å finansiere deler av prosjektet - og her har menigheten også et betydelig kommunikasjonsproblem i forhold til mange kristne, som ellers nok vil være støttespillere for menighetens kjernevirksomhet.

La meg illustrere det ved hjelp av følgende innvendinger som den kristne Netthandel-gründeren Einar Øgrey Brandsdal fra Kristiansand postet på Facebook i forkant av Filadelfias "kick off"-sending i Jan Hanvolds TV-kanal 27. april i fjor:

Det er en stor skam at Filadelfia i byen har tenkt å samle inn 25 millioner kroner i samarbeid med Visjon Norge.

Jan Hanvold, er i dag (min mening) en av Norges største kjeltringer.

Jeg håper og ber om at Filadelfia menigheten snur i denne saken og dropper alt samarbeid med Jan Hanvold og Visjon Norge.

Visjon Norge er mestere på å gi eldre og usikre mennesker dårlig samvittighet. De utnytter sårbare mennesker til å gi langt over evne i bytte mot bønn og velsignelse. Dette kan dere i Filadelfia bare ikke være en del av.

Håper dere stopper hele arrangementet og ikke lar dere friste av «urene» penger.

 

2 liker  
Kommentar #70

Sigmund Voll Ådnøy

134 innlegg  1622 kommentarer

Interessant

Publisert over 2 år siden

Interessant tekst av Holmstad. Jeg siterer:

«Eg er freista til å kalle Kristiansands pinseforsamling sitt nye senter for dørgande kjedeleg ”kitsch” for eliten, med modernistane sitt avgrensa formspråk av kubar, flater og sylindrar. Sjølv ”elg i solnedgang” vert til samanlikning som ei flaske brusande champagne. Dette er trist, då pinsevenene elles er kjende for å representera alt anna enn eliten. (...)

Å velje dette kubistisk-anti-biofile arkitekturuttrykket var uklokt, og vil neppe gjera pinsevenene i Kristiansand klokare med åra, snarare tvert imot!

Nokon vil hevda at stjernearkitektane sine skinande fasadar og forvirrande former er spanande og gjev dei eit ”kick”, noko dei har heilt rett i. Dette er den same kjensla som vi får når vi stirar utfor Preikestolen og ned i Lysefjorden, alarmfunksjonane i hjernen går på høggir. Men eit konstant ”kick”, som denne fasjonable arkitekturen er, vert berre sløvande, ikkje nærande. Sjølv har eg utsyn til Mjøsa og Totenbygdene frå stuevindauget, dette er som ei vitamininnsprøyting kvar dag.

(...)

Eg har tidlegare vore inne på regjeringsblokka og denne si monotone repetisjon, nybygget i sørlandshovudstaden vert vel meir som ein tilfeldig repetisjon, noko som neppe er meir tilfredsstillande for vårt velvere, men som nok blir rekna som kulare. Mon tru om det ikkje er dette som er den djupare orsaka til valet av dette arkitektuttrykket, at pinsevenane ynskjer å framstå som kule, slik at dei kan verta rekna mellom våre dagar sine heilage?

Bygget er meint å framstå som eit ikon i bybilete. Dette vert inkje eit ikon til Guds ære, men til modernistane sin kult, der stjernearkitektane er dei heilagkåra.

Men attende til Guds finger og skapinga av Adam, som skal ha vore inspirasjonen til denne arkitekturen. Michelangelos bilete vil verta å finne att på hjørnet av bygget mot Lundsbroa. Dessverre er eg redd for at dette vert den einaste staden vi kan sjå Guds finger hjå bygget.»

1 liker  
Kommentar #71

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Kvalifisert synsing

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
La meg illustrere det ved hjelp av følgende innvendinger som den kristne Netthandel-gründeren Einar Øgrey Brandsdal fra Kristiansand postet på Facebook i forkant av Filadelfias "kick off"-sending i Jan Hanvolds TV-kanal 27. april i fjor:

OK - jeg oppfattet det som om du mente formuleringen "Guidet av Gud" utgjorde et kommunikasjonsmessig problem, hvilket gjorde meg ganske forvirret.

At samarbeidet med Visjon Norge er et kommunikasjonsmessig problem, er jeg helt enig i. Det er nokså overraskende. Det rationale jeg kan se er følgende:

1 Man ønsker å bidra til en sunnere utvikling

2 Man opplever stor effekt av sendingene for egen del

3 Man har for mange medlemmer som støtter Visjon Norge

Nr. 3 tror jeg ikke så mye på. Kristiansand er en av meget få (om ikke den eneste) pinsemenigheter med en slik støtte. Jeg tror de ser verdien i Visjon Norge, og ønsker å påvirke i riktig retning. Det passer også med den rausheten de har vist i andre sammenhenger.

Jeg tror heller ikke så mye på nr. 2. De har en mye mer effektiv kanal gjennom sine egne samlinger og media.

Nå er det vel på tide å innrømme at jeg synser. Men jeg liker å tenke at det er kvalifisert synsing.

Einar Øgrey Brandsdals Facebook-kampanje for ett år siden (?), fikk åpenbart ikke menigheten til å snu.

Kommentar #72

Øyvind Holmstad

191 innlegg  696 kommentarer

"Gaslighting" hos pinsevennene

Publisert over 2 år siden

Pinsevennene driver omfattende gaslighting og har blitt et lydig redskap for elitenes stil, og undergraver Guds tilstedeværelse som en realisering av de 15 transformasjonene.

- Gaslighting & stadsbyggande: http://www.arkitekturupproret.se/2016/12/21/gaslighting/

"Gaslighting är en form av psykisk misshandel där information förvrängs, förvanskas eller utelämnas eller där falsk information presenteras med avsikten att få offer att tvivla på sina egna minnen, uppfattning och sinneshälsa.

Det kan variera från att förövaren endast förnekar ett begånget övergrepp, till att iscensätta bisarra händelser med avsikten att desorientera ett offer.

Termen härrör från pjäsen Gas Light från 1938 och dess filmatiseringar från 1940 och 1944."

Vi ytterst få som ønsker at Gud skal tilkjennegi seg i våre omgivelser må nå gå sammen og bekjempe denne de-humanistiske arkitekturen som pinsevennene i Kristiansand tjener!

"Det börjar bli bråttom nu. I denna nya byggboom ploppar de gråtrista lådorna, de färgglada leksaksklossarna och de monstruösa galenskraporna upp som svampar ur jorden. Denna trend måste vändas mot något vackrare och mer människovänligt innan vi fått de sista intakta äldre stadsdelarna förstörda av spektakulära parasiter och ett nytt miljonprogram för att göra ännu fler generationer deprimerade och alienerade.

Kom med och engagera dig på lokal nivå! Vi behöver medlemmar som kan hjälpa till att driva grupperna, granska översiktsplaner och detaljplaner, skriva debattartiklar, lobba politiker, stadsarkitekter och byggherrar, fota, göra videor, skapa och dela ut flygblad, göra lokala opinionsundersökningar, organisera manifestationer mm. Alla kan säkert bidra med något.

Vi behöver även donationer samt fler medlemmar i föreningen och i fb-grupperna. Ju fler vi blir, desto mer kan vi påverka och vända trenden mot vackrare nybyggen och bevarande av vårt gemensamma kulturarv."

http://www.arkitekturupproret.se/2017/01/03/arkitekturupproret-startar-lokala-grupper/

Kommentar #73

Øyvind Holmstad

191 innlegg  696 kommentarer

Mitt og K.A. Sørums bedehus har blitt til en tragisk inkarnasjon av den suburbane bunkeren

Publisert over 2 år siden

"Protestantisk dissenterkristendom har sannelig forandret seg i løpet av 2-3 generasjoner, og jeg må igjen tenke på mitt gamle bedehus, som nylig ble solgt til boligformål for under en million.  Det har jeg forresten tidligere mimret over her:"

Mitt og Knut Anders Sørums bedehus har lidt samme skjebne! Har kommet litt inn på tematikken her: http://permaliv.blogspot.no/2016/10/kronborgsetergrenda-mistet-kultstatus.html

Grenda til Totenåsens apostel har forvandlet seg fra en av Norges stolteste grendekulturer til et blekt skjelett, og har blitt like meningsløs som hvilken som helst suburban underavdeling av Los Angeles!

Takk for fint innlegg! 

1 liker  
Kommentar #74

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Det er jo mangt som skjer i kristenNorge

Publisert over 2 år siden

Ser at VisjonNorge er på farten - og det er der jeg vurderer at kanalen har sitt potensiale. og noe av dette skjer i nabolaget til trådstarter.  

I Vennesla er det snart tid for menn å ankre opp til påfyll og inspirasjon knyttet til den rollen vi ble født til å bekle - som menn på de ulike arenaer.  Var på en slik konferanse hos Livets Ord i Uppsala - det var inspirerende.  Der var det 100% menn - her ser jeg at Marie Hognestad "sniker" seg inn i lovsangen.    Det er Filadelfia Vennesla som er arrangør.  

 

http://www.visjonnorge.com/artikkel/article/1408527


 


1 liker  
Kommentar #75

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Videre - så er det ....

Publisert over 2 år siden

innvielse av et bygg i Kristiansand - som sant nok ikke er et falleferdig og kaldt bedehus - dette får vi og med oss på Visjon Norge 

http://www.visjonnorge.com/artikkel/article/1408738

1 liker  
Kommentar #76

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Verre er det nok å håpe på ....

Publisert over 2 år siden

at Oral Roberts svinger innom, men han ... som budskapet og Oppdraget er med i kulissene - her et tilbakeblikk til inspirasjon - 

https://www.youtube.com/watch?v=mCgxVW3i8JI

Kommentar #77

Øyvind Holmstad

191 innlegg  696 kommentarer

Dette kunne vært på bedehuset til Totenåsens apostel!

Publisert over 2 år siden

- Historisk juletrefest på Fosen bedehus: http://www.vl.no/historisk-juletrefest-pa-fosen-bedehus-1.908223

Jeg orker ikke lenger å bo i grenda mi, da mitt hjerte brister hver dag.

Kommentar #78

Oddbjørn Johannessen

184 innlegg  13478 kommentarer

Nygaard (flere kommentarer)

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Ser at VisjonNorge er på farten - og det er der jeg vurderer at kanalen har sitt potensiale. og noe av dette skjer i nabolaget til trådstarter.  

Jeg registrerer at Knut Nygaard indirekte gjør det han kan for å forsterke kritikken av koblingen mellom Jan Hanvolds Visjon Norge og Filadelfia Kristiansand.  Nå vet ikke jeg hva Nygaards motivasjon for dette er, men antakelig applauderer han koblingen.

Rachel Hickson er nevnt i den ene lenken Nygaard har postet, siden hun skal tale på VN-sendingen fra møtet i Kristiansand i kveld, om jeg forstår det rett.  Siden overskriften på denne tråden er "Guidet av Gud", kan det være relevant å sitere et avsnitt fra en eldre utgave av menighetsbladet for Filadelfia Kristiansand - "FiladelfiaMagazinet" 8/2012:

Jesussenter - Kvartal 42. Den som kanskje har profetert sterkest om dette er Rachel Hickson. Mange av oss opplevde at profetien om et stort bygg i Kristiansand bekreftet mye av det vi kjente på fra før. Men viktige detaljer som «Forretningsfolk og pastorer skal jobbe skulder ved skulder» har hattavgjørende betydning. Vi lener oss også mye på profetien om at «finansene skal komme».

Nygaard er også innom nabomenigheten, Filadelfia Vennesla - først og fremst for å koble denne også til Hanvold og Visjon Norge, ser det ut til.  Det er en menighet der det flere ganger har vært turbulens knyttet til hovedpastorens lederstil (mangel på demokrati).  

1 liker  
Kommentar #79

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Er det noe bra med kristendom?

Publisert over 2 år siden

Her prøver Johannesen å gjøre et nummer av at det er mammon og "uspiselige"karismatikere som f.eks Visjon Norge fungerer som støttespillere for slike prosjekt.

Jeg mener Rune Holt treffer spikeren på hodet.

Jeg skjønner ikke helt budskapet her.

Er ikke dette en gledens dag at de lykkes eller?

Jeg mener å spore samme holdning som Dagbladet har.

De er imot kristendommen, men for kvinnelige prester.

Får vi en framvekst av herlighetsteologien (verre enn salafisme?) her til lands importert fra USA?

Nei heldigvis  pastor Valvik er en lavmælt karismatiker.

Her det mange som ikke setter sine ben i disse lokalene, men likevel har mange meninger om virksomheten 

Og de ergrer seg når de overvåker sendingene derfra at logoen Visjon Norge vises oppe på skjermen til høyre.

Er det noen som har  gått inn i satanistiske miljøer og undersøkt byggevirksomheten der?

Her er noen eksempler.

Hvilken teologi er det de preiker  og hvor får de pengene fra til virksomheten?

Driver de med noe veldedighet?

Nei dette er ikke interessant, men det utvises en stor iver i  overvåkning av kristne virksomheter.

 

 

 

 

4 liker  
Kommentar #80

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Nå sendes direkte på web fra innvielsesmøtet. I går var det åpningsfest. 

Jeg erfarer at en del av kritikken ikke samsvarer med menighetens forkynnelsen. Her er det frivillighet det handler om, mennesker som drives av et oppriktig ønske om å tjene Gud til velsignelse for samfunnet.

 

Pastor Valvik skriver i boka om hvordan han fikk en tiltale fra Gud. Kjøp bygg var beskjeden,  og neste dag, forteller Hilbert Norheim medeldste at han om natten har fått en tiltale fra Gud, nøyaktig samme 2 ord. Kjøp bygg. Og det har menigheten gjort siden 2001. Kjøpt nabobygg, og nå har de bygget. Alt er skjedd på demokratisk vis. Alt er blitt drøftet med andre i ydmykhet. De har samarbeidet med BRG, en av norges største entrepenører. Drevet av en familie som har hjerte for kristent arbeid. Til de som er bekymret for om noen er blitt lurt, eller om menighet har brukt for mange penger Hva er problemet?Jeg har ikke møtt noen som antyder noe i den retning. Tvert imot, det er en atmosfære av takknemlighet. Menigheten driver et stort omsorgsarbeid, non profitt ideal. Et menneske reddet ut av rushelvete sparer samfunnet for flere titalls millioner. Jeg kjenner flere som er reddet ut gjennom arbeidet menigheten gjør. 

3 liker  
Kommentar #81

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Nå sendes direkte på web fra innvielsesmøtet. I går var det åpningsfest. 

Hvilken kanal?

Kommentar #82

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Tror hver menighet har sin prosess - dog alle - skulle jeg tro - i retning - ekspansjon

Publisert over 2 år siden

Jeg tror videre at hver menighet har sin egen prosess som er avhengig av pastor og lederskap - hvem som leder an og inspirerer - hvem som kommer innom og inspirerer - hvem menigheten utgjør  o.l.  

Vi - som er utenfor menighetens indre liv - kan registrere de synlige endringer i en menighet - som f.eks. den jeg selv var en del av  - Levende Ord - som hadde en pastor som fikk følgende inspirasjon - guiding - og som han og menigheten kalte "Visjon for menigheten".  Vi hadde alle - da vi ble med i menigheten - fått og tatt del i denne visjonen som befant seg på kjøleskap og andre godt synlige steder i menighetshjemmene:  

Levende Ord skal være en base for evangelisering, misjon og menighetsplanting 

- et sted for helbredelse, befrielse og gjenopprettelse 

- et sted med en familiær atmosfære der Guds kjærlighet skal råde

For menighetens medlemmer var dette ord til forståelse, inspirasjon og motivasjon.  Ja, en form for guiding - der vi sammen - som menighet hadde ledetrådene som samlet oss i våre ulike oppgaver.  Det var for de - som var en del av menigheten - denne visjonen ga mening - for andre - som ikke var en del av menigheten var det kun noen ord på et ark som de kunne mene ymse om uten at det hadde noe med den indre prosess i menigheten å gjøre.  Alle utenfor en menighet er og blir tilskuere som bruker sin subjektive bagasje til synsing alt etter som det gir mening hensikt for vedkommende - slik også i denne tråden.  

Som en del andre trosmenigheter ble deler av bygget i Øvre Kråkenes 49 først leid for så å ende opp med å bli kjøpt,  Her -  for en sum noe over 30 mill.  Dette var på 90-tallet med langt andre priser enn i dag, men - alle som kjøpte noe som ligner på en bolig på 90-tallet vet at de gjorde et svært godt kjøp.  Jeg husker at ingen murret eller at dette skapte noen diskusjon - dette var en beslutning tatt i lederskapet og akseptert av bank - vi fortsatte vår tidligere givertjeneste og så langt jeg husker så var det ingen store drama knyttet til dette kjøpet.  

Levende Ord fortsatte sin ekspansjon og i storhetstiden rundt 2004 var det tanker om å kjøpe Casperkollen - et større forretningsbygg på naboeiendommen.    

Så kom 2006 - og konflikten som gjorde det motsatte av ekspansjon.  For et vanlig menighetsmedlem er det for mange fortsatt vanskelig å forstå at det ikke var mer mulighet for enighet om den drifting som var igang ledet av visjonen enn....

I dag er det vel fortsatt avtager Credokirken som eier bygget som de bruker deler av og resten leies ut.  

Jeg tenker at visjon - og troskap til den - er særs viktig og særlig hvis  det knaker i byggverket.  

 

Kommentar #83

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

direkte

Publisert over 2 år siden

q42.no/direkte

du kan også søke opp q42 på facebook. Alle møter sendes direkte på nett.

dette er både billigere og mer anvendelig for seererne enn tradisjonelt TV.

framtida.

Kommentar #84

Oddbjørn Johannessen

184 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 2 år siden
2 liker  
Kommentar #85

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 2 år siden

flott OJ jeg er ikke så flink med linker 

1 liker  
Kommentar #86

Arne Danielsen

323 innlegg  5691 kommentarer

Are Karlsens guiding mitt tull med tall

Publisert over 2 år siden

 

Ref. min kommenter #59 om forretningsprosjektet "Q42" og om negativ kommunikasjon. 

Først om tall. Da jeg i går skrev kommentar #59, ble den preget av tidspress (hadde annet fore). Ser nå at det er en øknomisk logikkbrist i VL-artikkelen som jeg tok utgangspunkt i. Jeg refererte denne ukritisk. Der kan vi lese at salg av 8 leiligheter vil dekke halve kostnaden. Dette må vi forstå som halvparten av 600 mill. kroner. Men da det er umulig å få 300 mill. kroner for 8  leiliegheter, må det ligge noe annet til grunn som ikke kommer fram i VL-reportasjen. 

Når det gjelder begrepet "guidet av Gud", så er det ikke dette i seg selv som skaper problemer, men at prosjektet er knyttet opp til at Gud har vært med i styringen og har hjulpet meningeheten gjennom prosjektet, og, slik vi oppfatter det, vil stå som en garantist for at driften vil gå ihop.

Her noen uttelser fra VL-artikkelen:

"Gud har gitt oss et redskap vi ikke har hatt før. Våre nye lokaler åpner opp for veldig mange nye muligheter, og utfordringer, sier pastor Øyvind Valvik."

"Vi har ikke opplevd det som luftslott og ønskedrømmer, men noe vi gjør i tro og tillit til Guds ledelse."

"Jeg opplever at ledelsen i Filadelfia­ Kristiansand har funnet en ­balanse mellom å lytte til det de opplever som Guds guiding".

1 liker  
Kommentar #87

Oddbjørn Johannessen

184 innlegg  13478 kommentarer

Noen godord

Publisert over 2 år siden

Jeg ser at noen tolker meg dithen at min egentlige agenda i denne tråden er å sverte kristendommen generelt og Filadelfia Kristiansand spesielt.  Det er ikke korrekt.  Derfor vil jeg også komme med noen godord om Filadelfia.

Rune Tveit har i flere kommentarer nevnt at menigheten også driver et omfattende sosialarbeid, og det har han rett i.  Et av disse prosjektene kjenner jeg godt til - PUFF (Positiv Ungdom Fremover i Felleskap).

http://www.filadelfiakristiansand.no/omsorg/omsorgsarbeid/avlastningstilbud

Dette er et avlastningstilbud for ungdommer med spesielle behov, som menigheten driver på anbud fra Kristiansand kommune. De reiser på turer til ulike steder en helg i måneden og ei uke hver sommer.  Idéen er at ungdommene skal utvikle et bedre selvbilde og få økt sosiale kompetanse gjennom positive og trygge relasjoner, og gjennom mestring av ulike oppgaver og aktiviteter.

 Min 17 år gamle sønn har deltatt på dette i to år. Han er en "normal" gutt, men har hatt noen utfordringer (bl.a. når det gjelder konsentrasjon og impulskontroll) på grunn av en mindre hjerneblødning i nyfødtperioden.  PUFF har fungert svært bra for ham, og han gleder seg til hver tur. Menigheten har kompetente fagfolk som organiserer opplegget, og entusiastiske unge mennesker er med som aktivitetsledere (bl.a. et par av de unge guttene vi kunne se som musikere på scenen i dagens direktesending fra innvielsesmøtet).

Det drives ikke forkynnelse i PUFF, men om disse unge entusiastene har latt seg inspirere av sin kristentro (noe jeg har et bestemt inntrykk av), er jo dette positivt.

Neste helg går turen til Gautefall skisenter i Telemark.

Det er mange flotte mennesker i Filadelfia Kristiansand - og min kritikk av "Q42" og koblingen til Visjon Norge og ekstremkarismatikk må altså ikke oppfattes som en kritikk av alt menigheten står for.

6 liker  
Kommentar #88

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Først om tall. Da jeg i går skrev kommentar #59, ble den preget av tidspress (hadde annet fore). Ser nå at det er en øknomisk logikkbrist i VL-artikkelen som jeg tok utgangspunkt i. Jeg refererte denne ukritisk. Der kan vi lese at salg av 8 leiligheter vil dekke halve kostnaden. Dette må vi forstå som halvparten av 600 mill. kroner. Men da det er umulig å få 300 mill. kroner for 8  leiliegheter, må det ligge noe annet til grunn som ikke kommer fram i VL-reportasjen. 

Ja, her var du rimelig på jordet. De 8 leilighetene til rusomsorg er ikke en del av leilighetsalget. Bygget innholder ca 70 leiligheter som er solgt som andre leilighetsprosjekter.  Det er fortsatt 3 usolgte flotte leiligheter, sentralt i Kr sand. I tilknyttning til leilighetene er det trivselsenter for beboerne. Her er treningsrom,  badstuer, fellesrom man kan bruke ved anledninger der leigheten blir for liten. Dette er unikt i forhold til eldre som ønsker felleskap i bomiljøer.  Disse er selvsagt solgt til markedspris. 

Ellers mener jeg du bommer grovt med dine problemstillinger. Dette kommer selvsagt av at du ikke har grunnlag for å vite hva som er riktig i denne saken. 

2 liker  
Kommentar #89

Øyvind Holmstad

191 innlegg  696 kommentarer

Vi trenger et Arkitekturuppror

Publisert over 2 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Det er fortsatt 3 usolgte flotte leiligheter, sentralt i Kr sand. I tilknyttning til leilighetene er det trivselsenter for beboerne. Her er treningsrom,  badstuer, fellesrom man kan bruke ved anledninger der leigheten blir for liten. Dette er unikt i forhold til eldre som ønsker felleskap i bomiljøer.  Disse er selvsagt solgt til markedspris. 

Fellesskap her og fellesskap der. Modernistene grønnvasker sin inhumane stil gjennom kirkebygg, menighetsbygg og økolandsbyer, og fremadstormende, kule pinsevenner og miljøvernere lar seg rive med av deres agenda. Vi ser akkurat det samme i Hurdal økolandsby, hvor de har verdens mest nitriste rekkehus: https://leveveg.wordpress.com/2017/01/04/nesten-tunbeboere-i-hurdal-okolandsby/

Håper Arkitekturupproret snart kommer til Norge!

1 liker  
Kommentar #90

Arne Danielsen

323 innlegg  5691 kommentarer

Takk til Tveit

Publisert over 2 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Bygget innholder ca 70 leiligheter som er solgt som andre leilighetsprosjekter.

Takk til Tveit for oppklaringen om realiseringen av leiligheter og indekning av kostnader. Med 70 leiligheter går rgenstykket ihop. 

Forøvrig er min kommenter (#59) basert på det som er skrevet om prosjektet i VL og generelle forrrentingsmessige prinsipper. Jeg står fast ved disse. Og med den fornannvente "ukjente" på plass, vil jeg tro at også selve vurderingen går ihop. 

Når det gjelder kommunikasjon, så er det for så vidt også en generell vurdering av ofte misfortsått eller feilslått kommuniksjon utenfor den indre og innvidde kretsen. Jeg mener, og står naturligvis også fast ved, at å snakke ukritisk og lemfeledig om Guds ledelese i et for så vidt ordinært forrentingsprosjekt, blant noen eller mange skaper mindre tillit til kristne ledere og kristendommen generelt. 

Det er pompøst fordi det framhever meninghetens særstilling i fht til Gud, mens altsåp hundrevis av prosjekter gjenneomføres uten det mange vil oppfatte som en slik pussig kopling, og så kan det også oppfattes som at prosjekter som mislykkes eventuelt mangler Guds velsignelse.

I det hele tatt bør kristne snakke til "verden" på en opplyst verdens premisser. Først da kan de få genhør og eventuelt vinne respekt - og forkynne eveangeliet på en nøktern måte som kan gjøre at folk intereserere seg og lytter.

2 liker  
Kommentar #91

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
I det hele tatt bør kristne snakke til "verden" på en opplyst verdens premisser. Først da kan de få genhør og eventuelt vinne respekt - og forkynne eveangeliet på en nøktern måte som kan gjøre at folk intereserere seg og lytter.

Vel, da bør du logge deg inn på nettsidene til Q42 og Filadelfia Kristiansand og for laste ned åpningsfesten i går eller innvielsesgudstjenesten i dag.  Jeg vil anta at fordommene dine vil bli gjenstand for ny vurdering. 

Du er jo istand til å vurdere og reflektere,  og når du først bruker ord som respekt og kommunikasjon bør du hente informasjon fra de rette kilder. 

Filadelfia Kristiansand nyter stor respekt i byen, men de er selvsagt også åpne for at ikke alt blir forstått og at ting kan forbedres. 

Ja, de er tydelige på,at de har satset, i tro på at Gud er med. Det betyr ikke at de mener seg å være i en særstilling i forhold til andre kirker eller mennesker.,Tvert imot deler de av det de har fått og bidrar til å hjelpe dem som ikke har lykkes i samme grad. 

1 liker  
Kommentar #92

Sigmund Voll Ådnøy

134 innlegg  1622 kommentarer

Det er jo mangt som er mindre relevant

Publisert over 2 år siden

men jeg ser at du har ditt ekte navn på profilen din nå - så flott!

1 liker  
Kommentar #93

Sigmund Voll Ådnøy

134 innlegg  1622 kommentarer

Denne virksomheten har Fil. Kr.sand valgt samarbeid med

Publisert over 2 år siden

Kanalen som gjerne roser «22. juli-profetien»-rosende Jan Willem van der Hoeven. (Ref. sioniststevnevideo på YouTube.) Sitat fra «artikkelen» Nygaard lenker til:


«Opptaket fra Kristiansand varer i to timer. Og den siste timen, fra kl. 22 til 23,  av Studio Direkte søndag 7. januar sendes møtet med Jan Willem van der Hoeven fra i sommer. 

Sistnevnte er en legende i kristent arbeide for og i Israel og er en krutt-tønne av en forkynner.»

1 liker  
Kommentar #94

Sigmund Voll Ådnøy

134 innlegg  1622 kommentarer

«Alle»

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Alle utenfor en menighet er og blir tilskuere som bruker sin subjektive bagasje til synsing alt etter som det gir mening hensikt for vedkommende

Mener du at personer som per d.d. ikke er med i en bestemt menighetssammenheng, ikke bør lyttes til selv om de argumenterer godt (når de omtaler den bestemte sammenhengen)? Utbrytere /tidligere medlemmer også? Er de alltid bare subjektivt synsende eller noe i den duren? Hva med etterlatte etter de som ble så negativt påvirket i Livets Ord-sammenheng at de tok livet sitt? Viser til  G. Swartlings åpent tilgjengelige tekstmateriale om undersøkelser på dette felt, Om disse skulle uttale seg ut fra sin «bagasje» nettopp fra bibelskolen til Livets Ord i glansdagene, ville du da ikke lytte? 

1 liker  
Kommentar #95

Sigmund Voll Ådnøy

134 innlegg  1622 kommentarer

Apropos riktig info, kilder, kommunikasjon etc.

Publisert over 2 år siden

Jeg vil omformulere mitt ubesvarte spørsmål:

Så du promovideoen for Maldonado-møtene 2016, der Wiggo Skagestad snakket om 2015-møtene med den samme Maldonado? Kan du være så snill å si noe om det han sier, sammenliknet med din vurdering av ham som svært jordnær? Dette er jo ikke irrelevant? Det har å gjøre med samarbeidet med folk du selv har kritisert, et samarbeid som så å si hører fortida til ut fra det du resonnerte om nett-TV-sending og «framtida» i en annen kommentar.

1 liker  
Kommentar #96

Levi Fragell

99 innlegg  1166 kommentarer

STATSMINISTEREN - MEN IKKE BISKOPEN?

Publisert over 2 år siden

Statsminister Erna Solberg leverte en varm hilsen til Filadelfia-menigheten, som var lagt inn i et eget opptak i åpningsmøtet i kveld (søndag) som ble sendt direkte på Jan Hanvolds Visjon Norge - som er en av Filadelfias samarbeidspartnere og støttespillere. Ved denne høytidelige anledning var det hverken noen biskop eller domprost fra Den norske kirke på plattformen. Betyr det at det moralske legitimeringsnivå har steget i Kirken - i motsetning til politikken? 

4 liker  
Kommentar #97

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Helt greit

Publisert over 2 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Ved denne høytidelige anledning var det hverken noen biskop eller domprost fra Den norske kirke på plattformen

Flott av Erna å gi anerkjennelse til frimodigheten til pinsemenigheten i Kristiansand.  

Pinsevenner er jo ikke en del av DNK med sine to avdelinger, men selvsagt kunne det vært gitt anerkjennelse også fra den fronten - men, så langt - så er jo disse understøttet av staten fra a til å - så - slike frimodige prosjekt er en kanskje  mer eller mindre ukjent med.

1 liker  
Kommentar #98

Arne Danielsen

323 innlegg  5691 kommentarer

Vel unt

Publisert over 2 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Betyr det at det moralske legitimeringsnivå har steget i Kirken - i motsetning til politikken? 

Selv er jeg kritisk til bruk av gudsbegrepet, slik det fremkommet, i et byggprosjekt som ikke hadde vært mulig uten å følge normale forretningsmessige prinsipper og naturligvis uten en stor innstas fra menigheten. Det er altså ikke selve prosjektet, som jeg for min del reagerer på, men kommunikasjonen omkring dette.

Filadelfia i Kristiansand driver et utstrakt sosialt arbeid og de har bygget et nytt og funksjonelt bygg som bl.a. skal huse slike aktiviteter. Prosjektet er såpas stort at det vekker oppsikt – også her på VD og hos andre som f.eks. statsministeren.

Statsministere deltar høyt og lavt for å hedre smått og stort. Det er bra. Det er hverdagssliterne og i dette tilfellet frivilligheten vel unt. Statsminister Solberg hedrer altså en frivillig organisasjon / menighet for et flott innsats både i hverdagen, for folk som sliter, og i for et vel gjennomført byggeprosjekt.

At de også samarbeider med Visjon Norge, burde ikke være til hinder for at statsministeren hedrer pinsemenigheten i Kristiansand. Og rent formelt, Visjon Norge er vel heller ikke dømt for noe ulovlig? Forøvrig er også jeg en av VN sine absolutte kritikere.

Det er vanskelig å forstå at statsministeren sin hyllest er illegitim eller gir en urettmessig legitimering av menigheten i Kristiansand. Tvert imot.

Når det, imidlertid, gjelder biskoper og domproster, så stiller det seg antakelig annerledes. Ja, forresten, når det gjelder domproster, vet jeg faktisk ikke, men for biskopene sin del kan det se ut til at de er mer engasjert i klimakampen og andre politiske spørsmål enn å gjøre som statsminstren og farte rundt å hedre grasrotprosjekter.

Kommentar #99

Levi Fragell

99 innlegg  1166 kommentarer

Uverdig

Publisert over 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
At de også samarbeider med Visjon Norge, burde ikke være til hinder for at statsministeren hedrer pinsemenigheten i Kristiansand. Og rent formelt, Visjon Norge er vel heller ikke dømt for noe ulovlig? Forøvrig er også jeg en av VN sine absolutte kritikere.

Jeg synes at både politikeres og kristenlederes deltagelse i Visjon Norges sendinger er betenkelig, siden legitimeringsfaktoren er avgjørende for opprettholdelsen av en virksomhet som er nedverdigende og skadelig. Filadelfia i Kristiansand har i så måte også vært en av profitørene i denne sammenheng, på grunn av sitt sine egne sendinger på kanalen og sin allianse med Hanvold i flere sammenhenger. Siden den karimatiske trosbevegelsens gjennombrudd på 60/70-tallet har partiledere og kirketopper hatt en avgjørende og villedende legitimeringseffekt ved sin deltakelse, hilsner og gratulasjoner. Denne effekten er blitt oversett og feid til side som ubetydeligheter. 

2 liker  
Kommentar #100

Oddbjørn Johannessen

184 innlegg  13478 kommentarer

Statsministerens hilsen

Publisert over 2 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes at både politikeres og kristenlederes deltagelse i Visjon Norges sendinger er betenkelig, siden legitimeringsfaktoren er avgjørende for opprettholdelsen av en virksomhet som er nedverdigende og skadelig.

Det er jeg helt enig i.  Nå ble dette innvielsesmøtet også sendt på Filadelfias egen TV-kanal, men Jan Hanvold var blant de spesialinviterte som kom med hilsen fra podiet - og han ble da presentert som samarbeidspartner.  

At Erna Solberg kommer med en spesialhilsen, forundrer meg - og jeg setter et stort spørsmålstegn ved om hun i det hele tatt kan være oppdatert på hva Visjon Norge står for.  Det hun sa i sin korte hilsningstale, var i og for seg stort sett greit og ukontroversielt.

1 liker  

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
11 dager siden / 5161 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
22 dager siden / 4766 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
11 dager siden / 2776 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
27 dager siden / 2330 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
6 dager siden / 1853 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
25 dager siden / 1819 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1803 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
3 dager siden / 1553 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
24 dager siden / 1545 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
17 dager siden / 1419 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere