Oddbjørn Johannessen

171    13362

«Guidet av Gud»

Pinsemenigheten Filadelfia i Kristiansand arrangerer i disse dager åpningsuke for sitt gigantprosjekt med det litt kryptiske navnet «Q42» - et kirkebygg til den nette sum av 600 millioner kroner.

Publisert: 6. jan 2017 / 4150 visninger.

Filadelfia Kristiansand ("Q42")Strengereid forsamlingshus

I et større oppslag i Vårt Land karakteriserer faglig leder i den kristne tankesmia Skaperkraft, Hermund Haaland, byggeprosjektet som «et utslag av gründertenkning i god Hans Nielsen Hauge-tradisjon».  Dette kommer jeg tilbake til.

«Q42» er blitt noe mer enn et kirkebygg.  Hovedsalen med plass til 1400 mennesker skal også kunne brukes som konferansesenter – Sørlandets største i sitt slag.  I tillegg huser bygget restaurant, 11 hotellrom, medieavdeling, treningssenter, trivselssenter for eldre og 71 selveierleiligheter.  Ifølge pastor (og tidligere bankmann) Øyvind Valvik er det beregnet at salg av leilighetene skal dekke halvparten av utgiftene.  For øvrig er det litt opp til Gud hvordan resten skal finansieres, så vidt jeg forstår – men menigheten har de siste par årene fått god drahjelp av Jan Hanvold og Visjon Norge, har vi tidligere kunnet lese i diverse medieoppslag.

Apropos visjon: Dette har åpenbart vært et kjernebegrep for menigheten i de 20 årene drømmen om dette bygget har fått vokse seg stor – og pastor Valviks nylig utgitte bok om realiseringen av drømmen har da også fått tittelen «Guidet av Gud».

Fra én side sett framstår «Q42» som et vellykket samarbeid mellom Gud og Mammon – men jeg er personlig nokså usikker på i hvilken grad Hans Nielsen Hauge bør blandes inn.  Han var riktignok en driftig gründer ved siden av sin predikantvirksomhet, men han var samtidig en forsiktig mann som hadde «Gudsfrykt med nøysomhet» som ledestjerne.  «Gevinsters Aand fordærver endog gode Hierter», kunne han si.  Økonomisk fortjeneste måtte aldri bli et mål i seg selv, men handelsvirksomhet skulle «ophjelpe den ringe Mand» til å kunne stå på egne ben.

Nå skal jeg på ingen måte mistenke ledelsen i Filadelfia Kristiansand for å ha andre motiver enn de åndelige.  Det har jeg ikke grunnlag for.  Jeg må likevel få si at jeg undrer meg over den tilsynelatende business-aktige måten en kristen menighet tenker ekspansjon på – og særlig over henvisningen til «Gud» i en slik sammenheng. 

Protestantisk dissenterkristendom har sannelig forandret seg i løpet av 2-3 generasjoner, og jeg må igjen tenke på mitt gamle bedehus, som nylig ble solgt til boligformål for under en million.  Det har jeg forresten tidligere mimret over her:

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11648651-bedehus-til-salgs

Det er ikke fritt for at jeg faller i tanker over hvilke refleksjoner min fattige oldefar og de andre medlemmene av Guds Menighet på Vegårshei ville ha tenkt om de hadde kunnet se inn i framtida.  I 1907 satte de opp det enkle forsamlingshuset sitt på dugnad.  Jeg er overbevist om at de også mente seg «guidet av Gud» i realiseringen av sitt lille prosjekt – men Han hadde antakelig ennå ikke lært seg «to think big»…

 

Lenke til oppslag i Vårt Land:

http://www.vl.no/nyhet/pinsemenighet-satser-600-millioner-i-ny-pinsekirke-1.909667

 

 

10 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #101

Sigmund Voll Ådnøy

133 innlegg  1616 kommentarer

TV VN: Fila Kr.sands Samarbeidspartner med stor S?

Publisert over 1 år siden

https://tvvn.solidtango.com/video/studio-direkte-20-4-2016?qid=1511829 


Via lenken finner du Samarbeidspartnerens klipp fra 20. april i fjor. Hører du de første minutta, får du med deg gullkongleprat, sammenlikning Haggai-vers og nåtiden samt programlederens breking og "enkle løsninger". God fordøyelse. 

1 liker  
Svar
Kommentar #102

Rune Holt

9 innlegg  11039 kommentarer

Huff da.

Publisert over 1 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Det er jeg helt enig i.  Nå ble dette innvielsesmøtet også sendt på Filadelfias egen TV-kanal, men Jan Hanvold var blant de spesialinviterte som kom med hilsen fra podiet - og han ble da presentert som samarbeidspartner.  

At Erna Solberg kommer med en spesialhilsen, forundrer meg - og jeg setter et stort spørsmålstegn ved om hun i det hele tatt kan være oppdatert på hva Visjon Norge står for.  Det hun sa i sin korte hilsningstale, var i og for seg stort sett greit og ukontroversielt.

Det er høyst merkelig at herrene Johannesen og Fragell ikke makter å forstå at Solberg i kraft av å være statsminister er opptatt av mangfoldet i det norske samfunnet og at hun stadig tar fram både enkeltmennesker og annet som gjør positive ting for samfunnet.
Denne nye menigheten gjør mye for lokalsamfunnet og enkeltmennesker...og med et kristent grunnlag for sin virksomhet.Solberg har også gått ut og støttet skolegudstjenester og ønsker at dette må fortsette som en del av den kristne norske kulturarven.
Dette svir nok kraftig for disse herrer som leter med lys og lykte for å finne noe negativt å henge hatten på.

Hanvold og VN står også i rekken av gratulanter...og dette brukes for det det er verdt for å sverte som seg hør og bør.
For meg blir det bare patetisk å lese.
VL bruker også anledningen til å sette Johannesens innlegg på topp ser jeg....

4 liker  
Svar
Kommentar #103

Rune Tveit

40 innlegg  4131 kommentarer

mye surr

Publisert over 1 år siden

Nå ble det etter hvert mye rart på denne tåden, slik jeg ser det. 

Angående dette med samarbeid. Det er nå en gang sånn at vi mennesker er forskjellige. Kristen virksomhet er avhengig av mange samarbeidspartnere. F eks er det sånn at i sosialt arbeid. Dersom en kristen menighet som driver rusomsorg f eks samarbeider med en ikke kristen organisasjon betyr selvsagt ikke det at den kristne menigheten har akseptert hele det ideologiske grunnlaget for den andre organisasjonens arbeid. På samme måte er det i forhold til samarbeid menigheter på tvers. Selv om man er uenig i teologiske spørsmål, eller måten å kommunisere budskapet på, når man som regel lenger ved å samarbeide, heller enn å isolere seg. For en del år siden var gjerne dette med isolasjon vanlig, fordi "vår menighet" var den eneste med rett bibelforståelse. "De Andre" tilhørte gjerne utgruppen, eller vranglæren.

Heldigvis er vi kommet lengre nå. Det handler mer om raushet, i forhold til av vi alle forstår stykkevis og delt. Ingen av oss er feilfrie, og tanken er også at Gud er den som har kontrollen. Bibelen oppfordrer også til IKKE å være altfor rettferdige. Respekt for forskjellighet er utgangspunktet. 

I en kristen kontekst handler det for øvrig om at vi alle trenger nåde, og er takknemlige for at vi har fått nettopp det. Troen på Jesus er det som binder oss sammen. 

I forhold til Fragell sin bekymring angående biskopens fravær fra innvielsen søndag formiddag, kan jeg opplyse ham om at Biskopen var på åpningsfesten lørdag kveld og at han roste arbeidet og bygget som ble formelt åpnet denne helgen. 

Vi har en flott biskop i Agder. 

 

5 liker  
Svar
Kommentar #104

Levi Fragell

94 innlegg  1153 kommentarer

Biskopen

Publisert over 1 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
I forhold til Fragell sin bekymring angående biskopens fravær fra innvielsen søndag formiddag, kan jeg opplyse ham om at Biskopen var på åpningsfesten lørdag kveld og at han roste arbeidet og bygget som ble formelt åpnet denne helgen. 

Jeg ser nok en forskjell på å takke ja til å delta i et samvær i en "konkurrent"s kirke og å stille opp i et program på TV Visjon Norge. Slik alliansen har vært og fortsatt er mellom Filadelfia i  Kristiansand og Jan Hanvold, burde Agder-bispen likevel ha avholdt seg fra å legitimere alliansen, men en deltakelse som spres til titusener på TV-skjerm har alvorligere effekter.

 

 

2 liker  
Svar
Kommentar #105

Rune Tveit

40 innlegg  4131 kommentarer

legitimitet

Publisert over 1 år siden

Biskopen var ikke invitert for å legitimere noe. Han kom for å gratulere med et et flott bygg. Så vidt meg bekjent er det ingen som har bedrevet noe som trenger legitimitet fra biskoper eller myndigheter. 

Tvert imot, faktum er at byens myndige er svært glad for arbeidet de frivillige i Kristiansand bidrar med til vekst og velferd.

 

Jeg har problemer med ta din påstand om "alvorlige effekter" seriøst. 

5 liker  
Svar
Kommentar #106

Sigmund Voll Ådnøy

133 innlegg  1616 kommentarer

Innvielse av bygg

Publisert over 1 år siden

Flott med mye av det statsministeren gjør, og flott med skolegudstjenester. Det dreier seg her om innvielse av et bygg i mangemillionersklassen som blant annet er halvveis svermerisk drømt fram av et par personer og støttet med 100 000,- av en teokrat med svært "doble standarder". Og da har jeg bare fortalt en brøkdel av det som gjør ting verd å betenke. For øvrig tror den (av Tveits beskrivelse) svært jordnære Skagestad at Maldonado-møtene 2015 "befruktet troslivet", men dette vil ingen ennå kommentere.

1 liker  
Svar
Kommentar #107

Sigmund Voll Ådnøy

133 innlegg  1616 kommentarer

Takk

Publisert over 1 år siden

Takk for et rund(hånde)t svar på mye annet enn det jeg og andre spurte om. Jeg er enig med deg i noe og kan si jeg syns du har et sunt syn på en del ting. Men nå blir vi litt generelle her. Istedenfor å snakke om at noe i forhold til noe handler om noe, foreslår jeg konkrete svar på konkrete spørsmål heretter. Ja, nei, vet ikke, kanskje, enig, uenig, du er inne på noe osv. kan være gode ord å bruke ...

Svar
Kommentar #108

Sigmund Voll Ådnøy

133 innlegg  1616 kommentarer

«Verdier og verbale veier»: Hvem "går den ekstra milen"?

Publisert over 1 år siden

Er det litt oppsiktsvekkende at hverken R. Tveit eller andre så langt har argumentert reelt for hvordan "befruktning av troslivet" på Maldonado-møte kan ha å gjøre med jordnærhet? 

Eller at ingen, hvis/siden det ikke går å argumentere slik, har innrømmet at akkurat slikt er unntaket (uttalelsen) som bekrefter regelen ("svært jordnær")? Eller m.a.o.: "Akkurat den uttalelsen om befruktning av troslivet, og reklamering for Maldonado-møter, syntes jeg var uheldig." Sitter det langt inne å ytre nettopp noe sånt om en person som nettopp er jordnær på andre måter? Er R. Tveit redd, eller kanskje stolt? Hva er greia? Er vi ikke helt forlikt /har vi noe uoppgjort - du/noen og jeg? Forstår vi hverandre?

Jeg begår ikke noe karakterdrap her. Jeg holder meg til saken og viser til faktisk retorikk og verdensanskuelse. Jeg sier ikke at folka ikke gjør mye bra. 

Men hvor er ydmykheten? Holt? Tveit? Hvorfor er det så vanskelig å gi meningsmotstandere rett av og til i debatter om karismatikk? I et lite fragment av et aldri så lite moment av et bittelite aspekt av debatten ...?

Noen debattanter er av og til opptatt av å tale "mot eliten". Hvem er eliten i den herved debatterte tematikk? Er det ikke på flere måter pinsepastorene (som for øvrig møtte meg med taushet da jeg tok opp Visjon Norge-greier med dem /Fila. Kr.sand på Facebook for ett år eller to siden). Er det alltid "de andre" som er eliten, verdidebatterende pinsekarismatikere? Og hvor går grensa deres mellom apologetikk og overmistenksom omgang med meningsmotstandere? (Jo, jeg vet dere er individer, men det virker som om noen av dere har rotta dere litt sammen på utenomsaklig basis i denne tråden. Men kanskje jeg bare er overmistenksom, selv?)

Jo høyere noen snakker om avkristningsagenda eller liknende, dess større ydmykhet burde man forvente av dem i øvrig gjøren og laden (inkl. debattering).

Om jeg fortsatt ikke får noen respons, eller om to-tre personer her fortsatt vil spore av i usaklig snakk (eller liker-klikk på sådant snikksnakk) om humanistagenda e.l., kan jeg konstatere: Jeg har i det minste møtt mumling, taushet og tilsløring nok til et par bokmanus. Kjekt å ha. (Takk.)

2 liker  
Svar

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 2 timer siden / 40 visninger
0 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 2 timer siden / 32 visninger
0 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 38 visninger
0 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 11 timer siden / 243 visninger
1 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 11 timer siden / 95 visninger
1 kommentarer
Pisken svinges i feil retning
av
Gunn Pound
rundt 15 timer siden / 45 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 2 timer siden / 40 visninger
0 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 2 timer siden / 32 visninger
0 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 38 visninger
0 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 11 timer siden / 243 visninger
1 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 11 timer siden / 95 visninger
1 kommentarer
Pisken svinges i feil retning
av
Gunn Pound
rundt 15 timer siden / 45 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Helge Erik Solberg kommenterte på
Skinne klart
rundt 2 timer siden / 243 visninger
Lars Slåttå kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 8 timer siden / 1963 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Digitale disipler
rundt 9 timer siden / 95 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 10 timer siden / 1963 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 10 timer siden / 281 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 10 timer siden / 281 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 10 timer siden / 281 visninger
Asgeir Remø kommenterte på
Kyrkjeval og vallokale
rundt 11 timer siden / 190 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Trygt å gå i takt
rundt 11 timer siden / 1046 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Mer enn én Gud
rundt 11 timer siden / 1650 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 11 timer siden / 281 visninger
Marte Ugedal kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 11 timer siden / 1963 visninger
Les flere