Oddbjørn Johannessen

185

«Guidet av Gud»

Pinsemenigheten Filadelfia i Kristiansand arrangerer i disse dager åpningsuke for sitt gigantprosjekt med det litt kryptiske navnet «Q42» - et kirkebygg til den nette sum av 600 millioner kroner.

Publisert: 6. jan 2017  /  882 visninger.

Filadelfia Kristiansand ("Q42")Strengereid forsamlingshus

I et større oppslag i Vårt Land karakteriserer faglig leder i den kristne tankesmia Skaperkraft, Hermund Haaland, byggeprosjektet som «et utslag av gründertenkning i god Hans Nielsen Hauge-tradisjon».  Dette kommer jeg tilbake til.

«Q42» er blitt noe mer enn et kirkebygg.  Hovedsalen med plass til 1400 mennesker skal også kunne brukes som konferansesenter – Sørlandets største i sitt slag.  I tillegg huser bygget restaurant, 11 hotellrom, medieavdeling, treningssenter, trivselssenter for eldre og 71 selveierleiligheter.  Ifølge pastor (og tidligere bankmann) Øyvind Valvik er det beregnet at salg av leilighetene skal dekke halvparten av utgiftene.  For øvrig er det litt opp til Gud hvordan resten skal finansieres, så vidt jeg forstår – men menigheten har de siste par årene fått god drahjelp av Jan Hanvold og Visjon Norge, har vi tidligere kunnet lese i diverse medieoppslag.

Apropos visjon: Dette har åpenbart vært et kjernebegrep for menigheten i de 20 årene drømmen om dette bygget har fått vokse seg stor – og pastor Valviks nylig utgitte bok om realiseringen av drømmen har da også fått tittelen «Guidet av Gud».

Fra én side sett framstår «Q42» som et vellykket samarbeid mellom Gud og Mammon – men jeg er personlig nokså usikker på i hvilken grad Hans Nielsen Hauge bør blandes inn.  Han var riktignok en driftig gründer ved siden av sin predikantvirksomhet, men han var samtidig en forsiktig mann som hadde «Gudsfrykt med nøysomhet» som ledestjerne.  «Gevinsters Aand fordærver endog gode Hierter», kunne han si.  Økonomisk fortjeneste måtte aldri bli et mål i seg selv, men handelsvirksomhet skulle «ophjelpe den ringe Mand» til å kunne stå på egne ben.

Nå skal jeg på ingen måte mistenke ledelsen i Filadelfia Kristiansand for å ha andre motiver enn de åndelige.  Det har jeg ikke grunnlag for.  Jeg må likevel få si at jeg undrer meg over den tilsynelatende business-aktige måten en kristen menighet tenker ekspansjon på – og særlig over henvisningen til «Gud» i en slik sammenheng. 

Protestantisk dissenterkristendom har sannelig forandret seg i løpet av 2-3 generasjoner, og jeg må igjen tenke på mitt gamle bedehus, som nylig ble solgt til boligformål for under en million.  Det har jeg forresten tidligere mimret over her:

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11648651-bedehus-til-salgs

Det er ikke fritt for at jeg faller i tanker over hvilke refleksjoner min fattige oldefar og de andre medlemmene av Guds Menighet på Vegårshei ville ha tenkt om de hadde kunnet se inn i framtida.  I 1907 satte de opp det enkle forsamlingshuset sitt på dugnad.  Jeg er overbevist om at de også mente seg «guidet av Gud» i realiseringen av sitt lille prosjekt – men Han hadde antakelig ennå ikke lært seg «to think big»…

 

Lenke til oppslag i Vårt Land:

http://www.vl.no/nyhet/pinsemenighet-satser-600-millioner-i-ny-pinsekirke-1.909667

 

 

10 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Sigmund Voll Ådnøy

134 innlegg  1622 kommentarer

TV VN: Fila Kr.sands Samarbeidspartner med stor S?

Publisert over 2 år siden

https://tvvn.solidtango.com/video/studio-direkte-20-4-2016?qid=1511829 


Via lenken finner du Samarbeidspartnerens klipp fra 20. april i fjor. Hører du de første minutta, får du med deg gullkongleprat, sammenlikning Haggai-vers og nåtiden samt programlederens breking og "enkle løsninger". God fordøyelse. 

1 liker  
Kommentar #102

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Huff da.

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Det er jeg helt enig i.  Nå ble dette innvielsesmøtet også sendt på Filadelfias egen TV-kanal, men Jan Hanvold var blant de spesialinviterte som kom med hilsen fra podiet - og han ble da presentert som samarbeidspartner.  

At Erna Solberg kommer med en spesialhilsen, forundrer meg - og jeg setter et stort spørsmålstegn ved om hun i det hele tatt kan være oppdatert på hva Visjon Norge står for.  Det hun sa i sin korte hilsningstale, var i og for seg stort sett greit og ukontroversielt.

Det er høyst merkelig at herrene Johannesen og Fragell ikke makter å forstå at Solberg i kraft av å være statsminister er opptatt av mangfoldet i det norske samfunnet og at hun stadig tar fram både enkeltmennesker og annet som gjør positive ting for samfunnet.
Denne nye menigheten gjør mye for lokalsamfunnet og enkeltmennesker...og med et kristent grunnlag for sin virksomhet.Solberg har også gått ut og støttet skolegudstjenester og ønsker at dette må fortsette som en del av den kristne norske kulturarven.
Dette svir nok kraftig for disse herrer som leter med lys og lykte for å finne noe negativt å henge hatten på.

Hanvold og VN står også i rekken av gratulanter...og dette brukes for det det er verdt for å sverte som seg hør og bør.
For meg blir det bare patetisk å lese.
VL bruker også anledningen til å sette Johannesens innlegg på topp ser jeg....

4 liker  
Kommentar #103

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

mye surr

Publisert over 2 år siden

Nå ble det etter hvert mye rart på denne tåden, slik jeg ser det. 

Angående dette med samarbeid. Det er nå en gang sånn at vi mennesker er forskjellige. Kristen virksomhet er avhengig av mange samarbeidspartnere. F eks er det sånn at i sosialt arbeid. Dersom en kristen menighet som driver rusomsorg f eks samarbeider med en ikke kristen organisasjon betyr selvsagt ikke det at den kristne menigheten har akseptert hele det ideologiske grunnlaget for den andre organisasjonens arbeid. På samme måte er det i forhold til samarbeid menigheter på tvers. Selv om man er uenig i teologiske spørsmål, eller måten å kommunisere budskapet på, når man som regel lenger ved å samarbeide, heller enn å isolere seg. For en del år siden var gjerne dette med isolasjon vanlig, fordi "vår menighet" var den eneste med rett bibelforståelse. "De Andre" tilhørte gjerne utgruppen, eller vranglæren.

Heldigvis er vi kommet lengre nå. Det handler mer om raushet, i forhold til av vi alle forstår stykkevis og delt. Ingen av oss er feilfrie, og tanken er også at Gud er den som har kontrollen. Bibelen oppfordrer også til IKKE å være altfor rettferdige. Respekt for forskjellighet er utgangspunktet. 

I en kristen kontekst handler det for øvrig om at vi alle trenger nåde, og er takknemlige for at vi har fått nettopp det. Troen på Jesus er det som binder oss sammen. 

I forhold til Fragell sin bekymring angående biskopens fravær fra innvielsen søndag formiddag, kan jeg opplyse ham om at Biskopen var på åpningsfesten lørdag kveld og at han roste arbeidet og bygget som ble formelt åpnet denne helgen. 

Vi har en flott biskop i Agder. 

 

5 liker  
Kommentar #104

Levi Fragell

99 innlegg  1166 kommentarer

Biskopen

Publisert over 2 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
I forhold til Fragell sin bekymring angående biskopens fravær fra innvielsen søndag formiddag, kan jeg opplyse ham om at Biskopen var på åpningsfesten lørdag kveld og at han roste arbeidet og bygget som ble formelt åpnet denne helgen. 

Jeg ser nok en forskjell på å takke ja til å delta i et samvær i en "konkurrent"s kirke og å stille opp i et program på TV Visjon Norge. Slik alliansen har vært og fortsatt er mellom Filadelfia i  Kristiansand og Jan Hanvold, burde Agder-bispen likevel ha avholdt seg fra å legitimere alliansen, men en deltakelse som spres til titusener på TV-skjerm har alvorligere effekter.

 

 

2 liker  
Kommentar #105

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

legitimitet

Publisert over 2 år siden

Biskopen var ikke invitert for å legitimere noe. Han kom for å gratulere med et et flott bygg. Så vidt meg bekjent er det ingen som har bedrevet noe som trenger legitimitet fra biskoper eller myndigheter. 

Tvert imot, faktum er at byens myndige er svært glad for arbeidet de frivillige i Kristiansand bidrar med til vekst og velferd.

 

Jeg har problemer med ta din påstand om "alvorlige effekter" seriøst. 

5 liker  
Kommentar #106

Sigmund Voll Ådnøy

134 innlegg  1622 kommentarer

Innvielse av bygg

Publisert over 2 år siden

Flott med mye av det statsministeren gjør, og flott med skolegudstjenester. Det dreier seg her om innvielse av et bygg i mangemillionersklassen som blant annet er halvveis svermerisk drømt fram av et par personer og støttet med 100 000,- av en teokrat med svært "doble standarder". Og da har jeg bare fortalt en brøkdel av det som gjør ting verd å betenke. For øvrig tror den (av Tveits beskrivelse) svært jordnære Skagestad at Maldonado-møtene 2015 "befruktet troslivet", men dette vil ingen ennå kommentere.

1 liker  
Kommentar #107

Sigmund Voll Ådnøy

134 innlegg  1622 kommentarer

Takk

Publisert over 2 år siden

Takk for et rund(hånde)t svar på mye annet enn det jeg og andre spurte om. Jeg er enig med deg i noe og kan si jeg syns du har et sunt syn på en del ting. Men nå blir vi litt generelle her. Istedenfor å snakke om at noe i forhold til noe handler om noe, foreslår jeg konkrete svar på konkrete spørsmål heretter. Ja, nei, vet ikke, kanskje, enig, uenig, du er inne på noe osv. kan være gode ord å bruke ...

Kommentar #108

Sigmund Voll Ådnøy

134 innlegg  1622 kommentarer

«Verdier og verbale veier»: Hvem "går den ekstra milen"?

Publisert over 2 år siden

Er det litt oppsiktsvekkende at hverken R. Tveit eller andre så langt har argumentert reelt for hvordan "befruktning av troslivet" på Maldonado-møte kan ha å gjøre med jordnærhet? 

Eller at ingen, hvis/siden det ikke går å argumentere slik, har innrømmet at akkurat slikt er unntaket (uttalelsen) som bekrefter regelen ("svært jordnær")? Eller m.a.o.: "Akkurat den uttalelsen om befruktning av troslivet, og reklamering for Maldonado-møter, syntes jeg var uheldig." Sitter det langt inne å ytre nettopp noe sånt om en person som nettopp er jordnær på andre måter? Er R. Tveit redd, eller kanskje stolt? Hva er greia? Er vi ikke helt forlikt /har vi noe uoppgjort - du/noen og jeg? Forstår vi hverandre?

Jeg begår ikke noe karakterdrap her. Jeg holder meg til saken og viser til faktisk retorikk og verdensanskuelse. Jeg sier ikke at folka ikke gjør mye bra. 

Men hvor er ydmykheten? Holt? Tveit? Hvorfor er det så vanskelig å gi meningsmotstandere rett av og til i debatter om karismatikk? I et lite fragment av et aldri så lite moment av et bittelite aspekt av debatten ...?

Noen debattanter er av og til opptatt av å tale "mot eliten". Hvem er eliten i den herved debatterte tematikk? Er det ikke på flere måter pinsepastorene (som for øvrig møtte meg med taushet da jeg tok opp Visjon Norge-greier med dem /Fila. Kr.sand på Facebook for ett år eller to siden). Er det alltid "de andre" som er eliten, verdidebatterende pinsekarismatikere? Og hvor går grensa deres mellom apologetikk og overmistenksom omgang med meningsmotstandere? (Jo, jeg vet dere er individer, men det virker som om noen av dere har rotta dere litt sammen på utenomsaklig basis i denne tråden. Men kanskje jeg bare er overmistenksom, selv?)

Jo høyere noen snakker om avkristningsagenda eller liknende, dess større ydmykhet burde man forvente av dem i øvrig gjøren og laden (inkl. debattering).

Om jeg fortsatt ikke får noen respons, eller om to-tre personer her fortsatt vil spore av i usaklig snakk (eller liker-klikk på sådant snikksnakk) om humanistagenda e.l., kan jeg konstatere: Jeg har i det minste møtt mumling, taushet og tilsløring nok til et par bokmanus. Kjekt å ha. (Takk.)

2 liker  

Mest leste siste måned

Bryllup med bismak
av
Trond Langen
28 dager siden / 2310 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
20 dager siden / 1895 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
13 dager siden / 1891 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1809 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
25 dager siden / 1763 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
13 dager siden / 1531 visninger
Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
rundt 1 måned siden / 1300 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
13 dager siden / 1226 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
16 dager siden / 1158 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
20 dager siden / 1096 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere