Ole Richard Sande

3    3

Asylbarn uten rettigheter

Mulla Krekar kan ikke sendes ut fordi landet ikke kan garantere for hans ve og vel. Hvorfor stiller ingen det samme kravet for en 16-åring fra Afghanistan?

Publisert: 5. jan 2017 / 756 visninger.

Spørsmålet mange asyl­søkerbarn stiller er: Hvorfor får ikke jeg være her når mulla Krekar får være?

Spørsmålet er veldig forståelig – er det ikke likhet for loven? Mullaen kan ikke sendes ut av landet fordi mottakerlandet ikke kan garantere for hans ve og vel. Greit, men hvorfor er det ingen som spør om en gutt på 16 år som blir sendt tilbake til Afghanistan, blir tatt vare på når han kommer til det landet han måtte rømme fra for å berge livet?

‘Ufarlig’

Selv om det er ­dokumentert at gutten ikke har noen familie å vende tilbake til, fordi hele hans familie er enten splittet eller drept av Taliban, er UDIs påstand at det er ufarlig å dra tilbake til det området gutten kommer fra fordi det ikke er kjent at det er krig i det området. Det blir ikke spurt om de afghanske myndighetene de kan garantere for hans ve og vel. Hvorfor?

Det triste og umenneskelige faktum er at få eller ingen asylsøkerbarn fra Afghanistan får behandlet sin søknad individuelt slik norske myndigheter påstår. De får kun en veldig generell ­behandling, hvor det legges vekt på om norske myndigheter kjenner til om det foregår «krig» eller er «offisiell» uro i det området barnet returneres til.

Det legges lite eller ingen vekt på barnets egen forklaring, det tas ikke hensyn til om grunnen til flukten er at det foregår en ­intern feide mellom barnets ­familie og for eksempel Taliban. Det er vel kjent at slike feider er forferdelige, og alltid ender med at mennesker blir drept. Her gjelder ­tydeligvis ikke vårt rettsprinsipp om at tvil skal komme tiltalte til gode. Her kommer all tvil UDI til gode. Hvorfor er det slik?

Går igjen 

Når jeg sammenligner en del av avslagene på ­beskyttelse, er det flere ting som går igjen, og kanskje noe av det viktigste: Søkeren har vært vag i asylintervjuet, langt fra alt som var viktig er blitt med.

I samtaler med meg senere­ kommer det fram mange opplysninger som egentlig har ­betydning for saken, men som kandidaten ikke fikk fram. Det er nok ikke så rart, barnet blir ­intervjuet i flere timer av drevne (profesjonelle?) folk. Barnet har ikke advokat eller representant som hjelper til å få fram det som er viktig. Representanten som er tilstede skal bare observere, se til at barnet ikke lider overlast.

Deretter bruker UDI måneder, ja, ofte over et år før svar foreligger. Da først kommer advokat inn i bildet, og han får svært kort tid på seg til å fremme en anke på avslaget, og han får betalt for et svært begrenset timetall til å gjøre det. Hvorfor?

Ny flukt

Mange av barna som søker om beskyttelse i Norge, og som får avslag, forlater asylmottaket og drar ut i verden på lykke og fromme. De drar på ny på flukt, til tross for alle grusomme opplevelsene de hadde under forrige flukt – finner de 
det meningsløst å vente på en ankebehandling som med stor sannsynlighet ender med nytt avslag.

Til meg forteller de at å dra tilbake til det de rømte fra er helt umulig; der blir de i beste fall pint og plaget, dersom de ikke lar seg verve av Taliban. I verste fall blir de drept slik så altfor mange av deres familiemedlemmer har blitt. Hva disse ungene livnærer seg på under flukt i Europa, vet ­ingen. Det jeg vet er at noen av dem får opphold i andre land, til tross for norske myndig­heters påstand om at det ikke går an. Den asylpolitikken Norge fører mot barn er dermed en ­hovedgrunn til at mange av barna havner på flukt, igjen. Hvorfor er norsk asylpolitikk så umenneskelig, og hvorfor ble den betydelig forverret etter at 
Listhaug fikk makt og myndighet?

Urimelige krav

Forståelig nok er asylsøknader og intervju og UDIs svar og avslag unntatt offentlighet. Det er derfor vanskelig å offentliggjøre essensen i avslagene, det blir for mye som må tas med for at innholdet skal forstås. Når et barn rømmer fra sine foreldre, fra sitt land, uten papirer, uten sjøl å kunne lese, og kommer til Norge, blir det stilt overfor følgende krav:

Alle som søker om beskyttelse­, skal etter beste evne, og i tilstrekkelig grad underbygge at det er behov for beskyttelse. Da møter barnet «veggen»! Hvordan skal barnet underbygge, bevise? Barnet blir jo ikke engang trodd på sin egen alder.

Min mening er at det i forbindelse med asylintervjuet blir stilt helt urimelige krav til barnet, krav som helt klart skulle vært besvart med hjelp fra en advokat som hadde satt seg inn i saken. Jeg, og mange med meg som arbeider for barn som søker beskyttelse i Norge, blir fortvilet over hva Listhaug presterer og at hun enda til er stolt over det. Dersom noen av avslagene og ­begrunnelsene hadde blitt offentliggjort, tror jeg folk flest hadde fått avsky for den behandlingen som foregår.

Jeg håper fortsatt på en langt mer human behandling av barn som søker om beskyttelse, forbedringspotensialet for UDI er stort, veldig stort.

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Arnt Thyve

17 innlegg  1349 kommentarer

Dårlig sammenligning

Publisert over 1 år siden

Jeg liker heller ikke at Krekar fremdeles er i Norge, men det er det ikke så mye vi kan gjøre med om vi vil følge diverse internasjonale avtaler. Det er imidlertid ingen spesielt god sammenligning å sammenligne ham med tilfeldige asylsøkere fra Afghanistan. For det første er han fra Irak, ikke Afghanistan. Han er ønsket av myndighetene i Irak for forbrytelser som kan føre til dødsstraff, noe som gjør at Norge ikke kan utlevere ham. Det er altså et ønske om å få ham ut av landet, men det kan ikke gjøres uten å bryte avtaler. Afghanske gutter som kommer hit og søker asyl, har som regel ingen dødsstraff hengende over seg. De oppgir heller ikke alltid riktig alder eller er foreldre/familieløse, selv om artikkelforfatteren prøver å gi inntrykk av dette. Det bor over 30 millioner mennesker i Afghanistan, og de fleste blir boende, noe som tilsier at det er fullt mulig å bo der. Da må vi i Norge konsentrere oss om de som virkelig har behov for beskyttelse. Vi har uansett ikke plass til alle som har lyst til å bo i Norge.

Forøvrig er det ikke Listhaug som behandler asylsøknader...

10 liker  
Svar
Kommentar #2

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Ole Richard Sande. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet mange asyl­søkerbarn stiller er: Hvorfor får ikke jeg være her når mulla Krekar får være?

Dette tror jeg ganske enkelt ikke noe på. Jeg tror ikke mange asylbarn stiller det spørsmålet. Jeg tror ikke engang at de vet hvem mulla Krekar er.

Jeg ber deg derfor dokumentere påstanden slik retningslinjene for Verdidebatt forutsetter. Hvor kan jeg lese om dette?

9 liker  
Svar
Kommentar #3

Ole Richard Sande

3 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Svar til Hr Ulrichen :Asylsøkende barn er ikke dumme, de er utrolig godt orientert, især om ting/hendelser som kan ha betydning for deres søknad . Dersom du ønsker "dokumentasjon "får du ta deg en tur innom et mottak som huser barn som har vært på vent i Norge ei tid. Min fortelling baserer seg kun på det jeg opplever .

4 liker  
Svar
Kommentar #4

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Ole Richard Sande. Gå til den siterte teksten.
Når et barn rømmer fra sine foreldre, fra sitt land, uten papirer, uten sjøl å kunne lese, og kommer til Norge, blir det stilt overfor følgende krav:


VI bør få vite hvor reisepengene kommer fra.  Et barn rømmer ikke frivillig ut i det ukjente  uten papirer, uten å kunne lese.  Og noen skor seg stort. 

Det er millioner på millioner av familier ute i verden som uten tvil ville ha sent et  barn  eller flere på en reise nordover til Europa, til Norge. Om de hadde hatt råd. Men det er det  bare en promille som har. 

En av årsaken til at flukten fra mottakene har økt i omfang, er vel også bestemelsen om at opphold skal ytes i naturalia, ikke i penger.  Stakkarene oppfyller ikke  kravene om penger hjem igjen.. Videre, skuffelsen om at vedkommende ikke blir det ankeret som den øvrige familie har regnet med , er blir en  fryktelig påkjenning. 

Men siden den promillien jeg nevner ovenfor, slike som har økonomi til å sende ut egne barn i håp om gevinst,  de  teller likevel hundretusener i global målestokk.  Vi må sende sterke signaler til verden om at denne trafikken er umulig for en nasjon å handtere over tid.  Og det eneste som blir forstått er retur av  mennesker tilbake til egen kultur.   

Verdens fattigdom og andre trusler tar ikke slutt i morgen, men vil vare til evig tid.

Tenkes det forøvrig på den ulykke det er et  barn eller en ungdom å bli sendt vekk fra  mor, far, røtter og  miljø  - alene   ?    

 Jo - dette  tenkes det veldig mye på i Norge.  Forsåvidt.  Når en hel  famile,  mor,  far,  barn sendes ut sammen. ordnet reise og bra med lommepenger.   Da gråtes det over vår store  brutalitet.  Ovenfor barna. 7 liker  
Svar
Kommentar #5

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Svar tilbake

Publisert over 1 år siden
Ole Richard Sande. Gå til den siterte teksten.
Svar til Hr Ulrichen :Asylsøkende barn er ikke dumme, de er utrolig godt orientert, især om ting/hendelser som kan ha betydning for deres søknad . Dersom du ønsker "dokumentasjon "får du ta deg en tur innom et mottak som huser barn som har vært på vent i Norge ei tid. Min fortelling baserer seg kun på det jeg opplever .

Det er strengt tatt din oppgave å dokumentere, men du skal slippe å gjøre det.

Du skriver: "Asylsøkende barn er ikke dumme, de er utrolig godt orientert, især om ting/hendelser som kan ha betydning for deres søknad." Utsagnet gjør meg noe betenkt. Har det aldri slått deg at det kanskje kan være noen som har fortalt dem hva det kan være gunstig å si? For jeg tviler fortsatt på at noen av asylbarna virkelig kjenner forholdene rundt mulla Krekar og på egen hånd anfører ham som argument, uten at noen har bedt dem gjøre det.

10 liker  
Svar
Kommentar #6

Ole Richard Sande

3 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Joda, jeg er i utgangspunktet kritisk  til mye av det som blir fortalt meg , og jeg skjønner at ikke alt er riktig, men det jeg har fortalt i mitt innlegg , er meget nøye vurdert, og nesten alt er "godtatt" av UDI. Det UDI ikke forsøker å rekke etter er den/de spesifikke hendelsene som hvert barn forteller om, og som er den egentlig grunnen til deres flukt .Det er hevet over tvil at barn under flukt, treffer mange likesinnede, og der deler info. Når de kommer på mottak begynner norskopplæringa, og de blir oppfordret til å se norsk tv, nettopp for å hente info. Om det har betydning vet jeg ikke, men før asylintrvjuet blir det foretatt en grundig samtale , med tolk, med hvert barn .I samtalen blir det presisert viktigheten av snakke sant.

1 liker  
Svar
Kommentar #7

Elin Wiese-Engh

7 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Takk for ditt flotte innlegg om disse barna som virkelig trenger all vår støtte og omsorg! Veldig bra å få en korrekt informasjon på hva som virkelig skjer og hva disse barne må gjennomgå i vårt land. Skulle ikke være slik!!!

Disse barna skulle absolutt fått bli i Norge!!!

Så takk igjen fra Elin Wiese-Engh 

2 liker  
Svar
Kommentar #8

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Ole Richard Sande. Gå til den siterte teksten.
Jeg, og mange med meg som arbeider for barn som søker beskyttelse i Norge, blir fortvilet over hva Listhaug presterer og at hun enda til er stolt over det. Dersom noen av avslagene og ­begrunnelsene hadde blitt offentliggjort, tror jeg folk flest hadde fått avsky for den behandlingen som foregår.

Det er naturligvis tøv at det er Listhaug som er ansvarlig for norsk politikk på dette området. UDI bygger på følgende:

"En person har rett til beskyttelse (asyl) hvis han eller hun

har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, eller

står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet."

Dette er dette regelverket alle må forholde seg til som vil debattere.

8 liker  
Svar
Kommentar #9

Ole Richard Sande

3 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Regelverket er ett, fortolkingen et annet! Det er fortolkingen som skaper fortvilelse, og det er den Listhaug og noen få er så stolte av!

1 liker  
Svar
Kommentar #10

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Ole Richard Sande. Gå til den siterte teksten.
Regelverket er ett, fortolkingen et annet! Det er fortolkingen som skaper fortvilelse, og det er den Listhaug og noen få er så stolte av!

Men Listhaug er da ikke ansvarlig for fortolkningen. Om du er misfornøyd med den, må du angripe dem som du mener fortolker regelverket feilaktig. 

4 liker  
Svar
Kommentar #11

Trond Bollerud

5 innlegg  94 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Visst har Listhaug "ansvarlig for fortolkningen." Hennes mange uttalelser viser tydelig hennes holdning, og det er naivt å hevde at de ikke har påvirkningskraft.

Svar
Kommentar #12

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Visst har Listhaug "ansvarlig for fortolkningen." Hennes mange uttalelser viser tydelig hennes holdning, og det er naivt å hevde at de ikke har påvirkningskraft.

Men alle de som  roper høyt om hvor urettferdig systemet er, de har altså ingen påvirkningskraft?

3 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
14 minutter siden / 452 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
rundt 1 time siden / 452 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 2189 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 1 time siden / 344 visninger
Terje Furuseth kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 2 timer siden / 2189 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Hva har jeg lært av NRK-streiken?
rundt 2 timer siden / 166 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 2 timer siden / 624 visninger
Arja Larsen kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 2 timer siden / 344 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 2 timer siden / 624 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
rundt 2 timer siden / 452 visninger
Arja Larsen kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 2 timer siden / 344 visninger
Les flere