Elin Wiese-Engh

7    3

HJELP - jeg er norsk, bor i Norge - men - - -

Vi feiret nettopp 50-års jubileum for året hvor Norge hentet opp de første dråpene med olje, DET SVARTE GULL! Men hva med de myke verdiene, la vi disse igjen på havbunnen?

Publisert: 4. jan 2017 / 313 visninger.

For meg virker det som om vi la igjen all vår empati, medfølelse, omsorg for de svake i vårt eget land - og - vår klokskap på så mange områder - på den samme dype havbunn!
Og hvordan kan jeg hevde noe slikt?

Vel, da jeg begynte på barneskolen,(født i -52), så var skolen ny et par år før, ungdomsskolen var helt ny og med godt svømmebasseng, og den videregående skolen jeg skulle gå på var ferdigstilt 6 uker etter skolestart. Vi fikk også en ny ishall rett over gaten til gymnasiet, slik at jeg av og til fikk lov til å trene der i gymtimene. Kjempekjekt!

Sykehuset vårt ble større og større etterhvert som årene gikk fordi det stadig ble ført opp nybygg her. Og det er ikke så mange år siden siste byggetrinn var ferdig. Alt virket så kjempeflott!
Men det triste er jo at bygninger også må renoveres og holdes ved like. Også renholdet innvendig.
Men da vi fikk det svarte gullet, virket det som om vi ble fattigere og fattigere på det meste!
Vi måtte jo spare på alle milliardene til de neste generasjonene, og oljefondet vokste og vokste!

Veiene i dette rike Norge ble også dårligere og slett ikke vedlikeholdt som de burde. Likeledes jernbanen.
Ja, for vi måtte jo spare til de neste generasjonene!

Etterhvert fikk dykkerne, som hadde gjort den hardeste jobben med å finne og hente opp all oljen, det svarte gullet, store helseskader. Men disse var slett ikke verdt verken omtanke eller noen erstatning som virkelig monnet i deres nye situasjon som uføre og arbeidsudyktige!
Nei, Norge var begynt å bli svært så gjerrige mot sine egne!
For vi må jo spare til de neste generasjonene. De skal jo også ha glede av alle pengene!

Så det meste begynte svært så synlig å forfalle i dette rike land. Noe som også kunne forårsake forferdelige ulykker som f.eks i trafikken.
Det ble diskutert i det vide og brede om vi hadde råd til midtdelere på veiene, slik at det ikke skulle være så vanskelig å holde seg i sin egen kjørebane. Og på den måten unngå møtekollisjoner med de forferdelige menneskelige lidelser disse kan medføre.
Det var dette oljefondet da - og det må vi endelig ikke ta for mye av! De neste generasjoner vet du!

Hadde jeg selv vært ung, ville jeg heller hatt et flott og renovert Norge, enn alle pengene på bok som så må brukes til å reparere og reparere i ettertid.

Sykehusene er så skitne og ekle og falleferdige at det er skremmende å bare tenke tanken på å måtte innlegges her!

Sykestellet ja - det skulle det også spares på! Lite bemanning! Ja, for de som jobber her kan jo effektiviseres til det ytterste! Og pasientene kan jo like godt være hjemme og få stell og oppfølging fra hjemmesykepleien.

Men disse skal jo også nedbemannes og lærer nærmest at alle pasienter, med mindre diagnosen er kreft, ja, de må her settes grenser for. Selv om pasienten nærmest bor i et fengsel fordi han er for syk til å komme seg ut, og også stort sett er alene med sin lidelse. Disse trenger visstnok flere grenser alt etter behovene til de forskjellige pleierne! Ja, akkurat - pleierne! Disse pasientene kan jo også egentlig klare seg selv og komme seg ut i jobb! De er bare late og ikke troandes med hensyn til om de kan klare å jobbe eller ei. Tror nok at Anders Behring Breivik har det tusen ganger bedre i sine mange rom i fengselet og med hjelp til det meste - og også besøk flere ganger til dagen! Og han klager og går til retten! Vi som er syke og også bor i et slags ufrivillig fengsel, får ingen slik god behandling og blir heller ikke hørt når vi roper om hjelp til både den ene og den andre. Men Norge er jo heller ikke særlig gode mot dem som varsler om urettmessige forhold i sitt yrke, og de våger derfor heller ikke å gjøre nettopp det: varsle! De kan jo miste jobben og blir mobbet på det verste! Kan jo godt forstå dem i dette!

 

Så startet Arbeiderpartiet nedtrappingen av å kunne trekke fra dyre sykdomsutgifter på selvangivelsen. Og alle hjelpemidlene en før fikk helt gratis og med en fantastisk service i tillegg med dyktige ergoterapeuter, ja, alt dette forsvant nærmest! Sykehussengen jeg selv har fått fra hjelpemiddelsentralen er ikke lang nok pga min helsesituasjon. Men jeg fikk høre at dette er den eneste sengen de kan tilby og de hørte slett ikke på hva jeg hadde å si mht hva "bivirkninger" jeg får av å ta sengen opp i kneleddet. For da er sengen lang nok - ja!

Men jeg dovner i beina etter ikke så lang tid når de er i den stillingen. Antagelig pga de mange prolapser jeg har i ryggsøylen bl.a. Men nei, dette er sengen jeg kan få og ingen annen!
En venn av meg som bor nesten 2 timer fra meg, har forlenget den slik at den nå er tapet de siste 10 cm'trene. Her var ikke kontakt med resten av røret til å skru den fast i denne lengden. Så ble der jo et ca 30cm langt "hull" i enden av sengen, slik at madrassen ville falle ned her på en måte. Og øverst ble der jo også et tomrom. Dvs at sengen min er i 3 deler, noe som gjør det svært tungt å få skiftet sengtøy og holde madrassen sånn noenlunde fri for skrukker eller bølger. Slik var det ikke for ca 20 år siden nei. Da var vi slett ikke fullt så rike, men rikere på det å ta vare på hverandre - tror nå jeg da! Hullet er det lagt en stor papp plate over, og helt øverst er en madrass klippet til slik at den passer inn. Skriver denne lille tingen fordi det jo er litt komisk oppi det hele! Galgenhumor hjelper på av og til!

Pasientene må selv være utdannet i både ergoterapi, sykdomsbehandling, fysioterapi og annet.
Og det ble dyrere og dyrere å være skikkelig syk uten mulighet nesten til å klare mer enn å få dekket de basale behov som mat og hygiene.
Skulle en ha hjemmesykepleie, ble det også etterhvert forlangt at en MÅTTE ha "trygghetsalarm"! Noe som koster en del hundre kroner pr måned. Å ringe direkte til vakttelefonen likte de slett ikke, selv om det hadde fungert i mange år tidligere. Så den utgiften med trygghetsalarm må vi også ta i tillegg til alt det andre.
Trengte en hjelp til morgenstellet med både vask, mat, "sengestell" og annet, ja, dette fikk en 20 minutter til å få utført, noe som jo var umulig! Midt i morgenstellet - ikke påkledd - utbryter pleieren: "Nå kan jeg ikke være her lenger. Må til neste pasient!"
Og om en er hypersensitiv mot all parfymeduft, også den i produktene, ja, så kan en være sikker på at de sendte kun de pleiere som brukte slike hygieneartikler til egenpleie. Ja, for da må jo pasienten kutte ut all form for hjemmesykepleie og heller betale for privat hjelp. Og alt dette tjener jo selvsagt kommunen mange penger på! Pasienten må ta rekningen selv!

I begynnelsen av år 2000, fikk vi pasienter utdelt et hefte fra kommunen vår om hvordan vi pasienter skulle oppføre oss slik at PLEIERNE fikk en god arbeidsdag!
Og dette opplever i hvertfall u.t. har vært basisen i all hjemmesykepleie fra ca midten av -90-tallet.

Og sykepleiere som var i hjemmepleien for ca 25 år siden og bakover, kan fortelle at da gjorde de et mye bedre arbeid for sine pasienter. Da var OMSORG det ordet de skulle oppfylle for PASIENTENE. Og IKKE for seg selv! Men jeg tror nok at mange flere pasienter var mye mindre frustrerte og leie når de fikk den omsorgen de etter forholdene skulle og burde få!
Blir det en hard pleie, som kan grense til mishandling både fysisk og mentalt, vil de jo også møte de vanskelige pasientene som utøver vold, nettopp fordi de blir nærmest pint av disse som skal hjelpe dem.

Stadig vekk kommer det fram i mediene at helsepersonell er de som møter mest vold i yrkene sine.
Men det er ingen som spør HVORFOR disse blir slått og sparket eller hva det nå er de gjør av voldelige handlinger mot pleierne! ALDRI har jeg sett eller hørt at denne vinklingen av volden blir fremsatt - ALDRI! Og jeg har selv vært vitne til skikkelig hard og grusom medfart av pleiere mot mine medpasienter. Det var forferdelig å være vitne til! Faktisk skjedde dette 2 ganger ved samme avdeling på ett av våre universitetssykehus under seksjon kirurgi.
Bare en sjelden gang kommer i såfall enkle historier fram. Og - som er så tydelige på skylddeling at kommunefolkene er nødt til å innrømme feilbehandling.
Her var jo nylig noen slike hendelser i Oslo om jeg ikke tar feil.
Og i bånn er jo mye av årsakene til all denne elendigheten i det meste av norsk helsestell at vi må jo spare oljefondet til de neste generasjoner!
Pluss at vi kanskje er blitt så egosentrert med all rikdommen at vi ikke har tanke lenger for vår nestes behov. Heller ikke i utøvelsen av vårt yrke. Skremmende!

Det nyeste jeg hørte på nyhetene, er at enkelte kommuner i rike Norge ikke har råd til nok stillinger ved domstolene. Ja,ja. Og politiet er blitt enorme enheter slik at det nesten er umulig for dem å klare å være fysisk tilstede over hele det vidstrakte land.
Og så gjør politikerne det geniale, tror de, at de gjentar og gjentar og gjentar til oss dumme nordmenn at dette vil være sååååå mye bedre for alle. Mens sannheten er nok heller at de da sparer masse penger!

De samme teknikkene er brukt i hele 2016 når det gjelder kommunesammenslåingen (langt ord)!
Da sa de om og om igjen at innbyggerne da ville få mye bedre tjenester for sine innbyggere. Noe som selvsagt ikke stemmer etter min erfaring i egen kommune! Når kommuner som Oslo og Stavanger ikke klarer sine forpliktelser overfor sine innbyggere nå FØR sammenslåingen, hvordan skal de da klare det, og også ha noe ønske om, å bli så mye bedre med enda flere innbyggere?
Tror nok at dette også går på økonomi - og - kanskje ønske om større arealer til å kunne bygge på!
Ikke vet jeg, annet enn at kampanjen for dette lignet svært på det man regner som hjernevasking!
Og så er jo vi nordmenn så godtroende at vi tror på disse politikerne som egentlig bare vil:
Ja, akkurat - spare penger til de neste generasjoner!

Og regjeringer skylder på hverandre når det gjelder hvor mye de kan bruke hvert år av oljefondet!
Alt etter hvem som sitter i opposisjon og i posisjon. Samme hvem som sitter hvor!

Nå får ikke de syke trygden sin på papir lenger tilsendt i posten fra NAV.
Nei, alle SKAL klare å komme seg inn på dataen for å se sin trygdeslipp her. Også de som er helt alene i verden og ikke kan særlig med dataen. Og heller ikke har helse til å sette seg inn i alt dette nye.
Jo, det MÅ vi lære oss å bruke! Ellers kan en jo ringe hver måned å spørre de NAV-ansatte og ta den tiden det tar før de her i det hele tatt svarer!
Svaret fra NAV er også da at beløpet jo er det samme hver måned. Men det er det jo slett ikke!
Og for noen av oss er det mye bedre å få det skriftlig enn å selv måtte notere ned alle postene i en "lønnsslipp" etter å ha ventet i kanskje 10-20 minutter på kontakt med en kundebehandler hos NAV.
Vi må jo spare penger til de neste generasjonene!

Rent moralsk er vi vel også langt ute på jordet alle som en etter hvert. Også jeg selv!
For - når en ungdom fusker litt på sin CV for å få sin første jobb kanskje, ja, da er løpet kjørt for denne ungdommen for resten av livet - kanskje?
Men når det gjelder de store norske bedriftene i Norge, og som også Staten er store deleiere av, ja, da er det helt greit at sjefen får fortsette som om ingenting galt er gjort! Og når den samme sjefen også har forvaltet sitt oppdrag på en måte som har ført til milliardtap for både bedrift og Staten, ja, da er det visstnok helt ok å la denne få fortsette i sin jobb!
Forstå det den som kan og vil!!!

Selv blir jeg mer og mer krakilsk i hva jeg sier til enkeltpersoner - og - hater meg selv for dette!!!
Men når motgangen blir for tøff og INGEN helseetat i dette land VIL hjelpe et menneske i store smerter, selv om noe vitterlig KAN opereres, ja, da er det ikke like lett alltid å bare skulle smile pent og være snill og grei! Og da blir det til at jeg skriker i smerter altfor ofte både dag og natt! Selv synes jeg det er flaut, i og med at naboer så godt kan høre meg av og til!
Men likevel mener jeg dog at heller ikke dette er noen unnskyldning for å si stygge ting til medmennesker! Helt forferdelig og idiotisk dumt! Kanskje den andre også sliter med mye vondt, men ikke snakker like lett om det som jeg tydeligvis gjør?
Så vi er som sagt ikke bedre enn noen - noen av oss!
Lett å være snill og grei når alt går så det suser. Verre er det når alt bygger seg opp rundt en! Og en ikke får de rettigheter norsk lov er forpliktet til å gi sine borgere! Nei, noen av oss, dessverre altfor mange, eksisterer liksom ikke for den norske rettsstat! Og å engasjere advokat, vil bli svært så dyrt når en også må betale for privat hjelp over mange år. Heller ikke lett å vinne over stat og kommune i slike saker, det vet vi jo også alle om i følge de enkelte nyhetssakene som kommer fram i lyset gjennom våre medier.
Og vi er ikke så mange som tilhører eliten i Norge slik som f.eks tidligere statsminister for AP Gro Harlem Brundtland. Hun fikk operert hoften i en fart og gikk foran alle andre lengeventende pasienter i Norge! Og da som lengeboende i Frankrike. Så likhet for alle, finnes ikke i dette rike land!

Og - Dette tror jeg også at de nå nye arbeidsledige føler sterkt på! De føler at de ikke har noen verdi lenger! Og det har de da virkelig! ALLE har verdi - uansett!

Mange vil nok ved å lese dette lange innlegget få tanker om fastlegen og også Pasientombudet!
Vel, skal jeg gå inn på alt som har skjedd i min egen sak i nå 23 vonde år, etter et fall nedover 12 trappetrinn hvor ryggsøylen tok støyten fra topp til bånn, kunne jeg like godt ha skrevet en bok heller. Men tro meg, så er alt dette prøvd!
Og tidligere kunne vi skifte fastlege så ofte vi trengte det, og alle hadde også den gang mulighet til å få seg en fastlege!
Men så kom denne fantastiske nyordningen med nettopp fastlege for alle, og da fikk vi kun mulighet til å bytte ut leger som det ikke nyttet med 2 ganger pr kalenderår! Så jeg vil nå heller si at den ordningen gjorde det mye verre for alle oss som Norge ikke finner verdige til å få oppfylt sine rettmessige krav til god helsehjelp når det er nødvendig!

At jeg selv holder ut enda, er ene og alene pga min tro på vår fantastiske Frelser Jesus Kristus, som er her for alle dem som trenger Ham i all slags nød! Og som elsker oss også når vi oppfører oss aldeles umulig! Ellers hadde jeg  nok ligget under torva for mange år siden! Og troen min blir bare større og større etterhvert som smertene blir verre og verre! For da får jeg virkelig erfare Hans Nåde og hjelp i rette tid!
Og kristentroen vil noen sterke krefter i Norge ha helt ut og vekk? De har ikke peiling på hvor galt dette kan ende!!! Hvem vil disse henvende seg til når det er de selv som blir forlatt og sett ned på av alle i dette land og når ingen kommer springende med hjelp for dem? Nei, se det vil jo tiden vise! Trist er det i allafall!

På kjøkkenet mitt har jeg en liten rund dings hvor det står noe om at: "Elsk meg mest når jeg fortjener det minst"!
Tenk om vi kunne komme tilbake til oss selv å gjøre og å være akkurat det. Snille mot hverandre ALLE mann i alle situasjoner, ingen bedre og ingen verre enn andre. Og alle med like stor verdi som alle andre!
Vel, dette var en aldri så liten parentes!

Nå snakker de jo også om at de kanskje skal la en større del av oljefondet settes i aksjer!
Ja, la dem endelig gjøre det! Så skjer det kanskje et nytt krakk på verdensbasis, som i 1929, og de fleste milliardene som skulle spinkes og spares på til de neste generasjonene, rett og slett forsvinner ut i intet! Papirene blir ikke verdt en eneste krone!
Ja, DA ville vi kanskje endelig få tilbake både vår hjertevarme, omsorg for hverandre og også klokskap tilbake! DET hadde vært noe det!

For vi har vel erfart eller hørt noen og enhver at i de fattigere delene av verden, så har de mye mer omsorg og deleglede og ansvarsfølelse for hverandre enn vi i det kalde Norge. Ikke bare innen familien, men også mye videre enn dette. For naboene, for de som har det verre på andre siden av byen, osv,osv!

En annen ting er jo også at Norge har fått såååå mange og gode "venner" i det store utland som en følge av at vi deler ut både her og der. Og mottakerne av alle våre millioner, er så glade i Norge og kommer på høflighetsvisitter, holder "gratis" foredrag om ditt og datt, og vi nordmenn synes dette er så gjevt og flott!
Men hvor dumme kan vi være?
Selvsagt blir vi likt og blir tatt med på råd så lenge her er penger å hente fra oss!

Denne siste tanken jeg har skrevet i dette noe lange innlegget får meg til å tenke på en lignelse som Jesus fortalte folket. Den er tatt med til slutt her under. Dvs at jeg har stoppet etter første halvdel og utelatt reaksjonen til den eldste sønnen. Men dere kan jo lese resten selv i Bibelen.

Her ser vi jo hvordan det går når vi stoler blindt på pengene og er så naive å tro at det er oss selv utlendingene liker så godt.
Kanskje det blir et nytt krakk - og alle pengene vi sparte går tapt på et minutt, ja, da har vi ikke bare tapt pengene på bok, men også etterlatt Norge i en ruinhaug!
Og tror vi nå at de mange vennene vi fikk da vi var rike vil støtte opp om oss?
Nei, det tror jeg neppe! De vil nok ha mer enn nok med å skulle holde oppe sin egen befolkning og sitt land. Da er nok vennskapet over - vil jeg tro.

Sånn er livet - dessverre!
Men så er det da håp likevel, som ligningen eller fortellingen til Jesus forteller så stort om!
Da blir det igjen å komme tuslende tilbake til vår egen tro og kultur og be til VÅR Gud om hjelp i nøden!
Og også innrømme at vi alle har oppført oss som bortskjemte barn!
Og det er jeg nokså sikker på at vår Herre vil svare positivt på.

Og forhåpentligvis vil vi finne tilbake til oss selv hvor våre verdier går på å skulle være noe for hverandre - uansett stilling og rang!
Ja, for i dag er det jo bare de arbeidsføre, de som lykkes i Norge som blir lyttet mest til.
De som ikke bidrar i det hele tatt rent økonomisk til samfunnets felleskasse, blir sjelden og aldri regnet for noe. Men selv betaler jeg da ganske mange prosent av trygden min i skatt til både stat og kommune. Og ikke hørte jeg at statsministeren nevnte alle oss som slett ikke kan klare å arbeide pga sykdom og smerter og som også legene velger bort å behandle av ymse grunner - i sin nyttårstale. Og - hadde ingen vært syke, så ville mange flere mistet jobbene sine her i landet. Både overleger, renholdsarbeidere, kokker og mange andre yrkesgrupper ville da blitt overflødige i arbeidsmarkedet.
Nei, i nyttårstalen var det bare de som ER noe i kraft av hva de GJØR, som har betydning for politikerne og også så mange andre. Men jeg tror på ingen måte at Statsminister Erna Solberg gjorde dette med vilje! Sikkert bare en ren forglemmelse! Hun virker på meg som en varm og omsorgsfull kvinne!

Ja,ja, dette var vel et noe negativt innlegg nå ved inngangen til et nytt år!
Men kanskje her er NOE sant i de mange ting jeg har tatt opp her???

Og faktisk har jeg et håp om at vi alle enda kan forandre oss til det bedre - om vi bare vil!

Her kommer den halve lignelsen som Jesus Guds sønn fortalte:
«Den yngste sa til ham: «Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og drog til et land langt borte. Der sløste han bort alle pengene i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Han gikk da og tok arbeid hos en mann der i landet, og mannen sendte ham ut på markene for å gjete svin. Han ønsket bare å få mette seg med de belgene som grisene åt, for ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa: «Alle arbeidsfolkene hjemme hos min far har mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel! Jeg vil bryte opp og gå til min far og si: Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn. Men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og drog hjemover til sin far. Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han syntes inderlig synd på ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa: «Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn.» Men faren sa til tjenerne: «Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham, gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og glede oss. For denne sønnen min var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen.» Og så begynte festen og gleden.»
Lukas 15:12-24 N78BM

Elin Wiese-Engh, Stavanger

 

 

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Kristne i samfunnsdebatten
av
Nils-Petter Enstad
rundt 16 timer siden / 342 visninger
1 kommentarer
Mørke skyer i horisonten
av
Anders Breidlid
rundt 16 timer siden / 95 visninger
0 kommentarer
Når Bibelen blir dystopi
av
Ole Jakob Løland
rundt 16 timer siden / 145 visninger
1 kommentarer
Evna til å tenkje konkret
av
Oddbjørn Heinum
rundt 16 timer siden / 81 visninger
1 kommentarer
Bistand til å bygge en grunnmur
av
Bent Høie
rundt 19 timer siden / 196 visninger
0 kommentarer
Merket mysterier
av
Rolf K Eckhoff
4 dager siden / 85 visninger
0 kommentarer
Åndens mangfold
av
Erling Rimehaug
5 dager siden / 3115 visninger
36 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Abrahamsen kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 4 timer siden / 4778 visninger
Robin Tande kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 5 timer siden / 4778 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Når Bibelen blir dystopi
rundt 5 timer siden / 145 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 5 timer siden / 2350 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 6 timer siden / 2350 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 7 timer siden / 873 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Evna til å tenkje konkret
rundt 7 timer siden / 81 visninger
Frode Meland kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 7 timer siden / 4778 visninger
Terje Gjovaag kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 7 timer siden / 4778 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 8 timer siden / 873 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 8 timer siden / 4778 visninger
Arja Larsen kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 8 timer siden / 873 visninger
Les flere