Jon Kvalbein

46    26

Reformasjon i revers

Luther kjempet for Bibelen. Kirken setter den til side.

Publisert: 4. jan 2017 / 292 visninger.

Kontrasten er stor. I 2017 feirer vi 500 år siden reformasjonen. Martin Luther drev kirkekritikk mot paven og konsilene. Skriften alene skal være autoritet for kirken, hevdet han. Men nå innleder Den norske kirke reformasjonsåret med å sette reformasjonen i revers. Kirkemøtet vil på sitt møte i januar fatte vedtak som er i strid med Skriften.

Luthers ord. Luther hadde mot til å stå alene foran keiseren og alle andre høye geistlige og verdslige herrer under Riksdagen i Worms (1521). Da sa han disse ord som aldri blir glemt:

«Med mindre jeg blir overbevist ved Skriftens vitnesbyrd eller ved klare grunner – for jeg tror hverken på paven eller konsilene alene, da det er vitterlig at de ofte har faret vill og motsagt hverandre – så er jeg overbevist ved de steder jeg har anført fra den Hellige Skrift, og min samvittighet er fanget i Guds ord. Tilbakekalle noe kan og vil jeg derfor ikke, for det er hverken ­rådelig eller ufarlig å handle mot samvittigheten. Guds hjelpe meg. Amen.»

Bundet til ordet

Luther ville forsvare Bibelen og hevde dens sannhet, uansett hvem som måtte mislike det. Hans samvittighet var bundet til Guds ord. Dette brakte ham på kollisjonskurs med kirkemakten. I dag sier folke­kirkens biskoper at de er innbyrdes uenige. Likevel stemmer de alle for en bibelstridig ekteskapsforståelse og ­liturgi. De er alle ordinert til å være tro mot kirkens lære. Hvor er samsvaret mellom ord og handling?

Integritet er visst ikke noe honnørord lenger. Vi lever i en postmoderne tid. Sannhet er ikke noe overordnet ideal. Nå kreves det at man er åpen og fleksibel. Det gjelder å være populær. Folkekirkens ledere tilpasser seg for å sikre kirken oppslutning og økonomi.

Ekteskapsbrudd

Lærekaoset i kirken er omfattende. Det settes i dag også spørsmålstegn ved fortapelsen og forsoningen. Men siden ekteskapet og det sjette bud er tema på kirkemøtet, vil mange spørre: Hva står nå tilbake av det sjette bud? Du skal ikke bryte ­ekteskapet, heter det. Men ifølge en ­bibelsk forståelse av ekteskapet er «­ekteskap» mellom likekjønnede i seg selv et ­ekteskapsbrudd. Dette ekteskapsbruddet blir nå godtatt og velsignet av Den norske kirke.

Hva så med samboerskap? Regner kirken dette for å være i strid med det sjette bud? Hva med seksuelle forbindelser før og utenom ekteskapet? Tidsånden lærer at sex er en privatsak. Hvilken veiledning vil Den norske kirke gi sine konfirmanter gjennom opplæring og forkynnelse av det sjette bud i dag?

Mann og kvinne

Den norske kirkes kirkemøte vet at ekteskapet i Bibelen er innstiftet for mann og kvinne. Bibelen tar entydig avstand fra et seksuelt samliv mellom to av samme kjønn. Dette er synd, i strid med Guds bud og uforenlig med Guds rike. Guds dom rammer ikke bare dem som lever slik, men også de som holder med dem som gjør det (Rom 1,18-32). En kirke som lyser Guds velsignelse over et syndig forhold, misbruker Guds navn. Den opptrer som en anti-kirke.

Kirkemøtet vil sette Skriften til side i et spørsmål som dreier seg om Guds skaperordning, Guds vilje og frelsen. Kirken forkaster dermed det reformatoriske skriftprinsippet, at Skriften alene skal være autoritet for tro, lære og liv. Det er et kirkesplittende vedtak. Feiringen av reformasjons­jubileet blir innledet med å vise forakt for reformasjonens hovedsak. Slik blir reformasjonen satt i revers.

Ekteskapserklæring. De delegatene på kirkemøtet som stemmer imot å velsigne et syndig forhold, fortjener takk og støtte. De står ikke alene. 32 norske frikirker og organisasjoner har sluttet seg til en ekteskapserklæring som fastholder en bibelsk ekteskapsforståelse. Dette er positivt. Vi bør fortsatt med stor frimodighet kjempe for at Den hellige skrift skal være vår veileder for tro, lære og liv.

8 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Arne D. Danielsen

304 innlegg  5525 kommentarer

Takk

Publisert over 1 år siden

Takk til Jon Kvalbein. Hans budskap er like viktig som kirkemøtets vedtak er uforståelig. 

5 liker  
Svar
Kommentar #2

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Kvalbein og tilsnikelser

Publisert over 1 år siden

Ja, takk for innlegg. Å skulle stå for noe, men så plutselig har det dukket opp nye innvendinger om det gitte bildet på verden en først så-også må en hele tiden ta stilling en ny virkelighet gjennom et påtrengende mediabilde av verden. En må hele tiden -hver dag-holde sitt eget sentrum fast i det som er mest rett og sant utifra egne begrensninger og muligheter.

Jeg holder meg fast i den innerste sannhet jeg fant i Guds Ord for det står fast uansett hva som skjer. Men en må ha flere tanker i hodet samtidig og en virkelighet i denne verden som stadig er i endring. Tillit og tilsnikelser -avstanden øker.

 Har merket meg mere og mere at folk lyver-og det oftere og oftere. Det er enslags ny form for bedrag som en kan observere overalt. En slags tilsnikelse, eller jeg mangler fortsatt ord for det skaper bobler i det en oppfatter rundt seg. En må jo holde noe privat for å beskytte eget liv i dette transperante samfunnet med innsyn og data overalt. Men grensene viskes ut om hva som er rett og veldig galt.

Har også merket meg at om folk må forholde seg helt konkret til noe så blir de veldig usikre og ofte utydelige. Det er i tillegg et veldig annlegg for å skjule seg i det norske folk-etter min oppfatning. En er liksom bare helt tydelig når en er veldig sikker på at det en mener er godtatt hos den gemene hop-svært ofte.

2 liker  
Svar
Kommentar #3

Are Karlsen

9 innlegg  3954 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Unn Elisabeth Aarø. Gå til den siterte teksten.
En er liksom bare helt tydelig når en er veldig sikker på at det en mener er godtatt hos den gemene hop-svært ofte.

God observasjon.

2 liker  
Svar
Kommentar #4

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

takk Are

Publisert over 1 år siden

Jeg leser ofte det du skriver og liker din utvikling - slik jeg har lest den- med fokus på slik det skulle bli å tilbe Kristus.. og ikke alt slik det har blitt: et Kaos i det kristne landskap. Skulle ønske det var flere som deg her på Østlandet-Oslo regionen. Heldigvis flyttet jeg ikke til Haldorfs system i Sverige-Gud stoppet det.

Men ønsker meg et  kristent felleskap nå i det nye året med både vett og tro.

Svar

Siste innlegg

Fra oversett til overbetont
av
Pål Repstad
rundt 1 time siden / 25 visninger
0 kommentarer
Takk, adjø og farvel
av
Per Arne Dahl
rundt 1 time siden / 104 visninger
1 kommentarer
Realpresens eller preteritum
av
Tormod Wasbø
rundt 1 time siden / 34 visninger
0 kommentarer
Ingen raske løsninger
av
Joav Melchior
rundt 4 timer siden / 308 visninger
1 kommentarer
Mirakelpredikantene
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 492 visninger
4 kommentarer
Vi har henne ikke
av
Håvard Nyhus
rundt 16 timer siden / 930 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Fra oversett til overbetont
av
Pål Repstad
rundt 1 time siden / 25 visninger
0 kommentarer
Takk, adjø og farvel
av
Per Arne Dahl
rundt 1 time siden / 104 visninger
1 kommentarer
Realpresens eller preteritum
av
Tormod Wasbø
rundt 1 time siden / 34 visninger
0 kommentarer
Ingen raske løsninger
av
Joav Melchior
rundt 4 timer siden / 308 visninger
1 kommentarer
Mirakelpredikantene
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 492 visninger
4 kommentarer
Vi har henne ikke
av
Håvard Nyhus
rundt 16 timer siden / 930 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Daniel Krussand kommenterte på
Takk, adjø og farvel
7 minutter siden / 104 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Ingen raske løsninger
11 minutter siden / 308 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Ernas Trump-problem
23 minutter siden / 1785 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Samarbeid, samkvem og samliv med syndere
30 minutter siden / 222 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 6061 visninger
Kjetil Nilsen kommenterte på
Israel og boikott
rundt 1 time siden / 1400 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Israel og boikott
rundt 1 time siden / 1400 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 6061 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 2 timer siden / 3740 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 6061 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Israel og boikott
rundt 2 timer siden / 1400 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Vi har henne ikke
rundt 2 timer siden / 930 visninger
Les flere