Religionsredaktør Alf Gjøsund

Religionsredaktør

Automatisk stenging av profil

Endringer i retningslinjene på verdidebatt.no.

Publisert: 27. des 2016  /  1540 visninger.

Verdidebatt.no er et viktig forum for debatt om ideologi og samfunn. Samtidig ser vi at en rekke brukere har problemer med å følge retningslinjene. Det gjelder særlig følgende punkter under paragraf 4: 

1. Vis respekt, særlig for dem du er uenig med.

2. Unngå nedsettende karakteristikker, personangrep og trakassering.

3. Ikke så tvil om andres motiver.

4. Ikke fordrei andres meninger.

5. Diskutér sak og ikke person.

6. Hold deg til saken og unngå avsporinger (lag heller en ny tråd om du vil debattere et annet tema)

8. Ikke generaliser enkeltpersoner ut fra gruppetilhørighet.

Avstår

Vi har fått mange tilbakemeldinger om at potensielle innleggskribenter og deltakere avstår fra å bruke forumet på grunn av for mange brudd på disse retningslinjene. Dette ønsker vi å gjøre noe med, samtidig som vi erkjenner at det tar uforholdsmessig mye tid å stadig gå inn og redigere innlegg til skribenter som åpenbart ikke forstår hva god debattskikk innebærer. 

Vi erkjenner også at redigering av innlegg ikke er et tilstrekkelig virkemiddel for å oppnå denne forståelsen. Vi kommer derfor bare unntaksvis til å redigere bort det i innlegget som bryter med disse retningslinjene. I stedet vil hele innlegget normalt bli slettet. 

Når innlegget er fjernet, vil det bli helt usynlig. Det vil ikke ligge igjen en beskjed om årsaken til at det er slettet. Derimot vil forfatteren få en e-postmelding om slettingen, der innlegget refereres og slettingen begrunnes. 

Dersom en bruker mottar tre meldinger om brudd på retningslinjene i løpet av en måned, vil profilen automatisk, og uten ytterligere advarsel, bli stengt i en måned. Dette kan strammes ytterligere inn senere.

Retningslinjene

De nye retningslinjene vil bli slik:  

 «Ved tre brudd på retningslinjene i løpet av en måned, vil brukerprofilen automatisk bli stengt i en måned. Dersom brukeren viser at han eller hun ikke har tilhensikt å følge retningsljene, kan redaksjonen utestenge deltakeren for alltid. Ved særdeles alvorlige brudd på retningslinjene kan en debattant stenges ute umiddelbart. Eventuelle innvendinger mot slettingen av dine innlegg gjøres ved henvendelse til redaksjonen, ikke i diskusjonstråden på verdidebatt.no.»

Kom gjerne med synspunkter og spørsmål til denne endringen eller den generelle modereringen av verdidebatt.no under. 

Med vennlig hilsen
Alf Gjøsund
Religions- og debattredaktør Vårt Land

11 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Knut Ivar Heggem. Gå til den siterte teksten.
Er det meningen at VD skal være en del av det frie ord,

Jeg har noen dårlige erfaringer med mailutveksling mellom redaksjon og meg selv her fra vd, dessverre. F.eks. feil som har blitt begått om sletting av noen kommentarer jeg hadde, ble tatt i mailutveksling mens andre som så min kommentar bli slettet nok trodde det kun var min feil. I ett tilfelle førte det til at en annens feil ble skjult, mens jeg ikke ble trodd på det jeg sa og min kommentar ble slettet. Det var en dårlig opplevelse for meg. Jeg liker ikke skjulte meldinger på mail eller på facebook (en gang fikk jeg melding fra en av debattlederne på fb om et problem) fra debattledere fra vd - hvor det kan være en litt ubehagelig tone (som ikke sammenfaller med retningslinjene på vd!) og hvor en kan få spørsmål om : hvorfor er du på vd? (noe som er på grensen til å så tvil om motiv). Når en tar opp spesifikke ting men mener er feil ang moderering. Jeg opplever vel at de nye reglene om flere mailer til brukeren og mindre åpenhet fra redaksjonen i det åpne kommentarfeltet er en uting. Vi er alle voksne mennesker som står fram med fullt navn og jeg forstår da ikke hvorfor redaksjonen ikke kan gi feedback i det åpne feltet istedenfor å gå veien om en personlig mail. Det virker som en ikke er trygg på avgjørelser som blir tatt og ikke ønsker å bli eksponert hvis feil blir begått. Det nye forbudet om å diskutere evnt om sletting er feil eller riktig i et kommentarfelt hvor sletting har foregått minner om sensur. 

Mer åpenhet synes jeg vi trenger og da betyr det at debattleder her på vd går rett inn i det åpne kommentarfeltet og gir feedback, slik at alle kan se hva som foregår. Jeg synes ikke det er en god ide at debattlederne trekker seg ut av dialogen i kommentarfeltet og går til privat mail. Det skaper ihvertfall mistillit hos meg. 

4 liker  
Kommentar #52

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Om motiver

Publisert over 3 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
du påstår at den som ytrer noe, kjenner sine motiver bedre enn andre. Hvordan kommer du fram til dette?

Betyr det du skriver her, at du mener andre kjenner dine motiver bedre enn det du gjør selv?  Hvordan kom du i så fall fram til det?

2 liker  
Kommentar #53

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Adkomstveier

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Betyr det du skriver her, at du mener andre kjenner dine motiver bedre enn det du gjør selv?  Hvordan kom du i så fall fram til det?

Hvordan kommer du fram til at det skulle bety noe slikt? Hvem sikter du til med "andre"? "Noen" andre? Enkelte andre? Enhver annen?

Du misforstår så altfor åpenbart. Poenget er at ingen kan vite noe om hvorvidt andre kjenner ens egne motiver bedre enn en selv. Det vi burde vite, er bare at det er meget mulig at slikt er tilfellet. Forståelsen av punkt 3 ser helt rørete ut, også fra debattledernes side.

1 liker  
Kommentar #54

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Med hjelp av

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kom du i så fall fram til det?

Freud.

2 liker  
Kommentar #55

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Spørsmål

Publisert over 3 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.

Hvordan kommer du fram til at det skulle bety noe slikt? Hvem sikter du til med "andre"? "Noen" andre? Enkelte andre? Enhver annen?

Du misforstår så altfor åpenbart. Poenget er at ingen kan vite noe om hvorvidt andre kjenner ens egne motiver bedre enn en selv. Det vi burde vite, er bare at det er meget mulig at slikt er tilfellet. Forståelsen av punkt 3 ser helt rørete ut, også fra debattledernes side.

Jeg stilte bare spørsmål, fordi jeg ikke helt forsto hva du mente med den aktuelle kommentaren.  Svaret ditt gjorde meg ikke særlig klokere.

2 liker  
Kommentar #56

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg hadde ikke en så urealistisk målsetting - tror jeg selv.

2 liker  
Kommentar #57

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Enig.

Publisert over 3 år siden

Jeg har også tenkt som deg Elisabeth Hoen.
Når kommentarer blir borte,og svar på kommentarer også blir borte,finnes det ingen mulighet til forklaring på hva som har skjedd i ordskiftet.I forbindelse med mail eller telefonkontakt i forbindelse med sletting,har jeg fått en emmen smak i munnen der mitt forsøk på forklaring ikke har falt i god jord.


Jeg har sett at moderator har slettet enkeltsetninger og latt hovedkommentaren stå der i mange tilfeller.Men da er det mer personavhengig er min vurdering.


Kommentar #58

Greta Aune Jotun

186 innlegg  1181 kommentarer

Sak og person

Publisert over 3 år siden

Godt nytt år!

Det var mye fornuftig i Gjøsunds innlegg om det nye Verdidebatt. Å skille mellom uttalelser om sak og uttalelser som går på personligheten til mot-debattanter, har helt klart vært vanskelig for mange.  Men så undres jeg: Ville det nedenfor siterte - om en navngitt person (anonymisert av meg) - blitt tolerert som innlegg eller kommentar på Verdidebatt?

"Biskoper og kristenledere tar selvsagt avstand fra hatpratet. Fra liberale og konservative er budskapet unisont: Det var ikke slik Jesus møtte mennesker.

Men det er en tradisjon for sterke ord i kristendommen. ­Utsagnene som brukes er ofte hentet fra Bibelen. Apostelen Johannes skrev for eksempel at «den som gjør synd er av djevelen». Apostelen Peter skrev at de som «forvrenger skriftene» går fortapt. Det er en skjebne verre enn døden.

– Hvorfor skal ikke vi kunne si det samme, spør kristenhaterne og lar fingrene løpe løpsk på ­tastaturet.

Det finnes selvsagt innvendinger mot måten de bruker Bibelen på, men de preller av. For hatpraterne finner støtte i den norske kristne lekmannstradisjonen.

Dagens misjonsorganisasjoner ble for eksempel startet ved hjelp av vekkelsespredikanter som var kjent for grove utfall mot både prester og «vanekristne». Og da jeg for noen år siden leste meg opp på frikirkenes historie, oppdaget jeg at usaklige angrep og forsøk på å latterliggjøre meningsmotstandere snarere var regelen enn unntaket. Det kom ikke fra de sosiale utskuddene, men fra topplederne.

Det var tøffe tider for 100 år siden. Vanlige folk gjorde opprør mot en autoritær, ofte nedlatende kirkelig overklasse. Det er forståelig at det kunne bli litt ampert. Men man etablerte man en lekmannskultur der sterke ord ble akseptert.

Noen tradisjoner er seiglivede. Så sent som i 2004 kalte XX islam for en «satanisk åndsmakt» i boken Israel i aktuelt og profetisk lys.

Det var nok ikke skrevet i affekt. Han mente garantert ikke å hate. Men dersom noen hadde kalt kristendommen for det samme, kunne det fort blitt opplevd slik.

Mandag denne uken foreslo XX på kronikkplass i Dagen sin løsning på konflikten mellom israelerne og palestinerne. Påstandene hun kommer med er ikke for sarte sjeler:

* Araberne må ut av Israel. De vil ikke slutte med å drepe jøder før de ser sitt eget blod flyte.

* Arabernes terror er Guds straff for jødenes unnfallenhet.

* Israel burde ikke gitt araberne fulle borgerrettigheter, bare «hus, mat og arbeid».

 Selv for flere tiår siden, da enhver pinsemenighet eller bedehus med respekt for seg selv hadde besøk av endetidsforkynnere, var dette sjelden kost å høre fra talerstolen.

Man la vekt på skriftord i Det gamle testamentet som man mente ga Israel rett til store områder i Midtøsten. Palestinerne ble omtalt som potensielle terrorister og islam som en ond åndsmakt. Men de politiske konsekvensene ble gjerne ikke trukket før i kaffepausen.

Da kunne man snakke om at «Herren skal ordne opp – og det blir ikke pent.» Eller uttrykke synspunkter av den typen XX nå setter ord på. Hun gir hatet et ansikt og får full støtte av XXXXX, organisasjonen hun selv tidligere ledet."

Ovenfor siterte er et utdrag av et innlegg skrevet av VL-journalisten. Her slipper man å lese mellom linjene for å finne person-karakteristikker. Jeg minner om at vedkommendes navn var oppgitt. 

1 liker  
Kommentar #59

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ståstedet med den iboende motivpåstand

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Noen tradisjoner er seiglivede. Så sent som i 2004 kalte XX islam for en «satanisk åndsmakt» i boken Israel i aktuelt og profetisk lys.

Når vi slipper åndemaktene inn i det vi ser på som motiver for meninger og handlinger, åpner vi for ad hominem.

Jeg tviler på at muslimer og ateister er klar over at "sataniske åndemakter" styrer våre motiver. Men da er det bra at vi har mennesker som kjenner våre motiver bedre enn vi selv gjør. Det er kanskje dette som er motivet (sic) bak #51?

1 liker  
Kommentar #60

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Jørgen Sandemose

Publisert over 3 år siden

Følgende er helt på siden, sikkert. Men jeg har truffet din far en gang. Jeg var fem år gammel. Han kom til Ålesund for å intervjue min far med den hensikt å avsløre en religiøs fanatiker. Da din far ankom, var ikke min far kommet hjem ennå, og jeg åpnet døren. Etter to minutter satt jeg på din fars fang, og jeg la ut om familien - at min min far var 97 år og hadde 32 barn. Da oppslaget kom i Aktuell stod det: "Etter dette møtet skjønte jeg at dette umulig kunne være et barn av en fanatiker." Artikkelen er trykket i en av hans artikkelsamlinger. Det dreier seg altså om viljen til å være åpen og til å endre fokus, hvis det er nødvendig.

3 liker  
Kommentar #61

Greta Aune Jotun

186 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Ståstedet med den iboende motivpåstand Publisert 9 minutter siden Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Noen tradisjoner er seiglivede. Så sent som i 2004 kalte XX islam for en «satanisk åndsmakt» i boken Israel i aktuelt og profetisk lys.

Når vi slipper åndemaktene inn i det vi ser på som motiver for meninger og handlinger, åpner vi for ad hominem.

Jeg tviler på at muslimer og ateister er klar over at "sataniske åndemakter" styrer våre motiver. Men da er det bra at vi har mennesker som kjenner våre motiver bedre enn vi selv gjør. Det er kanskje dette som er motivet (sic) bak #51?

 Lik  Sitér

Slik du postet dette, ser det ut som sitatet var fra meg. Det var det ikke; det var fra  VL-journalistens innlegg. Det var heller ikke meg VL-journ. hadde skrevet om, om noen skulle tro det.

3 liker  
Kommentar #62

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Et apropos til sItatet du trakk fram, Greta Aune Jotun. Ble det ikke trukket ut av sin sammenheng? 

Kommentaren En mørk tradisjon handlet om at hat også kan være uaffektert og prinsipielt. Altså at noe kan være hat i praksis, uavhengig av motivet. 

1 liker  
Kommentar #63

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Beklager

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Slik du postet dette, ser det ut som sitatet var fra meg. Det var det ikke; det var fra  VL-journalistens innlegg. Det var heller ikke meg VL-journ. hadde skrevet om, om noen skulle tro det.

Jeg gikk surr i alle X-ene. Det er for sent å redigere. Jeg tenkte ikke på at det jeg siterte deg på kunne være kontroversielt eller være noe som noen kunne være uenig i.

redigert 12:11 (fra "enig" til "uenig")

2 liker  
Kommentar #64

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Øyvind Norderval. Gå til den siterte teksten.

endre fokus, hvis det er nødvendig.

Det er antakelig nødvendig. Motivet hans for å komme til Ålesund var ikke å intervjue Monrad, men å godsnakke med sin svoger, legen Fritz Caspersen, som han hadde lånelurt et stort pengebeløp fra. Caspersen fikk aldri pengene tilbake, men til gjengjeld snyltet dikteren enda mer på ham og fikk et gratis inngrep i magekjøttet for å fjerne restene av en flått (også dette en velkjent parasitt). I denne anledning fordoblet dikteren motivet sitt og tjente kronebeløpet for det ukentlige Aktuellbidraget (350 - ) ved å lage intervjuet. Motivasjoner skifter hele tiden. Til og med hos VL-redaktører.

2 liker  
Kommentar #65

Greta Aune Jotun

186 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ok :-)

3 liker  
Kommentar #66

Greta Aune Jotun

186 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Ble det ikke trukket ut av sin sammenheng? 

Det var derfor jeg tok med såpass meget av VL-kommentaren at sammenhengen skulle være tydelig. 

Vil gjerne ha svar på spørsmålet jeg stilte, om det siterte hadde blitt godtatt etter de nye retningslinjene på Verdidebatt ?

3 liker  
Kommentar #67

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Alle meningsytringer som står i papiravisen (som den du refererer til) kan også stå på verdidebatt.no. Ikke fordi de er perfekte, men kanskje nettopp fordi de ikke er det. Da er det viktig at terskelen for å gi tilbakemeldinger er lav. 

Poenget er at det som står i papiravisen har vært gjenstand for redaksjonelle vurderinger, mens det som kommer på verdidebatt.no publiseres før disse vurderingene skjer. Da må vi gjøre dem i ettertid.

De nye retningslinjene for verdidebatt.no (som blir innført straks den tekniske tilretteleggelsen er klar) har ikke noe med den grunnleggende redaksjonelle profilen å gjøre. Den er uendret, forskjellen står i åpningsinnlegget: Først og fremst automatisk utestengning etter tre overtramp i løpet av en måned.  

2 liker  
Kommentar #68

Greta Aune Jotun

186 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Til Gjøsund #68: 

Det jeg spurte om, og denne gangen bruker jeg meg selv som eksempel: Hvis f.eks. jeg hadde skrevet som VL-journalisten gjorde i det jeg siterte - ville dette blitt slettet fra Verdidebatt etter de nye retningslinjene? Ja eller Nei.

Vis respekt, særlig for dem du er uenig med.

2. Unngå nedsettende karakteristikker, personangrep og trakassering.

3. Ikke så tvil om andres motiver.

4. Ikke fordrei andres meninger.

5. Diskutér sak og ikke person.

6. Hold deg til saken og unngå avsporinger (lag heller en ny tråd om du vil debattere et annet tema)

8. Ikke generaliser enkeltpersoner ut fra gruppetilhørighet.

1 liker  
Kommentar #69

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.

Et apropos til sItatet du trakk fram, Greta Aune Jotun. Ble det ikke trukket ut av sin sammenheng? 

Kommentaren En mørk tradisjon handlet om at hat også kan være uaffektert og prinsipielt. Altså at noe kan være hat i praksis, uavhengig av motivet. 

Her dukker svakheten ved at det ikke skal være tillatt å spørre etter noens motiver frem. Av og til ser man at noen har funnet en meget spisset formulering, og den kan være gammel, som om noen har samlet på ondt over lang tid for så å benytte det ved en kommende anledning. Noen ganger er sammenhengen uklar, tidvis bisarr, for man kan ha skapt seg en forestilling som det forventes at andre skal ta stilling imot (sjelden for). I slike forbindelser er det naturlig å spørre hva den andre holder på med, og det blir virkelig ikke vakkert for motivene er så sære at når solen treffer dem sprekker de så det kviner.  

Jeg tror dette må modereres med minst like stort og romslig skjønn som tidligere for å unngå en kunstig debatt preget av indirekte argumenter eller manglende muligheter til å snakke om en sak slik den virkelig er. 

2 liker  
Kommentar #70

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Et godt eksempel....

Publisert over 3 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Caspersen fikk aldri pengene tilbake, men til gjengjeld snyltet dikteren enda mer på ham og fikk et gratis inngrep i magekjøttet for å fjerne restene av en flått (også dette en velkjent parasitt). I denne anledning fordoblet dikteren motivet sitt og tjente kronebeløpet for det ukentlige Aktuellbidraget (350 - ) ved å lage intervjuet. Motivasjoner skifter hele tiden. Til og med hos VL-redaktører.

Her her vi et godt eksempel, om enn underholdende nok, på hvorfor man bør begrense antall kommenterer pr. tidsenhet.  Det er ikke helt lett å forstå hvorfor det å mimre om venne/slektsrelasjoner skal utveksles her i denne tråden og ikke på facebook.       Facebook er  for de som vil legge seg under automatiske data-algoriter for sensur, kontrollert av en håndfull mennesker.  Slik sett er herværende forum ikke så dumt all den tid det er mulig å få kontakt med sensuranten. 

1 liker  
Kommentar #71

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Greta Aune Jotun: Jeg vurderer ikke teksten du viste til som i strid med retningslinjene. Nå var det jo jeg som skrev den (bukken og havresekken, vet du) men den ble heller ikke vurdert som uegnet av kommentarredaktøren den gangen.

Njål Kristiansen: Jeg kan vanskelig se for meg at spørsmålet «hva er din motivasjon for å skrive dette» ville blitt slettet i en kommentar. Man kan godt være skarp og tydelig, ironisk og sarkastisk. Men det er ballen, ikke mannen som skal tas. 

1 liker  
Kommentar #72

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Innledningsvis var alt dette greit, men så ser jeg at det kan vekke vansker i forståelsen av modereringen. Jeg tror fortsatt og synes jeg ser konturene av at det vil fortsette som før, men at i ekstreme tilfeller vil man kunne bli utestengt. 

La meg ta et eksempel. Man kan forsvare Therese Johaug, eller man kan gå ut mot henne. Det er ikke vanskelig å finne oppfatninger rundt at hun har brukt prestasjonsfremmende midler. Jeg ser et moment i saken som ikke stemmer; tidsaspektet. 

Hun skulle på foto-shoot i Budapest med Ronaldo og hadde stygge lepper. Dette oppdager hun en lørdag, går på apoteket og handler salve som hun smører på. Hun tenker ikke mer over saken (eller hun tar en chanse). Så oppdager hun tilfeldigvis at salven har et ubehagelig merke på forpakningen, hun kontakter legen som kommer til Italia noen dager senere og de blir enige om historien. Det er åpenbart full krise i langrennsteamet. Først 5-6 dager senere sprekker nyheten i en regissert gråteorgie på tv, en seanse hun burde vært beskyttet mot, og legen av alle erklærer seg som ansvarlig og går av med øyeblikkelig virkning. 

Min beretning står i en viss motstrid til det som er sagt direkte av landslagsledelsen. Jeg kan ikke bevise min påstand, men vurderer ut fra tidsaspektet som er fremlagt siden saksfremstillingen fra offisielt hold ikke virker troverdig for meg. 

Dette regner jeg med at det fortsatt vil være lov å hevde til tross for at sannheten kanskje aldri kommer for en dag. 

2 liker  
Kommentar #73

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Njål Kristiansen: Jeg kan vanskelig se for meg at spørsmålet «hva er din motivasjon for å skrive dette» ville blitt slettet i en kommentar. Man kan godt være skarp og tydelig, ironisk og sarkastisk. Men det er ballen, ikke mannen som skal tas. 

Riktig. Da er vi enige, slik jeg trodde vi var helt fra første stund. :-)

2 liker  
Kommentar #74

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Eksemplet Johaug handler mer om dekning for påstander, enn karakteristikk av motiver. Tendensiøse spekulasjoner og påstander uten dekning blir fjernet. Påstander basert på dokumenterte kan i prinsippet stå, men skribenten kan ikke forvente at vi skal gå god for vedkommendes private gravejournalistikk. Er det tydelig at vi snakker om et tenkt eksempel, eller lignende, får det stå, hvis ikke den bryter med retningslinjene på en annen måte.

Det er fullt mulig å trekke fram tusen eksempler, og jeg kan svare på alle, uten at det har særlig betydning fordi det bare er et tenkt eksempel. Et viktig poeng er at avisredigering er et faglig arbeid, og de som gjør det utøver profesjonelt skjønn. Så får hver enkelt bidragsyter vurdere om vi er for strenge eller slappe i fortsettelsen.  

2 liker  
Kommentar #75

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Finnes det bare dårlige eksempler?

Publisert over 3 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Her her vi et godt eksempel,

Der fikk vi et godt eksempel på mulige konsekvenser av dårlig gjennomtenkte forslag. Bratlie (4832) kritiserer undertegnede (735) med basis i et initiativ fra Norderval (426). Den ellers saklige Bratlie burde i stedet tatt Norderval. For ikke å tale om Johannessen (11537, gud hjelpe), som markerer seg  på nye tråder, såsnart han ikke kan replisere på foregående. Så kort sagt, hvilke fordeler vil Bratlie i sitt forslag gi til dem som stadig blir bedt om å gi kommentarer? Skal de nektes å svare når Bratlie-kvota er overskredet?

2 liker  
Kommentar #76

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Bratliekvota!

Publisert over 3 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Skal de nektes å svare når Bratlie-kvota er overskredet?

Ikke nektes men vente til dagen etter! Tanken var altså ikke å nekte noen noe som helst men en viss kvote av ord og linjer pr. tidsenhet kan tenkes å begrense unødvendig ordgyteri. Det kan muligens dempe noe av debattgleden for enkelte som er smittet av viruset "phsykopatus provocalorius" eller tilvarende. Men det var altså et forslag med tanke på å tiltrekke flere lesere enn de som debatterer.  Et poeng som kan være lett å glemme i våre engasjementerer er at VL hensikt er å skape en givende debattplattform for lesere utenom den harde kjerne av debattanter her. ( Tar selvkritkk på at det er blitt altfor mange kommentarer fra min side. )  Vi debatterer i et offentlig rom og jeg forstår at VL redaksjon ønsker at dette skal være et samfunsnyttig bidrag.  Men det kan være andre forslag som  kan fungere bedre.

1 liker  
Kommentar #77

Bernt Torvild Oftestad

122 innlegg  159 kommentarer

Allerede sensurert vekk?

Publisert over 3 år siden

Skrev en kommentar for en tid siden. Kan ikke finne den igjen. Er allerede sensuren trådt i kraft. Ser at min profil ikke er fjernet. 

2 liker  
Kommentar #78

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Du må trykke på "Last inn tidligere kommentarer," så kommer de, sakte, men sikkert.

1 liker  
Kommentar #79

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

To spørsmål.

Publisert over 3 år siden

Er  Jan Hårstad første offer for "auomatisk stengning av profil."?  Dvs var det en respons fra et upersonlig program ingen har ansva for.. Les mim "djevelens advokat har ordet-.

For å uunggå spekulasjonger om motiver:  hvorfor er info om antall  besøkende og antall som skriver fjernet? Jeg utfordrer på sannheten.

6 liker  
Kommentar #80

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Er  Jan Hårstad første offer for "auomatisk stengning av profil."?  Dvs var det en respons fra et upersonlig program ingen har ansva for.. Les mim "djevelens advokat har ordet-.

For å uunggå spekulasjonger om motiver:  hvorfor er info om antall  besøkende og antall som skriver fjernet? Jeg utfordrer på sannheten.

Profiler stenges automatisk ved tre overtramp i løpet av en måned. Vurderingen av disse overtrampene skjer selvsagt ikke automatisk, men gjøres av redaksjonen. Denne ordningen ble innført i ettermiddag, og ingen har på nåværende tidspunktet fått stengt profilen sin som følge av tre overtramp.

Det er tekniske årsaker til at infoen om antall besøkende, etc., er borte. Vi arbeider med å få mesteparten av dette på plass igjen. 

2 liker  

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3544 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1232 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 924 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
19 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
11 dager siden / 824 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
11 dager siden / 634 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 567 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 442 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere