Konstituert sjefredaktør Alf Gjøsund

Saken som ikke fenger

Skal vekkelseskristne vekkes for klimasaken, må det skje fra talerstolen. Der er det ikke nok at den handler om ­sosialetikk.

Publisert: 21. des 2016 / 710 visninger.

Kirkeledernes klimaengasjement har hatt «stor positiv betydning og gitt også misjonsfolk økt bevissthet om den bibelske 
forvaltertanken», sa Petter ­Olsen, en av toppene i den lavkirkelige organisasjonen Indremisjonsforbundet, til Vårt Land på lørdag.

Klarere kan det vel ikke sies at det tverrkirkelige tiårsprosjektet Skaperverk og bærekraft har lykkes med sin visjon: At kirkene og de kristne organisasjonene skal bli pådrivere for klima­bevissthet og bærekraftige samfunn.

Problemet er bare at på nettstedet til Sambåndet, det samme Indremisjonsforbundets hovedorgan, ble det ikke publisert en eneste artikkel i 2016 om klimaet og den bibelske forvaltertanken.

Sikkert bare en ren tilfeldighet, tenkte jeg, og undersøkte 
om det samme gjaldt nett­siden til ­Utsyn, hovedorganet til Misjons­sambandet, den største misjons­organisasjonen i Norge. Men ­heller ikke her fant jeg artikler fra det siste året om temaet.

Ingen klimavekkelse

Da Vårt Land og Grønn hverdag i 2011 miljøtestet 23 kristne sommerstevner, strøk 15 av dem. Tendensen var klar: Jo mer lav­kirkelig og vekkelsesorientert en organisa­sjon er, jo mindre opptatt er man av det Olsen kaller «den bibelske forvaltertanken». 
Minst oppmerksomhet var det i Misjonssambandet, Indre­misjonsforbundet og ulike ­
grener av Pinse­bevegelsen.

Apropos sistnevnte, jeg sjekket nettsiden til Korsets Seier også. Mye bra stoff. Men ingen ting om klimaet i år, der heller.

Sluttrapporten fra Skaperverk og bærekraft, forteller det ­samme: Menighetene i Den ­norske kirke har det høyeste ­klimaengasjementet, uten at det på noen som helst måte tar av. I frimenighetene er det derimot svært så labert.

Og nok en gang ser vi det: Jo nærmere vekkelsestradisjonen 
en kirke eller organisasjon ­befinner seg, jo mindre er klimaengasjementet. Pinsebevegelsen, Adventistsamfunnet og Frelsesarmeen sendte ikke engang svar på spørsmålene da Skaperverk og bærekraft-prosjektet skulle evalueres.

Urettferdig

Jeg kunne sikkert kritisert Skaperverk og bærekraft for ikke å ha nådd ut til frimenighetene. Jeg kunne for eksempel analysert prosjektets språk og tiltak, og stilt spørsmål om tilnærmingen har tatt ­vekkelsestradisjonen på alvor.

Det ville i så fall vært urettferdig og lite konstruktivt. Man har ikke akkurat badet i penger. Det er helt naturlig å målrette tiltakene 
mot de menighetene man har størst muligheter for å lykkes i.

Det går selvsagt også an å løfte pekefingeren mot vekkelseskristne menigheter og orga­nisasjoner. Anklage dem for ­likegyldighet, for å ikke bry seg. Det ville heller ikke vært så rettferdig. Vekkelseskristne har et sterkt og positivt engasjement for sine medmennesker på en rekke felt.

Uten pekefinger

Da er det mer interessant å spørre hva som gjør at for eksempel Misjonssambandets generalsekretær Øyvind ­Åsland – som selv ble klimafrelst på Lausanne-konferansen i Cape Town i 2010 – ikke makter å endre 
holdningen til misjonsfolket?

Litt av svaret gir seg selv. Skal vekkelseskristne vekkes, må det skje fra talerstolen. Og på talerstolen er det ikke nok å snakke om etikk, etikken må handle om kristenlivet.

I vekkelsesmiljøer handler kristenlivet først og fremst om å spre det kristne budskapet slik at andre mennesker blir kristne. Det diakonale arbeidet knyttes gjerne opp til det samme. Og ser du på hvordan misjonslederne har begrunnet sitt sosialetiske engasjement, så er punkt én at kulturen bør bevares kristen fordi det understøtter forkynnelsen av evangeliet.

Andre tema i forkynnelsen, som spiritualitet og åndelig ­utvikling, er man litt mindre opptatt av i disse miljøene. Det vil si: Mange er opptatt av det, men opplever at de må utenfor sin egen sammenheng for å få det. 


Fotspor

Men dette er i ferd med å snu. I Korsvei-stiftelsen har de snakket om at kirken må finne til­bake til sine åndelige røtter i mange år. Man snakker om å etterlate seg slike fotspor Jesus ville etterlatt seg. Om å identifisere seg med de fattige og sårbare, slik han gjorde det. Om å være et eksempel til etterlevelse, slik han var det.

Hvis Åsland ønsker grønn teologi, kan det rett og slett hende han må knytte det til det de gamle 
kalte helliggjørelse: Å bli preget 
av Kristus.

I den pietistiske forkynnelsen, som har satt sitt sterke preg på både pinse- og misjonsbevegelsen, handlet det om å avstå fra verdslige gleder, som kino, teater og dans, men også om «gudsfrykt med nøysomhet», og å tjene sine medmennesker, slik Kristus gjorde.

Også i dag handler det om å velge livsstil ut fra en tolkning av hva som kan skade meg selv og min neste. Derfor trenger misjonsfolket og pinsebevegelsen den grønne teologien.

Selv om noen stritter imot, så går det i denne retningen blant vekkelseskristne også.

Problemet er bare at det går sakte. Og verden endrer seg så fort.

Innlegget sto på trykk i Vårt Land 20. desember 2016

Følg kommentator Alf Gjøsund på Facebook.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Klimafiksing er blitt en religion.

Publisert rundt 2 år siden

Jeg har skrevet et innlegg tidligere om saken hvorfor lavkirkelige tenker annerledes. Nok en gang ser vi det: Jo nærmere vekkelsestradisjonen en kirke eller organisasjon ­befinner seg, jo mindre er klimaengasjementet. Pinsebevegelsen, Adventistsamfunnet og Frelsesarmeen sendte ikke engang svar på spørsmålene da Skaperverk og bærekraft-prosjektet skulle evalueres.3284554

Nrk har skrevet en artikkel om klimafiksing.

Klimafiksing eller geoengineering er drastiske tiltak som kan redusere global oppvarming uten å kutte klimagassutslippene. Et forslag har vært å bruke ballonger eller fly til å spre svoveldioksid i stratosfæren. Svoveldioksid reflekterer deler av lyset tilbake igjen i verdensrommet og er det som forårsaker nedgang i temperaturen etter store vulkanutbrudd.

Dette er slike ville tanker sosialistene kan komme på i likhet med månelandingen.

Her er flere slike fantastiske tanker:

Arkimedes' fantastiske tanke «Gi meg et fast punkt, og jeg skal bevege hele jorden» Det var han som oppfant vektstangprinsippet.

En historie (en tegning) fra huleboertiden: To sitter utafor hula si og den ene fikler med noen steiner. Plutselig flammer det opp og den menneskapte  ilden er oppfunnet. Så er det den ene som bemerker om han har tenkt på de miljømessige konsekvensene av oppfinnelsen. Det er vel best at ingen forteller om dette.

Disse miljøfantastene kan bli farlig for oss med sine vanvittige tanker.

Tenk å foreslå slike prossesser (klimafiksing) som er irreversibel.

De gudløse har intet som bremser dem, alt er visst mulig.

Når vi var på ferie i syden så opplevde vi hvor religiøst og fanatisk denne bevegelsen er blitt. 

De arrangerte  en miljømarsj med flagg foran i toget over fjellet og med miljøsanger.

Det går ikke an å diskutere med de. Vi ser det på kroppsspråket, de ruller med øynene.

Det værste synes jeg at hele kirka er hektet på dette.

Vi besøkte Nidaros domkirke, men den var omgjordt til en grønn røverhule.

Vi må  jo overlate til Gud med  vedlikehold av  naturen.

 

4 liker  
Kommentar #2

Ida Marie Haugen Gilbert

25 innlegg  87 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

"Overlate til Gud med vedlidehold av naturen". Skal vi tilsvarende overlate til Gud å vedlikeholde våre liv? Å sørge for at vi er greie mot andre mennesker og dyr? Slik at det da blir Guds ansvar å passe på at vi ikke lager krig og "synder"? Så kan vi da altså bare ture avsted som vi vil - i tro på at Han griper inn og stopper oss fra å ikke "gjøre mot andre som du selv vil at andre skal gjøre mot deg". I så fall vil kristne få store problemer med å forklare Det ondes problem. Hvis Gud er ansvarlig for å ordne opp, så er alternativet at han har sviktet. En slik gud tror ikke jeg på.

(Det er også underlig at "sosialister" har blitt et selvbegrunnende skjelsord.)

3 liker  
Kommentar #3

Kåre Kvangarsnes

6 innlegg  932 kommentarer

Godt journalististisk gravearbeid av Gjøsund

Publisert rundt 2 år siden

Her må det kraftig lut til for å strømlinje kristenfolkets tenkning slik at promotering av  korrekt holdning og praksis om klima kan føre til grønn vekkelse også blant kristenfolket. Skulle ikke vennlig oppfordring nytte, bør spørsmålet knyttes til avkortning av pengestøtte til kristne organisasjoner. Klimasaken går på kristen moral og etikk løs.Noen av våre mest høylytte biskoper bør promte settes på saken.Moral (isme)og  (grønn) vekkelse er jo en av deres spesialiteter.Hva med å gi et direktiv om plass til et" grønt kvarter" hver gang presten eller en forkynner entrer talerstolen? Om ikke annet enn for syns skyld da? Ensretting er vel ikke alltid et onde, eller?

6 liker  
Kommentar #4

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Gud har satt mennesker til å forvalte jorden...

Publisert rundt 2 år siden

Gud har satt mennesker til å forvalte jorden, noe som medfører hver enkelts ansvar. Co2 regulerer naturen selv og er viktig for planter og livet på jorden, men det er så mye annet som skader naturen. Det er forsøplingen i havet og på land, plastprodukter og giftig avfall øker i omfang. Mens det overfokuseres politisk "korrekt" på Co2, forbigåes det farlige avfallet i tilsvarende stillhet. Hvorfor brukes det f.eks. blykuler under jakten? All plasten i havet som er til stor skade for dyrelivet i havet og fugler som spiser fisk med plastmateriale i seg og det som havner langs kysten. Hvor mye av livet i havet og fuglelivet som gradvis ødelegges, vet Gud. Også om skadelige stoffer som tilføres mat og drikke.

Det er forsøplingen og industriavfallet, samt farlig utslipp fra spesielt dieselbrukende kjøretøy som øker nox utslippet, samt kjemikalier som blir tilført alt drivstoff. I tillegg til giftige utslipp fra diverse industrier. Glemmer ikke Kristin Halvorsens sterke oppfordringer til kjøp av dieselbiler og belønningen fra staten, som understrekning. Hun ble advart, nettopp p.g.a. nox utslippet, men det ble ignorert. Slike "klimaforkjempere" mister da sin troverdighet, når Co2 kun er den store "synderen".

Det snakkes om økt havnivå, mens det bygges store boligkomplekser og rådyre kulturhus langs elvebredder og kystlinje, mens de sier: "Tro på det vi sier, men la vær å se på det vi gjør".

5 liker  
Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

178 innlegg  13478 kommentarer

Frelsesarmeen

Publisert rundt 2 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Og nok en gang ser vi det: Jo nærmere vekkelsestradisjonen 
en kirke eller organisasjon ­befinner seg, jo mindre er klimaengasjementet. Pinsebevegelsen, Adventistsamfunnet og Frelsesarmeen sendte ikke engang svar på spørsmålene da Skaperverk og bærekraft-prosjektet skulle evalueres.

En interessant og tankevekkende artikkel, Gjøsund.  La meg bare legge inn noen forsonende ord om min ungdoms Frelsesarmé.  Hovedorganet "Krigsropet" har faktisk de siste årene hatt flere artikler der miljø- og klimaspørsmål er satt på dagsorden - og Templet korps i Oslo har fått status som "grønn menighet".

Templet blir grønn menighet

 

5 liker  
Kommentar #6

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

"Overlate til Gud med vedlikehold av naturen". Skal vi tilsvarende overlate til Gud å vedlikeholde våre liv? Å sørge for at vi er greie mot andre mennesker og dyr?

Sorry det var  upresist. Selvsagt skal vi gjøre vårt med forvaltning av naturen.

Men jeg synes det går vilt for seg når en begynner å snakke om å fikse på naturen. Hvis vi skal ta disse folka alvorlig så må vi forby all åpen ild, forby branner osv. Det er jo veldig ødleggende for klimaregnskapet.

Vi skroter i alle mulige andre farer som solflares med kollaps av kommunikasjonssystemer og strømforsyning, astorider på feil kurs, skitne atombomber , neutronbomber , befolkningseksplosjon osv osv.

Videre  er verden i ferd med å kollapse med terror i Europa og storkrig i MØ.

Men det er bare dette ene vi skal ha i fokus på og bruke en masse  penger på.

Dette er et engangsforsøk ikke forskning, bare modeller.

Hvordan kan vi vite om dette virker? Ja det må vi vente på i 30-50 før vi kan si noe sikkert.

Det er jo som en mannen som frykter for kreft  hele livet, men dør i en trafikkulykke.

 

4 liker  
Kommentar #7

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Grønn teologi?

Publisert rundt 2 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Derfor trenger misjonsfolket og pinsebevegelsen den grønne teologien.

Her må det ha gått rundt for noen og enhver. Uansett hva legmannskristne i Norge mener om klima/miljø her det null og absolutt null betydning.  Tiltak som kan gjøre noe med dette hører hjemme i næringsivet og på den politiske arena. Da må man være klar over en ting: Det eksiterer liten politisk nasjonal handlefrihet til å slike nødvendige tiltak.  Det er ganske enkelt forbudt f.eks. å drive næringsvirksomhet for kreditors regning i tilegg til at næringsdrivene er i stort omfang er underlagt EØS/EU-direktiver. Jeg skal gi et eksempel: Tidligere kunne nettselskapene ha sessong-abonnement på korntørker og vanningsanlegg. Dette fordi de var masse ledig overføringskapasiteter på ledningsnettet om sommeren.  For noen år ble dette avviklet og følgelig ble fastavgiftene på nettleie fleredoblet. Resultat er et av 2: Enten må man inn med store dieselaggregater eller man må avvikle vanningsanleggene/korntørkene.  Jeg oppdaget plutselig i år at Stange energi fortsatt hadde ordningen med sessong-abonnement og ringte dit for å høre hvordan dette kunne ha seg.  Driftsansvarlig i andre enden på telefonen hadde et rasjonelt og fornuftig svar på dette: Han hadde utsatt å innføre ordningen så lenge han kunne pga. den moralske forpliktelse som lå ovenfor de som hadde gjort store investeringer under gitte rammebetingelser. Han forventet at at han snart ville bli tvunget til å følge Eidsiva netts eksempel, dvs. å avvikle ordningen.    Jeg måtte da som vanlig konkludere med at nok engang hverken vil eller ønsker ansvarlige myndigheter, enten de sitter i Norge eller EU å gjøre noe som helst med saken.  Det er fortsatt ønskelig med klimagsser, miljøkatatstrofer, dyreplageri og giftutslipp.  EU-kommisjonen/EU-parlamentet og Brussel i beste fall stiller seg likegyldig til saken. Det eksisterer hverken vilje eller ønske om nasjonal handlefrihet til matvaresikkerhet, matvareforsyning, energisikkerhet, energiforsyning, energipolitikk osv.  De såkalte 4 friheter i EU er dens helligdom og alt er underlagt denne helligdommen. Alt som truer denne helligdommen er gjenstand for rettergang. 

Det eksisterer 3 grupperinger i denne saken. Politikere, idealister og ingeniørene. De sitter i møte etter møte og alt er unødvendig for det er vanntette glasvegger mellom dem. De ser hverandre men samhandling er en umulighet.  Jeg skal ta et eksempel til: Bilismen. Jeg vil minne om at antibilistene har tapt på alle fronter, absolutt alle fronter. Allikevel driver politikere med byplanlegging som bilen skal slutte å eksistere. Alle som kjører bil innenfor RING 1 i Oslo og samtidig har vettet i behold vet dette.  Jeg kjørte der i går kveld og måtte bare konkludere: Dumskapen er gjennomgripende og total.  Man presterte i går kveld å stenge operatunnellen OG tunellen ved Storo mot Sinsen. Det bl nesten umulig å komme ut av Oslo og nordover. 

På Hamar går nå debatten høy om ny jernbanestasjon og de som vil stasjonen på bestående plass i sentrum argumenterer med 5 minuttersregelen. Med dette menes at flest mulig skal ha 5 minuters gangtid til togstasjonen, fra arbeidsplass/hjem.  Selvsagt er dette bare tull og tøys.  Hadde man enda hatt vett nok til å forstå at 5-minuttersregelen burde gjelde fra en parkert BIL!  Mange i  Hamar + jernbaneverket forstår enda ikke at jernbansestasjonen for Hamar er avhengig av tilbringertjeneste med bil fra nærliggende komuner.  Dersom stasjonen blir liggende der den gjør i fremtiden er det ikke noe vits i å ta toget. Man kan like gjerne og langt mer behagelig ( ikke minst når det kommer selvkjørende biler ) å sette i bilen på en 4-felts motorveg til Oslo.  Det tar omtrent halve tiden.

Ansvaret for klima ligger ene og alene på sentral politikere som skaper rammeverket for næringslivet. Ingeniørene/næringslivet står klare de til å innta alle markeder som kan ivareta miljøet, men så lenge det er forbudt, regleverk står i veien og man risikerer konkurs og lange straffer, er svaret gitt.  

En av verstingene er Jens Stoltenberg. Stoltenberg var i sin tid ihuga EU-tilhenger. Han og mange andre arbeidet hardt for at Norge skulle underlegges alle EU sine forordninger og diktater pluss EUs hellighet, dvs. de 4 friheter.  Hadde han og hans kampfeller hatt vilje og visjoner hadde de kjempet for nasjonal handlefrihet på alle nødvendige områder som handler om humanisme inne næringsliv. Det gjorde de ikke da og det gjør de ikke nå og det kommer de ikke til å gjøre i fremtiden. 

Til alle kristne: Ikke plag dere selv med dårlig samvittighet på temaet miljø og klima.  Dere har ikke en tøddel av handlefrihet og dere har ingen påvirkningskraft noen steder.  Dette er det EU/EØS pluss handelsavtaler langt utenfor demokratisk kontroll som bestemmer.   


   

   6 liker  
Kommentar #8

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Jo saken fenger.

Publisert rundt 2 år siden

Bare les Aftenposten med  over 150 kommentarer,

Klimaforskning er ikke en vitenskap av følgende grunn.

Teori er i vitenskapen en testet antagelse om virkeligheten, en forklaring på et fenomen eller en sammenheng i naturen. Etter å ha testet om en hypotese gir et mer sant enn falskt bilde av virkeligheten omtales den ofte som en teori. Vitenskap defineres ofte som det å sette frem og teste hypoteser/teorier.

Ofte blir begrepet teori forbeholdt forklaringssystemer som består av mange innbyrdes samstemte (koherente) «delteorier» og som kan forklare og forutsi et stort spekter av fenomener eller sammenhenger.

Det er imidlertid korrekt at man aldri vil kunne omtale en teori som bevist (verifisert). Men dette utgjør selve definisjonen av (i hvert fall de empiriske) vitenskapene: Et utsagn er kun vitenskapelig hvis det i hvert fall prinsipielt kan vise seg å være feil. Absolutt sikkerhet forekommer ikke i de empiriske vitenskapene.

En teori er derfor det beste man kan håpe på. Hvor mange tester som skal til før en hypotese kan «forfremmes» til teori, er derimot et skjønnsspørsmål, i og med at det ikke fins noen skarpe grenser mellom hypotese og teori. Støtten en hypotese får, er ikke et enten/eller-, men et gradsspørsmål. Vanligvis omtales hypotesen som teori når størsteparten av forskersamfunnet midlertidig aksepterer den som en sannsynlig og nyttig forklaring.

Falsifikasjon.

Falsifikasjon (av latin falsus = «feil») betegner i vitenskapsteorien et motbevis. Hvis man klarer å bevise en påstands feilaktighet, sies denne å være falsifisert. Vitenskapelig skjer ved falsifikasjon (motbevis), ikke verifikasjon (bevis) av hypoteser. Det var fremfor alt Karl Popper som argumenterte for falsifikasjon, men også David Hume må regnes blant dens forløpere.

I nomotetiske vitenskaper spiller falsifikasjon en viktigere rolle enn verifikasjon (bevis). Dette kommer av at én eneste observasjon kan være nok for å falsifisere en hypotese. Derimot vil man aldri kunne verifisere en hypotese, uansett hvor mange observasjoner som støtter den. Betydningen av falsifikasjon for vitenskapelig fremskritt ble fremhevet av vitenskapsfilosofen Karl Popper. Forskningsmetoden som bygger på hans innsikter, kalles falsifikasjonisme eller den hypotetisk-deduktive metode.

Hypotesen (påstand) er: Global oppvarming er årsak til klimaendringene.

Fra 1898 til 1998 har  gjennomsnittstemperaturen steget med 0,8 grader konsentrasjonen av CO2 steget med 72 ppm (måleenheter) per år. Etter 1998 har steget bare med 36 pmm /altså halvparten)  mens  temperaturen har holdt seg konstant de siste 18 år.

Her har vi en teori og ett eksperiment. Det er ikke noen korrelasjon mellom mellom mengden av CO2 og temperatur og da må jo teorien forkastes.

Saken er den at det er en hypotese (modeller) og vi har bare ett eksperiment og vi kan ikke falsefisere som er viktig i fysikken. 

Vi  håper bare  på at dette blir riktig.

Når CO2 ikke årsak til globaloppvarming, må en heller undersøke  andre muligheter.

Det er sette varmerekorder på Svalbard med over 20 grader over normalen og det skyldes oppvarming av havene. Vi vet ikke hva det skyldes. Kan det være vulkansk aktivitet på havbunnen eller utslipp av varmt vann fra jordas indre


4 liker  
Kommentar #9

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Bare les Aftenposten med  over 150 kommentarer,

1 liker  

Siste innlegg

De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 2 timer siden / 323 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 6 timer siden / 57 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 7 timer siden / 69 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 7 timer siden / 63 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 7 timer siden / 33 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 7 timer siden / 50 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 10 timer siden / 270 visninger
Factum est – i Krf sin politiske verden
av
Øystein Blymke
rundt 14 timer siden / 79 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81334 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44427 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35415 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28724 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22815 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22444 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21290 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20345 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19391 visninger

Lesetips

Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 7 timer siden / 69 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 7 timer siden / 63 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 7 timer siden / 33 visninger
Hvorfor får ikke norske kvinner flere barn?
av
Svein Rognaldsen
rundt 14 timer siden / 115 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
1 dag siden / 76 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
1 dag siden / 145 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
1 dag siden / 351 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
1 dag siden / 285 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
1 dag siden / 84 visninger
Åpent brev til Frp
av
Marit Arnstad
1 dag siden / 214 visninger
Les flere

Siste innlegg

De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 2 timer siden / 323 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 6 timer siden / 57 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 7 timer siden / 69 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 7 timer siden / 63 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 7 timer siden / 33 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 7 timer siden / 50 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 10 timer siden / 270 visninger
Factum est – i Krf sin politiske verden
av
Øystein Blymke
rundt 14 timer siden / 79 visninger
Les flere