Tania Randby Garthus

66    661

Europas synd

4. søndag i advent

Publisert: 18. des 2016 / 4258 visninger.
Mens Europa med Norge i front lukker dørene for flyktninger og kappes om å være strengest i klassen, sitter menneskene denne julen på Trandum, stuet sammen i leire, eller lever og dør under bomberegnet.
 
La oss avlyse Europas julefeiring.
For hva slags feiring blir det når likegyldigheten og hjerteløsheten knytter hender og går rundt sitt glitrende tre for å fråtse i julegaver ingen har behov for?
Det blir bare tomhet og selvgodhet igjen.
 
Det er ikke dette Gud ønsker.
Gud ber om medlidende hjerter som bryr seg - også når det koster. Jesus kom for å bytte ut kalde steinhjerter med varme kjøtthjerter. Hjerter som varmer. Hjerter som føler med. Hjerter som bretter opp ermene for andre.
 
Ve Europa, ve Norge, ve oss og våre kalde hjerter!
La oss bøye hoder nå og bekjenne at vi har sviktet vår neste, at vi trenger tilgivelse for vår synd og at Gud selv må stige ned på nytt og skape fred der vi har sviktet.
 
Med ønske om en God Jul for oss alle

 

 

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #101

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Jeg syntes OJ har argumentert godt, og jeg undrer meg at en agnostiker ser dette bedre enn noen troende ï denne tråden. 

Religiøsitet er som udgangspunkt lovreligiøsitet - sådan er vores primitive tænkning. Kristendommen er anderledes end andre religioner eller trossystemer.

Mister man som vesterlænding sin kristendom indskriver man MR, der fornægter menneskets syndighed, i lovværket og derfra og frem kan det kun gå galt, fordi man kører efter kortet og ikke landskabet.

6 liker  
Svar
Kommentar #102

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  756 kommentarer

Sakens kjerne fra kristent ståsted

Publisert over 1 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Den handler om hva jeg som individ plikter å gjøre i møte med min neste.

Ja, sådan er et betingelsesløst formuleret, som også I Bjergprædikenen - og alle i dag forstår jo at disse ultimative krav ikke er forenelige med selvbevarelse og altså kun kan være pejlemærker - ikke lovreligion.

Ophøjelse af en så gennemgribende radikal religion eller tro som kristendom til lovreligion vil være at starte en selvmordsekt.

Fullstendig enig med Ferling. Den som vil pålegge seg  selv og andre Bergprekens moral (Loven),skal også dømmes etter den samme lov. For den som vil leve under Loven, er frelsen stengt,for ingen kan frelses under Lovens krav. Hovedinnlegget forespeiler  oss egentlig , etter min mening slike krav ,og gjør kristendom til en lovreligion. 

6 liker  
Svar
Kommentar #103

Oddbjørn Johannessen

163 innlegg  13108 kommentarer

Etikk?

Publisert over 1 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Fullstendig enig med Ferling. Den som vil pålegge seg  selv og andre Bergprekens moral (Loven),skal også dømmes etter den samme lov. For den som vil leve under Loven, er frelsen stengt,for ingen kan frelses under Lovens krav. Hovedinnlegget forespeiler  oss egentlig , etter min mening slike krav ,og gjør kristendom til en lovreligion. 

Måten du her anvender begrepet "lovreligion" på, tror jeg mange kristne vil være kritiske til.  Om du strekker dette begrepet langt nok, ender det med en kristendom uten forpliktende etikk. En egosentrisk kristendom som kun dreier seg om å redde seg unna evig fortapelse.

2 liker  
Svar
Kommentar #104

Tore Olsen

18 innlegg  4448 kommentarer

Lakmustesten

Publisert over 1 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
I 3 Mos 19,18 møter vi det utsagnet som vi pleier å gjengi “du skal elske din neste som deg selv”. Teksten er en del av lovstoffet og “neste” innebærer derfor primært andre israelitter, men rimeligvis også fremmede som bor i landet og derfor er forpliktet på lovene.

Vi må også ta i betraktning at "elske" er et verb. Å elske sin neste betyr i denne sammenheng å praktisere ren kjærlighet - det er handlinger som utøves med et hellig motiv. Kjærlighet er ikke et verb, men beskriver en følelse, et motiv for å handle. Ren kjærlighet motiverer til en tjenestehandling uten ønske om å få betalt - man gir for å gi, ikke for å få. I guddommelig sammenheng skjer dette fordi den som gir har fått alt og kan ikke få mer - derfor har denne ikke behov for en godtgjørelse for sin gave/tjeneste. Å gi av ren kjærlighet skaper en gjennomstrømmende kraft i den givende som forøker dennes natur i guddommelig retning.

Kristi kjærlighet er av denne natur, og uten denne natur er vi intet - henvist til 1. kor. 13 kap. At Gud elsket oss først, og derfor elsker vi Ham, viser til at Han har gitt alt han har i praktisk handling, og vi tar i mot ved å videreføre til vår neste det samme som vi vi selv har mottatt. 

27 En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres trengsel, å holde sig selv uplettet av verden." Jakob 1.

Det vi snakker om oppsummeres i sitat fra Jakobs brev, som beskriver en ren og usmittet gudsdyrkelse og nødvendigheten av å holde seg selv uplettet av verden. Uplettet betyr å tilegne seg den rene kjærligheten, og med denne åpnes himmelens sluser og tilfører vedkommende Guds gave og kraft til evig liv.

Kraften bak, eller fundamentet for ren og usmittet gudsdyrkelse er ren kjærlighet. Dette er den kraftigste energien i universet. Det er årsaken og motivet til at Gud har gitt oss denne jorden, og meningen er at vi skal lære forskjellen på egenkjærlighet og egodyrkelse og Guds kjærlighet og gudsdyrkelse.

Stopper vår utvikling som personer ved egenkjærligheten og egodyrkelsen, har vi intet - for intet av dette vil overleve Guds dom. Derimot, ved å åpne døren å slippe Kristus inn, for så å la seg motivere slik Han er motivert, vil vi kunne seire over den menneskelige natur, og dermed bli plassert av Herren ved Ham på Hans trone, likesom Han og har seiret og plassert seg hos Faderen på Faderens trone.

Dette gis alle sanne og rene gudsdyrkere, men initiativet fra Gud må besvares fra oss ved å åpne døren og slippe Gud inn. Der er det ikke plass til noe hykleri. Selv om det kan virke å være kjærlighet eller godhet bak handlingen, vil vi gjennomskues og må derfor i nidkjærhet omvende oss. Hvordan kan vi vite om vår kjærlighet er guddommelig ren eller besudlet av den menneskelige natur?

Så elske  - dvs. tjene - for å få eller tjene for å gi er lakmustesten.

Et moment er spesielt, hvis vi gir av oss selv, ved først å ta det fra andre, kan det komme innunder det å ha større omsorg for andre enn våre nærmeste og vår familie. (Dessuten, det koster jo ikke noe å gi av det vi ikke har, ved å gi av det andre har - så det er vel bare å stå på likevel - eller?)

Når milliarder pøses ut i verden av ren godhet fra våre politikere, mens fattigdommen i eget land er markant og øker, stiller oss i et dilemma som burde gjennomtenkes nøye. Noen må ta dette orket å tenke seg om.......

6 liker  
Svar
Kommentar #105

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5345 kommentarer

Det er nok, dessverre, en del sannhet i det du skriver, Johannessen

Publisert over 1 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Måten du her anvender begrepet "lovreligion" på, tror jeg mange kristne vil være kritiske til.  Om du strekker dette begrepet langt nok, ender det med en kristendom uten forpliktende etikk. En egosentrisk kristendom som kun dreier seg om å redde seg unna evig fortapelse.

Jeg tror, at mange på Sørlandet, hvor det er mye psykiske lidelser, har vært for opptatt av lovreligion, i stedet for friheten i Kristus, som Paulus skriver om.

Jeg er fri til å gjøre hva jeg vil, men ikke alt gavner. De sørlandske kultur går ut på at du ikke er fri til å gjøre noe positivt og alt du gjør blir feil. Jeg mener at kulturen har vært for lovisk, men jeg ser lysninger!

4 liker  
Svar
Kommentar #106

Tore Olsen

18 innlegg  4448 kommentarer

Lakmustesten 2 - en korreksjon

Publisert over 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Et moment er spesielt, hvis vi gir av oss selv, ved først å ta det fra andre, kan det komme innunder det å ha større omsorg for andre enn våre nærmeste og vår familie. (Dessuten, det koster jo ikke noe å gi av det vi ikke har, ved å gi av det andre har - så det er vel bare å stå på likevel - eller?)

Jeg forsøkte å korrigere avsnittet over, men var for sen: 

"Et moment er spesielt, hvis vi gir av oss selv etter først å ha tatt det fra andre, er ikke det en hellig handling eller gave. SV dronningen, Kristin Halvorsen sammenlignet SV med Robin Hood i sin tid, at SV tok fra de rike gå ga til de fattige. Uansett hvordan man vrir og vrenger på det, så ga Robin ikke av seg selv, men av tyvegods - Robin var og ble en tyv, selv om Han var de fattiges helt."

3 liker  
Svar
Kommentar #107

Tore Olsen

18 innlegg  4448 kommentarer

Vårt offer er egoet......

Publisert over 1 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Måten du her anvender begrepet "lovreligion" på, tror jeg mange kristne vil være kritiske til.  Om du strekker dette begrepet langt nok, ender det med en kristendom uten forpliktende etikk. En egosentrisk kristendom som kun dreier seg om å redde seg unna evig fortapelse.

Støttes! 

Dilemmaet er at loven er en beskrivelse av kjærlighetens budskap, som kan misforstås. Loven og profetene er bygget på Kjærlighetsbudet. Hverken loven profetene eller kjærlighetsbudet kan fravikes, alt dette har sammenheng med offerloven og forsoningen derigjennom - ved det siste offeret som var Gud selv. Vårt, menneskets avkrevde offer må ha samme motiv, så loven er der - men egoet kan ikke overholde loven pga. av sin natur, som er uforenlig med Gud. Vårt offer er egoet.

4 liker  
Svar
Kommentar #108

Rune Tveit

40 innlegg  4071 kommentarer

nådens gåte

Publisert over 1 år siden

Når man ikke har forstått at bergpreken er noe mye dypere enn det å snakke om at det handler om pålegge andre og seg selv regler, da har man ikke forstått at bergpreken handler om en kjærlighet som stikker dypere enn den verste synd, jeg tror mennesker som bruker slike begreper om etikken i bergpreken mangler innsikt og erfaring i hva guddommelig nåde er.

3 liker  
Svar
Kommentar #109

Rune Holt

9 innlegg  10917 kommentarer

Husk en viktig ting.

Publisert over 1 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Når man ikke har forstått at bergpreken er noe mye dypere enn det å snakke om at det handler om pålegge andre og seg selv regler, da har man ikke forstått at bergpreken handler om en kjærlighet som stikker dypere enn den verste synd, jeg tror mennesker som bruker slike begreper om etikken i bergpreken mangler innsikt og erfaring i hva guddommelig nåde er.

Bergprekenen ble holdt av Jesus mens den gamle lovpakten fortsatt gjaldt.Derfor alle disse litt merkelige ting han sa om å kutte hender og rive ut øyne osv...Det var for å demonstrere at ingen ting av det vi gjør er i stand til å oppfylle lovens krav.
Dette glemmes av de fleste som bruker evangeliene som om den nye pakt allerede gjaldt da.Dessverre gjør utrolig mange kristne forkynnere det.

Jesus kunne ikke fortelle hele nådens hemmelighet til folk...heller ikke til disiplene,for det hadde de ikke skjønt noe av.Dette kommer tydelig fram mange ganger i evangeliene.
Det var derfor Jesus sendte DHÅ ETTER sin forsoning som talsmannen for at Han skulle åpenbare ordet for menneskene.
4 liker  
Svar
Kommentar #110

Tore Olsen

18 innlegg  4448 kommentarer

Essensielt

Publisert over 1 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Når man ikke har forstått at bergpreken er noe mye dypere enn det å snakke om at det handler om pålegge andre og seg selv regler, da har man ikke forstått at bergpreken handler om en kjærlighet som stikker dypere enn den verste synd, jeg tror mennesker som bruker slike begreper om etikken i bergpreken mangler innsikt og erfaring i hva guddommelig nåde er.

Da er du kommet til et kjernepunkt. Går det an å beskrive denne nåden ut fra innsikt og erfaring?

2 liker  
Svar
Kommentar #111

Rune Tveit

40 innlegg  4071 kommentarer

Publisert over 1 år siden

jeg har bare en kommentar. Forstår du egentlig Jesus?


Svar
Kommentar #112

Rune Tveit

40 innlegg  4071 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Egentlig ikke. Men det er fullt mulig å forstå ar det ikke handler om krav.

Svar
Kommentar #113

Bjørn Erik Fjerdingen

118 innlegg  6835 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke nettopp det Jesus sier, at dersom du møter noen på din vandring gjennom livet som trenger hjelp, så handler det ikke om å vurdere om de er verdig min hjelp, men om dette ene, det er et medmenneske og dermed min neste.

Er det noen kristne som er uenig med deg i det siterte?    

Men, ville du ta med vedkommende hjem - eller ville du ringt sykebil og politiet? Politiet om noen var overfalt, rundstjålet og mørbanket?

Hva er du ville gjort som andre ikke ville gjøre?  Som kristne, eller humanister for den del, ville gjøre som en naturlig handling?

Jeg forstår ikke helt hva du mener du ville gjøre som stort sett alle andre naturlig gjør?

Ville du ta med alle verdens flykninger hjem til huset ditt?  Er det poenget ditt?

For meg ser det ut til at du har gått glipp av poenget i alle kommentarene på denne tråden.

 

 

2 liker  
Svar
Kommentar #114

Gjermund Frøland

10 innlegg  6107 kommentarer

Mange forstår ikke det.

Publisert over 1 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Men det er fullt mulig å forstå ar det ikke handler om krav.

De vil hevde at det kreves at man har den rette tro for å kunne ta del i nåden.

Svar
Kommentar #115

Tore Olsen

18 innlegg  4448 kommentarer

Bare legg det ut

Publisert over 1 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
De vil hevde at det kreves at man har den rette tro for å kunne ta del i nåden.

Om du er ekspert - legg det ut - enhver som elsker sannheten vil ta imot.

1 liker  
Svar
Kommentar #116

Tore Olsen

18 innlegg  4448 kommentarer

?

Publisert over 1 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Egentlig ikke. Men det er fullt mulig å forstå ar det ikke handler om krav.

Krav, hva mener du?

2 liker  
Svar
Kommentar #117

Gjermund Frøland

10 innlegg  6107 kommentarer

Den som er ekspert får svare.

Publisert over 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Om du er ekspert - legg det ut - enhver som elsker sannheten vil ta imot.

Jeg er ikke ekspert. Sannsynligvis tror jeg ikke engang rett.

Svar
Kommentar #118

Rune Tveit

40 innlegg  4071 kommentarer

Publisert over 1 år siden

nei, jeg tror ikke det. Faktisk. Men det er ufattelig og umulig å forklare

1 liker  
Svar
Kommentar #119

Rune Holt

9 innlegg  10917 kommentarer

Ja.

Publisert over 1 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
jeg har bare en kommentar. Forstår du egentlig Jesus?

Jeg har aldri hatt noe problem med å forstå hva Jesus mente med det han sa om at disiplene måtte vente til pinsedagen for å fatte mye av det han prøvde å si til dem.
Nettopp fordi DHÅ-talsmannen da skulle komme og åpenbare åndelige hemmeligheter.
Vi ser jo tydelig hvordan de forandret seg fra å være redde og tvilende til å bli frimodig troende.
Dermed er åpenbaringen av de ord Jesus talte før korset forklart i brevene ETTER hans himmelfart og DHÅ`s komme.

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Endens tid
12 minutter siden / 2863 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Endens tid
20 minutter siden / 2863 visninger
Øyvind A. Jørgensen kommenterte på
Svensk jødehets
25 minutter siden / 547 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Endens tid
28 minutter siden / 2863 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Endens tid
29 minutter siden / 2863 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Endens tid
40 minutter siden / 2863 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Avlatshandelen i Vennesla
40 minutter siden / 1578 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Endens tid
44 minutter siden / 2863 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Endens tid
rundt 1 time siden / 2863 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Endens tid
rundt 1 time siden / 2863 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Endens tid
rundt 1 time siden / 2863 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Endens tid
rundt 2 timer siden / 2863 visninger
Les flere