Kristin Bruun

2    205

Amal Aden i apestokken

"Mine ytringer har ofte utløst sterke reaksjoner. For meg er det selvsagt at det jeg sier kan bli kritisert, saklig kritikk tåler jeg godt, det skulle bare mangle. Det som rammer meg mest ved den kritikken som rettes mot meg nå, er at den mistenkeliggjør meg som person, og ved dette, alt jeg har skrevet, alt jeg har sagt." Amal Aden

Publisert: 16. des 2016 / 577 visninger.

Amal Aden ble plassert i apestokken. Ill. K.B. BruunDe tre journalistene Simen Sætre, Anders Firing Lunde og Sigve Indregard i Morgenbladet forsøkte sikkert å få klarhet i noe, da de skrev det som forhåpentlig er det mest rasistiske i avisens historie. Det gikk ut over den somaliske forfatteren og foredragsholderen Amal Aden, som de herrer aller nådigst innrømmer retten til å være en sterk og utfordrende stemme.

Forfatter og analfabet

Uten å bry seg med faktasjekk baserer disse tre journalistene seg på uverifiserte påstander, og gjennomfører et fullstendig karakterdrap på Amal Aden. Ifølge denne gjengen i Morgenbladet er Aden nærmest analfabet, og må ha drevet sitt forfatterskap med ikke ubetydelig hjelp og støtte - kanskje fra skriveføre og samme type "faktasjekkende" mennesker som dem selv. Les bare:

"Aden kommer fra en muntlig, somalisk fortellertradisjon uten moderne, vestlige krav til dokumentasjon og etterprøvbarhet. Hun var analfabet til tenårene. I Norge løftes hun opp i en medievirkelighet med sannhetskrav."

Fra å være en oppegående, ressurssterk forfatter, ble hun redusert til en tilnærmet analfabet uten evne til etterrettelighet. Som skal være blitt løftet opp av oss nordmenn, i all vår godhet. Så vidt jeg kan se, har vi ikke løftet verken henne eller de andre skamløse jentene. Vi har latt dem falle igjen og igjen, og uinteressert tenkt at vi lurer på om de reiser seg igjen. Så gjør de det, og vi applauderer - til de faller igjen.

Politiet korrigerte Utrop

Gjengen i Morgenbladet hadde mulighet for å tenke seg om en gang til før de publiserte griseriet. Politiet reagerte med en pressemelding: påstandene som ble fremsatt gjennom magasinet magasinet  Utrop kunne ikke stå uimotsagt. Amal Aden hadde kanskje vært tjent med at politiet sa mer, men siden politiet nå er politiet, mente de på sin side at de ikke kunne gjøre det.

Aden og Rolness-effekten

Bloggeren Gunnar Roland Tjomlid anklager sosiologen Kjetil Rolness for å ha forårsaket økt innvandringsmotstand  etter at Rolness pirket i Tjomlids lemfeldige omgang med tall og fakta  i den norske "medievirkelighet med sannhetskrav".

Rolness kritiserte karakterdrapet på den innvandrede Amal Aden i klare ordelag, hvilket kan være et nytt utslag av Rolness-effekten:

"når de ikke får svarene de ønsker, går de inn i rollen som hobbypsykologer, og begår noe nær et karakterdrap forkledt som medfølende analyse. Tre hvite, veltilpassede menn mot en sort, utsatt kvinne med politibeskyttelse og hemmelig adresse."

Jeg tror vi har godt av  Rolness-effekten.

Blir man ape når man sier dem i mot?

Andre sterke kvinnestemmer med ikke-norsk bakgrunn trosset faren for jungelstempel og apestokk, og har tatt til motmæle mot det rasistiske karakterdrapet fra Morgenbladets gutteklubb. Kadra Yusuf ga et befriende svar på tiltale til Morgenbladets journalist. Shabana Rehman Gaarder spurte åpent om Morgenbladet hadde gått fra vettet. Det kan være den omtalte ekstrempsykologien til Morgenbladet som har slått inn, for alt vi vet.

Faktahetssjekk av den norske medievirkeligheten

Twitter-fenomenet Doremus Schafer faktasjekket. Det kan se ut som om Adens "fortellertradisjon" har langt mer for seg enn den norske medievirkeligheten med sine sannhetskrav, og at gutteklubben i Morgenbladet bør pålegges å betale for å referere noen av Adens foredrag.

Amal Adens svar

Jeg blir fylt av respekt når jeg leser Amal Adens svar. At hun klarer å oppvise så mye verdighet etter den skittstormen hun har fått mot seg, og den manglende eller lunkne oppfølgingen fra resten av oss "hvitingene". For å holde meg til en terminologi jeg antar Morgenbladet synes er like grei.

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Legitime undersøkelser eller ren rasisme?

Publisert over 1 år siden

Innleggsforfatteren tar opp en viktig sak, nemlig hvordan den meget aktive og medieprofilerte somaliske forfatteren Amal Aden har blitt utsatt for reaksjoner både fra landsmenn og fra norske journalister.

Aden er en meget uredd og kritiske stemme, som har utsatt både egne landsmenn og nordmenn for hard kritikk på områder der hun ser urett og undertrykking. 

Jeg er glad for slike stemmer som hun representerer. Hun tilhører tilsynelatende ingen organisasjon, men taler kun for egen del og hun er frisk og kontant.

I løpet av de siste ukene har det pågått en debatt om hvorvidt hennes egne opplysninger om trusler, boikott fra taxisjåfører, hva slags uakseptable skikker som er utbredt blant somaliere i Norge osv.

Hun har åpenbart stukket hunden inn i opptil flere vepsebol og fått rasende svermer etter seg fra flere kanter. 

Jeg er dessverre ikke abonnent på Morgenbladet, så jeg får ikke lest den artikkelen som Bruun kaller "det mest rasistiske i avisens historie". Men jeg har lest mange av de andre artiklene, og merker meg særlig den avbalanserte artikkelen til Rune Berglund Steen ved Antirasistisk senter, som mener at det har vært helt legitimt og nødvendig å etterprøve Adens opplysninger og at også en debatt vedrørende hennes medierolle har vært nødvendig. Men han går selvsagt ikke god for alle uttalelser og påstander som har fremkommet. Han synes for øvrig at det er på tide at debatten avsluttes nå.

Det synes åpenbart at Amal Aden har blitt utsatt for trusler og hatmeldinger, men samtidig er det selvsagt helt legitimt at mediene ettergår påstander som f eks at ingen taxisjåfører i navngitte landsdeler er villige til å kjøre henne, eller ber om å få dokumentasjon av det svært høye antallet drapstrusler. Det er selvsagt av interesse for offentligheten å få vite hvor slike trusler kommer fra og hva slags innhold de har. Slik jeg leser Adens egen beretning om disse 322 truslene som hun fikk etter at en artikkel sto på trykk, dreide det seg egentlig om 322 sms'er, og at noen av dem inneholdt trusler, men at hun sluttet å lese sms'ene etter en stund. Om alle 322 inneholdt trusler synes uklart. (Fra VG).

"– Jeg har fått 322 trusler. Jeg sluttet å sjekke og å lese dem. Jeg har ikke tid til dette. Det blir latterlig, rett og slett, jeg har ikke ord, sier Aden til Dagbladet.

Truslene har blant annet gått ut på at hun bør steines, gruppevoldtas og drepes. Hun sier at innlegget hennes er feil oversatt til somali, og at det er bakgrunnen for mange av truslene."

Slike grove trusler er selvsagt totalt uakseptable, og jeg skulle ønske Aden hadde politianmeldt dem, slik at det ble kjent for offentligheten og vi kunne få kjennskap til innhold og omfang og hvem de stammer fra.

Men det Aden har opplevd de siste ukene, er også legitim kritisk journalistikk som retter seg mot hennes eget faktagrunnlag. Det er en berettiget ettergåelse av hvilket hold det er i hennes egen kritikk av andre. At det for noens vedkommende har bikket over i ren rasisme, kan sikkert være riktig, men selv opplever jeg f eks artikkelen i Utrop som både saklig og relevant. Der er ingen antydninger til rasisme eller urimelige påstander - bare rene undersøkelser. Såpass må nok enhver medieperson tåle.

Etter min mening har det lenge vært en betydelig mangel på kritisk journalistikk overfor kritikerne. Den kritikken som norske media er enig i, blir ofte gjengitt helt uten motforestillinger. Det er en form for helt kritikkløs kritisk journalistikk. Det verste eksempelet så vi i den såkalte ambulansesaken, der den ene parten fikk massiv tilgang til mediene i flere uker helt uten at noen motstemmer fikk komme til. Navngitte personer ble unisont utropt til å være rasister og den ene part fikk fritt mikrofonstativ til å fortelle hvor grovt rasistisk Norge er.

Derfor anser jeg personlig den undersøkende journalistikken som har blitt også Amal Aden til del, som både nødvendig og riktig. Men som all undersøkende og kritisk journalistikk, må man bygge på et reelt faktagrunnlag og ikke på tvilsomme antagelser og/eller nedsettende omtale av personers etniske opprinnelse.

Jeg kan ikke se annet enn at også Amal Aden vil komme styrket ut av en slik journalistikk. Hennes kritikk vil få enda større styrke om andre følger opp og finner det samme som henne. Eller hun kan få sjansen til å korrigere sitt totalbilde dersom noen kan dokumentere at virkeligheten også inneholder andre aspekter enn dem hun selv ser i øynene.

Mvh Sverre

 

 

 

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Helt enig, men feil fakta

Publisert over 1 år siden

Jeg er fullstendig enig med deg i at Adens påstander selvfølgelig må ettergås. I innlegget mitt har jeg blant annet lenket opp til Doremus Schafers gjennomgang av fakta, hvor han spør om hvem som faktasjekker faktasjekkerne. Han rydder opp i misforståelsene og de rene usannhetene.

Kadra Yusuf har i dag skrevet et gnistrende godt motinnlegg til Morgenbladets rent rasistiske. 

Påstandene fra Utrop er også denne gangen uten faktasjekk, forøvrig, og Oslopolitiet gikk så langt som til å korrigere offentlig. Jeg har fulgt Utrop en stund, og har gått fra positiv til skeptisk når de formidler ting. Slik jeg oppfatter det, har de fleste av påstandene deres i det siste blitt tilbakevist, som i Amal-saken.

Det virker for meg som om Utrop er særlig kritisk til Amal Aden. 

At konflikten med HRS (Hege Storhaug) brukes mot Aden, er for meg uforståelig. Der er det en konflikt hvor påstand står mot påstand. Den norske "medievirkelighet med sannhetskrav" skulle ha beskyttet Aden OG Storhaug/HRS mot spekulasjoner i konflikten inntil fakta kunne verifiseres, men også her sviktes det. 


Svar
Kommentar #3

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Noen kommentarer til kritikken

Publisert over 1 år siden

Jeg har lest Kadras artikkel, og den er en meget god kommentar fra en innvandrerkvinne som sikkert har opplevd mye av det samme som Amal Aden i form av harde reaksjoner fra sitt eget miljø på grunn av sin kritikk av sine landsmenn.

Men det er ganske klart for meg at dette er et partsinnlegg, som ikke nødvendigvis gjengir den hele og fulle sannheten.

Etter hva jeg har oppfattet av Adens virksomhet, har hun selv valgt å profilere seg som en person som har blitt utsatt for svært mange trusler, boikott og harde reaksjoner. Når så andre aktører har forsøkt å finne ut om alle disse forholdene er reelle, og ikke finner noe som kan verifisere dem, så er det selvsagt god grunn til at dette omtales i mediene. Når Aden f eks uttaler at hun er utsatt for en boikott fra hele drosjenæringen i en navngitt landsdel, er jo dette en påstand som rammer de omtalte taxisjåførene ganske hardt og de må jo i anstendighetens navn få lov til å forsvare seg. Og når gravende journalister ikke finner et eneste holdepunkt for at boikotten er reell, hva skal man da si?

Det er selvsagt ikke urimelig å forvente at en slik boikott av en hel bys taxisjåfører må kunne dokumenteres.

Når det gjelder å omtale Adens bakgrunn som eventuell rusmisbruker og andre aspekter fra hennes fortid er selvsagt heller ikke urimelig når hennes virksomhet skal vurderes kritisk av journalister. Jeg skjønner ikke helt hvorfor noen reagerer så negativt på at slike forhold medtas i en kritisk artikkel. Bør det forties?

Å komme inn på psykiske forhold er heller ikke uvanlig i journalistikken, særlig når det gjelder de tilfellene der personer har vært åpne om sine eventuelle psykiske problemer. Sara Rasmusen, som nevnes av flere i denne sammenhengen, skrev jo helt åpent om sine store psykiske problemer, og de utgjorde en stor del av hennes skriverier her på VD.

Jeg kommer for øvrig i tanker om alle de psykiske vurderinger Donald Trump ble utsatt for. Ansvarlige norske psykiatere og psykologer fjerndiagnostiserte ham som både narsissist og psykopat med autistiske trekk, og jeg kan ikke huske at noen protesterte på denne måten å stille psykiatriske diagnoser på i mediene, av personer de omtalte psykologene aldri hadde møtt eller snakket med. Det er altså ikke noe særegent i at medieprofilerte personer får sin psyke omtalt.

Jeg føler også behov for å kommentere at Kadra drar "kvinnekortet", når hun skriver om Amal Aden. Jeg vet ikke om det tjener Adens sak å fokusere så enormt mye på alle truslene og på at hun nærmest automatisk er et stort offer fordi hun er kvinne. Kadra drar sammenligningen mellom Adan og Venstre-politikeren Abid Radja, og mener det at han opplever så få trusler beviser at Aden er spesielt rammet fordi hun er kvinne. Nå er det jo flere ting som er forskjellig mellom de to personene, enn bare det at den ene er mann og den andre er kvinne. Raja er ikke somalier, han er pakistaner, og mange har gått forut for Raja i å kritisere forhold i sin egen gruppe. Og man må ikke glemme at pakistanerne som gruppe har bodd i Norge i nærmere 40 år, og mange har tilpasset seg det norske samfunnet i stor grad, mens svært mange somaliere har kommet til Norge i løpet av de siste årene. Det burde derfor ikke overraske noen at reaksjonene blant somaliere er langt større enn blant pakistanere, når det gjelder å oppleve kritikk av seg selv.

Kvinnekortet, innvandrerkortet og rasistkortet har alltid den ulempen ved seg, at det man mener å se skyldes at man tilhører en av disse gruppene, lett kan oppfattes som en form for stakkarsliggjøring og offertenkning som man kanskje tror vil invitere til medfølelse, men som ofte virker stikk motsatt, som en måte å kneble kritikk på og stemple den som uberettiget, fordi det er "bare" fordi man er kvinne eller innvandrer, som om disse bør behandles på en mer skånsom måte enn alle andre.

Jeg husker da jeg var aktiv salsadanser, og jeg traff på en farget mann, som oppfattet ethvert "nei" til å danse fra en kvinne som en form for rasisme. 

Et banalt eksempel kanskje, men det er en risikofylt vei å begi seg inn på å hevde at kritikk mot kvinner er uberettiget og egentlig er skjult kvinneforakt. Kritikken KAN vise seg å være berettiget og ikke bunne i nedlatende holdninger.

Alt i alt mener jeg altså at også Amal Aden er tjent med at hennes påstander og hennes kritikk diskuteres i offentligheten. Og dem som støtter henne, kunne kanskje forsøke å skjule sin personlige indignasjon litt bedre? Jeg tror det ville tjent Aden! Saklige forsvar er alltid bedre enn påstander om rasisme og kvinneforakt. 

Mvh Sverre

Svar
Kommentar #4

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Gode nyheter fra Amal Aden!

Publisert over 1 år siden

Jeg ser av en artikkel fra Amal Aden i Dagbladet i dag at hun ikke har tenkt å gi seg som en kritisk røst i offentligheten. Det er en moden og modig reaksjon på den kritikken hun har blitt utsatt for de siste dagene, og det burde glede alle som setter pris på uredde stemmer i offentligheten.

Selv ble jeg oppmuntret og glad for å lese hennes optimistiske budskap! Vi trenger mennesker som Amal Aden!

Jeg må likevel få komme med noen kritiske innvendinger mot hennes påstander i en artikkel som det er linket til etter hennes optimistiske utmelding.

Her skriver hun nemlig: 

"Jeg har aldri sett slikt et hat mellom minoriteten og majoriteten som i dag

På den ene siden øker den sosiale kontrollen, på den andre siden øker fremmedfiendtligheten."

Jeg blir alltid litt skeptisk når folk påstår at alt blir bare verre og verre, fremmedfrykten vokser og det har aldri vært så mye rasisme som i vår tid.

Alt som er foretatt av undersøkelser viser nemlig det stikk motsatte. Toleransen mellom ulike grupper vokser fra år til år, og særlig viser tallene at nordmenn blir mindre og mindre skeptiske til utlendinger.

Men hva slags fakta har Aden å vise til som bekrefter at hennes påstand medfører riktighet?

Svaret er ganske enkelt: INGEN!

Og der har du kanskje litt av Adens problem? Mangel på dokumentasjon! Jeg skulle ønske hun kunne belegge sine påstander med sikre observasjoner som støtter hennes påstander, men det gjør hun ikke. Men det burde hun, etter min mening. Det ville gi hennes vurderinger langt større tyngde og det ville stilne de kritikerne som hevder at hennes påstander ikke har hold i virkeligheten.

Aden skriver følgende:

"Jeg kan ikke lenger sitte og se på hatet og avstanden som øker mellom minoritetene og majoriteten, derfor har jeg noen spørsmål til deg."

"Det jeg ser i Norge i dag har jeg aldri før sett. Jeg har tidligere jobbet som tolk, vært likemann og vært flyktningguide, men aldri sett slik et hat mellom minoriteten og majoriteten som i dag. På den ene siden øker den sosiale kontrollen, på den andre siden øker fremmedfiendtligheten."

Her formidler Amal Aden svartsyn og pessimisme, og dersom hennes påstander er riktige, er det meget alarmerende. Men så lenge det kun er påstander helt uten dokumentasjon, så blir det ikke noe annet påstander.

Jeg er selv en av dem som jobber med flyktninger, og jeg ser det stikk motsatte av henne. Jeg ser store mengder mennesker som gjør en kjempeinnsats for at våre nye landsmenn skal få et så godt som mulig møte med vårt samfunn. Og som sagt, så viser alle undersøkelser om emnet, at avstanden mellom innvandrere og nordmenn stadig minker.

Her tror jeg kanskje Aden har noe hun trenger å utvikle: Dokumentasjon, slik at hennes påstander ikke blir trukket i tvil i så stor grad.

Mvh Sverre

 

 

 

1 liker  
Svar
Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

163 innlegg  13105 kommentarer

Dokumentasjon?

Publisert over 1 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Her formidler Amal Aden svartsyn og pessimisme, og dersom hennes påstander er riktige, er det meget alarmerende. Men så lenge det kun er påstander helt uten dokumentasjon, så blir det ikke noe annet påstander.

Jeg er selv en av dem som jobber med flyktninger, og jeg ser det stikk motsatte av henne. Jeg ser store mengder mennesker som gjør en kjempeinnsats for at våre nye landsmenn skal få et så godt som mulig møte med vårt samfunn. Og som sagt, så viser alle undersøkelser om emnet, at avstanden mellom innvandrere og nordmenn stadig minker.

Her tror jeg kanskje Aden har noe hun trenger å utvikle: D

Men noe av det samme er vel kanskje også ditt problem, Avnskog - manglende dokumentasjon?  Du refererer, som Amal Aden, til din egen erfaring.  Deretter slenger du på en nokså verdiløs påstand (så lenge den ikke er dokumentert):  "Og som sagt, så viser alle unersøkelser om emnet, at avstanden mellom innvandrere og nordmenn stadig minker".  Hvilke undersøkelser?

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Har ikke Aden fakta?

Publisert over 1 år siden

Jeg blir litt oppgitt, Sverre, for her har jeg lenket til Doremus Schafers faktagjennomgang i Dagbladet. En enda lengre (og grundigere) versjon ligger på bloggen hans

Kan du please lese de fakta han beskriver med de faktiske sitatene, og så fortelle oss på nytt hvor Amal Aden skal ha sviktet og demonstrert sin ekstrem-psykologi og sin fortellertradisjon og angivelig manglende uetterrettelighet? Dette er en drittpakke, unnskyld fransken. Ikke at du kommer med den, men du er blitt offer for den. Den som er først til mølla blir oftest hørt, uten at det gir dem mer rett av den grunn. 

Utrop er ikke etterrettelige. 

Svar
Kommentar #7

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ulike meninger

Publisert over 1 år siden

Du må nok akseptere at du ikke sitter med noen fasit her, Bruun. Jeg har lest alle artiklene du har linket til(Unntatt den i Morgenbladet fordi den kun er for abonnenter), i tillegg til at jeg har lest flere av Amal Adens egne artikler. Og jeg ser ved selvsyn at hun ikke er særlig opptatt av å dokumentere påstander hun kommer med. Og der hevder jeg altså at hun burde være mer opptatt av å kunne dokumentere det hun skriver om. Det vil tjene hennes sak.

Jeg oppfatter deg som relativt subjektiv, og jeg ser flere nyanser i dette enn det du gjør. Jeg er ikke offer for noen drittpakke. Jeg leser og reflekterer på helt fritt grunnlag. Jeg har aldri gitt min støtte til utsagn som sier noe om Adens såkalte ekstrempsyke, så hvorfor skal jeg forsvare det? Jeg har allerede uttalt at noen av kritikerne sannsynligvis har gått for langt i sin kritikk, men som jeg henviser til, så er det ikke noe uvanlig i seg selv at journalister vurderer folks psyke. Synes du f eks det var greit at norske psykologer deltok i fjerndiagnostisering av Trump og konkluderte med at han er narsissistisk psykopat med autistiske trekk? 

Jeg kan ikke huske at protestene var akkurat ville mot slik type omtale i mediene.

Dermed anser jeg meg som ferdig med denne debatten.

Ha en fin søndag!

Mvh Sverre


1 liker  
Svar
Kommentar #8

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Aden = verdens mektigste mann?

Publisert over 1 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Du må nok akseptere at du ikke sitter med noen fasit her, Bruun. Jeg har lest alle artiklene du har linket til(Unntatt den i Morgenbladet fordi den kun er for abonnenter), i tillegg til at jeg har lest flere av Amal Adens egne artikler. Og jeg ser ved selvsyn at hun ikke er særlig opptatt av å dokumentere påstander hun kommer med. Og der hevder jeg altså at hun burde være mer opptatt av å kunne dokumentere det hun skriver om. Det vil tjene hennes sak

Du har helt rett i at heller ikke jeg sitter med noen fasit, men jeg forstår ikke at du fortsatt avviser de mange som har imøtegått anklagene og begrunnet med sine fakta. 

Jeg ser ikke at du dokumenterer dine påstander, så diskusjonen blir litt vanskelig på det grunnlag: du gjør akkurat det som du anklager Aden for å gjøre, mens du uten å spesifisere avviser alle som har begrunnet og henvist til fakta. 

Hva synes du for eksempel om Doremus Schafers grundige gjennomgang (lenke til blogginnlegget)? Han tar et forbehold jeg ikke ser at du gjør:
"hvordan den opprinnelige fremstillingen av dette konkrete punktet har vist seg å være særdeles villedende". 

Han sier heller ikke at han sitter med fasit, han tar for seg noen punkter og dokumenterer sine påstander om dem. Det hadde det vært fint om du også gjorde: hvis jeg har rett i at dette er en drittpakke mot Aden, så bidrar du bare til spredningen av den når du skriver som du gjør. Det bør du ikke. 

Ad din sammenligning av Aden med USAs påtroppende president: er du helt sikker på at disse to er sammenlignbare størrelser? Verdens mektigste mann mot en bitteliten somalisk stemme, som trosser skitten man forsøker å sverte henne med?

Svar
Kommentar #9

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg sammenligner ikke Aden med Trump

Publisert over 1 år siden
Kristin Bruun. Gå til den siterte teksten.
Ad din sammenligning av Aden med USAs påtroppende president: er du helt sikker på at disse to er sammenlignbare størrelser? Verdens mektigste mann mot en bitteliten somalisk stemme, som trosser skitten man forsøker å sverte henne med?

Jeg bare viser til eksempelet Trump for å dokumentere at det slett ikke er så uvanlig å vurdere folks psyke i media. Det som er galt, må være galt både i det store og i det små.

Dersom det er prinsipielt galt å uttale seg om offentlige personers psyke, så har det ingen betydning om man vurderer verdens mektigste mann eller en forfatter i Norge. Er du prinsipielt enig i at det skal man ikke gjøre, eller skal dette prinsippet kun gjelde dem du sympatiserer med og ikke dem du føler antipati mot?

Du tar absolutt og helt feil når du påstår at jeg ikke dokumenterer påstandene mine. Jeg har vist til flere eksempler der jeg mener Aden hadde kommet bedre ut av det med skikkelig dokumentasjon. Det må være du som har oversett eksemplene, eller bevisst overser dem.

Jeg henviste f eks til Adens artikkel i Dagbladet der hun påstår at hatet mellom gruppene i Norge blir stadig større, avstanden større og fremmedfrykten verre. Men hun presenterer ingen dokumentasjon, og dermed blir det kunne påstander. Jeg henviser til at flere undersøkelser de siste årene viser det motsatte av det Aden påstår. Toleransen øker og avstanden minker.

Er det et godt nok eksempel for deg? Jeg synes også det er uklart om de omtalte 322 trussel meldingene egentlig var 322 sms'er med trusler i noen av dem, for hun skrev selv at hun sluttet å lese dem. Altså kunne hun ikke vite hva som står i dem. 

Er det for øvrig oppklart om det medfører riktighet at hun ble boikottet av taxi-sjåfører i Kristiansand og ellers i landet? NRK skriver dette om den saken. 

Jeg skjønner ellers ikke helt hvorfor du tar så på vei fordi jeg har et litt mer nyansert syn på denne saken enn deg. Jeg har egentlig ikke gjort annet enn å hevde at Aden hadde tjent på å kunne fremlegge bedre dokumentasjon, og ellers har jeg tatt grundig avstand fra alt som smaker av trusler og rasisme.

Mvh Sverre
Svar

Siste innlegg

Vigslet rot
av
Stephanie Dietrich
26 minutter siden / 20 visninger
0 kommentarer
Hjerte for Afrika
av
Rannveig Bremer Fjær
rundt 1 time siden / 18 visninger
0 kommentarer
Judas anger!
av
Torbjørn Ustad
rundt 1 time siden / 36 visninger
1 kommentarer
En bokser hviler ut
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 2 timer siden / 81 visninger
1 kommentarer
Med ansvar for religion
av
Vårt Land
rundt 3 timer siden / 47 visninger
0 kommentarer
Verdiløse menn
av
Håvard Nyhus
rundt 15 timer siden / 501 visninger
8 kommentarer
SKAM, PRIDE OG BARNEHAGER
av
Øyvind Hasting
rundt 16 timer siden / 167 visninger
3 kommentarer
Venstres Høyre-problem
av
Berit Aalborg
rundt 19 timer siden / 310 visninger
2 kommentarer
Rett til liv - heile livet
av
Aase Maren Østgaard
rundt 21 timer siden / 683 visninger
4 kommentarer
Les flere

Lesetips

Vigslet rot
av
Stephanie Dietrich
26 minutter siden / 20 visninger
0 kommentarer
Hjerte for Afrika
av
Rannveig Bremer Fjær
rundt 1 time siden / 18 visninger
0 kommentarer
Avlatshandelen i Vennesla
av
Leif Gunnar Sandvand
rundt 23 timer siden / 1111 visninger
25 kommentarer
Bokanmeldelse med skylapper?
av
Lyder Storhaug
rundt 24 timer siden / 465 visninger
20 kommentarer
VGs karakterdrap
av
Bjarte Ystebø
1 dag siden / 581 visninger
6 kommentarer
Ute av verden
av
Andreas Ribe
2 dager siden / 2161 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Vigslet rot
av
Stephanie Dietrich
26 minutter siden / 20 visninger
0 kommentarer
Hjerte for Afrika
av
Rannveig Bremer Fjær
rundt 1 time siden / 18 visninger
0 kommentarer
Judas anger!
av
Torbjørn Ustad
rundt 1 time siden / 36 visninger
1 kommentarer
En bokser hviler ut
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 2 timer siden / 81 visninger
1 kommentarer
Med ansvar for religion
av
Vårt Land
rundt 3 timer siden / 47 visninger
0 kommentarer
Verdiløse menn
av
Håvard Nyhus
rundt 15 timer siden / 501 visninger
8 kommentarer
SKAM, PRIDE OG BARNEHAGER
av
Øyvind Hasting
rundt 16 timer siden / 167 visninger
3 kommentarer
Venstres Høyre-problem
av
Berit Aalborg
rundt 19 timer siden / 310 visninger
2 kommentarer
Rett til liv - heile livet
av
Aase Maren Østgaard
rundt 21 timer siden / 683 visninger
4 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Ingar Eriksen kommenterte på
Verdiløse menn
6 minutter siden / 501 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Jo, Listhaug er politiker
11 minutter siden / 859 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Verdiløse menn
18 minutter siden / 501 visninger
Sigmund Svarstad kommenterte på
Verdiløse menn
22 minutter siden / 501 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
En bokser hviler ut
23 minutter siden / 81 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Ute av verden
rundt 1 time siden / 2161 visninger
Torbjørn Ustad kommenterte på
SKAM, PRIDE OG BARNEHAGER
rundt 1 time siden / 167 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hva skal vi med De ti bud i 2018?
rundt 1 time siden / 441 visninger
Rune Staven kommenterte på
Judas anger!
rundt 1 time siden / 36 visninger
Rune Staven kommenterte på
Judas fulgte Jesus men gikk fortapt.
rundt 1 time siden / 691 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Jo, Listhaug er politiker
rundt 1 time siden / 859 visninger
Mette Solveig Müller kommenterte på
SKAM, PRIDE OG BARNEHAGER
rundt 1 time siden / 167 visninger
Les flere