Øyvind Holmstad

189    688

Plast, et miljøproblem

Naturmaterialer har nedbrytere som produserer motsvarende enzymer, for slik å tilbakeføre organisk materiale til jorden, til nytte for nye generasjoner planter og dyr. Syntetiske materialer mangler disse hjelperne, derfor kiler de seg fast overalt i økosystemet, og truer til slutt med å blokkere selve livshjulet.

Publisert: 16. des 2016 / 10936 visninger.

Prøver fra Nordsjøen viser at mengden av små plastpartikler på rundt 20 mikrometer, er tredoblet siden 1970-tallet. Forsøk med planktonspisende dyr viste at de åt disse partiklene, som om de var plankton. Tanken på at plastplankton har blitt en del av ”økosystemet”, er urovekkende. Innbakt i komplekset er behovet for hjelpestoffer i nesten alle plastprodukter, til brannbegrensning, bløtgjøring, UV-stabilisering med mer, mest kjent er ftalater og bromerte flammehemmere. Andre miljøgifter absorberes av plaststoffet, og kan kanskje frigjøres i fordøyelsen til dyrene som spiser dem. Overflata til såkalte ”nurdles”, som kan minne om fiskeegg, inneholder opp til 1000000 ganger mer av stoffer som PCB og DDE, enn i vannet omkring.

På "yttersida" av Lofoten

I Stillehavet sirkulerer 100 millioner tonn avfall i to store havstrømmer, hvorav 90 % er plastskrot. Den amerikanske havforskeren Charles Moore frykter at denne flytende fyllinga vil dobles det neste tiåret. Hvert år tar plastsøppel livet av mer enn en million sjøfugl og 100000 sjøpattedyr, med store lidelser for dyrene. Omkring 10 % av all plast som produseres, dvs. ca 26 millioner tonn per år, ender opp i havene. Dessverre viser det seg at en tilsvarende plastansamling er å finne også i Atlanterhavet.

Industrialiserte land har delvis fungerende gjenvinningsordninger for plast, men pga. alle hjelpestoffene er det i praksis urealistisk å tilbakeføre returplast til avanserte plastprodukter.  Det skjer en såkalt ”downcycling” til produkter av stadig lavere kvalitet, i siste instans til plastposer og forbrenning. Kun 5 % av plasten gjenvinnes på verdensbasis, mye av dette fraktes først til India og Kina. Herdeplast har irreversible tverrbindinger og kan ikke gjenvinnes.

Det fokuseres mye på plastposer og flaskepant, og dette er vel og bra. Noe det ikke reflekteres like mye over, er at boligene våre er som store plastposer å regne. Hvert år bygges det inn ca. 250 000 tonn plast i norske bygninger, noe som representerer en framtidig klimabombe på 0,5 megatonn CO2. På toppen kommer et utslipp på 1 – 4 kg CO2 pr kg produsert plast. I perioden fra 1970 til i dag har forbruket i nybygg mer enn doblet seg, fra 10 til 25 kg per kvadratmeter. Bruksområdene utvides stadig og omfatter varmeisolasjon, vinduer, dører, fukt- og dampsperrer, golvbelegg (vinyl og syntetisk gummi), taktekking, listverk, tapeter, lakk, maling, sparkel, lim, fugematerialer, takrenner, solfangere, elrør- og brytere, kabelisolering, vannrør, avløpsrør, drensledninger etc. Plast og kjemikalier basert på fossile råstoffer inngår også med betydelig omfang som hjelpestoffer i andre materialer, blant annet i alle laminater og som limstoff i mineralull, limtre (godt alternativ til stål og betong), MDF- og sponplater.

På denne måten blir ca. 25 % av all plast som produseres, benyttet i byggebransjen, der de store volumene utgjøres av belegg med 30 %, lim og fugematerialer 25 %, maling og sparkel med 10 %. Plast som benyttes til emballering av byggprodukter er ikke medregnet.

Verstingplasten PVC (Polyvinylklorid) nærmer seg en total årsproduksjon på 40 millioner tonn, hvorav vel halvparten benyttes i bygg. PVC er et miljøproblem under produksjon og ved avfallshåndteringen, da en får dannet klorerte forurensere som dioksiner og PCB.

Paradokset er at i dag er kunnskapen om det økologiske huset større enn noen gang. Men i motsetning til før, da denne kunnskapen var nedfelt i kulturen, finnes den nå i enkelte fagmiljøer. I Romania, der jordhuset var dominerende, kunne selv et barn klassifisere egnetheten til jorda. Heldigvis kommer nye produkter og løsninger, som kan erstatte de fleste plastbaserte produkter. Problemet er at for hvert nytt naturlig produkt kommer det tusen syntetiske, slik at de gode alternativene blir borte i jungelen. Men ofte er de tradisjonelle materialene og teknikkene de beste. Som økologisk linoleum til gulvbelegg, trefiber til isolasjon, kalklut og linoljeemulsjoner til overflatebehandling.

Byggeskummet, dette kjemiske heksebrygget, brukes overalt. Så enkelt, så raskt, byggebransjens nye tryllemiddel. Polyuretanskum inneholder en rekke stoffer, avhengig av produsent og krav. Verst er isocyanater, som er av de sterkeste allergener som finnes. For sensitive personer kan reaksjoner trigges ved så lave doser som 0,14 µg/m3. Når det eldes avgis aminer, som er slimhinneirriterende. Også emisjoner av bromerte flammehemmere er registrert. Ved brann avgis flere gasser, bl.a. blåsyredamp. Hvorfor ikke gå tilbake til god, gammeldags dyttestry, evt. dyppet i linolje?

Ved markisolering kan økosystemet spares for betydelige mengder plast, ved å bytte ut polystyren med trykksterke matter av steinull, skumglass, lettklinker, etc.

Store mengder styrofoam-plater går med til nytt VA-anlegg i Øverskreien på Toten. Dette kunne med fordel vært erstattet med trykksterke matter av steinull.

Wikimedia.

Hver jul og bursdag, nye plastleker fyller opp rommet til guttepjokken. Der han ”svømmer” i plastprodukter, nesten som fattiggutten som bader i plastskrot i ei bakevje på Filippinene.  Likheten er slående, forskjellene enorme. Men i det minste har smårollingen ved Smokey Mountain den lille gleden av å selv reparere en kassert leke, eller å sette sammen en ny av gammelt skrot. Nesten som den gang menneskebarna laget sine egne leker av kongler og trepinner.

Kretsløp, en sluttet sirkel, kjernen i begrepet bærekraft. Tenk organisk!

 

Videre lesning:
Bildekk er et større miljøproblem enn vi trodde

ET SIKKERT OG FARLIG VÅRTEGN

Frykter mer plast enn fisk i havet

Plast truer barns helse

Se opp for disse plastkulene

Fant plastposer i Framstredet

Why is the world's biggest landfill in the Pacific Ocean

Synthetic Sea

Synthetic Sea - Plastic in the open Ocean

Fishing for pollution in the Atlantic

Oceanic 'Garbage Patch' Not Nearly as Big as Portrayed in Media

Simple Homemade Toys

Menneskenes tidsalder. En dokumentar fra BBC forteller om hvordan plastsedimenter på havbunnen en dag vil bli til framtidas fjell, og bære vitnesbyrd om den geologiske perioden antropocen, eller menneskenes tidsalder.

Bioplastics: Are They the Solution?

Unngå skrubbekrem i fiskegratengen

Plastics are Forever

9 av 10 havhester har plast i magen

Hvor mye plast havner i havet?

Søppelbølgen som dreper

Skal rydde verdenshavene for søppel: – Har sjøsatt 100 meter lang prototype

Skal finne ut hvor skadelig mikroplast er

Derfor spiser sjøfugler plast

Miljøsvin på barnerommet

Forskere advarer mot kunstig juletre

Min tapte tidsalder

 

Artikkelen er publisert i Nationen den 16.11.2009.

Les hos Naturkonservativ.

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Skumglass heller enn plast i naturen

Publisert over 1 år siden

Glasopor skriver:

"Vann og avløp

Ett produkt - flere bruksområder

Siden Glasopor har en romvekt på kun 180 kg/m³ er den særdeles lett å legge ut selv uten maskinelle hjelpemidler. For bruk i VA-grøfter gir Glasopor en enkel anleggsteknikk med de besparelser det medfører. Her kan ett produkt benyttes under, rundt og over avløpsrør samtidig som det gir en stabil og frostsikker installasjon.

Glasopor skumglass kan benyttes rundt fundamenter, i stikkrenner, som isolasjon i rørgater og over kulverter der du ønsker å frostsikre."

https://www.glasopor.no/bruksomrader/va-grofter/

Denne informasjonen har jeg nå oversendt Østre Toten kommune, og bedt dem stanse denne unødvendige nedgravingen av plast i naturen. Så langt jeg kan se har de ingen grunn til ikke å erstatte dette syntetiske stoffet med mineralisolasjon, hverken teknisk eller moralsk sett. 

I tillegg kommer det store kulturhistoriske tapet ved bruk av overdimensjonert teknologi, istedenfor å ivareta en retrovativ, stedegen og rural kultur.

- En kulturhistorisk tragedie

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Plastalderen på Toten

Publisert over 1 år siden
Svar
Kommentar #3

Bjørn Bråtveit

1 innlegg  93 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Godt og innformativt, samtidig som det er skremende at vi mennsker har klart så ukritisk å forsøpple den fantastiske planeten vår.

Nesten like skremende er å se hvor lite det bekymrer verdidebatts lesere og skribenter. Kvinnelige prester er tydeligvis et større problem for skaperverket.

2 liker  
Svar
Kommentar #4

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Klærne våre dreper liv i havet

Publisert over 1 år siden
1 liker  
Svar
Kommentar #5

Rune Tveit

40 innlegg  4056 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Det som undrer meg er at politikere kun ser på miljø og plastproblemet som en mulig ny inntekskilde. For når de vil innføre plastpose avgitt på 1 kr, er det selvsagt fordi de vet at en så lav avgift ikke fører til lavere forbruk. Dermed får staten en ny inntektskilde. Hadde de satt avgiften til 10 kr per pose, ville vi sluttet å bruke plastposer. Men da hadde ikke avgiften ført til økte  inntekter, noe staten ikke kan leve med. Bærekraftig økonomi som skal sikre velferdstaten går foran miljøtiltak. 

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Marianne Solli

16 innlegg  1329 kommentarer

Viktig

Publisert over 1 år siden

Takk for godt innlegg og gode kommentarer! Jeg kom til  å tenke på at jeg hørte om disse "miljøvennlige" plastposene i alle størrelser, som også gravferdsbyråene begynte å benytte seg av ... slik tidens mote var på den tiden. Etter mange år (30 ... 40?) skulle enkelte graver gjenbrukes, men da viste det seg at de døde legemene ikke hadde kommet inn i den naturlige råtnelsesprosessen, siden plastdekkene forhindret dette.

1 liker  
Svar
Kommentar #7

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

En syntetisk hverdag

Publisert over 1 år siden

Det er ikke lenge siden jeg snakket med en maler som vasket penslene sine i vasken med god samvittighet, fordi ny akrylmaling er så miljøvennlig. Men akryl er fiberplast, på samme vis som klærne våre. For livet i havet var derfor den "miljøfiendtelige" oljemalinga å foretrekke.

Har noen undersøkt hvilken betydning avflassing av akrylmaling har for plastforurensningen? Kanskje bør vi gå tilbake til oljemaling?

Klær markedsføres ofte som ull selv om de har 30-40 prosent syntetfiber innblandet. Det står ull på hylla og ull på merkelappen, det er først når man leser den lille skrifta man ser hvor mye innblanding det er.

Ellers bør vi takke Nils Faarlund for den bevisstheten vi tross alt har om ull her i landet. I friluftslivsboka hans finner vi sterke argumenter om hvorfor ull ikke er tull: http://friluftslivsboka.no/

Personlig kjenner jeg meg også ille berørt over all plasten som graves ned i grenda mi med nytt va-anlegg. Ikke nok med alle rørene, men også stabel etter stabel med XPS markisolasjon. Dette er langt ute på landsbygda, men da husene ligger så spredt går det med betydelige mengder plast per husstand. Riktignok legges denne plasten noen meter nede i bakken, men er det bra på sikt med disse store mengdene plast vi graver ned i matjorda vår?

Prøvde å få dem til å benytte glasopor markisolasjon istedenfor, men dette ble bryskt avfeid.

1 liker  
Svar
Kommentar #8

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Ullfiberens umistelige kvaliteter

Publisert over 1 år siden
1 liker  
Svar
Kommentar #9

Marianne Solli

16 innlegg  1329 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Takk for denne nyttige linken! Ull er ull!

1 liker  
Svar
Kommentar #10

Rune Tveit

40 innlegg  4056 kommentarer

Miljøprosjekt

Publisert over 1 år siden

I Mandal som har Norges vakreste skjærgård har vi et miljøprosjekt gående. Hver sommer aktiviserer vi arbeidsledig ungdom med å plukke plast på øyene i Lindesnes regionen. Vi har hundrevis av øyer.   Sist sommer plukket disse ungdommene tonnevis med plast. Tjenestene er organisert av oss på NAV. Måtte alle kystkommuner gjøre det samme, og budsjettere en anstendig lønn til disse ungdommene. De gjør en fantastisk flott jobb, og gevinsten for miljø og samfunn kan sannsynligvis ikke måles i penger. 

Hvorfor ikke betale ungdommene 140 000 hver for jobben. (Fordi da har de rett på dagpenger og kommer ut av den onde sirkel sosial stønad) 

3 liker  
Svar
Kommentar #11

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Marilao river - Filippinene

Publisert rundt 1 år siden
Svar
Kommentar #12

Marianne Solli

16 innlegg  1329 kommentarer

Du store tid

Publisert rundt 1 år siden

Hvordan kan man klare å få renset opp der ... det virker helt håpløst.

1 liker  
Svar
Kommentar #13

Kjell Haugen

6 innlegg  1438 kommentarer

Solkremen...

Publisert rundt 1 år siden
Øyvind Holmstad. Gå til den siterte teksten.
dette kjemiske heksebrygget, brukes overalt.

En venn av meg forteller: Det startet med en solkrem.  Den innholder noe som skal beskytte mot UV-stråling. Kroppen reagerte på dette UV-filteret.  Symtomene ble sterkere og sterkere med tiden.  Så kom symtomene på andre produkter.   Kroppen reagerer på produkter med UV-filter.  Hvor brukes slikt UV-filter ? Plastik skal ta vare på fargen, produktene som skal pakkes inn.  Matbutikkene består idag av mye UV-filter baserte innpakkninger at maten blir utilgjenglig.  Eneste tilgjenglig mat blir da kun papir, hermetikk, glassbaserte embalasje produkter.  Akrylmaling har UV-filter for å beholde fargen - moderne hus blir utigjenglige.   Gjenbruk av plasting brer om seg.  Det vil si at mer og mer plastikk innholder flere og flere merkelige komponenter ( UV-filter ?).  "Gamle" plastik-oppskrifter ( som falmer), men er ren for UV-filter blir mer og mer skjelden - men brukbare uten alergireaksjoner.   Så det å leve et liv uten moderne plastik blir mer og mer komplisert i dagens verden. 

En av påstandene om dødsårsaken til Napolion Bondaparte er at han døde av blyforurensing fra gulfargen på servise han spiste av på St. Helena.   Hvor mange blir forgiftet av at vi bruker plastik til våre matvarer uten at vi kjenner den kjemiske sammensetning av gjennbruksplastiken vi pakker maten inn i . 

For litt siden fant jeg en uåpnet "vannflaske" på hytta som hadde gått ut på dato.  Åpnet den og reagerte spontant. Vannet smakte mye "plastik".  Er "best før dato" på produktene der fordi plastik-inneholdet smitter over i matvarene over tid, ikke at produktet selv tåler lagring.

1 liker  
Svar
Kommentar #14

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Ikke helt et stillehavsparadis

Publisert rundt 1 år siden

Ja, ikke akkurat det bildet turistindustrien formidler av urørte stillehavsparadis. Her er et meget talende foto fra Mirilao-elva: https://gfx.nrk.no/84X6tm9i-IVaDrsU0jl_CQeV2-JCOuG6VSMiQwPMYZ4Q

Svar
Kommentar #15

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

UV-filter i akrylmaling

Publisert rundt 1 år siden

Så det er derfor moderne akrylmaling ikke falmer. Hva er galt med litt patina? Men ingenting skal ha lov til å eldes lenger, hverken hus eller mennesker.

Svar
Kommentar #16

Marianne Solli

16 innlegg  1329 kommentarer

Skrekkelig

Publisert rundt 1 år siden

Og så ser det ut til at den stakkars mannen kanskje prøver seg på å fange fisk midt opp i denne smørjen. Er det ikke et fiskenett han har rundt den ene skulderen tro? 

Plast ja, det finnes jo over alt, i kosmetikk ikke minst. Der er lansert en "effektiv" skrubbekrem (uten å nevne navn), som skal fjerne sminke. Trenger man disse produktene i det hele tatt? Anti-age-produkter for eksempel; blir man noe yngre om man smører dette på huden? Er det noen vits i å streve etter å bli et vakkert lik? Akk'a'mei!

Svar
Kommentar #17

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Fant mikroplast i Oslos elver

Publisert rundt 1 år siden
1 liker  
Svar
Kommentar #18

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Så forsøplet er havbunnen vår

Publisert rundt 1 år siden

http://forskning.no/2017/03/finner-plastposer-pa-2500-meters-dyp/produsert-og-finansiert-av/havforskningsinstituttet

"De største forekomstene av søppel er observert nær kysten og i områder med mye båttrafikk eller stor fiskeriaktivitet. Utenfor Mørekysten er det ikke uvanlig å observere sju tonn per kvadratkilometer."

Svar
Kommentar #19

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Mikroplast setter seg fast i gjeller, munn og mage på fisken

Publisert rundt 1 år siden

http://forskning.no/2017/03/nar-mikroplast-blir-en-del-av-naeringskjeden/produsert-og-finansiert-av/norges-geotekniske-institutt

"Mikroplast er blitt en del av kostholdet til fisk, skalldyr og fugler. Da blir veien kort til vårt eget matfat."

Svar
Kommentar #20

Marianne Solli

16 innlegg  1329 kommentarer

Heldigvis

Publisert rundt 1 år siden

var det falske nyheter som ble sendt angående mikroplastkuler i margarin for noen år side. Likevel var det mange som gikk på den og trodde at de spiste plastkuler.

1 liker  
Svar
Kommentar #21

Rune Tveit

40 innlegg  4056 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Hva om vi alle nekter å kjøpe varer i dagligvarebutikken, når den er pakket i plast?1 liker  
Svar
Kommentar #22

Kjell Haugen

6 innlegg  1438 kommentarer

Papp, glass og hermetikk varer?

Publisert rundt 1 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Hva om vi alle nekter å kjøpe varer i dagligvarebutikken, når den er pakket i plast?

Det blir et levende helvete å leve av de varer som ikke er i plast -  min venn lever der idag. Nesten all moderne plast , mye papp ( melkekartonger osv. ) inneholder UV-filter og gir alergiske reaksjoner for min venn. Så det å finne noe spiselig uten mikroplast ( "nanoplast?"-stoffer)  bortimot umulig idag.  Selv jordbruket vårt  legger i disse dager gjennbruksplastik utover jordene for å fremskynne groprosessen og lar surt regn  etse i plasten og forurense jorden og matvarene som produseres med partikler av ukjent opphav og innhold.  Til høsten pakkes varene i uv-filter-plast og distribueres til våre flotte butikker.  Og det spiller ingen rolle om det er "økologisk" produsert - plast må man bruke.

Tanken er skremmende, men nyt maten så lenge kroppen din klarer å tilpasse seg den. 

1 liker  
Svar
Kommentar #23

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Da måtte vi nok tilbake til et lokalt landbruk, hvor bøndene kom inn til torget med ferske varer hver dag. Men avskaffer vi kapitalismen kan dette være en mulighet på litt sikt :-)

Svar
Kommentar #24

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Barentshavet er endestasjon for plastsøppel

Publisert rundt 1 år siden
Svar
Kommentar #25

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Moderne klær kan være miljøverstinger

Publisert rundt 1 år siden
Svar
Kommentar #26

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

17. mai en orgie i plastforsøpling

Publisert rundt 1 år siden

På Øverby friområde var parkeringsplassen dekket av plastsøppel under russefeiringa, selve parkeringen ble ryddet til 17. mai, men rundt omkring i skogen ligger igjen masse plast fra McDonalds og flasker etc. i en radius på minst 100 meter.

På selve nasjonaldagen slippes tusenvis av plastballonger opp i atmosfæren, som går ned igjen som evig plastsøppel på jorden: https://www.nrk.no/hordaland/fant-flere-titalls-heliumballonger-i-sjokanten-ved-ostereidet-1.13522804

Svar
Kommentar #27

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Nytt kart avslører kvar plasten skyl i land

Publisert rundt 1 år siden
Svar
Kommentar #28

Carl Wilhelm Leo

5 innlegg  692 kommentarer

Miljøindustrien.

Publisert rundt 1 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
var det falske nyheter som ble sendt angående mikroplastkuler i margarin for noen år side. Likevel var det mange som gikk på den og trodde at de spiste plastkuler.

Men det var et godt forsøk på å sette igang miljøhysteriet . Se opp for falske miljønyheter !

 Miljøindustriens guruer , miljøpolitikere og miljøbyråkrater skal ha noe å leve av, og er avhengig av dramatiske oppslag om miljødommedag, Og skape troverdighet om nye sinnsvake avgifter. 

Folk begynner heldigvis å reagere på avgiftene på diesel og bensin , pluss den plagsomt insisterende og innpåslitne propagandavirksomheten som følger med skal prakkes på oss. Legg merke til stadig nye føresegnar og direktiver som flommer ut angående å ha bil i Norge. Med fellesnevner å fordyre bilholdet i Norge. Tilfeldigheter?

De politiske partiene bør klargjøre hvor de står i miljøhysteriet , så ikke velgere får ubehagelige overraskelser ETTER  valget.

Ikke rart mange har fått hele miljøsirkuset og dets overdrivelser langt opp i halsen.  

 

2 liker  
Svar
Kommentar #29

Bjørn Bråtveit

1 innlegg  93 kommentarer

Miljöindustrien

Publisert rundt 1 år siden

Ja hva er miljöindustrien ?

Det er på sin plass å rydde litt i  begrepene. Miljöbevegelsen består av 3 retninger: Naturvernere, miljövernere og klimabevegelse. En noe forenklet definisjon på disse vil väre.

Naturvernere vil verne natur for naturens egen del. Naturen har en egenverdi, og må vernes mest mulig mot menneskers  inngrep. Representert ved feks Naturvernforbundet.

Miljövernere vil verne naturen mot menneskers inngrep og forrurensninger, fordi det er til menneskers beste. Tap av biologisk mangfold og forrurensninger, må bekjempes fordi det  har negativ konsekvens på oss mennesker. Representert ved feks Bellona

Klimabevegelsen ser på menneskeskapt klimaendring som sitt hovedmål, og naturvern er underordnet. Utbygging av fornybar energi må settes i gang, ute å tenke på naturverdier. Representert feks ved Zero.

Når du så blander  klima inn i en så opplagt natur og miljövernsak, bommer du kraftig.


1 liker  
Svar
Kommentar #30

Carl Wilhelm Leo

5 innlegg  692 kommentarer

FN`Agenda 21 - Klima , Miljø og Naturvern som politisk redskap.

Publisert rundt 1 år siden
Bjørn Bråtveit. Gå til den siterte teksten.
Når du så blander  klima inn i en så opplagt natur og miljövernsak, bommer du kraftig.

Hvem bommer kraftig ?

Observer hvordan klima, miljø og naurvern i enhver forstand skal utnyttes politisk og kvasipolitisk :

Sitat - FN`s Agenda 21 :

"  ”Effektiv gjennomføring av Agenda 21 vil kreve gjennomgripende omorganisering av hele det menneskelige samfunnet, ulik noe som verden noen gang tidligere har erfart. Den vil omfatte et stort skifte i prioriteringer hos regjeringer og individer og en radikal og omfattende omplassering av menneskelige og økonomiske ressurser. Dette skiftet vil kreve at omtanke for de økologiske konsekvensene av hvert menneskelig handling blir integrert i individets og den kollektive beslutningsprosessen på hvert nivå.”

I klar tekst , Norge har undertegnet en avtale med FN som er en total sammenblanding av klima , miljøvern og naturvern - som gir adgang til å kontrollere din adferd , din frihet , din økonomi og i all din kontakt med naturen på et hvilket som helst nivå.  

De vil flytte på mennesker , ta fra dem deres økonomiske ressurser osv.

I den sammenheng er enhver påpekning av hvor skadelige vi mennesker er for natur , miljø og klima et kjærkomment bidrag for dagens politikere. Det leses tydeligvis ikke sensur på overdrivelser i nevnte profesjoner.

Kunsten er å spekulere politisk i folks dårlige samvittighet. 

 Vi tar med et par punkter til om dette :

 "Bærekraftig Utvikling (http://green-agenda.com/sustainabledevelopment.html), Agenda 21 var hovedproduktet av FNs Earth Summit holdt i Rio de Janerio i 1992. Agenda 21 beskriver i detalj FNs visjon for en sentral styrt global samfunn. Denne avtalen binder regjeringer rundt om i verden til FN planen for kontroll over den måten vi lever, spiser, lærer, beveger oss og kommuniserer – alle under den falske agendaen om å redde verdenen. Dersom den blir fult iverksatt vil Agenda 21 ha styringsmyndighetene involvert i hver eneste aspekt av menneskeliv for hvert eneste menneske på denne planeten.

Agenda 21 sprer sine tentakler fra styringsmyndighetene til nasjonale og lokale myndigheter og helt inn i lokale kommunale grupper. Chapter 28 av Agenda 21 utroper at hver kommune skal formulere sin egen lokal Agenda 21: ”Hver lokal myndighet bør entre inn i en dialog med sine borgere, lokale organisasjoner og private bedrifter og formulere en ”Lokal Agenda 21”. Gjennom konsultasjoner og enighetsbygging vil lokale myndigheter lære fra sine borgere og fra lokal, sivil, kommunale, næringsinteresser og industriorganisasjoner og tilegne seg den informasjonen som er trengt for å formulere de beste strategierne.” – Agenda 21 Chapter 28, sek 1.3"

Kommunen jeg bor i har godtatt Agenda 21 .  På vegne av hvem ?

Spør befolkningen - de har ikke bedt om det . Hvem har bedt om dette for kommunen? Har noen satt seg inn i Agenda 21 på 300 sider ? 

Hvem i kommunen har interesse av å prakke dette på oss uten å stå frem og fortelle om "prosjektet" ?

Agenda 21 i lokalsamfunnet skal virke på den måten at arbeidet med miljø og klima presenteres som gode tiltak - hviket det selvfølgelig er -, så lenge det ikke forpestes av politiske akivister.

Ut fra dette gode miljøarbeid er tanken å kunne forsvare politisk de mest hårreisende tiltak som et folkekrav fra grasrota.  Å iverksette Agenda 21 uten sikkerhetsnett vil være politisk selvmord.

Her i landet :

"De internasjonale kommuneorganisasjonene UCLG (United Cities and Local Governments) og ICLEI (Local Governments for Sustainability) står i spissen for å sikre kommunesektoren en viktig rolle i en ny klimaavtale.

På kommunenes klimatoppmøte i København i mai ble sentrale myndigheter utfordret til å anerkjenne at kommuner og byer kan bidra til å kutte utslipp og sette i verk tilpasninger til klimaendringene.

Utkastet til avtaletekst utvikles i positiv retning for kommunesektoren. Det er nå over 100 referanser til regionale og lokale myndigheter, men mye gjenstår.

– Lokale myndigheter i industriland må få en rolle i å kutte utslipp, og ikke minst må kommuner komme med i finansieringsmekanismene i avtalen, sier Grann.

Referanse:

KS med i Norges klimadelegasjon

KS har fått en plass i Norges delegasjon til klimatoppmøtet i København i desember."

Av Jan Inge Krossli, 29. september 2009 Kilde: http://www.kommunal-rapport.no/index.gan?id=11196812

Er det noe rart at det føles som om vi snakker til en murvegg når vi snakker om at det er ikke bevist om at global varming er menneskeskapt? Er det rart at når 17,000 forskere slår seg sammen og sier at menneskeskapt globalvarming er politisk lureri og at det er solen som bestemmer vårt klima at ingen vil høre? 

Ettersom klimateorien sprekker , så ser det ut til at sammenblandingen med miljø og naturvern kan bli redningen ,

 Al Gore er en klimapolitisk vits , avsløringene i"Climategate", og etter å ha fortalt verdens befolkning i 30 år at isen i Antarktis smelter , så kommer rapporten fra NASA om at isen i Antarktis har øket med nettovekst på milliarder av tonn i året - over 100 milliarder tonn netto tilvekst  pr år fra ca. 1991 til 2005.

Med 97 % konsensus av hele verdens vitenskap , blir det oss fortalt.

Kanskje Al Gore burde inviteres til NRK og forklare hvordan isbjørnbestanden på merkelig vis er tredoblet siden 1950 ? Til tross for vitenkapen han forfekter ?

 NASA`s hjemmeside :

https://www.nasa.gov/feature/goddard/nasa-study-mass-gains-of-antarctic-ice-sheet-greater-than-losses

Noen må nødvendigvis ha lagt ned enorme ressurser i å bløffe oss , i 30 år  med 97 % av vitenskapen i ryggen ! 

Hvorfor presenteres ikke Agenda 21 i all sin herlighet for innbyggerne av de politikerne som i all sin visdom har undertegnet på vegne av oss andre - uten å informere oss skikkelig og mer interessant ; om de har handlet i vår interesse ?

Den interesserte vil finne mer om Agenda 21 og Agenda 2030 på nettet - dette har kommet lengst i California - hvor man kan se konsekvensene så langt.

 

1 liker  
Svar
Kommentar #31

Bjørn Bråtveit

1 innlegg  93 kommentarer

Du bommer igjen

Publisert rundt 1 år siden

Innlegget til Øyvind Holmstad er konkret rettet mot plastforrurensning. Dette er et problem som er udiskutabelt, og som ingen betviler, men som få gjør noe med. Eller kanskje er det 17000 forskere som fornekter plast som et problem i havet ?

Siden du er så opptatt av klima, så skal jeg og gå litt off topic :)

I din vrede over det som du mener er en klimasvindel, grer du alle over en kam. Menneskeskapt klimaendring er for deg høyst diskutabelt, og i den grad klima varierer, må vi tillegge det solaktivitet eller andre faktorer utenfor vår kontroll. Da lurer jeg på om du betviler andre menneskeskapte påvirkninger på vår klode ? Utslipp av tungmetaller, PCBer, utslipp av andre miljøgifter fra industri og landbruk. Tap av biologisk mangfold, utryddelser av dyr og planter. osv osv

Menneskers grådighet og tankeløshet har stor innvirkning på økologien, og vi kan godt trekke frem 2 av oljeindustriens verstinger. Forsøpling og forgifting av Nigerdelta, og rasering og forgiftning av natur ved oljesand i Kanada. Det er og verd å nevne en hjemlig sak, dumping av gruveslam i Jøssingfjorden. 

Vår felles klode står ovenfor mange utfordringer, og jeg er enig med deg at klima har fått for stor oppmerksomhet, men deler ikke ditt syn på at det er en svindel. Bare en enkel ting som at det er oljeindustrien, som har de økonomiske muskler som skal til for å dra i gang en slik omfattende svindel, burde være en tankevekker for deg.

En annen sak er at dersom du mener at bruk av fossilt brennstoff, ikke er skadelig for naturen, så må du jo bare sette deg ned bak bilen og puste inn eksos.


1 liker  
Svar
Kommentar #32

Carl Wilhelm Leo

5 innlegg  692 kommentarer

Menneskets påvirkning.

Publisert rundt 1 år siden
Bjørn Bråtveit. Gå til den siterte teksten.
Da lurer jeg på om du betviler andre menneskeskapte påvirkninger på vår klode ? Utslipp av tungmetaller, PCBer, utslipp av andre miljøgifter fra industri og landbruk. Tap av biologisk mangfold, utryddelser av dyr og planter. osv osv

Takk for svar -  dette er et interessant og vidtfangende tema , hvor tiden setter begrensnigene.

Selvfølgelig har menneskets aktivitet virkninger på klima , miljø og natur. Spørsmålet er hvor mye, og om visse lobbyister overdriver slik at det blir et gap mellom fakta og hva man innbiller folk og fremstiller som gigantproblemer. Dersom problemet knapt er målbart er det uinteressant.

 CO2 er ikke en gift . CO2 er bl.a. plantemat., kommer CO2 nivået under ca. 150 ppm vil planter , insekter , dyr og mennesker dø. Gartnere bruker CO2 i drivhuset for at plantene skal vokse. Ombord i amerikanske ubåter inneholder luften over 1000 pm CO2 og ingen har tatt skade av det. 

At man er opptatt av at plast forurenser er vel og bra , men er problemets størrelse  objektivt fremstilt  ?

 Og alternativt - hva gjør vi uten plast/glassfiber osv?  De som roper høyt later ikke til å ha noen alternative løsninger på kort sikt.

En annen ting er løsning på forurensningsproblemer innen energi. I India har man i flere år satset på forskning med thorium som energi. Forsøk er også blitt gjort i Norge. 

Men her virker det som om det ikke er politisk interesse for en løsning ? Kanskje en løsning  kan ødelegge salget av klimakvoter og alt det FN har satt i bevegelse ?

Vi kan se hva aktørene selv har sagt i forbindelse med lanseringen "Menneskeskapt global oppvarming" og bruken av begrepet i anvendt politikk og kampanje. 

Uttalelsene taler for seg selv , gi akt på uttrykket "global governance". 

Quote by Paul Watson, a founder of Greenpeace: "It doesn't matter what is true, it only matters what people believe is true."

Quote by Jim Sibbison, environmental journalist, former public relations official for the Environmental Protection Agency: "We routinely wrote scare stories...Our press reports were more or less true...We were out to whip the public into a frenzy about the environment."

Quote by emeritus professor Daniel Botkin: "The only way to get our society to truly change is to frighten people with the possibility of a catastrophe."

Quote by David Suzuki, celebrity scientist, alarmist extraordinaire: 1990 quote: "More than any other time in history, the 1990s will be a turning point for human civilization."

Quote by David Suzuki, celebrity scientist, alarmist extraordinaire: 2011 quote: "Humanity is facing a challenge unlike any we’ve ever had to confront. We are in an unprecedented period of change."

Quote by Stephen Schneider, Stanford Univ., environmentalist: "That, of course, entails getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have."

Quote by Sir John Houghton, pompous lead editor of first three IPCC reports: “If we want a good environmental policy in the future we’ll have to have a disaster.” 

Quote from Monika Kopacz, atmospheric scientist: "It is no secret that a lot of climate-change research is subject to opinion, that climate models sometimes disagree even on the signs of the future changes (e.g. drier vs. wetter future climate). The problem is, only sensational exaggeration makes the kind of story that will get politicians’ — and readers’ — attention. So, yes, climate scientists might exaggerate, but in today’s world, this is the only way to assure any political action and thus more federal financing to reduce the scientific uncertainty."

Quote by Steve Sawyer, identified as the “political director” of Greenpeace International: "Without urgent measures to rapidly reduce our greenhouse gas emissions, the possibility of limiting the temperature rise below a dangerous level will have disappeared within a decade."

 Quote by Chris Folland of UK Meteorological Office: “The data don't matter. We're not basing our recommendations [for reductions in carbon dioxide emissions] upon the data. We're basing them upon the climate models.”

Quote by David Frame, climate modeler, Oxford University: “Rather than seeing models as describing literal truth, we ought to see them as convenient fictions which try to provide something useful.”

Quote by Christine Stewart, former Canadian Environment Minister: “No matter if the science is all phoney, there are collateral environmental benefits.... climate change [provides] the greatest chance to bring about justice and equality in the world.”

Quote by Timoth Wirth, U.S./UN functionary, former elected Democrat Senator: “We’ve got to ride the global-warming issue. Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing in terms of economic policy and environmental policy.”

Quote by Richard Benedik, former U.S./UN bureaucrat: "A global climate treaty must be implemented even if there is no scientific evidence to back the greenhouse effect."

Quote from the UN's Own "Agenda 21": "Effective execution of Agenda 21 will require a profound reorientation of all human society, unlike anything the world has ever experienced a major shift in the priorities of both governments and individuals and an unprecedented redeployment of human and financial resources. This shift will demand that a concern for the environmental consequences of every human action be integrated into individual and collective decision-making at every level."

Quote by Ottmar Edenhoffer, high level UN-IPCC official:  "We redistribute de facto the world's wealth by climate policy...Basically it's a big mistake to discuss climate policy separately from the major themes of globalization...One has to free oneself from the illusion that international climate policy is environmental policy. This has almost nothing to do with environmental policy anymore."

Quote by Naomi Klein, anti-capitalism, pro-hysteria advocate of global warming: "So the need for another economic model is urgent, and if the climate justice movement can show that responding to climate change is the best chance for a more just economic system..."

Quote by Club of Rome: "In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill....All these dangers are caused by human intervention....and thus the “real enemy, then, is humanity itself....believe humanity requires a common motivation, namely a common adversary in order to realize world government. It does not matter if this common enemy is “a real one or….one invented for the purpose."

Quote by Maurice Strong, a billionaire elitist, primary power behind UN throne, and large CO2 producer: “Isn't the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn't it our responsibility to bring that about?” 

Quote by Gus Hall, former leader of the Communist Party USA: "Human society cannot basically stop the destruction of the environment under capitalism. Socialism is the only structure that makes it possible."

Quote by Daphne Muller, green-progressive-liberal writer for Salon: "This moment requires we the people to rethink democracy as a global mechanism for enacting policy for and by the planet."

Quote by Christiana Figueres, leader of the U.N.’s Framework Convention on Climate Change: “This is probably the most difficult task we have ever given ourselves, which is to intentionally transform the economic development model, for the first time in human history.”

Quote by Peter Berle, President of the National Audubon Society: "We reject the idea of private property."

Quote by Jack Trevors, Editor-in-Chief of Water, Air, & Soil Pollution: "The capitalistic systems of economy follow the one principal rule: the rule of profit making. All else must bow down to this rule…The current USA is an example of a failed capitalistic state in which essential long-term goals such as prevention of climate change and limitation of human population growth are subjugated to the short-term profit motive and the principle of economic growth."

Quote by Judi Bari, an American environmentalist and labor leader, a feminist, and the principal organizer of Earth First!: "I think if we don't overthrow capitalism, we don't have a chance of saving the world ecologically,"

Quote by Naomi Klein, anti-capitalism, pro-hysteria advocate of global warming: “It is the fight for a new economy, a new energy system, a new democracy, a new relationship to the planet and to each other, for land, water, and food sovereignty, for Indigenous rights, for human rights and dignity for all people. When climate justice wins we win the world that we want.

Quote by David Brower, a founder of the Sierra Club: "The goal now is a socialist, redistributionist society, which is nature's proper steward and society's only hope."

Quote by UN chief Ban Ki-moon: "Now it is the least developed world who are not responsible for this climate change phenomenon that bore the brunt of climate change consequences so it is morally and politically correct that the developed world who made this climate change be responsible by providing financial support and technological support to these people."

Quote by David Rockefeller, heir to billion dollar fortune: "We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis..."

Quote by Helen Caldicott, an Australian physician and a leading member of the Union of Concerned Scientists: "Free Enterprise really means rich people get richer. They have the freedom to exploit and psychologically rape their fellow human beings in the process...Capitalism is destroying the earth."  

Quote by Judi Dench, famous UK actress: "The need for a global structure of control in the form of a world environment court is now more urgent than ever before."

Quote by Naomi Klein, anti-capitalism, pro-hysteria advocate of global warming: “We cannot change the laws of nature. But we can change our economy. Climate change is our best chance to demand and build a better world.”

Quote by Thomas Stocker, IPCC "scientist" and climate modeler: “We need to devise a plan where all sectors of society contribute to the grand goal of de-carbonizing society.”

Quote by Club of Rome: "A keen and anxious awareness is evolving to suggest that fundamental changes will have to take place in the world order and its power structures, in the distribution of wealth and income."

Quote by Mikhail Gorbachev, communist and former leader of U.S.S.R.: "The emerging 'environmentalization' of our civilization and the need for vigorous action in the interest of the entire global community will inevitably have multiple political consequences. Perhaps the most important of them will be a gradual change in the status of the United Nations. Inevitably, it must assume some aspects of a world government." 

Quote by Gordon Brown, former British prime minister: "A New World Order is required to deal with the Climate Change crisis." 

Quote by Club of Rome:  "Now is the time to draw up a master plan for sustainable growth and world development based on global allocation of all resources and a new global economic system. Ten or twenty years form today it will probably be too late."

Quote by Lester Brown, founder of the Worldwatch Institute, and founder and president of the Earth Policy Institute: "Nations are in effect ceding portions of their sovereignty to the international community and beginning to create a new system of international environmental governance."

Quote by Dixy Lee Ray, former liberal Democrat governor of State of Washington, U.S.: "The objective, clearly enunciated by the leaders of UNCED, is to bring about a change in the present system of independent nations. The future is to be World Government with central planning by the United Nations. Fear of environmental crises - whether real or not - is expected to lead to – compliance”

Quote by UN's Commission on Global Governance: "The concept of national sovereignty has been immutable, indeed a sacred principle of international relations. It is a principle which will yield only slowly and reluctantly to the new imperatives of global environmental cooperation."

Quote by David Shearman, an IPCC Assessor for 3rd and 4th climate change reports: "Government in the future will be based upon . . . a supreme office of the biosphere. The office will comprise specially trained philosopher/ecologists. These guardians will either rule themselves or advise an authoritarian government of policies based on their ecological training and philosophical sensitivities. These guardians will be specially trained for the task."

Quote by John Holdren, President Obama's science czar: “A massive campaign must be launched to restore a high-quality environment in North America and to de-develop the United States...De-development means bringing our economic system (especially patterns of consumption) into line with the realities of ecology and the global resource situation...Redistribution of wealth both within and among nations is absolutely essential, if a decent life is to be provided for every human being."

Quote by Al Gore, former U.S. vice president, mega-millionaire, and large CO2 producer: “Adopting a central organizing principle means embarking on an all-out effort to use every policy and program, every law and institution, to halt the destruction of the environment.”

Quote by Ban Ki-Moon, UN Secretary General: "A deal must include an equitable global governance structure. All countries must have a voice in how resources are deployed and managed."

Quote by EU Environment Commissioner Margot Wallstroem: "[Kyoto protocol] is not a simple environmental issue, where you can say scientists are not unanimous. This is about international relations, this is about the economy, about trying to create a level playing field for big businesses throughout the world. You have to understand what is at stake, and that is why it is serious,..."

Quote by Robert Muller, former UN Assistant Secretary General: “In my view, after fifty years of service in the United National system, I perceive the utmost urgency and absolute necessity for proper Earth government.  There is no shadow of a doubt that the present political and economic systems are no longer appropriate and will lead to the end of life evolution on this planet.  We must therefore absolutely and urgently look for new ways.”

Quote by Jacques Chirac, former French President: “For the first time, humanity is instituting a genuine instrument [Kyoto Protocol] of global governance,”..."By acting together, by building this unprecedented instrument, the first component of an authentic global governance, we are working for dialogue and peace.”

Quote by Earth Charter, an environmental organization: "Radical change from the current trajectory is not an option, but an absolute necessity. Fundamental economic, social and cultural changes that address the root causes of poverty and environmental degradation are required and they are required now."

Quote by Hans Joachim Schellnhuber, architect of the new Germanic masterplan, the 'Great Transformation': "Either the Earth System would undergo major phase transitions as a result of unchecked human pressure on nature’s capacities and resources or a “Great Transformation” towards global sustainability would be initiated in due course. Neither transitions nor transformations will be manageable without novel forms of global governance and markets..."

Quote by UN's Commission on Global Governance: "Regionalism must precede globalism. We foresee a seamless system of governance from local communities, individual states, regional unions and up through to the United Nations itself."

Quote by Al Gore, former U.S. vice president, mega-millionaire, and large CO2 producer: "We are close to a time when all of humankind will envision a global agenda that encompasses a kind of Global Marshall Plan to address the causes of poverty and suffering and environmental destruction all over the earth."

Quote by Barbara Stocking, chief executive of Oxfam in Britain: "Funding from rich countries to help the poor and vulnerable adapt to climate change is not even one percent of what is needed. This glaring injustice must be addressed at Copenhagen in December [2009]."

Quote by Emma Brindal, a climate justice campaigner coordinator for Friends of the Earth: “A climate change response must have at its heart a redistribution of wealth and resources.”

Quote by Michael Oppenheimer, major environmentalist: "The only hope for the world is to make sure there is not another United States. We can't let other countries have the same number of cars, the amount of industrialization, we have in the US. We have to stop these Third World countries right where they are."

Quote by Louis Proyect, Columbia University: “The answer to global warming is in the abolition of private property and production for human need. A socialist world would place an enormous priority on alternative energy sources. This is what ecologically-minded socialists have been exploring for quite some time now.”

Quote by Walden Bello, leftist and founding director of Focus on the Global South: "However it is achieved, a thorough reorganisation of production, consumption and distribution will be the end result of humanity's response to the climate emergency and the broader environmental crisis."

Quote by UK's Keith Farnish, environmental writer, philosopher and activist: "The only way to prevent global ecological collapse and thus ensure the survival of humanity is to rid the world of Industrial Civilization...Unloading essentially means the removal of an existing burden: for instance, removing grazing domesticated animals, razing cities to the ground, blowing up dams and switching off the greenhouse gas emissions machine."

Quote by James Lovelock, known as founder of 'Gaia' concept: “I have a feeling that climate change may be an issue as severe as a war. It may be necessary to put democracy on hold for a while.”

Quote by Club of Rome: "Democracy is not a panacea. It cannot organize everything and it is unaware of its own limits. These facts must be faced squarely. Sacrilegious though this may sound, democracy is no longer well suited for the tasks ahead. The complexity and the technical nature of many of today’s problems do not always allow elected representatives to make competent decisions at the right time."

Quote by Rowan Williams, Archbishop of Canterbury: “We must support government coercion over enforcing international protocols and speed limits on motorways if we want the global economy not to collapse and millions, billions of people to die.”

Quote by Paula Snyder, an America promoter of green causes: "Greed is the enemy - the underlying problem is greed, and that leads into most of the problems with the ecological system and the political system...I wish I could make a total redistribution [of wealth]...Things are going to change. They have to."

Quote by Jeffery Sachs, Columbia University, Director of The Earth Institute: "Obama is already setting a new historic course by reorienting the economy from private consumption to public investments...free-market pundits bemoan the evident intention of Obama and team to 'tell us what kind of car to drive'. Yet that is exactly what they intend to do...and rightly so. Free-market ideology is an anachronism in an era of climate change."

Quote by René Dubos, French scientist, environmentalist, author of the maxim "Think globally, act locally": "Our salvation depends upon our ability to create a religion of nature."

Quote by Rajendra Pachauri, head of the UN's Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) from 2002 to 2015: “For me the protection of Planet Earth, the survival of all species and the sustainability of our ecosystems is more than a mission. It is my religion and my dharma.”

Quote by Al Gore, former U.S. vice president, mega-millionaire, and large CO2 producer: "The fate of mankind, as well as religion, depends on the emergence of a new faith in the future. Armed with such a faith, we might find it possible to resanctify the earth."

Quote by Mikhail Gorbachev, communist and former leader of U.S.S.R.: "I envisage the prinicles of the Earth Charter to be a new form of the ten commandments. They lay the foundation for a sustainable global earth community."

Quote by Prabhath P., environmentalist and member of Intuition Network: "The spirit of our planet is stirring! The Consciousness of Goddess Earth is now rising against all odds, in spite of millennia of suppression, repression and oppression inflicted on Her by a hubristic and misguided humanity. The Earth is a living entity, a biological organism with psychic and spiritual dimensions."

Quote by Club of Rome: "The greatest hope for the Earth lies in religionists and scientists uniting to awaken the world to its near fatal predicament and then leading mankind out of the bewildering maze of international crises into the future Utopia of humanist hope."

Quote by David Suzuki, celebrity scientist, alarmist extraordinaire: “All life on Earth is our kin. And in an act of generosity, our relatives create the four sacred elements for us.”..."We have become a force of nature...Not long ago, hurricanes, tornadoes, floods, drought, forest fires, even earthquakes and volcanic explosions were accepted as "natural disasters or "acts of God."  But now, we have joined God, powerful enough to influence these events."

Quote by Robert Muller, former UN Assistant Secretary General: "Little by little a planetary prayer book is thus being composed by an increasingly united humanity seeking its oneness. Once again, but this time on a universal scale, humankind is seeking no less than its reunion with 'divine,' its transcendence into higher forms of life." 

Quote by Maurice Strong, a wealthy elitist and primary power behind UN throne, and large CO2 producer:  "It is the responsibility of each human being today to choose between the force of darkness and the force of light. We must therefore transform our attitudes, and adopt a renewed respect for the superior laws of Divine Nature."

  

 

1 liker  
Svar
Kommentar #33

Njål Kristiansen

144 innlegg  19752 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
At man er opptatt av at plast forurenser er vel og bra , men er problemets størrelse  objektivt fremstilt  ?

Spørsmålet er ikke plast eller ikke plast, men om at man ikke skal forsøple med den. Plast bør gå til resirk eller forsvarlig avfallsbehandling. Akkurat nå er oljen så billig at det lønner seg bedre å lage ny plast fremfor resirk, men dette kan snu. Da må man være sterkere på innsamling og destruksjon så langt det lar seg gjøre. I dag kan ikke samfunnet fungere uten plast. Vi må bare finne ut av hvordan vi skal håndtere nedsidene av spørsmålene rundt. 

Svar
Kommentar #34

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Fine grupperinger. Litt generelle, men nyttige.

Svar
Kommentar #35

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

– En halv meter ned i sanden, finner vi 40-50 år gammel plast

Publisert 10 måneder siden
Svar
Kommentar #36
Kommentar #37

Marianne Solli

16 innlegg  1329 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Huff, bilder sier mer enn ord.

Svar
Kommentar #38

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Vil erstatte plast med spiselig mirakelmateriale

Publisert 9 måneder siden
Svar
Kommentar #39

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Har ryddet 434 tonn strandsøppel – nå skal det forskes på hvor det kommer fra

Publisert 8 måneder siden
1 liker  
Svar
Kommentar #40

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Plasthavet: NRK-dokumentar

Publisert 7 måneder siden
Svar
Kommentar #41

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Dette filteret kan fjerne mikroplast fra vann

Publisert 7 måneder siden
1 liker  
Svar
Kommentar #42

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Ny studie: Plasten som flyter rundt i havet gjør dobbel skade på dyrelivet

Publisert 6 måneder siden

https://www.nrk.no/nordland/ny-studie_-plasten-som-flyter-rundt-i-havet-gjor-dobbel-skade-pa-dyrelivet-1.13836580

 

"– Det er snakk om mange forskjellige typer miljøgifter. I tillegg er nivåene som er funnet på et høyere nivå enn det som er kjent kan gi negativ effekt på dyrelivet.
Med andre ord kan man ha en overføring av miljøgifter fra plast og mikroplast til marine organismer som tar søppelet for å være mat, sier han.
– Det gir en god mulighet for at det ender opp i næringskjeden, og eventuelt på bordet til oss mennesker gjennom sjømaten som vi spiser."

1 liker  
Svar
Kommentar #43

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Nanoplast kan gi fisk hjerneskade

Publisert 6 måneder siden
1 liker  
Svar
Kommentar #44

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Har investert 1500 milliarder i plastproduksjon på åtte år

Publisert 6 måneder siden
1 liker  
Svar
Kommentar #45

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

– Verre med plast i elver

Publisert 6 måneder siden

https://forskning.no/2018/01/verre-med-plast-i-elver-og-sjoer/produsert-og-finansiert-av/ntnu

Ved McDonalds ved mjøsstranda på Gjøvik koster det mer å spise på restauranten enn ved mjøskanten, derfor tar mange kunder med seg burgermenyene ned til Mjøsa, hvor de kaster fra seg dette. All denne burgerembalasjen blåser deretter ned i Hunnselva eller ut i Mjøsa. Det burde være motsatt, slik at det ble billigere å spise inne i restauranten enn ved elva og Mjøsa, hvor man har kontroll på søppelet. Tipper det havner flere hundre liter plastavfall i Mjøsa bare fra McDonalds restaurant på Gjøvik!

1 liker  
Svar
Kommentar #46

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Fant mikroplast i gourmetsalt

Publisert 5 måneder siden
1 liker  
Svar
Kommentar #47

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Koraller blir lettere syke i nærheten av plast

Publisert 5 måneder siden
Svar
Kommentar #48

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Urovekkende mye plast i Arktis

Publisert 5 måneder siden
1 liker  
Svar
Kommentar #49

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Tusenvis av plastbiter flyter mot Arktis

Publisert 4 måneder siden
2 liker  
Svar
Kommentar #50

Øyvind Holmstad

189 innlegg  688 kommentarer

Mikroplasten synker til havets bunn

Publisert 4 måneder siden

https://forskning.no/forurensning/2018/02/mikroplasten-synker-til-havets-bunn

"90 prosent av plastbiter i havet havner på sjøbunnen, ifølge en fersk studie. Miljødirektoratets Ellen Hambro er skremt av tallene."

1 liker  
Svar

Siste innlegg

Fra oversett til overbetont
av
Pål Repstad
rundt 1 time siden / 25 visninger
0 kommentarer
Takk, adjø og farvel
av
Per Arne Dahl
rundt 1 time siden / 105 visninger
1 kommentarer
Realpresens eller preteritum
av
Tormod Wasbø
rundt 1 time siden / 34 visninger
0 kommentarer
Ingen raske løsninger
av
Joav Melchior
rundt 4 timer siden / 309 visninger
1 kommentarer
Mirakelpredikantene
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 492 visninger
4 kommentarer
Vi har henne ikke
av
Håvard Nyhus
rundt 16 timer siden / 932 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Fra oversett til overbetont
av
Pål Repstad
rundt 1 time siden / 25 visninger
0 kommentarer
Takk, adjø og farvel
av
Per Arne Dahl
rundt 1 time siden / 105 visninger
1 kommentarer
Realpresens eller preteritum
av
Tormod Wasbø
rundt 1 time siden / 34 visninger
0 kommentarer
Ingen raske løsninger
av
Joav Melchior
rundt 4 timer siden / 309 visninger
1 kommentarer
Mirakelpredikantene
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 492 visninger
4 kommentarer
Vi har henne ikke
av
Håvard Nyhus
rundt 16 timer siden / 932 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Daniel Krussand kommenterte på
Takk, adjø og farvel
8 minutter siden / 105 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Ingen raske løsninger
12 minutter siden / 309 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Ernas Trump-problem
24 minutter siden / 1785 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Samarbeid, samkvem og samliv med syndere
31 minutter siden / 224 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 6061 visninger
Kjetil Nilsen kommenterte på
Israel og boikott
rundt 1 time siden / 1400 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Israel og boikott
rundt 1 time siden / 1400 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 6061 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 2 timer siden / 3740 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 6061 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Israel og boikott
rundt 2 timer siden / 1400 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Vi har henne ikke
rundt 2 timer siden / 932 visninger
Les flere