Trond Bakkevig

18

Det Martin Enstad går utenom

Presten er leder – som prest – av gudstjenester og kirkelige handlinger. Det er det viktigste menigheten gjør. Det er det viktigste presten gjør. Det er på grunn av disse handlinger vi er kirke.

Publisert: 13. des 2016

Innlegget fra Martin Enstad, Presteforeningens leder, (Vårt Land 7. desember) er først og fremst karakterisert av de spørsmål han går utenom.

Jeg har både i mitt forrige innlegg (Vårt Land 5. desember) og i tidligere diskusjoner med ­Enstad bedt han reflektere teologisk over hva en prest er, hva ordinasjonen betyr i forhold til arbeidstid og forpliktelser, og nå sist i forhold til lederskap i kirken.

• Les Martin Enstads svar til to kirkeverger: Presten – den naturlige leder

Men Enstad går utenom. Kan vi da konstatere at Den norske kirkes presteforening ikke er i­nteressert i teologisk refleksjon over presten og hans eller hennes tjeneste?

Profesjonskamp. Hvis ikke Presteforeningen er interessert i ordinasjon og pastoralteologi, kan Den norske kirke nøkternt konstatere at Presteforeningens innspill er rene fagforeningsinnspill. Enstads ønske om at sokne­presten skal være daglig leder i menigheten bør ikke leses som annet enn ledd i en profesjonskamp – selv om jeg ser Enstad benekter det.

Enstad ber oss se til Sverige fordi soknepresten der er både daglig leder og medlem av ­menighetsrådet. Men ønsker vi det slik? Og er det mulig å gjøre det slik?

Enstad svarer ikke på mitt spørsmål om Forvaltnings­loven. Den gjelder i kirken – og det er intet som tyder på at Kirke­møtet vil ønske å ta den ut av Den norske kirkes regelverk. Mener ­Enstad – eller Den norske kirke – det er ønskelig at samme person både er ­ansvarlig saksforbereder og sitter i det ­organ som gjør vedtak i de samme ­saker? Kirke­rådets ­direktør sitter hverken i Kirkemøtet ­eller i Kirkerådet. ­Direktøren har gjort sine saker på forhånd. I andre sammenhenger­ ville vi kalt personen inhabil hvis vedkom­mende billed­lig talt sitter på begge sider av bordet. Jeg leser gjerne ­Enstads argument om at det motsatte er tilfelle. Jeg leser gjerne noen ­refleksjoner over hvordan Enstad tenker at ­andre i menighetens stab vil oppfatte dette.

Underlagt. En person som er saksforbereder og daglig leder for menighetsrådet, er også underlagt menighetsrådet. Konsekvensen av Enstads syn er at prester er underlagt menighetsrådet. Da har ikke presten lenger sin uavhengighet og frihet i forhold til menigheten og menig­hetsrådet. Hovedanliggendet i tanken bak tanken om samspillet mellom embete og råd, er at prestens forpliktelse ligger i ­ordinasjonsløftet – ikke i vedtak i menighetsrådet.

Enstad skriver at den faglig­e og ideologiske (hva er det?) ­ledelse trenger god administrativ kompetanse ved sin side. Men denne kompetansen vil i et slikt tilfelle ikke være den ansvarlige ledelse. Den daglige leder har ansvar overfor styrende organer og rettslig ansvar.

Går utenom. Enstad går utenom spørsmål som handler om arbeidstid. En daglig leder er ­ansvarlig for arbeidsplaner, tidsbruk, ferieplaner, vikarinnkallelser, regnskap, utleievirksomhet, vedlikehold og mye annet. Til tross for «god administrativ kompetanse ved sin side», er daglig leder likevel ansvarlig. Det krever tid.

Enstad har, i beste sendetid, truet med at manglende bevilgninger til Den norske kirke­ kan føre til at pårørende må vente, lenge, med å få begravet sin kjære.­ Selv om sokneprester skulle få lederlønn, er arbeidstiden fremdeles 35,5 timer.

Vi har ennå til gode å høre hvordan Enstad vil ordne det slik at sokneprestenes daglige ledelse­
ikke skal stjele tid fra det prestene er ordinert til å gjøre – og lede. Enstad forflytter prestens ledelse til det andre kan gjøre. Vi bør konsentrere oss om det vi er utsendt av kirken til å gjøre.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 13.12.2016

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere