Siri Fuglem Berg

11

Hvorfor leger ikke bør drepe pasienter

Jeg kan ikke forklare hvorfor dette instinktet mot å drepe er så altoverskyggende. Jeg bare mener – og føler: Drap er og blir galt.

Publisert: 12. des 2016

Debattredaktør i Morgenbladet, Marit K. Slotnæs, etterlyser flere­ motstemmer til Ole Martin­ Moen i debatten om eutanasi (medisinsk drap utført av lege etter pasientens ønske) og legeassistert selvmord. Men som alltid når en part regnes som moderne og fremadrettet, vil vi som er motvillige til utviklingen fremstå som bakstreverske og håpløst utdaterte – som moralister. Det blir fort kjedelig i debatten, vi skaper ikke overskrifter. Legene Morten Horn og Morten Magelssen holder stand, ære være dem for det – Magelssen med sitt kristne utgangspunkt, Horn med sitt human-etiske.

Så har vi oss som bare kan skilte med en innebygd, instinktiv motvilje mot selvmord og drap, som mener at menneskeverdet er ukrenkelig, at det å ta liv er galt, uten en sikker gudetro å vise til. Jeg kan ikke forklare hvorfor dette instinktet er så altoverskyggende. Jeg bare mener – og føler: Drap er og blir galt.

Forståelse. Man kan ha forståelse for drap i selvforsvar, og for medlidenhetsdrap i nødsituasjoner som krig eller større
katastrofer, der man må velge mellom å la et medmenneske dø i fryktelige smerter­ og å drepe dem raskt for å hindre en ­ellers grusom død. Men å slutte fra det til at ­eutanasi bør legaliseres, blir veldig galt; pasienter innlagt på sykehus befinner seg ikke i slike nødsituasjoner.

Medisinske fremskritt gjør at kroppslige smerter så å si alltid lindres når kompetansen og ressursene finnes; hos døende har man også behandlingsmuligheten lindrende sedering i livets sluttfase, der pasientens bevissthet reduseres så mye at han eller hun ikke lenger opplever symptomene som utålelige. Og ser vi til Belgia og Nederland, er ikke lenger smerte blant hovedgrunnene til at folk velger eutanasi; langt viktigere er tap av autonomi og psykososiale faktorer. Dessuten: En lov som åpner for eutanasi kun for uhelbredelig syke i terminalfasen vil også være diskriminerende og stride mot prinsippet om selvbestemmelse. Hvorfor skal kun en liten gruppe individer, og for 
eksempel ikke dem med utålelig kronisk og psykisk lidelse, kunne regissere sin egen død? Hvem definerer uutholdelig lidelse?

Sverge. Hippokrates gjorde noe lurt den gang han skilte hekseri og trolldomskunst fra legekunsten. Legene hadde midler til både å ta liv og redde liv, nå måtte de sverge­ på at de kun ville bruke sin kunnskap i livets favør. Slik bør vi fortsette. Leger må ha fokus på å hjelpe pasienten til et godt liv, på tross av sykdom, alderdom og andre lyter. Så fort man åpner for at leger skal kunne ta pasienters liv, risikerer man å ødelegge pasienters tillit. Hvordan kan vi da stole på at vi får optimal behandling? Jeg tror også vi vil ødelegge noen grunnleggende verdier i samfunnet – vår medmenneskelighet og syn på menneskeverdet.

Selv om jeg er lege, har jeg både som pasient og pårørende opplevd utidig press fra helsepersonell: For å holde tilbake livsnødvendige medisiner i den hensikt å framskynde døden hos mine nære og kjære, samt et avsindig abortpress da mitt barn i magen hadde en kromosomfeil. Parallelt er det overveiende sannsynlig at en legalisering av eutanasi vil føre til at enkelte pasienter kan føle seg presset til å velge dette.

Presset. Presset vil komme både fra helsepersonell og fra omgivelsene – det vil ligge der som en klam hånd over oss fra den dagen det legaliseres. Da håper jeg i det minste at man holder legene utenfor, at andre aktører tar over, og at man lager egne eutanasiklinikker. Jeg vil også ­ønske meg reservasjonssykehus – sykehus der helsepersonell ikke ønsker å ta del i eutanasi eller bidra til selvmord. Jeg vil aldri kunne ha tillit til leger som godtar slik praksis.

Mest av alt håper jeg at vi i Norge velger å opprettholde det eldgamle skillet mellom legekunst og sort magi, og at drap og medvirkning til selvmord forblir ulovlig.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 12.02.2016

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Statens maktområde skal utvides ?

Publisert nesten 4 år siden
Siri Fuglem Berg. Gå til den siterte teksten.
Presset vil komme både fra helsepersonell og fra omgivelsene – det vil ligge der som en klam hånd over oss fra den dagen det legaliseres.

Takk for et våkent innspill om forslag til ny  moderne politisk og juridisk ukultur.

Blir først dette legalisert så vil det bli meget vanskelig å reversere prosessen , slik vi har sett i flere logikkstridige politiske påfunn. Byråkratiets bord fanger. Er noe slikt lovfestet , så kan det fort utarte seg - det skorter så sannelig  ikke på politisk uforstand.

Mektige Moses ! 

Det er heller ikke logisk ved lov å pålegge helsepersonell til å ta livet av folk. Noe slikt vil rokke ved hele vårt kristne kulturgrunnlag og respekten for menneskelivet.

Kanskje vi ender opp  med en slags konstituert "Chief Hangman"?

Bare tanken på at politikere og jurister skulle overta styringen over liv og død her til lands burde skremme vannet av de fleste. 

Nei takk !

2 liker  
Kommentar #2

Pål Georg Nyhagen

216 innlegg  1811 kommentarer

Hykleri og etisk lappverk

Publisert nesten 4 år siden

At leger har en oppfatning at dødshjelp er galt er selvsagt et sunnhetstegn. Dog er det ikke et sunnhetstegn at etikken er høyst situasjonsbetinget, dvs et gedigent lappverk. I dag forekommer det livsavsluttende inngrep gjennom aborter. Også av fostre med Downs syndrom og sågar tvillingaborter (!). Her finnes det tusenvis av medmennesker i vorden som ikke har ytret det minste om at de ønsker å dø. 

Dvs legeassistert død er galt kun i den grad man har evne og mulighet til å ytre et slikt ønske.

1 liker  
Kommentar #3

Siri Fuglem Berg

11 innlegg  226 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Det er vel ikke akkurat det jeg skriver. Det at man påpeker at det er galt å ta liv selv om noen ber om å bli drept, betyr ikke at man syns det er noe riktigere å ta livet av noen som ikke har bedt om det. Faren for en utvidelse av medisinske drap til ikke-samtykke kompetente, som pasienter med demens, eller barn og babyer, er absolutt til stede dersom man innfører eutanasi, noe vi allerede ser i Belgia og Nederland.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere