Sindre Rudshaug

27

Klimahysteriet

Hvor langt har vi kommet i klimahysteriet? “First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.”

Publisert: 11. des 2016

Rasjonelle/klimaskeptikere har måttet tåle både å bli ignorert og latterliggjort. Vi har gått over til fase tre hvor vi blir aktivt motarbeidet. I USA forsøkte man før sommeren å få kriminalisert klimaskepsis :

http://dailysignal.com/2016/03/10/attorney-general-lynch-looking-into-prosecuting-climate-change-deniers/

Det er vel egentlig ikke overraskende at venstrevridde forsøker å sette meningsmotstandere i fengsel. Marxister drepte oss rasjonelle hvis vi går 100 år tilbake og hadde sikkert gjort det fortsatt om de hadde hatt muligheten.

Så nå må vi simpelthen vente på fase fire, hvor de irrasjonelle forsøker å krype over til en rasjonell posisjon ubemerket. Virkeligheten kommer stort sett alltid for en dag, selv om postmodernister gang på gang forsøker å avvise den og konstruere en virkelighet de selv liker bedre.

Det ser ut som om vi må kjempe denne kampen mellom den irrasjonelle venstresiden og den langt mer rasjonelle høyresiden gang på gang på gang på gang. Det er kanskje slik det er å være Yin, man kommer ikke utenom Yang.

Den mest seiglivede av de venstrevridde eksperimentene er åpenbart sosialisme. En historisk tankefeil som det ser ut til at vi kanskje må leve med et uendelig antall år selv om den har feilet et uendelig antall ganger og fortsetter å feile. Det er på en måte en aksiomatisk sannhet, selv om den svikter enhver filosofisk gjennomgang eller etisk test.

Islam har nå vokst seg så stort og stygt i den vestlige verden at flukten fra multikulti har blitt påtagende. Tidligere islamapologeter som Jan Guillou kryper over streken i disse dager. Med borgerkrigsliknende tilstander i flere europeiske stater – en tilstand de irrasjonelle fortalte oss ALDRI ville komme, men som altså er her etter et tiår med mye migrasjon – er det vanskelig å hevde at islam=fred. Jeg hører det ikke gjentatt like ofte i disse dager. Document.no opplyser nordmenn med harde fakta om hva som skjer i Europa, der norske medier benekter.

Klimahysteriet befinner seg som jeg påviser i fase tre. Med inntoget av mer rasjonelle ledere etter protestvalg i mange land og flere kommende valg, ser det ut som om vi snart kommer over i fase fire, etterhvert som finansiering av klimatroende «forskere» avsluttes. I Nederland beveger Geert Wilders seg mot en dominerende posisjon. Når tunge stater som England, USA, Frankrike og Tyskland, snart etterfulgt av Østerrike, Nederland, m.fl avslutter den politisk korrekte galskapen vil irrasjonelle ideer bli byttet ut med rasjonelle. Pendelen svinger - trenden er politikerforakt, dvs eliteforakt, for man finner seg simpelthen mer sannferdige politikere.

Rasjonelle har vunnet kampen mot islam og klimahysteriet, det eneste spennende som gjenstår nå er når den endelige seieren vil bli fastslått og det å sitte og observere flukten for de mange politisk korrekte som vil forsøke å berge noe av troverdigheten sin. Hele den politiske eliten, media, akademia og deler av kirken må nå foreta en gedigen snuoperasjon. Det skal bli gøy å sitte i baksetet og kommentere den, henge ut den ene irrasjonelle etter den andre.

Hvis mange nok hadde klart å trekke konklusjonen at sosialisme er den største, farligste og mest irrasjonelle ideen de venstrevridde har produsert, så kunne vi ihvertfall ha begrenset dens betydning noe mer. Marxister vil alltid og på alle måter forsøke å etablere sosialisme – gjennom ufattelige mengder vold eller med umerkelige lovendringer som i dag. Her må Yin alltid være våken og på vakt, for Yang arbeider virkelig utrettelig for sitt endelige mål. Ingen islamist overgår en sosialist i å være motivert for det endelige, fullkomne samfunn – Utopia.

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Publisert for rundt 1 time siden / 29 visninger.

Rasjonelle/klimaskeptikere har måttet tåle både å bli ignorert og latterliggjort. Vi har gått over til fase tre hvor vi blir aktivt motarbeidet. I USA forsøkte man før sommeren å få kriminalisert klimaskepsis :

Den menneskeskapte klimamyten er den marxistiske versjonen av helvete. De trenger den for å få inn avgifter. "Hvis ikke du sorterer søppela og betaler klima-avlat, vil du brenne opp i klimaets menneskeskapte inferno av flammer"

Det kan umulig være riktig å fortelle barn om klima. De kan få traumatiske opplevelser. Er det ikke det de vil ha det til når det gjelder kristendom?

5 liker  
Kommentar #2

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
De trenger den for å få inn avgifter.

Martin Armstrong skriver mye om The Great Tax Hunt og hva slags elendighet det vil medføre.

https://www.armstrongeconomics.com/category/world-news/taxes/

Det er de som tror at kaka er finitt og at det er om å gjøre å skaffe seg den største biten=nullsumspill og så er det de som tror at vekst og fall, effektivisering og endring er mulig og bra. 

Hvor ligger du på en skala mellom null og hundre prosent når det gjelder total individbeskatning? Hva bør staten klare seg med for å drive virksomheten sin?

Kommentar #3

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Hvor ligger du på en skala mellom null og hundre prosent når det gjelder total individbeskatning? Hva bør staten klare seg med for å drive virksomheten sin?

Sånn i utgangspunktet, synes jeg det høres rettferdig ut at alle betaler 10% skatt flatt.

Jeg husker hvor urettferdig det føltes da jeg var ferdig med utdannelsen og hadde gått mange år uten inntekt. Så etterhvert begynte jeg å tjene litt over gjennomsnittet og da slo toppskatten inn. Jeg var visstnok rik! Jeg eide jo ikke nåla i veggen. Hadde bare et stort studielån.

1 liker  
Kommentar #4

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jeg er jo liberalist og hevder prinsipielt 0% skatt, men jeg hadde ikke jobbet så iherdig imot velferdsstaten hvis det var en 10% flat skatt uten for store innkrevingskostnader. Godt at også andre synes det har gått altfor langt. Sosialistene skal jo alltid "bare ha litt mer", men vi som vet at behov er uendelige og ressurser begrensede, vet også at grensen for en skattekåt sosialist faktisk er 100% - på sikt. Bare litt mer i dag og så litt mer i morgen og så..... Årsaken til at man ikke kommer unna 100% er at sosialisme aldri kan nå Utopia, men den vil aldri slutte å prøve.

Kommentar #5

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

CO2 er tyngre enn O2

Publisert nesten 4 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Klimahysteriet befinner seg som jeg påviser i fase tre.

Bra! 

De grønne eller hva en skal kalle de for, har dessverre en dårlig forståelse av kjemi. De vet ikke eller vil ikke innrømme det at CO2 er tyngre enn O2 på grunn av carbon atomet. De vet heller ikke eller vil ikke innrømme at gjennom Fotosyntesen omdannes CO2 til O2. Det skjer her på bakken gjennom planter og alger. Derfor er ikke CO2 i atmosfæren. Det er her nede på jordoverflaten. 

CO2 er kullsyre som vi har i brus og øl og er følgelig ikke skadelig.


1 liker  
Kommentar #6

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Keiserens nye klær.

Publisert nesten 4 år siden

Dette er marxsismen ødeleggende tankegang. Å være Gud lik og å tro at man kan rydde opp i naturen bare man pøser på med nok penger. Dette er  grandiose tanker på lik  linje med månelandingen og med rensing fra dag 1.

Jeg skrev i en kommentar at klimaet endrer seg forandrer seg fra bunn av havene  til toppen av atmosfæren.

Det settes varmerekorder på Svalbard (20 grader over normalen) og isen smelter ved polene.

Det som driver oppvarmingen er varmen fra havet og ikke så mye at C02 bremser utstråling fra jorda (8%).

Vi vet ikke hva som er årsaken til oppvarmingen. Kan det være underjordiske vulkaner eller at varmt sjøvann slippes ut fra jordens indre?

Det er ingen som kan forklare dette!

Når vi ikke kjenner årsakene kan vi  heller ikke sette inn de riktige  tiltakene.

Men det pøses på milliarder under budjettbehandlingen og vi vet ikke om tiltakene virker.

Hegnar skriver:

«Vedtaket er dessverre verre enn vi trodde. Skulle innblandingen skje, må det båndlegges mellom ni og ti millioner mål med raps-produksjon bare for å få frem de nødvendige biodrivstoffliterne. Dette er ingen spøk. Ni til ti millioner mål med dyrket mark tilsvarer omtrent all dyrket mark i Norge!» skriver Hegnar.

2 liker  
Kommentar #7

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
isen smelter ved polene.

Ifølge NASA øker isen ved den overlegent største polen: Antarktis

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/nature/nasa-reports-antarctic-sea-ice-reaches-new-record-maximum/

Noen sider vi allerede er inne i en ny påbegynt mini-istid:

http://dailycaller.com/2016/10/31/the-next-little-ice-age-is-already-here-russian-scientist-claims/

Historiske dokumenter sier at Antarktis har samme størrelse idag som for over 100 år siden: https://www.armstrongeconomics.com/international-news/nature/logbooks-of-1901-expedition-confirm-there-is-no-global-warming/

Ny istid, ikke oppvarming.

1 liker  
Kommentar #8

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Ifølge NASA øker isen ved den overlegent største polen: Antarktis

Hmm, men hva sier NASA om isen på Grønland?

Kommentar #9

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

De leter i blinde.

Publisert nesten 4 år siden


BBC skriver om fersk forsking som viser at i 2014 og 2015 har det vært en veldig stor økning av metan i atmosfæren og ingen vet hvorfor!

En har  ingen tiltak for å redusere metanutslipp.

Mens CO₂ er kjent som den store «klimasynderen», har metan gjerne kommet litt i skyggen. Men metan står for en betydelig del av den globale oppvarmingen, og jordbruk, avfallsdeponier og olje- og gassvirksomhet er de største kildene til metanutslipp.

I tillegg frykter klimaforskerne at den globale oppvarmingen skal frigjøre mye metan som nå ligger i frossen myr og tundraen

Robert Jackson ved Stanford University i USA sier til BBC at verden må få kontroll over metanutslippene, eller så kan innsatsen for å få ned CO₂-utslipp bli spist opp av metanutslipp.


Kommentar #10

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Kanskje vi kunne kompensert for kommende mini-istid med metan-utslippene?

Kommentar #11

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Ferdig snakka.

Publisert nesten 4 år siden

Nordmannen Ivar Giæver mener klimasaken er blitt den nye religionen den kan ikke diskuteres, den er ferdig snakka.

Temperaturen har vært kostant de siste 18 årene, men temperaturen går opp hos klimafantastene fordi de plutselig har med målingene fra havet.

Og det passer jo bra for temperaturen i havene har gått opp. 

Nobel laureate Ivar Giaever's speech at the Nobel Laureates meeting 1st July 2015.

Ivar points out the mistakes which Obama makes in his speeches about global warming, and shares other not-well known facts about the state of the climate.

Kommentar #12

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

I kommentar #7 skriver du "Ny istid, ikke oppvarming.", og nå om "kommende mini-istid". Ettersom det på globalt nivå smelter mer is enn det dannes is, hvordan mener du at det indikerer en kommende mini-istid?

I kommentar #7 skriver du også hva NASA sier om isen i Antarktis, men jeg vet ikke hvorfor du ikke tar med hva NASA sier om isen på Grønland (som jeg også nevnte i min kommentar #8).

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere