Thea Elisabeth Haavet

3

Ni av ti kristne på flukt

Kirkelederne ber oss i Vesten om å tørre å snakke om det reelle problemet - at kristne i Midtøsten ses på som andre- og tredjerangs borgere.

Publisert: 5. des 2016  /  2234 visninger.

Kirken i Midtøsten er under sterkt press, og sannsynligvis er situasjonen­ verst i Syria­ og Irak. En fersk rapport fra Kirkens­ Nødhjelp og Kirkenes Verdensråd viser at 90 prosent av alle kristne og jesidier nå er på flukt, mange av dem internt eller i nabolandene.

Hvordan kan vi i Vesten være med på å hindre at kristne forlater regionen for godt? Og hvordan kan vi være med å gi dem trygghet og et verdig liv i sine hjemland? Kirkeledere og lokale­ partnere som Stefanus-alliansen har kontakt med, har klare­ ønsker­ for hvordan vi kan hjelpe­ dem til å bli i regionen. La oss lytte til dem. Her er deres ønskeliste­.

Sviktet. Mange kristne i disse områdene føler at verdenssamfunnet har sviktet dem. Særlig sårt er det at «de kristne» landene i Vesten ikke har gjort mer for å støtte og hjelpe dem.

De ber om at vi taler deres sak overfor våre myndigheter, og legger press på dem for å handle. Og de ber oss om å vise at vi bryr oss gjennom å be, og kanskje til og med komme på besøk. Hva om biskopene i Den norske kirke dro på solidaritetsbesøk til Irak? Eller besøker kristne flyktninger i Libanon eller Jordan?

Mange kristne flyktninger søker­ til kirkene i disse nabolandene for å få hjelp. De lokale­ kirkene gjør alt de kan for å bistå­, men overveldes av behovene­. Disse menighetene ber om vår støtte. La vestlige menigheter adoptere hver sin menighet i Midtøsten, anbefaler en assyrisk­ kirkeleder. Kan de kristne flyktningene få hjelp til et verdig liv i regionen så lenge krisen pågår, er det mye større sjanse for at de senere kan returnere til sine hjemland.

Beskyttelse. Å fjerne IS fra Syria og Irak, er ikke nok til at de kristne vil føle seg trygge. De spør seg: Hvilke garantier har vi for at det samme ikke gjentar seg igjen om noen år? Og er det da noen som vil beskytte oss?

Mange kristne i Irak ber nå det internasjonale samfunnet om hjelp til å sørge for at de får reell beskyttelse. De opplever at både irakiske og kurdiske sikkerhetsstyrker har sviktet dem samtidig som naboene har vendt seg mot dem og overtatt deres hjem og eiendeler. Nå ønsker­ de sikkerhetsgarantier fra en aktør­ de kan stole på. Noen jobber­ for at Niniveh-sletta skal bli en internasjonalt­ beskyttet sone for kristne og andre minoriteter, med selvstyre og egen sikkerhetsstyrke.

Gjenoppbygging. Kirkeklokkene ringer igjen på Niniveh-sletta og i noen kristne områder i Syria, men det betyr ikke at folk kan flytte tilbake. Bygninger er ødelagt og ramponerte. Det finnes­ ikke lenger vann og strøm. Store områder er minelagt.

En mini-marshall-plan for gjenoppbygning av de kristne og jesidienes områder, er ett av forslagene fra lokale kirkeledere. Som en del av dette ønsker de seg investering i arbeidsplasser og næringsutvikling i deres historiske områder. «Vi ønsker at kristne i Vesten skal støtte våre minoritetssamfunn direkte, ikke gjennom myndighetene som er korrupte», har vi fått høre.

Mange kristne har opplevd å bli trakassert og diskriminert lenge før IS kom på banen, særlig i Irak. De peker på at nedlatende og fiendtlige­ holdninger til annerledestroende­ er utbredt. Kristne er vant til å bli kalt «griser», «vantro» og høre hatefulle­ ytringer fra moskeene­. Hvis minoritetene­ hadde blitt respektert­ av majoritetsbefolkningen­, hadde ikke IS fått så stort handlingsrom, hevder Emanuel Youkhana, en sentral kirkeleder fra den østlige assyriske kirken.

Massakrer. Youkhana peker­ på at kristne har opplevd massakrer­ og forfølgelser igjen og igjen opp gjennom århundrene­. «Det er et historisk problem i Midtøsten at de bruker radikal islam mot oss kristne og at vi blir sett på som andre- eller­ tredjerangsborgere­», sier en kristen parlamentariker.

Kirkelederne ber oss i Vesten om å tørre å snakke om dette reelle­ problemet! Flere mener løsningen er å begynne med holdningsarbeid rettet inn mot den oppvoksende generasjon med vekt på toleranse for religiøst mangfold i lærebøker og i skolesystemet. I tillegg bør hatefulle ytringer kriminaliseres og straffeforfølges.

Nødhjelp. Både i Syria og Irak har kristne spilt en viktig rolle gjennom høyt respekterte skoler­ og sykehus, og en over gjennomsnittet godt utdannet befolkning. De siste «kriseårene» har kirkene­ spilt en svært viktig rolle med sin nødhjelp.

I Syria er kirken nå den nest største humanitære aktøren. Hjelpen gis til alle, uavhengig av religiøs bakgrunn. Kirke-lederne i landet ber oss støtte dette diakonale engasjementet. Det er med å legitimere et kristent nærvær, bygge et godt omdømme­ for de kristne og hindre­ forfølgelse­ i framtiden. «Vi kristne er kalt til å være vitner­ for Kristus i våre hjemland. Vi appellerer til våre søsterkirker­ rundt omkring i verden­ om å støtte oss i dette arbeidet,» sier en kirkeleder­ og avslutter: «Vi ønsker ikke at våre kirker skal bli museum, men levende­ kirker som viser nåde til alle.»

11 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Viktig innlegg. Det er dessverre lite som tyder på at de store kirkene i Vesten vil gjøre svært mye. For det vil uunngåelig føre til verbal konfrontasjon med islam, religions-og ideologiparaplyen som jo er hovedgrunnen til problemene. Men kanskje kan engasjerte organisasjoner og kristne grupper ta opp hansken?

3 liker  
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

207 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Thea Elisabeth Haavet. Gå til den siterte teksten.
Kirken i Midtøsten er under sterkt press, og sannsynligvis er situasjonen­ verst i Syria­ og Irak. En fersk rapport fra Kirkens­ Nødhjelp og Kirkenes Verdensråd viser at 90 prosent av alle kristne og jesidier nå er på flukt, mange av dem internt eller i nabolandene.

Takk for et viktig og nødvendig innlegg, og for at du minner oss på dette.

4 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Viktig innlegg. Det er dessverre lite som tyder på at de store kirkene i Vesten vil gjøre svært mye. For det vil uunngåelig føre til verbal konfrontasjon med islam, religions-og ideologiparaplyen som jo er hovedgrunnen til problemene. Men kanskje kan engasjerte organisasjoner og kristne grupper ta opp hansken?

Et like viktig innlegg som det forrige av samme forfatter. Klarer vi å skille ut de kristne i flokken av flyktninger? Vel, ikke mens de er i Syria/Irak vil jeg tro. Eller i det minste ikke godt nok. Jeg tror fortsatt at man bør sørge for en luftbro for kristne fra Midt-Østen til Norge. Dette bør være viktigere for oss i vår kultur enn å dyrke en minister som vil det motsatte. 

Men jeg har en annen bekymring igjen, slik jeg hadde det før jeg ble tilhenger av å redde ut de kristne spesielt. Lar det seg gjøre på bekostning av alle andre? Er det moralsk forsvarlig å gjøre en ekstra innsats for en spesiell gruppe? Dagens avismeldinger forteller at det er lagt ned veto fra Russland og Kina om å forhandle videre om en våpenhvile i syv dager for Alleppo. Konsekvensen er at de 250' som sitter tilbake i byens østre bydeler sitter som kanonføde for styrker fra Iran, Afghanistan og Russland. Assad har mistet kontrollen og den skjer bare i hans navn. Han er ute av bildet for alle praktiske formål for øyeblikket. De 250', hvorav 100' er barn,  er altså bundet til masten og vil kunne komme til å gå med i krigens omkostninger i ett av historiens største blodbad. Akkurat disse trenger også en ekstraordinær innsats men det er utenfor rekkevidde. Det knytter seg i brystet bare ved tanken på dette antagelig uunngåelige folkemordet. 

IS er i noen grad lammet. Neste stasjon for dem er nå Tyrkia. Det vil kunne spre mer død og elendighet. Vi må på noen måte få stoppet den prosessen som nå skjer med stadig større ødeleggelser av liv.

1 liker  
Kommentar #4

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Konsekvensen er at de 250' som sitter tilbake i byens østre bydeler sitter som kanonføde for styrker fra Iran, Afghanistan og Russland. Assad har mistet kontrollen og den skjer bare i hans navn. Han er ute av bildet for alle praktiske formål for øyeblikket. De 250', hvorav 100' er barn,  er altså bundet til masten og vil kunne komme til å gå med i krigens omkostninger i ett av historiens største blodbad.

De som er igjen i IS okkuperte områder som Aleppo og Mosul er nok "medhjelpere", for å bruke et slikt uttrykk, til IS krigerne. Selvfølgelig er det mange også som er slaver for IS og i fangenskap. Barn må vel sies å være det?Men de fleste har klart å komme seg vekk. Tror neppe det er noen kristne blant disse. De er nok tatt livet av for lenge siden.

1 liker  
Kommentar #5

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
De som er igjen i IS okkuperte områder som Aleppo og Mosul er nok "medhjelpere", for å bruke et slikt uttrykk, til IS krigerne. Selvfølgelig er det mange også som er slaver for IS og i fangenskap. Barn må vel sies å være det?Men de fleste har klart å komme seg vekk. Tror neppe det er noen kristne blant disse. De er nok tatt livet av for lenge siden.

Iflg det jeg leser av aviser i dag er det den opprinnelige befolkning som er igjen i Alleppo, dvs mennesker som oss andre. Det har vært gjort visse evakueringer men td unge gutter har blitt tvangsrekruttert til den hærgruppen, altså afghansk, iransk eller russisk, som har evakuert dem. Resten er forsøkt samlet i leirer eller videresendt. De 250' som jeg nevner er reelle mennesker som er forhindret fra å forlate byen. Er man i nød så er man i nød, uansett hvem man er, og kvalifiserer til hjelp og omtanke. 

Kommentar #6

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Iflg det jeg leser av aviser i dag er det den opprinnelige befolkning som er igjen i Alleppo,

Det er nok sikkert riktig. Men du skal vite at det IS står for, står mange muslimer også for. Derfor er det så tragisk som det kan forbli. En så stor hær av Is krigere krever logistikk og hjelpearbeid. Leveranser av ammunisjon, levering av mat og drikke, ordne med samband, strøm. Alt av infrastruktur som et samfunn må ha hjelp til. Bygging av underjordiske tunneler osv.  En hærskare av sivilister som hjelpearbeidere.

1 liker  
Kommentar #7

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det er nok sikkert riktig. Men du skal vite at det IS står for, står mange muslimer også for. Derfor er det så tragisk som det kan forbli. En så stor hær av Is krigere krever logistikk og hjelpearbeid. Leveranser av ammunisjon, levering av mat og drikke, ordne med samband, strøm. Alt av infrastruktur som et samfunn må ha hjelp til. Bygging av underjordiske tunneler osv.  En hærskare av sivilister som hjelpearbeidere.

Nå dikter du bra. Dette har ingenting med IS å gjøre. Alleppo var aldri IS-land. Det var området for de opprinnelige opprørerne som gikk til kamp mot Assads styrker, og de har delvis vært støttet av vestlige krefter. Nå har russere, afghanere og iranere gjenerobret store deler av Alleppo på vegne av Assad. De står foran et avgjørende slag. Det er de sivile alleppoborgerne som ikke får den humanitære bistanden de burde få og ikke kommer de seg ut. Kommentaren din faller utenfor virkeligheten slik den er beskrevet. Hvorfor du skriver slikt er ikke lett å forstå. Du burde heller legge deg i selen for å forstå at dette er mennesker som trenger hjelp.

1 liker  
Kommentar #8

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det var området for de opprinnelige opprørerne som gikk til kamp mot Assads styrker, og de har delvis vært støttet av vestlige krefter.

Jada. Riktig det men nå er det IS styrker som Saudi-Arabia har støttet gjennom USA. Saudi-Arabia betaler og USA leverer våpen.

1 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Riktig det men nå er det IS styrker som Saudi-Arabia har støttet gjennom USA. Saudi-Arabia betaler og USA leverer våpen.

Nei, dette tror jeg er en sak som kun har foregått i din egen forestillingsverden. 

Kommentar #10

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Viktig

Publisert nesten 4 år siden

Et opplysende og viktig innlegg. 

Krisitne i Midtøsten er ofre for islamistenes blodige forfølgelse og fordrivelse - og for kirkene i Vest sitt hjelpeløse dialogprosjekt.

4 liker  
Kommentar #11

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Krisitne i Midtøsten er ofre for islamistenes blodige forfølgelse og fordrivelse - og for kirkene i Vest sitt hjelpeløse dialogprosjekt.

Det er skremmende at Vesten ikke klarer å gjøre noe annet enn å prate. 

1 liker  
Kommentar #12

Thea Elisabeth Haavet

3 innlegg  1 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Takk for alle tilbakemeldinger! Vårt Land valgte å gjøre det at kristne sees på som annen- og tredjerangs-borgere til ingressen (noe flere kirkeledere tar opp), men for meg er hovedpoenget at vi må bruke tid til å lytte til det kirkeledere i Syria og Irak selv ber om, og forsøke å følge opp deres ønsker. De må ikke føle seg glemt! Og jeg vil understreke at når jeg videreformidler at kirkelederne i Midtøsten er bekymret for utbredte fiendtlige holdninger til annerledestroende, så er dette et stort problem i mange land, ikke bare blant muslimer. Dette problemet må tas på alvor og konfronteres både når det skjer i islams navn og i andre religioners navn, men jeg tenker at det er helt feil å generaliserer og legge skylda på alle muslimer som gruppe. Bare så det er helt klart! Jeg regner med, og vil sterkt oppfordre til, at muslimer i Norge vil stå sammen med oss i kampen mot hatefulle ytringer og hatkriminalitet basert på tro i Irak og mange andre steder, holdninger som mange steder rammer dem selv...

4 liker  
Kommentar #13

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Ja. Det er viktig å påpeke, at det ikke er muslimer som gruppe, i forståelsen 'alle', som er skyld i dette. Snarere finnes det innafor paraplyen islam, som rommer både religion og ideologi, grupperinger og tolkninger som er helt sentrale aktører. - Sammen med andre aktører igjen, inkludert vestlige...

Kommentar #14

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nei, dette tror jeg er en sak som kun har foregått i din egen forestillingsverden. 

Du er vel ikke så naiv at du tror USA betaler våpenleveransene selv?

1 liker  
Kommentar #15

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Du er vel ikke så naiv at du tror USA betaler våpenleveransene selv?

SaudiArabia ligger i krig med islamister over alt. De har intet ønske om at IS skal få fotfeste i eget eller andres land. De husker hvor lett match IS hadde i Irak i 2014. Dette vil de for enhver pris unngå. Kongedømmet er i ferd med å smuldre opp og kassen er tom. Hvis det er én ting de vet er det hvor lite som skal til for å velte alle familiene i ledelsen. 

De opprørerne som har Saudi og USA-støtte i Aleppo er de som var der fra begynnelsen, fra før IS kom på banen. Det er de som har sin opprinnelse i opprørets begynnelse. Noen få er fra Nusrah/alQaida.  IS er nå isolert i Mosul og Raqqa og er på vei til Libya, Afghanistan og Tyrkia for å begå mer djevelskap. Oppgaven er ikke fullt så enkel lenger for alle er mer på vakt mot dem nå enn den gang i 2014. 

Så vil jeg komme med en korreksjon til det jeg skrev i går; Når man leser det kan man få inntrykk av at jeg snakker om russiske bakkestyrker. Det er feil. Russerne deltar i hovedsak fra luften og i meget begrenset grad fra basen i Tarsus som ikke-stridende så vidt jeg har klart å lese meg til. Derimot deltar det palestinske styrker på bakken på Iran og Russlands side. Om dette er Hizbollah eller regulære palestinere har jeg foreløbig ikke klart å komme til bunns i. 

Jeg registrerer at du skriver uten å ha peil, Bye. Mistenkeliggjøring er ikke sanne eller egentlige argumenter. 


Kommentar #16

Ole Petter Erlandsen

24 innlegg  73 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Bra vinkling på et viktig problem. Takk, Thea!

3 liker  
Kommentar #17

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Gruoppvekkende scener utspiller seg i Mosul nå om dagen. Det er sikkert ikke noe bedre i Aleppo eller Raqqa, men Urix/NRK viste sterke scener fra hverdagen i kveld. Motorsykler med tilhenger bak brukes som ambulanser, folk dør i armene på andre, døde barn blir fjernet fra leiet fordi man straks trenger båren til levende bare etter minutter.... nei, Mosul er ikke noe blivende sted for noen. 

Jeg lette i hukommelsen etter historiske paralleller. Stalingrad? Berlin 1945? Dresden? Slaget om Belgia? Dagens moteord om alt som er vanvittig og sinnsykt blir fattige i denne konteksten. Når dagen kommer og de nødstedte får anledning til å reflektere vil de opprettholde sitt agg mot de som lot dem i stikken. Vår alles kjære Krigen blir puslete sammenlignet med dette. Ingen nordmenn har opplevet tilsvarende her hjemme. Det eneste jeg ser som et håp for at vår sivilisasjon skal berge ansikt er å hjelpe så det holder når mulighetene åpnes. Vi gjorde ingenting for å vinne eller tape krigen, men vi må i det minste skylde menneskene å forsøke å lære dem at det er et liv etter lidelsene, og være rause med bistanden for å få samfunnene på fote. 


Kommentar #18

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Kristne ber om hjelp - av hvem?

Publisert nesten 4 år siden
Thea Elisabeth Haavet. Gå til den siterte teksten.
Ni av ti kristne på flukt

Kirkelederne ber oss i Vesten om å tørre å snakke om det reelle problemet - at kristne i Midtøsten ses på som andre- og tredjerangs borgere.

Sett av hvem?

Kommentar #19

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

4290 visninger til nå - who cares?

Publisert nesten 4 år siden

I innlegget ble ikke Islam eller muslimer nevnt en eneste gang!!!!!

Det medførte en kommentar som: Bra vinkling på problemet, Takk Thea!

Kristiansen beklager at ikke vi har lidd like mye her opp.

Apolegeter for Islam er det store problemet i vesten i dag, spesielt ser vi det i Sverige, men også her i Norge ser vi motløse og redde kommentatorer som ikke våger å kalle spaden for spade. Muslimene står bak krigen i dag, når jeg sier det så kommer det: Men ikke alle er sånn!

Man innrømmer noen er sånn, men det er mange som ikke er sånn - derfor kan vi ikke si at muslimer står bak innvandringen av vesten for å innføre sharia, og gjøre enhver borger av verden, kafir, til muslim.

Det skjer på flere måter - dette jihad prosjektet - med sverd, med penger, med såkalt kultur - altså ordet, men det verste er ikke muslimene men apolegetene som bereder veien for Islams inntog.

Vettskremte apolegeter, og godt betalte apolegeter i media, promoterer Islam i skoler, institusjoner, i politikk - ja i alle samfunnets områder, skjer denne massive desinformasjonen. Dette fører til at vårt samfunn vil gå under, og den samme forfølgelse som Kristiansen beklager vi ikke deler med de forfulgte, vil vederfares oss også.

Så det er bare å vente, for jeg har ingen tro på at det finnes oppegående, ærlige og modige nordmenn og kvinner som er villig til å se saken i hvitøyet for å ta affære. Vi er et puslete og ryggesløst folkeferd som samler inn penger til fattige, og dermed er vi så gode som det trengs.

Tidligere var ordspråket, heller rød enn død. Hva skal vi bruke nå?

3 liker  
Kommentar #20

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Apolegeter for Islam er det store problemet i vesten i dag, spesielt ser vi det i Sverige, men også her i Norge ser vi motløse og redde kommentatorer som ikke våger å kalle spaden for spade. Muslimene står bak krigen i dag, når jeg sier det så kommer det: Men ikke alle er sånn!

Man innrømmer noen er sånn, men det er mange som ikke er sånn - derfor kan vi ikke si at muslimer står bak innvandringen av vesten for å innføre sharia, og gjøre enhver borger av verden, kafir, til muslim.

Du gjør et stort nummer av at andre debattanter ikke er villige til å generalisere når temaet er islam og muslimer. Her har du gjort en god observasjon. Men at viljen til å nyansere skulle medføre at man er en "apologet for islam", har du ikke ført noe fullgodt bevis for.

Selv durer du jo på med generaliseringer. Ovenfor skriver du: "Muslimene står bak krigen i dag". Og så svarer du på en måte på vegne av disse apologetene, med at "ikke alle er sånn". Så trekker du noen slutninger som det er vanskelig å følge. Hadde det ikke vært bedre om man klarte å ha flere tanker i hodet på én gang? Eller forstyrrer det et mulig ønske om å lage enkle forklaringsmodeller?

2 liker  
Kommentar #21

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Hvor vil du?

Publisert nesten 4 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Selv durer du jo på med generaliseringer. Ovenfor skriver du: "Muslimene står bak krigen i dag". Og så svarer du på en måte på vegne av disse apologetene, med at "ikke alle er sånn". Så trekker du noen slutninger som det er vanskelig å følge. Hadde det ikke vært bedre om man klarte å ha flere tanker i hodet på én gang? Eller forstyrrer det et mulig ønske om å lage enkle forklaringsmodeller?

Hvor vil du, komplisere? Sett i gang og jeg skal forenkle problemet for deg.

3 liker  
Kommentar #22

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Muslimene står bak krigen i dag, når jeg sier det så kommer det: Men ikke alle er sånn!

Eller enda nærmere faktum; ingen er slik. Hadde du vært så orientert som du later som hadde du vært klar over at utgangspunktet for krigen ikke er islam men en feide over mat og bistand fra sentrale myndigheter som ikke ville hjelpe etter to tørkeperioder. Alle som står bak er sannsynligvis muslimer, men det har i seg selv ikke noe med islam å gjøre, bare at disse muslimene manglet mat. Det er skjellig grunn til å tro at kristne og hinduer ville gjort opprør på samme måte. 

Resten av dine referanser til meg i din kommentar er også visvas. 

Kommentar #23

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Koster å sette seg inn i problematikken

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Eller enda nærmere faktum; ingen er slik. Hadde du vært så orientert som du later som hadde du vært klar over at utgangspunktet for krigen ikke er islam men en feide over mat og bistand fra sentrale myndigheter som ikke ville hjelpe etter to tørkeperioder. Alle som står bak er sannsynligvis muslimer, men det har i seg selv ikke noe med islam å gjøre, bare at disse muslimene manglet mat. Det er skjellig grunn til å tro at kristne og hinduer ville gjort opprør på samme måte. 

Resten av dine referanser til meg i din kommentar er også visvas. 

Jeg pleier å gjøre det så enkelt som mulig, men nå har du forenklet det til en begrensning som ikke dekker alt, heller ikke svaret. Lytt litt til: 

MJ Akbar

Senere kan du ta den fremste eksperten på muslimsk krigføring fra 1400 år siden frem til nå:

DR Bill Warner

Det koster en del tid, men her er ekspertisen med et bredt omfattende syn på nåtiden og historien.

Tror ikke jeg får dere i tale uten å provosere, du bruker samme taktikken selv.

1 liker  
Kommentar #24

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Alle som står bak er sannsynligvis muslimer, men det har i seg selv ikke noe med islam å gjøre

Her må jeg si meg enig.  Årsaken er heller blod og ære . Religionen er jo ikke så himla ulik.  Med  et titalls forskjellige klaner og politiske retninger vil det aldri kune bli fred i Syria.  "Vi hadde det bra under Assad" sa en kvinne, som nå er, eller var i Libanon.  Det kunne alle trolig hatt, sånn rent materielt.  Men land med  tilnærmet lik blanding av multikultur, multiklaner, multisekter, multireligion vil aldri fungere. Bare se til et land rett over grensa som en gang var sivilisert, Kristansen. 

1 liker  
Kommentar #25

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Bare se til et land rett over grensa som en gang var sivilisert, Kristansen. 

Hvilket land tenker du på? Det er ikke så veldig mye sivilisasjon etter min smak noe sted der i stroka. 

Kommentar #26

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Tror ikke jeg får dere i tale uten å provosere, du bruker samme taktikken selv.

Det er da mer enn voldelig nok med dagens situasjon. At det var ille før hjelper ikke barn som dør på gatene i dag. Jeg forstår ikke hva du vil med kommentaren din. Den inneholder ikke noe som ligner et saklig svar. 

Kommentar #27

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Hvem, hva hvorfor?

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er da mer enn voldelig nok med dagens situasjon. At det var ille før hjelper ikke barn som dør på gatene i dag. Jeg forstår ikke hva du vil med kommentaren din. Den inneholder ikke noe som ligner et saklig svar.

Kristne forfølges - av hvem?

Er det ikke saklig nok å spørre av hvem, og hvorfor?

Hvert 5 minutt drepes en kristen - fordi han er kristen - hvorfor?

Innlegget appelerer til oss for å hjelpe, hvordan?

Kristne føler seg latt i stikken av vesten - hvorfor?

2 liker  
Kommentar #28

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Kristne forfølges - av hvem?

Kristne forfølges av alle i Midt-Østen. Det skal ikke forbause meg om man også finner motsatsen. Men, det viktigste spørsmålet er hvorfor vi ikke har gjort noe med det. Eller om vi skal gjøre noe med det. Vår frykt for at det skal snike seg inn én terrorist har hindret oss i å hjelpe de hundretusener av kristne som også vil til Europa. 

Forøvrig; krigen i Syria har ikke først og fremst med islam å gjøre, men mat og vilje til bistand fra regjeringen. Islam er mest tilstede på bakteppet og bidrar til å gjøre krigen mer grusom i kraft av sin iboende råskap og krav om utryddelse av alle vantro. Men det var altså ikke der det startet. 

1 liker  
Kommentar #29

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Jihadistene kommer til Europa, vær du sikker!

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Kristne forfølges - av hvem?

Er det ikke saklig nok å spørre av hvem, og hvorfor?

Hvert 5 minutt drepes en kristen - fordi han er kristen - hvorfor?

Innlegget appelerer til oss for å hjelpe, hvordan?

Kristne føler seg latt i stikken av vesten - hvorfor?

Gode spørsmål som media skygger unna. Vi vet svaret både du og undertegnede. Kanskje Njål også vet det? Vel kunne være kjekt å få en tilbakemelding her. Dette med at kristne blir forfulgt av "jihadister" vil nok komme til Europa og Norge også. Det så vi i Bosnia og i Kosovo selv om media ikke sa så mye om det. I hvert fall ikke at det var 6000 jihadister fra Midtøsten og Afghanistan der. Vi var i krig sammen med jihadistene så derfor. Kommunisten Milosevic var skurken. USA har alltid hatet kommunister.

1 liker  
Kommentar #30

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Vi vet svaret både du og undertegnede. Kanskje Njål også vet det?

Du trenger ikke mistenkeliggjøre eller spekulere om mine meninger. Jeg har sagt klart hvordan det henger sammen. 

Kommentar #31

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Koranen slår til igjen

Publisert nesten 4 år siden
2 liker  
Kommentar #32

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Så har det skjedd igjen:

Det skjer hele tiden, over alt. Hendelsen i helgen er noe større enn det som er vanlig. Til daglig går det utover færre og det får ikke oppslag i annet enn lokale aviser. 

Hendelsen understreker behovet for å være rausere med å ta imot flyktninger fra Midt-Østen, særlig kristne, gjerne ved å etablere en luftbro for dem. 

1 liker  
Kommentar #33

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Hvorfor var dette et saklig innspill i denne debatten?

Kommentar #34

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor var dette et saklig innspill i denne debatten?

Fordi Koranen tar til orde for å bekjempe vantroende. Dette burde du ha fått med deg nå. 

1 liker  
Kommentar #35

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Terror mot kristne

Publisert nesten 4 år siden

Synes denne artikkelen må leses i denne forbindelse: http://www.vg.no/nyheter/meninger/egypt/terror-mot-kristne/a/23870853/ 

Terror mot kristne er et helt riktig navn på artikkelen om forholdene i Egypt som en leser i følgende artikkel: Kristne angripes av islamistiske terrorgrupper, men også av voldelig mobb. På en uke i august i 2013 ble 38 kirker ødelagt og 23 andre angrepet. 

Samme skjedde i Bosnia og Kosovo bare enda verre.

Kommentar #36

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Fordi Koranen tar til orde for å bekjempe vantroende. Dette burde du ha fått med deg nå. 

Er det sånn at ugjerninger begått i islams navn alltid utelukkende skyldes lesning av de voldsforherligende og -oppfordrende delene av Koranen? Og må ikke Koranen alltid tolkes i lys av øvrige tekster i islam, f.eks. hadith? Neida, jeg benekter ikke at Koranen tar til orde for å bekjempe vantroende, men jeg stiller spørsmål ved om dette alltid er den fundamentale forklaringa på vold i islams navn.

Kommentar #37

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
men jeg stiller spørsmål ved om dette alltid er den fundamentale forklaringa på vold i islams navn

Kanskje du derved kan fortelle oss hva som er budskapet i Koranen hvis du betviler dette med bekjempelse av vantroende. Kanskje du også kan si oss det du mener er positivt om Koranen? 

Beklager, men undertegnede føler det er mye uvitenhet fra mange knyttet til Koranen. 

3 liker  
Kommentar #38

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Ingen røk uten ild(Koranen/hadith)

Publisert nesten 4 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Er det sånn at ugjerninger begått i islams navn alltid utelukkende skyldes lesning av de voldsforherligende og -oppfordrende delene av Koranen? Og må ikke Koranen alltid tolkes i lys av øvrige tekster i islam, f.eks. hadith?

For å være helt sikker må man nesten spørre den enkelte som har begått eller planlegger å begå en ugjerning. Dette er selvfølgelig umulig. Det er riktig som du sier at Koranen godt kan tolkes med hjelp fra hadith. Men oppstår ulikheter, overstyrer Koranen alle andre skrifter.
Det er for øvrig et problem at hadith først ble nedskrevet 200-240 år etter Muhammeds død, troverdigheten er derfor noe skrøpelig. Samtidig vet vi at dersom man er en såkalt moderat(fredelig)muslim, vil man finne støtte for det i hadith, mens hvis man er radikal, kan man finne like mye til støtte for sitt syn der.
Muhammed er som vi vet forbilde for musliimer. Det er dermed avgjørende hva de vet om ham, og hvilke hadith de har mest tillit til.
Nå kan man sikkert også si at noen misbruker Koranen, på samme måte som mange også har misbrukt andre religiøse retninger til forsvar for ugjerninger.
Når det er sagt burde det være en tankevekker at Muhammed(fred var sjelden med ham i hans 10 siste år) fikk Koranens kapittel(sura) 9 som den siste åpenbaringen. Det kapittelet er nok dessverre det som oppfordrer mest til vold mot vantro.
(man kan sikkert prøve å plassere skyld på kultur eller tradisjoner, men både kultur og tradisjoner i muslimske land er basert på lærde muslimers tolkninger av Islam, Koranen m.m, det er vel nettopp det et teokrati handler om)

3 liker  
Kommentar #39

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
For å være helt sikker må man nesten spørre den enkelte som har begått eller planlegger å begå en ugjerning.

Nei, for Bye er det slik at hvis man er muslim har man ikke andre tanker i hodet enn det som står i Koranen. Her spørres ikke om troende eller ikke, er man muslim er man islamist. Han benekter ethvert tolkningsrom utenom sitt eget. Sic. 

Kommentar #40

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Snodig artikkel av Haavet. Hvorfor begynne å skrive om de kristne i Syria og Irak nå i desember 2016 når utryddelsen av de for Syrias del begynte 2011? Haavet kan jo ta seg inn på arkivet her og se selv hvor veldig interessert den norske kristenhet var i massakre på kristne.

Når kristendommen står så svakt i Europa i dag så kommer det av at biskoper i tjeneste for globaliseringen var mer opptatt av å ønske islam velkommen.

 Om vi bortser fra Koranen som erklærer Kafirene( ikke muslimer) krig,var det i moderne tid Muslim Brotherhood fra 1928 som erklærte krig mot kristne globalt. Og helt fram til siste massakre i Cairo søndag 11 des 2016 med 25 drepte og 49 såret, har denne krigen mot kristne pågått. Les historien om de kristne i Egypt.

Når man så importerer tusenvis av muslimer vil en anseelig del av disse være salafister,takfirer,wahhabister og Jihadister som vil fortsette arbeidet med å drepe kristne i Vesten.

Personer med meninger av den  typen Haavet framfører, nekter å forstå dette.Det kan fortone seg som om de ikke for sitt bare liv vil lese i Koranen,studere Hassan al Banna og Sayyed Qutb.

Så lenge det er tilfellet vil Europa vakle fra den ene katastrofen til den neste.Unntakstilstanden i Frankrike er forlenget til juli 2017. Frankrike er nå under politi-militært styre og det vil også Sverige bli om kort tid skal svenskene overleve under volden som råder.

Det er ikke ondskap som truer Norge. De farligste for vår framtid er de ultragode naivister som ikke vet annen tenkning enn ønsketenkning.

Harde fakta og virkelighet er det verste de vet. De er ikke engang oppdatert om hvordan det går med kristendommen i Sverige.9 liker  
Kommentar #41

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

De hater sannheten

Publisert nesten 4 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke ondskap som truer Norge. De farligste for vår framtid er de ultragode naivister som ikke vet annen tenkning enn ønsketenkning.

Harde fakta og virkelighet er det verste de vet. De er ikke engang oppdatert om hvordan det går med kristendommen i Sverige.

De lærer og lærer, men kommer aldri til sannhets erkjennelse. Hvorfor er det slik? fordi de ganske enkelt hater sannheten! Da blir løgnen noe de elsker. Så "gode" som de er så elsker de sin egen godhet så høyt at de ønsker sin egen ødeleggelse velkommen, uten å forstå noe som helst. Dessverre vil de få det de søker - sin egen undergang, hvilket jeg har sagt før.

7 liker  
Kommentar #42

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Sic vil kanskje noen si.

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Her spørres ikke om troende eller ikke, er man muslim er man islamist. Han benekter ethvert tolkningsrom utenom sitt eget. Sic. 

Som du sikkert er klar over er det ingen troende muslimer som tar avstand fra Allahs ord. 

Alt som står i Koranen er Allahs ord. Sic vil kanskje noen si.

3 liker  
Kommentar #43

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Som du sikkert er klar over er det ingen troende muslimer som tar avstand fra Allahs ord. 

Nei, ingen troende tar direkte avstand, men det er mange som ikke er troende eller som relaterer seg til islam som kristne til sitt sekulære samfunn. Det er mange ateister med muslimsk opphav. Det du oppfatter som kampen mot de vantro er kampen mot de lunkne også. Men du klarer ikke å skille i denne sammenheng. Du er bare monomant fiksert på din egen fortolkning og kaster vrak på alle andres. Nesten som en hvilken som helst IS-venn. Det er dette IS vil. De er glade for at du finnes for du gjør deg til deres våpen for å spre frykt og mistenksomhet. 

Kommentar #44

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

1400 år med kontinuerlig krig, nå eskalerende globalt

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
De er glade for at du finnes for du gjør deg til deres våpen for å spre frykt og mistenksomhet. 

Det ville vært interessant om du spesifiserte hvilke løsninger du har på problemet, hvis du anser vendettaen mot kristne o.a. motivert av religion, som et problem?

Kommentar #45

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det ville vært interessant om du spesifiserte hvilke løsninger du har på problemet, hvis du anser vendettaen mot kristne o.a. motivert av religion, som et problem?

Bygg broer til de sekulære mer moderate krefter. Slutt å mas om frykt hele tiden. Bygg fredelige forbindelser i det stille. Flett sammen de to kulturer på den måten det går an å flette sammen, og tolerer hverandres ulikheter. 

IS' våpen er frykten. Vi bør svare med å handle kontrært i forhold til deres ønske. De ønsker en fullskala krig. Det bør vi ikke gi dem. Vi bør satse på de millioner som har valgt Vesten som sin trygge havn bort fra de mange som tenderer i retning vold og død. Vårt våpen må være å opprettholde og videreutvikle vårt samfunn med fred, toleranse, fordragelighet, muligheter, vekst og velferd. Det er bred aksept blandt de fleste muslimer at dette er det foretrukne samfunnsstyre. Seks av ti land foretrukket av muslimer ligger i Vesten. Norge er ett av dem. Fiendebildet fra Bye og IS bør ikke opprettholdes men erstattes av familiebilder i tråd med de faktiske forhold i hverdagsintegreringen som har vært vellykket i store deler av Vesten. 

Kommentar #46

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Fredens verktøy

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Bygg broer til de sekulære mer moderate krefter. Slutt å mas om frykt hele tiden. Bygg fredelige forbindelser i det stille. Flett sammen de to kulturer på den måten det går an å flette sammen, og tolerer hverandres ulikheter. 

Sannheten er brutal og bryr seg ikke om hva vi måtte mene. Hva det innebærer kan ikke skjules. Du kan kanskje makte å forene en holdning som reellt binder det som lar seg binde, ved å være ærlig om det som ikke lar seg binde.

Det gamle snørr og bart problemet, stikke under stolen, skygge unna etc. etc. hjelper ikke.

Sannheten vil seire til slutt, og da er fred gjenstående etter at all krig er opphørt. Den freden som gjenstår er det kraftigste verktøyet i Guds verktøykasse. Den må må plass for å oppnå det du ønsker. Jeg er villig til å bli med på å klargjøre hva det innebærer

1 liker  
Kommentar #47

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Sannheten er brutal og bryr seg ikke om hva vi måtte mene.

Sannheten og Olsen ser ut til å ha samme mål her. Dvs, Olsen har gjort sin sannhet til Sannheten og har ikke tenkt å utvise toleranse, forståelse og kjærlighet slik hans Gud påla ham, ikke en gang der hvor det gavner ham selv eller hans samfunn.

Kommentar #48

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dvs, Olsen har gjort sin sannhet til Sannheten og har ikke tenkt å utvise toleranse, forståelse og kjærlighet slik hans Gud påla ham, ikke en gang der hvor det gavner ham selv eller hans samfunn.

Du er i gang igjen.  Hadde du vært dommeren, ville visst kun en bli frelst.  Og det er deg selv.

3 liker  
Kommentar #49

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Du er i gang igjen.  Hadde du vært dommeren, ville visst kun en bli frelst.  Og det er deg selv.

Hei hei. Jeg er overrasket over at noen kristne ikke ser at med sin gammeltestamentlige holdning til å opprettholde de onde sirkler ser at de går IS' ærende ved at utvikling blir umulig fordi det er umulig fordi det er umulig. Se på Colombia. Det var umulig også der mht å skape fred, men de gjorde noen grep og fikk etterhvert gjort noen større. Nå ser fremtiden lysere ut. De går videre og forhandler fred med flere grupper, og så er de sammen om å sette ut i livet. Colombia er i en spennende prosess nå. Det samme kan man ønske for den islamske verden, men deres vei er lengre å gå. Uansett, vi bør gjøre hva vi kan for å støtte de som er blandt oss og vil leve et fredelig liv, og de som vil reise hjem for å skape et fredelig liv der. Særlig unge menn kan forvente å bli skutt om de kommer hjem til Syria nå, og vi må være med på flere plan for å gjøre en innsats for at det skal være trygt, at det skal være mulig, og at fremtiden skal finne en ikke-voldelig politisk løsning. Da må onde tradisjoner og kulturer brytes. Vi har erfaring de mangler, og vi bør være villige til å være med og vise vei. Stille, diskrét og forsiktig lirke det inn. 

Kommentar #50

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Realitetsvegring en samfunnssykdom?

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Sannheten og Olsen ser ut til å ha samme mål her. Dvs, Olsen har gjort sin sannhet til Sannheten og har ikke tenkt å utvise toleranse, forståelse og kjærlighet slik hans Gud påla ham, ikke en gang der hvor det gavner ham selv eller hans samfunn.

Hvordan skal du komme til en fredsordning med mordere, når du ikke en gang ta i mot en invitasjon til debatt, uten å fordømme den du skal debattere med?

Realitetserkjennelse er et nødvendig fundament for å skape varig fred, og vi er i krig. Du selv kriger så busta fyker. Jeg inviterte til en debatt - og fikk på pukkelen for at jeg hadde personlige meninger.

Er du redd for virkeligheten så slutter ikke den å bite ved å gi lillefingeren, snart har du mistet handa opp til albuen.

4 liker  

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3713 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
17 dager siden / 1251 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
23 dager siden / 904 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
15 dager siden / 859 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
15 dager siden / 659 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
27 dager siden / 572 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 546 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere