Hallvard Sandvik

10

Muhammed fra Mekka

Da Muhammed sto frem på torget i Mekka og proklamerte at han var profet, reagerte folk med sjokk og vantro, for ingen kunne i sin villeste fantasi forestille seg at han kom til å grunnlegge en ny verdensreligion.

Publisert: 3. des 2016  /  3175 visninger.

Den arabiske-halvøya var like varm og ugjestmild på 600 tallet e.Kr som den er i vår tid. En mye brukt handelsrute som forbandt India og Kina med det bysantinske-riket og Europa gikk fra Jemen forbi Mekka og Medina til Syria. På tross av impulsene araberne fikk gjennom handelen med andre kulturer, må det likevel kunne sies at samfunnet deres var primitivt. Det arabiske folket var inndelt i fire stammer uten et samlende kongedømme eller sentralmakt. Konflikter ble løst gjennom forhandlinger og blodhevn. Religionen deres var en form for animisme med innslag av polyteisme. Vi vet fra gamle antikke skrifter at araberne tilba steiner i ørkenen og dyrket guder og gudinner på spesielle kultsteder. Den viktigste kult og pilegrimsbyen var Mekka med sin svarte og hellige meteorstein oppbevart i byens Tempel eller Kaba. Årlig ble det avholdt store pilegrimsprosesjoner der pilegrimene danset nakne rundt den hellige steinen og de andre stein gudene som var plassert i en sirkel rundt Kabaen.

 

I år 570 e.Kr. ble en gutt født i Mekka som fikk navnet Muhammed, foreldrene hans døde tidlig, derfor ble han adoptert av sin onkel. I sin ungdom var Muhammed med flere handels karavaner til Syria der de handlet med de kristne bysantinerne. Da Muhammed var 25 år fride en rik enke til ham, de ble gift selv om Kadhja var nærmere 40 år. Kadhja var en dyktig forretningskvinne som sendte ut sine egne karavaner som Muhammed fikk lede.

 

Da Muhammed var 40 år gammel sto han frem på torget i Mekka som forkynner, og folket i byen ble forferdet. Før dette skjedde, hadde han brukt mye tid på streife alene omkring i ørkenen rundt Mekka. Han påsto at en engel hadde oppsøkt ham i en fjellhule da han overnattet der. Engelen hadde kommet med et teppe det var skrevet noe på, og sa til Muhammed : « Les! « Engelen hadde vert aggressiv og hadde presset teppet mot han og skreket « Les ! « Muhammed leste og engelen forsvant. Dette var Muhammeds første åpenbaring, etter dette kom det en mengde åpenbaringer fra Allah som danner grunnlaget for det som skulle bli Koranen.

 

Islam var helt fra begynnelsen av en svært enkel religion. Islams fem søyler er også i vår tid det sentrale i læren og trosutøvelsen: Trosbekjennelsen, bønnen, fasten, pilegrimsreisen, og veldedigheten.

Muhammeds forkynnelse i Mekka førte etter hvert til at hele Quraysh – stammen som også var hans egen stamme gikk imot ham. Spesielt etter at han begynte å snakke nedsettende om deres guder. Dersom Muhammeds onkel som må ha vært en mektig mann, ikke hadde hålt sin hånd over ham, ville de ganske sikker drept ham. På denne tiden da presset mot religionsstifteren var på sit verste mottok han en ny åpenbaring fra Allah, den åpenbaringen som i ettertid har fått navnet de sataniske vers. I korthet gikk saken ut på at Muhammed sto frem og sa at nå hadde Allah åpenbart et nyt vers for ham, som sa at noen av arabernes guder nå kunne dyrkes som underguder under Allah, noe araberne ble svært glade for å høre, siden gikk han tilbake på det og hevdet at det ikke var Allah, men Satan som hadde inspirert han til å fremsette tillatelsen til å dyrke andre guder. Dette økte hatet mot religionsstifteren betraktelig, ikke minst set på bakgrunn av den strenge monoteismen han tidligere hadde forkynt.

 

En tidlig morgen sto Muhammed frem i Mekka og fortalte begeistret at han den natten hadde foretatt en reise til Jerusalem der han hadde møtt og samtalt med Abraham, Moses, og Jesus i tempelet. Her kan det nevnes at jødenes andre tempel ble revet av romerne i år 70, over fem århundrer tidligere. Selve reisen hadde foregått på den måten at engelen Gabriel kom inn til Muhammed mens han såv og veket ham. De to gikk ut av huset, og der sto et hestelignende dyr med vinger på sidene. Gabriel og Muhammed satte seg på dyret og de red avsted til Jerusalem gjennom luften.

 

Etter dette kom det religionsstifteren og hans lille flokk av troende for øret at det forelå konkrete planer om å drepe Muhammed. Muhammed hadde tidligere fått et tilbud om å være megler i en stamme-konflikt i nabobyen Medina og nå passet dette helt perfekt.Religionsstifteren handlet raskt og sendte sine troende i forveien, han selv og Abu Bakr skulle dra sist. Muhammed og Abu Bakr gjemte seg i en hule utenfor byen i tre dager for å lure eventuelle forfølgere. Deretter fulgte de en uvanlig reiserute til Medina.

 

TIDEN I MEDINA

 Det var stor glede i Medina da Muhammed og Abu Bakr red inn i byen og møtte sine troende venner. Det første religionsstifteren gjorde etter at han kom til Medina var å bygge en moské og et hus til seg selv. Det bodde åtte store arabiske klaner og tre store jødiske stammer i Medina. Flertallet av jødene var flyktninger fra Israel. I Medina hadde det vert stridigheter i lengre tid mellom stammene, noe som hadde resultert i er stort slag i år 618, da mange ble drept. Etter slaget hadde familiene til de falne soldatene samlet seg for å planlegge blodhevn, det var en plikt for den nærmeste mannlige slektningen å drepe morderen, eller en annen mann i hans klan. For å hindre denne blodsutgydelsen som ville ha skapt fullstendig kaos i Medina, hadde noen innflytelsesrike menn tilkalt Muhammed for å mekle og skape ro. For å skape den etterlengtede freden dannet Muhammed et samfunn eller (ummah ) som besto av hans egne tilhengere fra Mekka og folket i Medina. Alle tvister og problemer skulle legges frem for ham selv og Allah. Muhammed fik også skrevet et dokument som ble kalt Medinas grunnlov, der han selv dikterte innholdet og nyordningene som klanene skulle slutte seg til, og det gjorde de bortsett fra jødene. Dermed ble også forholdet til de jødiske stammene i Medina forverret, jødene nektet også å anerkjenne ham som profet, noe som såret ham dypt. Bønneretningen ble forandret fra Jerusalem til Mekka på denne tiden, samt et definitivt brudd med jødedommen og kristendommen. Teorien om Abrahams religion ble også utviklet på den tiden.

 

 

Religionsstifteren Muhammed og hans venner hadde uten tvil store økonomiske problemer den første tiden i Medina. Men trøsten og håpet var at makten nå delvis lå i Muhammeds hender, noe som åpnet for store muligheter. Og i år 624 i den hellige måneden ramadan sendte Allas budbringer ut bevæpnede patruljer for å angripe handelskaravaner som passerte til eller fra Mekka.

Historikeren Ibn Ishaq skriver : Da Allahs sendebud hørte at karavanen til Abu Sufyan kom fra Syria, kalte han muslimene samen og sa : Dette er Quraysh-stammens karavane med deres eiendom. Gå ut og angrip den, kanskje Alla skjenker den til dere som et bytte` « I den forbindelse åpenbarte Alla et vers for Muhammed for å støtte og oppmuntre muslimene til å angripe karavanen.Verset kan virke lit uklart, men nor vi kjenner forhistorien klarner det. Verset står nedskrevet i Koranen kapitel 8 vers nummer 7. Kjøpmennene i Mekka hadde forutsett et mulig muslimsk angrep på karavane og sendt et stort antall soldater for å beskytte den. Selv om muslimene helt klart ble overrasket over plutselig å stå overfor en hel hær, i stedet for bare en karavane, ble de inspirert til å kjempe av Muhammed, som hadde lovet dem at de som ble drept i kamp for Allahs sak ( djihd ) skulle komme direkte til Paradisets herligheter og få tildelt sine 72 jomfruer. Og det hadde sin virkning på kampmoralen for muslimene vandt en dundrende seier ved Badr, og krigsbyttet ble stort, karavanen hadde varer for 50 000 dinarer. Muslimene tok også flere fanger som de senere krevde løsepenger for, og to ble halshugget på stedet, en av de hadde spottet Muhammed, da han forkynte i Mekka.

 

Etter slaget ved Badr følte religionsstifteren seg mer sikker i sin sak, for da sendte han ut menn for å drepe dikteren Kab ibn al – Ashrat. Forbrytelsen Kab hadde gjort seg skyldig i, var at han hadde skrevet sanger og dikt, som spottet og latterliggjorde Muhammed. Kab eide et befestet hus i Medina, men han lot seg lokke ut i kveldsmørket, der han ble dolket ned av de islamske morderne, og Kab sit hode ble kastet foran Muhammeds føtter, ifølge historikeren al-Tabari.

 

 

I år 627 bestemte Quraysh – stammen i Mekka seg for å ta et endelig oppgjør med muslimene i Medina. De kom med en stor hær og beleiret Medina i fjorten dager. Men problemet deres var at muslimene hadde gravd dype voldgraver rundt byen, slik at hæren fra Mekka ikke uten videre kunne storme byen, slik planen deres var. Felttoget endte med at de trakk seg tilbake med uforrettet sak. Da faren var over beskyldte Muhammed den siste gjenværende jødiske stammen i byen som han ikke til da hadde fordrevet for å ha inngått en hemmelig avtale med hæren fra Mekka om å angripe muslimene bakfra, i samme øyeblikk som hæren fra Mekka stormet byen. For dette påståtte sviket ble hele Qurayzah – stammen dømt til døden av Muhammed, det vil si alle men skulle drepes, kvinnene og barna skulle selges som slaver. Den jødiske stammen overgav seg uten kamp og håpet på en forhandlingsløsning. Muslimene gravde dype grøfter over hele torget i Medina, og bødlene slipte sine sverd. Drepingen begynte en tidlig morgen og fortsette utover kvelden i lyset fra brennende fakler, mennene ble slepet bakbundne i grupper frem til grøftekantene der hodene raskt ble skilt fra kroppene. Gutter som ikke hadde fot hår på kjønnsorganene, ble spart og solgt sammen med kvinnene. Rundt 900 menn ble halshugget den dagen, skriver historikeren Al-Waqidi.

 

I midten av mars i år 628, i det sjette året etter muslimenes utvandring til Medina, inntraff det en viktig hendelse. Muhammed gav ordre til sine menn i Medina at de nå skulle reise på pilgrimsferd til Mekka. Alle ble kled i pilsgrimklær, for å vise at de bare var ute i et fredelig ærend, og at de ville besøke Kabaen. Historikerene mener at 1400 menn og 70 kameler var i følget i den hellige måneden dhal-qada, måned det ikke skulle kriges eller drepes. Muhammeds følge ble stanset utenfor Mekka, og forhandlinger ble innledet. Avtalen ble at muslimene kunne vende tilbake året etter for å besøke kabaen uten våpen. Avtalen skulle vise seg å være et genialt strategisk trekk fra Muhammeds side.

 

Muhammeds første kone Kadhja døde rett før utvandringen til Medina. Etter at han kom til Medina fikk han 8 koner og noen slavinner. Muhammed fikk to åpenbaringer fra Alla om at han skulle gifte seg med Aisha som da var 6 år gammel og han selv hadde passert sitt femtiende år. Muhammed drømte at en mann som bar på noe som var dekket med silke. Mannen sa til ham : «Dette er din kone, så ta bort det som dekker henne. « Muhammed løftet på silken , og der lå Aisha. Noen netter seinere så han, mens han såv, en engel som bar den samme bylten av silke, og denne gangen var det han selv som sa til engelen : Vis meg : ! Engelen løftet på silken, og der var igjen Aisha, og så sa Muhammed : ` Hvis dette er fra Alla, da vil han bringe dette til gjennomføring. `

Da Aisha var 9 år gammel kom Allas budbringer til hennes foreldres hus for å ha samleie med sin unge kone. Aisha har selv nedskrevet det som hendte, og denne historien er gjengitt i flere historiske verker fra denne tiden : Allas budbringer kom til vårt hus. Min mor kom til meg mens jeg ble dyttet i en huske mellom to greiner ute i hagen. Jeg ble hentet inn til Allas budbringer som sat på en seng i vårt hus. Min mor fikk meg til å sitte på hans fang. Deretter gikk alle ut av rommet. Allahs budbringer fullbyrdet ekteskapet med meg i mitt hjem da jeg var ni år gammel. Verken noen kamel eller sau ble slaktet for min skyld.

 

Kort tid etter fredsavtalen med Mekka som garanterte at muslimene kunne vende tilbake året etter for å besøke kabaen, samlet Muhammed sine menn til et nytt felttog, denne gangen mot byen Khaybat. Khaybar hadde i flere århundrer vert sentrum for jødiske stammer på den arabiske halvøya. Og spesielt etter år 70 e.Kr da jødenes andre tempel i Jerusalem ble revet av romerne økte flyktningestrømmen, og situasjonen for jødene ble yterligere forverret etter det store Bar Kokhba-opprøret i år 135 hadde sendt store jødiske folkegrupper bort fra Israel. Den muslimske hæren kom totalt overraskende på byen Khoybar, og muslimene erobret den i løpet av noen få dager. Kriksbyttet var stort og befolkningen ble gjort til dhimmier, noe som innebar at de ble påtvunget en avtale om å betale beskyttelsespenger og pålagt ydmykende leveregler for å skille dem fra muslimene. Den økonomiske situasjonen til muslimene forbedret seg betraktelig etter at de erobret Khoybar. Nye klær, hester og våpen kunne anskaffes til pilegrimsreisen til Mekka.

 

Muhammed giftet seg også med sin adoptivsønns kone Zaynab som var meget vakker, skriver historikeren Al – Tabari : Zaynab var også datteren til Muhammeds tante på farssiden, hun var altså kusinen til religionsstifteren. Det faktum at Muhammed giftet seg med sin adoptivsønns kone og innlemmet henne i sitt harem sjokkerte mange fordi dette ble regnet som insest og helt uhørt. Muhammed merket folkesnakket og ble urolig. Men da kom Alla Muhammed til unnsetning og sendte en ny åpenbaring som støttet han, Al Tabari skriver : En dag Allahs budbringer satt og snakket med sin unge kone Aisha, falt han i vannmakt. Da vannmakten forlot han, smilte han og sa : « Hvem vil gå til Zaynab og fortelle henne de gode nyhetene og si at Allah har giftet henne bort til meg ? « Så resiterte Allahs budbringer helle koranverset. ( se Koranen kapittel 33, vers 38 ) .

 

I mars 629 reiste Muhammed på pilgrimsferd til Mekka, som det var avtalt med Quraysh – stammen året før. Med i sit følge hadde han 2000 mann, 60 kameler og 100 hester. Befolkningen i Mekka hadde fryktet krig, men alt gjik fredelig for seg. Innbyggerne i Mekka sto langs ruten der den imponerende muslimske prosisjonnen passerte, og de ble mektig imponert, de var jo rike, hvorfor kunne ikke de også bli muslimer ? Muhammed gikk bort til Kabaen og berørte den svarte steinen med staven, så gikk han inn og ba noen bønner og gikk ut, så forlot muslimene byen. Men de skulle snart komme tilbake, med sverdet hevet til kamp.

 

Muslimene erobret Mekka med 2000 mann, de møtte liten motstand bare 28 av byens soldater ble dept, før byen overgav seg til Muhammed. Da Muhammed kom til Kabaen skriver historikeren Al – Waqidi : fikk han fjernet gudebildene, det skal ha vert 360 av dem. Så berørte han den hellige svarte steinen, gikk inn i Kabaen og ba noen bønner sammen med Osma, Bilal og Utman. Så gikk han ut og viste nøkkelen til Kabaen til folket og holt en tale som kan leses i Koranen kapitel 12, vers 92.

 

Like etter erobringen av Mekka var fullført, sendte Muhammed hærføreren Kalid ibn al-Walid til byen Nahhla. Oppdraget var å ødelegge tempelet til guden al-Uzza. Da Kalid med sine 30 soldater komdit, ble han rasende på en helt naken kvinne med langt flagrende hår, han trak sverdet og hogg henne i to og tok juvelene hennes. Dette likte Muhammed da han fikk høre historien og sa at Kalid hadde drept gudinnen al-Uzza som aldri mer ville bli dyrket. Skriver historikeren al-Tabari.

 

I år 630 e.Kr hadde Muhammed erobret Mekka og han kunne nyte sin seier og hevn over sin egen stamme Quraysh Ikke bare det, Quraysh-stammen var på denne tid i full gang med å konvertere til Muhammeds religion islam, mann for mann gav etter og ville delta i muslimenes erobringskrig som gjorde dem rike. Og stadig nye stammer gikk over til islam frivillig uten kamp. Men religionsstifteren og hærføreren Muhammed hadde bare to og et halvt år igjen å leve, men han kontrollerte og hersket over hele den arabiske-halvøya, og lagt grunnlaget for en videre ekspansjon som verden knapt hadde set maken til. Muhammeds siste ønske på dødsleie var at det ikke skulle være andre religioner på den arabiske-halvøya en islam. Muhammed døde av en smertefull hodepine i fanget til sin unge kone Asha den 8 juni 632 e.Kr.

 

KILDENE

 Historikeren Ibn Isahq ble født i Medina i år 704 e.Kr og døde i Bagdad i år 768. Ibn Isahq skrev ned sin egen bestefars opplevelser i boken Sirat rasul Allha. Dette historiske verket er det nærmeste vi kommer religionsstifteren Muhammed, og uten tvil den mest objektive fordi bestefaren Yasar deltok som ung soldat i krigen imot Muhammeds hær. Bestefaren ble tatt til fange av muslimene, og konverterte til islam for å bli en fri mann. Jeg nevner også historikerne al–Waqidi født i år 748 og al – Tabari født i år 839.

De to siste bygger i stor grad på Ibn Isahq sin bok, men kommer med verdifulle opplysninger som kaster lys over den tiden Muhammed levde.

Det store flertallet av verdens muslimer bygger ikke sitt trosgrunnlag på denne tradisjonen, men på hdith og sunna skriftene som er mye yngre, hadith og sunna skriftene begynte ikke å bli nedskrevet før et godt stykke inn på 800 tallet, og av den grunn må ses på som mindre troverdige.

Jeg vill også på det sterkeste anbefale boken : Muhammed slik samtiden så ham, av Hallvor Tjønn. Denne boken har jeg også lånt noen setninger fra under oppbygningen av denne artikkelen.

 

Hallvard Sandvik

03.12.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Hallvard Sandvik

10 innlegg  83 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det muslimske drapet på jøden og dikteren Kab ( se min tekst ) har sterke likhetstrekk med situasjonen i vår tid. Rushdie-saken og karikaturstriden er gode eksempler på denne blodige tradisjonen som kan føres tilbake til religionsstifteren  Muhammed selv.

4 liker  
Kommentar #2

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Om jødehatet og bønneretningen

Publisert over 2 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.
jødene nektet også å anerkjenne ham som profet, noe som såret ham dypt. Bønneretningen ble forandret fra Jerusalem til Mekka på denne tiden,


Kan det være nettopp dette som har gitt grobunn for mange muslimers negative holdninger til jøder? Koranen, slik den er oversatt, er heller ikke særlig utydelig i sin karakteristikk av jøder, for å si det diplomatisk.

Når det gjelder bønneretningen og endring av denne, er det mye som tyder på at den, i en lengre periode, var rettet mot byen Petra, før den ble endret til Mekka. Jay Smith, som har studert Islam mer enn 30 år, snakker om dette i et videoklipp på youtube.
Du finner det ved å legge inn setningen "Jay Smith: The Historical Origins of Islam"(fra ca 20 min ut i videoen).
Som det fremgår av videoen, ble de første moskéer bygd med Qibla(bønneretningen) mot Petra. Dette ble gjort i ca 100 år før man endret retningen.
Det er også interessant, som han sier, at Mekka ikke finnes i noen Arabiske skriftlige kilder før år 741. Slik Mekka er beskrevet i Hadith, stemmer lite. Bl.a at byen skal ligge i en dal, med fjell rundt, samt at det skal vokse oliventrær der, noe det ikke gjør. Alle detaljer stemmer perfekt med byen Petra.

4 liker  
Kommentar #3

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Avslører Koranen Muhammed?

Publisert over 2 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Han påsto at en engel hadde oppsøkt ham i en fjellhule da han overnattet der. Engelen hadde kommet med et teppe det var skrevet noe på, og sa til Muhammed : « Les! « Engelen hadde vert aggressiv og hadde presset teppet mot han og skreket « Les ! « Muhammed leste og engelen forsvant.

Litt utfyllende info rundt disse hendelsene.
Da Muhammed begynte å motta åpenbaringer, var hans første inntrykk av disse åpenbaringene at de var demoniske. Han ble nærmest kvalt og ristet av "engelen", helt til han godtok å gjøre som han ble fortalt.
I Bibelen finner man en tilsvarende opplevelse som en profet hadde. Denne profeten var ifølge Bibelen besatt av en demon!
Muhammed ble så traumatisert av hans møte med "Gabriel" at han gjentatte ganger forsøkte å begå selvmord ved å kaste seg utfor et stup. Islamske kilder fortsetter denne historien med å fortelle at hans første kone klarte å overbevise ham om at det var Allah som ønsket å bruke ham som profet for araberne.

Spørsmålet man må stille seg i denne tråden blir naturligvis: Var Muhammed en profet for den sanne Gud, var han en svindler, eller kan han ha vært profet for en annen åndsmakt?

Et Koranvers og en Hadith hjelper oss med å finne et svar.

Muhammed fikk en åpenbaring(Koranen 69:44-46) som sier at dersom han var en falsk profet ville han dø av smerter i aorta(halspulsåren). Muhammed og hans følgere drepte hele familien til en jødisk kvinne, som etterpå tilbyr seg å lage middag til Muhammed og noen av hans følgere. Muhammed takket ja til dette(kanskje litt naivt?). Hun tilberedte en sau som hun forgiftet. Hun avslørte dette, etter at de hadde spist. Men Muhammed sa at det ville aldri Allah ha godtatt. Men Allah gjorde tydeligvis det. Muhammed tok her tydeligvis feil om Allah!
Ifølge Sunan Abu Dawud, ble hun tilkalt av Muhammed og spurt om hennes motiv for å forgifte ham. Hun svarte: "Hvis du er en profet ville det ikke skade deg, mens hvis du var en Konge, ville folket bli kvitt deg. "Etter dette ble hun drept.
Under måltidet sa Muhammed at kjøttet hadde snakket til ham og fortalt ham at det var forgiftet. Hvorfor fikk han ikke denne åpenbaringen,før han spiste av kjøttet? (Allah må tydeligvis ha ønsket at han skulle bli forgiftet, for å oppfylle åpenbaringen om hvordan han skulle dø, med smerter i pulsåren.) De andre som spiste av kjøttet kjente smaken av gift men stolte på Muhammed siden han spiste. Hvorfor trengte han i det hele tatt en åpenbaring fra kjøttet siden man kunne kjenne smaken av gift? Her virker det som om han diktet opp at han fikk en åpenbaring. Åpenbaringen hadde uansett ingen effekt siden den kom for sent. Det hadde sånn sett vært bedre om han ikke hadde fått noen åpenbaring, slik at han hadde spist mye mer gift og fått en rask død, i stedet for en lang periode med ekstreme smerter(ifølge Aisha).
Muhammed uttalte seg ofte negativt om Jøder og kvinner, så det er litt ironisk at det er nettopp en jødisk kvinne som sørget for hans død. Det er også interessant at Allah lar Muhammed dø på denne måten, mens Jesus blir reddet og bragt til paradis av Allah før jødene får drept ham(ifølge Koranen). Logisk sett kan det da se ut som om Koranen/Allah ser på Jesus somen en viktigere profet. Muhammeds største ønske var å dø i kamp. Da dette ønsket ikke ble innfridd av Allah, er det litt vanskelig å se for seg at Allah er 100% på Muhammeds side for å si det forsiktig.
Muhammed døde to år etter forgiftningen og sa mot slutten at han hadde store smerter i pulsåren og at det føltes som om giften hadde kuttet pulsåren(Sahih al-Bukari 4428). Så det var Allahs vilje at Muhammed skulle dø på denne måten og ifølge Koranen har Muhammed "...grepet ord om Oss ut av luften"69:44(44-46). 

Dersom denne hadith er sann, må konklusjonen bli at Koranen motsier sitt syn på Muhammed.(litt underlig at en slik hadith er bevart, hvis den regnes som svært lite troverdig..)

3 liker  
Kommentar #4

Hallvard Sandvik

10 innlegg  83 kommentarer

To nesten like vers

Publisert over 2 år siden

I kapittel 96 i Koranen kan vi lese hele det verset som engelen tvang Muhammed til å lese da han overnattet i hulen. ( les min tekst ) Sammenlign koranverset med det som står skrevet i Bibelen, Jesaias bok.


Koranen kapitel 96 :

Les ! I navnet til din Herre som skapte deg. Som skapte mennesket bare fra en klump. Les ! Og din Herre er den mest gavmilde, han som lærte ved hjelp av pennen, som lærte mennesket hva det ikke viste. Nei, i sannhet er mennesket opprørsk, ved at det betrakter seg selv som en som klarer seg selv. I sannhet vil alt vende tilbake til din Herre.


Bibelen Jesaias bok :

Les i navnet til din Herre som skapte deg, Som skapte mennesker av stivnet masse, Les, din Herre er den mest barmhjertige, som lærte ved pennen. Lærte det som mennesket ikke vet.


Versene fra boken til Halvor Tjønn, Muhammed slik samtiden så ham.

3 liker  
Kommentar #5

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Jesus eller Muhammed?

Publisert over 2 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Les i navnet til din Herre som skapte deg, Som skapte mennesker av stivnet masse, Les, din Herre er den mest barmhjertige, som lærte ved pennen. Lærte det som mennesket ikke vet.

Fascinerende like vers!
Samtidig er det litt rart at Koranen kopierer Bibelen, siden muslimer hevder at Bibelens ord har blitt ødelagt. En tidligere muslim tilknyttet Hamas(Walid Shoebat) har uttalt at det finnes en "corrupt versjon of the Bible", og at Koranen er en slik versjon. Man kan derfor regne med at Koranen inneholder vers med sannhetsord, blandet med usannheter. Et eksempel på en usannhet er Koranens påstand om at Abraham og Ishmael skal ha bygget Ka´baen sammen.  Man finner en rekke slike motsigelser i forhold til Bibelen.
En av de viktigste, om mulig Den viktigste, er Koranens påstand om at Jesus ikke ble korsfestet, døde eller gjenoppsto.(Qur´an 4:157).
Litt underlig, for å si det mildt, er at man i Koranens kapittel 19 vers 33 kan lese: "And Peace is on me the day I was born and the day I will die and the day I am raised alive."
Når man leser versene forut for dette, ser man at det er Jesus selv som uttaler disse ord.
Her motsier Koranen seg selv! Hvordan tolker(les:bortforklarer) muslimer dette verset?

Tilbake til trådens tema som er Muhammed som "profet". Ser man på Koranen isolert, er det litt underlig at muslimer er mer opptatt av Muhammed enn Jesus. Koranen nevner Jesus ved navn 25 ganger, mens navnet Muhammed nevnes kun 4 ganger. Historiene og beskrivelsene av Jesus som person, er på et annet nivå enn Muhammed.
Ifølge Koranen var Jesu mor, Maria, ren og uberørt av Satan da hun ble født, Det samme gjaldt Jesus. Jesus snakket fra krybben, 2 dager gammel. Jesus beskrives som hellig og ren(et av Allahs navn; Al-Quddus, The pure one) og utsprang fra Gud(Allah). Jesus skapte en fugl av leire.(Koranen sier i et annet vers at bare Allah kan skape liv! Koranen sier dermed indirekte at Jesus er Gud!) Jesus helbredet spedalske, blinde, døve m.m. Jesus døde ikke(eller?) men ble reddet av Allah og skal komme igjen på dommens dag. Muhammed hadde(eller har) ingen av disse egenskapene.

 

4 liker  
Kommentar #6

Hallvard Sandvik

10 innlegg  83 kommentarer

Har Abraham bygget Ka`baen ?

Publisert over 2 år siden

Det er lite sannsynlig at Abraham har bygget Ka`ban i Mekka, fordi vi vet at Abraham var monoteist og trodde bare på jødenes Gud. Vi vet og at araberne før Muhammed dyrket over 300 guder. Dersom Abraham var i Mekka, hvorfor lærte han da ikke araberne å dyrke den ene Gud, og avskaffet avgudene.

1 liker  
Kommentar #7

Hallvard Sandvik

10 innlegg  83 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Muhammed fikk to åpenbaringer fra Alla om at han skulle gifte seg med Aisha som da var 6 år gammel og han selv hadde passert sitt femtiende år. Muhammed drømte at en mann som bar på noe som var dekket med silke. Mannen sa til ham : «Dette er din kone, så ta bort det som dekker. 

Kan Gud og Allah være samme Gud ?

2 liker  
Kommentar #8

Hallvard Sandvik

10 innlegg  83 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Som du skriver : En av de viktigste, om mulig Den viktigste, er Koranens påstand om at Jesus ikke ble korsfestet, døde eller gjenoppsto.(Qur´an 4:157). 

En kan jo få en mistanke om hvem som sto bak Muhammed med mindre en dette.

2 liker  
Kommentar #9

Hallvard Sandvik

10 innlegg  83 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Muhammed giftet seg også med sin adoptivsønns kone Zaynab som var meget vakker, skriver historikeren Al – Tabari : Zaynab var også datteren til Muhammeds tante på farssiden, hun var altså kusinen til religionsstifteren. 

Kommentar #10

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Ka´baen

Publisert over 2 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Det er lite sannsynlig at Abraham har bygget Ka`ban i Mekka, fordi vi vet at Abraham var monoteist og trodde bare på jødenes Gud

Ifølge Islam skal Ishmael og Abraham ha bygget ka´baen sammen. Vi finner ingenting i Bibelen som tyder på det. Mor til Ishmael(Hagar) ble nærmest jaget ut i ødemarka, etter ordre fra Sara(Gutten satte han på ryggen hennes, og så sendte han henne bort: første Mosebok 21:14)
Gutten var fortsatt et barn.
Det blir derfor ikke lett å tro på en "hellig bok" som kommer mer enn 600 år senere.
Koranen sier dessuten i : Surah 6:115 «And the word of your Lord has been fulfilled in truth and in justice. None can alter His words, and He is the Hearing, the Knowing.»
- ingen kan endre Guds ord.
Koranen sier oss i surah 5:68 “Say,"O People of the Scripture, you are [standing] on nothing until you uphold [the law of] the Torah, the Gospel, and what has been revealed to you from your Lord."
- kobler man sammen disse versene vil man se at Bibelens ord ikke har blitt endret på, i motsetning til hva muslimer hevder. Dette understrekes i neste vers, rettet mot Muhammed selv: Surah 10:94 «So if you are in doubt, [O Muhammad], about that which We have revealed to you,,then ask those who have been reading the Scripture before you.The truth has certainly come to you from your Lord, so never be among the doubters.»
- Det er vel tvilsomt at Muhammed noen gang spurte kristne eller jøder for å dobbeltsjekke innholdet i Koranen. Hvis han hadde gjort det, ville det nok vært færre motsigelser mellom Bibelen og Koranen.

Kommentar #11

Hallvard Sandvik

10 innlegg  83 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Abraham bodde i Hebron der han er begravet den dag i dag, hvorfor skulle han gå til Mekka ? det virket helt absurd

Kommentar #12

Hallvard Sandvik

10 innlegg  83 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Ja det er sikkert

Kommentar #13

Hallvard Sandvik

10 innlegg  83 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Muhammeds første kone Kadhja døde rett før utvandringen til Medina. Etter at han kom til Medina fikk han 8 koner og noen slavinner. Muhammed fikk to åpenbaringer fra Alla om at han skulle gifte seg med Aisha som da var 6 år gammel og han selv hadde passert sitt femtiende år. Muhammed drømte at en mann som bar på noe som var dekket med silke. Mannen sa til ham : «Dette er din kone, så ta bort det som dekker henne. « Muhammed løftet på silken , og der lå Aisha. Noen netter seinere så han, mens han såv, en engel som bar den samme bylten av silke, og denne gangen var det han selv som sa til engelen : Vis meg : ! Engelen løftet på silken, og der var igjen Aisha, og så sa Muhammed : ` Hvis dette er fra Alla, da vil han bringe dette til gjennomføring. `

Kommentar #14

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

En aldri så "liten" motsigelse?

Publisert over 2 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.
En av de viktigste, om mulig Den viktigste, er Koranens påstand om at Jesus ikke ble korsfestet, døde eller gjenoppsto.(Qur´an 4:157). 

Slik jeg forstår Koranen, motsier den seg selv i Sura 19:33 " And Peace is on me the day I was born and the day I will die and the day I am raised alive."
Disse ord blir, i Koranen, uttalt av Jesus. Her sier faktisk Jesus at han kommer til å dø og at han deretter kommer til å gjenoppstå! Ikke lett å bli klok på den boka....


1 liker  
Kommentar #15

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Kan bortforklaringer lede til Sannheten?

Publisert over 2 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Muhammed fikk to åpenbaringer fra Alla om at han skulle gifte seg med Aisha som da var 6 år gammel og han selv hadde passert sitt femtiende år.

Dette bortforklares naturligvis av de fleste muslimer. Noen godtar historien, men forklarer aldersforskjellen med en annen tid, og en annen kultur. Problemet er dessverre at mange barn har, i ettertid, blitt giftet bort(tvangsgiftet) med støtte i fortellinger som dette.
Jeg har selv, ved en tidligere anledning, bedt en Imam vise meg ett eller flere eksempler av hadith, som sannsynliggjør at Aisha kan ha vært eldre enn 6 år, da hun ble giftet bort. Jeg viste ham selv flere eksempler på at 6 år var hennes alder. Han unnlot å svare på min oppfordring(ikke så overraskende).
Om det hadde eksistert én eneste fortelling som hadde støttet at hun f.eks var 18-20 år, som mange hevder, ville han nok klart å vist meg den.(jeg har aldri funnet noen...)
Så hva blir konklusjonen? Ønsker muslimer å finne sannheten, eller er det viktigere å holde fast ved sin kulturelle tro, uten å undersøke om ting henger "på greip"? Tenker de samtidig at det er greit å lede mennesker til "sannheten" ved å bruke taqiyya(løgn)? Hvordan er det mulig å tro at man kan finne Sannheten, ved å ikke snakke sant? Det må da være en åpenbar selvmotsigelse?
Er angsten for Allah og ilden så sterk at all konstruktiv kritikk undertrykkes?
Islam og selvpålagt underkastelse er vel nærmest synonymt med undertrykkelse? Snakker vi her om den ondeste og mørkeste sirkel i historien?

2 liker  
Kommentar #16

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Problematisk historie for mange muslimer

Publisert over 2 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Muhammed giftet seg også med sin adoptivsønns kone Zaynab som var meget vakker, skriver historikeren Al – Tabari : Zaynab var også datteren til Muhammeds tante på farssiden, hun var altså kusinen til religionsstifteren. Det faktum at Muhammed giftet seg med sin adoptivsønns kone og innlemmet henne i sitt harem sjokkerte mange fordi dette ble regnet som insest og helt uhørt.

At hun også var hans kusine, kjente jeg ikke til(har nok hørt eller lest det, men hukommelsen svikter noen ganger). Det jeg har forstått er at dette er en av historiene som faktisk har vært problematisk for mange muslimer, selv om Muhammed skal ha mottatt et forsvar av Allah for denne handlingen.
Noen klarer tydeligvis å tenke litt selv....
Når det er sagt, vet vi jo at mange muslimer, er og har, giftet seg med sine kusiner. Gjøres dette som en klar aksept av deres profets tilsvarende ekteskap? Bare en tanke...

Kommentar #17

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Muhammed i opposisjon til Koranen!

Publisert over 2 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.
samt et definitivt brudd med jødedommen og kristendommen.

Det at Muhammed bryter med jødedommen og kristendommen, avslører at Muhammed selv er i opposisjon til Koranen/Allah som sier:
Surah 10:94 «So if you are in doubt, [O Muhammad], about that which We have revealed to you, then ask those who have been reading the Scripture before you. The truth has certainly come to you from your Lord, so never be among the doubters.»

Verset handler naturligvis om jøder og kristnes skrifter, det vil si, Bibelen og Torahen.

Muslimer hevder alltid at Bibelen har blitt endret på. Ingen vers i Koranen støtter et slikt syn. Verset ovenfor tyder vel på det motsatte, at Bibelen er troverdig, ikke sant? Hvor kommer da slike idéer fra? Det er et spørsmål muslimer selv får svare på.

At Muhammed fortsatt sees på som en profet, den siste, og en som levde et perfekt liv er for meg nesten ubegripelig. Leser ikke muslimer egne skrifter? Er de mer opptatt av  fremstå som skikkelige sømmelige, rettroende osv enn å faktisk sette seg inn i hva deres religiøse skrifter sier? Hvorfor tror de på Imamer eller lærdes uttalelser, da de burde visst at også disse kan bruke taqiyya(løgn) for at Islam skal vinne fram?
Islams hus brenner, sies det, men brenner det fort nok? Tvilsomt.
Hvis Islam skal bestå som en troverdig religion må de rydde opp i hadithfortellingene. Alle uheldige historier om Muhammed må renskes bort. De må bare beholde de fortellingene som får Muhammed til å fremstå like bra som Jesus fremstår i Bibelen. Men hvorfor ikke like godt følge Jesus som det beste eksempel, da han, som jeg har nevnt i eget innlegg fremstår som helligere enn Muhammed, selv i Koranen? Man kan faktisk også se fellestrekk mellom Jesus og Allah i Koranen og Hadith!:
- Jesus beskrives som ren(i Koranen). Allah kalles Den rene(The Pure One, i Koranen).
- Satan berørte ikke Jesus da Jesus ble født(fra hadith).
- Jesus beskrives som Guds ord(i Koranen).
- Jesus beskrives som en ånd utgått fra Gud(i Koranen).
- Jesus er den eneste som ikke har en jordisk far (fra Koranen)
- Jesus skapte en fugl, vekket døde til live, som bare Allah kan(fra Koranen)
- Jesus kommer tilbake og skal styre rettferdig, dømme levende og døde(ifølge en hadith).

Her kunne jeg også fulgt opp med hundrevis av eksempler på at Koranen også trenger en skikkelig utrenskning av vers, for at muslimer skal få en bok som stemmer overens med det de har fått fortalt, blitt lært, om Islam. Da tenker jeg hovedsakelig på de såkalte moderate muslimer. De radikale, bokstavtro, vil selvfølgelig aldri godta en slik endring, da de ønsker å fortsette der Muhammed slapp.

Fred være med oss, nå og i framtiden! Hvis Gud vil...


1 liker  
Kommentar #18

Hallvard Sandvik

10 innlegg  83 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det er en stor prestasjon å fremstille Muhammed som et perfekt menneske nor islams egne kilder beviser det motsatte. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere