Atle Ottesen Søvik

23

Hitler, Gud og Ottosens bibelsyn

Når Espen Ottosens bibelsyn får som konsekvens at Hitler ble innsatt av Gud, er det et sterkt tegn på at åpenbarings-­forståelsen er feil.

Publisert: 1. des 2016

Jeg er ikke uenig i at det er forskjell på bibelsynet til Espen Ottosen og mitt, og Ottosen peker på noen forskjeller i sitt siste innlegg (Vårt Land 29. november). Mitt fokus har likevel i debatten vært på nivået under det konkrete bibelsynet: hvordan man tenker om Guds åpenbaring for å lande på det bibelsyn man lander på.

Her synes det meg fortsatt klart at både Ottosen og jeg ønsker å finne sannheten om hva Gud har åpenbart og at vi går til Bibelen for å finne en slik sannhet. Jeg ­mener å finne i Bibelen en beskrivelse av Gud som åpenbarer seg gradvis mer og mer gjennom historien uten at dette medfører at Bibelens tekster blir ufeilbarlige. Ottosen derimot har en åpenbaringsforståelse som ikke åpner for feil i Bibelen, i hvert fall ikke i sentrale spørsmål og kanskje ikke i noen spørsmål.

Hitler. Når Ottosens bibelsyn får som konsekvens at Hitler ble innsatt av Gud, tenker jeg det er et sterkt tegn på at åpenbaringsforståelsen er feil. Å bli innsatt av Gud må vel bety at det er Guds vilje at denne personen ble innsatt og ikke en annen. Det må vel da også følge at om maktpersonen så blir styrtet ved revolusjon dagen etter og en ny person tar makten, så må også den nye personen være innsatt av Gud, siden alle myndigheter er innsatt av Gud. Hitler hadde et nazistisk program da han ble innsatt, så selv om mennesker ikke skal være lydige mot Hitler, følger det likevel at Gud ville gi ham makten istedenfor motkandidaten i valget i 1933.

Ottosen vil selvsagt si at det følger andre problemer av min forståelse, men jeg ­synes det er vanskelig å se verre problemer enn dette. Hvis man kan bruke Bibelen til å legitimere Hitler, så er det noe alvorlig galt. Kanskje Ottosen vil si at «innsatt» betyr noe annet i Bibelen enn til vanlig, og at Hitler ikke ble innsatt av Gud, slik at hans syn i praksis blir det samme som å si at det er feil at alle myndigheter er innsatt av Gud i vanlig betydning av «innsatt».

Uklart. Det er også uklart for meg hva Ottosen legger i at Bibelen er enhetlig. Det er jo mye intern inkonsistens, for eksempel knyttet til hvilke kvinner som kom til graven, når påskemåltidet var, hvor mange ganger hanen gol under Peters fornektelse, hvordan Judas døde osv.

Jeg tror det ville tatt mange runder å klare opp i de nøyaktige forskjeller på bibelsynet til Ottosen og jeg, så derfor avslutter jeg debatten for denne gang og takker for ordvekslingen.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 1.1.2.2016

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sigmund Svarstad

57 innlegg  123 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Kjære Søvik,

I ditt første innlegg - "Espen Ottosen og jeg" - skriver du at "vi alle er avhengig av å bruke fornuften for å bestemme Bibelens budskap". Etter å ha lest ditt siste innlegg, må jeg spørre deg: Hvilken fornuft bør jeg bruke når jeg skal bestemme budskap ditt i "Hitler, Gud og Ottosens bibelsyn" ?

Bør jeg bruke fornuften som følger av enhetlig åndsbevissthet? 

Eller - bør jeg bruke fornuften som følger av hel(het)lig åndsbevissthet?

1 liker  
Kommentar #2

Geir Wigdel

37 innlegg  2088 kommentarer

Det kreves adskillig

Publisert rundt 4 år siden

hokuspokus for å få Bibelen til å framstå som "enhetlig", slik Ottosen hevder. Hele hans argumentasjon bærer egentlig preg av at fasiten bestemmes først og så tilpasses argumentasjonen denne fasiten. Dermed blir en slik diskusjon om Bibelens autoritet temmelig uinteressant for alle som mener intellektet er gitt for å brukes. Om en leser Bibelen uten forutinntatte meninger, vil en finne en rekke selvmotsigelser, fysiske umuligheter og paradokser. Da er det en langt mer fruktbar tilnærming å prøve å forstå hvorfor Bibelen ikke er konsistent, enn å finne finurlige forklaringer på at Bibelens framstilling er uten feil. Jeg kan ikke annet enn smile oppgitt da jeg leste Ottosens forsøk på å "sannhetsforklare" fortellingen om da Gud lot solen skinne i tre døgn. Vel, hadde det vært objektivt riktig, ville det ikke vært noen vitner tilbake som kunne fortalt om det.

1 liker  
Kommentar #3

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Søvik har rett,

Publisert rundt 4 år siden

ingen tvil om det!

Kommentar #4

Asbjørn E. Lund

35 innlegg  391 kommentarer

Feil fornuftsbruk av Atle Ottesen Søvik

Publisert rundt 4 år siden

Eksemplene til Søvik viser at hans fornuftstolkninger er feilaktige og at Bibelen har rett.

Bibelen er enestående når det gjelder, enhet,  overlevering.. profetier, innflytelse i litteratur og kunst. Ei slik bok burde framsnakkes i stedet for baksnakkes, her.


2 liker  
Kommentar #5

Geir Wigdel

37 innlegg  2088 kommentarer

Bibelen er enestående,

Publisert rundt 4 år siden

ingen tvil om det. Men det gjelder ikke enhet og konsistens. Den er snarere enestående på grunn av sitt mangfold og kompleksitet. En påstand om at Bibelen er sann, er uten mening, fordi sannhet er et mangetydig begrep. Bibelens innvirkning på billedkunst og litteratur er udiskutabel, men vi navlebeskuende vesterlendinger bør huske at verdenskunsten er langt mer enn "vår" kunst; selv om coca cola og McDonalds finnes over hele verden. Men jeg er redd at jo mer ihuga en framholder Bibelens fortreffelighet, uten grunnlag i Bibelens totale innhold, jo mindre relevans får den for folk flest.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere