Svein Skjei

14    925

Før Big Bang

Publisert: 24. nov 2016 / 629 visninger.

De seneste kosmologiske målingene som er gjort (av COBE, WMAP og av den kosmiske bakgrunnsstrålingen) indikerer at Universet er uendelig i utstrekning. Men hva med tiden? Er det virkelig slik at alt som har eksistert og eksisterer er 13,7 milliarder år gammelt? Er Big Bang starten på ALT? For bare få år siden var det sett som uaktuelt å snakke om tiden før Big Bang. Men googler vi nå "pre big bang" får vi opp mange artikler skrevet av de mest kjente fysikerne. En av dem, Lee Smolin sier f.eks. i en artikkel på Edge.org at om det er en idé som er moden for pensjonisttilværelsen så er det at "The Big Bang Was The First Moment In Time". Smolin har ingen problemer med Big Bang som forklaringsmodell for universets utvidelse. Men derimot hypotesen som beskriver universets ultimate opprinnelse som en singularitet med uendelig tetthet anser Smolin som en heller dårlig vitenskapelig teori fordi den lar store spørsmål om universet stå ubesvart. Vi vet at i en slik singularitet bryter fysikkens lover sammen, relativitetsteorien og kvante-fysikken går ikke sammen. Derimot skriver Smolin at kvante-kosmologiske modeller eliminerer disse problemene og tillater tiden å eksistere før Big Bang. Detaljerte modeller av kvante-universer åpenbarer en æra som ender med en kollaps hvor tettheten øker til svært høye verdier, inntil kvante-prosesser overtar og setter i gang en ny ekspansjon av et nytt univers. Smolin skriver videre at flere scenarier er under utforsking i dag, og nevner fem slike som alle i følge Smolin kan gi oss teorier som vil kunne la seg falsifisere.

For ikke lenge siden dukket det også opp en artikkel skrevet av en gruppe matematikere fra Canada og Egypt som har studert relativitet ved hjelp av kvante-fysikkens formler og avdekket at universet gjennomgår fire forskjellige faser. Det de hevder å ha funnet er at før vårt univers, eksisterte det et annet univers, eller mer nøyaktig en annen kosmologisk fase. På tross av at det er uendelig i størrelse er universet vårt syklisk, og har eksistert bestandig i en av fire stadier. Universet vår ekspanderer stadig raskere, men på et punkt vil kvante-prosesser overta og universet vil igjen kollapse i et nær uendelig lite punkt, for så igjen å ekspandere.

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5339 kommentarer

Vil det det?

Publisert over 1 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.
Universet vår ekspanderer stadig raskere, men på et punkt vil kvante-prosesser overta og universet vil igjen kollapse i et nær uendelig lite punkt, for så igjen å ekspandere.

Vi har enda ikke funnet masse nok i universet for å sannsynliggjøre dette. Universet utvider seg stadig. Noen snakker om "sort" masse, men de er enda ikke funnet.

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Vi har enda ikke funnet masse nok i universet for å sannsynliggjøre dette. Universet utvider seg stadig. Noen snakker om "sort" masse, men de er enda ikke funnet.

Dette handler om den artikkelen som jeg lenker til. Tror kanskje ikke du har lest den?

Svar
Kommentar #3

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Kvinlaug

Publisert over 1 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.
artikkelen som jeg lenker til

Nb; om du er interessert finner du selve publikasjonen her

1 liker  
Svar
Kommentar #4

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Det er godt nok nye tanker. For tiden mener man at universet, som følge af mørk energi, som man ikke rigtigt ved, hvad er og som man heller ikke er helt sikker på eksisterer eller er en fejl i teorierne, vil øge ekspansionshastigheden i det uendelige og til sidst også flå elementarpartiklerne i stykker, så det hele ender i noget uendeligt tyndt og nær det absolutte nulpunkt.

Jeg har dog bemærket af fysikere de sidste par år er begyndt at tale om at universet var uendeligt stort allerede helt fra start, men at det alligevel udvider sig. Jeg har en fornemmelse af at mange af dem ikke helt kan oversætte matematikken til fysiske realiteter og selv er lidt i tvivl om, hvordan det hele sjkal forstås.

Artiklen er sjov at kigge igennem, men jeg kan slet ikke bedømme den - for mange ukendte teorier og for svær matematik.

4 liker  
Svar
Kommentar #5

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5339 kommentarer

Jeg har sett litt på det.

Publisert over 1 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.
Nb; om du er interessert finner du selve publikasjonen her

Det er jo en interessant tanke at kvantemekaniske forhold kan virke inn.

Universet utvider seg. Det er det vi observerer. Hvis kvantemekaniske mekanismer virket inn, burde vi kunne observere det og sannsynliggjøre at universet trekker seg sammen igjen for å danne en ny syklus. Ingen slike observasjoner er gjort, såvidt meg bekjent.

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det er godt nok nye tanker.

Dette er selvsagt ikke noe man vet noe sikkert om. Det man har gjort er å benytte kvantemekanikkens formler, dvs en variant av Heisenbergs usikkerhetsrelasjon (GUP), i relativitetsteorien. Svarene man får antyder at det som gjør at universet utvider seg stadig raskere, om det nå er mørk energi eller noe annet, vil etterhvert avta og gravitasjonen i Einsteins variant vil gjøre at universet igjen trekker seg sammen. At det er tvil om hvordan dette skal forstås, er sikkert. Uendeligheter og evigheter er det ikke er lett for oss å forholde oss til. Og kvantemekanikken er jo heller ikke særlig forståelig. Mht hva som var helt fra starten av, sier disse forskerne at beregningene viser at "What came before this universe, was another universe or more accurately another cosmological phase". Men det er etterhvert ganske mange ideer om disse tingene, og spennende å filosofere rundt begreper som uendelig og evig.

1 liker  
Svar
Kommentar #7

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvis kvantemekaniske mekanismer virket inn, burde vi kunne observere det

Som nevnt i forrige svaret mitt (se kommentar #6 ) er dette kun matematikk, og selvsagt kan det ikke observeres eventuelle framtidige kvantemekaniske effekter. Om og når det inntreffer vil det nok ikke finnes noe menneskevesen i universet som kan observere.

Svar
Kommentar #8

Egil Andre Gjerde

3 innlegg  210 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Betyr dette at vi nå kan avkrefte at Gud er årsaken til big bang? 

De nye resultatene kan tolkes som nok en seier for ateismen. 

Svar
Kommentar #9

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.
De nye resultatene kan tolkes som nok en seier

Dette er nok ikke resultater som sådan. Det er hypoteser, begrunnede tanker om universet og hvordan det kan ha utviklet seg.

1 liker  
Svar
Kommentar #10

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.
Som nevnt i forrige svaret mitt (se kommentar #6 ) er dette kun matematikk, og selvsagt kan det ikke observeres eventuelle framtidige kvantemekaniske effekter. Om og når det inntreffer vil det nok ikke finnes noe menneskevesen i universet som kan observere.

Men vi er jo vant til at kvantefænomener optræde i det helt små og at det er relativitetsteorien, der forklarer det makroskopiske. derfor må det vel være noget på partikelniveau man har i tankerne, når universet skulle kunne begynde at trække sig sammen igen.

Efter det hidtidige skulle mørk energi splitte elementarpartiklerne og det mindste teorier arbejder med er superstrenge, som man ikke ved om eksisterer, og det kunne så være dem kvantefænomenerne virker på - eller det er meget mere kompliceret end jeg forstår...

3 liker  
Svar
Kommentar #11

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Men vi er jo vant til at kvantefænomener optræde i det helt små og at det er relativitetsteorien, der forklarer det makroskopiske. derfor må det vel være noget på partikelniveau man har i tankerne, når universet skulle kunne begynde at trække sig sammen igen.

Jeg skal ikke late som om jeg forstår alt av det som er skrevet i denne publikasjonen, og jeg har egentlig kun lest Introduction og Conclusion. Slik jeg leser dette har forskerne benyttet en modifisert utgave av kvantemekanikkens formler, det generaliserte usikkerhetsprinsippet (GUP), og kombinert dette med den generelle relativitetsteorien, hvor de så har studert både det som skjer i en nær-singularitet ala universets tidligste faser, det som skjer etter at universet har ekspandert slik at universets horisont brytes, og det som kan ha skjedd før Big Bang. I alle tilfeller vil kvanteprosesser gjøre seg gjeldende, men selvsagt er intet av dette noe som kan observeres nå (og eventuelle kvanteprosesser kan jo kun observeres indirekte). Det som beregningene viser er at universet kan eksistere i fire forskjellige kosmologiske faser og at det bl.a. før Big Bang gikk gjennom en slik fase-transisjon. Denne nye modellen viser også at universet ikke har eksistert som en singularitet, noe som jo vil fjerne et av de store problemene i kosmologien. Om du har litt forutsetninger for å forstå, anbefaler jeg at du leser introduksjonen og konklusjonen. Det er mye bedre enn at jeg skal forsøke meg med en forklaring. De er ikke fullt så vanskelige som all matematikken i mellom.

1 liker  
Svar
Kommentar #12

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5339 kommentarer

Vel...

Publisert over 1 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.
Slik jeg leser dette har forskerne benyttet en modifisert utgave av kvantemekanikkens formler,

Når forskere fra Egypt, har brukt kvantemekanikkens formler, blir jeg i utgangspunktet, svært skeptisk:-)

Hvor mange Nobel priser har vi derfra?

Svar
Kommentar #13

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Når forskere fra Egypt, har brukt kvantemekanikkens formler, blir jeg i utgangspunktet, svært skeptisk:-)

Tror du finner mange egyptiske forskere bl.a. ved CERN. Prof. Mir Faizal som er prosjektleder for dette, har lang erfaring derfra.

Svar
Kommentar #14

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5339 kommentarer

Vitenskapen kan aldri gå utenfor seg selv

Publisert over 1 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.
Tror du finner mange egyptiske forskere bl.a. ved CERN. Prof. Mir Faizal som er prosjektleder for dette, har lang erfaring derfra.

Matematikken er definert med sine axiomer. Fysikken er definert innen for det observerbare univers. Så kombinerer vi matemetikken og fysikken. Da finner vi ut mye, men ikke noe utover det. Vi kommer ned til Heisenbergs usikkerhetsrelasjon. Da kommer vi ikke lenger. Der stopper det opp, fordi fysikken sier det.

2 liker  
Svar
Kommentar #15

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Fysikken er definert innen for det observerbare univers. Så kombinerer vi matemetikken og fysikken. Da finner vi ut mye, men ikke noe utover det. Vi kommer ned til Heisenbergs usikkerhetsrelasjon. Da kommer vi ikke lenger. Der stopper det opp, fordi fysikken sier det.

Ja, det er jo riktig det. Eller som Niels Bohr også har sagt: "I fysikken, hvor vi dog har med så langt simplere forhold at gøre enn i psykologien, belæres vi jo atter og atter om, at vor opgave ikke er at trænge ind i tingenes væsen, hvad vi heller slet ikke ved, hvad ville sige, men blot at udvikle de begreber, der tillader os på frugtbar måde at tale med hverandre om forteelserne i naturen."

1 liker  
Svar
Kommentar #16

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5339 kommentarer

Bra!

Publisert over 1 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.
Ja, det er jo riktig det. Eller som Niels Bohr også har sagt: "I fysikken, hvor vi dog har med så langt simplere forhold at gøre enn i psykologien, belæres vi jo atter og atter om, at vor opgave ikke er at trænge ind i tingenes væsen, hvad vi heller slet ikke ved, hvad ville sige, men blot at udvikle de begreber, der tillader os på frugtbar måde at tale med hverandre om forteelserne i naturen."

Gode visdomsord fra Niels Bohr!

1 liker  
Svar
Kommentar #17

Carl Wilhelm Leo

6 innlegg  894 kommentarer

Matematikk, mulighetene og det uendelige.

Publisert over 1 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Matematikken er definert med sine axiomer. Fysikken er definert innen for det observerbare univers. Så kombinerer vi matemetikken og fysikken. Da finner vi ut mye, men ikke noe utover det. Vi kommer ned til Heisenbergs usikkerhetsrelasjon. Da kommer vi ikke lenger. Der stopper det opp, fordi fysikken sier det.

Uendelig er når noe ikke lar seg måle. De fleste kjenner sikkert Mandelbrotmengden (The Mandelbrot set). 

I all hast, her er en video for den interesserte med historikken omkring Benoit Mandelbrot og hvordan han tenkte seg frem til fenomenet som kan forårsake tankespinn om det uendelige , for et fantatisk redskap matematikken er og selvfølgelig tanker om grensene for hva vi forstår. 

Verdt å se.

https://www.youtube.com/watch?v=56gzV0od6DU&t=18s

For de som ønsker å forstå dette bedre , her er en av forklaringene som ligger på youtube.

 https://www.youtube.com/watch?v=NGMRB4O922I&t=251s

God helg. 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Gerard Oord kommenterte på
En trist nyhet om Smiths Venner
9 minutter siden / 1847 visninger
Vidar Gander Skrindo kommenterte på
Skoleverket som forsvar for demokratiet
16 minutter siden / 448 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
27 minutter siden / 1558 visninger
Erlend Sundar kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
28 minutter siden / 1039 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
28 minutter siden / 1558 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Hva er kristendom idag - og imorgen?
44 minutter siden / 160 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
rundt 1 time siden / 1558 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 1 time siden / 1039 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 1 time siden / 5840 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
rundt 1 time siden / 1558 visninger
Les flere