Ivar Skippervold

7

Vi må droppe skolegudstjenestene

Som kirke gjør vi oss selv en bjørnetjeneste ved å arrangere skolegudstjenester.

Publisert: 23. nov 2016


Fra 2017 blir Den norske kirke en fri folkekirke. Statskirkeordningen er over. Den endringen vil stå i våre historiebøker. Ikke rart at statsministeren kommer på banen med tydelig ytring om skolegudstjenester.

Sist år minnet jeg leserne av Vårt Land om Den norske kirkes egen forståelse av hva en gudstjeneste er: Det viktigste møtestedet for kristne. Den er stedet der de kristne blir synlige som menighet;­ et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud, og Jesu Kristi oppstandelse – et sted der mennesker møter hverandre og sammen trer frem for Gud.

Nei. I går var stipendiat i ­filosofi, Anniken Fleisje, i denne­ avisen med refleksjoner rundt begrepet forkynnelse. Greit nok, men det er ikke det det handler om. Enhver religiøs historiefortelling vil kunne fortolkes som forkynnelse. Det denne diskusjonen handler om er om kirken kan benytte seg av begrepet ­skolegudstjeneste. Jeg mener nei.

Før jul kryr det av julekonserter. Folk blir ønsket velkommen som publikum. Når vi feirer­ gudstjeneste sier ikke presten «kjære publikum». Presten sier «kjære menighet». Vi ser skille mellom publikum og menighet. De som kommer til samlinger i kirken ved skoleslutt er verken menighet eller publikum. De er elever, men det ser ut til at både kirke og statsminister tror elevene er en menighet.

Det kan godt hende at de fleste­ av elevene er døpt og tilhører Den norske kirke, men situasjonen i kirkerommet er et møte mellom skoleelever og kirken. Elevene er ikke en menighet. Når vi vet hvilke tradisjoner elevene representerer, er det meningsløst å snakke om skolegudstjeneste, altså en menighet som sammen trer frem for Gud.
En skolegudstjeneste der alle elevene skal delta,­ er en selvmotsigelse ut fra ­kirkens egen definisjon av hva en gudstjeneste er. Fritaksretten må i alle fall være reell.

Bjørnetjeneste. Mandag skrev kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum i Vårt Land: «Elever i norsk skole skal lære om høytider i ulike religioner. Dette kommer tydelig frem i kompetanse­målene i KRLE-faget. Dette­ gjelder selvsagt også kristendommen: Elevene skal å lære om de kristne høytidene, deres bakgrunn og innhold.» Hun har helt rett. De skal lære, men det er ikke krav om å delta i religions­utøvelse.

Som kirke gjør vi oss en bjørne­tjeneste ved å arrangere skolegudstjenester.

Som gammel skolemann vi jeg påstå at de fleste skoler og lærere vil akseptere en samling i kirken rundt de store kristne høytider. Ikke for å delta i kirkens trosliv og bekjennelser, men for å få en orientering om hvorfor og hvordan kirken feirer høytiden.

Kirken er i en ny tid. Nye løsninger er ofte enklere enn vi tror. Vi kan invitere elevene til jule-, påske- og pinsesamlinger. Ikke gudstjenester. Elevene er verken publikum eller menighet. De skal lære noe om den kristne tro, ­religion og tradisjon.

Julesamling. Jeg har tidligere fortalt om min opplevelse som prest i Oslo øst for noen år tilbake. Kollegaer fortalte at det ved den lokale skolen var stor skepsis til julegudstjenesten. Jeg ringte og inviterte til «Julesamling i kirken». De kom. Jeg så ikke på elevene som en menighet. De fikk tre kvarters undervisning i hva vi gjør i kirken før jul. De fikk høre både Herrens bønn og velsignelsen, men de var ikke deltagende menighet.
Skolen ringte seinere og lurte på om vi kunne gjøre det samme til påske.

Det gjorde vi. Da ønsket skolen­ å delta med en pantomime.­ Flere­ elever stod på talerstolen og leste, mens andre­ spilte påske­fortellingen med kostymer. At en elev med hijab stod og leste fortellingen om Jesu død og oppstandelse fra talestolen var helt naturlig.

Skal lære. Statsministeren mener det er feil å droppe ­skolens julegudstjeneste. Hun sier: «Jeg vil håpe at flest mulig av dem som har foreldre med en annen religiøs bakgrunn, også synes det er viktig å lære mer om hva dette er. På samme måte synes jeg det er utrolig viktig at norske barn lærer om jødedommen, islam, buddhismen og ­hinduismen.»

Enig. Vi skal for all del lære om hverandres tro. Det betyr ikke at den offentlige skole skal legge til rette for religionsutøvelse. Derfor må vi droppe skolegudstjeneste.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 23.11.2016

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Levi Fragell

101 innlegg  1166 kommentarer

Respekt

Publisert nesten 4 år siden

Ivar Skippervold viser etter min mening respekt for sitt eget livssyn. En gudstjeneste er ikke et show, en eventyrstund. En prest vet det, eller burde vite det, på samme vis som vi eks-troende. Men hverken politikere flest, eller "folk flest" forstår dette når de selv aldri har hatt noe forhold til troen. Jeg synes selv at det er moralsk betenkelig at kirkens folk utnytter denne almene bevisstløsheten og prioriterer popularitet og marked - når dette også bidrar til krenkelse av familier som tar sitt ikke-kristne livssyn på ramme alvor.

4 liker  
Kommentar #2

Per Hansen

0 innlegg  44 kommentarer

En varmende opplevelse

Publisert nesten 4 år siden

Jeg har veldig gode minner fra skolegudstjenestene i min bardom.
Det var stas for meg som både liker musikk og fortellinger å komme ned til Bøler Kirke (som nok ikke var Norges vakreste - tvert i mot - det var en arbeidskirke som egentlig var en modellkirke som ble flytta midlertidig til Bøler. Det tok 50 år å bygge en ny) siste dag før jul. Og barnetroen hadde jeg. Med forventninger om at etter skolegudstjenesten var det ut i snøen og så lå juleferien ubrukt foran meg.  

Jeg forteller dette fordi det nok er veldig mange i Norge som har disse gode assosiasjonene rundt skolegudstjenestene fra sin barndom.

Og jeg skjønner veldig godt at det er mange pragmatikere i Den norske kirke som forstår at dette er verdifulle minner som de kan benytte for å knytte borgere til kirken.

Da er det godt at vi har slike som Ivar Skippervold som evner å se det prinsippielt betenkelige i denne praksisen, for en gudstjeneste er jo ikke klassens samlingsstund, og av respekt for den Kirken jeg ikke lenger tilhører bør ikke heller klassens samlingsstund legges til en gudstjeneste. Det blir feil både for Kirken og skolen. 

 

1 liker  
Kommentar #3

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Skolegudstjeneste en glimrende utfordring.

Publisert nesten 4 år siden

En ansatt på gartneri syntest våren/sommeren var den værste tiden for han. Da kommer en mengde kunder som skal kjøpe planter som de skal sette ut i sine hager. Fra rolige tider på vinteren blir det lange og travle dager i den lyse årstiden.
Slik er det vel også livet i kirka rundt juletider, hektisk med mange gudstjenester.
Det er jo utrolig at man viser den samme holdning som den gartneransatte.
Her har en stor mulighet til å vise hva kirka står for og la elevene lytte til den vakreste beretning som Jakob Weidemann kalte juleevangeliet.

Den muligheten gir en fra seg. Utrolig.

Det var to selgere som skulle selge sko i Afrika. Mange går uten sko i det varme klimaet.
Den ene var full av optimisme og brøt ut at her mangler alle sko, mens den andre kunne konkludere her blir det intet salg, ingen bruker sko.

4 liker  
Kommentar #4

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Respekt?

Publisert nesten 4 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
utnytter denne almene bevisstløsheten

Hva slags respekt for "folk flest" er dette? 

3 liker  
Kommentar #5

Dan Lyngmyr

208 innlegg  1187 kommentarer

Skolegudstjenester - en viktig kilde til felleskap

Publisert nesten 4 år siden
Ivar Skippervold. Gå til den siterte teksten.
Som kirke gjør vi oss selv en bjørnetjeneste ved å arrangere skolegudstjenester.

Elsk deres fiender og velsign dem som hater dere, var mesterens ord. Dette er plagsomt for noen dersom rammen er en skolegudstjeneste.

Det er en uhyre defensiv holdning  hos dem som opponerer mot skolegudstjenester, når man i stedet for å fremme gode og levedyktige alternativer, i virkeligheten bare fremmer såkalt prinsipiell opposisjon med liten tilslutning.

Jeg tror skolegudstjenester er et gode som er tjenlig for alle elever, og når kirken gjerne vil spre det gode budskapet om han som ba oss om å elske våre fiender, le med de leende og gråte med de gråtende - så er dette essensen i kirkens formidling. Derfor er skolegudstjenester heller ikke på noen måte måte i strid med kirkens egne verdier eller egeninteresse.

Så lenge man faktisk enkelt kan fritas for deltagelse. 

Da er problemet heller mangel på gode andre løsninger, hvor enkeltpersoner eller organisasjoner som mener de har fullgode alternativer til dette, står fritt til å fremme disse overfor både skoleverket og politiske beslutningstagere. Så langt har oppslutningen om disse vært mindre, selv om andre livssynsorganisasjoner har mange gode debattanter på sin side.

Men, det er en uhyre defensiv holding hos dem som opponerer mot skolegudstjenester, når man i stedet for å fremme gode og levedyktige alternativer, bare fremmer opposisjon med liten tilsluttning. Spesielt når motstanden så langt, i alle tilsynelatende,  skjuler seg bak prinsippielle innvendinger og med krav om likebehandling.

Og, med dette som utgangspunkt, for å forhindre diskriminering, så er jo legitimiteten nærmest uangripelig, nettopp fordi man i motsatt fall fremmer diskriminerende og forskjellsskapende holdinger.

For dem som "kjemper en kamp" , og for ordens skyld med full rett , mot kirker og bedehus, kirkens lære og tilstedeværelse og innflytelse i samfunnet - er konsekvensen konflikt.

Slik som denne.

Og, i møte med utrykket likebehandling faller derfor alle andre argumenter tilsynelatende til jorden som ugyldige og diskriminerende.

Trist nok.

Men, utfordringen er selvsagt foreldre som med egen livsanskuelse i bagasjen ikke makter å vise til gode alternativ og få gjennomslag for dette i skoleverket, og aksept for disse blant skolens foreldre.

Selv om det er slik at de færreste av foreldrene som ikke ønsker deltagelse ved skolegudstjenester (uansett motiv), tror at barnet pådrar seg "skade "ved deltagelse på en årlig skolegudstjeneste, så er den nærmest fullstendige mangel på refleksjon og tanker og forståelse rundt dem som i livssynssaker faller utenfor deres egen sfære og virkelighetsforståelse, påfallende.

Samtidig ; det er selvsagt vanskelig å ikke anerkjenne prinsipielle innvendinger hos dem som hevder at nettopp det er utgangspunktet for deres argumenter, og ikke en generell motstand mot kristent livssyn og gudstjenester.

Like vanskelig er det selvsagt å tro at det heller ikke finnes andre motiver, selv om generaliseringer knyttet til andre menneskers motiv selvsagt er vanskelig å drøfte, uten samtidig  å antyde at motstand mot kristen tro og lære også er bunnsvillen i deres egen motstand mot skolegudstjenester.

Det store spørsmålet ; hvordan det kan være mulig å møtes i det store fellesskapet som livet er, uten å tråkke på hverandres livsanskuelser under en hard hæl, er sannelig ikke alltid like lett å svare på, men her møtes prinsipper og praksis i et terreng som fordrer stor velvilje hos alle deltagere i debatten. 

3 liker  
Kommentar #6

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Vi ukristelige kristne

Publisert nesten 4 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes selv at det er moralsk betenkelig at kirkens folk utnytter denne almene bevisstløsheten og prioriterer popularitet og marked -

Undertegnede tilhører den kirkevennlige ukristelige majoritet. Jeg tilhører Fragells' almennt bevisstløse som ikke synes at norsk vanlig  kristendom og den almenne norske kirke utgjør noen fare for  enkeltindivid eller samfunnet  som helhet. Ja, vi som rett og slett mener at kirken utgjør en  kulturinstitusjon som landet trenger, og historisk sett, noe ingen kan bevise at det hadde blitt bedre uten.  I dag, ikke minst som motvekt mot en annen "kirke" som har adskillig større makt over sine disipler, noe de fleste nordmenn nok skal få føle i tidene framover.   Vi,  altså vi ukristelige kristne utgjør vel ca 60% av folket skulle jeg tro. Minst.  Vurdert etter antallet som synes det er helt greit med en tur innom kirken før en senkes i graven. Denne norske kirken som strever etter å bli akseptert av hele folket.  Og som gjerne snur kappa etter de populære vinder fra som til en hver tid blåser.  For da,  plutselig,  utgjør  de sterkt kirkevennlige trolig  opp til 75 % av folket. Men for de aktive kristne må det være en skuffelse å oppleve at interessen falmer sterkt når endringene er trumfet igjennom.   Da overtar Humanetisk Forbund. De følsomme individer som, på uskyldige barns vegne,  føler seg sterkt krenket over at Den Norske Kirke arrangerer  julegudstjenester for barn.  Selv om det ikke er møteplikt.

6 liker  
Kommentar #7

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

HEF og det livsynsløse samfunn.

Publisert nesten 4 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes selv at det er moralsk betenkelig at kirkens folk utnytter denne almene bevisstløsheten og prioriterer popularitet og marked - når dette også bidrar til krenkelse av familier som tar sitt ikke-kristne livssyn på ramme alvor.

Fragell overser at kirken og staten har en historie. Det Fragell og co må gjøre rede for er om det er tilstrekkelig med nasjonalstaten eller overnasjonalstater for å holde rede på menneskemassene.  Gudstjenesten i skoletiden er etterdønninger fra en tid der kongemakt og kirkemakt hadde hver sine roller. Kongemakten i historiske sammenheng kan ikke akkurat sies å være samfunnets arena for humanisme. Derimot var kirken det, fremfor nasjonalstatenes kongemakt. Kirken var folkets samlingspunkt og kirken var deres åpne hus for kunst og kultur. Skolegudstjenesten må sees i en slik sammenheng.  Hva er alternativet når den kristne kirke har blitt marginalisert?  Finnes det alternativer når staten har overtatt alle kirkens adminstrative roller og ingen har overtatt kirkens livssynsrolle?  

  For er det noe som er Helt Sikkert så er det at HEF ikke har bidratt med noe på livssynsfronten annet enn snever moralisering over sine meningsmotstandere. HEF indre misjon er knapt synlig og heller ikke forpliktende for sine medlemmer. Samtidig er HEF en av de største aktørene på å marginalisere kristne og den kristne kulturarv, uansett kostnad.  Ved å skyve begrepet livssynsfrihet foran seg legger de alt dødt rundt seg.  De er i dødens tjeneste, gledesdrapets tjeneste.  Det er på tide at Fragell og co innser huleheten i "det å bare være sammen" og synge noen sanger med minste felles multiplum.

Jeg er ikke uenig med Skippervold men det forutsetter at ikke andre tilraner seg definisjonsretten over hva skoletiden skal inneholde av fellesarrangementer. Da får også Fragell være ærlig på at da skal ikke skolen være noen arena for noen kulturelle utrykk i det hele tatt. Vi kan ikke akseptere at ateister får tilsnike seg en påvirkning gjennom skolesang, teater, litteratur osv. gjennom at staten er gudløs. Skolen skal følgelig være en ren kunnskapsarena for naturvitenskapelige fag.

Når livssyn skal bli en privatsak og staten er uttrykk for den høyste makt og statens representanter knapt skal stå til regnskap for folket og i hvert fall ikke til regnskap for Gud, bør Fragell og co. godtgjøre at dette ikke ender i tragedie, nok en gang.   

 

3 liker  
Kommentar #8

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Bevisstløshet

Publisert nesten 4 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Men hverken politikere flest, eller "folk flest" forstår dette når de selv aldri har hatt noe forhold til troen. Jeg synes selv at det er moralsk betenkelig at kirkens folk utnytter denne almene bevisstløsheten og prioriterer popularitet og marked - når dette også bidrar til krenkelse av familier som tar sitt ikke-kristne livssyn på ramme alvor.

Grunnen til at HEF ikke får fritt spillerom i denne saken, det vil si får det som de vil, er nettopp at folk ikke er bevisstløse i forhold til dette spørsmålet.

Selv om de fleste nordmenn ikke er aktive kirkegjengere og kanskje har et uavklart forhold til tro, føler mange at HEFs linje i denne saken fører til en kulturell tomhet som ikke er ønskelig.

Det betyr at folks forhold til Kirken står sterkere enn deres forhold til troen. Og at et positivt forhold til Kirken for mange er så langt de er kommet i å uttrykke tro.

Derfor - den allmenne bevisstløsheten som Fragell og HEF prøver å profitere på, er åpenbart ikke så totalt bevisstløs som de skulle ønske.

4 liker  
Kommentar #9

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

bevisstløshet vs troløshet

Publisert nesten 4 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Det betyr at folks forhold til Kirken står sterkere enn deres forhold til troen. Og at et positivt forhold til Kirken for mange er så langt de er kommet i å uttrykke tro.

 

Med slike troløse elskere ser fremtiden usikker ut for Dnk.

Kommentar #10

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Med slike troløse elskere ser fremtiden usikker ut for Dnk.

Framtiden er alltid usikker for en kirke. Ref. Midt-Østen hvor kirken oppstod.

Det spennende er hvordan kirken i framtiden forvalter den sterke posisjonen den tross alt har i befolkningen.

1 liker  
Kommentar #11

Levi Fragell

101 innlegg  1166 kommentarer

De bevisstløse

Publisert nesten 4 år siden

Trond Bollerud, Bjørn David Bratlie, Olav Nisi og Are Karlsen kommenterer min påstand om at folk flest har er bevisstløst forhold til gudstjenestens troselement. Mitt eget grunnlag for denne oppfatning er et livslangt engasjement i livssynsdebatt, både i faglige og sosiale sammenhenger. Det faktum at kun 37% av befolkningen tror på Gud - og langt færre har et personlig forhold til en gudsrelasjon - bekrefter at den kristne tros bevissthetsnivå ikke kan være høyt i flertallet av de familier som lar sine barn delta i toget til kirken. Det betyr ikke at bevissthet - interesse og følelser - for julesanger, krybber, hyrder og stjerner er fraværende. Men presten Ivar Skippervold mener at en gudstjeneste er noe mer. Og det er jeg enig med ham i.

1 liker  
Kommentar #12

Hans Torvaldsen

1 innlegg  72 kommentarer

Kan det være så farlig, da?

Publisert nesten 4 år siden

"Kan det være så farlig, da?" møter vi ofte, vi som ikke vil at våre barn og barnebarn skal bli utsatt for forkynnelse, og mitt svar er et rungende JA!
Kristendommen er i en særstilling i vårt samfunn ved at det er den religionen flest bekjenner seg til og barna vil altså møte en hel del mennesker som tror og presenterer dette som sannhet.

Jeg synes ikke det er greit at noen, selv om det er midlertidig, gir barn bekymringer om at det finnes et helvete, langt mindre at far og mor og kanskje barnet selv antagelig kommer til å brenne der til evig tid. Eller at det er en gud som overvåker alt man gjør 24/7.

Jeg synes ikke det er greit at noen innbiller dem at homofile er syndere, spesielt ikke hvis det skulle vise seg at en av dem er homofil selv, eller hvis det gjør noe med synet deres på noen av våre venner.


Julen er for meg og mine en viktig tid, fylt med tradisjoner, familie og kos, at solen snur har blitt feiret både her og andre steder siden lenge før kristendommen kom hit, noe ganske mange av juletradisjonene vår vitner om.

Min jul har ikke det minste med eventyret om Jesus å gjøre, din må gjerne ha det. Men at det er din tradisjon gjør det ikke automatisk til alle andre sin.

 

2 liker  
Kommentar #13

Eyvind Skeie

69 innlegg  55 kommentarer

Det nye fellesrommet

Publisert nesten 4 år siden

Se gjerne det jeg skriver om strategi for fellesrommet her på Verdidebatt.

Spørsmålet om skolegudstjenester må være en del av denne strategien.

I en overgangsfase, kort eller lang ut fra lokale forhold, vil skolegudstjenesten bestå. Men i det lange perspektivet må kirken finne en annen måte å være til stede fellesrommet på. Her bør kirken være i forkant, slik Ivar Skippervold synes å være.

Man kan nok i en periode fremover få både statsministre og andre politikere til å se deltakelse i skolegudstjenester som en naturlig følge av folkekirketanken i Grunnlovens nye paragrafer. Men i lengden holder ikke dette som en kirkelig strategi.

Selv i en situasjon hvor kirken ikke "eier" fellesrommet, som den gjorde i det førmoderne samfunn, går det helt sikkert an å finne et riktig programformat for en bred invitasjon til mange aldersgrupper fra kirkens side. Her må det finnes en kombinasjon av kreativitet og respekt. Det skulle ikke være vanskelig.

Fordi skolegudstjenesten tilhører et utdatert religiøst regime kan jeg forstå at mange (deriblant Humanetisk Forbund) ser seg lei på at kirken tviholder på skolegudstjenesten som er privilegium. 

La oss heller se situasjonen i øynene og friskt og freidig skape nye former for nærvær i fellesrommet!

1 liker  
Kommentar #14

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

HEF er en anakronisme

Publisert nesten 4 år siden
Eyvind Skeie. Gå til den siterte teksten.
Fordi skolegudstjenesten tilhører et utdatert religiøst regime kan jeg forstå at mange (deriblant Humanetisk Forbund) ser seg lei på at kirken tviholder på skolegudstjenesten som er privilegium. 

HEF tilhører en annen tid og er dødsdømt. Uten statsfinansiering vil HEF måtte legge ned nokså umiddelbart. Det at HEF ser seg lei på en slikt privilegium bør ikke ha noen gyldighet siden HEF som et tvilsomt livssyn ikke representerer et alternativ til kristentroen og derav utledede nødvendige samfunnsbærende ideer. Dersom vi ser på HEFs forpliktelsesgrunnlag for sine medlemmer og medlemmenes engasjement genuint for sitt livssyn, er dette utilstrekkelig som idegrunnlag for et sivilisert samfunn. Det finnes følgelig ikke noe alternativ til den kristne tro som et samfunnsbærende livssyn. Det handler ikke nødvendigvis om personlig tro i bedehusforstand. Jeg deler Are Karlsens oppfatning i kommentar #9 der dette utrykkes fint.  

  Det er på tide at Fragell innser at livssyn er noe annet og viktigere enn et hvilken som helst annen organisasjonstilhørighet. Han viker gjennomgripende og systematisk hver gang han blir konfrontert med grunnleggende spørsmål knyttet til samfunn, tro, livssyn og etikk. Det er på tide at flere enn noen her på Verdidebatt lar HEF bli gjenstand for livssynskritikk. HEF har vært fredet altfor lenge. Muligens fordi det er lettere å moralisere over andre enn å representere indre oppbyggelse for sine medlemmer. 

Kommentar #15

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.

Her har en stor mulighet til å vise hva kirka står for og la elevene lytte til den vakreste beretning som Jakob Weidemann kalte juleevangeliet.

Den muligheten gir en fra seg. Utrolig.

Det var to selgere som skulle selge sko i Afrika

Her har du problemet. Staten, som st[r for skolene, skal ikke selge din kristendom til mine barn ved hjelp av strukturellt press og gi kirken en særstilling blant tro og livssynssamfunn.

 

Du gir ikke fra deg den muligheten, du skal ikke ha den muligheten. Du ser på dine interesser, ikke mine barns rettigheter. Som pårørende er det viktig for meg å kjempe for mine barns rettigheter i trosspørsmål, og det er ingen god opplevelse å oppleve denne verdien bli tråkket på av snake oil salesmenn.

1 liker  
Kommentar #16

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Levi Fragell: De bevistløse - mitt svar

Publisert nesten 4 år siden

Levi Fragell svarer undertegnede og tre andre på innlegg i denne debatten. Jeg kjenner ikke til hva de mener om det svaret vi har fått, men jeg synes Levi Fragell generaliserer. At han har et livslangt engasjement i livssynsdebatten, er ingen god grunn til å trekke mer eller mindre bastante slutninger.

Fragell viser til at 37% av den norske befolkningen ikke tror på Gud og at færre har et personlig forhold til gudstjenesten. Uttrykker 37% en enkel enten/eller-holdning uten nyanser av noe slag? Og om langt færre har et personlig forhold til gudstjenesten, betyr det at de totalt avskriver alle kirkelige handlinger?  Dagens Vårt Land gir tall som ikke samsvarer med de 37%. I en undersøkelse InFact Norge A.S har gjort for avisen Dagen, svarer 7 av 10 at de er for skole-gudstjenester. At alle i dette flertallet har en bevisst tro eller et forhold til gudstjenestene, er langt fra tenkelig. Men er deres holdning og svar et uttrykk for bevisstløshet?

Det jeg savner hos Levi Fragell er en større respekt for mangfoldet i gruppen "folk flest." Jeg hører selv hjemme i den gruppen og vil ha meg frabedt karakteren "bevisstløs."

Jeg tror at Levi Fragell, samt flere andre debattanter, vil vinne på å veie sine begreper og ord på "gullvekt" før de fremmes i skrift eller tale.

1 liker  
Kommentar #17

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
. I en undersøkelse InFact Norge A.S har gjort for avisen Dagen, svarer 7 av 10 at de er for skole-gudstjenester. At alle i dette flertallet har en bevisst tro eller et forhold til gudstjenestene, er langt fra tenkelig. Men er deres holdning og svar et uttrykk for bevisstløshet?

Til en viss grad ja. Folk står gjerne på det bestående. Det er et stort skritt å ta vekk noe som har vært der, man sier seg enig. Dersom vi fjerner det og spør hvem som vil innføre skolegudstjeneste ville du få et helt annet tall.

 

Vi så det i spørsmålet om politiet skulle bære våpen. Det var flertall i mot. Så kom det en periode hvor politiet hadde våpen, og flertallet var for at de skulle beholde det. Man tenderer mot å forsvare det bestående, litt bevistløst for mange.

Dersom du er trygg på at det er noe befolkningen ønsker, hvorfor ikke gjøre det frivillig utenfor skolen.

Ta det på en Lørdag eller Søndag, eller etter skoletid. Du kan til og med gjøre det til en fridag, hvor de som ønsker kan velge å bruke det til å gå til kirken. Vil 7 av 10 møte?

 

Du vet svaret. Du trenger statsmakten bak deg. Jeg liker ikke at du ønsker å bruke statsmakten mot meg og mine barn i trosspørsmål. Det vekker en motvilje mot kristendommen og kristne.

2 liker  
Kommentar #18

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

Bevissthet om tro

Publisert nesten 4 år siden

Den kristne kirke har en tro på Jesus Kristus som opphav og fullender av en bevissthet, som angår hele menneskelive, i tid og evighet. Dette gjelder ikke bare den del, som definerer seg kun som norsk, selv om dens bekjennelse er opprinnelig tysk og luthersk. Det gjelder selvsagt det opprinnelige trossamfunn, som ble etablert ved hjelp av kongemakt. Det gjelder også de trossamfunn som etterhvert etablerte seg ulovlig og som senere ble både lovlige og ga grunn til dagens situasjon. Nå er tros- og samvittighetsfrihet det styrende hensyn, også for det som før 1969 kunne skilte seg med å være statens religionsvesen. At slike privilegier kan resultere i det Levi Fragell observerer som religiøs bevisstløshet, er kanskje ikke helt overraskende. Staten og kongen kan ikke lenger være trosbærende eller bevissthetsbærende, det er den enkelte og troens eller livssynsfellesskapets ansvar.

Hvordan lutherdommens best skal håndtere dette, er enda uklart. Men hensynet til både majoritetskirken og til alle andre tros- og livssynssamfunn er med i bildet. De skal stå likt i forhold til Staten og skolen.

1 liker  
Kommentar #19

Per Hansen

0 innlegg  44 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Eyvind Skeie. Gå til den siterte teksten.
La oss heller se situasjonen i øynene og friskt og freidig skape nye former for nærvær i fellesrommet!

Blir glad når Den norske kirke har slike offensive representanter. Det lover godt!  :-)

Kommentar #20

Per Hansen

0 innlegg  44 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Uten statsfinansiering vil HEF måtte legge ned nokså umiddelbart.

Der tar du nok antakelig feil, Bjørn David.
Human-Etisk Forbund ville nok miste mange medlemmer, men det finnes også mange dedikerte humanister som kanskje ville stå enda sterkere på når Human-Etisk Forbund i større grad måtte klare seg uten den offentlige honningkrukka.  Jeg tror derfor Human-Etisk Forbund ville bli enda mer synlig av dette.

Kommentar #21

Levi Fragell

101 innlegg  1166 kommentarer

Seieren er vår!

Publisert nesten 4 år siden

Mye tyder på at Human-Etisk Forbunds mangeårige kamp for likeverd for livssyn i norsk skole går mot en seierrik finale. Men hva skulle vi gjort uten moralsk høyreiste prester og kirkeledere, som Ivar Skippervold, Eyvind Skeie og Peder Liland i denne tråden - og kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum viktige utspill i flere fora? De bitre kommentarer fra enkelte gjengangere her på VD appellerer selvsagt fortsatt til den mindre livssynsmessig "bevisste" masse, men erfaringen fra kirkens egen side tyder på at likestillings-idealet har fått forrang også der, med aksept for et øket og nesten fullbyrdet skille mellom stat og tro i 2017. Dermed kan vi feire utviklingen i fellesskap!

1 liker  
Kommentar #22

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Seieren tilhører Kristus!

Publisert nesten 4 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Mye tyder på at Human-Etisk Forbunds mangeårige kamp for likeverd for livssyn i norsk skole går mot en seierrik finale.

Det er han som har vunnet. De som vil tro, kan ta del i denne seieren.

Et humanistisk livssyn er ikke nøytralt. Kristendommen er heller ikke nøytral. Du kan ikke likestille disse. Det er enklere å likestille kommunisme å nazisme for de er tvillinger. Kristendom og humanisme er motsetninger.

Vi ser det i skolen. Dere vil ha bort kristendommen. Det undervises i utviklingslære. Den er ugudelig. Det undervises ikke i intelligent design. Kaller du dette for likestilling?

Du sier "Seieren er vår". Da sier du at du har vunnet over noen. Hvis du vinner over noen, er det likestilling?

Du begynner så smiskende og snakker om likhet. Derfor vil noen kalle deg for ulv i fåreklær. Den tiden burde være forbi. Dette er så tydelig Fragell, at du er en ulv i ulveklær.

4 liker  
Kommentar #23

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det undervises i utviklingslære. Den er ugudelig. Det undervises ikke i intelligent design. Kaller du dette for likestilling?

Evolusjon er vitenskapelig bevist, intelligent design er kristen tro. Naturligvis vil det aldri bli likestilt i en undervisningssammenheng, ettersom slik subjektiv tro ikke er relevant på offentlige skoler iht. hva som presenteres som en objektiv virkelighet.

1 liker  
Kommentar #24

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Nei

Publisert nesten 4 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Evolusjon er vitenskapelig bevist

Evolusjon, i utvidet forstand, er ikke vitenskapelig bevist. Det er en tro!

Den stemmer ikke med de lover vi kjenner innenfor fysikken. Derfor kan en heller si at den motbeviser seg selv.

1 liker  
Kommentar #25

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
HEF tilhører en annen tid og er dødsdømt.

Heldigivs er det religioners klamme og stramme grep over samfunnet som sakte men sikkert er dødsdømt. Heldigvis er det flere som kjemper for religionsfrihet enn det er som kjemper imot, noe som det tydeligvis fremdeles er mange kristne her inne som har vanskelig for å akseptere.

Men, det er jo alltid fascinerende når det er religiøse mennesker som er imot religionsfrihet.

Kommentar #26

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Jo.

Publisert nesten 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Evolusjon, i utvidet forstand, er ikke vitenskapelig bevist. Det er en tro!

Evolusjon er vitenskapelig bevist, uavhengig av hva du personlig tror på. Du kan påstå hva du vil om din subjektive tro, det påvirker ingen andre enn deg selv, og din personlige tolkning/forståelse av Bibelen vil heller aldri påvirke hva vitenskapen sier om evolusjon.

Men ok, I'll bite... kan du forklare hvordan evolusjon i "utvided forstand" kun er en tro?

Kommentar #27

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

OK

Publisert nesten 4 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Men ok, I'll bite... kan du forklare hvordan evolusjon i "utvided forstand" kun er en tro?

Med det mener jeg at noen enkle celler i havet til slutt har utviklet seg til å bli menneske. Dette skal ha skjedd basert på tilfeldigheter, uten en plan. Dette går imot alle fysikkens lover og er derfor en tro. Intet annet.

1 liker  
Kommentar #28

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Flere versjoner av sannheten?

Publisert nesten 4 år siden

Evolusjon er vitenskapelig bevist

Evolusjonsteorien forekommer i mange versjoner.

Hvilken er sann?

 

 

Kommentar #29

Greta Aune Jotun

189 innlegg  1181 kommentarer

La barna få lære om Jesus - Frelseren!

Publisert nesten 4 år siden
Hans Torvaldsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes ikke det er greit at noen, selv om det er midlertidig, gir barn bekymringer om at det finnes et helvete, langt mindre at far og mor og kanskje barnet selv antagelig kommer til å brenne der til evig tid. Eller at det er en gud som overvåker alt man gjør 24/7.

Jeg synes ikke det er greit at noen innbiller dem at homofile er syndere, spesielt ikke hvis det skulle vise seg at en av dem er homofil selv, eller hvis det gjør noe med synet deres på noen av våre venner.

Du som skriver dette kan umulig ha vært tilhører på skole- eller andre barnegudstjenester. I alle de årene jeg var medlem og gikk i kirker, hørte jeg aldri slik forkynnelse for barn. 

Skippervold skrev at kirken er for de troende; ja, lederskapet, menighetsråd og andre ansatte bør være tro mot Kristus, Hans forkynnelse, men hvor mange av de som bekler stillingene i Dnk i dag, er troende? Svært få; Dnk har falt fra Kirkens Herre, og har tatt seg andre læremestre. Derfor meldte jeg meg ut for flere år siden. Men Kristus sa: La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til . . . Mange motstandere av skolegudstjenester lar barn spille dataspill med vold - og lar dem se på usedelige filmer; er det greit?

1 liker  
Kommentar #30

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Mange

Publisert nesten 4 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Mange motstandere av skolegudstjenester lar barn spille dataspill med vold - og lar dem se på usedelige filmer; er det greit?

Mange tilhengere av skolegudstjenester lar barn spille dataspill med vold - og lar dem se på usedelige filmer. Er det greit? Og, i denne trådens kontekst, er det relevant?

2 liker  
Kommentar #31

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

@Kvinlaug #28 og Rasmussen #29.

Publisert nesten 4 år siden

Evolusjon og religiøs tolkning er ikke likestilt, og problemet - sett ut ifra et religiøst standpunkt - er at det vil de heller aldri bli. Det er en helt logisk forklaring på dette; Vitenskapen ser på bevisene for å finne svarene, mens kristne (som tror på ID) påstår at de allerede har svarene.

Vitenskapen jobber bl.a. ut ifra "Jeg vet ikke, la oss finne svaret." og tar i bruk den vitenskapelige metode. Det er helt ok å innrømme at man ikke vet, f.eks. hva som var før The Big Bang, det betyr bare at man må jobbe for å avdekke svarene. Avansert teknologi og nye oppdagelser gjør at vi(tenskapen) konstant utvider menneskets kunnskap, om både oss selv og resten av universet. F.eks., i gamle dager trodde de historien om Noa's ark var sann, i dag vet vi(tenskapen) bedre. Og historien om Adam og Eva er kun det, en historie. En subjektiv, religiøs historie. Utover hva Bibelen sier, så er det ingenting som bekrefter denne incest-infiserte "intelligente design"-historien.

Bibelen på sin side påstår at den har alle svarene (eller Svaret; Gud), og de som tror på Bibelen jobber bakover for å finne forklaringer som stemmer overens med den sannheten de allerede har funnet. (Dette er for så vidt samme logikk som andre religiøse mennesker tar i bruk, men det blir ikke noe mer redelig av den grunn.)

Dette er to vidt forskjellige utgangspunkt, og å bruke Bibelen for å bevise at Bibelen er sann er uansett kun et sirkelargument som fungerer på de som allerede tror på innholdet. Jeg vet ikke hvorfor det er så få kristne som tror på en bokstavelig tolkning av alt som står i Bibelen, ettersom de sier de tror på Gud nettopp med utgangspunkt i hva som står i Bibelen, men det er jo en annen debatt.

Det fremgår som om vi er helt fastlåste i vår uenighet, og det er helt greit, vi befinner oss jo tross alt på et debattforum. Men jeg ser ikke noe poeng i å fortsette å dra debatten ned på et nivå til "creation science" hvor vi finner bl.a. Ken Ham og Ray Comfort. Det er dessuten en avsporing fra den originale tråden om skolegudstjenester, og selv om jeg også bidro til avsporingen så melder jeg meg ut. (det er nok uansett ingen manko på tråder her inne hvor evolusjon diskuteres)

Kommentar #32

Greta Aune Jotun

189 innlegg  1181 kommentarer

Ja,

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Og, i denne trådens kontekst, er det relevant?

absolutt!

Kommentar #33

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Evolusjon og religiøs tolkning er ikke likestilt

ET er en tro. ID er en tro. Punktum.

Det er det som er interessant ifb skolen og likebehandling. Det er her også skolegudstjenester kommer inn. En er livredd for at elever skal gå et gram av kristen påvirkning, og så pøser de på kilovis med humanisme i undervisningen. Det har ikke noe med likestilling å gjøre, de vil ha vekk kristendommen. Metodene avslører hva som er målet.

2 liker  
Kommentar #34

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Globalismens prosjekt.

Publisert nesten 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det har ikke noe med likestilling å gjøre, de vil ha vekk kristendommen.

Å bryte ned kirken innenfra og utenfra er en del av det globalistiske prosjekt som tar sikte på å bryte ned alle gamle identiteter og tilhørigheter. Det skjer under dekke av social justice. En rettferdighet som ikke har noe med det bibelske rettferdighetsbegrepet å gjøre.

2 liker  
Kommentar #35

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Sukk, dette er jo håpløst.

Publisert nesten 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

ET er en tro. ID er en tro. Punktum.

Det er det som er interessant ifb skolen og likebehandling. Det er her også skolegudstjenester kommer inn. En er livredd for at elever skal gå et gram av kristen påvirkning, og så pøser de på kilovis med humanisme i undervisningen. Det har ikke noe med likestilling å gjøre, de vil ha vekk kristendommen. Metodene avslører hva som er målet.

Nei. Du kan si det så mange ganger du vil, men bare fordi Bibelen handler om tro så betyr det ikke at vitenskap handler om tro. At du fremdeles fortsetter i samme dur sier meg at du enten ikke forstår hva vitenskap er, eller at du rett og slett ikke bryr deg.

SKOLEgudstjenester har ikke livets rett. Julegudstjenester og vanlige gudstjenester derimot, det er det ingen som har problemer med. Fakta er at i skolen har kristendommen en mye større prosent-del av kaka i undervisningen enn andre religioner, men likevel skriver du det du gjør her. Himmel og hav mann, det er jo som å dunke hodet i veggen, du kommer ingen vei.

Det "vi" vil ha bort (setter "vi" i anførselstegn ettersom jeg ikke kan snakke for andre enn meg selv), er denne forhistoriske, religiøse tvangen. Det er problemfritt dersom foreldre tar med ungene sine på gudstjenester dersom de så måtte ønske (og at barna selv vil dette), men det er ingen grunn til at den offentlige skolen skal være innblandet i dette. Det er en skremmende utvikling når så mange kristne er imot religionsfrihet, men det er vel dessverre en naturlig respons når de(re) mister den tvangen de(re) en gang hadde.

Seriøst Petter, tenk litt over hva du skriver før du skriver det. Ta et overblikk og se hvordan du maler deg selv inn i et hjørne. Du setter opp stråmenn over alt, og du overbeviser ingen.

1 liker  
Kommentar #36

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Å bryte ned kirken innenfra og utenfra er en del av det globalistiske prosjekt som tar sikte på å bryte ned alle gamle identiteter og tilhørigheter.

Illumnati? Bildenberger? Rothcild? Jødene? Muslimer?

1 liker  
Kommentar #37

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

?

Publisert nesten 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Illumnati? Bildenberger? Rothcild? Jødene? Muslimer?

Nei, det vil jeg ikke spekulere i. Det får du finne ut selv. 

Kommentar #38

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Feil på feil

Publisert nesten 4 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Nei. Du kan si det så mange ganger du vil, men bare fordi Bibelen handler om tro så betyr det ikke at vitenskap handler om tro. At du fremdeles fortsetter i samme dur sier meg at du enten ikke forstår hva vitenskap er, eller at du rett og slett ikke bryr deg.

Jeg ønsker ikke å avspore tråden, men her var det så grove feil at det kan ikke få stå uimotsagt.

ET er en teori som ikke har vitensapelig dekning. Derfor er det en tro. En prøver å bruke vitenskap for å bekrefte teorien men det går ikke. Det som skal ha blitt til med tilfeldigheter klarer man ikke å gjenskape i laboratoriet. En klarer ikke en gang å lage simuleringer på datamskiner som sannsynliggjør det. De som tror på ET må ha strøket i sannsynlighetsregning på skolen!

Det lille en finner, blir betraktet som beviser, men det er ikke mye verdt. Det blir som om man finner den snille nazisten - Per - og ut fra det trekker konklusjonen at nazisme er en bra ideologi. Det er på det nivået en holder seg.

ET har ingenting med vitenskap å gjøre. En prøver å bruke vitenskap for å sannsynliggjøre teorien, men det går ikke. Derfor er og blir ET en tro.

ID stemmer med vitenskapen. Hvis en tar utganspunkt i at dyr og mennesker er skapt, så stemmer den utvikling vi ser. Den kan da forklares.

3 liker  
Kommentar #39

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Nei, det vil jeg ikke spekulere i. Det får du finne ut selv. 

Du kaster nå skitt på veggen. Bruker konspirasjoner som argument for en uetisk praksis, fremfor å diskutere praksisen i seg selv.

1 liker  
Kommentar #40

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Forskjellen på evangeliet og religion er Jesus

Publisert nesten 4 år siden

Selvsagt vet avkristningsmaskineriet at jul er forbundet med Jesu inntreden og det faktum at juleevangeliet er som skreddersydd for å vekke barns grunnleggende bevissthet og tro på at Jesus alene er Veien, Sannheten og Livet.  

De fleste av oss har hatt barn eller barnebarn som har hatt roller i fremstilling av juleevangeliet - det å være hyrde i et julespill kan sitte i en pode i mange år - ja, kanskje særlig etter hvert som travelheten tar seg noe ned.  

Selvsagt er HEF og ikke troende fornøyd med alle muligheter til å stenge at barn får et glimt inn i det evangeliske startpunkt - et Jesusbarn som det er enklere å identifisere seg med enn gjerne det andre litt tyngre i våre dagers forenklingsverden.  Det å stenge hvermansen fra noe kunnskap om Jesus blir ansett som en vinning for ... ??  I alle fall har dette stått på blokken lenge nå og er i samsvar med (ikke-troende??) okkultister som er åpen for alt annet enn denne farlige Jesus - Jesus må ut og alt annet er ok - som mindful thinking - som er på god vei inn i skolehverdagen - yogaøvelser likeså og muslimer tar ikke hintet om å avkle seg troen i møtet med det sekulære samfunnet.  

Vi er med stormskritt på vei inn i tiden da Jesus skal tystes ned for at mangfoldet skal få en mulighet inntil vi ender i kaos og ....  Vi som tror at Jesus alene  - og da mener jeg tror så mye at vi vil alltid holde Hans navn og gjerninger levende - vil gå vanskeligere tider i møte.  Vi kommer til å merke at mens all annen tro og religiøse ytringer aksepteres vil det å være aktiv budbærer av den kristne tro mer og mer bli møtt meg argumenter og lover om at det å formidle at Jesus alene er Veien, Sannheten og Livet er forbundet med hat om mangel på respekt for annerledes tenkende.  

Med globaliseringen og migrasjon er dette vanskelig å endre fordi nå mikses alt inn i en sekulærtenkning uten annet fundament enn at en tror at alle er like greie å snille som en selv inntil ..... vi er brytningssamfunnet og vil ende i kaos - og ut av kaos kommer ....

Kommentar #41

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Vi undervurderer mennesket.

Publisert nesten 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
avkristningsmaskineriet

Både tilhengere og motstandere av skolegudstjeneste har et for enkelt menneskesyn. Det er ikke noe "maskineri" som gir eller tar troen fra oss.

Selv har jeg deltatt i skolegudstjeneste mange ganger  uten at noen Jesus har nærmet seg eller fjernet seg en tøddel.

Vi, også barna, er mennesker som klarer å se at livet er større og rikere enn det som presenteres i et oppvarmet rom en halvtimes tid en desember formiddag.

1 liker  
Kommentar #42

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Du mener ....du

Publisert nesten 4 år siden

Tror neppe du kan ta på deg å være representant for alle landets innbyggere anno 2016 - du er og blir en av de - intet mer.

Det er riktig at hvermansen har liten mulighet til åndelig input da disse ikke finnes på de mediasterkeste budbærerene.  Hvermansen blir mer og mer underholdt og  mindre fokusert på sin åndelige stilling og hva det vil avstedkomme av konsekvenser.  Stadig flere barn vokser opp uten nærhet til etablering av den barnetro som var vår hverdag noen tiår tilbake - gjerne gjort både hjemme og på skole.  Barnetro er viktig for overføring av den kristne tro mellom generasjonene.  Uten barnetro vil hvermansen få det verre senere i livet med å finne ut hvem i hva som er ekte vare og hva som er substitutter og erstatningskosekluter til trøst.

Ser ut som mange koser seg - både foreldre og barn - her fra Norheim skoles julegudstjeneste - en snutt på et par minuttter  og dette er noe annerledes enn det vi gikk til i sin tid.

https://vimeo.com/150575262

Kommentar #43

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Overføring av tro

Publisert nesten 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Barnetro er viktig for overføring av den kristne tro mellom generasjonene.

Overføring av tro skjer nok først og fremst i familien og i familiens omgangskrets. Stat og kommune er store nok som det er om de ikke skal blande seg inn i barnas metafysiske oppfatninger også.

Den avkristningen vi er vitne til i dag (og i går og i morgen) skyldes først og fremst at mennesker i den indre kjerne i stadig større antall begynner å stille spørsmål ved de "sannheter" de ble foret med som barn.

 

Kommentar #44

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Avkristningsmaskineriet

Publisert nesten 4 år siden

går sin gang - helt etter oppskriften fra okkultisten Alice Bailey.  Hun visste at har var det mulig å jenke på plass det samfunn du ser for deg - hvis en blir kvitt Jesus.  Det å få Jesus ut av skolen - bruke media til få folk til å styre unna eller nullstille sin interesse for Han - promotere andre religioner og interfaith ( som pavemakten stiller seg bak) - du finner mer om dette i linken under.

https://www.facebook.com/notes/pastor-david-ogbueli/the-10-point-plan-by-alice-bailey-and-the-new-world-order-for-the-destruction-of/10151669226247539/   

og enda grundigere gjennomgang i denne linken

https://plannedpurity.files.wordpress.com/2013/06/the_tenpoint_plan_of_the_new_world_order-1.pdf   

Her er det en gjennomgang av de motstridende åndelige krefter og hvilke organisasjoner som promoterer hva - FN og Lucis Trust vil spille en sentral rolle.  Du kan jo tro hva du vil, men det kan være greit for mange å ha dette i bakhodet i tider som dette - verden er i rask endring på de fleste områder.

Veien til en ny verdensorden går gjennom utdannelse - som  tidligere generalsekretær i FN U Thant sa: "The world will not change and find peace if there is not a new education." 

Kommentar #45

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hvem avkristner?

Publisert nesten 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
okkultisten Alice Bailey

Ikke Alice Bailey, for hun er det ingen som kjenner.

Ikke okkultister, for avreligiøsifiseringen er en flukt fra det okkulte.

Avkristningen er en avskalling fra de kristne miljøer. For hver generasjon er det nye mennesker som ikke klarer å bevare barnetroen i møte med erfaring, logikk og andre menneskers oppfatninger.

Men skolegudstjenesten lever videre. Den er et uttrykk for en kulturell forbindelse over generasjonene. Da får vi bare leve med at hundretusener av "bevisstløse" nordmenn stilltiende godtar at Dnk fortsatt har noe metafysisk bagasje med på lasset.

 

Kommentar #46

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

AP's landsmøte

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
kke Alice Bailey, for hun er det ingen som kjenner.

gjennom de siste 50-60 år har ført en politikk i samsvar med okkultistenes plan for avkristning av samfunn og lagt det inn i sin politikk og sin styring av Dnk.  Statskirken vil bestå til politikere anser seg ferdig med den som bruksgjenstand for avkristning.

Kommentar #47

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Statskirkens funksjon

Publisert nesten 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Statskirken vil bestå til politikere anser seg ferdig med den som bruksgjenstand for avkristning.

Det må bety at også skolegudstjenestene er et redskap for avkristning. Dette går over min forstand. Men det gjør også religionene, så da er det vel best å melde seg  ut av denne "politikernes bruksgjenstand for avkristning". Men det har jeg jo allerede gjort.

Hvorfor skal en idiot som meg være medlem i Mensa?

 

Kommentar #48

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Da begynner vi å nærme oss noe....

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Dette går over min forstand.

OK, Gjermund - jeg går sjelden i en statskirke hvis det ikke er av en viss plikt - jeg har valgt meg andre dører, men jeg skjønner jo - ut fra min forstand - at troende kan finne mange dører og at det er godt mulig for noen å finne sitt åndelige hjem i Dnk.  Tro er forankret til handlingen  og hjertet som er involvert - en aktiv handling der en setter seg i bevegelse for å ta del i noe som oppleves og er .... hellig.   

 

Kommentar #49

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Selvsagt er HEF og ikke troende fornøyd med alle muligheter til å stenge at barn får et glimt inn i det evangeliske startpunkt

Saken er Knut at mine barn er i kontakt med mye religion. Jeg er overhodet ikke redd for det, og religion og kultur er interessant.

 

Så har jeg personlig en aversjon mot statspåført kristendom som dukker opp i kontakt med kristendommen, som ikke er til stede ovenfor andre religioner.

 

Tvang fører til motstand. Respekt og nyskjerrighet dukker opp mellom likeverdige.

1 liker  
Kommentar #50

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Dramatisk

Publisert nesten 4 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Mye tyder på at Human-Etisk Forbunds mangeårige kamp for likeverd for livssyn i norsk skole går mot en seierrik finale.

Dette ville vært dramatisk om det ble gjennomført. Det er oppsiktsvekkende at Fragell vil akseptere kastesystemet i hinduisme, IS sin sharia-variant, aksept for et eller annet kalifat eller for den saks skyld: marxismens mål om Det Røde Mennesket slik det ble forsøkt gjennomført i sovjetunionen og china. Like ille blir det om Fragell mener at åsa-tro kan likestilles med jødedom eller at alt som utvises på alternativ-messene er like gyldig som sitt eget livssyn. Enda mer merkelig fremstår det dersom Fragell og co mener at valg av livssyn er likegyldig for opprettholdelse av et sivilisert samfunn og borger-rettigheter.

Det mest bemerkelsesverdige er at en mann som har vokst opp i dagens informasjons-samfunn kan argumentere så infantilt som ovenstående sitat.  At barn skal lære at shamanisme fra afrikanske trollmenn er like verdig med kristentro må bero en noe innsnevret horisont med tanke på samfunnets humane dimensjon.

4 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere