Ingrid Rosendorf Joys

10    0

Vi må skape klimahåp

Usikkerhet må møtes med motivering og håp. Og vi må mobilisere til handling ved å formidle mot og håp om at verden igjen kan lykkes.

Publisert: 17. nov 2016 / 252 visninger.

I fjor fikk vi en historisk klima­avtale i Paris. Entusias-
men var stor både blant 
politikere og forhandlere. Verden greide å enes om å sette klima først.

Det samlede engasjementet fra store religiøse aktører var viktig 
for at verdens ledere klarte å enes. Pave Frans’ klimabrev 
Laudato Si’ bidro til å gjøre klima­arbeidet til noe som ­angår oss alle. Nå har avtalen trådt i kraft lenge før man våget å håpe på. 
 I Marrakech under klimatoppmøtet COP22 er stemningen god, men vi ser også usikkerhet. Forhandlere løper fra det ene møtet til det andre i jakten på de gode diplomatiske løsningene som kan sikre at målene fra Paris-avtalen gjennomføres.

Valgutfallet i USA forrige uke har skapt mye usikkerhet blant delegatene om hvordan dette ­arbeidet vil utvikle seg framover. Internasjonalt forhandlings­arbeid er møysommelige og ­trege prosesser. Folk er redde for at materien blir enda seigere.

Motivere. Vi i den tverreligiøse delegasjonen fra Norge er med for å motivere og påvirke det viktige arbeidet det er å gjøre ord til konkret handling. Vi er drevet av Skaperen og har håp for utfallet.
Forrige uke var vi med på overleveringen av en tverreligiøs uttalelse til FNs klima­sjefer. Den er også overlevert den ­norske forhandlingslederen.

Religiøse ledere fra de vik­tigste verdensreligionene under­streker det etiske ansvaret vi har for de mest sårbare, og at rettferdighet er særlig viktig når avtalen skal settes i verk. Uttalelsen ber verdens ledere om å intensivere forpliktelsene til utslippsreduksjoner, øke klimafinansieringen og investeringene i fornybare løsninger.

Religiøse organisasjoner har allerede satt i gang arbeidet med å konkretisere det grønne skiftet. 
Verdens største sammen­slutning av kristne kirker, Kirkenes verdensråd, har bedt kirker og ­organisasjoner om å trekke ­investeringer ut av fossil energi og investere i fornybare løsninger.


Trekke seg. Dagen etter at valgresultatet ble klart i USA ­annonserte det største amerikanske nettverket av muslimer, Islamic Society of North America, at de vil trekke ut alle sine investeringer fra fossile selskaper, og investere i fornybare og grønne løsninger. Dette er to eksempler på den raskest voksende sosiale bevegelsen for tiden, hvor nettopp religiøse aktører er sentrale. 
 Det er viktig at entusiasmen fra Paris videreføres. Vi tror at trosaktører har en særlig rolle i tiden som kommer. Usikkerhet må møtes med motivering og håp. Og vi må mobilisere til handling med å være med å formidle mot og håp om at verden igjen kan lykkes.

Forvaltere. Dette gjelder også for vår egen del i våre sammenhenger og i møte med våre medlemmer. På tvers av religiøse skillelinjer er vi kalt til å være gode forvaltere av Guds skaperverk, og stå opp for rettighetene til mennesker i det globale sør og våre framtidige generasjoner.

Men det handler også om å ­
redusere norske utslipp av klima­gasser. Norge kan ikke snakke troverdig om klima­arbeid internasjonalt, hvis vi ikke også tar ordentlig tak på hjemmebane. Vi utfordrer derfor også regjeringen til å tenke radikalt nytt om vårt eget Oljefond, og vi ønsker en tydeligere dreining mot grønne investeringer og fornybare løsninger som kommer de mest sårbare til gode. Vi har troen på at våre politikere kommer til å heve ambisjonene. Vi har tross alt ikke mer tid å miste.

Ingrid Rosendorf Joys
Leder, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Ibrahim Saidy
Imam, Daru Salaam Islamic Centre og Islamsk Råd Norge
Ingeborg Midttømme
Biskop i Møre, Den norske kirke
Einar Tjelle
Assisterende generalsekretær Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 17.11.2016

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Rune Holt

8 innlegg  10565 kommentarer

Total misforståelse.

Publisert rundt 1 år siden
Ingrid Rosendorf Joys. Gå til den siterte teksten.
. Vi i den tverreligiøse delegasjonen fra Norge er med for å motivere og påvirke det viktige arbeidet det er å gjøre ord til konkret handling. Vi er drevet av Skaperen og har håp for utfallet.

 Her går kirkens talsmenn ut og vil frelse jorda.

Og jeg som trodde det var menneskers sjeler som trengte frelse....

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
13 minutter siden / 2525 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Å filme eit nasjonalt traume
25 minutter siden / 26 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Kristenkonservativ og politisk radikal – 1968 in memoriam
43 minutter siden / 219 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 2525 visninger
Anne Jensen kommenterte på
"Evighet"
rundt 7 timer siden / 292 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
"Evighet"
rundt 8 timer siden / 292 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
"Evighet"
rundt 8 timer siden / 292 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 8 timer siden / 2525 visninger
Anne Jensen kommenterte på
"Evighet"
rundt 9 timer siden / 292 visninger
Jeanine Horntvedt kommenterte på
Ernas lukkede kultur
rundt 9 timer siden / 5204 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Avisdødaren som elsker mediene
rundt 9 timer siden / 321 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 10 timer siden / 2101 visninger
Les flere