Trygve W. Jordheim

108    136

Det er lett å bruke ostehøvel

Det er mer behagelig å kjefte på gjerrige politikere enn å foreslå at en kollega skal miste jobben. Det får prester og kirkebyråkrater merke når pengekampen flyttes ut av Stortinget og inn på pauserommet.

Publisert: 11. nov 2016 / 223 visninger.

 

Det har vært lite statsbudsjettjubel i Den norske kirke de senere årene. Responsen på regjeringens bevilgninger til prestelønn, diakoni, trosopplæring og vedlikehold har ofte utløst en slags resignert aksept, men noen ganger også murring eller høytlytt protest. I en tid med store indrekirkelige spenninger har man i hvert fall klart å enes om at politikerne ikke tar sine egne folkekirkeambisjoner på alvor.

Heller ikke denne høsten stod statsbudsjettet i stil med de samlede forventningene i Den norske kirke. Det har Kirkerådet gitt klar beskjed om – og fått til svar at sånn er det her i landet for tiden, og dessuten må alle lære seg å effektivisere.

Uansett hva som blir utfallet av budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og KrF/Venstre, er den indrekirkelige diskusjonen i gang om hvor det bør kuttes når den offentlige pengestrømmen til kirken avtar.

Kjernevirksomhet. Om mindre enn to måneder skal Den norske kirke selv prioritere mellom ulike formål innenfor de økonomiske rammene som Stortinget setter. Budsjettet må balansere. Tiden da man kunne samle seg om å protestere mot politikerne, er straks over.

Etter at leder i Presteforeningen, Martin Enstad, hadde vært på Søndagsrevyen og sagt at dårlig kirkeøkonomi betyr færre prester og dermed lengre ventetid på begravelser, startet en debatt på Facebook-siden hans. Diskusjonen viser at kirken på én måte er som alle andre organisasjoner: Alle vil verne om «det sentrale» (gjerne det som står en selv nærmest) og kutte i «administrasjon».

I diskusjonstråden får Enstad klar beskjed av prestekolleger om at man ikke kan kutte i «kjernevirksomheten». Det pleier man som nevnt å være enige om i slike debatter (og så hopper vi over diskusjonen om hvorvidt begravelser er kirkelig kjernevirksomhet). Når kjernevirksomheten er fredet, må kuttene selvsagt tas andre steder.

Byråkratiet. Denne gangen var det sokneprest i Svolvær, Nils Jøran Riedl, som tok jobben med å påpeke at ikke bare prestetjenesten, også «byråkratiet og sentrale stillinger», må reduseres. Det er som nevnt en vanlig måte å resonnere på når sparekniven truer, og de fleste tenker nok umiddelbart at det høres fornuftig ut.

I praksis er det likevel vanskelig, i et arbeidsliv med stor spesialisering, å se for seg at en del av en organisasjon kan raderes ut uten at det merkes. «Byråkrat» har fått en negativ klang for mange, men bak ordet finner vi medarbeidere med høyst reelle og viktige oppgaver. Lønnskjøring kan være så langt utenfor kjernevirksomheten det bare vil – noen må gjøre det.

Ingen er egentlig uenige i dette. Kirkelig ansatte forstår at de trenger støttefunksjoner. De fleste av dem har trolig merket hvordan nettopp kutt i støttefunksjoner har endret deres egen arbeidshverdag de senere årene.

Debatten på Martin Enstads Facebook-side viser at solidariteten i kirken er stor, og at alle – i hvert fall i teorien – er forberedt på å ta sin del av de kuttene som må komme. Spørsmålet er om det beste i lengden er å bruke ostehøvelprinsippet, som jo er det nærmeste man kommer å avstå fra prioritering i en situasjon der man er tvunget til å prioritere.

Sitter langt inne. Og der har kirken en utfordring fremover: Nevnte Facebook-debatt viser også at det sitter ganske langt inne for mange å peke på hva som er mindre viktig. De fleste vil kutte litt her og litt der. Når Åste Dokka, seniorrådgiver i Bispemøtet og således en del av «det sentralkirkelige byråkratiet», ber om konkrete formål som kan droppes, må hun vente lenge på fast fisk.

Til slutt får hun svar fra Nils Jøran Riedl, som ramser opp så mange forskjellige formål at ingen egentlig trenger å føle seg spesielt truffet: «Misjonskonsulenter. Fagstillinger for pilegrimer og mennesker med funksjonsutfordringer, så vel som religionsdialog og andre ‘særomåder’. Trosopplæringskoordinatorer. Generalsekretær for biskopene og andre steder hvor funksjoner kan bidra til mindre byråkrati. Teologiske ekspertisestillinger. Diakonikonsulenter» er bare noe av det han nevner.

Si det rett ut. Kanskje skal Den norske kirke smøre kuttene tynt utover noen år, i håp om bedre tider og mulighet for økte bevilgninger fra stat og kommune. Det er den enkleste løsningen, den som ikke krever at noen snakker ned andres hjertesaker til fordel for sine egne.

Det andre alternativet er at også ansatte og tillitsvalgte i kirken tar konsekvensen av at alt koster dersom det skal gjøres skikkelig – og at summen av alt er mer enn man har til disposisjon. Da må man begynne å si rett ut at ikke alt er like viktig.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 11.11.2016

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Svein-Tore Andersen

1 innlegg  111 kommentarer

Hvorfor skal DnK ha mer penger?

Publisert rundt 2 år siden

Folk "rømmer" jo Den Norske Kirke.

Jeg spør meg hvorfor. Kan DnK fortsette sin drift som før når man mister både medlkemmer og kirkegjengere?

Jeg sjekket Oslo hvor jeg bor.

De har 5659 gudstjenester i året. Det kommer 584 350 på disse gudstjenestene. Dvs 103 per gudstjeneste.

Men på juleaften har de 171 gudstjenster og 60 194 kommer. Dvs 352 på den ene dagen produktet er som best. Over 10 prosent av alle som går i Kirken gjør det på juleaften.

I stedet for å bruke ostehøvel så foreslår jeg å stenge mange kirker. I stedet åpner man stadig flere kirker. Forstå det den som kan.

SSB viser også at Kyrkeleg fellesråd fikk økte bevilgninger i 2015 mot 2014 . En økning på 140 millioner.

Så DnK får altså mer penger mens de har færre medlemmer , og enda færre som går på gudstjenestene ( ja untatt juleaften). Det er vel ikke så verst. Kanskje må da Kirken effektivisere sin egen drift. Det er bare rimelig.

Svar

Siste innlegg

Faktorenes orden
av
Fred Søndby
rundt 2 timer siden / 78 visninger
0 kommentarer
Flukten fra abortargumentet
av
Nils-Petter Enstad
rundt 10 timer siden / 512 visninger
5 kommentarer
Rettsvern for annerledesbarn
av
Olaug Bollestad
rundt 16 timer siden / 309 visninger
7 kommentarer
KrF ble styrt inn i høyrefellen
av
Arvid Merkesvik
rundt 16 timer siden / 588 visninger
5 kommentarer
Strømmen mot kjerringa
av
Vårt Land
rundt 16 timer siden / 234 visninger
0 kommentarer
Han er kristen
av
Haavard Sandve
rundt 16 timer siden / 313 visninger
0 kommentarer
Fengslende utvikling
av
Njål Kristiansen
rundt 17 timer siden / 66 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Eddie Whyte kommenterte på
Ambassadør Roth, femti år er nok!
13 minutter siden / 82 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
14 minutter siden / 1358 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
17 minutter siden / 5311 visninger
John S Skiftesvik kommenterte på
KrF ble styrt inn i høyrefellen
23 minutter siden / 588 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
KrF ble styrt inn i høyrefellen
31 minutter siden / 588 visninger
Dag Løkke kommenterte på
En trist nyhet om Smiths Venner
rundt 1 time siden / 1763 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Ambassadør Roth, femti år er nok!
rundt 1 time siden / 82 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 1 time siden / 5311 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 25100 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
En trist nyhet om Smiths Venner
rundt 2 timer siden / 1763 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 2 timer siden / 5311 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
rundt 2 timer siden / 1358 visninger
Les flere