Geir Magnus Nyborg

34

Visjon Norge må la seg granske

Det eneste som kan skape klarhet i forholdene rundt Jan Hanvold og Visjon Norge, er en uavhengig granskning.

Publisert: 10. nov 2016

Det har vært en enorm interesse rundt NRK Brennpunkts dokumentar om TV Visjon Norge og Jan Hanvold. Etter anklager om rot og fusk og usannheter, har NRK nå gjort det klart at det ikke er noe uriktig i denne dokumentaren. Det ser Hanvold og hans folk ut til å være sterkt uenig i, og det har til og med vært nevnt en mulig rettsak mot NRK.

Det eneste som kan skape klarhet i forholdene rundt mannen og kanalen, er en uavhengig granskning. For enten sprer NRK usannheter eller så sprer Hanvold usannheter. Som ansvarlig redaktør traver Hanvold meget urent. Han anklager navngitte personer, vil boikotte andre kristne medier – og krydrer det med opplysninger som ikke er korrekte (pressestøtte og annet). En ansvarlig redaktør skal gi de anklagede tilsvar, altså rett til å gi sin versjon – på Hanvolds kanal. Det bryr Hanvold seg ikke om.

Hvordan er forholdet mellom kirken, kanalen og andre selskaper? Går innsamlede midler til å berike Hanvold? Sitter Hanvold på ulike sider av bordet i økonomiske spørsmål? Bidrar givere til å bygge et medieimperium som eies av en eller få personer? Alt dette finnes det svar på. Det bør være både i givernes, Hanvolds og andres interesse at dette blir klargjort og transparent.

En del ser det som kristendomsforfølgelse at kanalen nå kommer under journalistikkens lupe, ja, noen ser angrep på Hanvold som et angrep på Gud og på kristentroen. Selv de mest trofaste må forstå at selv en selvutnevnt profet må kunne bestå en sannhetstest. Han må også kunne opptre etisk både forretningsmessig og redaksjonelt. Grov utskjelling av ansatte, mediefolk og andre er ikke forenlig hverken med kristen etikk eller medieetikken.

Det er heller ikke forfølgelse når politikere hevder kanalen ikke oppfyller kravene til skattefradrag for gaver. Dette løses enkelt ved å organisere arbeidet slik at en oppfyller kravene og har rett på fradrag.

Min hovedinteresse går på det budskap Hanvold formidler, og det kan ingen granskningskomite ta seg av. De nære forbindelser mellom pengegaver, frelse og helbredelse er usedvanlig problematiske. Noen har minnet om reformasjonens store oppgjør med avlaten. Da skal en huske at de som kjøpte seg avlat, kjøpte seg til fortapelse.

Bruken av Guds navn er også alvorlig. Det påkalles, befales og analyseres gjennom bruk av Gud. Ja, en del predikanter både brøler og sjonglerer med en ordbruk som av og til kan minne om magiske formler. Ved at mennesker trer inn i Guds sted, gjøres Gud liten, feilbarlig til og en brikke i menneskelig rasjonalitet. Gud er hellig og står over all menneskers visdom.

Det bør være et krav fra alle dem som samarbeider med TV Visjon Norge å forsikre seg om at de ikke er med på noe de ikke kan stå inne for. Spørsmålene rundt mannen og kanalen er så store og uavklarte at er grunn til stor bekymring.

Det som kreves i dag er et myndig og bibellesende lekfolk som kan skille mellom bibelsk og ubibelsk, Guds tanker og mennesketanker. Det skal vi måle oss selv på. Og det skal vi måle andre på, enten det er Jan Hanvold, Tor B. Jørgensen, Kirkemøtet eller andre som setter dagsorden i det kristne Norge.

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Trump og bløtkake

Publisert over 3 år siden
Geir Magnus Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Det bør være et krav fra alle dem som samarbeider med TV Visjon Norge å forsikre seg om at de ikke er med på noe de ikke kan stå inne for. Spørsmålene rundt mannen og kanalen er så store og uavklarte at er grunn til stor bekymring.

Onsdag kveld 9/11 feiret Hanvold Trump-seieren med bløtkake på direktesendte Studio Direkte med et foredrag om Trumps fortreffelighet som amerikansk president. Det er tankevekkende at Hanvold tar sjansen på å bruke kanalen til mørkeblå politiske foredrag når rikspolitikere i dag stiller spørsmål ved om gaver til Visjon Norge bør være fradragsberettiget. Innslaget onsdag kveld vil desidert ikke bedre sjansene for å komme gjennom dette nåløyet.

Men ingen bør forundre seg over Hanvolds støtte til Trump.  Utenrikspolitisk forsker ved Det Norske Nobelinstitutt, Asle Toje, refererer til en amerikansk undersøkelse som viser at kjennetegn nummer én hos en Trump-tilhenger er at vedkommende er overbevist om at president Obama er muslim. Dette har også Hanvold gjentatte ganger fortalt seeerne på Visjon Norge.

5 liker  
Kommentar #2

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Kan et menneske stjele fra Gud?

Publisert over 3 år siden

Som ansvarlig redaktør traver Hanvold meget urent. Han anklager navngitte personer, vil boikotte andre kristne medier – og krydrer det med opplysninger som ikke er korrekte (pressestøtte og annet).
Her kan du lese i Malakai 3.
8 Kan et menneske stjele fra Gud?
Dere stjeler fra meg, men sier:
«Hva er det vi har stjålet fra deg?»
Tienden og offergaven!
9 Under forbannelse er dere,
dere stjeler fra meg,
hele folket!
10 Kom med hele tienden til forrådskammeret
så det finnes mat i mitt hus.
Prøv meg på denne måten,
sier Herren over hærskarene.
Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser
og øse ut over dere
velsignelse uten mål.
Jeg ser at dere  har vært og kikket på Visjon Norge.
Har du betalt for å se?
Jeg må opplyse at kanalen sender 24 timer og det koster penger.
Har kanalen sugerør i statskassa?
Hvordan er det mulig å drive uten gaver fra seerne?
Hvis det vekker slik anstøt, hold deg unna og la oss ha kanalen i fred.
Er det din hensikt å skade kanalen slik at den må stoppe sine sendinger?

2 liker  
Kommentar #3

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Obama ingen venn av Israel

Publisert over 3 år siden

Det er tankevekkende at Hanvold tar sjansen på å bruke kanalen til mørkeblå politiske foredrag når rikspolitikere i dag stiller spørsmål ved om gaver til Visjon Norge bør være fradragsberettiget. Innslaget onsdag kveld vil desidert ikke bedre sjansene for å komme gjennom dette nåløyet.
Dette er jo opplagt.
Du har vel fått med deg at kanalen støtter Israel.
Alle har fått med seg at Obama ikke var en god venn av Israel og alt blir nok bedre i så måte med Donald Trump. Derfor feirer alle israelvenner.

2 liker  
Kommentar #4

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Visjon Norge er en kristen nisje tvkanal

Publisert over 3 år siden

for troende som kjenner seg hjemme der.  Hva Hanvold velger å sette ord på og ta opp blir vel noe på samme måten som en "leder"kommentar i en hvilken som helst avis.  Han er jo fungerende redaktør for nisje kanalen.

Nå har jo Gullberg et langt annet syn på Israel enn de fleste troende og da er det ikke så rart at han får trøbbel med nisjekanalen - han vil heller at den går i svart enn at Hanvold og andre f.eks. sender fra den årlige Løvhyttefesten i Israel.   Eller vil du egentlig det? - mener du var positiv til kanalen den gang jeg snakket om Debbie Rich og hennes visitt til Visjonskirken avd. Bergen.

Nå har jo også Trump tatt til orde for en langt annen holdning til Israel enn Obama og da er han og umiddelbart på Gullberg's svartelist.  

Magnus er opptatt av at alle skal praktisere tro på samme måte som han og heldigvis er det umulig - vi skal alle praktisere og stå ansvarlige for vår subjektive praktisering av tro.  Visjon Norge har selvsagt ikke mange seere som er deltakere på kirkemøtet - de har i så fall ikke kommet ut av skapet.  

Alle som ser velger jo kanalen frivillig og selvsagt greier folk å skjønne mellom hva forbønn er - det å bli bedt for i fellesskap med andre troende - troende som en har tillit til - og det å gi til en kristen nisje kanal en ønsker å holde levende og virksom i tider da nrk og andre kanaler jobber aktivt for avkristning.

2 liker  
Kommentar #5

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Obama svært god venn

Publisert over 3 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Alle har fått med seg at Obama ikke var en god venn av Israel og alt blir nok bedre i så måte med Donald Trump. Derfor feirer alle israelvenner.

President Obama må vel sies å være en av de beste vennene Israel noen sinne har hatt blant amerikanske presidenter hvis man ser på den nylige rekordstore gaven på flere milliarder dollar som presidenten ga til Israel i form av militærhjelp.

Hvis ikke dette er vennskap, så vet ikke jeg.

Jeg skal være forsiktig med å spå om dette, men lignende gavestørrelser tror jeg aldri vil komme fra The Donald.

 

4 liker  
Kommentar #6

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Helt enig her !

Publisert over 3 år siden
Geir Magnus Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Det eneste som kan skape klarhet i forholdene rundt Jan Hanvold og Visjon Norge, er en uavhengig granskning.

Og for ca. 14 dager siden skrev jeg innlegget: "Åpent brev med spørsmål til Jan Hanvold" med bl. annet dette:

"Det beste Hanvold kan gjøre nå, er å invitere nøytrale personer med offentlig kompetanse til å gjennomgå alt som det er sådd tvil ved. Da vil han kunne stå oppreist, og gå videre som forretningsmann og gründer. Da trenger ingen lenger grunde på om han har noe å skjule".

Reaksjonen fra Hanvold og resten av staben hans har hittil vert øredøvende taushet. Det er ufattelig for meg at han ikke har kunnet reagere så pass rasjonelt som dette, i stedet for å hamre på med "gråtkvalte", følelsesmessige intervjuer med, og av medarbeidere om hvor urettferdig NRK og "Brennpunkt" har oppført seg mot dem.  

Som dei sa i gamle dager: Dette heng ikkje på greip

Takk for innspill Geir Magnus

 

3 liker  
Kommentar #7

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Tankelesning..

Publisert over 3 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Nå har jo Gullberg et langt annet syn på Israel enn de fleste troende og da er det ikke så rart at han får trøbbel med nisjekanalen - han vil heller at den går i svart enn at Hanvold og andre f.eks. sender fra den årlige Løvhyttefesten i Israel.

Forsøk på tankelesning kan åpenbart fort ende opp i løgnaktige beskyldninger mot ens neste.

3 liker  
Kommentar #8

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Noe har du i alle fall lært

Publisert over 3 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Jeg skal være forsiktig med å spå om dette, men lignende gavestørrelser tror jeg aldri vil komme fra The Donald.

når du lover være forsiktig med å spå.

Du har prøvd deg som spåmann før når det gjelder fenomenet Trump, og tatt grundig feil...

http://www.verdidebatt.no/categories/1044/threads/11605505

3 liker  
Kommentar #9

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vel...

Publisert over 3 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Forsøk på tankelesning kan åpenbart fort ende opp i løgnaktige beskyldninger mot ens neste.

Kan du ikke heller utrede hva som er løgnaktig er?

Kom med sannheten!

4 liker  
Kommentar #10

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

@Søyland

Publisert over 3 år siden

Har jeg virkelig klart å skrive noe som ikke er antisemittisk, Søyland ?? :)

 

Kommentar #11

Geir Magnus Nyborg

34 innlegg  15 kommentarer

Litt forvirrende

Publisert over 3 år siden

Det er ofte slik i debatter som denne at det flyter litt ut. Plutselig er Israel, Moldova, Trump og USA kommet inn. Mitt poeng er at vi bør få vite hvem som har rett av NRK og Hanvold om de spørsmål Brennpunkt tar opp. TV Visjon Norge må uansett foreta seg noe dersom skattefradraget forsvinner. Da må eierforhold og selskapsstruktur opp i dagen. 

Det er særlig viktig for kristne foretak å arbeide etisk og åpent om det arbeidet seerne finansierer med sine gaver. 

4 liker  
Kommentar #12

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Veldig bra poengtert !

Publisert over 3 år siden
Geir Magnus Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Mitt poeng er at vi bør få vite hvem som har rett av NRK og Hanvold om de spørsmål Brennpunkt tar opp. TV Visjon Norge må uansett foreta seg noe dersom skattefradraget forsvinner. Da må eierforhold og selskapsstruktur opp i dagen.

Håper veldig mange av VDs skribenter henger seg på denne henstillingen, som ikke er gjort for å skade Visjon Norge, men tvert i mot - få frem sannheten som Hanvold bedyrer er på hans side. Hva nøler vi med.

Hanvold - kom med en reaksjon !

3 liker  
Kommentar #13

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Krevende

Publisert over 3 år siden
Geir Magnus Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Det eneste som kan skape klarhet i forholdene rundt mannen og kanalen, er en uavhengig granskning. For enten sprer NRK usannheter eller så sprer Hanvold usannheter. Som ansvarlig redaktør traver Hanvold meget urent. Han anklager navngitte personer, vil boikotte andre kristne medier – og krydrer det med opplysninger som ikke er korrekte (pressestøtte og annet). En ansvarlig redaktør skal gi de anklagede tilsvar, altså rett til å gi sin versjon – på Hanvolds kanal. Det bryr Hanvold seg ikke om.

Hvordan er forholdet mellom kirken, kanalen og andre selskaper? Går innsamlede midler til å berike Hanvold? Sitter Hanvold på ulike sider av bordet i økonomiske spørsmål? Bidrar givere til å bygge et medieimperium som eies av en eller få personer? Alt dette finnes det svar på. Det bør være både i givernes, Hanvolds og andres interesse at dette blir klargjort og transparent.

En del ser det som kristendomsforfølgelse at kanalen nå kommer under journalistikkens lupe, ja, noen ser angrep på Hanvold som et angrep på Gud og på kristentroen. Selv de mest trofaste må forstå at selv en selvutnevnt profet må kunne bestå en sannhetstest. Han må også kunne opptre etisk både forretningsmessig og redaksjonelt. Grov utskjelling av ansatte, mediefolk og andre er ikke forenlig hverken med kristen etikk eller medieetikken.

Det er heller ikke forfølgelse når politikere hevder kanalen ikke oppfyller kravene til skattefradrag for gaver. Dette løses enkelt ved å organisere arbeidet slik at en oppfyller kravene og har rett på fradrag.

Min hovedinteresse går på det budskap Hanvold formidler, og det kan ingen granskningskomite ta seg av. De nære forbindelser mellom pengegaver, frelse og helbredelse er usedvanlig problematiske. Noen har minnet om reformasjonens store oppgjør med avlaten. Da skal en huske at de som kjøpte seg avlat, kjøpte seg til fortapelse.

Bruken av Guds navn er også alvorlig. Det påkalles, befales og analyseres gjennom bruk av Gud. Ja, en del predikanter både brøler og sjonglerer med en ordbruk som av og til kan minne om magiske formler. Ved at mennesker trer inn i Guds sted, gjøres Gud liten, feilbarlig til og en brikke i menneskelig rasjonalitet. Gud er hellig og står over all menneskers visdom.

Det bør være et krav fra alle dem som samarbeider med TV Visjon Norge å forsikre seg om at de ikke er med på noe de ikke kan stå inne for. Spørsmålene rundt mannen og kanalen er så store og uavklarte at er grunn til stor bekymring.

Det som kreves i dag er et myndig og bibellesende lekfolk som kan skille mellom bibelsk og ubibelsk, Guds tanker og mennesketanker. Det skal vi måle oss selv på. Og det skal vi måle andre på, enten det er Jan Hanvold, Tor B. Jørgensen, Kirkemøtet eller andre som setter dagsorden i det kristne Norge.

TV Visjon Norge står og faller på givernes tillit. Det gjenstår å se om den er svekket på grunn av dårlig presse og kanskje mangelfullt tilsvar.

TV Visjon Norge er slik jeg ser det et privat foretagende, på initiativ av og med finansiering av Hanvold og noen få nærstående venner. Kanalen har fra starten av vært preget av den teologi og de organisatoriske prinsipper som nå er under kritikk.

Av dette kan vi slutte at giverne i utgangspunktet har gitt sin aksept til TV Visjon Norge og dens teologiske og organisasjonsmessige basis. Som sagt, så gjenstår det nå å se om dette vil vedvare.

Man kan selvsagt be om en uavhengig granskning, men jeg tviler på om Hanvold & Co er enig i at TV Visjon Norge er tjent med det. Det handler blant annet om det religiøse paradigme TV Visjon Norge befinner seg i, som står nokså fjernt fra kristenheten i Norge for øvrig. Stikkord i denne sammenhengen er en radikal herlighetsteologi, privat kontroll på initiavtagerens hender og en åpen konservativ politisk agenda.

Å føre en dialog, for ikke å snakke om en uavhenging granskning med utgangspunkt i disse premissene, vil jeg tro vil være nokså krevende.

 

Kommentar #14

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Start egen menighet med TV sendinger.

Publisert over 3 år siden

Stålsett uttalte i dagsnyttatten at amerikansk kristendommen som en annen kristendom enn "vår". Konservativ kristendom betegnes som farlig og Reiten her på VD mente slike mennesker var en sikkerhetsrisiko.
Dette er klassisk.

I Amerika dominerer den konservative kristendommen og i Europa den liberale  som har forlatt den sunne lære. Et munnhell sier til helvete med europeisk kristendom, men til himmelen med amerikansk.
Derfor blir den konservative Israelkanalen Visjon Norge et hatobjekt for mange i Dnk og i media.
En ser på Jan Hanvold på en Trumptype og han likner jo litt på han.
En tåler ikke at "amerikansk kristendom" forkynnes her og mange vil inn å korrigere slik at det kommer på linje med sin egen lære.
Jeg har anbefalt på flere steder at en  får starte sin egen menighet med TV sendinger.Kommentar #15

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Upresist av Nyborg

Publisert over 3 år siden
Geir Magnus Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Det eneste som kan skape klarhet i forholdene rundt mannen og kanalen, er en uavhengig granskning.

Det som evt. bør granskes er ikke Hanvold men myndighetenes lovverk. Jeg mener man må holde visse ting fra hverandre her slik at alle som er moralsk forarget eller mistenksomme vet hva de skal ha hvilken mening om. Da er et poeng å stille spørsmål om hvilken eierform skal livssynsorganisasjoners aktiva komme inn under?  Det som ser ut til å være fremmed og vanskelig å håndtere er Hanvolds forvaltning av jordiske aktiva. Han valgt å etablere aksjeselskaper, både for eiendom og drift. Han kunne valgt andre eierformer som stiftelse eller andelslag. Hva som er mest tjenelig i hvert enkelt tilfelle må de innvolverte aktører selv få avgjøre. Hanvolds eierform ser ut til å passe glimrende for ham og det er verdt å merke seg noe som er rimelig å anta for en utenforstående. Så får andre korrigere meg hvis jeg sier noe feil her. 

1: TV-virksomhet er kapitalkrevende og arbeidsintensivt. Aksjeselskap har da den fordelen at den avgrenser ansvar, er enkelt å ha kontroll med fra kreditorene og har rapporteringsplikt til Brønnyøsund. Aksjeselskap er den mest gjennomsiktige eierformer vi har.

2: Aksjeselskap er den enkleste eierformen i forhold til å vurdere risiko. Hanvolds TV-satsing er et høyrisikoforetagende. Følgelig er det vanskelig å reise aksjekapital men Hanvold har altså greid det tilstrekkelig.

3: Aksjeselskap er salgbare, både matrielle og immatrielle verdier er lettest omsettelig og avgrense verdier ved akkordforhandlinger eller konkurs/avvikling.

4: Aksjeselskaper er skattepliktige på sitt overskudd. For staten er sannsynligvis Hanvolds valgte eierform på Visjonkirkens jordiske aktiva den beste eierform.

 

Det jeg tror er brennpunkts problem er deres blanding av livssyn, aktiva og jus. Det ser ut til at deres antipati mot Hanvolds livssynsaktiviteter ( som de ikke kan si så mye om ) kanaliseres inn mot Hanvolds forretningsmodell og som følge det presenterer mye rart. Brennpunkt og alle andre må lære seg følgende: I et livssynspluralistisk samfunn der staten ikke skal blande seg må de innse at livssynsorganisasjoner blir rike. Veldig rike noen ganger og ingen kan med automatisk klandre dem for det.  Jordisk aktiva skal selvsagt organiseres innenfor et juridisk rammeverk for det er utro tjenere også innen livssynsorganisasjoner.  Det er statens oppgave å beskytte livssynorganisasjonene mot utro tjenere. Aksjeloven er en relativt god innretning som sådan, men selvsagt ikke feilfri.  Hvis brennpunkt mener aksjeloven er feil institusjon å putte Hanvolds virksomheter inn under, så er dette de må si. Ikke kalle ham Pengepredikanten av den grunn. Hanvold må ha penger til sin drift og hans pengeinnkrevning er mer på frivillig basis enn NRK sin ordning.  Gjør han for mye feil mister han sine givere. Gjør NRK for mye feil går de bare til Stortinget og disse representantene bare tvangsinndriver mer skatt. Slik sett er Hanvolds ordning mer demokratisk enn statens TV-satsing.

Dersom brennpunkt mener Hanvolds teologi er feil må avgrense seg til dette og heller stille opp med sine teologer/filosofer/psykologer. Hanvold er uansett ikke mer spesiell enn HEFs grunnlegger Kristian Horn som rett etter krigen ( med det sekulære Europas totale kollaps av krig og rasisme ) hevdet et kristendommen har vært vårt lands største hemsko for moralsk utvikling. For ikke snakke om Arnulf Øverland som midt i pøl av europeisk blodsutgytelser i sekulære statsmaktenes  navn kalte kristendommen den 10. landeplage.  Poenget er at det til Hanvolds forsvar ( jeg er uenig med ham i mye av det jeg har hørt fra ham ) må sies at det er ikke mindre med rariteter fra høyest sekulære og ateistiske hold. ( som jeg også er helt uening i. )

En mulig konklusjon er at før Hanvold blir gjenstand for gransking kunne det vært en ide å granske brennpunkts kvalifikasjoner til å bedrive gravejournalistikk. 

 

 

 

1 liker  
Kommentar #16

Sigmund Voll Ådnøy

138 innlegg  1622 kommentarer

Til (del av) kommentar av Karlsen og Nygaard

Publisert over 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
TV Visjon Norge står og faller på givernes tillit. Det gjenstår å se om den er svekket på grunn av dårlig presse og kanskje mangelfullt tilsvar.

Til det siterte: Det gjenstår i alle fall ikke å se om Visjon Norge "er svekket av dårlig presse". 

Faktum er at Visjon Norge har svekket seg selv - lenge. Når pressen gjør litt av jobben sin og avdekker problematiske forhold, er det ikke pressen som svekker noen. Dét har visse herlighetsteologiske hyklere klart utmerket godt på egen hånd. Jeg kan strekke meg til å si at pressen har hjulpet den harde, hanvoldske kjerne av betrodde å svekke sin herlighetsteologiske virksomhet. 

I den grad jeg har sett "dårlig presse" i det siste, har det dreid seg om enkelte sleivspark på kommentarplass. Sleivspark som stigmatiserer Visjon Norges givere som enten fullt vitende og frivillige eller dumme. Visjon Norges givere er en sammensatt gruppe, selv om noen av dem brauter og kan gi folk lyst til å si at "Hanvolds tilhengere er [sett inn det som (ikke) passer]". 

For øvrig virket kommentaren din nokså fornuftig, Karlsen. Også interessant å se på bloggen din da jeg var innom der i går. Mye interessant som ligger der fra noen år tilbake :) Du vet en del om covering-lære etc., og om trosbevegelsen. (Blogg herved anbefalt andre lesere å ta en titt på: http://arekarlsen.blogspot.no/search/label/hermon%20forlag (http://arekarlsen.blogspot.no).)

 

Knut Nygaard

 

"Visjon Norge er en kristen nisje tvkanal for troende som kjenner seg hjemme der," skriver du i kommentar #4. 

 

Da sier du deg uenig med Hanvolds (feilaktige) påstand, nemlig at "Visjon Norge er hele kristenfolkets kanal."

Det er i grunnen fint - takk skal du ha, Nygaard. Så kan man diskutere hvorvidt det er en utpreget kristen kanal, når man ser på de som danner grunnlaget (og de som snakker høyest på direkten i beste sendetid).

Kommentar #17

Sigmund Voll Ådnøy

138 innlegg  1622 kommentarer

Hjelpes

Publisert over 3 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
En mulig konklusjon er at før Hanvold blir gjenstand for gransking kunne det vært en ide å granske brennpunkts kvalifikasjoner til å bedrive gravejournalistikk. 

Eh, nei.

Kommentar #18

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Er Nrk bedre rustet til å starte sak enn Økokrim.

Publisert over 3 år siden

Eh, nei.

Vi har sett mange uheldige saker som Økokrim har satt igang og som er blitt henlagt.

Har Nrk bedre kapasitet enn Økokrim?
Utfallet har betydd katasrofe for de som er rammet.
En skal ha gode kort på handa når man angriper et sårbart lite selskap som Visjon Norge.
Det er jo spesielt at Nrk angriper en konkurent som er avhengig av givere og de selv få statsstøtte.

Så viser det seg at en ikke kunne finne noe galt.
Uten de mange gode giverne så kunne dette selspkapet gått overende.
Eh, ja.

 

2 liker  
Kommentar #19

Sigmund Voll Ådnøy

138 innlegg  1622 kommentarer

Rasmussen

Publisert over 3 år siden

Du kommenterer noe annet enn det jeg kommenterte.

Kommentar #20

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Jeg holder meg til saken.

Publisert over 3 år siden

En mulig konklusjon er at før Hanvold blir gjenstand for gransking kunne det vært en ide å granske brennpunkts kvalifikasjoner til å bedrive gravejournalistikk.

Det er jo nettopp det jeg kommenterer.

Har Nrk ekspertisen, når vi ser at selveste Økokrim har gjort noen grove tabber?

Kan Nrk gå inn å vurdere om Visjon Norge driver vranglære?

Jeg mener Nrk går ut over sin kompetanse.

 

 

Kommentar #21

Geir Magnus Nyborg

34 innlegg  15 kommentarer

En god debatt

Publisert over 3 år siden

Jeg synes det skrives mye interessant om denne saken. Dette med selskapsstruktur er ikke mitt saksfelt, men NRK peker på at Hanvold sitter på flere sider av bordet. Dette er ikke ulovlig, men det en en kristen dyd å ha god sammenheng mellom etikk og butikk. Dersom skattefritaket faller bort, må strukturen endres uansett. 

NRK har ikke skrevet om rettsak, men bare påpekt at det er korrekt det som kommer fram i dokumentaren. En granskning ville gjøre giverne mer opplyst på dette feltet. 

Det er rett at teologien til Hanvold ikke kan klargjøres av en granskning, dette sier jeg også i innlegget mitt.

Forholdet mellom penger og frelse/helbredelse er det viktigste for meg. Knut Rasmussen  siterer fra profeten Malaki. Jeg synes Jesus er viktigst å lese i denne sammenhengen. Der han snakker om penger, fattige og rike, er i Lukas. Det å gå fra pengefokuset til Hanvold og slå opp i Lukas, er en kollisjon uten like. En kulturkollisjon og en teologisk kollisjon. Les Lukas.

Kommentar #22

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Feil?

Publisert over 3 år siden
Geir Magnus Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Forholdet mellom penger og frelse/helbredelse er det viktigste for meg.

Opplevde at når jeg trykket BACKSPACE til endes, så ble kommentaren PUBLISERT. Feil i ny software??

 

1 liker  
Kommentar #23

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

--

Publisert over 3 år siden
Geir Magnus Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Forholdet mellom penger og frelse/helbredelse er det viktigste for meg.

--

 

Kommentar #24

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ja, DET viktigste og uten sammenligning

Publisert over 3 år siden
Geir Magnus Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Forholdet mellom penger og frelse/helbredelse er det viktigste for meg.

Hanvolds oppbygging av sitt imperium og etiske balansering samt blanding av politiske foredrag og trosforkynnelse er strengt tatt det minste av problemene. Det er til slutt opp til annonsørene, giverne og støttepartnerne om de vil fortsette å støtte en TV-kanal, som betyr enormt mye for svært mange. Og som også sender mange gode kristne programmer. TV Visjon Norge er langt mer enn Studio Direkte.

Men Nyborg har helt rett når han påpeker forkynnelsen av pengegaver koblet til frelse for nærstående eller helbredelse er det mest problematiske. For uansett hvor mye det er blitt benektet, så er det ikke noe problem å hente fram sendte programmer som har akkurat denne koblingen. Og de som steller med det økonomiske i kanalen kan umulig ha unngått å legge merke til at det i kjølvannet av slik argumentasjon har inntektene fulgt etter.

1 liker  
Kommentar #25

Sigmund Voll Ådnøy

138 innlegg  1622 kommentarer

Eh, ja vel

Publisert over 3 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.

brennpunkts kvalifikasjoner til å bedrive gravejournalistikk.

Det er jo nettopp det jeg kommenterer.

Har Nrk ekspertisen, når vi ser at selveste Økokrim har gjort noen grove tabber?

Kan Nrk gå inn å vurdere om Visjon Norge driver vranglære?

Jeg mener Nrk går ut over sin kompetanse.

Driver Økokrim med gravende journalistikk, Rasmussen? Nei (selv om en del gransking kan likne). Har NRK Brennpunkt sagt mye om økonomisk kriminalitet, eller blander du NRKs utsagn sammen med noe noen har kommentert i kjølvannet av dokumentaren?

Har du sett hele dokumentaren (Pengepredikanten)?  

NRK Brennpunkt er en redaksjon for gravende journalistikk. Norges største. Det betyr ikke at de aldri gjør feil, men husk at Hanvold selv har sagt at han ikke hadde noe å utsette på innholdet i det ferdige programmet. 

Det kan godt være at Hanvold sier andre ting i tillegg, men du kan ikke nekte for at han har sagt "OK, kjør på" når han faktisk har det. Dvs.: Du kan gjøre det, men da er du urimelig og sporer av. 

Noen av journalistene som jobbet med akkurat "Pengepredikanten", har meget god peiling på kristenliv og en del teologi. Derfor er det ikke urimelig at Brennpunkt tok for seg deler av det teologiske, i et maktkritisk perspektiv og i en dokumenterende og mildt kommenterende stil. 

Kommentar #26

Sigmund Voll Ådnøy

138 innlegg  1622 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Geir Magnus Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Det å gå fra pengefokuset til Hanvold og slå opp i Lukas, er en kollisjon uten like. En kulturkollisjon og en teologisk kollisjon. Les Lukas.

Amen ...

Kommentar #27

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Jeg får dårlig samvittighet.

Publisert over 3 år siden

Knut Rasmussen siterer fra profeten Malaki. Jeg synes Jesus er viktigst å lese i denne sammenhengen.

Jeg ser på forskjellige kristne kanaler: God.tv, Andrew Wommack og Visjon Norge.

Derfor har støttet disse kanalene tidvis fordi jeg vet at det koster penger å drifte sendinger.

Jeg ser endel på Visjon Norge, spesielt programmer fra Israel.

Vi betaler jo lisenspenger til Nrk og jeg får dårlig samvittighet hvis jeg ikke støtter Visjon Norge.

Men jeg ser at det er mange som benytter kanalen og ikke støtter kanalen. Det synes jeg er ille derfor siterte jeg skriftstedet.

Så du mener Malaki ikke gjelder?

 

Kommentar #28

Sigmund Voll Ådnøy

138 innlegg  1622 kommentarer

Fundamentalistisk mer enn konservativ

Publisert over 3 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Derfor blir den konservative Israelkanalen Visjon Norge et hatobjekt for mange i Dnk og i media.
En ser på Jan Hanvold på en Trumptype og han likner jo litt på han.
En tåler ikke at "amerikansk kristendom" forkynnes her og mange vil inn å korrigere slik at det kommer på linje med sin egen lære.
Jeg har anbefalt på flere steder at en  får starte sin egen menighet med TV sendinger.

Jeg anbefaler folk å si det som (jeg syns) det opplagt er: VN er først og fremst en fundamentalistisk kanal, ikke konservativ.

Kommentar #29

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Terreng -sykling er en

Publisert over 3 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.

Vi har sett mange uheldige saker som Økokrim har satt igang og som er blitt henlagt.

Har Nrk bedre kapasitet enn Økokrim?
Utfallet har betydd katasrofe for de som er rammet.
En skal ha gode kort på handa når man angriper et sårbart lite selskap som Visjon Norge.
Det er jo spesielt at Nrk angriper en konkurent som er avhengig av givere og de selv få statsstøtte.

Så viser det seg at en ikke kunne finne noe galt.
Uten de mange gode giverne så kunne dette selspkapet gått overende

krevende, og sikkert emosjonell sport. Men den passer liksom ikke helt inn i denne settingen. Her gjelder å holde seg på sannhetens ryddede vei.

Rart at noen her synes å ha angst for en mulig  gransking av VN,s økonomiske disposisjoner. Minner her om overskriften i denne tråden: "Visjon Norge må la seg granske" 

Ikke, må, eller bør granskes, "men la seg granske"  Dette er et viktig poeng i denne saken etter mitt skjønn. Hadde Hanvold et Co, i stedet for å spille på martyrglorien, heller sagt:

OK, "kom og gransk oss, vi legger alt åpent for en nøytral og kompetent granskingskommisjon eller hva det måtte være."  Dette hadde vert realt og tillitsvekkende, selv om det kanskje ingen gransking hadde skjedd.

I stedet spilles det nå på følelser og martyrium som ingen ting har med saken å gjøre, men et tydelig emosjonelt frieri til sine, både trofaste, men også sanking av potensielle, givere. Så vidt jeg forstår har jo dette også gitt en ekstra lift til forøkelsen av "Visjon Norge familien"

I denne taktikken som VN har valgt, kan det ligge en av to scenarier som vi kan se på:

 

1. Hanvold har ting å skjule. Han sykler i et følelsesmessig terreng han kjenner ut og inn, og gråter i fanget på sin sympatører, samtidig som han håper at myndighetene glemmer det hele, eller ikke bryr seg.

 

2. Hanvold har ingen ting å skjule. Han utnytter situasjonen maksimalt, og rir nå på en bølge av martyriøs sympati.  Han håper på en påtvunget offentlig gransking av f.eks. Økokrim, og med det bli ettertrykkelig renvasket.  Det ville utløse et etterskjelv og en sunami av empati og sympati mot VN  som aldri før.

Scenarium 2, er et sjakktrekk som selv Magnus kan misunne, - kanskje.

 

Når det gjelder åndelighet og teologi har han ingen ting å skjule. Den er så åpenbar feil, i enkelte saker at selv lekfolk som meg ser det.

Han taler mye sant ut fra Bibelens Ord, men desto farligere er det da å plante inn "sannheter" her og der som ikke stemmer med Den Hellige Skrift.

Jeg håper scenarium 2 er det riktige tross alt, og at den fundamentalistisk/liberale/karismatiske teologien viker plassen for den sunne og sannhetssøkende bibelske teologien vinner plass etterhvert.

Da først finner navnet: Visjon Norge sin rette betydning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #30

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Hvem skal granske hva?

Publisert over 3 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Minner her om overskriften i denne tråden: "Visjon Norge må la seg granske" 

 Nå er det ganske lett å granske Hanvold, spesielt fordi han forvalter sitt bo under aksjeloven.  Dette er åpent for alle og Hanvold har plikt til å sende sine regnskaper til Brønnøysund. Mener du det er grunnlag for å granske hans disposisjoner i lys av norsk jus?  Eller hva er det som skal granskes, og på hvilke premisser?  Skal Hanvold vurderes i lys av en sekulære/ateistisk virkelighetsforståelse må han muligens jobbe gratis, for mange av disse mener at det han driver med ikke er berettiget betaling i det hele tatt. På den andre siden har vi de som mener livssyn er viktigere enn det meste annet og følgelig bør han ha langt bedre betalt enn de fleste andre. Både pga. arbeidets viktighet og hans antall arbeidstimer.  Hvilke premisser skal granskingen ha som grunnlag? Eller mener du at det skal granskes hvordan slikt arbeide skal ha som økonomisk/juridisk rammeverk? Mener du det er umoralsk å benytte aksjeloven?

1 liker  
Kommentar #31

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Enda mer terrengsykling

Publisert over 3 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
 Nå er det ganske lett å granske Hanvold, spesielt fordi han forvalter sitt bo under aksjeloven. 

Det skulle være ganske lett å finne mitt poeng her, dersom en vil.

NRK programmet "Brennpunkt" som i utgangspunktet er et samfunnsnyttig organ, til blottlegging og opplysning for almenheten, og ikke minst for påminning til de offisielle styringsorganer det vedrører.

Det er ikke til å unngå at slike programmer, om det skal fylle sin oppgave, ofte etterlater seg tvil og mistanker rettet mot de berørte objekter, noen ganger med rette, noen ganger med urette.

Da er det disses rett, også plikt, til å foreta kognitive og rasjonelle tiltak for å få frem sannheten og renvaske seg for mistanker av alle slag.

Dette kan jeg ikke se at Hanvold og Co har gjort i det hele tatt. Og da blir mistanke og tvil hengende der.  Dette bryr ikke TV kanalen seg om i det hele tatt.  Det er det som er MITT POENG.

I stedet setter de seg ned for TV kameraet sammen med sine "gråtekoner" for vinne medfølelse og sympati, og gjerne noen ekstra gavekroner på kjøpet. Det er dette jeg synes er; PATETISK OG IRRELEVANT.  Les gjerne kommentaren min en gang til.

 

PS.  Jeg visste beklageligvis ikke at aksjeselskapsformen og aksjeloven er en idiotsikker garantist mot korrupsjon og lysskye økonomiske disposisjoner. (Jeg sier ikke dermed at Visjon Norge er i en slik situasjon)

Da er det jo litt merkelig at regjering og storting ikke vedtar en lov som forbyr danning av foretak utenom aksjeselskapsformen. Men det er nå ikke sikkert de vet om dette.       

En slik lov ville jo da bety at Økokrim og andre kontrollmyndigheter bare kan permitteres (:-) 

God sykkeltur videre  (:-) 

 

 

 

 

 

2 liker  
Kommentar #32

Jostein Gundersen

0 innlegg  17 kommentarer

"Visjon Norge må la seg granske"

Publisert over 3 år siden

Kan ikke se at noen av de aktuelle avtalene er meldt til Foretaksregisteret. Dette ser ut til å kunne være brudd på aksjeloven.

Utdrag av AL § 3-8. Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse (se nedenfor) mv.
Prinsippet er at transaksjoner mellom selskap og aksjonær, eller nærstående til aksjonær, skal skje på "armlengdes" avstand, dvs at verdien som benyttes skal fastsettes av uavhengig tredjepart.

 Bestemmelsen skal sikre andre aksjonærer som ikke er på begge sider av transaksjonen og ikke minst selskapets kreditorer. Dersom vederlaget settes for høyt ift, markedsverdi, anses dette bla for å være skjult utbytte.

 

AL § 3-8 "(1) En avtale mellom selskapet og en aksjeeier, en aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder er ikke bindende for selskapet uten at avtalen godkjennes av generalforsamlingen hvis selskapets ytelse har en virkelig verdi som utgjør over en tidel av aksjekapitalen på tidspunktet for ervervet eller avhendelsen.

(2) Styret skal sørge for at det utarbeides en redegjørelse for avtalen etter reglene i § 2-6 første og annet ledd. Redegjørelsen skal inneholde en erklæring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og verdien av det vederlaget selskapet skal motta.

Redegjørelsen skal sammen med revisors uttalelse vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, og den skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret.
(3) Oppfyllelse i henhold til avtale som ikke binder selskapet, skal tilbakeføres. § 3-7 annet ledd gjelder tilsvarende.

(4) Første til tredje ledd gjelder tilsvarende når avtalen er inngått med en nærstående til en aksjeeier eller en nærstående til en aksjeeiers morselskap, eller med noen som handler etter avtale eller for øvrig opptrer i forståelse med noen som nevnt i første ledd."

 

Jeg får ved henvendelse til VN svar om alt er ok iht. aksjeloven.

Jeg har da bedt om (26.10.16) å få opplyst hvilke selskap det er sendt inn meldepliktige avtaler på, og får dessverre ikke svar på dette.

4 liker  
Kommentar #33

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Forfølgelse har vi ikke bare i MØ, men også her til lands og det fra sine egne trosbrødre.

Publisert over 3 år siden

 Pastor Brian Carn profeterte at det norske ekteparet ville få stor og negativ oppmerksomhet om syv måneder. - Det var litt sjokkerende å høre, sier Geir Apold. - Så konkret. Vi skjønner mer i dag, sier han. Carns profeti kan du se her og nå.
Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. (Ef. 6,12)
Ja det er mange soldater i Satans åndehær.

Kommentar #34

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Hanvold har ingen mulighet til å renvaske seg.

Publisert over 3 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Da er det disses rett, også plikt, til å foreta kognitive og rasjonelle tiltak for å få frem sannheten og renvaske seg for mistanker av alle slag.

Problemet her er at Hanvold har ingen mulighet til å renvaske seg. Brennpunkt har i dette tilfelle ikke agenda å avsløre noe som helst.  Hva er det Brennpunkt har avslørt?  Agendaen er åpenbart noe helt annet, dvs. å stigmatisere en varient av et livssyn de ikke har sympati for. Alle Hanvolds møter, enten i Visjonkirken eller på Telenor Arena er åpne for publikum. Det er, såvidt jeg vet, gratis adgang til og med.  Hanvold har en mager lønn, sammenlignet med sine yrkeskolleger. Han finansierer ikke sin virksomhet med tvungen skatteinnkrevning eller tvilsom markedsføring av ting ingen oss har bruk for. Han sender ikke programmer der vold, sex og intrigere er det underholdende element.  Han har organsiert sin virksomhet innen den metoden som har størst gjennomsiktighet for offentligheten.  Brennpunkt har ikke avslørt noe som helst. 

Derimot gjorde Brennpunkt en styggting  på TV: De lar kameraet hvile på Hanvold mens vi ikke får se den som "intervjuer" Hanvold.  Det gjentas forskjellige spørsmål som angivelig skal avsløre Hanvold.  Da svarer Hanvold veldig intelligent:  Er dette et avhør?   Dette er så intelligent svar at nesten lurer på om det er kalkulert av Hanvold.  Brennpunkt regiserer dette slik at de i sin moralske forargelse tror at de har en rett til fremstå som en forhørsdommer de på vegne av en ukjent gruppe.  Brennpunkt har også lykkes i dette. Landet rundt nesten koker det av moralsk forargelse over Hanvold, enda lite eller ingenting er avslørt eller at det er funnet kriminelle handlinger eller at det skjer mer snåle ting hos Hanvold enn det som er vanlig ellers i samfunnet.

Moralsk forargelse er ondskapens sanne mor.

2 liker  
Kommentar #35

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Endelig en fornuftig kommentar

Publisert over 3 år siden
Jostein Gundersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg får ved henvendelse til VN svar om alt er ok iht. aksjeloven.

Her er det endelig en fornuftig kommentar i sakens anledning. Ser gjerne at de som har bedre greie på dette enn meg selv skriver litt mer om dette.  Jeg antar at revisor evt. har noen merknader hvis noen avtaler mangler.  Nå skal man, etter min mening, ikke ha for stor tillit til revisorer heller fordi revisorplikten er i prinsippet en merkelig ordning der man betaler selv for å bli etterforsket på vegne av staten.  Men det Gundersen tenker på ved å henvise til dette er om Hanvold har overført verdier mellom selskaper eller fra selskaper han er aksjonær i, til seg selv eller kone. Da er spørsmålet om realverdier i selskapene er er samsvarende med bokførte verdier eller ikke.  Det er ikke lett for amatører som Brennpunkt å si noe om dette for da må man nok være litt inne i bransjen for å ha en kvalifisert vurdering, i øyeblikket. Har Gundersen noen formening om Hanvold har "melket" noen selskaper i en umoralsk  utstrekning til egen fordel?

2 liker  
Kommentar #36

Jostein Gundersen

0 innlegg  17 kommentarer

Visjon Norge må granskes"

Publisert over 3 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Hanvold har en mager lønn, sammenlignet med sine yrkeskolleger.

I følge de opplysningene som fremkommer i Brennpunkt og fra Jan Hanvold selv, så mottar han lønn, stor kr. 600 000 fra VN.  I tillegg mottar han i overkant av kr  900 000 i lønn fra et eiendomsselskap. Det er vanskelig å forstå at det utføres arbeid for dette eiendomsselskapet som kan forsvare en slik lønnsutbetaling. Det må være lov å spørre om det er samsvar mellom arbeidsinnsats og lønn i dette selskapet.

3 liker  
Kommentar #37

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Må ha penger nå, men det er visst bedre å få de senere.

Publisert over 3 år siden

Det er merkelig hvordan en behandler samme fenomen så forskjellig.
Joralv Jørstad har varme hender og helbreder mennesker gjennom bønn.
Han er blitt akseptert og respektert av mange som den hedersmann han er.
Han driver virksomheten fra sin gård uten betaling, men har fått sin lønn i etterkant ved bokutgivelse og film. Det er ham vel undt.
Jan Hanvold må ha inntekter fra sine givere her og nå for å dekke utgifter til sin virksomhet.
Noen norske kristne er noen gjerrigknarker og sosialister, de skal ha alt gratis. Det er en vederstyggelse for dem å betale noe i den forbindelse.
Jeg ser det slik at jeg har lært mye med å benytte meg av kanalene og da synes jeg at det er rimelig å betale noe tilbake for denne kunnskapen. Jeg ser det som en gudommelig investering, låner til Gud i den tro at jeg får noe tilbake.

Kommentar #38

Greta Aune Jotun

180 innlegg  1181 kommentarer

En underlig debatt

Publisert over 3 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Brennpunkt regiserer dette slik at de i sin moralske forargelse tror at de har en rett til fremstå som en forhørsdommer de på vegne av en ukjent gruppe.  Brennpunkt har også lykkes i dette. Landet rundt nesten koker det av moralsk forargelse over Hanvold, enda lite eller ingenting er avslørt eller at det er funnet kriminelle handlinger eller at det skjer mer snåle ting hos Hanvold enn det som er vanlig ellers i samfunnet.

Debatten om VN-lederen er blitt en underlig debatt. Det var da vel ingen i Brennpunkt-redaksjonen som tvang Hanvold til å stille til intervju? Så hvorfor gjorde han det? Hanvold hadde  jo også i forkant av sendingen godkjent intervjuet. Hvorfor gjorde han det når det var så fryktelig som tilhengerne sier? Og har han sitt på det tørre, kan han jo lett avkrefte mistankene ved å legge frem aktuelle regnskapsbilag for offentligheten. Såpass respekt burde han vel også vise, i det minste for giverne.

Nå interesserer det undertegnede lite hvordan VN-lederen disponerer pengene som kommer inn til kanalen, men jeg mener metodene han bruker for innsamling er forkastelige av en kristen leder.  Hvis giverne skjønner at det koster å drive VN-kanalen, ville de nok ha gitt midler uten denne utidige tiggingen, men om de ikke skjønner det . . . vel, jeg ønsker ikke å utdype den muligheten.

Det er også veldig mye snakk om hvor meget godt VN gjør for nødlidende mennesker. Det kan synes som folk tror Hanvold er den første i historien - og den eneste - som organiserer nødhjelp til utlandet. De burde vite at gjennom hele misjonshistorien har norske foreninger og organisasjoner lagt ned et stort arbeid for nødlidende - bl.a. bygd skoler, sykehus og brønner - uten å ha "slått på stortromma" om penger, og uten å fortelle hvor fantastisk gode de har vært. Og pengene har kommet inn! Slikt arbeid drives fremdeles  - og i mange land. 

Det som imidlertid undertegnede synes er mest å beklage, er deler av forkynnelsen VN bringer ut - og at ledelsen ikke aksepterer hva Kristus forkynte når det gjelder skilsmisse/gjengifte. Kristne ledere skal være forbilder. Hanvold selv kaller seg pastor - og leder VN-menigheten. Tenk over om Hanvold-modellen ville blitt godtatt i din menighet, også med det språket han iblant bruker om andre mennesker?

Nå har jeg knapt sett på kanalen det siste halve året, men de gangene jeg tidligere slo på for å se (VNs egne sendinger), var det så og si hver gang noe som skurret. Diverse barneprogrammer har også vært dårlige.

Det er nødvendig å ha det bibelske i orden når det gjelder abort, homofilt samliv og Israel, men det er av fruktene man skjønner hvilken standard trærne har. VN-kanalen serverer - dessverre - mye dårlig frukt. Og mange samarbeider med VN - og uten betenkeligheter kan det synes som. Det er også betenkelig.

1 liker  
Kommentar #39

Geir Magnus Nyborg

34 innlegg  15 kommentarer

Åndeliggjøring og forfølgelse

Publisert over 3 år siden

 Pastor Brian Carn profeterte at det norske ekteparet ville få stor og negativ oppmerksomhet om syv måneder. - Det var litt sjokkerende å høre, sier Geir Apold. - Så konkret. Vi skjønner mer i dag, sier han. 

 

Det skriver Knut Rasmussen. Her tegner dette opp som en åndelig krigføring mot Hanvold - en forfølgelse som skal bringe sem store ressurser og velsignelse.

Det er nettopp dette jeg avdarer mot. De fleste spørsmål i Brennpunkt finnes det svar på, men det ser ut som om vi ikke får disse svarene. Geir Apold burde rådgitt Hanvold om åpenhet og korrekt informasjon om hvordan gavene blir forvaltet.

Det er selvsagt også en åndelig dimensjon i dette. Når penger forkynnes, blir det en kamp om forståelsen av evangeliet. Det er defor jeg anbefaler Lukas og ikke all verdens åndsfyrster.

Jeg har hørt så mange profetier og tolkninger opp gjennom årene at jeg mer og mer peker på Bibelen og ikke på de utrolige åpenbaringer som i manmge tilfeller er ren manipulering. Vi trenger et bibellesende folk som kan stå seg mot "makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet."

Her trengs det visdom og bibelinspirert kristentro. 

3 liker  
Kommentar #40

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Nyborg over streken

Publisert over 3 år siden
Geir Magnus Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Jeg har hørt så mange profetier og tolkninger opp gjennom årene at jeg mer og mer peker på Bibelen og ikke på de utrolige åpenbaringer som i manmge tilfeller er ren manipulering. Vi trenger et bibellesende folk som kan stå seg mot "makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet."

Her mener jeg Nyborg går over streken når han trekker paralleller fra ubibelsk forkynnelse på Visjon Norge til "ondskapens åndehær i himmelrommet."

Det bør være klinkende klart for alle troende at selv de mest kontroversielle personer og påstander som lanseres på TV-kanalen, så er dette i verste fall bare folk som i likhet med Paulus bare forstår og profeterer stykkevis. De er hverken falske profeter i nytestamentlig forstand, ei heller assosiert med "verdens herskere i dette mørket."

 

Kommentar #41

Geir Magnus Nyborg

34 innlegg  15 kommentarer

Ikke misforstå

Publisert over 3 år siden

Leser du mitt innlegg godt, så ser du at jeg advarer mot bruk av profetier og skiftsteder i slike debatter. Ef. 6 ble av Rasmussen rettet mot meg - se hans innlegg.

Vi skal likevel gå inn til Bibelen og lære oss å tolke den i lys av det den sier - og da gjelder Ef. 6 for alt vi møter av ulike bibeltolkninger.

2 liker  
Kommentar #42

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Bibelen selv

Publisert over 3 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Her mener jeg Nyborg går over streken når han trekker paralleller fra ubibelsk forkynnelse på Visjon Norge til "ondskapens åndehær i himmelrommet."

advarer jo mot at den onde også kan fremstille seg som en lysets engel for å forføre, - tale med to tunger o.s.v.                                                               (uten at jeg gjør det klinkende klart at så er tilfelle denne her).

Men hva mener Gullberg skal til, for at det liksom er klinkende klart for alle troende at;  nå har den onde vert på ferde igjen ?

 

 

 

2 liker  
Kommentar #43

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Kanskje enklere enn vi liker å tro

Publisert over 3 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Men hva mener Gullberg skal til, for at det liksom er klinkende klart for alle troende at;  nå har den onde vert på ferde igjen ?

Vi gir djevelen - "den onde" - altfor stor oppmerksomhet, og langt mer makt enn han har. Er ikke Jesu triumf på korset tilstrekkelig? Beseiret han ikke den onde allikevel? Flyr ikke den onde fra oss når vi står ham i mot, faste i troen?

Jeg tror m.a.o. ikke på de som ser demoner under enhver stol og driver med exorcisme når kjøleskapet slår seg vrangt.

Kort sagt, så får ikke "ondemannen" mer makt over og i oss enn den vi gir ham selv. Slik har det vært i to millennier nå.

 

1 liker  
Kommentar #44

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Onde åndsmakter

Publisert over 3 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror m.a.o. ikke på de som ser demoner under enhver stol og driver med exorcisme når kjøleskapet slår seg vrangt.

Er enig i at slikt kan overdrives til det absurde, men ser ikke at dette er et utbredt, vanlig fenomen slik du vil ha det til.

På den annen side skal vi ikke bli for ignorante og blåøyde på slikt heller.

Vi har alle den onde åndsmakt rett utenfor hjertedøren vår, og selv om den onde er beseiret for alle som tror på Jesus, er han ennå ikke tilintetgjort, og befinner seg like i nærheten.

Jeg tror ikke Paulus er særlig enig i dine betraktninger her. Hvorfor står det da så utførlig skrevet det som står i Efeserbrevet om dette da ?

Satan kjempet mot, og forfulgte de kristne i 300 år før hedningen, Keiser Konstantin tok dem inn i varmen og gav kirken gode samfunnsvilkår, og mange kristne fikk gode stillinger. Hvem ville ikke bli kristen da. Selv satan ble "kristen" og fann sin plass på innsiden av menigheten. Der har han herset der han har kunnet herset siden, Og særlig der han ble ignorert og ikke regnet med.

Nei, Gullberg, vi skal ikke være blåøyde, men årvåkne.

1 Pet 5,8 "Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke."

2 Kor 11,13-14 "Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler.
14 Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel".

 

OBS. For sikkerhets skyld: 

Ovenstående bibelsitater er kun til ettertanke, og jeg kobler ikke automatisk vedrørende profetier, apostler,og TV stasjon opp til dette i denne settingen.

Men du svarte egentlig ikke på spørsmålet mitt Gullberg, om hva som skal til - - -

 

 

 

 

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2742 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
28 dager siden / 1884 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
2 dager siden / 1210 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 996 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
30 dager siden / 686 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
13 dager siden / 617 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere