Sigurd Hareide

9    18

Løgner og klisjeer

Jeg er oppriktig skuffet over at KFUK/M sprer løgner om Den katolske kirke. De som må bære omkostningene, er katolske barn som ofte utsettes for protestantisk propaganda uten filter i norsk skole.

Publisert: 9. nov 2016 / 1135 visninger.

Uøkumenisk trosopplæring (min tittel) 


Med forrige ukes økumeniske storhendelser mellom katolikker og lutheranere friskt i minne, er det nedslående å se hvordan Norges KFUK/M, med prosjektstøtte fra «Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke», bringer videre gamle løgner og klisjeer i sitt trosopplæringsmateriell om reformasjonen.

Les Jan Christian Kiellands svar til Hareide: Forenklingens kunst

I den første av en serie på fire planlagte animasjonsfilmer fortelles det om helten Martin Luther som «stod opp mot keiser og pave». Filmen ender med å fokusere ganske allment på dyden mot, men på veien dit forteller den om avlatshandelen på en måte som står til stryk i historisk sannferdighet og økumenisk sinnelag. «Kirken selger et papir som gir tilgivelse for synder og kortere tid i skjærsilden», hevdes det, og poenget understrekes ved et sitat som tilskrives Luther: «Ingen kan kjøpe og selge Guds tilgivelse.»

Her er KFUK/M sin film

Mange tar nok påstandene om salg av tilgivelse for god fisk etter århundrer med antikatolsk propaganda i skole, kirke og samfunn, men en gal påstand blir ikke riktigere av å gjentas ofte. I forhold til avlaten er det enkelt å konkludere med at KFUK/M her sprer løgner i stedet for sannhet. Avlat gir ikke tilgivelse for synder, ganske enkelt fordi tanken om avlat alltid har forutsatt at man først har fått tilgivelse for syndene gratis i skriftemålets sakrament.  

Når trosopplæringsfilmen påstår at Den katolske kirke solgte tilgivelse for synder, lyver den derfor, og de som særlig må bære omkostningene for at slike løgner fortsatt spres, er katolske barn som ofte utsettes for protestantisk propaganda uten filter i norsk skole. Jeg er oppriktig skuffet over at KFUK/M som en kristen barne- og ungdomsorganisasjon sprer slikt. Samtidig innrømmer jeg gjerne at avlat er vanskelig å forklare både som teori og praksis, men jeg forventer at ansvarlige voksne i det minste forsøker. Det undrer meg at KFUK/M har klart å produsere en slik film med en prosjektgruppe der flere av medlemmene er kjent som høykompetente reformasjonsforskere. 

Avlat er blant annet vanskelig å forklare fordi det henger sammen med sider ved katolsk troslære som er blitt veldig fremmed for protestanter i dag: Synet på syndens ulike konsekvenser, på Kirken som et solidarisk fellesskap av levende og døde og på skjærsilden som en renselsestilstand før den døpte kan møte Gud helt helliggjort av Guds nåde. Historisk må en skjelne mellom læren om avlaten og ulike former for avlatspraksis. Den formen for økonomiske transaksjoner som ble praktisert i forbindelse med avlat på Luthers tid ble forbudt i Den katolske kirke allerede på 1500-tallet.

Et minimumskrav til den som skal si noe om avlat, historisk og aktuelt, må være at vedkommende setter seg inn i hva denne læren og praksisen gikk ut på, men også forklarer hvilke endringer som ble foretatt. Samtidig er det ingen grunn til å underslå at avlatspraksisen på Luthers tid definitivt kunne misforstås, men neppe så grovt som KFUK/M-videoen påstår, og det er i alle fall feil å si at «Kirken selger et papir som gir tilgivelse for synder».   

Én ting er spredning av løgn i en fiks animasjonsfilm. Nært beslektet er den mangelen på økumenisk sinnelag prosjektet bærer preg av. Når jeg underviser kommende barnehagelærere og grunnskolelærere om reformasjonen, forsøker jeg alltid også å si noe om det økumeniske arbeidet som har skjedd etter reformasjonen. Det synes jeg barna i skolen fortjener. KFUK/M og Den norske kirke må gjerne feire sitt reformasjonsjubileum på egne premisser, men den felles gjenfortellingen av reformasjonshendelsene som ble feiret i Lund, bør vel ha konsekvenser for den lutherske gjenfortellingen også? Om ikke annet, så for barnas skyld. 

(PUBLISERT I PAPIRUTGAVEN AV VÅRT LAND 9. NOVEMBER 2016)

 

6 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Robert Ganski

0 innlegg  1 kommentarer

Luter: On the Jews and Their Lies

Publisert 12 måneder siden

Ser i wikipedia at det finnes ikke artikel på norsk ang. Luter og hans holdning mot jøder. Tror portestanter bør overstette den til norsk for å snakke om Luter. Da er det bare selektivt... Her engelsk wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/On_the_Jews_and_Their_Lies

Svar
Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12293 kommentarer

De lærde strides?

Publisert 12 måneder siden
Sigurd Hareide. Gå til den siterte teksten.
«Kirken selger et papir som gir tilgivelse for synder og kortere tid i skjærsilden», hevdes det, og poenget understrekes ved et sitat som tilskrives Luther: «Ingen kan kjøpe og selge Guds tilgivelse.»

Skjærsilden er for rikets barn, se Matt.8.12 og Matt.13.38-42, 49-52, skjærsilden, se ildovnen (Matt.13.50 av den kommer det ut en gudesønn, Dan.3.20-25)

Rom.5.13-14: Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam er her et motstykke til ham som skulle komme.

Da er det å bevise at denne loven har kommet da?

Gal.3.19: Hva så med loven? Den ble gitt som et tillegg på grunn av våre lovbrudd, helt til den ætten kom som løftet gjaldt. Loven ble gitt ved engler, gjennom en mellommann.

Apg.2.39: For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.»

1 liker  
Svar
Kommentar #3

Sigbjørn Olsen Sønnesyn

2 innlegg  44 kommentarer

Takk, Sigurd!

Publisert 12 måneder siden

"To be deep in history is to cease to be a Protestant", sa John Henry Newman. Det er kanskje å ta litt hardt i (sjøv om det stemte både for Newman sjølv og for underteikna), men dersom feiringa av Luther skal byggje på slike historiske vrangforestillingar gjer ikkje det den historiske underbygginga av Protestantismen noko sterkare. Desto viktigare at me får korreksjonar slik som Hareide kjem med her. Ein gjer ikkje ære på Luther gjennom å vidareføre historielause fordommar. 

1 liker  
Svar
Kommentar #4

Lars Laird Iversen

10 innlegg  58 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Feilpost..

Svar
Kommentar #5

Gunnar Haaland

16 innlegg  127 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

 Jeg har kommentert diskusjonen mellom Kielland og Hareide i et eget innlegg.

Svar

Siste innlegg

Johan Veltens kritikk
av
Bernt Aksel Larsen
10 minutter siden / 23 visninger
0 kommentarer
Frivillig fornyelse
av
Vårt Land
22 minutter siden / 20 visninger
1 kommentarer
Augo sviv som snarast
av
Håvard Nyhus
rundt 15 timer siden / 261 visninger
0 kommentarer
Tese III: Nåden er alltid større
av
Joel Halldorf
rundt 20 timer siden / 151 visninger
1 kommentarer
Gud gav dem over
av
Kjetil Mæhle
rundt 21 timer siden / 265 visninger
4 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Johan Veltens kritikk
av
Bernt Aksel Larsen
10 minutter siden / 23 visninger
0 kommentarer
Frivillig fornyelse
av
Vårt Land
22 minutter siden / 20 visninger
1 kommentarer
Augo sviv som snarast
av
Håvard Nyhus
rundt 15 timer siden / 261 visninger
0 kommentarer
Tese III: Nåden er alltid større
av
Joel Halldorf
rundt 20 timer siden / 151 visninger
1 kommentarer
Gud gav dem over
av
Kjetil Mæhle
rundt 21 timer siden / 265 visninger
4 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Isak BK Aasvestad kommenterte på
Frivillig fornyelse
11 minutter siden / 20 visninger
Cecilie Bedsvaag kommenterte på
Medias framstilling av mennesker
14 minutter siden / 601 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Når vil vi alle forstå Islam?
15 minutter siden / 4269 visninger
Oddvar Hægeland kommenterte på
Livssynsnøytral ­er ikke verdinøytral
17 minutter siden / 2185 visninger
Unn Elisabeth Aarø kommenterte på
Gud gav dem over
27 minutter siden / 265 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Når vil vi alle forstå Islam?
27 minutter siden / 4269 visninger
John-Olav Hoddevik kommenterte på
Revival - fra Gud?
28 minutter siden / 1973 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Når vil vi alle forstå Islam?
44 minutter siden / 4269 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Hva uenigheten handler om
rundt 1 time siden / 1608 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Feil løsning på feil spørsmål
rundt 1 time siden / 195 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Om en verbal duell, trusler, krav og knefall for islam  
rundt 1 time siden / 387 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Overgrep frem i lyset
rundt 1 time siden / 174 visninger
Les flere