Kommentator Sofie Braut

Heller modig enn moderne, Jørgensen

Å vera moderne hjelper ikkje så mykje. Å visa mot er alltid aktuelt. Men kva vil det seia å vera ei modig kyrkje i dag?

Publisert: 7. nov 2016  /  33 visninger.

Kva skal kristne vera opptekne av i samfunnet vi lever i? Det finst mange stemmer som engasjert presenterer sitt bilete av kva vi verkeleg treng å snakka om.

Kyrkja får gjerne kritikk for introvert å diskutera tema vi «for lengst burde ha lagt bak oss». Likekjønna samliv er sjølvsagt berre eit døme. Abort er eit anna. Og når det vert snakk om fortaping, meiner også mange at kyrkja bør retusjera læra meir i tråd med dagens smak, og visa fram ei meir moderne livshaldning.

Å hevda at vi må legga bak oss viktige spørsmål, for å komma oss vidare, eller for å vera moderne, er eit maktspråk vi treng å ta eit oppgjer med, både i kristen samanheng og elles. Så lenge vi ser ulikt på vesentlege spørsmål, bør dei haldast oppe. Idear om modernitet er uansett eit diskutabelt kompass.

For å seia det med Peter Halldorf: «Bedre­ enn å bli moderne, er det (…) å bli bevisst på sin historie. Den begivenheten kan lede til ny og større innsikt om det guddommelige sin vei.» Slik innsikt er av største interesse om ein vil vera disippel!

Modig kyrkje. Om det å vera moderne ikkje hjelper så mykje, er det å visa mot alltid aktuelt. Men kva vil det seia å vera ei modig kyrkje i dag? Menneske som står kyrkja fjernt, har ofte overraskande­ sterke­ meiningar om korleis utviklinga­ i kyrkja bør vera, og på kva måte kyrkja­ best viser mot. Og dei kan synast å vinna­ fram.

I mange saker har kyrkja blitt skuffande lik samfunnet elles. I staden for å vera ein stad for det som er radikalt annleis, det som utfordrar oss på fundamentalt forskjellig vis, frå politikk og samfunnsliv, vert kyrkja i mange tilfelle ein stad for å få eit åndeleg toppstrøk på tilveret. Dette bør utfordra oss. I alle fall når ein veit at kyrkja sin herre kallar oss inn i den djuptgripande og heilande prosessen metanoia; omvending.

Svenske Magnus Malm skriv i boka Som om Gud ikke finnes at kristne knapt kan skulda samfunnet for å sekularisera kyrkja­. Kyrkja er nemleg travelt oppteken med å sekularisera seg sjølv.

Fortapinga. I staden for å insistera på ein eigenart som framfor alt handlar om åndeleg leiarskap, vert ein oppteken av «å gjera kristendommen relevant» for folk flest.

Eit aktuelt døme: Når mange i dag tykkjer­ fortaping er eit utdatert konsept, vil moderne teologi revidera ut dette omgrepet­. Stikk i strid med dei mange­ alvorlege­ orda ein ordinær bibellesar­ møter­, finst teologiske toppsjikt som ublygt underslår breidda i det Jesus seier om livet etter døden.

Utvilsamt i beste meining, men som alminneleg­ kristen undrar eg meg: Kor har dei denne innsikta frå? Må eg innom ein tilfeldig norsk teolog i 2016 for å få vita kva Jesus eigentleg sa? Eg kan ikkje fri meg frå tanken om at dette blir litt smått.

Tor B. Jørgensens fortapingsfrie lære kan nok verka både moderne og modig. Tenk å heva stemma mot strenge skrifter og traust tradisjon! Men spørsmålet ligg og dirrar, rett under teologens ord om at alt går bra til slutt: Var det ikkje noko med at domen høyrer Herren til?

Jesu ord er gjennomsyra av ideen om at vi menneske har stor fridom til å velja­, og at vala våre har faktiske konsekvensar. Dersom ein trur at Guds rettferd langt overgår vår, bør ein ikkje heller la dei evige gåtefulle orda lyda og bli stille for dei? Ofte høyrest moderne og medie-
vant teologi meir ut som tiradar av bråkete­ fotnotar.

Ingen enkel veg. Visst finst det mange stemmer. Tre stemmer bør nå oss gjennom mylderet. Den første er stemma frå urkyrkja og tradisjonen, for Gud veit at vi treng både kontinuitet og korrektiv. Likeins bør stemma frå den lidande og forfølgde kyrkja nå oss, så vi hugsar at etterfølging kostar noko.

Mest treng vi likevel stemma til han som med myndig lære forbløffa og ga håp til alle han møtte. Men har nokon høyrt han seia at vegen hans er enkel? Har vi mot til å la orda hans endra oss?

FØRST PUBLISERT I GJESTESPALTE I VÅRT LAND 4.11.2016

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

sofie braut

Publisert over 2 år siden

Takk for godt innlegg. Ja, enig med både deg, Haldof og Malm. Vi må kjenne våre røtter, vårt ståsted og kjernen i troen.

Stå på!

Tror noe av problemet i de siste 50 år-kanskje lengre- var at Gud ble så slem og Jesus ble så alt for snill...for å skrive det med barnlige ord. Mennesker ropte ut fordømmelser på Guds vegne og de som holdt seg til troen klamret seg fast til en "snilllere" Jesus etterhvert som vi nærmet oss nåtid. Det ble vanskelig å være kristen og veldig lite politisk korrekt-mange skjute seg i skyggene. Men en snillistisk Jesus (eller sosialistisk) blir et barnslig bilde av den sterkeste kraften i universet og Gud som gav oss først sin egen sønn (også en veldig kraft) og seinere DHÅ. Dette er enorme åndskrefter vi snakker om her.

Men det enkle menneske må ha enkle begreper -kirken har ikke ryddet nok i sine kirker og høyeste embeder. Mange har sovet på jobb. Det nytter ikke med populære kardemomme prester og biskoper i vår tid.

Selvfølgelig trenger mennesker trøst, støtte og omsorg, men ikke i med-avhengighetens landskap. Verdens ondskap rykker stadig nærmere  og verdens realiteter står snart rett utenfor vår egen dør.

Da må vi ha universets øverste hersker i ryggen. Norge må våkne.

 

 

Kommentar #2

Benjamin Bj. Anda

4 innlegg  19 kommentarer

Viktig

Publisert over 2 år siden

Takk skal du ha, Sofie, for viktig innlegg. Dette er særlig aktuelt nå rett etter Allehelgensdag som vi feiret søndag. Som sogneprest Gregers Lundh sa i et intervju med Dagen tidligere i høst: "Vi må spørre: Hva ville Annie Skau Berntsen sagt? Hva ville Hans Nielsen Hauge og Frans av Assisi sagt? Vi protestanter glemmer for fort våre hellige når vi har lagt dem i jorden. Men vi trenger deres meninger, deres briller for å kunne holde fast på hva som er en sann kristen tro." Uten kontinuiteten er det vanskelig å tale om en kristne kirke. 

 

Eyvind Skeie siterte biskop Tomas på et flott arrangement jeg var på nettopp: "Dere i vesten har høye flotte trær. Vi i Egypten har korte, små busker, men vi har dype røtter... Hva med deres røtter?" Hvor godt står trærne våre i en storm? Det ser dårlig ut. 

 

Om vi rokker ved menneskenes valg om å velge Gud bort så er vi inne på noe av det Bernt T. Oftestad skriver i Vårt Land for ikke lenge siden. Vi nærmer oss et gudsbilde hvor Gud blir en autoritær Gud som tvinger oss. Kjærligheten er ikke slik. Kjærligheten lengter, ja, men den tvinger ikke - da blir det noe helt annet...

 

Håper vi får en oppvåkning av modige troende mennesker, nå i moderne tid. Jeg har selv fått stor takk for å tale tydelig fra kirkens prekestol. Det ser ut for at det er det folk setter pris på, tydelig tale - fremfor tale som kan foregå på et hvilket som helst møte i en kunstforening, hageforening el. andre foreninger. 

 

Evangeliet om Jesus er så dyrebart at vi kan ikke la moderniteten eller noen andre ta det fra oss. Judas' brev sier at vi skal "...kjempe for den tro som de hellige én gang for alle har fått overlevert". Det er det mange som har gjort - og flere har mistet - og mister - livet for nettopp denne troen.

Mest leste siste måned

Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 2765 visninger
Uten Gud i Guds hus
av
Linn Stalsberg
12 dager siden / 2346 visninger
Den avgjørende barmhjertigheten
av
Ingebjørg Nesheim
11 dager siden / 2243 visninger
KrF svikter den kristne presse
av
Vårt Land
7 dager siden / 2130 visninger
Fløyene på Kirkemøtet
av
Vårt Land
21 dager siden / 2076 visninger
Kirkenes framtid
av
Berit Hustad Nilsen
5 dager siden / 1632 visninger
Unnfallenhet er ikke en dyd
av
Hilde Frafjord Johnson
11 dager siden / 1450 visninger
Når pressen svikter
av
Vårt Land
21 dager siden / 1428 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere