Odd Isungset

1

Brennpunkt om "Pengepredikanten"-kritikk

Programmet Pengepredikanten har skapt et betydelig engasjement. Det setter vi pris på.

Publisert: 4. nov 2016

Dette er et svar på innlegget "En alternativ vurdering av NRK Brennpunkts dokumentar".

Brennpunkt har fått hundrevis av e-poster og kommentarer fra seere som synes vi tar opp et viktig tema. Det har også kommet noen klager til Kringkastingsrådet.

Jan Harsem mener at vi har brukt dramaturgiske og språklige grep som gir et feilaktig bilde av virksomheten til Hanvold. Til det er vårt svar at enhver fortelling gjør bruk av dramaturgi, og at vi sjelden ser det mer tydelig enn hos de som driver med forkynnelse. Det som skjer i sendingene til Visjon Norge og på Telenor Arena er et godt bilde på dette.

Se dokumentaren på NRK TV

Harsem mener at vårt språk og vår dramaturgi ikke skaper forståelse. Vi er uenig og mener at vi har laget en nøktern dokumentar som belyser et vesentlig samfunnsmessig tema. Vi kan ikke se at vi har kommet med noen feilaktige påstander. Vi viste programmet til Hanvold før sending, og ba uttrykkelig om at han sa fra dersom han mente at noe var feil, eller dersom det var noe han ønsket å imøtegå. Han hadde ingen innvendinger.

Når det gjelder Harsems vurdering av programmet har vi følgende kommentarer:
1) Harsem skriver: "Brennpunkt dokumenterer ikke at Hanvold lover mirakler, helbredelse og fremgang i livet»

Vi mener at filmen tydelig og klart viser dette. Dokumentaren starter med et blikk inn i det som skjedde på Telenor Arena, der Jan Hanvold sier "hjertelig velkommen til Jesus helbreder i dag. Vi har veldig forventninger til hva Jesus skal gjøre her på Telenor Arena". Deretter kommer Pastor Maldonado på scenen og ber syke komme opp på scenen. Han ber og blåser på dem.

Senere i filmen får vi et nytt innblikk i hva som videre skjer på Telenor Arena. Jan Hanvold sier: " …Gud elsker en glad giver, så det er det du skal være. Vi prøver ikke å manipulere, dette er totalt fritt. Så gå nå og gi. Og husk at det du gir, det gir du ikke først og fremst til oss, men du gir det til Herren."

2) Harsem hevder at Hanvold i intervjus form avviser at han helbreder mot penger. Men på dette punktet gjør Harsem det samme som han beskylder Brennpunkt for å gjøre. Han tar kun med et lite utdrag av svaret.

Resten av denne sekvensen er slik:
Brennpunkt: Hvis jeg har en plage og vil så 10.000 kroner inn i Tv Visjon Norge for denne plagen, så er det mulighet for at jeg kan bli frisk?
Hanvold: Ja, det er dette å så spesifikt. Altså, folk er nødt til å aktivisere sin tro, kan du si. Og da må dem så, da må dem gjøre noen grep, de kan ikke bare sitte der og vente at ting skal dale ned fra himmelen.

På slutten av intervjuet utdypes dette:
Brennpunkt: Men hvorfor skal jeg da så?
Hanvold: Hvorfor? Jo, for at du må så for å høste. Hvis du ikke sår, ja vel, da høster du i hvert fall ingen ting.
Vi mener altså at dette dokumenterer at Hanvold kobler helbredelse og penger.

3) Harsem mener at vi har utelatt noen opplysninger om Hanvolds økonomiske disposisjoner når vi forteller at Hanvold har tatt ut til sammen 9,2 millioner kroner fra eiendomsselskapet TV Visjon Norge AS siden det ble opprettet. Harsem mener at det er upresist å hevde at «Hanvold tar ut», når det er avtalefestet lønn det er snakk om. Han mener det hadde vært mer ryddig av NRK å hevde at vi synes Jan Hanvold har for høy lønn.

Her blander Harsem sammen flere forskjellige forhold. At Hanvold har skrevet arbeidskontrakt med seg selv, og tar ut en årslønn på 600.000 fra Visjon Norge, kommer i tillegg til de inntektene han har fra selskapet Øvre Eikervei 126 AS. De faktiske forhold er slik:

I 2007 kjøpte et nyopprettet, privat eiendomsselskap bygget hvor TV Visjon Norge holder til. Dette selskapet heter Øvre Eikervei 126 AS. Fram til da hadde Visjon Norge leid bygningen for 350.000 kroner i året av forrige eier. Men etter kjøpet ble det skrevet en ny husleieavtale med det nye eiendomsselskapet, der husleien ble økt til 2,7 millioner per år, altså mer enn sju ganger så mye som tidligere.

Avtalen ble undertegnet av Jan Hanvold som eier av bygget – og av Jan Hanvold som leietaker.

Samtidig som Visjon Norge måtte betale sju ganger så mye i husleie, begynte Jan Hanvold å ta ut et årlig millionbeløp fra det nye eiendomsselskapet hvor han også var styreleder. Det har han fortsatt med hvert eneste år.

Selskapet han har tatt ut 9,2 millioner i lønn og pensjonsytelser av, er altså ikke TV Visjon Norge, slik Harsem skriver.

Vi har dokumentert at Jan Hanvold møtte til generalforsamling som eneste deltaker. «Jan Kaare Hanvold ble valgt som møteleder, Jan Kaare Hanvold ble valgt som protokollfører og Jan Kaare Hanvold ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder» heter det i protokollen fra generalforsamlingen der bare Jan Hanvold var tilstede.

På møtet ble det vedtatt at Hanvold og kona skulle få gå inn på eiersiden i selskapet. De tegnet seg for nesten 30 prosent av aksjene. Selv sier Hanvold at det var nødvendig for ham og kona Inger å gå inn med privat kapital. Dette for å få fullfinansiert kjøpet av hovedkvarteret til Visjon Norge.

Men kort tid etter generalforsamlingen solgte Hanvold aksjer for én million kroner. Kjøper var Visjon Norge, hvor Hanvold altså var daglig leder, styreleder, gründer og ansvarlig redaktør.

I dag sitter Hanvold og kona Inger fortsatt på 18,9 prosent av aksjene i eiendomsselskapet. At ikke Hanvold som privatperson er majoritetseier i selskapet, har ikke hindret ham i å ha inntekter fra dette selskapet, og som styrets leder har han uansett full kontroll over selskapet.

Spørsmålet er hvorfor TV Visjon Norge har behov for å betale Jan Hanvold dobbelt. Forutsetningen for at Hanvold kan ta ut disse beløpene, er at husleien ble økt. Leif Inge Sandnes er oppført som daglig leder i ØEV 126 AS. Han får ingen ytelser fra selskapet.

Brennpunkt har vært i kontakt med kilder som kjenner eiendomsmarkedet i området godt. Disse mente det var god grunn til å stille spørsmål ved de aktuelle leieprisene.

4) Harsem hevder at han ved en enkel faktasjekk kan finne ut hvilke roller Hanvold har i de ulike selskapene.
Til det er vårt svar at journalistikk handler om mye mer enn enkle sjekk i rolleregistre og eiendomsregistre. Vi har gjort en grundig research på dette området, vi har sjekket regnskaper, grunnbøker og styreprotokoller, og vi har fått ut interne dokumenter som viser at Hanvold sitter på begge sider av bordet.

Flere andre medier som har omtalt Hanvold tidigere har fokusert på hans private rikdom, vi gjorde ikke det. Vi fokusert kun på hans eiendomsinvesteringer og alle de selskapene han er involvert i.

Det er viktig å understreke at Hanvold altså er sin egen generalforsamling, at han er styreleder i begge selskapene og at han på dette tidspunktet også var daglig leder i TV Visjon Norge. Det er altså ingen organer som kontrollerer eller begrenser hans makt.

Det bør også påpekes at Hanvold er styreleder i Visjonskirken som eier TV Visjon Norge. Her er også kona Inger ett av tre styremedlemmer. Det betyr at familien Hanvold har full kontroll i alle styrende og kontrollerende ledd i TV Visjon Norge-systemet.

Vi skal ikke trøtte Verdidebatts lesere med flere detaljer om hans økonomiske disposisjoner. Men i Brennpunkt går vi lenger enn andre medier for å forsikre oss om at de vi eksponerer får tid og rom til et tilsvar.

Hanvold har sett programmet før det gikk på lufta. Han har fått en detaljert presentasjon av det vi har fortalt om hans økonomi.
Han hadde ingen innsigelser da han så gjennom programmet, han har tvert imot berømmet Bjørn Olav Nordahl for å være en dyktig journalist. Slik sett er det litt underlig at han nå i ettertid har sagt til mediene at han vil saksøke NRK, men det er mulig det har noe med språk og dramaturgi å gjøre.

11 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Les bedre

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Denne saken har nå vært diskutert i flere tråder, og jeg har kommentert den, ja.

Når det gjelder dine bidrag her i tråden, ser jeg ikke noe annet enn avsporende skittkasting.

Mitt bidrag burde ikke være så vanskelig å forstå. Vi har nå gjennom lengere tid opplevd stadige angrep på ulike menigheter her i VD. Jeg mener at en del av dem som deltar ivrig i disse debattene først burde feie for egen dør. Det er mer enn nok av problemer i de etablerte kirkesamfunnene, men jeg kan ikke se at de utsettes for samme stormløp.

2 liker  
Kommentar #52

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Livssynsamfunn og rikdom

Publisert over 3 år siden

Bare for å unngå noen misforståelser her: Livssynsammfunnenes rikdom er kollektiv rikdom. Dette står i motsetning til privat eller statsmaktenes rikdom. Det betyr selvsagt ikke at privat eller statlig rikdom med nødvendighet er umoralsk. Den katolske kirkes rikdom er katolikkenes fellesgods. Spesielt gjelder dette katolikkene fordi deres prester og kardinaler har forpliktet seg på sølibat og følgelig er billige i drift. Katolikkene er på denne måten prakteksempler på at deres embedsverk ikke skal berike seg på medlemmer.  De katolske kirker er åpen for alle, alltid og deres medlemmer kan overvære gudstjenester uten inngangsbiletter, nyte musikken/gudstjenesten og glede seg over kunst og arkitektur. Fattig og rik, gammel og ung.

Mye av de samme mekanismer gjelder frikirker og andre protestantiske samfunn.  I all hovedsak er dette organsiert slik at det ikke er privatisert. Så er det noe som av og til er i grenseland og det nærmeste vi kommer er det som vi kan kalle predikant-imperier. Hanvolds tjeneste kan sies i gavnet å være noe i denne sjangeren.  Juridisk peker de fleste eierforhold tilbake til Visjonkirken. Allikevel opererer Hanvold med en stor grad av åpenhet. Kanalen er fri, åpen uten dekoder. Mange flere enn Hanvold slipper til på egne premisser. Det som produseres er grasrotproduksjon ( og kvaliteten er delvis deretter ) og er lite preget underliggende skjulte ideologier eller "bedrevitende" akademiske miljøer. Poenget mitt er altså at de 1000.millionene som er samlet inne i løpet av de årene kanalen har eksistert er ikke kontrollert av intellektuell elite men er gått til et åpent tilbud for alle.  Man kan like innholdet/Hanvold eller ikke, men dette er realiteten. Brennpunkt har ikke avslørt noe som helst.  Dette er innbilning og et noe oppblåst selvbilde å hevde dette.

Den Norske Opera, Det Norske Teater, NRK osv. er ikke åpne grasrotbevegelser. Operaen kostet et par milliarder av den norske befolknings skattepenger. Operaen er en lukket institusjon for eliten og man må betale en anseelig sum inngangspenger. Ikke det at dette er galt i seg selv men det er viktig å se de forskjellige institusjoners nødvendighet og funksjon. 

Det er en nødvendighet for et aktivt og variert mangfold av livssynsamfunn at de uten klander får lov til å være velstående. At Visjonskirken, Pinsevenner, Smiths venner, DKK, DNK, Misjonsambandet, Indremisjon osv. får lov til som institusjoner å håndtere milliarder av kroner i verdier representerer et fellesgode og en samfunnshånd til rike og fattige.  Et av unntakene er HumanEtisk forbund. De mener staten skal bygge livssynsnøytrale rom for dem, til felles avbenyttelse.  Men livssynsnøytrale rom er jo å nekte folk gleden av kunsteriske uttrykk knyttet til deres livssyn. HEF representerer ikke noe tilbud til fattige  og ensomme minstepensjonister eller ensomme rike pensjonister. Debattmøter er som kjent for spesielt interesserte og de fleste krever betaling for å vervære slikt.

Jeg mener dette må tas med i vurderingen når NRK lager en reportasje om en TV-kanal med en avklart og uttalt kristent livssynsplattform.  Det ser ut til at NRK med flere ikke har reflektert over dette.

 

 

6 liker  
Kommentar #53

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

troskonflikter og pedofili

Publisert over 3 år siden

 Det finnes pedofile prester i alle trossamfunn, men i Norge har det vært lite snakk om det. De pedofile har nok søkt i stor grad til de lukka samfunn og der en kan skjule seg som homofil-uten at jeg med dette ønsker å krenke homofile (de har det vanskelig nok på sin reise i livet).

Det handler ofte om at mennesker ikke kan få lov å være menneske og heller be Kristus om hjelp istedet for å knytte seg til et maktapparatet -som også i stor grad er kirken slik den har utviklet seg. En må derfor fortsette å skjule seg eller bli mektig på andre vis. Da blir alt verre og det kan  utvikle seg også å bli til overgrep også mot barn.

Vi må alle tåle Kristus sitt flomlys i våre liv etterhvert og det er vanskelig for alle kanskje særlig om en har vanskelig bagasje. Mange  strever med identitet, utstøtelse og avmakt.

Mener ikke at vi må godta overgrep i noen som helst innpakkning med eller uten tittler og kors.

1 liker  
Kommentar #54

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Om å plaske i sin egen andedam.

Publisert over 3 år siden

For å gjøre seg forstått blandt sekulære ateister ( dere troende får unnskylde meg språket ): Hadde det vært baller på brennpunkts redaksjon, hadde de hatt fokus på dette: http://www.dn.no/magasinet/2016/11/04/1713/Dokumentar/venner-i-hardt-vaer

 

Denne virksomheten startet for 25 år siden og jeg husker enda den dag i dag da Bernt Aksel Larsen sto på møtet og forfalsket norsk lov.  Her snakker vi virkelig om et lukket samfunn der løgn og pengebegjær har fått florere fra ledelsen. Jeg synes synd på deres menige medlemmer og jeg synes virkelig mest synd på Trond Eriksen som er nåværende leder.  Da Smith/Larsen trakk seg fra sine verv lurte jeg lenge på hva som var årsaken og jeg antok at det var et eller annet som begynte å brenne under dem. ( Det er kanskje ikke alle som leser dette som kommer inn på DN? ) 

 

1 liker  
Kommentar #55

Sigmund Voll Ådnøy

138 innlegg  1622 kommentarer

Kommentar til Bratlie (komm. 52)

Publisert over 3 år siden

"Brennpunkt har ikke avslørt noe som helst.
Dette er innbilning og et noe oppblåst selvbilde å hevde dette," sa B.D. Bratlie, som er den som egentlig innbiller seg ting (eventuelt ikke evner å godta realiteter) på dette punktet.

 

Bratlie snakker om "når NRK lager en
reportasje om en TV-kanal med en avklart og uttalt kristent
livssynsplattform."

 

Til info så har TV Visjon Trosbevegelse en uttalt, men ikke avklart, "kristen livssynsplattform". Det dreier seg om herlighetsteologi med små islett av kristen budskap hist og her, stort sett fra andre enn initiativtakerne og deres favorittpredikanter fra USA, Nigeria/Storbritannia og Finland.

Kommentar #56

Sigmund Voll Ådnøy

138 innlegg  1622 kommentarer

Bratlies komm. nr. 54

Publisert over 3 år siden

Der er vi litt enige, Bratlie. Meget ålreit om Brennpunkt-redaksjonen tar for seg dette med disse/dette relatert til S. venner. Jeg så DN i går og vet at det i media tidligere så smått er gravd med spett og liten spade i enkelte moment.

Tips gjerne DN (eller Tønsbergs Blad eller andre med litt overblikk/kjennskap), Bratlie ... Grums og hykleri må fram i lyset, både fra herlighetsteologers kameratklubber og andre steder.

1 liker  
Kommentar #57

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Gitt opp formange år siden.

Publisert over 3 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.
Tips gjerne DN (eller Tønsbergs Blad eller andre med litt overblikk/kjennskap), Bratlie

Dette har jeg gitt opp for mange år siden. I farten kan jeg komme på ett unntak for mange år siden. Da hadde DN ( tror jeg det var ) en reportasje over den prosessen som gjorde at Kåre Smith tok kontroll av over alle vennenes eiendommer og da særskilt Brunstad. ( Det er litt utenfor denne trådens tema å gå i dybden på akkurat dette. ) Tønsberg blad har gjort en del undersøkelser og offentliggjort en del av dette de senere årene, men jeg har ikke fulgt med i dette.

Det gjennomgående hovedtrekket i alle reportasjer om Smiths venner og andre usunne sekter har vært offerorientert. Har du vært et offer for ledelsen i SV, ja da er du interessant. Hvis du vet noe mer eller kan noe mer enn journalistene/redaktørene da blir de usikre og du er uinteressant.  Jeg har lest en rekke av "offer-reportasjene"og kjenner en hel del av de intervjuede personene. For det meste hyggelig snille folk som har fått en ublid skjebne.  Problemet med dette er at for hvert offer kan ledelsens mobilisere ca 200-500 andre personer som ikke er ofre, fra samme miljø. Enkelt for journalisten, en trøst for offeret men ingen virkning på ledelse i SV eller opinionen. Vi ser hvordan SV har "kjøpt" seg goodwill med storslagne julekonserter på Brunstad f.eks. 

De virkelige interessante temaene er kjedelig og uinteressante for media. Hvem har interesse av SV teologi/kristenfilosofi og resultatene av den? Hvem analyserer Kåre Smiths taler og vurderer hans ordbruk i lys av et internt makthierarki? Hvem vil eller kan skrive om SVs matrialisme eller deres sekulariserte moral-kristendom?  Ingen, fordi SV og det sekulariserte samfunn er 2 stykker av samme alen. NRK-brennpunkt har ikke engang språk for dette. DN skjønner selvsagt bare den økonomiske delen av dette satt opp mot den erfarings-etikk som ligger i innebygget i jusen.  Derfor kan Kåre Smith ( og alle andre) glatt  kjøre jusen foran seg når han blir konfrontert med det media kommer med i moralsk forargelse.  Hadde brennpunkt representert et verdisett genuint forankret i den kristne tro og livssyn, kunne de ha utfordret både Hanvold og Kåre Smith på dette, dvs. de premisser som ligger bakenfor statsmaktens jus. Men journalister kan jo ikke utfordre Hanvold/Smith/hvemsomhelst på noe de ikke engang tror på selv.

Nå er jeg selv et "offer" for Smiths maktkamper i SV og mistet det meste av sosial omgangskrets og slekt. "Utfordringen" min er jeg føler meg ikke som et offer og ønsker ikke stå frem som et offer. Derimot har jeg benyttet mine erfaringer bl.a. her på verdidebatt.  Til stor forargelse og irritasjon for mange og jeg forstår ikke helt hvorfor.  Noen sier det er språk og uttrykksform. Men da er man fanget i det samme som medlemmene i de usunne sektene. Det er problem at det er språk og uttrykksform som er det forførende. Det er dette som gjør at mennesker i tusentall lar seg begeistre uavhengig av sak. Det jeg kan si for min personlig del er følgende: Da jeg i sin tid havnet i et sjelelig mørke jeg ikke fant ut av, sto med ett Jesu liv og lære/død og oppstandelse som svar på det jeg hadde opplevd. (Kortversonen. )    Men mitt vidnesbyrd om det har ikke noen journalist/redaktør noen som helst interesse av enda jeg er klar på at det jeg opplevde da har almenngyldighet.

 

2 liker  
Kommentar #58

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Bratlie

Publisert over 3 år siden

Ønsker å gi deg støtte i det du står i og den veien du går. Har oppfattet deg som oppriktig og med et ønske om rettferdighet. Det kan bli en ensom vei, men du er jo en Guds kriger. Det er en prest på facebook som har startet en gruppe for oss forskjellige krigere for det finnes mange slags kriger og mange slags kamper. Ikke alle har naturlig anlegg for å være offer. Håper du finner nye trosfeller mvh

Kommentar #59

Sigmund Voll Ådnøy

138 innlegg  1622 kommentarer

Til Bratlie

Publisert over 3 år siden

Takk for interessante og delvis gjenkjennelige refleksjoner og erfaringer. Noe av din medieskepsis deler jeg faktisk, selv om jeg kanskje har et mer positivt inntrykk av enkelte   journalister (og tror noen av dem tror på mer enn du ser ut til å tro (at de tror ...)). God natt!

Kommentar #60

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Nrkmå sette opp nytt program om Visjon Norge.

Publisert over 3 år siden

Når en er ute og snakker med folk, får et høre hva folk flest mener om Visjon Norge og Jan Hanvold etter å ha sett Brennpunkt.
Det er bare en versjon av det. At det er mulig for en pastor å samle penger fra enfoldige pensjonister til sitt eiedoms imperium. I tillegg sammenlignes han med Trump og da vet vi at hatkamanjen er i gang noe som viser alle de ondsinnete meldingene VN får.
Jeg mener Nrk må sette opp et nytt program som viser hele sin virksomhet og gir dermed gir et mer balansert bilde.

1 liker  
Kommentar #61

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.

Jeg mener Nrk må sette opp et nytt program som viser hele sin virksomhet og gir dermed gir et mer balansert bilde.

Hanvold har ikke benektet noe, ja han godtok programmet slik det ble. Det er ingen grunn til å gjenta. Snarere tror jeg Hanvold kan ha grunner til å forsøke å glemme det hele. Han kan umulig ha noe å hente på enda dypere avsløringer. 

2 liker  
Kommentar #62

Jan Harsem

88 innlegg  214 kommentarer

Svar til Brennpunkt

Publisert over 3 år siden
1 liker  
Kommentar #63

Kurt Vasstveit

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ser det er kommentert at Jan Hanvold kunne ha konsentrert seg heller om de som trenger det.

Veldig få som da vet at Jan Hanvold og VN har bygget barnesenter, skole, pleiehjem, holder på å bygge universitet og reiser med mat til plasser der fattigdommen og nøden er stor. Og de har plantet skog, med midler de har samlet inn. På grunn av VN sin innsats har da f.eks. barn som ikke har hatt noen fremtid en å leve i slum og fattigdom blitt lege. Så de har gjort mye for verden.

Alle kan ikke gjør alt, men alle kan gjør noe.

 

Når det gjelder Jans økonomiske situasjon så er ikke han så veldig rik. Han har lån oppetter ørene privat for at han skulle kunne gjøre det han har gjort. Han har tatt ut penger fra eiendoms firmaet og brukt de pengene på å bygge opp andre ting får å investere privat for å generere penger til VN og det arbeide de gjør. Det som er litt kjedelig er jo at staten tar en del av den kaken slik at han ikke får brukt alle pengene på å hjelpe folk.

Vis en ser på ligningen til Jan så ser en at han ikke har noe formue, og når han ikke har formue så hvor er da de pengene han har tatt ut blitt av?? jo tilbake i VN.

 

Han satt på begge sider av bordet i noen år som dokumentene er hentet fra, grunnet at han ikke ville at andre skulle bli dratt inn i en eventuell konkurs vis det skulle bli aktuelt, noe det heldig vis ikke har blitt. Han har hatt konkurser fra tidligere av og vet hva det innebærer og ville ikke at andre skulle få det på seg. Noen vil vel si at det er et dumt valg og en teit ting å gjør og litt kynisk. Ja kansje det er det, men han har gjort det og han tenkte at han ville stå alene ansvarlig for firmaet som han har bygget opp inntil det går rundt. I dag har VN et styre bestående av fler medlemmer.

3 liker  

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2960 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1859 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1570 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1081 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1061 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 637 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere