Kristen Edvard Skaar

24

Viktig religionsmøte – men ikke i en kirke

Kvarme nevner ingenting om at det ble bedt bønner Ii fredsarrangementet i Sofienberg kirke - bønner som rettet seg til ulike guddommer. Det er dette som særlig problematiserer arrangementet, men det utelater han.

Publisert: 3. nov 2016

Det er et viktig anliggende bak den såkalte «fredskonserten» i Sofienberg kirke, Oslo 27. oktober. Det er biskop Ole C. Kvarme og jeg enige om. De forskjellige religionene trenger å møtes og vise at vi i et flerkulturelt og mangereligiøst samfunn kan stå sammen, som jeg skrev (29. oktober), og det er viktig å ha felles arrangement for fred. Men selv om vi er enige om noe, er vi uenige om det meste som gjelder dette arrangementet.

Bønn. Kvarme hevder (Vårt Land 1. november) at det ikke var «invitasjon til fellesreligiøs bønn». Vi kan selvsagt diskutere betegnelsen «felles­religiøs». Men i annonsen stod det: «Fredskonsert. 12 bønner. 12 religioner. 12 sanger». Altså var det bønner­ og sanger fra 12 religioner i samme samling.

Men Kvarme nevner ingenting om at det ble bedt bønner – som jo rettet seg til ulike guddommer. Det er dette som særlig problematiserer arrangementet, men det utelater han. Den store annonsen nevner ikke noe om musikkinnslag. Viser ikke det at musikken var av underordnet betydning – noe som jo slett ikke er tilfellet i en konsert. Så man kan ikke nøytralisere den religiøse karakteren ved å kalle samlingen for «konsert».

Kvarme synes å mene at siden kirkerommet vitner om den treenige Gud, kan et slikt flerreligiøst arrangement foregå i en vigslet kirke. Jeg setter stor pris på kirkekunst, mens dens vitnesbyrd om Gud varierer. Det skal mye til at den overdøver innholdet i sanger og bønner fra elleve andre ­religioner. Kan man ikke heller få inntrykk av at den Gud som kirkerommet peker på, er den samme som de andre religionene bekjenner?

Assisi. Pavens årlige bønnesamling i Assisi for fred trekkes frem av Kvarme. Det ser ut som om han benytter den som et forsvar for samlingen i Sofienberg kirke. Pave Johannes Paul II tok initiativ til denne sammenkomsten. Det første året ba representantene fra de forskjellige religionene i samme rom. Dette var daværende leder i troskongregasjonen – den senere pave Benedikt – meget kritisk til. Selv om arrangementet vel ikke foregikk i et vigslet kirkerom som her, sluttet man fort med det. Nå er det som Kvarme sier, en egen bønnesamling for hver religion. De foregår samtidig, men i hvert sitt rom. Teologisk sett er dette noe annet enn det som skjedde i Oslo, og kan ikke benyttes som ­argument for denne type arrangementer.

Som sagt er det godt at det holdes samlinger mellom religioner for å fremme forståelse og ­engasjement i samfunnet. Men når det foregår på den måten som i Oslo og som Oslo biskop forsvarer, er det lett å ta avstand fra dette av teologiske grunner. Og det er leit, for saken er viktig. Men alt som er viktig, passer ikke i et vigslet kirkerom.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 3.11.2016

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere