Jan Hårstad

1125

Global-religionen.

Er dette noe for de norske kristne?

Publisert: 31. okt 2016

      Den 11 oktober skrev den syriske islam-professor Bassam Tibi en artikkel i Basler Zeitung hvor han varslet europeerne om at SaudiArabia og Tyrkia hadde slått seg sammen i å drive en religiøsen Erobringskrieg.

    For dette hadde man finansiert en hærskare Islamfuksjonære,herrer i dress og slips, som skulle arbeide for islamiseringen av Europa og slå ned på alle tankeretninger som motsatte seg eller kritiserte Islam. Samtidig skulle disse Islamfunksjonærer jobbe med bygging av islamske kultursentra og nye moskeer. I følge Tibi var alt dette sentralstyrt fra Ankara og Riad.

   Fra annet hold,fra Meyssans Voltaire.net melder denne kjenner av Midtøsten at det er den tyrkiske etterretningstjenesten MIT,ledet av Hakan Fidan,som nå sjefer logistikken for global islamsk terrorisme.

   Ingenting av dette forundrer meg det aller minste da arkivet kan vise til at ingen har skrevet så mye om Hakan Fidan og MIT i Norge som undertegnede. I årevis.

   Et annet tema som jeg har skrevet om gjentatte ganger er prosjektet med Interfaith Dialogues. Det har ofte vært i forbindelse med mitt gjentatte spørsmål: Hvorfor i allverden gjør ikke det kristne nomenklaturet,dvs biskoper og andre høye geistlige,noe med massakrene på kristne i Syria og andre islamske stater? Ganske stille.

   Mitt svar på dette har vært at jetsettet innen kristenheten satt i toppmøter med rabbier og imamer og snekret en universell religion som skulle sammensmelte de tre abrahamske religionene: jødedom,islam og kristendom.

   Høyst merkelig. I en blogg som har en kristen formålsparagraf var det knapt noen interesse for debatt om dette temaet selv om saken lå naken i fullt dagslys.

   Men nå går ikke dette lenger. Bloggen compact-online.de forteller fra Tyskland idag om den nye Universalkirche som er iferd med å bygges på Petriplatz i hjertet av Berlin. Den skal hete "House of One" og er da the new world orders nye sammensmelting av verdensreligioner hvor forskjellighetene mellom de vil bli "ausgehalten werden" og hvor Imamer,Rabbinere og Prester vil veksle på å holde gudstjenester.

   Dette er ikke noe parantetisk prosjekt,for prisen på denne Enhetskirken vil komme opp i 43,5 millioner Euro når den står ferdig i 2019. Det er naturlig å tro at hele det norske globalistfrelste presteskapet i Norge vil være på plass innvielsesdagen.

   Om norskingene ikke har forstått det før: den globaliserte New World Order er ikke bare en omlegging av økonomi og krigspolitikk, men også en revolusjonering av tro,av sexuelle sedvaner,av livsmåter og familieliv-ja,det tradisjonelle private liv som vi i nord har levd det. Den franske revolusjon og bolsjevikenes oktoberrevolusjon av 1917 er bare blåbær mot hva verdens finansoligarker nå har igangsatt med sin verden uten grenser og nasjoner.

   Dere har vært varslet lenge.

18 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Massakrer er velsignede greier

Publisert rundt 4 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor i allverden gjør ikke det kristne nomenklaturet,dvs biskoper og andre høye geistlige,noe med massakrene på kristne i Syria og andre islamske stater?

Det er da klart. At kristne skal underkaste seg Islams fangenskap, ble forlangt i høy tone av Martin Luther.

Den samme fremmelige munk oppfordret like sterkt til jødeforfølgelser.

Om norske kristne skulle  følge opp Hårstads anbefalinger, må han i det minste vente til jubelåret 2017 er overstått.

4 liker  
Kommentar #2

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.

Om norskingene ikke har forstått det før: den globaliserte New World Order er ikke bare en omlegging av økonomi og krigspolitikk, men også en revolusjonering av tro,av sexuelle sedvaner,av livsmåter og familieliv-ja,det tradisjonelle private liv som vi i nord har levd det. Den franske revolusjon og bolsjevikenes oktoberrevolusjon av 1917 er bare blåbær mot hva verdens finansoligarker nå har igangsatt med sin verden uten grenser og nasjoner.

   Dere har vært varslet lenge.

Be One

French Revolution second comming - eller det endelige gennemslag...

Måske man også burde tilføje den her om moderne 'undervisning':

https://www.youtube.com/watch?v=iKcWu0tsiZM

4 liker  
Kommentar #3

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Det er da klart. At kristne skal underkaste seg Islams fangenskap, ble forlangt i høy tone av Martin Luther.

Sagde han ikke - korrekt - at islam er et kristent kætteri ?

Det mener jeg det er teologisk og det er det historisk, udgået fra arianerne, der byggede Al-Aqsa-moskéen eller kirken under.

4 liker  
Kommentar #4

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Islam er sitt eget kjetteri

Publisert rundt 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
- korrekt - at islam er et kristent kætteri

Den karakteristikken er religionsvitenskapelig absurd etter min oppfatning. Hvordan kan en underkastelsesreligion tenkes som rett og slett et avvik fra en kjærlighetsreligion?

Tvert om, her er det kvalitative forskjeller.

Jeg noterte meg i sin tid at Hartvig Frisch i sin Europas Kulturhistorie (rundt 1927) uten videre omtalte islam som en kristen kjetterretning. Jeg kunne ikke finne noe forsøk fra hans side på å belegge dette.

2 liker  
Kommentar #5

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Hvorfor juger nordmenn for oss ?

Publisert rundt 4 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
    For dette hadde man finansiert en hærskare Islamfuksjonære,herrer i dress og slips, som skulle arbeide for islamiseringen av Europa

 

'

Vi leser om utstrakt indoktrinering av småunger bak moskeenes dører.  Vi hører om ungdom som blir sendt til utlandet for å få bli skolert i den rette lære.

Men nordmenn som skulle ha god greie på slikt forteller bare  om den stille revolusjon innen norsk islam. De fleste muslimer er angivelig blitt så moderate at de er å ligne med de fleste ugudelige nordmenn.

Den utdannelse som blir budt unger og ungdom i  private skoler er bare å ligne med kristne søndagsskoler.  Der vi en gang lærte at Jesus var god og så fikk vi stjerner i ei lita bok.

At muslimer juger i sakens anledning, det forstår vi, men hvorfor gjør nordmenn det ?

 

 

4 liker  
Kommentar #6

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Karriere

Publisert rundt 4 år siden

Hvorfor fremmer nordmenn/kvinner Islam,spør Nisi.Svaret er enkelt: hele det enorme apparatet som globaliseringsprosjektet utgjør har et umettelig behov for ideologer for saken. Og de betaler godt.

  Mange folk fra den maoistiske bevegelsen gikk på senere tidspunkt over til å bli islamovenstre,det vil si globalisme light som du kan se i Klassekampen hver eneste dag. Finansoligarkene kunne tilby penger og karriere til de som gikk til sengs med seg.

   Men dette er jo ikke noe historisk nytt. Julien Benda laget en klassisk bok på 1920-tallet som het "Klerkenes forræderi" - klerkene i betydning skivere/skribenter.

   Med mange samtidseksempler påviste han at den intellektuelle klassen kunne kjøpes opp for nær sagt vilken som helt politisk ideologi såfremt de herskende betalte godt nok og gjorde deg til en "stor" person.

 

 

6 liker  
Kommentar #7

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Den karakteristikken er religionsvitenskapelig absurd etter min oppfatning.

Det virker rigtig nok lidt bagvendt, men forklaringen skulle være at arianerne var strenge monoteister, der levede i Syrien i strid med andre kristne - og at - med eller uden sammenhæng - islam af visse menes at være opstået dér. Noget der støttes af visse forskere, der mener at Koranen oprindeligt er skrevet på aramæisk og at formodningen om at det er arabiske, har givet nogle af de dunkle steder.

Konsonantskrift er svær - lidt på spidsen skal man helst vide, hvad der står eller hvad det handler om, for at forstå det skrevne. Iøvrigt en grund nogle angiver som årsag til at der læses så lidt i den arabiske verden.

Den forklaring støtter sig så også på at Al-Aqsa moskéen er bygget med en kirkes grundrids og indskriften. 'Gud er én', som muslimer tager som bevis for at det er en moské, siges så at være den oprindeligt arianske.

Denne 'ur-islam' kunne så være kombineret med arabiske stammekultur og -religion og blevet til den arabiske religion i Arabien, vi kender som islam.

Nogle mener at Muhammed ville forene stammerne med kristendommens universalisme, men at stammelogikken vandt.

Kæmpe emne - nogle siger også at hele islam er en retrospektiv konstruktion for at understøtte arabernes udnyttelse af magttomrummet mellem Hellas og Persien, der havde slidt hinanden ned med krige.

Og nå ja, det kætterske ligger især i at islam som oplysningsideologierne siger at mennesket ikke er syndigt og at, er det tilfældet, er det nogle andres eller nogets skyld.

3 liker  
Kommentar #8

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Intellektuell prostitusjon....

Publisert rundt 4 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.

Julien Benda laget en klassisk bok på 1920-tallet som het "Klerkenes forræderi" - klerkene i betydning skivere/skribenter.

   Med mange samtidseksempler påviste han at den intellektuelle klassen kunne kjøpes opp for nær sagt vilken som helt politisk ideologi såfremt de herskende betalte godt nok og gjorde deg til en "stor" person.

Gerald Celente har definert et nytt ord, 'presstitute', som er en blanding av presse og prostitusjon.

Kanskje en debatt verdig å sette fokuset på hva som er mest uetisk av intellektuell  eller 'kroppslig' prostitusjon?

Frivillig 'kroppslig' prostitusjon ødelegger nok ens egen selvfølelse, men hva gjør intellektuell prostitusjon?

Ødeleggelse av 'det frie, opplyste samfunn', er nå min påstand, fordi mange mennesker lar seg manipulere av 'PK-Media". 

Eneste frihetsbastionen er den frie presse, internett.

Men det er vel kanskje på grunn av denne friheten, slik Hårstad har skrevet tidligere, at friheten på internett skal endres?

Frihet til å mene og ytre seg FRITT, blir neppe den samme når de amerikanske ankeinstansene er 'oppbrukt' etter overleveringen av internett til FN.

HOURS LEFT BEFORE OBAMA'S INTERNET GIVEAWAY 'IRREVERSIBLE'
Published: 09/29/2016

 

Når diktatoriske stater skal være med å bestemme de internasjonale nettreglene så vil det neppe bety en positiv endring, - dessverre....

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere