Jan Harsem

88

En alternativ vurdering av NRK Brennpunkts dokumentar

Etter NRK Brennpunkt i forrige uke om Jan Hanvold mener tydeligvis en samlet offentlighet at de har vært vitne til store avsløringer.

Publisert: 31. okt 2016

I formiddag har jeg benyttet et par timer til å vurdere dokumentaren med alternativ og kritisk innfallsvinkel:

 

·         Hvordan brukes språket og dramaturgiske grep for å skape ønsket forståelse?

·         Bekreftes anklagene mot Hanvold av offentlig tilgjengelig informasjon?

• Les Odd Isungset i NRK sitt svar til Harsem.

Programmet går rett på sak med følgende intro:

 

BRENNPUNKT: Få norske kristenledere har like mye penger mellom hendene som TV-pastor Jan Hanvold. På TV kanalen Visjon Norge så lover han mirakler, helbredelse og fremgang i livet. Men Guds velsignelse, den har en prislapp. 100 millioner kroner det er det Hanvolds selskaper får inn hvert år i gaver fra minstepensjonister, uføretrygdede og andre tilhengere.

 

Før selve programmet har begynt, er vi altså presentert for en rekke påstander:

 

BRENNPUNKT: Jan Hanvold har mer mellom pengene enn andre kristenledere.

 

KOMMENTAR: Mener Brennpunkt at dette gjelder Jan Hanvold personlig, eller selskaper og formål han er engasjert i? Spørsmålet besvares ikke. Som seer er jeg likevel eksponert for en negativt stigmatiserende påstand før programmet har vart i 20 sekunder.

 

BRENNPUNKT: Jan Hanvold lover mirakler, helbredelse og fremgang i livet.

 

KOMMENTAR: Jeg kjenner ikke Visjon Norge slik at jeg kan ta stilling til påstanden, men Brennpunkt som hevder dette, dokumenterer ikke at det gis slike løfter.

 

BRENNPUNKT: Men Guds velsignelse, den har en prislapp.

 

KOMMENTAR: Brennpunkt påstår at Jan Hanvold hevder at det koster penger å oppleve Guds velsignelse. Sterk påstand, i og med at Guds ord nettopp understreker det motsatte (Jes. 55,1).

 

Mot slutten av filmen stiller Brennpunkt Jan Hanvold spørsmål om nettopp dette temaet:

 

BRENNPUNKT: - Hvis jeg sår 10.000,- for å bli kvitt plagene mine så er det en tørre sjanse for at jeg blir kvitt dem enn hvis jeg ikke gjør det?

 

JAN HANVOLD: - Det kan jeg ikke si, jeg kan absolutt ikke si det. Det vil jeg overhodet ikke si!

 

Jan Hanvold avviser altså det Brennpunkt likevel fastslår. Dersom Brennpunkt mener de har grunnlag for å hevde at Jan Hanvold setter en prislapp på Guds velsignelse, så burde de dokumentere dette i og med at Hanvold uttrykkelig avviser påstanden.

 

Som et tredje poeng i innledningen understreker Brennpunkt at giverne er minstepensjonister og uføretrygdede.

 

·         Hvorfor gjør Brennpunkt et poeng av dette?

·         Har Brennpunkt statistisk kunnskap om giverne til TV Visjon Norge?

·         Hva mener Brennpunkt at det eventuelt betyr om disse gruppene er givere?

 

Inntrykket er at Brennpunkt mener at minstepensjonister og uføretrygdede utnyttes av Jan Hanvold. Jeg synes Brennpunkt burde gå i seg selv i stedet. De besøkte en elskelig gammel dame i Sandefjord, som åpenbart ikke visste hva godt hun skulle gjøre for TV-teamet.

 

De ble vartet opp med kaffe og servering, fra en som ga TV Visjon Norge det beste skussmålet kanalen kunne få: Trøst, oppmuntring og tro inn i en ensom livssituasjon. Visste Marit i Sandefjord at besøket og opptaket hos henne skulle benyttes i et angrep på Jan Hanvold?

 

Mener Brennpunkt at uføre og minstepensjonister ikke er myndige personer med rett til selv å avgjøre hva som gir dem mening i hverdagen?

 

Hva med fakta som ble presentert som avsløringer?

 

Brennpunkt opplyser at et privat eiendomsselskap hvor Jan Hanvold var både styreleder og medaksjonær i 2007 kjøpte hovedkvarteret til Visjon Norge.

 

Informasjonen er ikke ukorrekt, men når bare deler av virkeligheten blir referert så blir likevel inntrykk etablert på mangelfullt grunnlag:

 

Aksjonærene i selskapet Øvre Eikervei 126 AS er i flg informasjon på purehelp.no:

 

·         Jan Hanvold med 4,44 prosent

·         Inger Hanvold med 14,44 prosent

·         TV Visjon Norge AS er selv hovedeier, med 81 prosent

 

TV Visjon Norge AS eies 100 prosent av Visjonskirken:

Brennpunkt opplyser at Visjon Norge tidligere betalte 350.000 kroner i året i leie, og at dette økte til 2,7 millioner kroner etter et eiendomsselskap overtok eiendommen.

 

Enhver forstår at 350.000,- i året, altså mindre enn 30.000,- kroner i måneden, ikke kan reflektere markedsleie for et stort næringsbygg noen kilometer fra Drammen.

 

Har Brennpunkt sjekket med eiendomsmeglere eller takstpersoner hvilket nivå markedsleie ligger på? Hvordan begrunner Brennpunkt det alle seerne måtte oppfatte som påstand om oppskriving til et kunstig høyt prisnivå? Sjekket Brennpunkt om kjøpet av eiendommen involverte långivende bank eller annen finansinstitusjon som forutsatte at bygget genererte inntekter på markedsnivå? Hvem vil gi lån til finansiering av kjøp av en eiendom hvor leieinntektene ligger langt under markedsleie?

 

Alt Brennpunkt hevder vedr Øvre Eikervei 126 fremstår langt mer nyansert ved nærmere ettersyn:

 

·         Jan Hanvold og nærstående har kun en mindre eierandel i eiendomsselskapet

·         TV Visjon Norge AS er selv majoritetseier i eiendomsselskapet

·         TV Visjon Norge AS eies ikke av Jan Hanvold, men av menigheten Visjonskirken

 

Dersom Brennpunkt har annen informasjon enn det jeg finner ved søk på internett i formiddag, så er det uansett for dårlig at ikke påstandene er bedre dokumentert.

 

Svak dokumentasjon / presisering er gjennomgående i hele programmet:

 

BRENNPUNKT: Hanvold har tatt ut til sammen 9,2 millioner kroner i fra dette eiendomsselskapet (TV Visjon Norge AS –min merknad) siden det ble opprettet.

 

KOMMENTAR: Stillbilde viser en arbeidskontrakt. Det er upresist å hevde at «Hanvold tar ut», når det er avtalefestet lønn det er snakk om. Det hadde vært mer ryddig av NRK å hevde at de synes Jan Hanvold har for høy lønn.

 

BRENNPUNKT: Flere av Hanvolds private selskaper selger også tjenester til Visjon Norge, hvor altså Hanvold er både grunnlegger, ansvarlig redaktør og styreleder. Det betyr at de selskapene TV pastoren eier privat, også nyter godt av de mange hundre millionene med gaveinntekter som strømmer gjennom Visjons Norge systemet.

 

KOMMENTAR: Dette er ganske grove påstander. Det snakkes om "Hanvolds private selskaper" når sjekk med offentlig informasjon viser at Hanvold er minoritetsaksjonær i alle selskaper jeg kunne finne.

 

Så vidt jeg ser av offentlig tilgjengelig informasjon, er det kun forholdet vedr de 4 leilighetene i Drammen, hvor Jan Hanvold som privatperson er involvert som utleier.

 

Hvorvidt dette utleieforholdet er kritikkverdig er det umulig å ta stilling til uten å kjenne til leienivå og bakgrunnen for at avtalene ble inngått. Kanskje det gjelder sikring av bolig for medarbeidere? Jeg vet ikke – og Brennpunkt opplyser det ikke.

 

Alle andre forhold, transaksjoner og avtaler som Brennpunkt konsekvent omtaler med Jan Hanvolds navn - og dermed skaper inntrykk av et personlig engasjement - omfatter så langt jeg kan se selskaper hvor Jan Hanvold er involvert sammen med andre.

Dette gjelder både aksjeselskapene, stiftelsen og menigheten.

 

Påstanden om at det er Hanvold som privatperson som er aktivt, korrigeres ved sjekk av hvert enkelt organisasjonsnummer, som viser at det dreier seg om aksjeselskaper med flere eiere, med regnskap og revisjon, en menighet som antas å ha styre og vedtekter, og muligvis også registrering som trossamfunn hos Fylkesmannen, og en stiftelse som dermed er regulert av stiftelsesloven og stiftelsestilsynet med styre, regnskapsfører og revisor.

 

Dette kan enhver selv sjekke i løpet av få minutter, ved å gjøre et søk på hvilke roller Jan Hanvold innehar:

 

Jeg er skuffet over politiske partier, kristne medier og organisasjoner og kjente kristne profiler, som går ut i etterkant av Brennpunkt og gir inntrykk av at de nå må revurdere sitt forhold til Visjon Norge og Jan Hanvold.

 

Visjon Norge og Jan Hanvold eksponerer daglig sin forkynnelse og kultur til hele Skandinavia.

 

Konferansen på Telenor Arena var åpen for alle som ville, og ble besøkt av flere tusen mennesker. Jeg var ikke der selv, men det kan umulig komme som noen overraskelse på noen i oktober hva som skjedde på Fornebu i mai.

 

Det eneste som har endret seg er at NRK Brennpunkt har vist denne kulturen og forkynnelsen i en negativt vinklet dokumentar.

 

Hvis noen ikke vil ha med Hanvold og Visjon Norge å gjøre, begriper jeg ikke at de ikke kom på det før NRK Brennpunkt viste noe som har vært offentlig kjent og tilgjengelig i mange år.

 

Har jeg med dette avvist at det er grunnlag for kritikk mot Jan Hanvold?

 

Nei, og det er heller ikke det jeg hevder:

 

·         Kanskje er det grunnlag for å kritisere Jan Hanvold?

·         Kanskje er det forhold ved forkynnelsen som kan korrigeres?

·         Kanskje er det forhold vedr økonomi og eierinteresser som med fordel kan ryddes opp?

 

Mitt poeng er ikke å besvare dette, men at sjekk av fakta avdekker at NRK Brennpunkt benytter dramaturgiske og språklige grep som skaper oppfatninger av Jan Hanvold som jeg ikke finner hjemmel og grunnlag for ved etterprøving og kritisk analyse.

 

Faktum nyanserer i betydelig grad det inntrykket Brennpunkt skaper.

 

Det burde bekymre flere enn Visjon Norges trofaste givere og seere.

13 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Sigmund Voll Ådnøy

138 innlegg  1622 kommentarer

Takk, Nygaard

Publisert over 3 år siden

I fjerde og åttende avsnitt i kommentar 32 forteller du om Guds nåde og frelse i sin sønn, Jesus Kristus. Dette er noe annet enn den tolkningen Visjon Norge pleier å preke og praktisere.

Kommentar #52

Sigmund Voll Ådnøy

138 innlegg  1622 kommentarer

Bratlie /Harsem

Publisert over 3 år siden

I kommentar 50 bedriver Bratlie en absurd form for båssetting og nærmest kvasipsykologisk analyse. Navnet på den ene av Brennpunkt-journalistene repeteres ørten ganger, og journalisten blir definert som uærlig.

Som en slags motsats trekker Bratlie fram ansvarlig redaktør i den herlighetsteologiske TV-kanalen. Bratlie mener at denne TV-sjefen er - av alle ting - ærlig.

Jeg syntes å ha lest en kommentar av Bratlie i denne tråden der han sier at han ikke har sett hele Brennpunkt. Kan jeg også ha lest en Bratlie-kommentar der det innrømmes at Visjon Norge ikke er fulgt mye med på? Eller husker jeg feil?

Om jeg husker rett, er det kuriøst - på grensen til tragikomisk - at Bratlie mener å kunne "plassere" Nordahl og Hanvold. Og patetisk, eller i beste fall sløvt, at tre personer presterer å klikke "Bra" på kommentaren (altså # 50).

 

Til Harsem: Jeg håper du kan forklare hvordan eller hvorfor den ekstreme tolkinga av Jes 55,1 gikk deg hus forbi da du så Brennpunkt. Eller later du som du ikke fikk det med deg?

1 liker  
Kommentar #53

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Denne teologien er nok uønsket av mange i dette landet.

Publisert over 3 år siden

Er vi nå kommet til sakens kjerne?
Nei det er nok herlighetsteologien eller bedehusteologien som er grunnen til angrepet på VN.
I tillegg kommer at kanalen støtter Israel.
Det er den tradisjonelle kristendommen (bedehusteologien) som angripes fra alle hold og tro det eller ei men også kristelige aviser som Vårt Land og Dagen deltar.
Vi har jo lenge sett at fra media og teater som vil bekjempe denne teologien.
Det er jo utrolig, det er jo denne teologien som er mainstream kristendom i USA.
Dnk har jo lenge hatt et program som vil endre teologien og smelte alle religioner til en religion.
En ny vigselsliturgi er bare begynnelsen.
I mitt tidligere innlegg skriver jeg om konvergering mot en religion:
I koranen står det at Jesu er en profet. Det er noen likhetspunkter mellom koranen og bibelen som gjør at en vil en prøve å smelte sammen islam og kristendomen til en religion: kristlam. Vi har dermed fått bare en religion og religionskriger blir en umulighet.
Denne sammenslåingen vil være fullført på markeringen av 1000 års minne på Stiklestad i 2030.
De menigheter  som står imot denne prossessen blir nok det store hatobjektet i tida som kommer.
Kanskje vi må søke tilbake til bedehuset (som valdenseren søkte opp i fjellene) for å bevare den opprinnelig kristendommen.

 

 

2 liker  
Kommentar #54

Sigmund Voll Ådnøy

138 innlegg  1622 kommentarer

Jeg gjentar, trådstarter

Publisert over 3 år siden

Til Harsem: Jeg håper du kan forklare hvordan eller hvorfor den ekstreme tolkinga av Jes 55,1 gikk deg hus forbi da du så Brennpunkt.

Eller later du som du ikke fikk det med deg?

Kommentar #55

Odd Isungset

1 innlegg  2 kommentarer

Svar fra Brennpunkt

Publisert over 3 år siden

Vi har lagt inn et svar på kritikken mot programmet på Verdidebatt.no.

1 liker  
Kommentar #56

Jan Harsem

88 innlegg  214 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.

Til Harsem: Jeg håper du kan forklare hvordan eller hvorfor den ekstreme tolkinga av Jes 55,1 gikk deg hus forbi da du så Brennpunkt.

Eller later du som du ikke fikk det med deg?

Det jeg sier at var nytt for meg var at en slik forståelse var direkte og uttalt forankret i Jes 55, 1.

Kommentar #57

Sigmund Voll Ådnøy

138 innlegg  1622 kommentarer

Til Harsems siste kommentar

Publisert over 3 år siden

Da blingsa du. Jesaja 55,1 ble ettertrykkelig sitert og "demonstrert" i dokumentaren.

Kommentar #58

Jan Harsem

88 innlegg  214 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Odd Isungset. Gå til den siterte teksten.
Vi har lagt inn et svar på kritikken mot programmet på Verdidebatt.no.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2742 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
28 dager siden / 1884 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
2 dager siden / 1210 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 996 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
30 dager siden / 686 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
13 dager siden / 617 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere