Sverre Avnskog

227

Skadefrydens søte kløe.

Vi ser de aller mest usympatiske sidene ved skadefryden utfolde seg i disse dager. Therese Johaug har fått i seg et forbudt stoff, og fiendene av norsk langrenn har fått det "beviset" de har lett lenge etter for at norsk langrenn er gjennområtten.

Publisert: 14. okt 2016

"Hun har lenge gått som Muhlegg". "Hun lyver". "Dette er usannsynlig". "Hun bør få minst 2 års utestengning", lyder det fra avisforsidene. Svenske kommentatorer, som lenge har sett sine langrennsløpere bli knust av de norske, samt den alltid sutrete og klagende Justyna Kowaltzchyk har fått det "beviset" de har lengtet lenge etter. Et ulovlig stoff er funnet i Theres Johaugs prøver, og her har vi det "endelige beviset" for at norsk langrennsukssess bygger på systematisk doping.

Intet formildende taler til Johaugs fordel! Dommen er allerede klar: Hun har dopet seg gjennom hele sin karriere og her har vi beviset for det. Omstendighetene i saken er vi fullstendig uinteressert i. Vi har vår egen forklaring, og det er klart at Johaug sitter der og lyver for hele verden!

Det er stygt å se det scenariet som nå utfolder seg i Sverige og Polen! Misunnelsen, skadefryden og andre av menneskets laveste instinkter har visst tatt helt over for rettferdighet, rettsregler og menneskelig moral. Endelig! Er det ikke herlig dere, nå kan vi godte oss i fordømmelse og skadefryd!

Og hva i alle verden er det med enkelte norske kommentatorer? I VG skrives det at all glede ved norsk langrennssport er knust for lang tid fremover. Hva er det som driver en slik mann? Klarer han ikke å se i øynene at en menneskelig feil er begått og at det Johaug og hennes lege nå trenger ikke er en hysterisk overreaksjon som dømmer hele den norske idrettsverdenen nord og ned, men kloke overveininger som ikke legger sten til byrden?

Jeg skjønner ikke helt hvorfor norsk presse er så overdrevent opptatt av norsk rennome i utlandet. Da jeg var ung, så lærte jeg at man ikke skal bry seg så mye om hva andre mener, så lenge man selv vet at man har gjort det riktige. Ens egen samvittighet er det som betyr noe, ikke hva andre måtte mene. Men norsk presse synes nærmest hysterisk opptatt av at norsk langrenn har ødelagt sitt rennome for lang tid fremover. Ja, hva så? Er det andres fordømmelse av oss vi skal legge vekt på, eller er det om vi selv gjør det som er  riktig i våre egne øyne?

Norge har ikke lengre troverdighet i utlandet, sier noen. Ingen tror på oss lengre. Hva så? Det synes jeg vi ganske enkelt skal ignorerer. Vi skal undersøke om vi har gjort noe galt, og forholde oss til resultatet av undersøkelsene. At enkelte svensker og polakker i sin mørke misunnelse og skadefryd ikke lengre har tillit til oss, kan vi trygt ignorerer. Det er ikke mennesker som tror vi lyver og som er overbevist om at all norsk suksess bygger på et gjennområttent system som har dopet våre utøvere i årevis, som skal avgjøre Norges integritet. La oss ettergå vårt system nøye og finne årsaken til denne miseren, og la andre tenke akkurat hva de vil.

Misunnelse og skadefryd bør ikke få bestemme agendaen for norsk langrenn.

Heldigvis finnes noen kloke stemmer midt oppe i hysteriet. La meg spesielt nevne Lena Andersson, svensk forfatter. I en artikkel i Aftenposten ber hun idretten besinne seg så den ikke får et forhold til dopingreglene som IS har til Koranen. Hun etterspør en vurdering basert på omstendighetene rundt dopingbruddet mer enn en straff som er blottet for menneskelige vurderinger av hvilken kontekst stoffet er inntatt under. Skal vi automatisk tro at enhver utøver som gir en rimelig forklaring i realiteten lyver? Eller skal vi følge vår vanlige etikk for juridisk vurdering og si at enhver er uskyldig inntil noe annet er bevist? KAN det faktisk være sannheten at Johaug fikk i seg disse mikroskopiske sporene av et forbudt stoff pga en tragisk feiltagelse, og at hun faktisk snakker sant? Alle som har sett Johaugs forklaring ved selvsyn bør innrømme at alt ved hennes fremtoning og hennes kroppsspråk tyder på at hun faktisk snakker sant!

Jeg vil også henvise til en meget klok og reflektert artikkel, også i Aftenposten, av lege Wasim Zahid! Han uttrykker sin medfølelse med den situasjonen Johaug har havnet i, og legger ansvart på det medisinske støtteapparatet. Det synes ganske klart for ethvert klartenkt menneske at denne tragiske situasjonen skyldes at en lege ikke var tilstrekkelig oppmerksom og at hans avgjørelser ikke ble kvalitetssikret av en annen lege. Og Johaug ser også ut til å ha begått en unnlatelsessynd ved ikke å ha dobbeltsjekket preparatet hun fikk for å smøre sine såre lepper. Det burde hun selvsagt ha gjort.

Kan det virke som det medisinske apparatet rundt våre langrennsutøvere har utviklet en viss form for sløvhet eller en svekket årvåkenhet overfor hva slags stoffer utøverne får i seg? Har det gått så til de grader på skinner inntil nå at man ikke en gang har tenkt tanken at man kan gjør en personlig feil, med den følgen at utøveren ender i gapestokken og stemples som doper og juksemaker av hele langrennsverdenen?

For mitt vedkommende ser det ut til at det er så risikofylt og konsekvensene er så enorme for utøverne for en feil begått av en lege, at man bør sikre at alle avgjørelser bør dobbelsjekkes av en andre lege, hvis oppgave må være å være kritisk til ethvert stoff som måtte gis til en utøver og gjøre alle mulige undersøkelser om stoffet kan være forbudt eller uetisk å forskrive, med den følgen at utøveren kan få problemer.

EN lege ser ikke ut til å være nok. Man bør ha den kvalitetssikringen det er å ansette ytterligere en leg hvis oppgave er å være kritisk til ethvert medisinsk preparat som foreskrives til utøverne.

Jeg er personlig overhode ikke i tvil om at norsk idrett er ren og at de har som mål å følge de aller høyeste etiske prinsipper for å holde norsk idrett dopingfri. Det som har skjedd de siste månedene, skyldes feiltagelser og personlige feilvurderinger, som i fremtiden kan forebygges av en dobbelsjekk i form av en lege nr to som kvalitetssikrer de stoffene en utøver får foreskrevet av sin lege.

Jeg aksepterer at Johaug bør få en viss straff for sitt brudd på dopingreglene. Men alt tatt i betraktning bør en relativt mild straff, f eks på 2-3 måneders utestengelse, være det mest riktige. Jeg håper inderlig at den norske dopingkomiteen ikke gir etter for presset fra de mest fanatiske og bokstavtro og gir henne en langvarig straff på f eks 2 år. Det ville overhode ikke stå i rimelig forhold til "forsyndelsen" selv om den til fulle ville tilfredsstille alle fiendene av norsk langrenn.

La oss ikke gi dem gleden av å godte seg over at en ærlig og dedikert norsk utøver får ødelagt sin karriere for å tilfredsstille dem som gjerne ser norsk langrennsport knust og ødelagt slik at de selv kan begynne å vinne igjen!

Sverre Avnskog

                                             

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Geir Wigdel

27 innlegg  2088 kommentarer

Men det nytter ikke

Publisert over 3 år siden

å spille uskyldsren lenger. Norsk langrenn har ikke vist særlig nåde overfor utenlandske juksere, så det er forståelig at noen nå gnir seg i hendene. Og uansett om (bort)forklaringene er holdbare, det er avslørt en utilgivelig nonchalant holdning i norsk langrennsledelse som sporten ikke er tjent med.

Kommentar #2

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Noe av det aller mest usympatiske jeg har lest!

Publisert over 3 år siden

På TV2s nettside kan man lese følgende: "Hasse Svens har i en årrekke jobbet med å avdekke doping i internasjonal langrenn. Han mener Norge i mange år har lagt opp til å dope sine utøvere.

– Norge driver systematisk doping, akkurat på samme måte som vi har sett i Finland og Russland. I to dokumentarer har jeg avdekket at norske skiløpere har brukt bloddoping fra 1990-tallet til langt ut på 2000-tallet, sier Svens."

Jeg har sett hans såkalte "dokumentarer". De inneholder ikke ETT eneste bevis for at doping har forekommet. Kun ondsinnede spekulasjoner helt uten grunnlag i virkeligheten. At en idrettsutøver har høye blodverdier, er IKKE et bevis for at han/hun er dopet. Det er ikke uvanlig at idrettsutøvere fra naturens side har høye blodverdier. Det er ofte nettopp derfor de er så gode!

Det som kanskje forundrer meg aller mest, er at norsk presse er så vanvittig opptatt av hva andre lands åpenbart spekulative journalister måtte mene om norsk idrett.

Vi VET selv hva vi står for. Der er SÅ MANGE involvert i norsk langrennsidrett at det selvsagt ville vært komplett umulig å skjule systematisk doping.

Og glem ikke at Johaug-saken er offentliggjort av NORSKE DOPINGMYNDIGHETER!

Hvorfor i all verden skulle de gjøre det dersom hele systemet skjuler en utbredt dopingkultur?

Mvh Sverre

Kommentar #3

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hvem sier at vi skal spille uskyldsrene?

Publisert over 3 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
å spille uskyldsren lenger. Norsk langrenn har ikke vist særlig nåde overfor utenlandske juksere, så det er forståelig at noen nå gnir seg i hendene. Og uansett om (bort)forklaringene er holdbare, det er avslørt en utilgivelig nonchalant holdning i norsk langrennsledelse som sporten ikke er tjent med.

Vi skal selvsagt påta oss det fulle ansvaret for feilen som er begått, og det er sagt av norske skiledere inntil det kjedsommelige i to dager nå.

ALLE beklager på det dypeste det som har skjedd og tar fullt ansvar!

Er det slik at fordi norsk idrett har hatt en profilert motstand mot doping, så er vi automatisk fri for selv å gjøre feil?

Eller sagt på en annen måte: Er det ikke mulig å gå inn for å være lovlydig, selv om man selv kan gjøre menneskelige feil?

Jeg kan ikke se at norsk langrenn har vært spesielle nådeløse. De har bare vært mot doping. Men man er åpenbart i stand til å skille hva som er reelle forsøk på å oppnå fordeler og hva som er misforståelser.

Mener du at du kan påvise at Norge tidligere har dømt utenlandske utøvere for systematisk dopingbruk, mens de kun har begått feiltagelser?

Om det er tilfelle, ber jeg deg om å komme med eksempler på tilfeller der norsk langrenn helt uten grunn har dømt andre lands utøvere for ubetydeligheter.

Det du her påstår er en myte som ser ut til å ha bredt seg: At norsk langrenn er nådeløse i sin dom over andre. Kom med eksempler!!! Hem har vi dømt så nådeløst? Muhlegg?

Mvh Sverre

Kommentar #4

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Sadisme satt i system

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg aksepterer at Johaug bør få en viss straff for sitt brudd på dopingreglene. Men alt tatt i betraktning bør en relativt mild straff, f eks på 2-3 måneders utestengelse, være det mest riktige. Jeg håper inderlig at den norske dopingkomiteen ikke gir etter for presset fra de mest fanatiske og bokstavtro og gir henne en langvarig straff på f eks 2 år. Det ville overhode ikke stå i rimelig forhold til

Om Johaug får to år er det justismord. Hvor mye av stoffet hun har fått i seg burde ha betydning, måten hun har fått i seg stoffet burde ha betydning, at hun aldri før etter hundrevis av prøver gjennom flere år har vist at hun ikke doper seg burde ha betydning, stresset hun opplevde ved forbrennelsen og at hun opplevde tilnærmet heteslag burde ha betydning. Man er ikke så våken når man går til en lege man har full tillit til, når man er syk og har vondt. At på til forsikret hun seg om kremen ved å spørre om den var ufarlig hva doping angår, doktoren svarte nei! Hvis hun da får all skylden og to års utestengelse er det ikke behov for et medisinsk støtte apparat - da må hver mann/kvinne selv skaffe fram all den nødvendige kunnskap - med spesiell kursing om alle stoffene på listen - i tillegg en kontinuerlig oppdatert liste over alle medikamenter som inneholder prestasjonfremmede stoffer. Hvis publikum mener det, er det til slutt bare medisinske spesialister som kan drive idrett risikofritt - så hva skal man da med leger?

Hvis ikke alle disse elementer har betydning i en domsavsigelse, trenger vi ikke et uavhengig domsutvalg i systemet. Da kan vi likeså gjerne overlate hele domsprosessen til den tabloide presse og de som godter seg over andres feil - om de så er mikroskopiske.

Det er så lett for etterpåklokerne og løgnerne å la mølla gå når de kan gripe fatt i en slik sak. Misunnelsen er muligens den sterkeste drivkraften for skadefrohetens forskjempere. For ikke lenge siden gikk det en serie på TV som skulle forklare hvordan vi er. Skadefryd er den eneste ekte følelse - hørte jeg. Stakkers forbitrete vesener - jeg misunner dem ikke deres miserable liv hvor den eneste ekte gleden er å fryde seg over andres lidelser - det er sadisme, intet annet.

Kommentar #5

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Mange formildende omstendigheter

Publisert over 3 år siden

Det er interessant å lese de siste opplysningene i Johaug-saken. Hun skrev f eks opp den omtalte kremen på listen over medikamenter hun hadde brukt da hun ble dopingkontrollert.

Ville en som bevisst dopet seg føre opp det stoffet han/hun dopet seg på? Neppe.

Jeg har sett enkelte spekulasjoner om at dette var en dekkopreasjon for å skjule doping. Altså at Johaug har blitt dopet i høst, og fordi trenerapparatet fryktet at middelet fremdeles var i kroppen, ble hun gitt en salve med samme stoff, med eller uten Johaugs viten om innholdet.

Dette virker svært spekulativt på meg, og slik vi alle kjenner Therese Johaug, virker dette som noe som ligger uhyre langt unna noe hun kunne tenkes å gjøre. Dessuten er det forbudte stoffet muskelbyggende og er det noe Johaug har lite av, er det muskler. Hun ligner overhode ikke på dopere som har brukt muskelbyggende stoffer. Disse kvinnene blir muskuløse og svære. Og endringene kommer relativt hurtig.

En annen ting er at utøverne har en deltageravtale med forbundet der de forplikter seg til å følge legens råd. Den står i skarp motsetning til regelen om at utøveren selv er juridisk ansvarlig for hva de inntar. Men det internasjonale regelverket overstyrer nok det norske.

Et annet moment som sikkert vil få avgjørende betydning, er om Johaug fikk tildelt salven i esken, eller om hun bare fikk tuben. Esken var nemlig merket med "doping", men det var ikke selve salvetuben.

Legen må ha hatt en utrolig dårlig dag da hun ga Johaug denne salven, forøvrig. Hvordan KUNNE han unngå å se advarselen? Det er egentlig et mysterium. Han må ha hatt tankene sine et helt annet sted.

Men det burde medføre at man innfører en kvalitetssikring i form av en lege nr to og at det kreves at to leger alltid må godkjenne den medisinen en utøver bruker.

Jeg håper inderlig utestengelsen ikke blir på mer enn to-tre måneder. Å frikjenne Johaug, er det sikkert svært få som våger, etter det enorme presset som er mot norske langrennsløpere og vårt apparat.

Mvh Sverre

Kommentar #6

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Vi ser de aller mest usympatiske sidene ved skadefryden utfolde seg i disse dager. Therese Johaug har fått i seg et forbudt stoff, og fiendene av norsk langrenn har fått det

Det er mange usympatiske aspekt ved denne saken, du peker på noen, men jeg synes du unnlater å omtale det mest åpenbare; det at Johaug frikjenner seg selv fra alt ansvar og inntar offerrollen. 

I stedet for å innrømme et feiltrinn, presenteres en syndebukk. Desperasjonen er til å ta å føle på, når en suksessrik voksen kvinne retter baker for smed. Dette er narsissisme i fri utfoldelse. Det er stygt å se på.

Kommentar #7

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Johaug er juridisk ansvarlig

Publisert over 3 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Det er mange usympatiske aspekt ved denne saken, du peker på noen, men jeg synes du unnlater å omtale det mest åpenbare; det at Johaug frikjenner seg selv fra alt ansvar og inntar offerrollen.

I stedet for å innrømme et feiltrinn, presenteres en syndebukk. Desperasjonen er til å ta å føle på, når en suksessrik voksen kvinne retter baker for smed. Dette er narsissisme i fri utfoldelse. Det er stygt å se på.

Og det kunne hun selvsagt sagt klart fra om. Likevel synes ikke jeg personlig hun opptrer usympatisk. Hun er tydeligvis fryktelig fortvilet og tenker ikke helt klart. Hennes verden, hennes selvbilde, hennes omdømme og hele hennes verden har fått et kraftig skudd for baugen, og hun reagerer fryktelig emosjonelt.

Når hun får litt tid på seg til å komme til hektene, vil jeg tro at hun kan vurdere saken med en klarere tanke enn nå. Og da innser hun selvsagt at hun selv burde ha undersøkt kremen bedre.

Men en ting er hva et menneske som er fortvilet og fryktelig lei seg kan si av uoverveide ord, en helt annen sak er når mennesker med fullt overlegg og med den hensikt å skade, hevder at denne saken beviser at både Johaug og hele det norske landskalget systematisk har dopet seg i alle år.

Så du Johaugs første forklaring? Var din første tanke at hun var usympatisk? Jeg så bare et fryktelig fortvilet menneske som strevde med å ikke bryte helt sammen.

Mvh Sverre

Kommentar #8

Alf-Erik Hallert

2 innlegg  232 kommentarer

Uansvarlige langrennsløpere

Publisert over 3 år siden

Tilfellet Johaug gir grunn for å uttrykke skuffelse over at flere av våre fremste langrennsløpere virker å ha altfor store problemer med å ta ansvar for egne handlinger. Vi er nå vitne til et tredje tilfelle av manglende ryggrad hos våre fremste utøvere. I det første tilfellet finner vi en Northug som først stikker av fra et åsted for med falsk forklaring å la skadet kamerat ta skylden. I det andre finner vi en Sundby som først legger skylden for egen medikamentmisbruk på legen sin, og endelig, nå i disse dager, en Johaug som hevder uskyld for egen medikamentbruk. 

Langrenn er en flott idrett som ikke trenger dårlige venner. Til forskjell fra trådstarter vil jeg derfor ikke forhåndsdømme Johaug ved å antyde en 2-3 måneders utestengelse. Slik forhåndsdømming er en fordømt uting, og bidrar til å skade idrettens renommé. På den annen side burde vi kunne forvente at Johaug selv tar konsekvensene av sine handlinger, slik hennes lege prisverdig nok allerede har gjort, og trekker seg fra landslaget med øyeblikkelig virkning. Det er menneskelig å gjøre feil, men det er feigt å skylde på andre for egne feil. Skylden for å ha brukt clostebol må Johaug uansett ta på seg, men enn så lenge må vi vente med å konkludere at det er snakk om misbruk. Det er nemlig mulig at Johaug, til forskjell fra Sundby, vil bli frikjent for doping.

Vi vet så langt ikke om historien om salven er ment å kamuflere hensiktsmessig doping, men det er rimelig å tenke slik, ikke minst i lys av dommen mot Sundby og langrennselitens generelle bruk av astmamedisin. Det høres ikke troverdig ut at både en erfaren idrettslege og en voksen utøver begge har latt være å undersøke hva den aktuelle medisinen inneholder. For en amatør som undertegnede gir clostebol sterke assosiasjoner til anabol, så selv uten lysende røde varselskilt på emballasjen burde alarmen kime illevarslende høyt. Dette bør derfor granskes særdeles nøye. Hvis så likevel skulle vise seg å måtte bli konklusjonen, nemlig at både Johaug og legen har vært grovt uaktsomme, må vi innrømme at det norske landslaget i langrenn ikke var oppgaven voksen. Det holdt ikke mål, rett og slett.

Kommentar #9

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Forhåndsdømme?

Publisert over 3 år siden
Alf-Erik Hallert. Gå til den siterte teksten.
Til forskjell fra trådstarter vil jeg derfor ikke forhåndsdømme Johaug ved å antyde en 2-3 måneders utestengelse. Slik forhåndsdømming er en fordømt uting, og bidrar til å skade idrettens renommé.

Jeg reflekterer over hva jeg tenker meg en dom vil måtte bli, og antyder at 2-3 måneder vil være en rimelig reaksjon.

Hallert vet hvis ikke hva forhåndsdøming er for noe. Det er når noen er mistenkt for noe, men man ikke har noen beviser. Og de som forhåndsdømmer er bomsikre på at den mistenkte er skyldig og roper på strenge straffer.

Alle avisene skriver om hva en eventuelt dom kan komme til å bli i Johaug-saken. Det betyr ikke at de forhåndsdømmer henne. Anslagene varierer mellom frikjennelse og fire års utetsengelse.

De fleste ser ut til å mene at noen få måneders utestengning er en sannsynlig dom.

Det er ingen som bestrider at det er inntatt et ulovlig middel i denne saken. Skyldsspørsmålet er altså allerede krystallklart. Legen gjorde en feil og det gjorde Johaug også, da hun ikke sikret seg at salven var trygg å bruke.

Altså er det ingen forhåndsdømming å reflektere over hva en eventuell straff vil bli.

Hallert har dessverre fullstendig misforstått hva begrepet forhåndsdømming betyr, og bruker det på en meningsløs måte.

Mvh Sverre

Kommentar #10

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Helt enig med Avnskog.  Denne jenta er ikke så dum at hun fører i seg stoff som er lett å påvise, attpå til uten effekt for større utholdenhet.  En polsk dopingekspert har også tatt henne i forsvar.

Jeg synes for øvrig at astmasaken er mye mere alvorlig, der friske folk nærmest blir nødet til å ta medisin.  Eller alvorlig ?   Heller komisk.

Kommentar #11

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Du selv går langt i å forhåndsdømme og sverte Johaug maksimalt!

Publisert over 3 år siden
Alf-Erik Hallert. Gå til den siterte teksten.
Vi vet så langt ikke om historien om salven er ment å kamuflere hensiktsmessig doping, men det er rimelig å tenke slik, ikke minst i lys av dommen mot Sundby og langrennselitens generelle bruk av astmamedisin. Det høres ikke troverdig ut at både en erfaren idrettslege og en voksen utøver begge har latt være å undersøke hva den aktuelle medisinen inneholder. For en amatør som undertegnede gir clostebol sterke assosiasjoner til anabol, så selv uten lysende røde varselskilt på emballasjen burde alarmen kime illevarslende høyt. Dette bør derfor granskes særdeles nøye.

Du går langt i å hevde at salven er ment å kamuflere annen doping. DET er forhåndsdømming det!

Det er hittill INGENTING som tyder på dette, og det er rene spekulasjoner, som selvsagt har til hensikt å sverte Johaug maksimalt!

Mvh Sverre

Kommentar #12

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jo, det kan vi si temmelig sikkert

Publisert over 3 år siden
Alf-Erik Hallert. Gå til den siterte teksten.
Vi vet så langt ikke om historien om salven er ment å kamuflere hensiktsmessig doping, men det er rimelig å tenke slik, ikke minst i lys av dommen mot Sundby og langrennselitens generelle bruk av astmamedisin.

Clostebol vil ikke gi noen fordeler for en langrennsløper, snarere tvert imot. Derfor kan vi si at denne salven, som inneholdt dette stoffet, ikke var noen kamuflasje.

Kommentar #13

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Spill for galleriet

Publisert over 3 år siden

En mus blir til en elefant og skaper støy og forvirring i treningeleiren. Å dope seg for å bli bedre krever nok helt andre midler enn en sårsalve for munnsår. Hvis man ikke kan skille klinten fra hveten blir utenlandske idrettsutøvere snart uten konkurranse. Kanskje det er det de vil? Påstå at Norge hele tiden er dopet, for å bli kvitt dem. Det kan fort bli slik. Å leve på toppnivå er en risiko for kroppen. Det er sårbare mennesker som også kan gjøre feil.

Idrettsverden tror de er best alltid. Jeg er glad for at ikke Therese Johaug har fått en alvorlig sykdom. Så lenge det bare er et munnsår er jeg glad og fornøyd. Det burde kritikerne også være. Stå på Therese. Hvis leppene dine blir bedre er det verdt støyen. Da vet du også hvor du har vennene dine. I motgang er det bare en vei videre, oppover.

Kommentar #14

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Selvfølgelig er det følelser her

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Og det kunne hun selvsagt sagt klart fra om. Likevel synes ikke jeg personlig hun opptrer usympatisk. Hun er tydeligvis fryktelig fortvilet og tenker ikke helt klart. Hennes verden, hennes selvbilde, hennes omdømme og hele hennes verden har fått et kraftig skudd for baugen, og hun reagerer fryktelig emosjonelt.

Hun sa klart i fra at hun selv var ansvarlig! Hun frasa seg ikke ansvaret, men var uskyldig i fordi hun ikke hadde hensikt i å dope seg, OG FORSIKRET SEG TIL FAGLIG ANSVARLIG SOM BLIR BETALT FOR Å SØRGE FOR AT ALT GÅR RIKTIG FOR SEG!!!

Hun var altså våken nok til å spørre om kremen var GODKJENT!!!

Alt gikk riktig for seg, inntil det at legen ikke koblet stoffet mot listen. Johaug skulle altså selv sørge for å ha en en liste med seg, til og med for å kjøpe en krem til brente lepper - for å sjekke om noen stoffer i den var ulovlig. Dette er storm i vannglass, men som du peker på - dette er høymoralisme koblet med skadfryd og total mangel på empati fra en gjeng med profesjonelle bedrevitere som lever av å kritisere - kvalmende!!!

Angående å reagere fryktelig emosjonelt. Hun er i skuddet, og det er utlovet skuddpremie på henne og det øvrige teamet, fordi de er vinnere i et vinnermiljø - laaaaangt foran andre team hva profesjonalitet og dyktighet angår. Misunnelsen står som en vegg rundt dem og det minste lille tegn på at dette er lidenskapelige mennesker som presser seg selv fysisk og psykisk til det ytterste, og dermed er emosjonelle i sin profesjon, så skal de dissikeres fra alle bauer og kanter. Prisen for å være dyktig er ganske høy når Jante skal tilfredsstille sitt behov for å rakke ned. 

Bra at du legger ut et innlegg mot fordømmer veldet.

Kommentar #15

Alf-Erik Hallert

2 innlegg  232 kommentarer

Om forhåndsdømming

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Hallert vet hvis ikke hva forhåndsdøming er for noe. Det er når noen er mistenkt for noe, men man ikke har noen beviser. Og de som forhåndsdømmer er bomsikre på at den mistenkte er skyldig og roper på strenge straffer.

Det å forhåndsdømme er å tilkjenne skyld og straff før sak er prosedert. La nå Johaug i det minste få mulighet til å forsvare seg før du spekulerer i straff. Så pass respekt fortjener hun. 

Flere sider ved saken bør etterforskes og belyses, også den mulighet at dopingkontrollen kom før Johaug hadde fått tid til å kvitte seg med spor av clostebol etter bevisst inntak, og at en dekkforklaring derfor var nødvendig. Vi må huske at de involverte er helprofesjonelle utøvere og støtteapparat, dvs. folk som både vi og konkurrentene i utgangspunktet har grunn til å tro vet utmerket godt hva de holder på med, også mht. medisinbruk og doping. Det er derfor særdeles vanskelig for mange av oss å forstå at det går an for to proffer å gjøre slike store tabber som angivelig er begått her, dvs. å bruke en tvilsom medisin, som altså hverken Johaug eller legen kjente fra før, og som ingen av dem gadd å undersøke innholdet i. Hvis det er sant det utrolige som de forteller, så er dette eksempler på helt hinsides sløv og uansvarlig oppførsel. Legen har tatt konsekvensene av dette og trukket seg, men han har ingen forklaring på hvordan det kunne skje at han ikke undersøkte nærmere. Han konstaterer kun at det kunne skje. Det gjenstår at Johaug gjør det samme. Hun bygger nå isteden et forsvar på at hun stolte på legen, som om ikke saken mot Sundby nettopp hadde vist for både henne og all verden at idrettsleger kan begå brølere


Kommentar #16

Alf-Erik Hallert

2 innlegg  232 kommentarer

Clostebol kan være prestasjonsfremmende

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Clostebol vil ikke gi noen fordeler for en langrennsløper, snarere tvert imot. Derfor kan vi si at denne salven, som inneholdt dette stoffet, ikke var noen kamuflasje.

Så vet du mye mer om dette enn meg. Du er kanskje lege, eller farmasøyt? Siden du er så kategorisk avvisende, så regner jeg med at du i det minste har noen kilder til forskning, som viser at det er utenkelig at clostebol er prestasjonsfremmende. Fint om du kan legge fram eventuelle referanser her.

Selv tenker jeg at det er en grunn til at stoffet står på forbudslisten, og at langrenn er en såpass allsidig idrett at mange stoffer, deriblant clostebol, kan være prestasjonsfremmende. Hele kroppen tas i bruk, og langrenn dreier seg ikke kun om utholdenhet, men også balanse, styrke og hurtighet. Ifølge folk som kan mye mer om dette enn meg, så er clostebol et stoff som bygger muskler. Bo Berglund, som er sjeflege for Den svenske olympiske komité, sier om clostebol (ifølge Aftenposten) at det «påvirker prestasjonen selv i lave doser og spesielt hos kvinner».

TV2 skriver:

Ifølge Magnus Ericsson, som er sjef for dopingslabratoriet ved Karolinska sjukhuset i Huddinge sier til Sveriges Radio at det ikke er noen tvil om at stoffet har prestasjonsfremmende egenskaper.

– Det er kanskje det mest effektive preparatet man kan bruke om man ønsker å dope seg. Kroppen tar opp stoffet og bruker det til å bygge muskler.

Det er mulig Aftenposten og TV2 siterer feil, og det er mulig Ericsson og Berglund ikke har belegg for sine påstander, men dette ser ikke bra ut mht. om clostebol kan være prestasjonsfremmende.

Kommentar #17

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Neppe

Publisert over 3 år siden
Alf-Erik Hallert. Gå til den siterte teksten.
Så vet du mye mer om dette enn meg. Du er kanskje lege, eller farmasøyt? Siden du er så kategorisk avvisende, så regner jeg med at du i det minste har noen kilder til forskning, som viser at det er utenkelig at clostebol er prestasjonsfremmende. Fint om du kan legge fram eventuelle referanser her.

Jeg bare las det den polske antidopingsjefen Michal Rynkowski sa:

"– I langrenn er det utholdenhet som er viktigst, så bruk av clostebol hjelper ikke i denne sporten. Det kan tvert imot være en minusfaktor, sier han.

– Særlig ettersom man vet at clostebol er veldig lett å oppdage i prøver. Derfor er jeg ikke i stand til å forstå hvorfor en topputøver som Johaug skulle bestemme seg for å ta noe slikt. Risikoen for å bli tatt er enormt stor, og stoffet gir ingen effekt i langrenn."

Kommentar #18

Alf-Erik Hallert

2 innlegg  232 kommentarer

Clostebol kan være prestasjonsfremmende II

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg bare las det den polske antidopingsjefen Michal Rynkowski sa:

Takk for svar, men det der var jo ikke rare greiene til dokumentasjon. Omtrent på nivå med min, som sier det motsatte av din. Det er altså er temmelig usikkert i hvilken grad stoffet er prestasjonsfremmende for langrennsløpere. 

Om clostebol er et stoff som uansett er lett å spore over tid, så vil dette tale særdeles sterkt til Johaugs fordel, siden hun er en utøver som stadig testes. Om det er et stoff som i lave doser relativt raskt nedbrytes, så vil risikoen for å bli tatt være relativt lav. Her bør fagfolk med kunnskap om forskning komme på banen.

Hører nå på nyhetene at Johaug avstår fra å dra på landslagssamling. Dette er en voksen avgjørelse av Johaug. Selv om dette sikkert kan føles vondt for Johaug personlig, så dreier dette seg også om sportens omdømme. 

Kommentar #19

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ingen tvil.

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg er personlig overhode ikke i tvil om at norsk idrett er ren og at de har som mål å følge de aller høyeste etiske prinsipper for å holde norsk idrett dopingfri. Det som har skjedd de siste månedene, skyldes feiltagelser og personlige feilvurderinger, som i fremtiden kan forebygges av en dobbelsjekk i form av en lege nr to som kvalitetssikrer de stoffene en utøver får foreskrevet av sin lege.

Takk for et bra og saklig innlegg fra Avnskog !

Det er mange faktorer som taler for at det som har skjedd i år kan skrives på kontoen for slurv og uoppmerksomhet fra spesielt leger og i andre omgang to utøvere....FORDI ingen langrennsløpere i verden blir sjekket mer regelmessig enn de norske.

En annen faktor er at ingen norsk langrennsløper har blitt tatt for å DOPE seg...heller ikke nå.

Hadde Dæhli,Ulvang,Brå,Alsgaard,Skari,Aunli,Northug,Sundby,Bjørgen,Johaug osv ønsket seg en rask suksess gjennom å jukse ville de blitt tatt uansett.

De hylekorene vi ser nå fra utlendinger og jantebefengte nordmenn,er ikke annet enn en forventet reaksjon fra de som ikke har fattet den norske folkesjela og hvordan den er satt sammen.

Det er rett og slett frustrerende å se hvor mye svada folk kan lire ut av seg om denne saken.

 

Kommentar #20

Alf-Erik Hallert

2 innlegg  232 kommentarer

Langrennseliten og den norske folkesjela

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
De hylekorene vi ser nå fra utlendinger og jantebefengte nordmenn,er ikke annet enn en forventet reaksjon fra de som ikke har fattet den norske folkesjela og hvordan den er satt sammen.

Det er høyst tvilsomt å trekke slutninger om den norske folkesjela på bakgrunn av hva som skjer med og blant våre eliteløpere. Folk flest er neppe like ansvarsløse som enkelte av disse utøverne og miljøet rundt har vist seg å være.

Arild Kvangarsnes er inne på noe helt vesentlig i sin kommentar #6. Han skriver:

I stedet for å innrømme et feiltrinn, presenteres en syndebukk. Desperasjonen er til å ta å føle på, når en suksessrik voksen kvinne retter baker for smed. Dette er narsissisme i fri utfoldelse. Det er stygt å se på.

Som jeg selv i min kommentar #8 gjør oppmerksom på, så er Johaug ikke alene blant langrennsløpere om å oppføre seg stygt. 

Problemet slik jeg ser det, er at store deler av publikum og ledelsen ikke ser det som noe problem at utøvere ikke klarer å oppføre seg voksent. Typisk nok henleder trådstarter oppmerksomheten på Sverige og Polen, som om det er Sverige og Polen som er skurkene i dette dramaet, for ikke å snakke om alle journalistene som kritiserer og graver, og som nå liksom er fiender av norsk langrenn. Typisk nok henleder du selv oppmerksomheten på utlendinger og hvem du kaller for jantebefengte nordmenn. Typisk nok tar trådstarter til orde for å sy enda flere puter under armene på utøverne. Problemet her er imidlertid ikke at det mangler en lege nummer to i landslagstroppen, men at Johaug ikke forstår at hun selv er ansvarlig for hva hun smører på og putter i seg.

Kommentar #21

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Kolera-mæinn

Publisert over 3 år siden
Alf-Erik Hallert. Gå til den siterte teksten.
Johaug ikke forstår at hun selv er ansvarlig for hva hun smører på og putter i seg.

Hvis jeg trenger en spesiell medisin mener jeg at legen har den beste greia på hva jeg trenger.  Spesielt en spesialist som har spesialisert seg i en spesiell bransje - nemlig rett og ufarlig behandling av toppidrettsfolk.

Kommentar #22

Alf-Erik Hallert

2 innlegg  232 kommentarer

Om clostebol

Publisert over 3 år siden
Alf-Erik Hallert. Gå til den siterte teksten.
Om clostebol er et stoff som uansett er lett å spore over tid, så vil dette tale særdeles sterkt til Johaugs fordel, siden hun er en utøver som stadig testes. Om det er et stoff som i lave doser relativt raskt nedbrytes, så vil risikoen for å bli tatt være relativt lav. Her bør fagfolk med kunnskap om forskning komme på banen.

Ut fra hva jeg leser om clostebol, så er dette et stoff som relativt raskt nedbrytes. En grunn til at østtyskere i sin tid ikke ble felt av dopingkontroller på tross av utstrakt bruk, skyldtes at det ikke kunne spores. Metodene for å spore stoffet er imidlertid kraftig forbedret siden den gang, og visstnok så sent som i år har det kommet en metode som gjør det enda lettere å spore. 

Det er etter mitt ringe skjønn svært lite trolig at Johaug har dopet seg bevisst, men det er mulig at hun nylig har blitt kjent med at det finnes forbedrete metoder, og at hun derfor hadde behov for salven som en dekkoperasjon. Dette er de harde realiteter som Johaug må forholde seg til, ikke mitt og andre amatørers skjønn. 

Det er ikke lett for amatører å skaffe seg innsikt i hva clostebol er og gjør, bortsett fra at det bygger muskler og står på dopinglisten. Min oppfordring til fagfolk om å komme på banen står derfor ved lag. Vi trenger slike folk som kan hjelpe oss med å forstå hva saken mot Johaug dreier seg om.

Kommentar #23

Alf-Erik Hallert

2 innlegg  232 kommentarer

Blind tillit

Publisert over 3 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Hvis jeg trenger en spesiell medisin mener jeg at legen har den beste greia på hva jeg trenger. Spesielt en spesialist som har spesialisert seg i en spesiell bransje - nemlig rett og ufarlig behandling av toppidrettsfolk.

Vel, så blind tillit til eksperter har ikke jeg. Jeg forsøker selv å sette meg inn i saker som er viktige for meg, og jeg ber av og til både leger og tannleger om en second opinion. Dette har spart meg for mye unødvendig lidelse. I lys av saken mot Sundby syns jeg det er særdeles uansvarlig av utøvere ikke å undersøke nøye hva de får av råd og medisiner av legen sin. Så vidt jeg forstår så skulle det ikke mer til enn et søk i en app, så ville det bli klart for Johaug at det var snakk om et forbudt stoff.

Kommentar #24

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Et fortvilet og ulykkelig menneske

Publisert over 3 år siden

Jeg har kun sett Johaug uttale seg en eneste gang i denne saken. Det var da den ble presentert første gang. Jeg så et dypt ulykkelig og fortvilet menneske. Jeg så et menneske som var knust av sorg.

Hva kan man forvente av kloke og balanserte uttalelser fra et menneske som nettopp har opplevd at hele hennes livsverk med ett ligger i grus, og kan risikere å bli utestent fra alt det hun har satset sitt liv på i flere år fremover?

Jeg synes det er ganske opprørende å lese hva folk får seg til å mene om hennes spontane uttalelser der og da. Hun har opptrådt stygt, usympatisk osv. er det noen som mener. Og som en svenske sa: Djevelen i meg vil si at alt var skuespill. Legg merke til ordbruken: DJEVELEN I MEG!

Selv reagerer jeg helt motsatt. Jeg føler med henne, og synes det hun opplever er forferdelig trist. Jeg forstår fullt ut at henne uttalelser i den opprørte tilstanden hun var ikke, kom ut som ubalanserte og ikke gjennomtenkte.

Basert på det som hittill har kommet frem, er det mest sannsynlig at både legen og Johaug har gjort en feil pga av uoppmerksomhet. Man har funnet kvitteringen og man har salvetubene. Johaug oppga salven til dopingjegerne. Alt er i overensstemmelse med forklaringene.

Konsentrasjonen av stoffet hos Johaug er så mikroskopisk at hun garantert ikke har fått noen prestasjonsfremmende effekt.

Alt er en eneste stor feiltagelse. Og det skal hun liksom dømmes til 4 års utestengelse for, slik de aller mest bokstravtro krever? Det er skremmende å se hvordan enkelte mener at hun kun skal dømmes på funnet av stoffet, og at omstendighetene er fullstendig underordnet og uten betydning. Alle kan finne på en bortforklaring, sier enkelt. Ja, men når forklaringen kan bevises gjennom konkrete beviser, så er det ikke lengre en bortforklaring, det er en troverdig og sannsynlig forklaring på hva som virkelig har funnet sted.

Det er skremmende å se hvordan noen mener at et menneske som har basert hele sitt liv på å drive med langrenn skal utestenges i årevis for noe som åpenbart ikke har gitt noen fordeler og som skyldes en feiltagelse.

Jeg tror neppe en slik dom ville holde i en sivil rettssak. Det ville være som om man neglisjerte den tiltaltes og vitnenes forklaringer fullstendig og avviste alt bevismateriale. Det gjør man ikke i vårt rettsvesen. Man skal danne seg et mest mulig riktig bilde av hva som har foregått basert på vitneforklaringer og bevismateriale.

Dersom idretten skal kunne dømme helt uten å ta hensyn til hverken vitenutsagn eller bevismateriale, så vil det stride mot alt det vårt sivile rettssamfunn står for.

Man ser en stor mobb i fri utfoldelse i denne saken! Og mobben krever straff! Streng straff!

Mvh Sverre

Kommentar #25

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Kan menneskelige feil utryddes?

Publisert over 3 år siden

Systemfeil, sier noen om at en lege gjørde en feil, og ga en utøver en salve til leppene som inneholder et ulovlig stoff, uten at han oppdaget det.

Vel, nå ha denne legen hatt denne jobben i 30 år uten at det tidligere har skjedd tilsvarende feil, så det er kanskje litt drøyt å påstå at det er alvorlige systemfeil i det norske systemet?

Joda, vi har vært så uheldige å få to brudd på dopingreglene på kort tid i norsk langrenn, og i begge tilfeller har legen gjort en feilvurdering og utøveren har stolt på legen og ikke selv dobbeltsjekket om legens råd burde følges.

At norsk langrenn har fungert godt og ikke gått på slike smeller tidligere, tyder ikke på systemfeil. Men det tyder på at vi aldri kan bli helt sikre mot at menneskelige feil kan forekomme. Og på grunnlag av den erkjennelsen, bør vi selvsagt innføre et nytt regime, der man f eks kan forby alt kjøp av medisin i utlandet, og man kan kvalitetssikre alle legeavgjørelser med krav om godkjennelse av ytterligere en lege.

På den måten kan vi gjøre våre systemer enda sikrer. Men kan man HELT utrydde all menneskelig svikt?

Nei, dessverre ikke. Selv det tilsynelatende vanntette system kan svikte dersom flere ulykksalige hendelser inntreffer samtidig - og med det mener jeg menneskelig svikt.

To leger kan selvsagt begge ta feil - samtidig - av ulike årsaker. Man ser det f eks i flybransjen. Uansett hvor hardt det jobbes for å gjøre sikkerheten bedre, gjenstår ennå den menneskelige faktor, og det ser ut til å være helt umulig å utrydde dette lille usikkerhetsmomentet! Stadig skjer det flyulykker, og svært ofte er årsaken - den menneskelig faktor!

Og det at en lege har jobbet i 30 år uten en eneste feiltagelse, kan kanskje i seg selv være en faktor som kan ha svekket hans årvåkenhet? Man kan bli så sikker at man blir ufokusert. Kanskje hadde han en dårlig dag? Kanskje var det mange bekymringer som plaget ham? Det vet vi ikke.

Det er alltid lett å være hard i sin dom i ettertid. Men norsk langrenn hadde liten grunn til å anta at vårt system var for dårlig før de siste to ulykksalige hendelsene.

Det er forståsegåperne og verdensmestrene i etterpåklokskap vi nå ser i fri utfoldelse!

Det er en lettvint øvelse. Man har alle svarene. Det er enkelt å dømme hardt!

Mvh Sverre

Kommentar #26

Alf-Erik Hallert

2 innlegg  232 kommentarer

Er salven en dekkoperasjon?

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Hva kan man forvente av kloke og balanserte uttalelser fra et menneske som nettopp har opplevd at hele hennes livsverk med ett ligger i grus, og kan risikere å bli utestent fra alt det hun har satset sitt liv på i flere år fremover?

Kanskje kan man forvente det samme av voksne skiløpere som av leger, nemlig at de tar ansvar for egne handlinger? Selv syns jeg oppriktig synd på denne voksne damen som under pressekonferansen oppførte seg som en bortskjemt liten jentunge. Det satt et voksent menneske litt bortenfor henne, som ikke bare tok på seg egen skyld, men også den stakkars jentungens. Jeg syns inderlig synd på ham også. Hans faglige og profesjonelle autoritet hadde falt i grus, men siden han innrømmet og tok konsekvensene av sin tabbe, så oppførte han seg voksent. Jeg likte dårlig at han ikke ville dele skyld, men jeg forstår at han avsto fra dette fordi han så og skjønte hvor skjør og ynkelig den lille jentungen var.   

Jeg tror at de involverte snakker sant, men bevisene som så langt har fremkommet, som f.eks. kvitteringer, tydelige advarsler på pakningen, oppgave til dopingkontrollørene og lave konsentrasjoner i prøvene tyder på at salven enten var en nødvendig dekkoperasjon, eller en usannsynlig dum tabbe. Gitt at de involverte har særdeles god kunnskap om doping er det ikke urimelig å tenke at det er snakk om en dekkoperasjon, men her savnes det kunnskap om clostebol. Hvis det kan vises at clostebol ikke er prestasjonsfremmende, hvilket kan vise seg vanskelig, og at stoffet lenge har vært lett å spore, hvilket det ikke burde være så vanskelig dokumentere, så kan vi være temmelig trygge på at salven ikke er en dekkoperasjon.

Kommentar #27

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ikke i min verden å omtale et sønderknust menneske på den måten!

Publisert over 3 år siden
Alf-Erik Hallert. Gå til den siterte teksten.
Selv syns jeg oppriktig synd på denne voksne damen som under pressekonferansen oppførte seg som en bortskjemt liten jentunge. Det satt et voksent menneske litt bortenfor henne, som ikke bare tok på seg egen skyld, men også den stakkars jentungens.

Jeg må bare akseptere at Hallert og jeg lever i to forskjellige verdener.

Jeg så en kvinne som var dypt ulykkelig og sønderknust.

Hallert så en bortskjemt liten jentunge.

Ja, ja, så forskjellig er vår virkelighetsoppfatninger.

Det får vi bare leve med.

Selv er jeg på alder med legen og syntes han handlet meget klokt. Men noen glemmer visst helt hvordan det er å være ung, ambisiøs og målrettet! Jeg synes det er lett å leve meg inn i Johaugs fortvilelse. Andre har bare harde og uforsonlige dommer å komme med.

Vel, vel, sånn er verden!

Mvh Sverre

Kommentar #28

Trond Langen

31 innlegg  203 kommentarer

Hva gjør stoffet i denne kremen ?

Publisert over 3 år siden
Alf-Erik Hallert. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke lett for amatører å skaffe seg innsikt i hva clostebol er og gjør, bortsett fra at det bygger muskler og står på dopinglisten.

Hva gjør et anabolt stereoid som clostebol i denne hudkremen ?  Det må vel være en medisinsk grunn til at kremen inneholder dette stoffet ?

Kommentar #29

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

For en kynisk holdning !!

Publisert over 3 år siden
Alf-Erik Hallert. Gå til den siterte teksten.
Kanskje kan man forvente det samme av voksne skiløpere som av leger, nemlig at de tar ansvar for egne handlinger? Selv syns jeg oppriktig synd på denne voksne damen som under pressekonferansen oppførte seg som en bortskjemt liten jentunge. Det satt et voksent menneske litt bortenfor henne, som ikke bare tok på seg egen skyld, men også den stakkars jentungens. Jeg syns inderlig synd på ham også. Hans faglige og profesjonelle autoritet hadde falt i grus, men siden han innrømmet og tok konsekvensene av sin tabbe, så oppførte han seg voksent. Jeg likte dårlig at han ikke ville dele skyld, men jeg forstår at han avsto fra dette fordi han så og skjønte hvor skjør og ynkelig den lille jentungen var.

Når jeg leser at voksne mannfolk kan komme med en slik nedlatende holdning til et knust menneske blir jeg både arg og frustrert.
Hvordan kan man bli så avstumpet i sitt følelsesliv at det Johaug viste oss på TV kun fremkaller forakt og det jeg vil kalle mobbing ??

Til Hallert : Noen av oss forstår at det er menneskelig å feile i en tilstand av solstikk og store problemer med åpne sår.
Andre blåser i slikt og forventer fullkommenhet av alle. !! 

Kommentar #30

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Til Hallert : Noen av oss forstår at det er menneskelig å feile i en tilstand av solstikk og store problemer med åpne sår.
Andre blåser i slikt og forventer fullkommenhet av alle. !!

Forventer de fullkommenhet hos seg selv? I så fall har de misforstått vha det vil si å være menneske.

Kommentar #31

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Og det kunne hun selvsagt sagt klart fra om. Likevel synes ikke jeg personlig hun opptrer usympatisk. Hun er tydeligvis fryktelig fortvilet og tenker ikke helt klart. Hennes verden, hennes selvbilde, hennes omdømme og hele hennes verden har fått et kraftig skudd for baugen, og hun reagerer fryktelig emosjonelt. Når hun får litt tid på seg til å komme til hektene, vil jeg tro at hun kan vurdere saken med en klarere tanke enn nå. Og da innser hun selvsagt at hun selv burde ha undersøkt kremen bedre. Men en ting er hva et menneske som er fortvilet og fryktelig lei seg kan si av uoverveide ord, en helt annen sak er når mennesker med fullt overlegg og med den hensikt å skade, hevder at denne saken beviser at både Johaug og hele det norske landskalget systematisk har dopet seg i alle år. Så du Johaugs første forklaring? Var din første tanke at hun var usympatisk? Jeg så bare et fryktelig fortvilet menneske som strevde med å ikke bryte helt sammen.

Hennes fortvilelse er sikkert reell, men jeg snakker om det som ledsager det emosjonelle uttrykket. Det er dette som er det usympatiske ved henne. Hun fraskriver seg, som sagt, alt ansvar. All skyld blir så gitt til et annet menneske. Dette er det skammelige ved det hele.

Pressekonferansens budskap var nøye gjennomtenkt og planlagt. En benytter seg også av kommunikasjonsrådgivere i slike sammenhenger. At legen ble tillagt skylden, var ikke en avgjørelse i affekt, der og da. 

Johaug har all grunn til å være lei seg, men ikke fordi hun er blitt forledet til å innta et forbudt stoff. I beste fall har hun vært likegyldig til hvilket preparat hun påførte egen munn. Slikt kan ha store konsekvenser, når en er en suksessrik og popluær idrettsutøver, som har profitert voldsomt på sine prestasjoner. Dette faktum var hun selvsagt fullstendig klar over på forhånd. 

I intervjuet med avisa Østlendingen understreker hun sine egne rutiner. "– Jeg tar aldri noe jeg får tilbudt eller kommer over uten å sjekke det først. Enten det er en salve eller en te, sier hun. – Jeg sjekker både én, to og tre ganger, sier hun."

Hvor ansvaret ligger, er hun også helt bevisst på: "Johaug er klar på at det er utøveren selv som har ansvaret." I tillegg påpeker hun at hun er ekstra påpasselig på grunn av sine hyppige munnsår. 

Med disse utsagnene ønsker hun å underbygge sitt eget omdømme, samt sin moralske høyverdighet - i løys av diverse dopingskandaler. Glem ikke at merkevaren Johaug har vært svært innbringende, og sikret henne sponsoravtaler verdt titalls millioner. I 2015 stod hun oppført med en personlig forumue på nesten 30 millioner kroner. Mye av dette står og faller på publikums gunst. 

To uker etter det overnevnte intervjuet, får vi en helomvendig. Da slår fasaden sprekker. Johaug har nå brått ikke NOE ansvar lenger. Det faktum at preparatets illegale innhold kan avsløres ved å google produktets navn og ordet "doping", en øvelse som tar knappe 30 sekunder, forhindrer ikke denne totale ansvarsfraskrivelsen. Nå vet vi også at utøverne har en app tilgjengelig, hvilket gjør dette enda enklere. At produktet også er påført et dopingmerke, gjør det hele bare fullstendig absurd.  Like fullt får altså legen skylden. 

De tårer og den emosjonalitet som vi alle beskuet på pressekonferansen, er nettopp det som lurer mange. Fortvilelse vekker empati. Vi reagerer selv emosjonelt, kjenner på hennes fortvililse. Stakkars jente. Denne reaksjonen forhindrer oss fra å tenke rasjonelt, hvilket er nødvendig om man skal avdekke etikken i situasjonen. Ryggmargsrefleks er ikke moralfilosofi. 

I et forsøk på å berge sin egen merkevare, fant Johaug sin syndebukk, og ofret han uten å mukke (eller hvem vet, kanskje det var derfor hun var fotvilet). Hun kunne i stedet bevart sin integritet ved å erkjenne slurv og eget ansvar. En beklagelse, og ikke anklagelse, hadde vært et moralsk riktig valg.

Johaug valgte heller kynisme og offerrolle. 

Kommentar #32

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jeg håper inderlig.

Publisert over 3 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
I et forsøk på å berge sin egen merkevare, fant Johaug sin syndebukk, og ofret han uten å mukke (eller hvem vet, kanskje det var derfor hun var fotvilet). Hun kunne i stedet bevart sin integritet ved å erkjenne slurv og eget ansvar. En beklagelse, og ikke anklagelse, hadde vært et moralsk riktig valg.

Johaug valgte heller kynisme og offerrolle.

At folk med holdninger lik den Kvangarsnes viser her ikke har en jobb eller annet som har med mennesker å gjøre....
Jeg kan overhode ikke begripe slik dømmesyke. 

Kommentar #33

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
At folk med holdninger lik den Kvangarsnes viser her ikke har en jobb eller annet som har med mennesker å gjøre....
Jeg kan overhode ikke begripe slik dømmesyke.

Så en er et umenneske hvis man mener noen har gjort noe galt, Holt? Da er man ugenet til å omgås andre mennesker, etter ditt syn? 

For en søppelkommentar. Aldeles lavmål. 

Kommentar #34

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei.

Publisert over 3 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Så en er et umenneske hvis man mener noen har gjort noe galt, Holt? Da er man ugenet til å omgås andre mennesker, etter ditt syn?

For en søppelkommentar. Aldeles lavmål.

Problemet er de holdningene som legger til grunn at Johaug spiller teater og gråter krokodilletårer for å legge skylda på legen.
Når Johaug helt ærlig sier at hun stolte 100 % på sin lege,KAN hun faktisk si at hun er uten skyld.

Hva skal disse skiløperne med lege hvis de på egen hånd kunne kjøpt og vurdert sine medisiner ?

I den situasjonen Johaug var i med overoppheting og tredjegrads forbrenning på leppene,var hun ikke kapabel til å tenke klart og overlot selvfølgelig til legen å sjekke om alt var i orden.

Hun var fortvilet og stolte på at legen ga henne det hun trengte.

Min reaksjon var kanskje med sterke ord,men det må være mulig å skjønne og sette seg inn i hvordan Johaugs tilstand var,og ha sympati med henne.

Hennes situasjon kan sammenlignes med en pasient som er prisgitt de legene som er på vakt ved en innleggelse,og som ikke er i stand til å sjekke hva legene rundt henne gir av medisiner.

En skiløper er ikke lege.

 

Kommentar #35

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Problemet er de holdningene som legger til grunn at Johaug spiller teater og gråter krokodilletårer for å legge skylda på legen. Når Johaug helt ærlig sier at hun stolte 100 % på sin lege,KAN hun faktisk si at hun er uten skyld. Hva skal disse skiløperne med lege hvis de på egen hånd kunne kjøpt og vurdert sine medisiner ? I den situasjonen Johaug var i med overoppheting og tredjegrads forbrenning på leppene,var hun ikke kapabel til å tenke klart og overlot selvfølgelig til legen å sjekke om alt var i orden. Hun var fortvilet og stolte på at legen ga henne det hun trengte. Min reaksjon var kanskje med sterke ord,men det må være mulig å skjønne og sette seg inn i hvordan Johaugs tilstand var,og ha sympati med henne. Hennes situasjon kan sammenlignes med en pasient som er prisgitt de legene som er på vakt ved en innleggelse,og som ikke er i stand til å sjekke hva legene rundt henne gir av medisiner. En skiløper er ikke lege.

Jeg har verken påstått at hun spiller teater, eller gråter krokodilletårer. Tvert i mot, jeg går ut i fra at hun er oppriktig lei seg. Vennligst forhold deg til det jeg skriver, og ikke det motsatte!

Problemet ditt er at Johaug selv er uenig med deg, som dokumentert av avisa Østlendingen. Den betimelige helomvendigen kommer åpenbart som et resultat av at hun selv har fått trøbbel. 

Det er ogsåo slik Johaug bærer risikoen hvis ulovlige stoffer blir oppdaget. Hun profiterer også på å være ren, og aktiv. Det er klart at  hun i prinsippet har det endelige ansvaret for hva som går inn i sin egen kropp. Leger kan ikke henge over henne i alle situasjoner. Leger kan ikke stoles på 100%. Å være påpasselig med hvilke stoffer en utsetter seg for, er en del av "stillingsinstruksen" hennes. Det er hennes kropp, hennes karriere, hennes liv. Hun er også et voksent selvstendig individ, og bør behandles deretter. 

Vi kan tenke oss at leger kan forlede, eller lure utøveren - samt situasjoner som er vanskelige å bedømme. Gitt omstendighetene i denne saken, så er det imidlertid umulig å se et formildende element - med hensyn til Johaugs eget ansvar. 

Det mange synes å glemme, er hvor ufattelig enkelt det er å finne ut at Trofodermin innholder et forbudt stoff. Det tar kun få sekunder å google seg frem til. Hun kunne også benyttet seg av den appen hun har på mobiltelefonen sin. Og ikke nok med det, selve forpakningen er påført et dopingvarsel. 

Som sagt, i beste fall har Johaug vært likegyldig til sitt personlige ansvar. I stedet for å innrømme en åpenbar feil, så velger hun å fornekte sin egen uttalte posisjon om sitt personlige ansvar. Som om det ikke var nok, overfører hun ansvaret til et annet menneske, som igjen får ødelagt sin egen karriere. 

Det er for meg åpenbart at Johaugs valg er dypt uetisk. Det er skammelig at folk som "har alt" oppfører seg på denne måten. 

Kommentar #36

Petter Olsen

55 innlegg  144 kommentarer

Rettsløse idrettsutøvere

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Skal vi automatisk tro at enhver utøver som gir en rimelig forklaring i realiteten lyver? Eller skal vi følge vår vanlige etikk for juridisk vurdering og si at enhver er uskyldig inntil noe annet er bevist?

Sverre Avnskog har etter mitt syn her et svært viktig poeng.

Norge og alle andre OL-deltakende land lot seg presse til å innføre regler som åpenbart setter kampen mot doping høyere enn utøvernes rettssikkerhet. Johaug-saken gir grunnlag for å sette alvorlige spørsmålstegn ved denne delen av regelverket.

“Objektivt ansvar” – ansvar uten skyld – kalles prinsippet som nå er i ferd med å ramme Therese Johaug med full tyngde. Ifølge jusinfo.no ble dette ansvaret først opprettet med tanke på farlige industrivirksomheter som hadde så stor skadeevne at det var urimelig at den som ble utsatt for skade, skulle bære risikoen. Det ble da også kalt “farlig bedrift-ansvaret”.

På midten av 2000-tallet ble dette prinsippet tatt inn det norske regelverket for idrettsutøvere. Bakgrunnen var at det internasjonale antidopingbyrået (Wada) hadde innført det i sine standardregler. Ifølge en artikkel i Aftenposten opprinnelig publisert 26. februar 2004, krever Den internasjonale olympiske komité at samtlige land som ønsker å delta i de olympiske leker, må innføre desse standardreglene.

– Det med det objektive ansvaret er noe dritt, noe som ble innført for å komme dopingen til livs, men som er helt forkastelig fra et juridisk synspunkt, erklærer advokat Gunnar Martin Kjenner overfor Aftenposten 14. oktober i år – i forbindelse med Johaug-saken.

Som tidligere rettsreporter må jeg si meg enig. Her snus altså prinsippene på hodet sammenlignet med det som er gjeldende i strafferetten. I en straffesak er det en selvfølge at det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden og følgelig må føre bevis – utover enhver rimelig tvil – for at den som er tiltalt, er skyldig. Hvis ikke påtalemyndigheten klarer det, blir  saken enten henlagt før den kommer til retten, eller den anklagede blir frifunnet.

Syklisten Anita Valen, skiløperen Ine Wigernæs og den avdøde spydkasteren Pål Arne Fagernes avla alle tre positiv dopingprøve – slik Therese Johaug har gjort – uten at dette førte til at de ble dømt for dopingmisbruk i Norge. Før de nye Wada-reglene ble innført, var altså ikke en positiv dopingprøve tilstrekkelig til domfellelse, går det fram av den nevnte Aftenposten-artikkelen fra 2004. Den ble skrevet av to tidligere toppidrettsutøvere, advokat Jeppe Normann, som førte saken for Pål Arne Fagernes i idrettens organer, og advokatfullmektig Lars Forberg, som var med i styret for Norsk idrettsjuridisk forening.

En idrettsutøver som har avlagt en positiv dopingprøve, må altså i dag selv bevise sin uskyld – uansett omstendigheter. Og selv om vedkommende skulle klare det, er ikke frikjennelse et alternativ, bare bortfall av straff eller straffenedsettelse. Det kan igjen føre til at utøveren mister sponsoravtaler og – uansett omstendigheter – for alltid vil ha dopingstempelet hengende over seg.

Det eneste eksempel som nevnes i Wada-reglene som kan gi bortfall av straff, er dersom utøveren kan bevise at han eller hun er utsatt for sabotasje av en konkurrent. Dersom utøverens trener eller andre i kretsen rundt, har gitt en uvitende utøver det forbudte stoffet, medfører det derimot ikke at straffen bortfaller. En utøver som uforskyldt har inntatt et forbudt stoff, slik tilfellet er dersom vi skal legge forklaringene fra Therese Johaug og hennes lege til grunn, vil ha store problemer med å bevise  sin uskyld og må også selv dekke advokatkostnader.

Ifølge Normann og Forberg ble Anita Valen og Ine Wigernæs frikjent av idrettens domsorganer fordi de ikke hadde utvist en tilstrekkelig grad av skyld. Pål Arne Fagernes ble frikjent fordi han åpenbart ikke hadde inntatt det forbudte stoffet i noen idrettslig sammenheng. En slik mulighet for konkret bevisvurdering har Norge og andre land nå altså latt gå fra seg.

“På tross av at det “bare” dreier seg om idrett, vil nok en dom mot en folkekjær idrettsstjerne som medfører at utøveren stemples som en “sviker”, forhindres fra å utøve sitt yrke og mister store inntekter, oppfattes som et grovt justismord dersom utøveren etter vår allmenne rettsoppfatning er uskyldig”, avslutter Normann og Forberg sin leseverdige artikkel.

Alle de som nå snakker om at det “må være slik” – altså et ansvar for idrettsutøvere som opprinnelig var tenkt for farlige bedrifter, må samtidig forklare hvorfor de mener mest mulig “effektive” virkemidler mot doping er viktigere enn enkeltmenneskers rettssikkerhet.

Kommentaren ble først publisert på Olsen-bloggen 

Kommentar #37

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Kvangarsnes.

Publisert over 3 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
De tårer og den emosjonalitet som vi alle beskuet på pressekonferansen, er nettopp det som lurer mange. Fortvilelse vekker empati. Vi reagerer selv emosjonelt, kjenner på hennes fortvililse. Stakkars jente. Denne reaksjonen forhindrer oss fra å tenke rasjonelt, hvilket er nødvendig om man skal avdekke etikken i situasjonen. Ryggmargsrefleks er ikke moralfilosofi.

I et forsøk på å berge sin egen merkevare, fant Johaug sin syndebukk, og ofret han uten å mukke (eller hvem vet, kanskje det var derfor hun var fotvilet). Hun kunne i stedet bevart sin integritet ved å erkjenne slurv og eget ansvar. En beklagelse, og ikke anklagelse, hadde vært et moralsk riktig valg.

Johaug valgte heller kynisme og offerrolle.

Her har du krokodilletårene dine.

Johaug prøvde altså LURE alle ved å gråte og vise fortvilelse på TV.

Her leker du dommer i en sak som ikke er ferdig behandlet.

Medfølelsen er fraværende. 

Kommentar #38

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Her har du krokodilletårene dine. Johaug prøvde altså LURE alle ved å gråte og vise fortvilelse på TV. Her leker du dommer i en sak som ikke er ferdig behandlet. Medfølelsen er fraværende.

Du misforstår komplett. 

Jeg snakker om våre reaksjoner som mennsker. At empatien i oss (som utløses av å se andre gråte) forkludrer vår evne til å bedømme etikken i saken. 

Det å kjenne på andres sorg og fortvilelse, leder ofte til medfølelse. Det jeg forsøker å poengtere, er at denne reaksjonen bør overskygges av det dypt uetiske Johaug foretar seg når hun legger all skyld på noen andre. Som jeg skriver: "ryggmargsrefleks (altså empati og medfølelse) er ikke moralfilosofi". Mange forstår ikke denne distinksjonen. 

Det er vi selv, og vår egen emosjonalitet som lurer oss. Ikke Johaug. 

At Johaugs uttrykte følelser er ekte, betviler jeg imidlertid ikke. 

For øvrig har jeg aldri sagt noe om det juridiske aspektet, kun det moralske. Om Johaug bør utestenges fra idretten er en problemstilling jeg ikke har særlig interesse av. Jeg ser aldri på langrenn. 

Kommentar #39

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Begrepsbruk fra en helt annen virkelighet

Publisert over 3 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Det er skammelig at folk som "har alt" oppfører seg på denne måten.

Kvangarsnes bruker en del begreper og uttrykk om Therese Johaug som tydelig viser at han lever i en fullstendig annen virkelighet enn f eks meg selv.

Her er noen eksempler:

"Det er dette som er det usympatiske ved henne. Hun fraskriver seg, som sagt, alt ansvar. All skyld blir så gitt til et annet menneske. Dette er det skammelige ved det hele."

"At produktet også er påført et dopingmerke, gjør det hele bare fullstendig absurd. Like fullt får altså legen skylden."

"De tårer og den emosjonalitet som vi alle beskuet på pressekonferansen, er nettopp det som lurer mange. Fortvilelse vekker empati. Vi reagerer selv emosjonelt, kjenner på hennes fortvililse. Stakkars jente. Denne reaksjonen forhindrer oss fra å tenke rasjonelt, hvilket er nødvendig om man skal avdekke etikken i situasjonen. Ryggmargsrefleks er ikke moralfilosofi."

"I et forsøk på å berge sin egen merkevare, fant Johaug sin syndebukk, og ofret han uten å mukke (eller hvem vet, kanskje det var derfor hun var fotvilet). Hun kunne i stedet bevart sin integritet ved å erkjenne slurv og eget ansvar. En beklagelse, og ikke anklagelse, hadde vært et moralsk riktig valg."

"Johaug valgte heller kynisme og offerrolle."

For det første: Kvangarsnes er flere ganger i sine innlegg veldig opptatt av at Johaug har tjent bra på sin idrett. Jeg spør ham direkte: Hva i all verden har det med denne saken å gjøre? Skal en person som har god inntekt vurderes annerledes enn en som ikke har tjent mye? Jeg kan ikke se på det store fokuset på pengeaspektet som noe annet enn en form for mistenkeliggjøring, der Kvangarsenes antyder at Johaug har opptrådt spesielt kynisk og utspekulert for å beskytte sine inntekter.

En i seg selv uhyre stygg antagelse, som kun er en høyst udokumentert spekulasjon. Norsk rettsvesen legger vekt på å behandle alle likt. Slik må det også være i skosporten. Vi må ikke dømme noen utøvere hardere eller annerledes enn andre fordi de har tjent mye penger. Men for Kvangarsnes er visst dette en årsak til å dømme Johaug ekstra hardt.

Kvangarsnes går videre ut fra at vi som har andre synspunkter enn ham ikke tenker rasjonelt. Vår medfølelse gjør at vi ikke ser moralaspaktene. Kvangarsnes er altså den eneste i denne saken som ser moralaspktene fordi han ikke føler noen empati for Johaug, og i hans øyne er hun usympatisk, skammelig, har ofret en syndeukk uten å mukke og har valgt kynismen for å beskytte sin merkevare og fortsette å tjene penger.

I MIN verden, er ordbruken til Kvangarsnes hensynsløs, kynisk, forhåndsfømmende og herterår. Slik oppfatter jeg hans måte å omtale Johaug på. Så, som man skjønner, hører Kvangarsnes og jeg til i to svært forskejlllige virkeligheter.

Slike ord som han anvender om Johaug, som altså mest sannsynlig har gjort en helt uoverlagt tabbe, egentlig en fillesak, og overhode ikke tjent noe som helst på leppekremen, ser vi vanligvis anvendt om kriminelle, overgripere og hensynsløse forbrytere.

Kvangarsnes synes altså at beskrivelser som vi andre synes passer best på dem som ved hjelp av kriminalitet og overlagt svindel tilraner seg penger eller andre fordeler, passer på en skiløper, som pga en ganske enkel feiltagelse har kommet i gapestokken i hele Europa og som mistenkeliggjøres for å ha bygget hele sin karriere på juks. Hun angripes med harde ordelag i svensk, finsk og polsk presse og mange ønsker henne utestengt i 4 år fordi hun var så uheldig å smøre leppene med feil stoff uten å innse det.

Hva har hun oppnådd? INGENTING annet enn fordømmelse, grove og stygge angrep, mistekeliggjøring og krav om harde straffer.

Jeg skulle tro hvordan Kvangarsnes ville reagert dersom et menneske han elsker dypt og inderlig spurte ham til råds en gang, og han kom til å gi et dårlig råd, som medførte at f eks hans kjæreste eller datter ble omtalt på forsidene av alle avisene i Norge og andre europeiske land som en svindler, en tyv og en kriminell og kravene om at hun måtte sparkes og andre harde fordømmelse lød unisont fra en hel verden. Kanskje hans sympati hadde fått ham til å innse at det var hans feil og at kjæresten hadde all grunn til å gi ham ansvar? Slik er det med tillit. Når en persons ENESTE jobb er å gi gode og kvalifiserte råd og han har lykkes med dette gjennom 30 år uten å feile, så er det kanskje ikke så helt utrolig at noen stoler på hans råd?

Johaug har ikke "funnet en synder". Det VAR faktisk hennes lege, som hun hadde stor tillit til som sa salven var helt ufarlig. Og er det bevist at Johaug fikk en pakke merket "Doping", som Kvangarsnes påstår? Det visste jeg ikke. Vi har fått vite få detaljer om akkurat dette. Vi vet at noen pakker som er kjøpt var merket "Doping", men den aktuelle pakningen i dette tilfellet er ikke funnet eller omtalt i mediene. Hvordan vet Kvangarsnes at den var merket "Doping"? En antagelse? En forhåndsdom uten bevis?

Kvangarsnes går ut fra som et faktum at hele pressekongressen var planlagt og at alt Johaug sa, var resultat av en bevisst og overlagt strategi for å beskytte sin formue.

En nedrig og spekulativ antagelse, vil jeg si. Han vet INTET om hva som foregikk i Johaugs hode og hva som var planlagt og hva som var et sponant utbrudd der og da.

De fleste av oss andre så en kvinne som var sønderknust pga en trist feiltagelse. Kvangarsnes så en kynisk, spekulativ, usympatisk kvinne som valgte seg ut et offer for å fortsette å tjene penger.

Jeg kan bare si igjen: Jeg lever i en HELT annen virkelighet enn Kvangarsnes. Jeg lever i en verden der vi har forståelse for at mennesker som opplever hele sin verden falle i grus pga en feiltagelse ikke nødvendigvis uttaler seg så balansert som de burde. Vi gir folk et visst slingrinnsmonn for feiltagelser. Og vi står ikke rede til å bruke ord om uskyldige mennesker som best passer på kyniske og overlagte kriminelle.

Mvh Sverre

Kommentar #40

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Vi kan også snu på det!

Publisert over 3 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg snakker om våre reaksjoner som mennsker. At empatien i oss (som utløses av å se andre gråte) forkludrer vår evne til å bedømme etikken i saken.

Og si at enkelte menneskers MANGEL på empati fullstendig forkludrer deres evne til å bedømme etikken i saken.

Therese Johaug har brukt EN SALVE på leppene! Tenk litt på det! Det eneste gale hun har gjort var å smøre en salve på noen sår på leppene sine! Og pga det er hun stemplet i massevis av aviser og av en hel del kommentatorer og skikolleger over hele Europa som en svindler, en kriminell og en jukser, som må straffes knallhardt og helst utestenges fra hele den verdenen hun har satses knallhardt på, og som er hele hennes liv i minst 4 år. FIRE ÅR for å smøre leppene med en salve?

Den som ikke ser det vanvittige i denne situasjonen, har mangelfulle evner til å innse hvor katastrofalt det vil oppfattes av nær sagt ethvert menneske som beskyldes for kriminalitet, juks og svindel og selv VET at de ikke bevisst har gjort seg skyldig i noe galt.

Det er nærmest absurd at et menneske pga en leppesalve utsettes for en heksejakt i medier i mange land og ropene gjaller fra mennesker som stempler henne som jukser og svindler og andre følger opp og kaller henne usympatisk, skammelig, kynisk, hensynsløs og det som verre er.

Det er virkelig en knallhard, nådeløs og hjererå ordbruk om et fortvilet menneske.

For mange av oss er det veldig vanskelig å forstå hva slags hensynsløshet som ligger bak enkelte mennesker uttalelser.

Mvh Sverre

Kommentar #41

Alf-Erik Hallert

2 innlegg  232 kommentarer

I min verden

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg må bare akseptere at Hallert og jeg lever i to forskjellige verdener.

Jeg så en kvinne som var dypt ulykkelig og sønderknust.

Hallert så en bortskjemt liten jentunge.

Ja, ja, så forskjellig er vår virkelighetsoppfatninger.

Jeg så en smart og vellykket forretningskvinne som var trist, forbannet og fortvilt, og som oppførte seg som en bortskjemt jentunge. 

Hverken Holt eller Avnskog ser ut til å kunne forstå at det går an å synes synd på voksne folk som har gjort noe slemt og dumt.

Kommentar #42

Alf-Erik Hallert

2 innlegg  232 kommentarer

Det er menneskelig å feile

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Til Hallert : Noen av oss forstår at det er menneskelig å feile i en tilstand av solstikk og store problemer med åpne sår.

Ja, det er menneskelig å feile. Det er også menneskelig i et fortvilt og svakt øyeblikk å legge skylden for egne feil på andre, men slikt er ikke voksent gjort etter en ukes betenkningstid. Johaug hadde ikke solstikk og store problemer med åpne sår på pressekonferansen, og det var hennes oppførsel på pressekonferansen som skuffet meg og gjorde meg forbannet.

Kommentar #43

Alf-Erik Hallert

2 innlegg  232 kommentarer

Ensidig fokus på mistenkte utøvere

Publisert over 3 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Alle de som nå snakker om at det "må være slik" – altså et ansvar for idrettsutøvere som opprinnelig var tenkt for farlige bedrifter, må samtidig forklare hvorfor de mener mest mulig "effektive" virkemidler mot doping er viktigere enn enkeltmenneskers rettssikkerhet.

Petter Olsen har dessverre misforstått hva saken mot Johaug handler om. Den handler ikke om at «effektive» virkemidler mot doping er viktigere enn enkeltmenneskers rettssikkerhet. Den handler om at reglene og virkemidlene mot doping er idrettens egne, og at disse skal sikre alle utøveres rettssikkerhet – både rene og dopede utøveres rettssikkerhet.

Disse reglene og virkemidlene er ikke dannet på grunnlag av allmenn rettsoppfatning, men på idrettslig rettsoppfatning. Den allmenne rettsoppfatning skiller seg på en rekke områder vesentlig fra den idrettslige. For eksempel godtar idrettsutøvere meldeplikt og kontroller, som folk ellers ikke ville ha funnet seg i, men tvert om ville mene er illegitim overvåkning og umyndiggjøring. 

Det er her snakk om dopingregler som hovedsakelig har to siktemål. De skal forebygge helseskader og dødsfall, og de skal ivareta rettssikkerheten til rene utøvere overfor juksemakere. Det er like viktig å hegne om rene utøveres rettssikkerhet, som rettssikkerheten til utøvere som er mistenkte for brudd på dopingreglene. Reglene skal sikre at både Johaugs rene konkurrenter og Johaug selv får som fortjent.

Så kan det selvsagt reises spørsmål ved om reglene nå er for strenge, og om dommene er for vilkårlige. Hvis man mener at dagens regler og rettspraksis går for mye på bekostning av mistenkte utøveres rettssikkerhet, så må man argumentere for nye regler og praksiser, som ivaretar både fair play og utøvernes helse. Tatt i betraktning at utøvere stadig jukser, så kan vi slett ikke uten videre si at fair play er tilstrekkelig sikret, ikke engang av dagens relativt strenge regime. Utfordringen, som går til Petter Olsen og andre (Avnskog, Holt) som er bekymret for rettssikkerheten, blir altså: Hvordan kan dopingreglementet utformes slik at rettssikkerheten til både rene og mistenkte utøvere ivaretas best mulig? Hvordan begrense helseskader, dødsfall og juks, som følge av doping, uten å ha strenge regler og praksis som gir relativt høy risiko for justismord og vilkårlige dommer?

Kommentar #44

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Medmenneskelighet,

Publisert over 3 år siden

Du gjør etter min formening en fabelaktig jobb for medmenneskeligheten i din kamp mot den kalde formalismen Avnskog. Stå på! Full support!

 

Kommentar #45

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
For det første: Kvangarsnes er flere ganger i sine innlegg veldig opptatt av at Johaug har tjent bra på sin idrett. Jeg spør ham direkte: Hva i all verden har det med denne saken å gjøre? Skal en person som har god inntekt vurderes annerledes enn en som ikke har tjent mye? Jeg kan ikke se på det store fokuset på pengeaspektet som noe annet enn en form for mistenkeliggjøring, der Kvangarsenes antyder at Johaug har opptrådt spesielt kynisk og utspekulert for å beskytte sine inntekter.

En i seg selv uhyre stygg antagelse, som kun er en høyst udokumentert spekulasjon. Norsk rettsvesen legger vekt på å behandle alle likt. Slik må det også være i skosporten. Vi må ikke dømme noen utøvere hardere eller annerledes enn andre fordi de har tjent mye penger. Men for Kvangarsnes er visst dette en årsak til å dømme Johaug ekstra hardt.

Kvangarsnes går videre ut fra at vi som har andre synspunkter enn ham ikke tenker rasjonelt. Vår medfølelse gjør at vi ikke ser moralaspaktene. Kvangarsnes er altså den eneste i denne saken som ser moralaspktene fordi han ikke føler noen empati for Johaug, og i hans øyne er hun usympatisk, skammelig, har ofret en syndeukk uten å mukke og har valgt kynismen for å beskytte sin merkevare og fortsette å tjene penger.

I MIN verden, er ordbruken til Kvangarsnes hensynsløs, kynisk, forhåndsfømmende og herterår. Slik oppfatter jeg hans måte å omtale Johaug på. Så, som man skjønner, hører Kvangarsnes og jeg til i to svært forskejlllige virkeligheter.

Slike ord som han anvender om Johaug, som altså mest sannsynlig har gjort en helt uoverlagt tabbe, egentlig en fillesak, og overhode ikke tjent noe som helst på leppekremen, ser vi vanligvis anvendt om kriminelle, overgripere og hensynsløse forbrytere.

Kvangarsnes synes altså at beskrivelser som vi andre synes passer best på dem som ved hjelp av kriminalitet og overlagt svindel tilraner seg penger eller andre fordeler, passer på en skiløper, som pga en ganske enkel feiltagelse har kommet i gapestokken i hele Europa og som mistenkeliggjøres for å ha bygget hele sin karriere på juks. Hun angripes med harde ordelag i svensk, finsk og polsk presse og mange ønsker henne utestengt i 4 år fordi hun var så uheldig å smøre leppene med feil stoff uten å innse det.

Hva har hun oppnådd? INGENTING annet enn fordømmelse, grove og stygge angrep, mistekeliggjøring og krav om harde straffer.

Jeg skulle tro hvordan Kvangarsnes ville reagert dersom et menneske han elsker dypt og inderlig spurte ham til råds en gang, og han kom til å gi et dårlig råd, som medførte at f eks hans kjæreste eller datter ble omtalt på forsidene av alle avisene i Norge og andre europeiske land som en svindler, en tyv og en kriminell og kravene om at hun måtte sparkes og andre harde fordømmelse lød unisont fra en hel verden. Kanskje hans sympati hadde fått ham til å innse at det var hans feil og at kjæresten hadde all grunn til å gi ham ansvar? Slik er det med tillit. Når en persons ENESTE jobb er å gi gode og kvalifiserte råd og han har lykkes med dette gjennom 30 år uten å feile, så er det kanskje ikke så helt utrolig at noen stoler på hans råd?

Johaug har ikke "funnet en synder". Det VAR faktisk hennes lege, som hun hadde stor tillit til som sa salven var helt ufarlig. Og er det bevist at Johaug fikk en pakke merket "Doping", som Kvangarsnes påstår? Det visste jeg ikke. Vi har fått vite få detaljer om akkurat dette. Vi vet at noen pakker som er kjøpt var merket "Doping", men den aktuelle pakningen i dette tilfellet er ikke funnet eller omtalt i mediene. Hvordan vet Kvangarsnes at den var merket "Doping"? En antagelse? En forhåndsdom uten bevis?

Kvangarsnes går ut fra som et faktum at hele pressekongressen var planlagt og at alt Johaug sa, var resultat av en bevisst og overlagt strategi for å beskytte sin formue.

En nedrig og spekulativ antagelse, vil jeg si. Han vet INTET om hva som foregikk i Johaugs hode og hva som var planlagt og hva som var et sponant utbrudd der og da.

De fleste av oss andre så en kvinne som var sønderknust pga en trist feiltagelse. Kvangarsnes så en kynisk, spekulativ, usympatisk kvinne som valgte seg ut et offer for å fortsette å tjene penger.

Jeg kan bare si igjen: Jeg lever i en HELT annen virkelighet enn Kvangarsnes. Jeg lever i en verden der vi har forståelse for at mennesker som opplever hele sin verden falle i grus pga en feiltagelse ikke nødvendigvis uttaler seg så balansert som de burde. Vi gir folk et visst slingrinnsmonn for feiltagelser. Og vi står ikke rede til å bruke ord om uskyldige mennesker som best passer på kyniske og overlagte kriminelle.

Konsekvensene av å bli fratatt retten til å utøve sitt yrke i en periode, er åpenbart ufattelig mye mindre alvorlige for Johaug, enn for et menneske som har ingenting å falle tilbake på. En kan derfor forvente større grad av desperasjon fra den som ikke har noe. Ja, jeg forventer at mennsker som "har alt", eller veldig mye, viser større og romslighet enn det Johaug gjorde, når hun la hele ansvaret på et annet menneske.

Jeg har heller aldri sagt noe om at Johaug bør bli dømt i saken, jeg har imidlertid sagt at hun opptrådde meget uetisk når hun fornektet sitt eget ansvar, underforstått at noen andre hadde ALT ansvar for hva hun fikk i seg. Dette var etter mine begrep en skandaløs avgjørelse, moralsk sett. Om hun bør tas for doping, eller suspanderes fra sporten, har jeg altså ingen sterk mening om. Magefølelsen min sier imidlertid at hun neppe har brukt salven for å få en prestasjonsfremmende effekt. Jeg vet uansett for lite om emnet. 

Når det gjelder ansvarsfraskrivelsen hennes, konstaterer jeg også det faktum at min empati og medfølelse, i seg selv, ikke er avgjørende for den etiske vurderingen. Mange lar seg åpenbart "rive helt med", og tror at deres spontane medfølelse er viktig å holde fast ved - eller har spesiell relevans. Noen tror at disse følelsene signaliserer at Johaug er et offer, og intet galt har forekommet. Ikke så rart, for ikke sjelden korresponderer slike emosjoner med etiske konklusjonen. Empatien er en viktig komponent i vår etiske intuisjon, men den kan også åpenbart forlede oss. En må derfor være kritisk til den. Noen ganger må vi evne å sette den helt til side. Dette kan i enkelte tilfeller være enkelt å se. F.eks. når en angrende voldtektsmann gråter (uten sammenligning for øvrig), blir ens fokus på empatien av mindre betydning, fordi handlingens uetiske karakter blir overskyggende. Etter mitt syn fortjener altså Johaug sterk kritikk for sin ansvarsfraskrivelse. Jeg mener at hun har gjort noe veldig galt på dette punkt. Medfølelse og empati for hennes situasjon blir følgelig mindre viktig. Det er dette jeg mener med en rasjonell tilnærming - den er ikke basert på, eller guidet av, følelser.

Jeg er kanskje enig med deg at dette er en fillesak. Altså med hensyn til dopinganklager. Dette får videre etterforskning vise. Problemet mitt er altså ansvarsfraskrivelsen, og hva den medfører. Her opptrår hun, nok en gang, dypt uetisk. At hun står i gapestokken for dopingaspektet, anser også jeg som unødvendig og til dels moralsk uakseptabelt opptreden fra ulike hold. Jeg innledet min første kommentar med å si meg enig i mye av det du peker på. Hvorfor nevner du dette egentlig? 

For øvrig tillegger du legen for mye ansvar. Johaug selv var uenig med deg her, altså inntil for kort tid siden. Dette faktum hopper du galant over. Både hun og legen burde vite, og utøveren har det endelige ansvaret - SPESIELT når det er uhyre enkelt å kontrollere innholdet. Hvis det var slik at legen skulle ha hele ansvaret, så var det heller ingen grunn til å ha en egen app for å sjekke slikt. 

Johaug burde, og kunne, enkelt avslørt innholdet selv. Det er hennes kropp og hennes karriere. Dårlige råd, hvis de var til stede, er irrelevante. Noe ansvar må uansett tillegges henne. Det er nådeløst å utelukkende skylde på noen andre.

Når en allerede har erkjent at en har dette ansvaret, så må en også forvente møte hard kritikk på dette punkt. Ryggløst, spør du meg. 

Kommentar #46

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Og si at enkelte menneskers MANGEL på empati fullstendig forkludrer deres evne til å bedømme etikken i saken. Therese Johaug har brukt EN SALVE på leppene! Tenk litt på det! Det eneste gale hun har gjort var å smøre en salve på noen sår på leppene sine! Og pga det er hun stemplet i massevis av aviser og av en hel del kommentatorer og skikolleger over hele Europa som en svindler, en kriminell og en jukser, som må straffes knallhardt og helst utestenges fra hele den verdenen hun har satses knallhardt på, og som er hele hennes liv i minst 4 år. FIRE ÅR for å smøre leppene med en salve? Den som ikke ser det vanvittige i denne situasjonen, har mangelfulle evner til å innse hvor katastrofalt det vil oppfattes av nær sagt ethvert menneske som beskyldes for kriminalitet, juks og svindel og selv VET at de ikke bevisst har gjort seg skyldig i noe galt. Det er nærmest absurd at et menneske pga en leppesalve utsettes for en heksejakt i medier i mange land og ropene gjaller fra mennesker som stempler henne som jukser og svindler og andre følger opp og kaller henne usympatisk, skammelig, kynisk, hensynsløs og det som verre er. Det er virkelig en knallhard, nådeløs og hjererå ordbruk om et fortvilet menneske. For mange av oss er det veldig vanskelig å forstå hva slags hensynsløshet som ligger bak enkelte mennesker uttalelser. Mvh Sverre

Du er forvirret, Avnskog. Jeg har ikke kritisert henne for å smøre en salve på leppene. 

Det er heller ingen katastrofe. Hun kan bli utestengt. Veldig kjipt for henne. Heldigvis for henne får hun også massive støtteerklæringer, hjerter på ringeklokka og facebookkampanjer fylt av kjærlighet. Folket elsker henne, massivt. 

Jeg kjenner folk som har blitt permitterte, uten at de selv hadde skyld i det. De var likevel ikke på jakt etter syndebukker. Legene deres har fremdeles jobb. Life goes on...

Kommentar #47

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

??

Publisert over 3 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg kjenner folk som har blitt permitterte, uten at de selv hadde skyld i det. De var likevel ikke på jakt etter syndebukker. Legene deres har fremdeles jobb. Life goes on...

Kvangarsnes har erklært at han aldri ser på langrenn,og dermed er totalt likegyldig til sportens rennome.

Å sammenligne med en permittering fra en jobb blir et skudd i tåka.Når folk permitteres kommer det av at grunnlaget for lønnsomhet er for dårlig...

AK ser helt bort fra rettferdighetsprinsippet i denne saken slik jeg ser det.

For å ta det enkelt fra begynnelsen : Johaug var i en fortvilet situasjon der bedømmelsesevnen var svekket på grunn av smerter og det de kalte solstikk.Har AK peiling på hvordan en slik tilstand er ??

Så spurte hun sin lege som hun STOLTE 100% på OM denne salven han kom med var OK....Han sa at den var grei og hun stolte på han.
Jeg er helt sikker på at hun var indisponert av sin tilstand som er nødt til å være et formildende element i saken.
Men her dømmes hun for å være "en bortskjemt" jenteunge og beregnende som om hun VISSTE at den salven inneholdt forbudte midler !!!

Hallert og Kvangarsnes er ikke i stand til å ha to tanker i hodet samtidig,og ser seg blind på sin egen holdning til offeret som er Johaug.
 

Kommentar #48

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Dobbelposting.

Kommentar #49

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei tenk det...

Publisert over 3 år siden
Alf-Erik Hallert. Gå til den siterte teksten.
Johaug hadde ikke solstikk og store problemer med åpne sår på pressekonferansen, og det var hennes oppførsel på pressekonferansen som skuffet meg og gjorde meg forbannet.

Hallert bør prøve å tenke over at hun på pressekonferansen FORKLARTE hvordan hennes tilstand var da hun tok salven.
For det var vel DA det fatale skjedde vel Hallert ??

Jeg fatter ikke at det kan være SÅ vanskelig å forstå enkel logikk ! 

Kommentar #50

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Du bygger på fasitvarene!

Publisert over 3 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
SPESIELT når det er uhyre enkelt å kontrollere innholdet.

Jeg skal ikke gå så mye inn på din argumentasjon for at du synes Johaug har opptrådt usympatisk, for jeg mener jeg har gjort tydelig rede for at vi befinner oss i to helt forskjellige opplevelsesverdener.

Jeg vil likevel påpeke et par ting: Du bygger på en eneste uttalelelse fra Johaug som falt idet saken sprakk i mediene og anser tydeligvis den som en gjennomtenkt, reflektert uttalelse fra Johaug. Jeg velger å se på uttalelsen som veldig spontan og preget av fortvilelse, og jeg er sikker på at Johaug vil uttale seg på en langt mer avbalansert måte når hun får tenkt seg om.

Jeg setter hennes opptreden på samme linje som en fotballspiller som uttaler seg litt ureflektert rett etter en kamp, mens følelsene fremdeles er opprørte. LITT takhøyde synes jeg vi må kunne gi våre medmennesker.

En annen ting jeg reagerer på, er at du tar for gitt at alt det vi vet i dag, det visste også Johaug. Vi har fått vite at en eske av samme medisin kjøpt en tid etterpå var merket med doping. Vi vet at dersom man gjør et søk på intenrett så tar det svært kort tid å finne ut at salven inneholdt et forbudt stoff.

Men visste Johaug det vi vet? Nei! Hun fikk noen esker av sin lege og spurte han om de var trygge. For å finne ut innholdet i en medisin, kan man gjerne ta et google-søk, men det er ikke en selvfølge at det er "uhyre enkelt" å kunne fastslå at en medisin inneholder stoffer som står på dopinglisten. Noen ganger må det en grundigere kontroll til. Kvangarsnes vet i dag at det ville vært uhyre enkelt i akkurat dette tilfellet, men han uttaller seg i etterpåklokskapens lys basert på viten Johaug ikke hadde.

Hvis jeg gir Kvangarsnes navnet på en medisin han ikke kjenner. Vil det være "uhyre enkelt" for ham å finne ut om den inneholder forbudte stoffer for en idrettsutøver? Det tviler jeg på.

Johaug tok det tydeligvis for gitt at salven var trygg og kanskje hadde hun hastverk med å komme i gang med behandlingen? Hun hadde først forsøkt EN salve som ikke virket etter to dagers bruk, og tok så den andre. Hun var neppe særlig årvåken i den situasjonen.

Jeg vil også si at jeg anser din sammenligning med å bli permittert fra arbeid som helt misvisende. Johaug utsettes for påstander om løgn, svindel og bedrag fra nærmest en hel idrettsverden. Hun henges ut i aviser over hele Europa. Noen vil kanskje kalle det en heksejakt. Hennes omdømme som utøver av sin idrett har fått seg en alvorlig knekk. Hun er åpenbart en ærekjær og stolt idrettskvinne som opplever det som dypt krenkende å bli oppfattet som en jukser og svindler.

Det er noe HELT annet enn å bli permittert fra sitt arbeid for en tid.

Hva forventer du deg egentlig av dine medmennesker? Skal det ikke være rom for fortvilelse og opprørte følelser? Skal vi alle dømmes knallhardt på grunnlag av en uttalelse gitt i en situasjon der vi var opprørte og fortvilede?

Mvh Sverre

Mest leste siste måned

Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
9 dager siden / 1779 visninger
Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
29 dager siden / 1690 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
29 dager siden / 1301 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
25 dager siden / 1176 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
19 dager siden / 829 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 756 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere