Jan Hårstad

1125

Avskaffelsen av Norge.

300 US-Marines i Værnes.

Publisert: 11. okt 2016

 

         De hadde ikke sittet så mange dager i regjeringen,Søreide og Brende,før jeg her på verdidebatt begynte å skrive at denne forsvarsminister og utenriksminister var en større katastrofe for Norge enn AP-regjeringen i 1938-1940;Koht-Nygaardsvold.

        Det var jo åpenbart at Søreide/Brende var USA-frelste globalister som lik pudler stilte seg til disposisjon for krigsprosjektet New World Order. Det viktigste poenget med NWO er at grenser og nasjonalstater skal avskaffes.Globalstaten med totalovervåkning.

       At så godt som hele Stortinget begeistres av dette fikk vi oppleve da det massivt stemte for overføring av finanstilsynet til Brüssel. AP såvel som Frp. Og dette på et tidspunkt mangt et klokt menneske mente at EU gikk i oppløsning,noe det også gjør. Den eneste desperate ideen Brussel har nå er å binde sammen prosjektet ved hjelp av en EU-Hær og massiv - ekstrem opprustning av overvåkning og politietatene.

       Det er da Adresseavisa som har redegjort for at 300 US-Marines er iferd med å utstasjoneres i Værnes. Alt som Søreide/Brende har gjort siden de fikk makt har lagt grunnen for at Norge ikke bare teoretisk, men også i praksis blir en framskutt amerikansk militærbase for krigen mot Russland. Enhver amerikansk general hisser nå til krig mot Russland i storkjeftige ordelag.

     Så jeg er igrunnen ikke så opptatt av Søreide/Brende som er som de er: Pentagons ivrigste lakeier for avskaffelse av Norge som selvstendig nasjonalstat. Fra første dag ved makten.

     Men folk vet ikke at også AP er for "global governance" og har alltid vært begeistret for den barbariske imperialismen som USA har stått for- i Vietnam helt til moderne kriger i Libya og Syria. Bombingen av Libya var under AP,full understøttelse til USAs leiesoldater i Syria,anerkjennelse av Syrian National Council,etc,etc Ufattelige summer tildelt Karzai-regimet i Afghanistan. Selv Bush d.y. var målløs over de norske pengesummene.

     Norsk våpenindustri er i forhold til folketallet en av de største i verden og fungerer i stort som underlevrandører for Lockheed Martin,Boeing og de andre gigantene i USA med deres vasallstater.

    Når begrepet Nato dukker opp i norsk presse,kan man få det inntrykket at det er en egal demokratisk organisasjon hvor små og store debatterer på Thorbjørn Egnervis om godheten i Kardemomme By. I virkeligheten forholder det seg omvendt: Nato er Pentagons Fremmedlegion. USA betaler rundt 70-75% av alt som har med Nato å gjøre og som motytelse forlanger de at medlemsstatene lydig støtter de amerikanske krigsprosjektene.

   Heri ligger nå Natos store aktuelle krise: Nato-stater som Frankrike,Tyskland,England har sine egne ambisjoner og teorier om hvordan Arabia,SentralAsia og Afrika skal ny- koloniseres og vrir seg under Pentagons pisk. Det at Putin skal til Paris 19 oktober irriterer USA noe forbannet fordi de ønsker seg Nato-aggresjoner mot Russland, mens Paris gjerne vil ha en avspenning.

  Etter at Kissinger hadde vært en sentral arkitekt for hvordan teppebombe Vietnam og IndoKina ble han i Universitetets Aula tildelt Nobels Fredspris av Aase Lionæs. Herfra går det en klar AP-linje til at dronekriger Obama også fikk Nobel Fredspris. Nå øver han intenst i atomkrig og har satt av 1 trillion dollar for å utvikle nye atomvåpen: B61-12 påbegynt i august 2016 og ferdig for masseproduksjon i 2020.Livermore Labs.

  Det spiller overhodet ingen rolle om det er Høire eller AP som styrer norsk utenrikspolitikk.Det er kun avskrivningsbyråer for USAs State Department.

  Det helt unike ved den norske situasjonen nå er at vi lever i et land hvor det ikke finnes noen politisk opposisjon. Etter andre verdenskrig hadde vi Norges Kommunistiske Parti inntil disse ble tilintetgjort av landsfader Gerhardsen på Kråkerøy,deretter hadde vi Orientering/SF og det snodige maoistiske AKP.

  Idag finnes det absolutt ingenting bortsett fra noen blogger. En filosof Vetlesen på kronikkplass i Klassekampen idag har som Don Quijote begynt å speide etter Jonas Gahr Støre. Det er nivået. Som om landets fullblodsglobalist ville løfte en finger for å redde Norge som suveren nasjonalstat. Vestkantglobalistene vil naturligvis også delta i den amerikanske krigen mot Russland selv om NordNorge vil bli lagt øde og Vardøradaren blåst på sjøen.

  Norge har aldri i moderne tid befunnet seg i en slik dyp krise som nå. Tenkende folk bør begynne å forberede seg på det som forestår. Siden ingen fra AP vil si det,gjør jeg det.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
300 US-Marines er iferd med å utstasjoneres i Værnes

En helt grei og brennaktuell fremstilling, Jan Hårstad. Takk skal du ha.

Men til det siterte: Skjer det (ifm. Værnes) en total omlegging av norsk basepolitikk? Vet du noe presist om hvordan en slik revolusjon formelt har kommet i stand? Har Stortinget over hodet drøftet saken? Er beslutningen "lurt igjennom" med bifall i den beryktede komiteen? Eller har bare Solbergregimet gitt blaffen i hele Stortinget og "gjort som Erna lyster"?

Kommentar #2

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Takk

Publisert over 3 år siden

Takk til Økland for interesse i de viktige sakene som Norge er innblandet i nå. Mitt inntrykk er at mange mennesker flykter fra storkonfliktene som vokser fram og gjemmer seg bort i tusen sysaker av småproblem.

  Nei, jeg vet ikke svaret på alle dine spørsmål da saken er uhyre fersk. Om noen dager vet vi mer og du kan jo selv grave og bidra til folkeopplysning.

  En ting er sikkert: 300 US-Marines hadde ikke fått forberedt kvarter/base rundt Værnes såfremt dette ikke var klarert fra Søreide/Brende.

Kommentar #3

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
klarert fra Søreide/Brende

Søreide/Brende "gjør som Erna vil". Ansvaret ligger i siste instans hos statsministeren.

Kommentar #4

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Det ser ikke særlig lyst ut

Publisert over 3 år siden

Gjenreisningen av landet etter Solbergregimets misgjerninger vil av rent valgtaktiske årsaker neppe starte før om ett år. Innen den tid kan vi påføres enda mer skade.

Carl I. Hagen iverer for regjeringsskifte nå, men ingen hører på den gamle parti-eieren. Fremskrittspartiet har vært «inne i regjeringsvarmen» og er nå i praksis bare en vulgær fløy og et appendiks innen Høyre.

Jens Christian Hauges og Håkon Lies svarte ånder svever over vannene i Arbeiderpartiet. Ap er like lite nasjonalt troverdig i sin utenriks- og forsvarspolitikk som selveste Høyre. Under globalist Støre sin ledelse er det derfor et stort spørsmål om partiet faktisk fortjener betegnelsen «sosialdemokratisk». Allikevel tyder realitetene på at gjenreisningen av Norge vil måtte ta til under en statsminister Støre.

Senterpartiet er tradisjonelt noenlunde troverdig i mange, nasjonale spørsmål, men skjemmes av tung tradisjon med NATO-tilbedelse.

Venstre fikk ny fasadefarge, skiftet fra grønt til lyseblått, og er blitt et haleheng til Høyre i sin økonomiske sjel. Partiet kan neppe kalles «sentrumsparti» lenger.

Kristelig Folkeparti er et freds- og verdiparti, men må alltid gå gjennom langdryge, interne prosesser med sine egne israels-fanatikere før partiet kan beslutte noe som helst i utenriks- og forsvarspolitikken. Krigen kan ha pågått lenge før Krf får samlet fløyene og tankene sine.

Miljøpartiet de Grønne er svorent pasifistisk men har liten troverdighet når det gjelder holdningene til NATO og EØS.

SV har klare programposter men har vist seg svakt under samarbeid med Ap.

Strengt tatt virker det som om bare Rødt er troverdig når det gjelder alliansepolitikken, men partiet er ikke på Stortinget.

Og EU-stridene har demonstrert at mange av stortingsrepresentantene våre har en stygg tendens til å drite i folkeviljen ifm. viktige, internasjonale saker.

Kommentar #5

Torhild Pettersen

1 innlegg  191 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Nei, jeg vet ikke svaret på alle dine spørsmål da saken er uhyre fersk. Om noen dager vet vi mer og du kan jo selv grave og bidra til folkeopplysning.

En ting er sikkert: 300 US-Marines hadde ikke fått forberedt kvarter/base rundt Værnes såfremt dette ikke var klarert fra Søreide/Brende.

Kanskje denne artikkelen kan være avklarende den sto på ABC nyheter igår , men den forsvant fort ut av fokus og ned på siden :

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/10/10/195247876/avis-amerikanske-soldater-stasjoneres-pa-vaernes

Mvh Torhild

Kommentar #6

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Operasjon tilvenning

Publisert over 3 år siden
Torhild Pettersen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje denne artikkelen kan være avklarende den sto på ABC nyheter igår , men den forsvant fort ut av fokus og ned på siden :

Etter det vi kan lese, skjer dette på et rent amerikansk initiativ. Saken er ikke behandlet i forsvarsdepartementet, og medlemmer av utenriks-og forsvarskomiteen på stortinget er ukjente med saken. I forsvaret derimot har saken vært kjent i lang tid.

Det kan vel knappest tolkes annerledes enn at dette skjer som en del av amerikansk opptrapping av militær tilstedeværelse i Russlands nærområder. I og med at det norske forsvaret har vært involvert i planleggingen, så er det vel ingen som kan tro at hverken storting eller regjering vil sette seg imot vår alliertes ønsker.

Jeg tror ikke at en 300 mann stor kampavdeling blir utplassert på Værnes med kun håndvåpen til rådighet. Hvilke våpen, og hvilken militær tyngde denne avdelingen skal utstyres med, kan bli interessant og følge med på. Det kan også være god grunn til å anta at det vi nå får se bare er fortroppene til det amerikanerne virkelig planlegger. Den som lever får se.

Vi vil gå hårde tider i møte

Kommentar #7

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Knut Ivar Heggem. Gå til den siterte teksten.
I og med at det norske forsvaret har vært involvert i planleggingen, så er det vel ingen som kan tro at hverken storting eller regjering vil sette seg imot vår alliertes ønsker.

Formelt betraktet - et slags "fredelig, politisk miliærkupp" i Norge altså?

Jeg forbauses ikke. Men hvis dette stemmer, så er landets basepolitikk med sin lange tradisjon plutselig avviklet bare sånn uten veidere...

Srortingets kontrollkomite burde da straks innkalle forsvarssjefen til høring.

Kommentar #8

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Formelt betraktet et slags "fredelig, politisk miliærkupp" i Norge altså?

Det var dine ord. Jeg ser ikke hensikten med å snakke om noe slags militærkupp i denne sammenheng.

Men ser du for deg at våre myndigheter er voksne nok til å ta en egen avgjørelse, uavhengig av hva vår sterkeste allierte ønsker? Spørsmålet inkluderer også Støre ( som du ser på som en redningsmann?). Det er ingen reelle forskjeller mellom Ap og H/Frp i hvordan de forholder seg til USA.

Jeg føler meg så fri at jeg kan synse litt på fritt grunnlag. For kort sagt: Historien viser at USA politisk ikke er i stand til å være det verdenspoliti de gjerne vil fremstå som å være. Samtidig vil både Norge og resten av Europa bli for svakt mot truslene fra øst, uten et NATO der USA deltar. Europa har mer enn nok med å håndtere sine interne stridigheter ser det ut til.

Så hva gjør vi? Skal vi fortsette å være en vasall til USA som Hårstad skriver, eller skal vi forsøke å føre en mer selvstendig linje? Vanskelig å svare på, synes jeg. Kanskje burde krigshisseren USA blitt gjort oppmerksom på at de også er avhengige av et godt fungerende Europa, istedet for at de ser på våre landområder som et brohode mot rivalene i øst.

Men med utsiktene til et Clinton/Trump styrt USA, så ser det ikke særlig lyst ut. Og her hjemme er vi visst i dag bare opptatt av legestreik/togstreik samt noen dårlig fungerende mobiltelefoner. Mulig du ser flere lyspunkter enn meg.

Kommentar #9

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Jeg forbauses ikke. Men hvis dette stemmer, så er landets basepolitikk med sin lange tradisjon plutselig avviklet bare sånn uten veidere...

Srortingets kontrollkomite burde da straks innkalle forsvarssjefen til høring.

Kanskje vil det bli som du skriver, en høring i kontrollkomiteen. Men ser du for deg at det vil bli noe annet enn et skuespill, noen små politiske markeringer? Så vil vel ferden gå videre. Få politikere i Norge tør å stå opp mot USA, og enda færre har vel et reelt alternativ å presentere.

Kommentar #10

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

@ Knut Ivar Heggem

Publisert over 3 år siden

Jeg er enig i det meste du skriver, og antakelig ser jeg enda mørkere på situasjonen enn du.

Kontrollkomiteen kan være en inngangsportal til plenumsbehandling i Stortinget, og i så fall kunne vi unngå st saken strander i den beryktede komiteen hvor de aller verste haukene sitter.

Total omlegging av basepolitikken er ingen liten sak. Den hører i hvert fall ikke hjemme på ett eller annet militært kontor.

Men til dine mer generelle betraktninger vil jeg bemerke at det eksisterer trolig over hodet ingen reell, militær trussel mot landet Norge fra øst. Den amerikanske og amerikanskinspirerte propagandaen har bare innbilt oss det. En annnen sak er at slike trusler kan komme til å oppstå som resultat av propagandaen.

Trolig overvåker russerne norske luft- og havområder, ikke fordi de innbiller seg at Norge er noe fiendtlig land, men fordi de er "scared shittless" av all den amerikanske militæraktiviteten i diverse land som ligger opp mot Russlands grenser.

Kommentar #11

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Truslene fra øst?

Publisert over 3 år siden

Heggem skriver realistiske saker,gudskjelov for det. Men Russland har etter 1991 overhodet ikke bedrevet noen krig som strider mot FNs folkerettslover, mens USA og deres Nato-allierte har gjort krig til permanent normaltilstand. Med oppunder et par millioner døde hvis babyer vi aldri fikk se i propaganda-tv. Men nå fra Aleppo Media Center finansiert av Frankrike,USA og EU. Den daglige orwellske infowar for krig på alle våre tv-kanaler.

   Jeg er ikke ute etter utopisk protestpolitikk,men det er fullt mulig for norsk utenrikspolitikk å avvise ekstreme omlegginger av det norske forsvaret uten å bryte med Nato. Det er ikke slik at det hersker noen massiv tilslutning i det politiske Europa for USAs militære framrykning langs den russiske grensa.Alle opposisjonelle partier bekjemper "Russlandfobien" og også flere stater,såsom Italia,Ungarn etc

   Men som jeg har påpekt gjennom mange år: den nåværende regjeringen har stått på hodet for å lystre Pentagon i ett og alt,kanskje nr.1 i Europa i så henseende?

  Hvis det hersker noen trusler fra Øst, så har Norges regjering kjempet for å frambringe dem på oppdrag av USA.

  Og dette etter at Norge har brukt milliarder av kroner på å bygge vennskapelige relasjoner med Russland. Alt fullstendig bortkastet av Solberg-regjeringen.

Kommentar #12

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Alt fullstendig bortkastet av Solberg-regjeringen

Solbergregimet må vel være noe av det mest ødeleggende som har rammet Norge i etterkrigstid. Og de to støttekontaktpartiene får ta sin del av "æren".

Kommentar #13

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Jan, i tillegg til det du skriver...

Publisert over 3 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Men folk vet ikke at også AP er for

Jan, i tillegg til det du skriver, så pågår cyberwar og alt dette innebærer samtidig også med avskaffelsen av Norge om dette ikke nevnes her, men er samtidig en åpenbar del av forsvars bildet:

"En sekvens av filmen Snowden forteller om da Edward Snowden jobbet for USAs sikkerhetsbyrå NSA i Japan. Japanske myndigheter ville ikke avlytte egne borgere fordi det stred mot deres etikk. Men ifølge filmen gjorde USA det likevel. Sikkerhetsbyrået trengte ifølge Snowden også inn i japansk datainfrastruktur og la igjen ondsinnet programvare som USA kunne slå på senere og sette for eksempel vannkraftanlegg ut av funksjon hvis Japan en dag ikke var deres allierte.

– Det foregår så mye mer, men vi vet ikke hva, og det er det som er så skremmende med alt dette, sa filmregissør Oliver Stone til NRK-programmet Torp da han nylig var på norgesbesøk for å presentere filmen Snowden.

Stone understreket at både han og Snowden er for at myndig-hetene kan drive målrettet overvåkning når det er mistanke om terror. Men Stone mener at det Snowden har avslørt, er at terrorbekjempelse bare er en liten del av etterretningen og krigføringen som skjer elektronisk.

– Kvantedatamaskinen som NSA har, kan knekke hva som helst, sies det. I dette våpenkappløpet er det viktigste nå å knekke fiendens koder, sa Stone til NRK.

Han mener at det for USAs del ikke dreier seg om å beskytte egne borgere, men å bruke opplysninger og tilgang til motstanderes datasystemer til å skaffe seg sosial og økonomisk kontroll over verden."

http://www.vl.no/nyhet/dypt-bekymret-for-datakrig-1.789220

Amerikanere er jo utvandrede europeere på både godt og vondt. Cyberwar er et lite fokusert tema som omfatter mye også i dagliglivet for folk flest under dekket av kommersiell betydning eller bekjempelse av terrorisme eller kriminalitet forøvrig:

Slik spioneres vi på

"Ser du deg en gang i blant over skulderen? Føler du noen ganger at det er noen som overvåker deg og følger med? Du har antakeligvis helt rett. Mange av redskapene som skal gjøre livet vårt enklere kan faktisk brukes til å overvåke våre daglige aktiviteter."

http://www.msn.com/nb-no/nyheter/teknologiogvitenskap/slik-blir-du-spionert-p%c3%a5/ss-BBkfbh5

I tillegg ikke en unormal reaksjon ut fra et krigshissende vesten, der diplomati er fjernet fra agendaen uansett når det gjelder AP eller nåværende mindretalls regjering. Stortinget og parlamentarismen taler:

Estland hevder russiske raketter er utplassert i Kaliningrad

"Russiske militærkilder har tidligere uttalt til nyhetsbyrået Interfax at det er aktuelt å utplassere Iskander-raketter i Kaliningrad, angivelig som et svar på at USA har oppgradert sitt atomarsenal i Europa." (©NTB) (©NTB)

http://www.msn.com/nb-no/nyheter/verden/estland-hevder-russiske-raketter-er-utplassert-i-kaliningrad/ar-BBx8Jkk?li=BBr5A5g&ocid=mailsignout

Kommentar #14

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke ute etter utopisk protestpolitikk,men det er fullt mulig for norsk utenrikspolitikk å avvise ekstreme omlegginger av det norske forsvaret uten å bryte med Nato. Det er ikke slik at det hersker noen massiv tilslutning i det politiske Europa for USAs militære framrykning langs den russiske grensa.Alle opposisjonelle partier bekjemper "Russlandfobien" og også flere stater,såsom Italia,Ungarn etc

Jo, krigshisserne i USA må ta mye av ansvaret hvis/når Russland skulle bli en trussel mot vårt land. Å gjøre Norge til en basestasjon for amerikanske styrker vil utvilsomt bære ved til bålet. En slik handling bør ikke bare diskuteres i stortinget, som Sp sier. Det bør være dynamitt.

Når jeg snakket om trusselen fra øst, så mente jeg ikke først og fremst Russland. Med Tyrkias vandring fra sekulær stat til et konservativt islamsk styre, så vil veien være åpen til hele Europa for tusener av jihadister. Der ligger trusselen. Når vil vi oppleve at Tyrkia igjen ser seg mål på å gjenopprette det ottomanske riket? Og hvordan vil Russland stille seg til at islam får sterkere fotfeste i Europa? Ikke minst, hvordan vil USA se på det? En Hillary som foretrekker å "ha kontroll" på et jihadistisk midtøsten, eller en Donald som "give a shit" i alt uten USA og vil være kompis med Putin?

Hvis NATO ikke klarer å holde sammen, og her kan vi ikke lenger regne med Tyrkia realistisk sett, så tror jeg ragnarok er neste.,

Amerikanerne skal snart velge mellom idioti og korrupsjon. Og den sandkassepresidenten skal være øverste leder for verdens største militærmakt. Inklusive de 300 på Værnes.

Kommentar #15

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Knut Ivar Heggem. Gå til den siterte teksten.
Hvis NATO ikke klarer å holde sammen, og her kan vi ikke lenger regne med Tyrkia realistisk sett, så tror jeg ragnarok er neste.,

Så lenge NATO holder sammen, rykker ragnarok stadig nærmere.

Kommentar #16

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Så lenge NATO holder sammen, rykker ragnarok stadig nærmere.

Vet ikke helt hvordan jeg skal forstå denne kommentaren, her er flere muligheter. Jeg valgte å le litt. Kan du kanskje utdype litt? :)

Kommentar #17

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Ottoman-revansjen i Europa.

Publisert over 3 år siden

         Meningen,Heggem,er jo at Tyrkia skal ha visumfri adgang til EU i løpet av 2017. Og dette er ment å være innledningen til et fullt medlemskap i tidens fylde.

        Hvorfor dette er så ubegripelig i norsk presse er at ingen vil snakke om Middelhavsunionen,se wikipedia. Alle de arabisk-islamske statene på sørsida av Middelhavet har nå status av kandidatmedlemmer til både EU og Nato. Den islamistiske superstat Qatar er allerede Nato-medlem,Kuwait på vent - begge stater storsponsorer av islamistene i Syriakrigen under USAs velsignelse.

       Ett av de viktigste militære prosjektene til stormakt Tyskland er byggingen av en tyskdrevet flybase nær Incirlik i Tyrkia.Merkel er på rundreise til Afrika med store sjekker til Mali,Niger,Etiopia,bygger baser og utvikler militæret.

       Forklaringen på tyrkifiseringen av Tyskland - som driver borgerne til å stemme AfD - er at Weltmacht Deutschland ser på Erdogans Neoottoman stormaktspolitikk som sin sentrale alliansepartner.De tyske globalistene har derfor ikke noe imot at Tyskland utvikler seg til et turko-Tyskland. Det er et fundament i deres geopolitiske tenkning.Sjekk Wilhelm IIs tale i Damaskus.

     Muhammed sa: al-harb khuda, vilket oversatt til norsk betyr: krig er bedrag. Dobbeltspill er aksen i islamsk type politisk tenkning. Tyrkia,SaudiArabia og Pakistan er kunstnere i dette.

    Tyrkia vil gjøre alt de kan for at sine venner i Islamsk Stat og Qaida/Nusra skal komme inn i Europa for destabilisering og kaos. Samtidig pusser de på fasadene av vestlig "demokrati" for å gjøre seg stuerene i Brussel.

   På tv ikveld ble det snakket om narkobanden på Holmlia som utvikler relasjoner med albansk mafia i Sverige. Albansk Mafia får sin narkotika mye gjennom de fascistiske Grå Ulver i Tyrkia. De Grå Ulvene er allerede en stormakt innen europeisk kriminalitet. Ingen vil forstå at narkotikakriminalitet og islamsk Jihadterrorisme er en og samme bevegelse.Selv om europeiske forskningsinstitutt viser til at to av tre terrorister har kriminell bakgrunn.

  Når det skal oppsummeres hvorfor det gikk så på trynet for Norge,vil de overlevende etterkommerne våre si: PK-diktaturet nektet oss å beskjeftige oss med harde fakta.

Takk til Mona E. også.

Kommentar #18

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Knut Ivar Heggem. Gå til den siterte teksten.
Vet ikke helt hvordan jeg skal forstå denne kommentaren, her er flere muligheter. Jeg valgte å le litt. Kan du kanskje utdype litt? :)

Egentlig synes jeg du bør fortsette å le, men skitt la gå:

Før jernteppet revnet, var aggresjons- og omringingsstrategien basert på et tre-front-konsept. Det mest massive arsenalet i midten, i Vest-Tyskland, og Norge og Tyrkia som ytterflanker.

Men dumme, lille Norge ville ikke ha verken atomvåpen eller baser på norsk jord. Man fikk i stand en mellomløsning med forhåndslagring av våpen i Trøndelag og ubåter med kjernefysiske raketter i Barentshavet og Sognefjorden.

Men så fant de forbaskede norskingene også ut at det var en fremmed ubåt i Sognefjorden. Selvsagt ble det "ad kanaler" ordnet opp uten dypvannsbomber.

Plutselig slo Gorbatsjov sprekker i muren, og så revnet den under beina på Honecker. Gorbatsjovs avspenningspolitikk åpnet muligheter for videre fremrykking. Land etter land i Øst-Europa ble innlemmet i de to siamesiske-tvilling-organene for hhv. økonomisk og militær maktovertakelse, EU og NATO.

Da turen til slutt kom til Ukraina, ble tiltaket litt mer tungvint. Her måtte man gå veien om statskupp (Maidan) og nazi-kadre. På toppen av det hele satte de fordømte russerne foten ned. De ville ikke bli strippet for Svartehavsbasen sin i Sevastopol.

Men det midtre frontavsnittet er i alle fall forflyttet helt inn på Russlands dørstokk, med det riktig tunge skytset i Tsjekkia/Polen og fremskutte styrker i Baltikum. Fredspolitikk? Jomen sa jeg smør!

Litt lenger syd og øst har Pentagon valgt en annen strategi enn direkte fremrykking. Regimeskifter er ufeilbarlig taktikk. Taliban, Saddam, Ghadaffi...Da turen kom til Assad, satte igjen russerne foten ned. De ville ikke bli strippet for Middelhavsbasen sin i Tartus heller.

"Fredspolitikken" skyr ingen midler. Hvor Blacwater er upassnde, benytter man jihadister. Pytt pytt med sånne bagateller som at man foranstalter IS, flyktningekrise og fokemord i Aleppo og den slags småting...

Men hva skal man foreta seg videre? Det må da være flere måter å aktivisere frontene på?... Look to Norway! Vi kan plante en Stoltenberg-idiot i generalsekretærstolen, så mykner de gjenstridige norskingene nok litt opp. Kanskje kan vi da posisjonere oss til å starte det store spetakkelet på nordflanken?

Som sagt... En fremskutt base i Værnes begynner å få orden på tingene...

Kommentar #19

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Egentlig synes jeg du bør fortsette å le, men skitt la gå:

For ordens skyld, jeg lo ikke av deg, men av sammenhengen kommentaren din kom i. Både slagferdig og litt ironisk kanskje.

Takk for utfyllende kommentar.

Jeg er mye enig i dine innvendinger mot politikken, og ikke minst motivasjonen for alt det fryktelige som er gjort. Samtidig driver heller ikke Putin noe søndagsskole. Hans bomber over Aleppo er like ille som de øvelsene NATO/USA har bedrevet. Jeg ser forøvrig ikke poenget i å finne ut hvem som er verst. Av og til lurer jeg på om mennesker i det hele tatt tåler å ha makt.

Jeg har ikke noe reelt håp om at de gode løsninger kommer, men jeg savner et Vesten (inkl. USA) som kan være et forbilde for resten av verden. Vise at demokrati er det beste, å vise at uenigheter må løses gjennom debatt og valg. Istedet har vi fått et europeiske ledere som forteller folk hva som er deres eget beste, og amerikanske ledere som med suksess kunne ha deltatt i paradise hotel. The land of the brave and the home of the free har blitt en karikatur på seg selv. Og norske politikere kjøper seg plass i internasjonale organisasjoner ved å betale av våre skattepenger til Clinton Foundation. Alt for mye av våre bistandspenger går rett inn på kontoer til korrupte embetsmenn i de landene som trenger hjelp. Millioner av kroner blir igjen her i landet, på kontoer til grådige konsulenter. Nei det ser ikke lyst ut.

Men oppløsning av NATO? Har du tenkt over alternativet? Selv en ren nordisk forsvarsallianse ville være for svak for vår del. Men NATO burde ha begrenset seg til nettopp å være en forsvarsallianse, istedet for å være en spydspiss i angrepskriger.

Kommentar #20

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Knut Ivar Heggem. Gå til den siterte teksten.
Selv en ren nordisk forsvarsallianse ville være for svak for vår del.

Slett ikke.

Tenker man forsvar, i tradisjonell forstand av ordet, så utgjør det tilstrekkelig avskrekking at et angrep vil medføre større økonimiske kostnader enn hva som ansees akseptabelt for angriperen. Poenget er makt, og penger er makt, altså er poenget penger, når alt kommer til alt.

Etter  den nye NATO-definisjonen er et forsvar en angrepsstyrke. Slikt noe krever mye, mye større budsjetter enn et forsvar i henhold til "gammel" definisjon av ordet.

Det har vært foreslått før, men for det første er flate og vidåpne Danmark rett og slett umulig å forsvare, og dernest fant svenskene ut at Norge med sin geografiske beskaffenhet ville bli for stor oppgave hvis Sverige skulle bære hovedtyngden av den finansielle byrden. Dette var før vi ble olje-rike, og den gangen sa vi at svenskene var dobbelt så mange, fire ganger så rike, og åtte ganger så talentfulle som oss (i sammenheng med film og Ingemar Bergman).

Gløm Danmark. Danskene sitter for dypt og fast i NATO-klisteret. Det er ikke bare på Guantanamo og i Bagrham yankeene har konsentrasjonsleire. De har det mange steder i all hemmelighet. Bl.a. har de bygget om en dansk rideskole til formålet.

Ting har forandret seg: Vi har pengene og svenskene har teknologien. Det er en god match.

Kommentar #21

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

@ Knut Ivar Heggem # 19

Publisert over 3 år siden

«Samtidig driver heller ikke Putin noe søndagsskole. Hans bomber over Aleppo er like ille som de øvelsene NATO/USA har bedrevet. Jeg ser forøvrig ikke poenget i å finne ut hvem som er verst.»

Enig. Det er ikke noe poeng. I krig er alle verst. Det er jo nettopp å være verst som er selve krigshandlingens målsetting på den taktiske arenaen.

Men se gjerne hendelsene ut fra en historieskrivers perspektiv (i stedet for perspektivet til en general):

Sannheten er krigens første offer. Vi fores uavlatelig med (ensidig, amerikansk) propaganda, noe Jan Hårstad dyktig og fortjenestefullt påpeker gang på gang. Narrativet er at Asad slo brutalt ned på den arabiske våren, og så måtte «de gode kreftene» gripe inn og få fjernet Assad.

Det er bløff. Allerede ca. fem år før «vårblomstringen i araberland» hadde Pentagon planene klare for å regimeskifte Assad. «Våren» ble den propagandistiske anledningen, alibiet.

Historisk perspektiv avtegner et glassklart bilde av regimeskifte-doktrinen. Taliban, Saddam, Ghaddaffi, Assad…. Og mange flere som vi vanligvis ikke hører om, eller som man må slå opp i glemmeboken for å mines (ref. for eksempel en meget lang, og stadig pågående, historie på hele det sør- og latinamerikanske kontinentet).

Snus for seg, og bart for seg: I juridisk og folkerettslig perspektiv er og blir Assad Syrias legitime leder, og Syria er en suveren FN-stat. Geriljakrigen som føres av USA m/vasaller er folkerettsstridig. En regjering i en suveren stat (Syria) har rett til å be om hjelp (Russland) når staten er under angrep.

Ja, disse sammenhengen gir USA ansvaret i siste rekke for ISIL, Nusra, flyktningekrisen og ødeleggelsen av Syria.

«Vi som elsket Amerika», for å si det med Bjørneboe, smertes over å innrømme slikt for oss selv. For oss som er «fossiler» og snart skal forlate det dennesidige, foreligger mer erfaringsmessig ballast enn for dere som er yngre og ikke personlig har gjennomlevd vietnamkrigens erkjennelsesmessige bombenedslag i vår bevissthet. Jeg beklager forholdet, men jeg tror at dere har ennå i vente å gjennomleve smertefulle konklusjoner basert på opplevelse av regulær skuffelse.

«…jeg savner et Vesten (inkl. USA) som kan være et forbilde for resten av verden. Vise at demokrati er det beste, å vise at uenigheter må løses gjennom debatt og valg»

Ja, hvem savner ikke det? Men vær oppmerksom på følgende: Omtrent helt siden opprettelsen av FN har det foreligget en konkurransesituasjon mellom USA og FN om hegemoniet på verdensarenaen. Supermaktsambisjoner forkvakler.

«Siste», historiske hendelse: USA/NATO kuppet sikkerhetsrådets resolusjon om å beskytte sivilbefolkningen og utvidet/omdefinerte mandatet til å bli bombing av Libya og drap på Ghaddaffi. Tendensen til selvtekt avspeiler hvordan drømmen om suveren verdensmakt gjør at lovlydigheten må vike for begjæret.

Ønskedrømmen om USA/Vesten som «verdenspoliti» er gammel, men dødfødt. Ingen har bruk for en politistyrke som driter i rett og domstol.

I 1945 var vi så lettet over at galskapen tok slutt at vi var aldeles ukritiske til hendelsene under selve avslutningsfasen. Ildorkanene i Hamburg, Dresden og Hiroshima var regulær terrorbombing mot sivile i land som strategisk allerede hadde lidd nederlag. Unødvendige og grusomme hevnakter.

Ingen har bruk for en politistyrke som gir blaffen i å etterleve etiske kodekser.

Så vidt under overflaten: Amerikanere flest er verken dumme eller grusomme av natur. Still ikke spørsmål ved Guds skaperverk. De er 1. forkvaklet av en syk kultur (som dessverre også brer seg som ild i tørt gress her hjemme), og 2. hensatt i økonomisk og demokratisk hjelpeløshet («The best president money can buy» og «one dollar – one vote).

Amerikanere flest vil bare verne hjem, familie og helsesituasjon samt oppleve trygghet, Det er helt legitime ønsker. Men noen prioriterer annerledes. De er annerledes stillet og lever først og fremst for verdien av aksjepostene sine. De «multinasjonale» selskapene styrer USA. De har kjøpt opp president og nasjonalforsamling og plantet en hær av overbetalte lobbyister for å ivareta «driften i det daglige». Det er dem som vil ha verdenshegemoni. Makt og penger er langt på vei synonyme begreper.

Jeg tror også at Solbergregimet er korrupt (i en teoretisk, ikke materiell-juridisk, definisjon av begrepet). Erna sørger for at mangemilliardbeløp kanaliseres ned i lommene til rikingene som yter pengebidrag til partiet Høyre. «Amerikanske tilstander»? Vil vi egentlig ha det sånn?

Kommentar #22

Arnt Folgerø

12 innlegg  247 kommentarer

USA og FN

Publisert over 3 år siden

 Ben Økland: "Omtrent helt siden opprettelsen av FN har det foreligget en konkurransesituasjon mellom USA og FN om hegemoniet på verdensarenaen. Supermaktsambisjoner forkvakler."

FN ble initiert og "grunnlagt" av USA, og USA har i det store og det hele styrt organisasjonen siden (selvsagt med motstand, i den kalde krigen fra USSR). Denne styringen har vært så sterk at man kan si at FN er USAs redskap i "demokratiseringen" og globaliseringen av verden. Og FN er en svær maktfaktor i det som kan kalle den vestlige, ideologiske imperialismen ("demokratiseringen" av verden). Men organisasjonen, slik den er i dag, er også en agent for andre interesser med USA svevende som en økonomisk og ideologisk overkikador for organisasjonen (USA er FNs suverent største økonomiske bidragsyter). Eksempel på andre interesser er islam, representert av de islamske statene som ofte opptrer som en blokk i organisasjonen. Ved siden av den innflytelsen fra vestlig (moderne) livsstil gjennom kapitalismens økonomiske herredømme, er FN i dag kanskje den viktigste ideologiske påvrkningskanalen for den globale kapitalens prosjekt om å gjøre kloden til "en verden".

Kommentar #23

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

@ Arnt Folgerø # 22

Publisert over 3 år siden

Jeg kjenner ikke de historiske detaljene ifm. opprettelsen av FN og avviklingen av Folkeforbundet. Men det var garantert flere stater som deltok, ikke bare USA.

Ellers er det kjent at FN sin største bidragsyter har en tendens til å ikke betale (hele), eller forhale betalingen av, sine avtalte forpliktelser ovenfor FN-organer, når vedkommende FN-organ ikke "spiller etter USA sin pipe". Sulteforing et et økonomisk kampmiddel. Det foregår en stridighet om hvem som i siste innstans skal bestemme og med hvilke midler. Demokratiske midler (FN) eller økonomiske midler (USA).

"...er FN i dag kanskje den viktigste ideologiske påvrkningskanalen for den globale kapitalens prosjekt om å gjøre kloden til "en verden".

Det kan være verdt å merke seg at "globalisering" og "demokratisering" er ikke det samme. Globalisering kan i enkelte tilfeller foranstalte prosesser som medfører demokratisering. Men det beror på "luck", ikke lovmessighet.

Hovedinnvendingen er at globalisering skjer i markedsliberalismens regi og for markedsliberalismens formål. Det innebærer, og det vet vi godt, "neo-con"s frislipp av disse metafysiske, såkalte "markedskreftene".

Effekten kjenner vi inderlig vel. Konsentrasjon av kapitalmakt på få hender. "Hender" som streber etter politisk innflytelse (for i egeninteresse å oppnå enda mer økonomisk makt). Og så kjøper man seg politisk innflytelse. Man har pengemakt til slikt og sjenerer seg ikke for å benytte den. Dette er uvegerlig utvikling henimot økonomisk oligarki.

Oligarki er per definisjon ikke forenlig med demokrati. Globalisering er tuftet på ideologi som ikke fremmer folkestyre, men svekker det.

Kommentar #24

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
En regjering i en suveren stat (Syria) har rett til å be om hjelp (Russland) når staten er under angrep.

I likhet med deg husker jeg da vi protesterte mot "hjelpen" Sør-Vietnam mottok da staten var under angrep, men vi er kanskje blitt eldre og klokere? :-)

Kommentar #25

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
I likhet med deg husker jeg da vi protesterte mot

Ja det var "hjelp" så det monnet! Mener det var i løpet av en relativt avgrenset periode omkring 1970/71 at Nixon "velsignet" Indo-Kina med luftbårent sprengstoff tilsvarende samlet mengde gjennom hele annen verdenskrig (men jeg er usikker nå på datering av "perioden").

Napalm var også effektivt. Stedvis ble røttene på jungelens mangrovetrær forkullet ned til en dybde av fjorten meter.

Og så "Orange B", da! Langtidsvirkende (og kreftfremkallende) planteverngift. Man teppebombet med giftgassen, så "gerilja-gulingene" ikke skulle kunne høste avlinger (på årevis).

Alt fordi, som Eisenhower en gang tidligere hadde sagt: Våre "interesser" i Vietnam er velberunnet ut fra industriens behov for tinn, gummi og wolfram. - Og dessuten var jo "gulingene" kommunister... Så da så.

Godt å vite at vårt påtenkte "verdenspoliti" har den effektivitet som skal til for å løse oppgavene.

(Men det foråsaker jo en liten urofølelse å vite at "gulingene" faktisk vant krigen til slutt)

Kommentar #26

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
I likhet med deg husker jeg da vi protesterte mot

Jeg ser antydningen i tilsvaret ditt til meg.

Fra Wikipedia: "Bảo Đại ble imidlertid avsatt av den USA-orienterte statsministeren Ngô Đình Diệm i 1955, som utnevnte seg selv til president i det selvstendige Republikken Vietnam, og fikk denne uavhengigheten legitimert i en folkeavstemning som ble gjennomført under noe tvilsomme forhold. Den sørvietnamesiske regjeringen under Diệm sa nei til å gjennomføre de angivelig planlagte valgene og begrunnet det med at et fritt valg ikke kunne gjennomføres i områdene som tilhørte det nordvietnamesiske undertrykkelsesregimet"

Vietnam hadde erfart kriger gjennom 200 år. Først med Kina i diverse omganger, så med Frankrike, i form av uavhengighetskrig mot det franske kolonistyret.

Vietnameserne kunne virkelig sloss. De hadde lange tradisjoner i så måte. Da de franske koloniherrer var i ferd med å bli jaget på sjøen, følte USA seg kallet til å overta. Det amerikanske påskuddet for "å gripe inn" var at Diems "regjering" i Saigon og omegn hadde anmodet om assistanse.

Vietnamesere flest opplevde Diems "styre" som et opportunistisk Quisling-regime. Trolig ganske nært opp til sannheten.

En sammenliknig mellom Diems og Assads styrer basert på formell legitimitet faller fullstendig igjennom. Hvorvidt koloni-halvparten Sør-Vietnam var anerkjent av FN som egen stat, vet jeg ikke presist, men jeg kan slett ikke tenke meg at noe slikt var tilfelle. Heller ikke Diems styre.

Du kan ikke sammenlikne epler og eseler, selv om begge ordene begynner med "e".

Kommentar #27

Arnt Folgerø

12 innlegg  247 kommentarer

Er Økland dum?

Publisert over 3 år siden

Ben Økland: "Men det var garantert flere stater som deltok, ikke bare USA". 

Si meg Økland, er du dum? Jeg har da aldri påstått at det var bare USA som deltok i opprettelsen av FN. Det var en haugevis av nasjoner som var med på å grunnlegge FN, hvis første leder var nordmannen Tryggve Lie, som var en kompromisskandidat mellom USA og USSR (Stalin).  

Økland: "Det foregår en stridighet om hvem som i siste innstans skal bestemme og med hvilke midler. Demokratiske midler (FN) eller økonomiske midler (USA)"

Økland viser her at han tror at FN er en politisk nøytral og demokratisk (fremmer demokrati)  organisasjon, og dyrker dermed en av de store politiske korrekte mytene i vår tid. FN er en av de sterkeste globaliseringsinstitusjonene i verden, på mange måter underlagt USA politiske vilje, og organisasjonens globaliseringsarbeid skjer under den politiske vimpelen "demokrati" og "menneskerettigheter". 

Kommentar #28

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Arnt Folgerø. Gå til den siterte teksten.
Økland: "Det foregår en stridighet om hvem som i siste innstans skal bestemme og med hvilke midler. Demokratiske midler (FN) eller økonomiske midler (USA)"

Økland viser her at han tror at FN er en politisk nøytral og demokratisk (fremmer demokrati) organisasjon, og dyrker dermed en av de store politiske korrekte mytene i vår tid. FN er en av de sterkeste globaliseringsinstitusjonene i verden, på mange måter underlagt USA politiske vilje, og organisasjonens globaliseringsarbeid skjer under den politiske vimpelen "demokrati" og "menneskerettigheter".

I det du siterte, var det snakk om "midler", ikke "organisasjon".

Det saksrettede hovedspørsmålet ditt "Er Økland dum?" er litt utfordrende for meg. Det kan jo godt  tenkes at jeg er dum, men hvordan kan jeg i så fall forventes å være så klok at jeg kan svare bekreftende?

Kommentar #29

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
En sammenliknig mellom Diems og Assads styrer basert på formell legitimitet faller fullstendig igjennom.

Stort sett er hva du skriver om Vietnam, riktig. Men jeg mener ikke sammenligningen faller i gjennom. Det var faktisk du som argumenterte med "formell legitimitet". En annen likhet er jo at begge mottar "hjelp" av en supermakt hvor hjelpen består i å tømme fosfor fra fly over sivilbefolkningens hoder.

Kommentar #30

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Stort sett er hva du skriver om Vietnam, riktig. Men jeg mener ikke sammenligningen faller i gjennom. Det var faktisk du som argumenterte med

Grusomheter tar man avstand fra.

Bruk av fosforbomber mot byer er krigsforbrytelser. Jeg trodde det bare var Israel som drev med den slags (mot Gaza) i våre dager? Men jeg forbauses ikke over at det forekommer i Aleppo også. Krigen i Syria er rå. Partene bryter regler for krigføring i ett kjør. Slikt er veldig lett å ta avstand fra.

Skal man ha noe håp om konfliktløsning, så må det foreligge internasjonale regler som statene har forpliktet seg til å etterleve. Da er det en grunnleggende forutsetning at stater er legitime, altså anerkjent av organisasjonen for legitime stater.

Anerkjennelsen forutsetter som betingelse at man forplikter seg på det felles regelverket. Statusen gir plikter og rettigheter, som for eksempel den internasjonalt anerkjente retten legitime stater har til å be om hjelp hvis de blir angrepet.

Kuppmakere, terroristorganisasjoner og røverbander har ingen slik rett. Begynner legitime stater å blande seg inn i væpnede konflikter med begrunnelse som gjelder at en ikke-anerkjent, og dermed ikke-lovlig, enhet har bedt dem om hjelp, så er realiteten den at vedkommende stat selv har tapt sin legitime status i sammenhengen.

Noen bryter reglene. Javel, men det kan da vel ikke være et argument for at vi ikke skal ha regler?

USA bryter reglene notorisk, når USA selv mener at det er "i USA sin interesse". Eksempelvis ved å yte militær støtte til en ikke-lovlig kuppmaker som Diem i Saigon, eller ved å understøtte ikke-lovlige geriljagrupperinger som prøver å styrte den lovlige regjeringen i det anerkjente Syria.

"Norway" følger opp og sender styrker for å trene og støtte samme grupperinger. Det spiller liten rolle om treningen innledningsvis forgår i Jordan hvis formålet er at grupperingene skal drive gerilja i Syria. Skal disse grupperingene "gjøre innsats" i Irak, så er Erna Solberg allikevel ikke krigsforbryter dersom opplegget foregår etter anmodning fra Iraks lovlige regjering.

Ikke Putin heller, når den russiske innsatsen i Syria skjer etter anmodning fra Syrias lovlige regjering. Men dog allikevel dersom russiske styrker fosforbomber Aleppo.

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
15 dager siden / 1906 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1729 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
13 dager siden / 1712 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
6 dager siden / 1017 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
9 dager siden / 874 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
20 dager siden / 860 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 817 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere