Morgan Lindstrøm

8

Hjerneskading som underholdning

Jeg er litt forundret over at så mange har uttrykt så stor begeistring for boksing rundt kampen med Brækhus-dama. Selv syns jeg det er uestetisk/usivilisert med underholdning der mennesker slår hverandre til blods. Men det er ikke det det handler om.

Publisert: 4. okt 2016

Det er fastslått at all sport som medfører slag mot hodet kan føre til alvorlige hjerneskader – Chronic traumatic encephalopathy (CTE). Omfattende informasjon finnes her:

Artikkelen stadfester at det ikke bare er harde slag som resulterer i sår/blåmerker som kan være fatale – men også (spesielt gjentatte) slag som ikke etterlater nevneverdige synlige spor:

A putative biomarker for CTE is the presence in serum of autoantibodies against the brain. The autoantibodies were detected in football players who experienced a large number of head hits but no concussions, suggesting that even sub-concussive episodes may be damaging to the brain. The autoantibodies may enter the brain by means of a disrupted blood-brain barrier, and attack neuronal cells which are normally protected from an immune onslaught. Given the large numbers of neurons present in the brain, and considering the poor penetration of antibodies across a normal blood-brain barrier, there is an extended period of time between the initial events (head hits) and the development of any signs or symptoms.

Et tilsynelatende harmløst slag kan altså i verste fall trigge utvikling av en hjerneskade som først blir synlig etter mange år.

I mine øyne er det underlig å tillate en sport som i praksis handler om å gi konkurrenten permanente hjerneskader, som altså fører til at pasienten aldri blir frisk på tross av langvarig og kostbar behandling. Hvis man fullt ut forstod konsekvensene av dette, ville man antagelig miste lysten til å slå andre mennesker i hodet for moro skyld – hvis man ikke er en psykopat da, som ikke bryr seg om annet enn egen suksess.

Det er også spesielt at myndighetene plutselig tillater en sport som har vært forbudt i Norge på bakgrunn av nøyaktig de samme problemstillingene som jeg viser til:

Dette er de tingene jeg tenker på hver gang jeg ser mennesker få et slag mot hodet, uansett hva som er årsaken. Da da blir boksing lite underholdende å se på.

Hvis man i tillegg har møtt pasienter med permanente hjerneskader fra slag, kan jeg garantere at noe av det siste man vil være med på å påføre et annet menneske er akkurat dette.

Se også:

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Dessverre ønsker ingen her en seriøs diskusjon om akkurat dette!

Publisert over 3 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Er så boksing uetisk, eller galt? Hvis en sier ja til dette, må det også begrunnes. Det er altså ikke nok å fastslå at en blir utsatt for både vold og skade.

Synd at ingen ønsker å diskutere de mer prinsipielle sidene ved proffboksing! Det virker som de fleste bare mener ting ut fra sympati/antipati.

Noen ganger må man bare akseptere at andre mennesker driver med aktiviteter man selv ikke sympatiserer med. Det er visst ikke så lett å akseptere for alle!

Og som sagt: Det dør langt flere i våre fjell i løpet av få år enn det finnes norske proffboksere!

Bør vi forby fjellklatring og basehopping fordi det er så høy risiko for å bli drept?

Mvh Sverre

Kommentar #52

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Fotballspillere

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det blir ikke mye diskusjon av å argumentere for og imot om fotballspillere av og til brekker beinet i kamp.

Nei. Men det er store diskusjoner rundt hvordan man skal forholde seg til alle hjerneskadene i forball også. Bare se på det nederste linket i hovedinnlegget...

Kommentar #53

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Og spørsmåler er: Skal vi forby det?

Publisert over 3 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.
Nei. Men det er store diskusjoner rundt hvordan man skal forholde seg til alle hjerneskadene i forball også. Bare se på det nederste linket i hovedinnlegget...

Men du vil jo ikke diskutere noe annet enn skader, så hva er egentlig vitsen?

Jeg har spurt deg mange ganger hvor langt samfunnet skal gå når det gjelder å forby det som er risikofylt og som fører til skader, men du vil ikke svare på det.

Mvh Sverre

Kommentar #54

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Hvorfor tror du de roper?

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Men du vil jo ikke diskutere noe annet enn skader, så hva er egentlig vitsen?

Jeg har spurt deg mange ganger hvor langt samfunnet skal gå når det gjelder å forby det som er risikofylt og som fører til skader, men du vil ikke svare på det.

Nå var ikke vinklingen i hovedinnlegget at "nå må vi forby boksing". Vinklingen var denne:

"Det er ... spesielt at myndighetene plutselig tillater en sport som har vært forbudt i Norge på bakgrunn av nøyaktig de samme problemstillingene [om hjerneskader] som jeg viser til."

Myndighetene vedtok for over 30 år siden at proff-boksing skulle forbys i Norge. Det var de medisinske grunnene – hjerneskadene – som var fundamentet for beslutningen.

Når myndighetene opphever en slik lov må man lure på hvorfor det som var farlig da loven ble vedtatt, plutselig ikke oppfattes som vesentlig lengre. I en av artiklene jeg viste til i hovedinnlegget, spør Knut Wester, professor emeritus i nevrokirurgi: "Tror ikke kulturdepartementet på medisinsk litteratur?" Han fortsetter:

Aftenposten – Er ikke en hjerneskade fra eller til så farlig?

Kulturdepartementet har foretatt så helsefarlige endringer i knockoutlovens forskrifter at godkjenningsnemnda departementet selv har oppnevnt, har frasagt seg vervet.

I 2010 uttalte Gunn Karin Gjul fra Arbeiderpartiet:

Hvorfor skal proffboksing være forbudt i Norge?

Det er like medisinsk skadelig i 2010 som i 2007. Vi mener at det er medisinsk dokumentert at det er alvorlige konsekvenser knyttet til hode og hjerneskader ved profesjonell boksing. Man påføres ofte kroniske skader, sier Gjul til VG Nett. At det er like store skadeproblemer i annen toppidrett, avfeier Ap-politikeren tvert.

Så hvor omfattende skader er det? Jan Stubberud, spesialist i klinisk nevropsykologi, forteller:

Dagbladet – Et slag for hjernen

Dagens profesjonelle boksere har kortere karrierer og færre kamper. Selv om sporten har endret seg og blitt «tryggere», noe som gjør det vanskelig å sammenlikne studier fra ulike tidsperioder, dokumenteres det i en rekke nyere studier høy forekomst av alvorlige hjerneskader, blant annet akutt økt hjernetrykk og hjerneblødninger, langvarige utfall på nevrofysiologiske tester, og lidelser som Alzheimers sykdom, annen demens og parkinsonisme hos proffboksere. Over halvparten av proffbokserne med en karriere på fem år eller mer utvikler kognitive og emosjonelle forandringer på grunn av varig hjerneskade, og seinskader framtrer gjerne etter fylte 50 år. Nedsatt hjernefunksjon som følge av gjentatte slag mot hodet har siden 1920-tallet vært kjent som boksedemens.

Så spørsmålet mitt er ikke så mye om proff-boksing skal forbys. Det er mere: hvorfor skal det plutselig være lov?.

I din kommentar #50 er du inne på skadereduserende tiltak/regler. Da diskuterer du i hvert fall noe som er relatert til hovedemnet i tråden. Om dette er mulig eller ikke, er jeg litt usikker på. Nå er det jo slik at Kulturdepartementet har foretatt svært helsefarlige endringer i knockoutlovens forskrifter, i følge Knut Wester, som jeg refererte til. Det er en lov du har snakket litt om her også. Imidlertid har jeg sett noen artikler der det hevdes at skadereduserende tiltak har liten virkning – men det er det sikkert noen som vet mere om enn meg.

Jeg er ikke så veldig interessert i sport. Men jeg er interessert i hjernen. Og problemet i sporten vi diskuterer, er at den i veldig stor grad påfører alvorlige skader på menneskers hjerner, fordi organismens viktigste organ kontinuerlig blir behandlet på en måte det ikke er konstruert for å tåle. Med en gang man eventuelt slutter med det, er problemet vi har hatt som hovedtema borte. Men hvis det ikke er mulig, bør nok proff-boksing være forbudt. Det er visst derfor alle nevrologene og nevrokirurgene roper så høyt...

Kommentar #55

Alf-Erik Hallert

2 innlegg  232 kommentarer

Personlig autonomi II

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det blir selvsagt HELT galt å sammenligne boksing, der det finnes to likeverdige parter, i samme vektklasse, der ingen har mer makt enn den andre, og heller ikke har andre interesser enn den andre, med forholdet mellom en arbeidgiver og en ansatt.

Du tar veldig feil. Det kan rett som det er oppstå situasjoner under kamper hvor en utøvers personlige autonomi er satt ut av spill. Utøveren er så rystet av harde slag mot hodet at vedkommende ikke er i stand til å ta vare på seg selv, mens kampleder likevel lar kampen fortsette. I slike tilfeller er utøveren fullstendig prisgitt sin arbeidsgiver (management/investor/promotor), som har ansvaret for å kaste inn håndkleet.   

Som sagt tidligere; det kan stilles spørsmål ved om en utøvers autonomi blir ivaretatt av arbeidskontrakter mellom utøver og arbeidsgiver (management/investor/promotor). En analfabet gutt fra slummen har ikke de beste forutsetningene for å ikke bli utnyttet og ødelagt av kampene han ifølge en kontrakt har forpliktet seg til å gå.    

Det er uetisk å holde tilbake informasjon om at slag mot hodet er skadelig – slag som kan være sterkt invalidiserende og dødelige. Det er uetisk uten videre å avvise at harde, målrettede slag mot hodet er en form for vold – tidvis ekstrem vold. Det er derfor ikke utenkelig at ødelagte utøvere en gang i fremtiden vil holde oss alle ansvarlige for å tillate proffboksing. Om slike utøvere eventuelt vil vinne fram med søksmål mot staten er høyst usikkert, men det er ikke utenkelig. Den kjensgjerning, at landets øverste myndigheter ved en statsminister og en kulturminister ikke bare har tillatt proffboksing, men til og med bejublet dette, vil være et sterkt argument i et eventuelt søksmål, for hvordan forvente at en ung utøver skulle kunne overskue konsekvensene av å bli proff, når både sportens forsvarere, publikum og landets myndigheter viser så stor og tanketom begeistring?

Kommentar #56

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Helt feil!

Publisert over 3 år siden
Alf-Erik Hallert. Gå til den siterte teksten.
Du tar veldig feil. Det kan rett som det er oppstå situasjoner under kamper hvor en utøvers personlige autonomi er satt ut av spill. Utøveren er så rystet av harde slag mot hodet at vedkommende ikke er i stand til å ta vare på seg selv, mens kampleder likevel lar kampen fortsette. I slike tilfeller er utøveren fullstendig prisgitt sin arbeidsgiver (management/investor/promotor), som har ansvaret for å kaste inn håndkleet.

Det er IKKE arbeidsgiveren som har ansvaret for å kaste inn det hvite håndkleet, det er treneren! Treneren har ofte et nært og personlig forhold til de bokserne de trener, og har ansvaret i ringhjørnet under kampene.

Det finne mange eksempler på at trenere har kastet inn det hvite håndkleet MOT bokserens vilje. Den siste gangen Muhammed Ali vant tittelen fra Joe Frazier nektet f eks treneren Frazier å bokse videre mens Frazier hardnakket krevde å få bokse. Men treneren avgjorde at kampen var over.

Man kan ikke dele opp en kamp i ulke deler og så påstå at i noen deler så er bokserens personlige autonomi ivaretatt og i andre deler ikke.

Bokseren går inn i en totalsituasjon der hans personlige autonomi er ivaretatt av ham selv, han er fullt bevisst om hva kampen innebærer, og han vet at i løpet av kampen må han underkaste seg dommerens avgjørelser. Alt er frivillig og han er ved full bevissthet.

Bokseren avstår frivillig fra å kunne bestemme alt selv i løpet av kampen, og gir dommeren og sin trener myndighet til å avslutte kampen. Reglene og premissene er helt og holdent klare på forhånd.

Og bokserne er fullt ut likeverdige, til og med hva angår vekt. Deres personlige autonomi er fullt ut ivaretatt.

En annen ting er at mange dommere burde bli flinkere til å stanse kamper der den ene åpenbart er underlegen og rystet. Her har boksesporten arbeidet mye for å minimere skadene, ved at dommere avslutter kampene før den ene blir slått helseløs.

Mvh Sverre

Kommentar #57

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Det er en politisk avgjørelse

Publisert over 3 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.
Så spørsmålet mitt er ikke så mye om proff-boksing skal forbys. Det er mere: hvorfor skal det plutselig være lov?.

Det burde ikke overraske at den nåværende regjeringen har et annet syn på boksing enn den foregående rød-grønne regjeringen.

Vi har nå en regjering som bygger på liberale verdier og i mye større grad verdsetter det enkelte menneskets frie valg.

Så svaret på spørsmålet er ganske enkelt: Vi har hatt et politisk skifte og andre verdier vektlegges.

Nemlig den frie viljen.

Man ønsker ikke i like stor grad å regulere det enkelte menneskets valgmuligheter ved å innføre forbud.

Jeg skjønner at du ikke er særlig interessert i idrett. Jeg synes du mangler å ta i betraktning mange ulike sider ved idrett generelt og boksing spesielt. For folk som ikke har noen glede av idrett, er det selvsagt en enkel sak å forby alt sammen.

For boksere som elsker sin idrett og for et stort publikum som har stor glede av idretten, forholder det seg litt annerledes.

Mvh Sverre

Kommentar #58

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Verdiskifte

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Vi har hatt et politisk skifte og andre verdier vektlegges.

Det stemmer – det er det som er problemstillingen her. Og da er forstatt spørsmålet, som det har vært hele tiden, og som nevrokirurg Knut Wester, professor emeritus i nevrokirurgi utfordrer regjeringen til å svare på: Hva er grunnlaget for "verdiskiftet"?:

Tror ikke kulturdepartementet på medisinsk litteratur?

Eller:

Er ikke en hjerneskade fra eller til så farlig?

Kommentar #59

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Eller: Skal mennesker frivillig få velge sine egne aktiviteter?

Publisert over 3 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.
Tror ikke kulturdepartementet på medisinsk litteratur?

Eller:

Er ikke en hjerneskade fra eller til så farlig?

Du mangler å stille det relevante spørsmålet!

Hvor langt skal samfunnet gå i å forby aktiviteter der mennesker deltar helt frivillig etter egen fri vilje?

Det spørsmålet kan stilles i forhold til forbud mot fjellklatring, basehopping, alkohol, tobakk, fet mat, sukkeholdige drikker og godteri osv osv.

Er ikke et dødsfall i fjellet fra eller til så farlig? Er ikke milliarder av samfunnets midler mot alkoholskader så farlig? Hvorfor forbyr vi ikke fjellklatring og basehopping. Hvorfor forbyr vi ikke alkohol?

Jeg har gjennom diskusjonen utfordret deg til å komme med et prinsipielt syn på det å forby det som er risikofylt, men det ønsker du ikke.

Ser du ikke at samfunnet i mange saker aksepterer både alvorlige skader og sågar mange dødsfall som en følge av skadelig adferd - men vi går likevel ikke inn for forbud?

Hvorfor akkurat boksing? Det gjelder en håndfull profesjonelle boksere i Norge.

Mvh Sverre

Kommentar #60

Alf-Erik Hallert

2 innlegg  232 kommentarer

Hvor går grensen?

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det er IKKE arbeidsgiveren som har ansvaret for å kaste inn det hvite håndkleet, det er treneren! Treneren har ofte et nært og personlig forhold til de bokserne de trener, og har ansvaret i ringhjørnet under kampene.

Som om en trener ikke kan være en del av management? Som om en trener ikke kan ha en egeninteresse av å la en kamp gå uforsvarlig for seg? 

Boksing handler om å vinne, men som jeg har sagt det tidligere, gevinsten er ikke alltid en seier. I proffboksing handler gevinsten i stor grad om penger, mange penger. 

Du snakker om fri vilje som om dette er en absolutt størrelse. Det er feil. Viljen er alltid relativt ufri, dvs. betinget. 

Du har rett i at dette er et politisk spørsmål. Jeg har forstått at du mener det er helt greitt at boksere slår hverandre helseløse, og iblant dreper hverandre, siden de angivelig gjør dette av fri vilje. Du selv har ikke særlig sans for at folk blir invalide og dør av sporten de bedriver, men du har stor forståelse for at andre, først og fremst statsminister og kulturminister, elsker og bejubler denne brutale sporten. Du vil helst at boksere skal gå etter poeng, og at de lærer boksing av cubanere, men du gir oss grunn til å tro at så lenge det er frivillig, så må folk få lov til å skade og drepe hverandre også andre steder enn i bokseringen. Andre brutale kampsporter og eventuelt nye kampsporter må tillates dersom utøverne stiller frivillig opp. Kickboksing, MMA, fekting uten verneutstyr og pistoldueller må tillates hvis utøvere stiller frivillig. Du ønsker jo ikke å regulere det enkelte menneskets valgmuligheter ved å innføre forbud? For hvor langt skal samfunnet gå i å forby aktiviteter der mennesker deltar helt frivillig etter egen fri vilje? Hva mener du selv?

Kommentar #61

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Frivillige aktiviteter

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Hvor langt skal samfunnet gå i å forby aktiviteter der mennesker deltar helt frivillig etter egen fri vilje?

Er du – eksempelvis – for fri gambling, lov for alle å produsere hjemmebrent, samt legalisering av Cannabis og andre rusmidler også da..?

Kommentar #62

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Treneren er en selvstendig person

Publisert over 3 år siden
Alf-Erik Hallert. Gå til den siterte teksten.
Som om en trener ikke kan være en del av management? Som om en trener ikke kan ha en egeninteresse av å la en kamp gå uforsvarlig for seg?

Boksing handler om å vinne, men som jeg har sagt det tidligere, gevinsten er ikke alltid en seier. I proffboksing handler gevinsten i stor grad om penger, mange penger.

Du snakker om fri vilje som om dette er en absolutt størrelse. Det er feil. Viljen er alltid relativt ufri, dvs. betinget.

Når du sier at det er managementet som kaster inn håndkleet, så er det svært upresist. Jeg synes man bør søke å være mest mulig presis når man diskuterer.

Det er TRENEREN som kaster inn håndkleet. Han har en selvstendig stilling i et etam, og har rett til å handle på eget initiativ.

At trenere kan være korrupte og ikke være sitt ansvar bevisst, er en helt annen ting, som man sikkert kan skrive mye om, men det er et sidespor i akkurat denne diskusjonen.

Diskusjonen om hvor fri vilje man har, er også noe som tilhører en helt annen diskusjon. I vårt samfunn så regnes det som juridisk frivillig dersom en voksen person helt skriver under på avtaler og ingen kan dokumentere at det er brukt tvang eller at personen er utilregnelig.

I denne sammenhengen må vi gå ut fra at en bokser som frivillig driver med boksing, deltar i kamper av egen fri vilje.

Hva jeg selv mener om boksing har ikke så stor betydning i en prinsipiell diskusjon om hvor langt samfunnet skal gå i å forby frivillige aktiviteter. Jeg har på ingen måte påstått at ALT skal være tillatt. Jeg har kun etterlyst en diskusjon med gode argumenter for hvorfor akkurat boksing skal forbys, mens andre minst like risikofylte, om ikke MER risikofylte aktiviteter skal tillates.

Jeg vil personlig helt klart sette en grense som går langt før at folk skal få skyte på hverandre med skarpe skudd. Da vil jeg si at risikoen er SÅ stor for død og invalidisering, at det er helt greit å forby det. Deesuten finnes det ingen tradisjon for slik aktivitet i Norge, så konsekvensene er minimale. Jeg har altså IKKE sagt at det aldri er riktig å avgrense det frie valg, jeg har spurt hvor grensen skal gå.

Det er ganske opplagt at samfunnets grenser for hva de kan akseptere av risiko er ganske vide. Tenk bare på fjellklatring og basehopping der det ofte forekommer dødsfall. Men det er like fullt tillatt.

Jeg er ikke for å akseptere kampsporter som er SÅ voldelige og farlige at folk blir invalidisert og/eller drept av en eneste kamp.

Når det gjelder boksing, kan fremdeles mye gjøres for å sikre utøvernes helse. Heller enn å forby boksing totalt, kan man f eks innføre hyppigere, lovpålagte legeundersøkelser, strengere regler for når kamper skal avbrytes osv. Man kan korte ned tiden en kamp varer og man kan forsøke å vri sporten over mot den tekniske boksingen der slagene mer markeres for å plukke poeng, enn sluggerboksing som utelukkende har knock out som mål.

I Norge har vi noen ytterst få profesjonelle boksere. Vi kan sørge for at kamper i Norge følger strengere etiske regler enn i enkelte andre land, der jeg har inntrykk av at man lar kampene pågå lenge etter at det er åpenbart for alle at den tapende bokseren mottar flere slag enn godt er.

Mvh Sverre

Kommentar #63

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg går inn for visse grenser

Publisert over 3 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.
Er du – eksempelvis – for fri gambling, lov for alle å produsere hjemmebrent, samt legalisering av Cannabis og andre rusmidler også da..?

Det jeg har etterlyst er gode argumenter for at akkurat profesjonell boksing skal forbys mens mange andre aktiviteter som er langt farligere stadig vekk tillates.

Jeg har IKKE sagt at samfunnet ikke skal ha visse grenser for hva vi tillater. Jeg er for grenser, men etterlyser en diskusjon om hvorfor akkurat profesjonell proffboksing bør forbys, all den tid det kun finnes en håndfull norske profesjonelle boksere, og mye ennå kan gjøres for å minimere skadene.

Hvorfor er det riktig at hvem som helst kan hoppe i døden fra norske fjell, mens det er galt at noen ytterst få boksere skal få utøve sin idrett?

Jeg etterlyser en begrunnet grensedragning.

Er boksing SÅ risikofylt at det bør forbys? Jeg har sett noen norske profesjonelle boksere gjennom årene, og kan ikke akkurat se at de er blitt invalidiserte for livet?

De har kanskje avsluttet sin karriere i god tid før varige skader oppstår.

Muhammed Ali hadde en karriere som gikk over 30 år, om jeg ikke tar feil, og han ble skambanket av noen av verdens aller sterkeste menn, som dunket løs på ham i 12 ganger 3 minutter da Ali var blitt så gammel at han nesten ikke klarte å forsvare seg. Det er IKKE rart at han fikk varige skader.

Han burde selvsagt blitt nektet å bokse lenge før han selv frivillig ga seg!

Mye kan gjøres for å minimere skadene. Og Norge kan gå foran i å skape boksing som minimerer helseskadene, f eks ved strengere regler for pålagte legeundersøkelser. En bokser som ser ut til å ha risiko for å utvikle varige skader, kan f eks miste sin bokselisens.

Mvh Sverre

Kommentar #64

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Grenser

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg har IKKE sagt at samfunnet ikke skal ha visse grenser for hva vi tillater. Jeg er for grenser, men etterlyser en diskusjon om hvorfor akkurat profesjonell proffboksing bør forbys, all den tid det kun finnes en håndfull norske profesjonelle boksere

Du går inn for visse grenser, men mener at proff-boksing er innenfor grensene, fordi det er urimelig å forby aktiviteter der mennesker deltar helt frivillig. Men hvorfor mener du at akkurat gambling, hjemmebrenning, samt Cannabis og andre rusmidler skal være forbudt..?

Kommentar #65

Alf-Erik Hallert

2 innlegg  232 kommentarer

Beklagelig kverulering og avsporing

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Når du sier at det er managementet som kaster inn håndkleet, så er det svært upresist. Jeg synes man bør søke å være mest mulig presis når man diskuterer.

Det er TRENEREN som kaster inn håndkleet. Han har en selvstendig stilling i et etam, og har rett til å handle på eget initiativ.

Presisjonen min var god nok. Poenget mitt var at en utøvers personlige autonomi er begrenset. Hvis du absolutt vil kverulere på dette, så kan jeg opplyse at personen med ansvar for eventuelt å kaste inn håndkleet ikke nødvendigvis er utøverens trener, selv om dette som oftest er tilfelle.  

Du skriver:

Hva jeg selv mener om boksing har ikke så stor betydning i en prinsipiell diskusjon om hvor langt samfunnet skal gå i å forby frivillige aktiviteter. Jeg har på ingen måte påstått at ALT skal være tillatt. Jeg har kun etterlyst en diskusjon med gode argumenter for hvorfor akkurat boksing skal forbys, mens andre minst like risikofylte, om ikke MER risikofylte aktiviteter skal tillates.

Du etterlyser prinsipper, og sutrer og syter over at vi som mener det er prinsipielt uakseptabelt å heie på proffboksing, ikke vil diskutere prinsipper, mens du selv ikke vil diskutere prinsipielt fordi hva du mener om boksing ikke har så stor betydning. Skal jeg liksom svare at det ikke har så stor betydning hva jeg selv mener om proffboksing, fordi denne sporten er prinsipielt skadelig og iblant dødelig? 

Det er riktig at du ikke sagt at det aldri er riktig å avgrense det frie valg, men at du har spurt om hvor grensen skal gå. Et par av oss har forsøkt å svare på dette, men den skal ifølge deg ikke gå ved den grensen lov om forbud mot profesjonell boksing satte før denne ble opphevet. Så hvor skal den gå? 

Hvorfor mener du apell til frie valg og personlig autonomi er gyldig for proffboksing, men ikke for alle andre kampsporter? Frie valg og personlig autonomi kan gjelde for aktiviteter det ikke er tradisjon for i Norge, så hvor ble det av det prinsipielle, som du etterlyste? 

Hva i all verden mener du med å trekke inn fjellklatring og basehopping? Ja, dette er eksempler på risikable aktiviteter, men når begynte fjellklatrere og basehoppere som regel å slå hverandre i hodene? Og, hvem heier på fjellklatrere og basehoppere som slår hverandre bevisstløse og iblant ihjel? Selvsagt ingen, så hva du later som er et argument, er rett og slett en avsporing fra det som diskuteres her, nemlig lov om forbud mot profesjonell boksing og knockoutloven.

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
21 dager siden / 2135 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
19 dager siden / 1778 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
7 måneder siden / 1769 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 1271 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
12 dager siden / 1106 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
22 dager siden / 1043 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
27 dager siden / 997 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
15 dager siden / 907 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere