Religionsredaktør Alf Gjøsund

Religionsredaktør

Halalslakt og dødedåp

Muslimene velsigner kjøttet vårt og mormonerne døper oss posthumt. Betyr det noe som helst?

Publisert: 29. sep 2016

«Jeg skal be for deg!» kunne vi si når vi kranglet under barndommens strenge kristne oppvekstregime. I mangel på saftigere verbale virkemidler var trusselen ment å gi en litt ubehagelig følelse: Den jeg kranglet med skulle utsettes for en forbønn han eller hun absolutt ikke ønsket.

Jeg tror ikke noen av oss tok det alvorlig, men det finnes­ en god del mennesker som synes­ det er ubehagelig­ å bli utsatt­ for handlinger av religiøs­ karakter­. Klassikeren­ er fot-
ballaget Hammerfest­, som under­ en bortekamp­ mot Alta i 1999 ble utsatt for såkalt «ganding» fra selveste dommeren. Laget rykket ned, og Thomas Seltzer fikk en god historie til TV-serien God natt, 
Norge.

Halalkjøtt og dåp. Det dukker stadig opp beslektede problemstillinger. På Facebook har gruppen «Boikott gilde prior nortura tine som selger halakjøtt til ikke-muslimer» 3.214 medlemmer. Selv om de ikke personlig er utsatt for noen religiøs handling, er de mektig provosert. De kan nemlig ha spist kyllingkjøtt som har fått lyst velsignelsen «I Allahs­ navn, Allah er stor» over seg.

Noen ganger er det blitt bråk rundt konkrete bønneaksjoner, der velmenende kristne går rundt i nabolag og ber for menneskene som bor der. Såkalte bønnelister – navn over mennesker man ber for – er fremdeles ganske vanlig blant kristne. Et sentralt tema i bønnen er gjerne at personen må møte Jesus.

Særlig ateister er blitt provosert. De synes det er respektløst å bli gjort til gjenstand for en forbønn de ikke ønsker.

Lørdag fortalte Vårt Land om mormonere som systematisk lar seg døpe stedfortredende for avdøde mennesker. Ved å gjøre denne og lignende handlinger, tror Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers­ Hellige at de rydder av veien noen av hindringene for at menneskene får del i frelse og evig samvær med Gud.

Følelser. Felles for alle disse handlingene, er at det ikke er mulig å påvise noen virkning av dem. I de aller fleste tilfellene er hensikten god. Reaksjonene kan enten avsløre en ikke-rasjonell frykt for det åndelige, eller en generell motvilje mot gruppen som utfører handlingen.

Begge deler preger motstanden mot halal-velsignet kjøtt. Og det er grunn til å mistenke at ateisters sinne over å bli bedt for av kristne, og utbryteres kraftige reaksjoner på mormonenes dåp for døde, befinner seg i siste kategori.

Menneskers følelser bør selvsagt tas på alvor, om de er aldri­ så lite rasjonelle. Nortura avsluttet­ salg av umerket halal-­kjøtt av hensyn til forbrukerne. Mormonere og kristne har et omdømme­ å ta vare på. Hvem vil vel anklages­ for å være respektløs­ hvis hensikten er det motsatte? Derfor bedyrer mormonerne at de ber om tillatelse fra pårørende før de utfører sin stedfortredende dåp.

Rasjonell tilnærming. Universitetet i Tromsø går likevel foran­ som et eksempel på edruelighet når de samarbeider med mormonere om å digitalisere kirkebøkene­. De synliggjør det eneste­ forsvarlige ståstedet for en vitenskapelig­ fundert institusjon­: Dette betyr ingen ting i praksis, ut over at digitaliseringsjobben blir gjort.

Generalsekretæren i Norges­ Kristne Råd, Knut Refsdal, har den motsatte innstillingen. I Vårt Land karakteriserer han «dødedåp­» som et «overgrep mot min integritet og tro».

Nå sier som sagt mormonerkirken at de ikke vil utsette Refsdal for dette. Men om så hadde skjedd, ville det vært prinsipielt annerledes enn om Refsdal selv hadde mormonere på sin bønneliste­?

Urkirkens store systematiske teolog, apostelen Paulus, har en rasjonell tilnærming til en lignende problemstilling. I kirkens første år diskuterte man hvorvidt man burde spise kjøtt som på forhånd var ofret til de greske­ og romerske gudene. Paulus sitt svar er at disse «avgudene» egentlig ikke finnes. Prinsippet, som Refsdal kunne lært av, er: Det vi ikke tror på, har vi ikke vondt av.

Som leder i en av Norges viktigste økumeniske organisasjoner kunne Refsdal brukt muligheten til å understreke at det ligger god vilje bak slike religiøse handlinger. At den symbolske dåpshandlingen ikke betyr mer for en som ikke deler mormonenes tro, enn kristnes forbønn i prinsippet betyr for ateister. Han kunne reagert slik humanetikere som Levi Fragell og Jens Brun-Pedersen reagerer når de hører at kristne ber for dem: «Jeg tror ikke på det, men så hyggelig, likevel!­»

I stedet går han til motangrep. Det kan ved neste korsvei brukes mot hans egne trosfeller.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 29.09.2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Men de få det gjelder er til gjengjeld veldig redde

Du klarer helt sikkert ikke å finne noe land hvor dette med sekularisme og islam går i hop. Derfor er de som har satt seg inn i problemene om ikke veldig redde så sterkt bekymret for hva som vil skje med slike som du og oss andre.

Kommentar #52

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Dette med to distribusjonslinjer er blitt prøvd den gangen det var krav til merking av slikt kjøtt.

Så vidt jeg vet har det aldri vært noe krav i Norge om at kjøtt som er halal-slaktet skal merkes. Dersom du mener at det noen gang har vært noe slikt krav er jeg glad om du kan henvise til en kilde for påstanden.

Kommentar #53

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
PS. Du kunne gjerne gå videre med ditt spørsmål til Birkeland. Synes ikke du fikk et godt nok svar på ditt spørsmål: Hadde dette vært OK for deg og dine eventuelle barn? Du ville vel uansett ikke latt deg provosere av "noens religiøse anfektelser"?

Dette har jeg forsøkt å svare på her, men om det var noe som var uklart må du gjerne forklare hva som ikke var forståelig.

Kommentar #54

Geir Wigdel

35 innlegg  2088 kommentarer

Om noen rundt

Publisert rundt 4 år siden

et fellesbord velger å lese en stille bordbønn før de går løs på maten, ville du som ikke-religiøs da føle at all maten ble besudlet? Ville en muslim føle seg krenket om maten ellers var akseptabel? På det siste vet jeg at svaret er nei. Hvorfor noen velger å bli provosert over at det leses en (betydningsløs) bønn i forbindelse med slakting,når den ellers foregår i samsvar med norsk regelverk, forstår ikke jeg. Men såpass forstår jeg at de som reagerer slik er de som foretrekker en konfrontasjonslinje, kulturkamp og religionskamp i stedet for sameksistens og toleranse.

Men altså å døpe noen inn i et religiøst samfunn de aldri har ønsket å ha noe med å gjøre, er noe helt annet.

Kommentar #55

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
et fellesbord velger å lese en stille bordbønn før de går løs på maten, ville du som ikke-religiøs da føle at all maten ble besudlet?

jeg synes det er helt uproblematisk.  Om jeg har en gjest som sier noen ord høyt vil jeg neppe bry meg noe om det heller, men om hen setter igang med en lengre tirade vil jeg nok bryte av, eller prøver å komme med sarkastisk tilsvar dersom hen opptrer direkte uforskammet.

Om jeg selv er gjest ved et bord der vertskapet praktiserer bordbønn lar jeg dem selvsagt gjennomføre dette før jeg spiser. Men jeg folder ikke hender, senker blikket, sier "amen" eller lignende. 

Kommentar #56

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Den store forskjellen.

Publisert rundt 4 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor blir jeg mer påvirket av at en islam har bedt over et dyr jeg spiser, enn om den lokale kristne menigheten har arrangert høsttakkefest med velsignelse av årets grøde? Begge deler er jo like virkningsløse og irrelevante for meg som ateist.

Norske slakterier har drevet i lange tider og fulgt de rådende bestemmelser og lover ang. slaktemetoder og hygiene.
Så kommer det muslimer hit og kever halalmat...SÅ går det ikke lenge før HELE slakteprosessen er lagt til rette for DERES krav....mens vi i det store flertallet bare kan holde kjeft og svelge unna....UTEN informasjon en gang om hva som har foregått ved omleggingen.Det må ansettes en imam som itillegg får betalt for det han gjør....

Har forresten noen kristne krevd at en prest skal stå ved siden av slaktern å lese bibelord ??

Hvorfor dra inn en høsttakkefest som du IKKE er tvunget til å gå på....og som KUN handler om en markering og takknemlighet for hva naturen gir oss i løpet av en sesong ?

Har roter du sammen så det holder.

 

Kommentar #57

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Så vidt jeg vet har det aldri vært noe krav i Norge om at kjøtt som er halal-slaktet skal merkes.

Utdrag fra et tidligere innlegg:

Før var det et krav fra Mattilsynet om at halalslakt skulle merkes på pakken. Dette er nå blitt frivillig. Se link: http://www.mattilsynet.no/aktuelt/halal_slakting_i_norge_25069 

Tror ikke linken virker nå.

Kommentar #58

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
men om det var noe som var uklart må du gjerne forklare hva som ikke var forståelig.

Uavhengig av om mine barn gikk på skolen eller ikke ville jeg ta opp med skolens ledelse at dette ville være et klart brudd med prinsippet om en livssynsnøytral offentlig skole. 

Du må svare på om du ville godta det. Ville du det?

Kommentar #59

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Huff !

Publisert rundt 4 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Men såpass forstår jeg at de som reagerer slik er de som foretrekker en konfrontasjonslinje, kulturkamp og religionskamp i stedet for sameksistens og toleranse.

Den sameksistensen er det ikke vi som i utgangspunktet bor her som har ansvar for å tilpasse vår kultur !

Du burde faktisk heller si at toleransen BURDE kreves fra de som prøver å trenge seg inn på våre måter å gjøre ting på.

Kommentar #60

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor blir jeg mer påvirket av at en islam har bedt over et dyr jeg spiser, enn om den lokale kristne menigheten har arrangert høsttakkefest med velsignelse av årets grøde? Begge deler er jo like virkningsløse og irrelevante for meg som ateist.

Høsttakkefester foregår vel i kirker? Og da er det en religiøs ramme som ingen er tvunget til å delta i. Eller har du erfaring med at årets grøde selges i butikker eller på torg etter å ha blitt velsignet av en prest?

Som ateist stiller du deg likegyldig til om mat er slaktet etter islamske regler. Det godtar jeg naturligvis fordi det er ditt personlige valg.

Samtidig forstår jeg at du er så liberal at du gjerne tar hensyn til menneskers religiøse tro og derfor finner det naturlig at muslimer vil ha halalslakt. Men hvorfor vil du ikke da ta hensyn til at mange kristne ikke ønsker å spise kjøtt som er slaktet på muslimers premisser?

Kommentar #61

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tja.

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet ikke om dere er så mange. Men de få det gjelder er til gjengjeld veldig redde.

Nei redd er jeg overhode ikke.

Men det er eiendommelig å se hvor stor grad av selvutslettelse de likegyldige bedriver.

For meg fremstår slikt tåpelig og tankeløst. 

Kommentar #62

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Norske slakterier har drevet i lange tider og fulgt de rådende bestemmelser og lover ang. slaktemetoder og hygiene.
Så kommer det muslimer hit og kever halalmat...SÅ går det ikke lenge før HELE slakteprosessen er lagt til rette for DERES krav....mens vi i det store flertallet bare kan holde kjeft og svelge unna....UTEN informasjon en gang om hva som har foregått ved omleggingen.Det må ansettes en imam som itillegg får betalt for det han gjør....

Har forresten noen kristne krevd at en prest skal stå ved siden av slaktern å lese bibelord ??

Hvorfor dra inn en høsttakkefest som du IKKE er tvunget til å gå på....og som KUN handler om en markering og takknemlighet for hva naturen gir oss i løpet av en sesong ?

De norske lovene har i ca. 100 år krevd at slaktedyr bedøves (svimeslås) før de avbløs.  Da jøder, og senere muslimer, krevde unntak fra dette kravet har norske myndigheter konsekvent motsatt seg dette.  I dag er dette kravet begrunnet i dyrevelferd, enkelte har tatt til ordet for at kravet opprinnelig var et utslag av anti-jødiske holdninger.  Norge har fremdeles forbud mot at det gjøres endringer i slaktemetodikken dersom disse kan påvirke dyras velferd i negativ retning.

Den eneste forskjellen på "norsk halal" og ordinær norsk slakting er at en muslim leser det han oppfatter som en bønn/velsignelse.  Disse muslimene utfører normalt oppgaver på lik linje med andre ansatte - driving av dyr inn og ut av slaktefjøset, bedøving og stikking av dyr, kjøring av trucker etc. Forskjellen er at de mumler en bønn mens de arbeider, i stedet for å høre P4 på hørselvernet (mulig at de gjør begge deler).

Kristendommen har ikke riter knyttet til slakting (som jeg kjenner til).

Sammenligningen mellom den norske halal-slaktingen og høsttakkefesten er at begge ritene er fullstendig irrelevante for meg som ateist.  For meg har ingen av dem noen reel påvirksningskraft - den kristne og muslimske bønnen er like virkningsløse i mine øyne.

Kommentar #63

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Men såpass forstår jeg at de som reagerer slik er de som foretrekker en konfrontasjonslinje, kulturkamp og religionskamp i stedet for sameksistens og toleranse.

Kanskje du ikke kjenner religionen Islam. Kanskje du har glemt Salmon Rushdie sin bok "Sataniske vers".

Kanskje du kunne fortelle oss andre om de positive sider ved Islam som er en styrke for demokratiet og for vårt samfunn. Det trenger ikke bli en hel bok. Det holder med en linje om du klarer! 

Kommentar #64

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Javel ?

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er så mye i livet som er mange ganger mer interessant enn å lese Koranen. Jeg vet av noen som har viet en helg på det og de ble aldri seg selv igjen. Snakker ikke om annet nå. Derfor har jeg bestemt meg for at jeg ikke skal. Jeg vil ikke bli som dem.

Men hvis det forholder seg slik for deg burde du slutte å snakke nedsettende om at andre er redde for islam !?

For da har du faktisk beskrevet din egen redsel for den ideologien. 

Kommentar #65

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Du må svare på om du ville godta det. Ville du det?

Jeg trodde det var mulig å lese ut ifra svaret, men svaret er altså "nei", dersom dette gjaldt en offentlig skole barna mine var forpliktet til å gå på.

Kommentar #66

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Før var det et krav fra Mattilsynet om at halalslakt skulle merkes på pakken. Dette er nå blitt frivillig. Se link: http://www.mattilsynet.no/aktuelt/halal_slakting_i_norge_25069 Tror ikke linken virker nå.

Jeg arbeidet i Mattilsynet med merking av næringsmidler mellom 2004 og 2013, og i denne perioden registrerte jeg aldri at det var noe offentlig krav om positiv merking av halal-varer.  Jeg synes derfor påstanden din virker merkelig. Har du noen som helst andre kilder enn en utgått lenke ingen av oss kan lese?

Kommentar #67

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Det er godt at du er ærlig! Da forstår du sikkert at halakjøtt ikke er noe stas å spise. Se "this is halal" på you tube

Kommentar #68

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei slik er det nok ikke.

Publisert rundt 4 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Den eneste forskjellen på "norsk halal" og ordinær norsk slakting er at en muslim leser det han oppfatter som en bønn/velsignelse. Disse muslimene utfører normalt oppgaver på lik linje med andre ansatte - driving av dyr inn og ut av slaktefjøset, bedøving og stikking av dyr, kjøring av trucker etc. Forskjellen er at de mumler en bønn mens de arbeider, i stedet for å høre P4 på hørselvernet (mulig at de gjør begge deler).

Kristendommen har ikke riter knyttet til slakting (som jeg kjenner til).

Sammenligningen mellom den norske halal-slaktingen og høsttakkefesten er at begge ritene er fullstendig irrelevante for meg som ateist. For meg har ingen av dem noen reel påvirksningskraft - den kristne og muslimske bønnen er like virkningsløse i mine øyne.

Hvis du kjører truck kan du ikke samtidig stå og lese koranvers og ta i dyra før de dør.

Nå tror jeg du er på tynn is.

Det er vel ingen rite å ha en høstfest for markens grøde en gang i året ? 

Forresten kunne du kanskje tenke på at du ikke er alene her i Norge ? 

Er verden så snever ? 

Kommentar #69

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Det var nytt for meg

Publisert rundt 4 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Men hva er pådytting av andre religioners verdier?

Hvorfor blir jeg mer påvirket av at en islam har bedt over et dyr jeg spiser, enn om den lokale kristne menigheten har arrangert høsttakkefest med velsignelse av årets grøde? Begge deler er jo like virkningsløse og irrelevante for meg som ateist.

at høstTAKKEfester innebærer en velsignelse av årets grøde(på linje med halal-messinga).  Hvor har du det fra?  

Pådyttingen består i at du ikke uten videre kan velge det vekk. Selvfølgelig har det en verdi for muslimer å spise halal, om ikke annet så på Dommedag. 

Jeg snakker ikke om deg som ateist.  Jeg snakker om troende av andre religioner som har en helt annen oppfatning av religiøs praksis enn deg.

Forøvrig er jeg forundret over din holdning, dersom du er en av de ateistene som aktivt velger vekk f.eks. skolegudstjenester for dine barn, når du  inntar denne atityden overfor kristnes rett til å avstå fra andres pådytting av utslag for sin religion.

Eller så er jeg det kanskje ikke?  Vi snakker tross alt om Islam...

Kommentar #70

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Men hvorfor vil du ikke da ta hensyn til at mange kristne ikke ønsker å spise kjøtt som er slaktet på muslimers premisser?

Jeg er liberal i forhold til at andre skal få praktisere sin tro sålenge deres trosutøvelse ikke påvirker meg eller er til reell plage for andre.

Om et slakteri slakter dyr etter "norsk halal" påvirker det ikke min opplevelse av biffen eller dyrets opplevelse av døden.

Jeg erkjenner at en del kristne mener det er uspiselig at maten de fortærer kan være bedt over av en annerledes troende.  Jeg mener denne frykten er irrasjonell - like irrasjonell som muslimens ønske om å spise halalmat.

Men de som skal selge en vare tenker ikke bare på kundens rasjonelle ønsker (f.eks. smak, fettprosent, tyggemotstand, dyrevelferd).  Irrasjonelle behov kan også dekkes, dersom det er mulig å få til på en måte som ikke koster for mye.  Det er en forholdsvis stor gruppe som har et irrasjonelt ønske om halal-mat.  Slakterier kan fremskaffe dette med relativt liten innsats, og kan derfor tjene penger på å tilfredsstille kundegruppen.

Kundegruppen som mener halal-kjøtt er en styggedom er såpass marginal at den så langt ikke er kommersiell interessant for kjøttindustrien.  Men selv de som ikke vil putte slikt kjøtt i munnen kan unngå dette - tipsene om dette har jeg gitt tidligere.

Kommentar #71

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det er godt at du er ærlig! Da forstår du sikkert at halakjøtt ikke er noe stas å spise. Se "this is halal" på you tube

Jeg synes ikke noe om å spise kjøtt som er slaktet etter tradisjonell jødisk eller muslimsk medtode, altså der dyret er avblødd mens det fremdeles er bevisst.  Men siden "norsk halal" ikke medfører noen ekstra plage for dyret (med mindre muslimen har ekstremt dårlig ånde) ser jeg på konsum av slikt kjøtt som uproblematisk.

Kommentar #72

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Jeg er liberal i forhold til at andre skal få praktisere sin tro sålenge deres trosutøvelse ikke påvirker meg eller er til reell plage for andre.

Men det føles jo som et problem for mange kristne å spise halalkjøtt. Hva vil du gjøre for dem? Vil du nøye deg med å si at de er en marginal gruppe, og at det derfor ikke er noe problem?

Kommentar #73

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hvis du kjører truck kan du ikke samtidig stå og lese koranvers og ta i dyra før de dør.

Nå tror jeg du er på tynn is.

Det er vel ingen rite å ha en høstfest for markens grøde en gang i året ?

Forresten kunne du kanskje tenke på at du ikke er alene her i Norge ?

Er verden så snever ?

Jeg arbeider i et mindre slakteri der det innimellom står en muslim og leser mens dyra avlives.  Men dette er bare en bitteliten del av hans arbeidsdag - resten av tiden gjør han - på lik linje med de andre ansatte - de forefallende oppgavene som er nødvendige.  Deltagelsen i selve avlivingen utgjør kanskje 5-10 % av arbeidstiden hans, og da gjør han de samme oppgavene som de andre arbeiderne som er der.

Jeg skal innrømme at jeg ikke vet veldig mye om hvordan høsttakkefest praktiseres i den norske kirke, men jeg har forstått der slik at jordbruksprodukter og fisk tas inn i kirkerommet og at det leses takksigelser over det guden har sjenket mennesket.

Jeg er ikke alene i Norge. Men jeg tillater meg å ikke ta det så tungt når andre viser irrasjonell frykt.

Kommentar #74

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

På oppfordring stiller jeg deg følgende spørsmål, Birkeland.

Publisert rundt 4 år siden

Anser du det å være et utslag av en "livssynsnøytral offentlig skole" å kun servere halal-godkjent mat f.eks. på en klasseutflukt?

Kommentar #75

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Jeg skal innrømme at jeg ikke vet veldig mye om hvordan høsttakkefest praktiseres i den norske kirke, men jeg har forstått der slik at jordbruksprodukter og fisk tas inn i kirkerommet og at det leses takksigelser over det guden har sjenket mennesket.

Men da er det jo en kristen seremoni i en kristen ramme. Du og andre, f.eks. muslimer, tvinges da ikke til å være til stede i gudstjenester.

Kommentar #76

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
at høstTAKKEfester innebærer en velsignelse av årets grøde(på linje med halal-messinga). Hvor har du det fra?

Pådyttingen består i at du ikke uten videre kan velge det vekk. Selvfølgelig har det en verdi for muslimer å spise halal, om ikke annet så på Dommedag.

Jeg snakker ikke om deg som ateist. Jeg snakker om troende av andre religioner som har en helt annen oppfatning av religiøs praksis enn deg.

Forøvrig er jeg forundret over din holdning, dersom du er en av de ateistene som aktivt velger vekk f.eks. skolegudstjenester for dine barn, når du inntar denne atityden overfor kristnes rett til å avstå fra andres pådytting av utslag for sin religion.

Eller så er jeg det kanskje ikke? Vi snakker tross alt om Islam...

Det kan godt være at jeg har misforstått hva som foregår i en høsttakkefest i kirken.  Men poenget mitt er uansett at jeg som ateist anser religiøse bønner/velsignelser/forbannelser som fullstendig virkningsløse.  Jeg trenger derfor ikke bry meg om dem.

Og om du mener at en muslimsk bønn over maten din er problemstisk kan du velge den vekk. Du kan kjøpe kjøtt av arter som garantert ikke er bedt over (svin, elg, hval...) eller du kan kjøpe kjøtt fra slakterier som ikke praktiserer halalslakting.

Jeg er motstander av gudstjenester som en del av skoledagen i den offentlige skolen.  Dette er fordi skolegang er en plikt. Ingen tvinger deg til å spise lamme- og storfekjøtt fra de anleggene som driver med halal-slakting.

Kommentar #77

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Men det føles jo som et problem for mange kristne å spise halalkjøtt. Hva vil du gjøre for dem? Vil du nøye deg med å si at de er en marginal gruppe, og at det derfor ikke er noe problem?

Det er ikke mitt problem at enkelte kristne har slike forestillinger.  Dette er resultatet av deres egne livssynsvalg.  Dersom de har ønsker om "halalfritt" kjøtt bør de rette sine bønner til slakteribransjen, ikke til meg.

Kommentar #78

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Kundegruppen som mener halal-kjøtt er en styggedom er såpass marginal at den så langt ikke er kommersiell interessant for kjøttindustrien.

Så da oppfatter du det som et godt nok argument også for deg?

Kommentar #79

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Anser du det å være et utslag av en

Nei.

Dersom en skole skal servere mat kan det være hva som helst som er "mat" i følge norsk lovverk. Det er selvsagt fornuftig om de serverer mat som kan tilpasses reelle medisinske behov (allergier og matintoleranse), men det er unødvendig å eksludere mat som er "uspiselig" på grunn av folks religiøse meninger, f.eks. blodmat, svinekjøtt, hestekjøtt, halal-slakt etc.  Man kan selvsagt være hyggelig å gjøre det mulig å velge vekk de produktene som kan være kontroversielle, men jeg ser ikke at skolen har noen plikt til å gjøre dette.

Kommentar #80

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Men da er det jo en kristen seremoni i en kristen ramme. Du og andre, f.eks. muslimer, tvinges da ikke til å være til stede i gudstjenester.

...og ingen tvinger deg til å spise halal-slaktet kjøtt. Du kan enkelt velge bort dette dersom det er viktig for deg.

Kommentar #81

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Så da oppfatter du det som et godt nok argument også for deg?

Jeg forstår at slakteriene så langt ikke har funnet det kommersielt interessant å tilby "halalfritt" kjøtt.  Men om nok personer melder sin intoleranse for dette kan det jo hende?  Det er jo allerede en rekke andre produkter på markedet som dekker irrasjonelle behov.

Kommentar #82

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Du snakker til stadighet

Publisert rundt 4 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Og om du mener at en muslimsk bønn over maten din er problemstisk kan du velge den vekk. Du kan kjøpe kjøtt av arter som garantert ikke er bedt over (svin, elg, hval...) eller du kan kjøpe kjøtt fra slakterier som ikke praktiserer halalslakting.

om at vi kan velge vekk halal, også når det gjelder åpenbare ikke-halal produkter.

Hvilke butikker og kjeder snakker vi om da?

Kommentar #83

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Men det føles jo som et problem for mange kristne å spise halalkjøtt. Hva vil du gjøre for dem? Vil du nøye deg med å si at de er en marginal gruppe, og at det derfor ikke er noe problem?

Jeg synes slakteriene har funnet en god, praktisk måte å løse dette på som er egnet til å holde kostnadene nede.  Selvsagt vil jeg akseptere at/om det finnes mennesker som av religiøse årsaker, finner det vanskelig å spise kjøtt som noen har avsagt bønn over. Men motstanderne i denne tråden synes mer opptatt av å legge hindringer i veien for andres religiøse utøvelse enn sin egen tro. Om jeg tar feil i dette, er jeg villig til å betale noen øre ekstra for å sikre Holt og Pedersens trosfrihet

Kommentar #84

Geir Wigdel

35 innlegg  2088 kommentarer

Bye-Pedersen synes

Publisert rundt 4 år siden

å glemme at det er helt legitimt å være nordmann og muslim (eller hindu, buddhist, taoist mm) og at det finnes mange muslimer som gjør en samfunnsinnsats som går utenpå de fleste av oss. Han ser kun det skremmende ved det fremmedartede. Jeg er ikke interessert i noen mannjevning i kunnskap, men jeg er godt ajour om islam, arabisk kultur - og jødisk for den saks skyld. Faktisk har jeg lest mange av Rushdies bøker også.

Kommentar #85

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår at slakteriene så langt ikke har funnet det kommersielt interessant å tilby "halalfritt" kjøtt. Men om nok personer melder sin intoleranse for dette kan det jo hende? Det er jo allerede en rekke andre produkter på markedet som dekker irrasjonelle behov.

Nå spurte jeg ikke om hva de med økonomiske interesser ønsker å gjøre. Jeg spurte deg hva DU vil gjøre for å hjelpe troende kristne. Jeg forstår det jo slik at du gjerne tar hensyn til muslimers ønsker selv om du også oppfatter deres tro som ren irrasjonell og intolerant overtro.

Kommentar #86

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Han ser kun det skremmende ved det fremmedartede

Nei for all delVi snakker ikke om muslimer. Vi snakker om Islam. Kun det.

Kommentar #87

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
om at vi kan velge vekk halal, også når det gjelder åpenbare ikke-halal produkter.

Hvilke butikker og kjeder snakker vi om da?

Om du kjøper kjøtt av svin, elg (og annet vilt) eller hval er du sikker på at det ikke er halal-slaktet.

Dersom du skal kjøpe norsk kjøtt som potensielt kan være halal-slaktet (i praksis småfe- og storfekjøtt) kan du velge å kjøpe hele slakt eller stykningsdeler som ikke praktiserer halalslakting.  Alle skrotter og større deler (f.eks lammelår) merkes med stempelmerker som har et nummer som identifiserer slakteriet de kommer fra.  Du kan deretter sammenligne dette nummeret  med Mattilsynets lister  og la være å kjøpe kjøtt som står på islamsk råds lister.

Kommentar #88

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Nå spurte jeg ikke om hva de med økonomiske interesser ønsker å gjøre. Jeg spurte deg hva DU vil gjøre for å hjelpe troende kristne. Jeg forstår det jo slik at du gjerne tar hensyn til muslimers ønsker selv om du også oppfatter deres tro som ren irrasjonell og intolerant overtro.

Jeg har ikke tenkt å gjøre noe.  De kristne som er redde for halalkjøtt bør ta det opp med dem de kjøper kjøtt fra, slik muslimene har gjort for å få dekket sine irrasjonelle behov.

Kommentar #89

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke tenkt å gjøre noe. De kristne som er redde for halalkjøtt bør ta det opp med dem de kjøper kjøtt fra, slik muslimene har gjort for å få dekket sine irrasjonelle behov.

Men synes du at vårt sekulære samfunn bør hjelpe til å dekke det du oppfatter som irrasjonelle behov, eller synes du det ville være riktigere å la muslimer importere halalkjøtt?

Kommentar #90

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Herregud, mann.

Publisert rundt 4 år siden

Om du kjøper kjøtt av svin, elg (og annet vilt) eller hval er du sikker på at det ikke er halal-slaktet.

Dersom du skal kjøpe norsk kjøtt som potensielt kan være halal-slaktet (i praksis småfe- og storfekjøtt) kan du velge å kjøpe hele slakt eller stykningsdeler som ikke praktiserer halalslakting. Alle skrotter og større deler (f.eks lammelår) merkes med stempelmerker som har et nummer som identifiserer slakteriet de kommer fra. Du kan deretter sammenligne dette nummeret med Mattilsynets lister og la være å kjøpe kjøtt som står på islamsk råds lister.

-----------------

Elg er jeg selvforsynt på.

At kristne skal stå i kjøttdisken å studere opprinnelsen på f.eks kjøttstykker og farseprodukter er jo totalt meningsløst.  At de skal være nødt til å kjøpe hele stykningsdeler likeså.

De har en annen mulighet: Sverige.  Der klarer de å skille på halal/ikke-halal, så da kan det vel ikke være så vanskelig...?

Kommentar #91

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Men synes du at vårt sekulære samfunn bør hjelpe til å dekke det du oppfatter som irrasjonelle behov, eller synes du det ville være riktigere å la muslimer importere halalkjøtt?

Vårt sekulære samfunn er heldigvis helt klar på at det i svært liten grad skal legges ned forbud mot at "irrasjonelle behov" blir dekket. Religionsfriheten er faktisk en viktig pillar i vårt sekulære demokrati.

Kommentar #92

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet skal være hvilke butikker/kjeder som skiller på halal/ikke-halal når det f.eks. gjelder storfe og sau.

Jeg kjenner ikke til noen.  Dersom man har dette spesielle behovet bør man nok bruke metodene jeg har skissert noen innlegg lenger opp.

Kommentar #93

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Vårt sekulære samfunn er heldigvis helt klar på at det i svært liten grad skal legges ned forbud mot at "irrasjonelle behov" blir dekket. Religionsfriheten er faktisk en viktig pillar i vårt sekulære demokrati.

Men det sekulære samfunnet har heller ingen plikt til å stimulere slike behov. Matbutikker plikter ikke å selge halal-mat (eller "halalfri" mat), de gjør det bare i den grad det er kommersielt interessant.

Kommentar #94

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Men synes du at vårt sekulære samfunn bør hjelpe til å dekke det du oppfatter som irrasjonelle behov, eller synes du det ville være riktigere å la muslimer importere halalkjøtt?

Siden halal-slakting (og kosher-slakting!) utenfor Skandinavia vil skje etter en metode som jeg mener påfører dyra unødig lidelse er jeg ikke tilhenger av å tillate slik import.  Jeg mener derfor det er bedre at man tillater muslimsk bønn på norske slakterier enn at man gir jødene tollfrie importkvoter på kosher-kjøtt.

Kommentar #95

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Men det sekulære samfunnet har heller ingen plikt til å stimulere slike behov. Matbutikker plikter ikke å selge halal-mat (eller "halalfri" mat), de gjør det bare i den grad det er kommersielt interessant.

Det har du selvsagt helt rett i.

Kommentar #96

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Så da har jeg heller ingen PRAKTISK mulighet

Publisert rundt 4 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Jeg kjenner ikke til noen. Dersom man har dette spesielle behovet bør man nok bruke metodene jeg har skissert noen innlegg lenger opp.

til å la være å støtte disse?

Kommentar #97

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
til å la være å støtte disse?

Jeg tror bare det er produkter merket med IRNs merke som utløser gebyr til organisasjonen. Hvor ofte ser du det merket på varene du kjøper, uten at det finnes likeverdige alternativer?

Kommentar #98

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
De har en annen mulighet: Sverige. Der klarer de å skille på halal/ikke-halal, så da kan det vel ikke være så vanskelig...?

Hva får deg til å tro at svenske varer som ikke er merket "halal" er frie for råvarer som kan være "velsignet"? Sist jeg sjekket hadde de ingen  slike regler der heller.

Kommentar #99

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror bare det er produkter merket med IRNs merke som utløser gebyr til organisasjonen.

Dette må da medføre at produkter blir dyrere? Er det bare muslimer som betaler for det som utløser gebyr eller også ikke-muslimer?

Kommentar #100

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Er du seriøs nå ?

Publisert rundt 4 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Om du kjøper kjøtt av svin, elg (og annet vilt) eller hval er du sikker på at det ikke er halal-slaktet.

Dersom du skal kjøpe norsk kjøtt som potensielt kan være halal-slaktet (i praksis småfe- og storfekjøtt) kan du velge å kjøpe hele slakt eller stykningsdeler som ikke praktiserer halalslakting. Alle skrotter og større deler (f.eks lammelår) merkes med stempelmerker som har et nummer som identifiserer slakteriet de kommer fra. Du kan deretter sammenligne dette nummeret med Mattilsynets lister og la være å kjøpe kjøtt som står på islamsk råds lister.

Hval og elg i dagligvarebutikken ?

Nå ordner jeg meg med begge disse kjøttslagene ved direktekjøp fra Lofoten og jakt,men de finnes knapt i en vanlig kjøttdisk.
Da gjenstår kun svin...og pålegg med svin i.Men den som vil unngå halalkjøtt må altså gå rundt med en liste over hva som er godkjent av Islamsk råd !! når de er i butikken !?

Når i granskauen ble islamsk råd sensor for norsk mat ??

Jeg synes du Birkeland har en merkelig kynisk holdning til en del av befolkningen,(de kristne)mens du bagatelliserer til de grader innvandrede kulturer som har fått balletak på matproduksjonen i Norge. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere