Religionsredaktør Alf Gjøsund

Religionsredaktør

Halalslakt og dødedåp

Muslimene velsigner kjøttet vårt og mormonerne døper oss posthumt. Betyr det noe som helst?

Publisert: 29. sep 2016

«Jeg skal be for deg!» kunne vi si når vi kranglet under barndommens strenge kristne oppvekstregime. I mangel på saftigere verbale virkemidler var trusselen ment å gi en litt ubehagelig følelse: Den jeg kranglet med skulle utsettes for en forbønn han eller hun absolutt ikke ønsket.

Jeg tror ikke noen av oss tok det alvorlig, men det finnes­ en god del mennesker som synes­ det er ubehagelig­ å bli utsatt­ for handlinger av religiøs­ karakter­. Klassikeren­ er fot-
ballaget Hammerfest­, som under­ en bortekamp­ mot Alta i 1999 ble utsatt for såkalt «ganding» fra selveste dommeren. Laget rykket ned, og Thomas Seltzer fikk en god historie til TV-serien God natt, 
Norge.

Halalkjøtt og dåp. Det dukker stadig opp beslektede problemstillinger. På Facebook har gruppen «Boikott gilde prior nortura tine som selger halakjøtt til ikke-muslimer» 3.214 medlemmer. Selv om de ikke personlig er utsatt for noen religiøs handling, er de mektig provosert. De kan nemlig ha spist kyllingkjøtt som har fått lyst velsignelsen «I Allahs­ navn, Allah er stor» over seg.

Noen ganger er det blitt bråk rundt konkrete bønneaksjoner, der velmenende kristne går rundt i nabolag og ber for menneskene som bor der. Såkalte bønnelister – navn over mennesker man ber for – er fremdeles ganske vanlig blant kristne. Et sentralt tema i bønnen er gjerne at personen må møte Jesus.

Særlig ateister er blitt provosert. De synes det er respektløst å bli gjort til gjenstand for en forbønn de ikke ønsker.

Lørdag fortalte Vårt Land om mormonere som systematisk lar seg døpe stedfortredende for avdøde mennesker. Ved å gjøre denne og lignende handlinger, tror Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers­ Hellige at de rydder av veien noen av hindringene for at menneskene får del i frelse og evig samvær med Gud.

Følelser. Felles for alle disse handlingene, er at det ikke er mulig å påvise noen virkning av dem. I de aller fleste tilfellene er hensikten god. Reaksjonene kan enten avsløre en ikke-rasjonell frykt for det åndelige, eller en generell motvilje mot gruppen som utfører handlingen.

Begge deler preger motstanden mot halal-velsignet kjøtt. Og det er grunn til å mistenke at ateisters sinne over å bli bedt for av kristne, og utbryteres kraftige reaksjoner på mormonenes dåp for døde, befinner seg i siste kategori.

Menneskers følelser bør selvsagt tas på alvor, om de er aldri­ så lite rasjonelle. Nortura avsluttet­ salg av umerket halal-­kjøtt av hensyn til forbrukerne. Mormonere og kristne har et omdømme­ å ta vare på. Hvem vil vel anklages­ for å være respektløs­ hvis hensikten er det motsatte? Derfor bedyrer mormonerne at de ber om tillatelse fra pårørende før de utfører sin stedfortredende dåp.

Rasjonell tilnærming. Universitetet i Tromsø går likevel foran­ som et eksempel på edruelighet når de samarbeider med mormonere om å digitalisere kirkebøkene­. De synliggjør det eneste­ forsvarlige ståstedet for en vitenskapelig­ fundert institusjon­: Dette betyr ingen ting i praksis, ut over at digitaliseringsjobben blir gjort.

Generalsekretæren i Norges­ Kristne Råd, Knut Refsdal, har den motsatte innstillingen. I Vårt Land karakteriserer han «dødedåp­» som et «overgrep mot min integritet og tro».

Nå sier som sagt mormonerkirken at de ikke vil utsette Refsdal for dette. Men om så hadde skjedd, ville det vært prinsipielt annerledes enn om Refsdal selv hadde mormonere på sin bønneliste­?

Urkirkens store systematiske teolog, apostelen Paulus, har en rasjonell tilnærming til en lignende problemstilling. I kirkens første år diskuterte man hvorvidt man burde spise kjøtt som på forhånd var ofret til de greske­ og romerske gudene. Paulus sitt svar er at disse «avgudene» egentlig ikke finnes. Prinsippet, som Refsdal kunne lært av, er: Det vi ikke tror på, har vi ikke vondt av.

Som leder i en av Norges viktigste økumeniske organisasjoner kunne Refsdal brukt muligheten til å understreke at det ligger god vilje bak slike religiøse handlinger. At den symbolske dåpshandlingen ikke betyr mer for en som ikke deler mormonenes tro, enn kristnes forbønn i prinsippet betyr for ateister. Han kunne reagert slik humanetikere som Levi Fragell og Jens Brun-Pedersen reagerer når de hører at kristne ber for dem: «Jeg tror ikke på det, men så hyggelig, likevel!­»

I stedet går han til motangrep. Det kan ved neste korsvei brukes mot hans egne trosfeller.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 29.09.2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja de finnes.

Publisert nesten 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes slakteriene har funnet en god, praktisk måte å løse dette på som er egnet til å holde kostnadene nede. Selvsagt vil jeg akseptere at/om det finnes mennesker som av religiøse årsaker, finner det vanskelig å spise kjøtt som noen har avsagt bønn over. Men motstanderne i denne tråden synes mer opptatt av å legge hindringer i veien for andres religiøse utøvelse enn sin egen tro. Om jeg tar feil i dette, er jeg villig til å betale noen øre ekstra for å sikre Holt og Pedersens trosfrihet

Det finnes altså mennesker her i landet som av religiøse grunner ikke kan spise kjøtt som ikke er rituellt slaktet i allahs navn.
Disse utgjør muligens under 10 prosent av befolkningen,og disse har fått trumfet gjennom sine ritualer uten at folket har fått noe som helst informasjon om at det kjøttet ikke er merket.

Dette er helt klart et eksempel på snikislamisering i ordets rette betydning.

Herstad setter som vanlig dette på hodet og skriver at problemet er DE som ikke ønsker halalkjøtt...

Det er altså ikke de som har påtvunget umerket halal som er problemet,men alle som føler seg forbigått uten informasjon.

Snakk om bakvendtland.
 

Kommentar #102

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Dette må da medføre at produkter blir dyrere? Er det bare muslimer som betaler for det som utløser gebyr eller også ikke-muslimer?

Såvidt jeg kan se er det bare kjøtt med IRNs merke de krever gebyr på, inntil 1 kr/kg (jeg antar at det er en form for kvantumsrabatt). Om halal-sertifisert kjøtt er dyrere ut til kundene, eller om gebyret spres jevnt utover ander jeg ikke. Sist jeg sammenlignet var halal-produkter vesentlig dyrere enn ikke-halalprodukter. Det kan indikere at de som kjøper halal-kjøtt betaler gildet selv.

Kommentar #103

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hval og elg i dagligvarebutikken ? Nå ordner jeg meg med begge disse kjøttslagene ved direktekjøp fra Lofoten og jakt,men de finnes knapt i en vanlig kjøttdisk. Da gjenstår kun svin...og pålegg med svin i.Men den som vil unngå halalkjøtt må altså gå rundt med en liste over hva som er godkjent av Islamsk råd !! når de er i butikken !? Når i granskauen ble islamsk råd sensor for norsk mat ?? Jeg synes du Birkeland har en merkelig kynisk holdning til en del av befolkningen,(de kristne)mens du bagatelliserer til de grader innvandrede kulturer som har fått balletak på matproduksjonen i Norge.

I dagligvarebutikkene her jeg bor er det hval og elg tilgjengelig når som helst.  Det er mulig at du bor et sted hvor dette ikke er normale innslag i kostholdet.

Dere som er så bekymret for dette kunne jo lage dere en liste over anlegg som ikke slakter halal.  Siden så mange ønsker slikt kjøtt burde jo dette være enkelt å få til?  Med den enorme interessen for "halalfri" kost skulle man tro at det ville være en fantastisk forretningsidé å lansere en halalfri produktserie. Tror du det kommer til å skje?

Så vidt jeg kan se er IRNs merkeordning en frivillig ordning, på linje med Nyt Norge, Debio (økologisk mat), Demeter (biodynamisk mat), forskjellige merker for vegansk/vegetarisk kost, diverse beskyttede betegnelser (se matmerk.no for en oversikt). Felles for ordningene er at matprodusentene kan velge å benytte seg av dem som en del av markedsføringen, for de fleste må de betale en avgift.

Det er likevel helt vanlig at produkter som er produsert innenfor slike ordninger selges som ordinær, umerket vare.

Kommentar #104

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jeg tviler.

Publisert nesten 4 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
I dagligvarebutikkene her jeg bor er det hval og elg tilgjengelig når som helst. Det er mulig at du bor et sted hvor dette ikke er normale innslag i kostholdet.

Dere som er så bekymret for dette kunne jo lage dere en liste over anlegg som ikke slakter halal. Siden så mange ønsker slikt kjøtt burde jo dette være enkelt å få til? Med den enorme interessen for "halalfri" kost skulle man tro at det ville være en fantastisk forretningsidé å lansere en halalfri produktserie. Tror du det kommer til å skje?

Jeg vet at Meny har frosset hvalbiff stort sett det meste av året,men det har jeg ikke sett i de andre butikkene.
Elgkjøtt hele året  ?
Det har de ikke engang her på østlandet i jaktsesongen.Fordi stort sett alt elgkjøtt går til jegere og grunneiere.
Nei,jeg tror ikke det skjer med det første at folk reiser seg mot dette,men det kommer nok.Foreløpig har ikke folk fått med seg hvordan dette henger sammen på grunn av totalt fravær av informasjon.
Det var en som slo opp en plakat utenfor en pølse og hamburgerkiosk der det sto "Garantert halalfritt"...og han fikk masse bråk og beskyldninger om rasisme osv...

Som vi ser av din og andres holdning til dette,er toleransen ikke akkurat stor mot våre egne,men heller mot fremmedkulturen som trenger seg inn overalt.

 

Kommentar #105

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Vet Georg Bye-Pedersen

Publisert nesten 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det er blodtapping av levende dyr som er halal slakting

hvordan man kan blodtappe et dødt dyr?

Blodtapping må nødvendigvis foregå mens hjertet fremdeles slår, og avlivningen er nøye forbundet med selve avblødningen. At halvparten av blodet i en kropp til enhver tid befinner seg ut i de minste kapillærene og ikke lar seg tappe på denne måten, er en fysiologisk realitet som vi ikke kan gjøre noe med.  

Når blodet i de større blodårene er pumpet ut, stopper hjertet, og da er dyret avlivet og avblødd.

Det som er det omdiskuterte punktet, er hvorvidt dyret skal bedøves før avblødning. Bedøving kan skje enten ved hjelp av skudd mot hjernen med boltepistol eller ved inhalasjon av konsentrert karbondioksydgass. Elektrosjokk er et tredje alternativ som ikke lenger brukes i særlig grad.

I Norge er det et lovpålagt krav at dyrene skal være bedøvd/bevisstløst før blodtapping igangsettes. Mattilsynet har sine inspektører tilstede som påser at slaktingen er i samsvar med norsk lov. 

Kommentar #106

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Var Paulus en naiv, selvutslettende kristen?

Publisert nesten 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det ser ut til at ateister,humanetikere og naive selvutslettende kristnegir blaffen i hva dette egentlig handler om.

"25 Alt det som selges på torget, kan dere spise med god samvittighet uten å spørre om det er offerkjøtt. 26 «For jorden og alt som fyller den, hører Herren til.» 27 Hvis dere blir innbudt av en ikke-troende, og dere sier ja til å komme, kan dere med god samvittighet spise alt som blir satt fram, uten å komme med spørsmål. 28 Men om noen sier: «Dette er offerkjøtt», så spis det ikke – av hensyn til ham som sa det, og for samvittighetens skyld. 29 Det er hans samvittighet jeg mener, ikke din egen! For hvorfor skal min frihet bli dømt av en annens samvittighet? 30 Hvis jeg spiser dette med takk, hvorfor skal jeg da bli klandret for det jeg spiser? Jeg gjør det jo med takk til Gud. 31 Men enten dere nå spiser eller drikker, eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære! 32 (1.Kor 10, 25-31)

Kommentar #107

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Joda.

Publisert nesten 4 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
25 Alt det som selges på torget, kan dere spise med god samvittighet uten å spørre om det er offerkjøtt. 26 «For jorden og alt som fyller den, hører Herren til.»

Jeg har aldri ment eller sagt at det spiller noen rolle for smak eller noe slags åndelig påvirkning om man spiser halalkjøtt.
Det jeg er opptatt av er det prinsippielle ved at vi i Norge sånn uten videre og uten debatt og uten informasjon overhode skal innføre skikker på muslimers vilkår på område etter område.

Dette er en ting.Vi har hørt om grisetegninger i barnehager..fjerning av retter med gris i kantiner fordi muslimer er redd for forurensning av bestikk benker tallerkner osv..

Hvorfor skal vi som samfunn innrette oss til innvandreres krav og ikke omvendt ?

De har flyttet til oss,og da er det logisk å forvente at de vet hvor de har flyttet.

 

Kommentar #108

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Nei, det er jeg helt enig i

Publisert nesten 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor skal vi som samfunn innrette oss til innvandreres krav og ikke omvendt ? De har flyttet til oss,og da er det logisk å forvente at de vet hvor de har flyttet.

Vi må ha lov til å være tydelige på at vi ikke deler deres syn, så får det være opp til dem å være oppfinnsomme og tilpasse seg vårt levesett, dersom de ønsker å bo blant oss.

Kommentar #109

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Blodtapping må nødvendigvis foregå mens hjertet fremdeles slår,

Beklager noe sent svar.

Viser til min kommentar #32.

Utdrag fra Veterinærinstituttet: Det er en vanlig oppfatning at hjertet må slå for å få tilfredsstillende avblødning. Diverse undersøkelser har vist at man ved slakting uansett metode ikke kan samle opp mer enn vel 50 % av den totale blodmengden. Avblødningsgraden påvirkes ikke av bedøving med boltpistolt står det.

Som en leser dette så vil hjertet stoppe lenge før dyret er tomt for blod.

Følgelig må dyret henge for at alt blodet skal tømmes.

Min vurdering er at dette med å la dyret være levende (hjertet skal slå) et produksjonsmessig fortrinn for å spare tid og følgelig lavere kostnad.

Det er ikke nødvendig slik jeg leser kommentaren fra Veterinærinstituttet.

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 2925 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
7 dager siden / 1196 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1171 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
13 dager siden / 861 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
5 dager siden / 745 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
5 dager siden / 578 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
17 dager siden / 550 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
2 måneder siden / 492 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere