Stig S. Frøland

10

Islam og demokrati

Bushra Ishaq viser manglende presisjon i sin bruk av begrepet islamisme. Dessuten har hun en uklar oppfatning av det liberale demokratis forenelighet med islam.

Publisert: 28. sep 2016

I Dagbladet 3. september skriver Bushra Ishaq om islamistisk terrorisme. Hun understreker at den terroren som rammer ”europeere, homofile og kristne” bare er ”en brøkdel av terroren som daglig rammer verdens muslimer”. Ifølge Ishaq ”handler ikke terror om muslimer som angriper vesten”. Her ignorerer hun det som synes å være et vesentlig motiv bak islamistiske terroraksjoner i vestlige land: et intenst hat til Vestens sekulære livsstil og verdier som demokrati og grunnleggende menneskerettigheter.

Ishaq hevder videre at støtte til demokratiske krefter i muslimske land er vesentlig i forebyggelsen av islamistisk terror. Hennes argumentasjon skjemmes av uklarhet og upresise definisjoner. Et eksempel er hennes oppfatning av islamisme som omfatter alt fra tradisjonelt religiøse muslimers verdensbilde til voldelig (jihadistisk) ekstremisme.

Ledende forskere på feltet – også forskere med muslimsk bakgrunn som Bassam Tibi og Mehdi Mozzafari – definerer islamisme som en politisert religion hvor målet er opprettelse av en totalitær gudsstat med avvisning av demokrati og menneskerettigheter. Islamismen kommer i to versjoner: en som benytter vold, og en som arbeider gjennom demokratiske institusjoner. Målet er det samme: et totalitært samfunn basert på en fundamentalistisk tolkning av islam. Islamismen kan selvsagt ikke ”være en del av demokratiseringen av muslimske land”, som Ishaq foreslår.

Og hva mener hun med ”demokrati”? Når vi hyller demokratiet, er det liberalt demokrati vi mener. Dette inkluderer ikke bare folkestyre med frie valg og alminnelig stemmerett, men at grunnleggende individrettigheter er sikret. Det er foruroligende at Ishaq fastslår at liberalt demokrati ikke er løsningen for muslimske land. Dette må bety at hun avskriver basale menneskerettigheter som fundament for sitt islamske idealsamfunn. Dette kan umulig være veien å gå hvis den muslimske verden skal komme ut av den stagnasjon den har befunnet seg i gjennom århundrer med dramatisk svikt i blant annet forskning og nytenkning.

Ishaqs avvisning av det liberale demokrati som uforenelig med muslimers religiøsitet er også et tankekors for den muslimske diaspora i vestlige land. Dette vil medføre  uoverstigelige hindringer for vellykket integrering. Eller mener hun at det kun er dårlige muslimer som kan integreres i Vesten?

Ishaq skriver at tiden er moden ”for å legge fra seg arven fra orientalismen”. Hennes påstand om det liberale demokratis uforenelighet med religiøse muslimers liv reflekterer at det er hun som er fanget av orientalismens tenkemåter.

Innlegget ble trykket i Dagbladet 20. september.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Stig S. Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hennes påstand om det liberale demokratis uforenelighet med religiøse muslimers liv reflekterer at det er hun som er fanget av orientalismens tenkemåter.

Nei, det reflekterer at hun har forstått og omfavner islams essens. Utenpå islam har man en bred kulturell ide som best kan kalles muslimologi - det er ideen om at muslimer kan skape islam, ikke omvendt. Islam er allerede skapt og kan aldri endres, det slår Allah fast nokså tidlig i koranen og verken koranen, Sira, Hadith, Muhammed eller de rettslærde motsier Allah på dette punktet. Muslimer i all tid kan skape seg stadig nye avarter av muslimologi og kalle seg muslimer, men de følger ikke islam og er dermed ikke å regne som muslimer som følger islam. Islam skaper muslimer, muslimer skaper muslimologi.

Eksistensen av moderate bekrefter regelen om at ikke alle følger alle ideologier til punkt og prikke. Selv utallige muslimer klarer ikke å følge opp alle lovene Muhammed laget, men de følger essensen: Jihad med pennen, jihad med sverdet, jihad med penger, jihad med talen, jihad - altså streben for islam - på alle tenkelige måter.

Forresten: Islam er uforenlig både med liberalt demokrati OG med et rent teknisk demokrati, fordi tanken i seg selv om at muslimer IKKE skal styres av islam direkte, men av hva demokratiet mener, er en uhyrlighet, ettersom det kan føre til uislamske lover og regler.

Islam kan ALDRI reformeres. Årsaken er at essensen i islam fremkommer så ekstremt tydelig når man legger koranen, Sira og Hadith side om side og leser historien om Muhammed fra A til Å. Et forsøk på endring vil medføre ekstrem revisjonisme, som er like ulogisk for islam som det er for oss. Revisjonisme av islam er 1000 ganger mer umulig enn revisjonisme av feks 2VK, fordi det bare eksisterer tre bøker som utgjør grunntekstene i islam: koranen, Sira og Hadith. Som grunnlag for 2VK eksisterer det milliarder av dokumenter og bilder og film. For rasjonelle er revisjonisme av 2VK utenkelig, for muslimer er revisjonisme av islam 1000 ganger mer utenkelig. Muslimologi kan revideres og blir revidert hver eneste dag.

Kommentar #2

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Hvor finner jeg protestene ?

Publisert over 3 år siden

en sofa fylt til randen av puter fra Ikea sitter islamisten Mohyeldeen Mohammad i en nylig publisert You tube-video og lirer av seg ukvemsord

Denne  fyren er utrettelig i sin forkynning av sann islam. Abid Raja synes ikke noe om heldekkende ansiktsplagg, og er dermed å regne for et skittent svin.  Miriam Skogen gikk i homotog og fortjener å brennes i helvete til evig tid.

Jeg leser at imamer og andre innflytelsesrike  muslimer angivelig skal  ha stått opp i protest mot disse tiradene, og tar Raja og Skogen i forsvar.  Det hadde vært interessant å se hva disse opponentene til Mohammad egentlig har sagt.  Hvor finner jeg stoffet ?

Kommentar #3

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Det hadde vært interessant å se hva disse opponentene til Mohammad egentlig har sagt. Hvor finner jeg stoffet ?

Har du spurt Njål Kristiansen?

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2846 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
28 dager siden / 1889 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1377 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1014 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
3 dager siden / 718 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere