Arne Danielsen

329

På limpinnen

Vårt lands tidligere sjefredaktør, Helge Simonnes, har skrevet bok. Han er opptatt av de som går på limpinnen.

Publisert: 24. sep 2016

Som en del av oppkjøringen til boklanseringen publiserte han 22/09 en kronikk i Aftenposten. (Her yter for øvrig også herværende skribent sitt bidrag til forhåndsomtalen).

Simonnes er kritisk til det han kaller «usunn åndelighet». Vi er mange som deler denne bekymringen. Det er mye galskap – også i enkelte kristne miljøer. Som han skriver: «Det er da følelsene (…) løper løpsk og fiendebildene utvikles». Som eksempler nevner Simonnes bl.a. holdninger som at «Gud er på parti med israelere, men ikke med palestinere». De fleste av oss er antakelig enige om at en slik selektiv tulle-Gud tror vi ikke noe på. Det grunnleggende er at Gud har omsorg for alle mennesker, alle hans skapninger har like stor verdi.

Simonnes skriver om et viktig tema, spesielt i lys av de siste månedenes oppmerksomhet om usunne kristne karismatiske miljøer. Her er det antakelig nok stoff til å fylle flere bøker. Likevel er den tidligere redaktøren blitt fristet – antakelig over evne. Og dermed skilles våre veier – altså Simonnes sine og mine.

I stedet for å konsentrere seg om utskeielsene og de farlige tendensene i disse miljøene, skriver han i kronikken mest om at «en del troende kristne kjøper retorikken til Listhaug og Storhaug». Ikke bare at de «troende så lettvint går på limpinnen», men at de også mangler evne til kritisk analyse. Kombinasjonen av de nevnte damene og ukritiske og dømmende kristne – som altså ikke aner hva de holder på med, skaper større avstand til muslimer, skaper et skille mellom «dem» og «oss» og svekker religionen sitt alminnelige omdømme. Det er ikke småtteri hva de to slue fristerinnene og en flokk med refleksjonsløse kristne kan stelle i stand.

Derfor er Simonnes i kronikken om sin kommende bok, som egentlig handler om at Gud er for de mange, bekymret for Fremskrittspartiet og Sylvi Listhaug sin negative påvirkning på i utgangspunktet sakesløse, men enfoldige kristne sjeler og hele forsamlinger. Og, overraskende nok minner han oss enda en gang om damens korssmykke. Her gjøres det for ordens skyld oppmerksom på, noe som for oss andre er innlysende, at korssmykker er det mest vanlig og mest brukte smykket her til lands og har vært det i generasjoner – og at Simonnes i mange år var redaktør for en kristen dagsavis. Skulle derfor tro at han verdsetter denne tilstanden.

Så når Listhaugs korssmykket nok en gang nevnes, må det være fordi Simonnes mener at, når Listhaug bærere det, så er det ikke slik som når alle andre bærer det, men noe mer og noe annet. Skal vi driste oss til å anta at Simonnes mener at Listhaug bruker det like mye av taktiske og politiske grunner? For hvorfor skulle det ellers i det hele tatt være et tema? Utlagt betyr det at Simonnes antyder at Listhaug er en hykler når hun som troende kristen politiker bærer korssmykket etter sin bestemor.

I følge Simonnes har Listhaug, etter at hun ble minister for innvandring, «hyppig besøkt kristne forsamlinger». Ja? Er det ikke det politikere gjør, besøker forsamlinger der folk er interessert i høre på dem? Krf’s ledelse har siden tidenes morgen hyppig besøkt kristne forsamlinger – og også på en fellesutflukt med Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Så hvorfor kan ikke Sylvi Listhaug? Hvem som er jøde og hvem som er greker i denne lignelsen – eller ligningen, vet jeg ikke. Men i Guds øyne er det antakelig ikke forskjell på dem. For som Simonnes skriver: Gud er for de mange. Eller mener Simonnes at når Listhaug eller Frp besøker kristne forsamlinger, så har det en politisk hensikt, og at når KrF gjør det, så har det ikke en slik hensikt?

Simonnes gjør sitt ytterste for å stigmatisere kristne som også er innvandringskritiske.  «For noen kristne miljøer er det smigrende å få besøk av en statsråd». Her går det an å bryte ut i et «Herregud!», men det gjør vi jo ikke. Noen kristne miljøer … !? Hva mener Simonnes med dette? Hvilke kristne miljøer ville ikke bli smigret over å få besøk av en statsråd? Eller hvilke lag, forening, klubb, bedrift, sykehjem, vegstasjon eller hva det måtte være, ville ikke bli smigret og vise betydelig interesse for et ministerbesøk?

Oppsummert om Listhaug og Frp – og om Hege Storhaug – så mener Simonnes at de skaper frykt, spiller på frykt og pisker opp stemningen blant enkle og emosjonelle kristne sjeler i Norge, og som ukritisk responderer med fordømmelse av og fiendskap mot islam.

Simonnes, som altså mener at mange kristne ikke evner å analysere kritisk nok, står her selv for en særlig grunn analyse. Han representerer typisk den innvandringsliberale siden som kritiserer alle de som er kritiske til innvandringspolitikken. Dette framstilles som om det har med menneskesyn og moral å gjøre. Det må være derfor Simonnes forfekter at når kristne er kritiske til den rådene poltikken, så begår de underforstått helligbrøde. Eller, vet han bedre? Ja, det gjør han sikkert. I så fall er det en ufin hersketeknikk.

I et integreringsperspektiv er det mennesker fra Midtøsten og Afrika som scorer lavest. Felles for de fleste av disse er at de kommer fra en den muslimske kulturen. Denne kulturen er som alle annen kultur preget av mange impulser og faktorer, men det viktigste er antakelig religionen. Et lite apropos her kan være de to nabolandene, Somalia og Eritrea, som har mange felles trekk, men har hver sin religiøse forankring. Somalia er islamsk og Eritrea er overveiende kristent. Integreringsmessig gjør eritreerne det relativt bra, mens somalierne gjør det dårlig – dog uten at vi skal trekke vidtrekkende konklusjoner av dette.

Å bedrive teologisk diskusjon – med ståsted i hver sin religion, er naturligvis fåfengt. Men for å sitere én av dem: På fruktene skal treet kjennes. Den muslimske kulturen er svært forskjellig fra vår, så forskjellig at det kan synes vanskelig for svært mange av dem å bli integrert – selv i et multikulturelt samfunn, noe som medfører store ekstra belastninger og omkostninger for det nye vertslandet.

Dette er en sunn og riktig bekymring. Vi er opptatt av samfunnet vårt, har respekt for det som er bygget opp og ønsker å overlate det til våre etterkommere i enda bedre skikk og stand. Dette er også vår plikt. Det uforståelige er motstanden mot å snakket åpent og fordomsfritt om dette og å adressere utfordringene.

Simonnes gjør som alle sine likesinnede. Han marginaliserer og føyser bort særtrekkene ved den muslimske kulturen. Han mener at vi behandler muslimer urettferdig «når vi stigmatiserer en hel gruppe av troende ut fra det som noen ytterliggående gjør».

Tjue prosent, det vil si 300 millioner muslimer mener at den strengeste formen for Sharia skal gjelde. De støtter IS. Mer enn halvparten, altså om lag 600 millioner muslimer støtter deler av Sharia. Dette er bl.a. holdninger til kvinner, homofile og vantroe – og foreskrevne straffer mot disse – som bryter fullstendig både med lovgivningen og normene i våre frie vestlige demokratier. Og, vi må kunne gå ut ifra at den andre halvaperten av muslimene, som består av både troende muslimer, kulturmuslimer og også sekulære, er kjent med og er vant til å leve med disse særtrekkene i den muslimsk tradisjonen. En god del av denne andre halvparten er antakelig kritiske, men det er få, ofte skuffende få som står åpent fram som sterke kritikere av egen religion. – Vi må ha lov til å bekymre oss over disse faktiske forholdene uten å bli stemplet som avstumpede rasister av de som på sin side plent nekter å forholde seg til virkeligheten slik den faktisk er.

Nakketaket og hersketeknikken, som «krenkelsestyranniet» har representert i den offentlige debatten, er kvelende og av og til kvalmende – og det er et misbruk av demokratiet. Men heldigvis er dette i ferd med å forta seg. Krenkelsesmagien er i ferd med å miste sin kraft. Folk ser hva de ser, og de tenker sjøl.

Det norske samfunnet og nordmenn flest er inkluderende, men det hverken kan eller skal frata oss både retten og plikten vi har til å være kritiske til sider og konsekvenser ved den store innvandringen til landet. Tvert imot. De innvandringsliberale ynder å kalle dette «frykt», at de som er kritiske til poltikken «spiller på frykt". Dette er både en stakkarsliggjøring av de som er kritiske og det er sterke beskyldninger. De aller fleste av oss er naturligvis ikke plaget frykt, men har en begrunnet, nøktern og sunn skepsis, og så drister vi oss til å uttrykk for det.

Vi kan også lese i den nevnte kronikken at både «troende kristne og kulturkristne ut fra dyp innvandringsfrykt(?) fristes til å bruke det kristne verdigrunnlaget som brekkstang.» Dette høres merkelig ut. Er det først og fremst ut ifra det kristne verdigrunnlaget at vi er skeptiske til den store innvandringen og de betydelige sosiale, kulturelle, demografiske og økonomiske konsekvensene? Nei! At de fleste av oss gjerne ønsker å bevare sekkeposten «den kristne kulturtradisjonen og -arven», er noe helt annet.

Kristendommen går ikke løs på islam, slik Simonnes hevder. Dersom han virkelig mener at det er slik, må han dokumentere det. Men derimot er det en kjensgjerning at de fleste kristne – og naturligvis også jøder er drevet ut av mange av de muslimske landene – og at kristne og spesielt jøder er et av målene for islamistisk terror også i Europa. Hvorfor er ikke Simonnes opptatt av dette – noe som er reelt og som viser at sterke krefter innenfor én religion fordriver – «går løs på» – en annen religion? I stedet snur han det annet kinn til, eller snur ting fullstendig på hodet på en absurd måte. Simonnes sitt merkelige budskap her vil nødvendigvis måtte bli returnert med påskriftene «adresse ukjent».

Det er selvfølgelig bra å ta et oppgjør med den marginale delen av kristne miljøer som forfekter marginale synspunkter, og som mener at Gud gjør forskjell på jøde og greker – eller palestiner som det heter i dag. Men i samme slengen å rette en advarende pekefinger mot at troende kristne deltar i den alminnelige og høyst legitime innvandringsdebatten – og da på innvandringskritisk side – er å gå på den innvandringsliberale limpinnen.

For de fleste av oss er det høyst rasjonelt og også moralsk riktig – og en plikt å dele damen med krossmykket sine bekymringer for våre etterkommere. Det burde Simonnes også gjøre – om ikke annet for sine barn og barnebarns skyld. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

NOEN troende

Publisert over 3 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
I stedet for å konsentrere seg om utskeielsene og de farlige tendensene i disse miljøene, skriver han i kronikken mest om at «en del troende kristne kjøper retorikken til Listhaug og Storhaug». Ikke bare at de «troende så lettvint går på limpinnen», men at de også mangler evne til kritisk analyse. Kombinasjonen av de nevnte damene og ukritiske og dømmende kristne – som altså ikke aner hva de holder på med, skaper større avstand til muslimer, skaper et skille mellom «dem» og «oss» og svekker religionen sitt alminnelige omdømme. Det er ikke småtteri hva de to slue fristerinnene og en flokk med refleksjonsløse kristne kan stelle i stand.

Jeg kan ikke se at Simonnes skriver at DE troende så lettvint går på limpinnen, men at EN DEL/NOEN troende gjør det.

Etter mitt syn har Simonnes skrevet en god og viktig kronikk, og jeg skjønner ikke helt hvorfor du bruker så mye energi og så mange avsnitt på å ta Listhaug og Storhaug i forsvar. Dessuten synes jeg du i overraskende sterk grad overdriver kronikørens kritikk av de kristne som ser de to damene som vår tids sannsigere ("en flokk med refleksjonsløse kristne").

Jeg går jo ut fra at du ikke er helt uenig i mange av kronikkens hovedpoenger - bl.a. dette:

Jeg tror det er en stor feilslutning når noen mener at det er viktig å fremstille islam mest mulig usmakelig for at kristendommen skal vinne tilbake sin stilling i det norske folk.

Kommentar #2

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Det er nettopp det

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror det er en stor feilslutning når noen mener at det er viktig å fremstille islam mest mulig usmakelig for at kristendommen skal vinne tilbake sin stilling i det norske folk.

Sitatet overfor er Simonnes sitt.

Jeg har hverken hørt om, lest eller forstått det slik – og langt fra møtt noen som på den ene siden «framstiller islam som mest mulig usmakelig for at kristendommen skal vinne tilbake sin stilling» – eller som tror at en slik strategi skulle ha noen virking.

Hvem er i så fall målgruppen? Muslimer, frafallene muslimer, kristne, agnostikere eller ateister? Det kan ikke være mange, i så fall må de være helt marginale, de som tror at kristendommens stilling vinner noe på en slik bevisst fiendtliggjøring. Og da er vi ved kjernen. Altså «marginale».

På den annen side, dersom noen skulle ha en strategisk tenking bak konflikten, så hadde de kristne aktivistene naturligvis gjort mest klokt i å sitte musestille i båten. Resten av jobben gjør muslimene selv. Og med dette mener jeg ikke alle muslimer og den enkelte norske muslim (her er det viktig å være nøye med slikt), men altså det som skjer i islam sitt navn rundt om i verden, også her i Europa, og den aktive eller stilltiende støtten fra ikke ubetydelige grupper av muslimer også her i Norge. Videre mange muslimers selvsegregering, den åpenbare manglende respekten for våre verdier og følgelig manglende vilje til integrering, kulturelle særkrav og -konflikter, lav yrkesdeltakelse og betydelig offentlige utgifter.

Men dersom Simonnes her har generelle norske verdier, slik som den kristne kulturarven og annet omkring våre verdier og tradisjoner i tankene, så har han et poeng. Også jeg vil tro at det er og vil være en økende bevissthet omkring dette når folk i alminnelighet opplever at våre viktigste verdier og identitet er under press.

Jo, Simonnes stigmatiserer kristne, og han henger ut sine politiske motstandere. Ok, det gjør vi alle i debattene, men jeg påpeker dette og at Simonnes har en dårlig sak ettersom han i for stor grad tillegger en høyst marginal gruppe større betydning enn det den faktisk har og nærmest gjør en slik holdning potensielt til en kristen allmennoppfatning – som altså bidrar til å utsette muslimer for stigmatisering og det som verre er. Han uttrykker så generelt som vel mulig når han alle rede i overskiften skriver at: «Kristendommen vinner ikke på å gå løs på islam».

Når det gjelder politiske motstandere, skriver Simonnes bl.a. følgende: «Frykt kan brukes til så mangt. Fremskrittspartiet er et av de partiene som spiller aller mest på slike stemninger i folket. Et sett av virkemidler tas i bruk for å vinne politiske stemmer. Den uttalte redselen for at islam skal fortrenge vårt kristne kulturgrunnlag, er noe av det som trekkes frem.» Og så skriver han at «Listhaug bruker kristendommen i partipolitisk kamp».

Ja, jeg legger litt arbeid i påpeke at det ikke er forskjell på partier når de bl.a. henvender seg til kristne velgere – at dette naturligvis ikke kan være mer suspekt når f.eks. Frp gjør det enn når Simonnes sitt eget parti gjør det. Og han mer enn antyder at Frp sin innvandringspolitikk bygger på frykt og grums og ikke på fakta og reelle utfordringer. Videre mener jeg det er lite aktverdig å framstille eller å insinuere det Simonnes gjør i fht Listhaug. I det hele tatt framstår Simonnes her mer som hysterisk politisk korrekt svensk "intellektuell" i den surrealistiske svenske innvandringsdebattant enn som tross alt en noe mer "edruelig" norsk samfunnsdebattant. 

Men mest plass bruker jeg på å peke det jeg mener er de faktiske forholdene omkring innvandringen og de mekanismer som dette (potensielt) utløser. Jeg mener at å benevne innvandringskritikk som «frykt» er en utidig herksteknikk, men at skepsis til en del av det som skjer i fht innvandringen til Norge er sunt og riktig da vi også har et ansvar og en plikt til ivareta det vi mener er viktige norske verdier – også med tanke på våre etterkommere. Og så videre …

 

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Men da lurer jeg på følgende:

Publisert over 3 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Men mest plass bruker jeg på å peke det jeg mener er de faktiske forholdene omkring innvandringen og de mekanismer som dette (potensielt) utløser. Jeg mener at å benevne innvandringskritikk som «frykt» er en utidig herksteknikk, men at skepsis til en del av det som skjer i fht innvandringen til Norge er sunt og riktig da vi også har et ansvar og en plikt til ivareta det vi mener er viktige norske verdier – også med tanke på våre etterkommere. Og så videre …

Hvilken agenda mener du Simonnes har?  

Mellom linjene i det du skriver, leser jeg følgende (korriger meg gjerne om jeg tar feil):

- Han er ikke så opptatt av å ivareta "viktige norske verdier" (alternativt: Han har valgt å ha bind for øynene - slik at han kan avvise at de er truet).

- Han er ikke opptatt av hva slags samfunn som blir overlevert til våre etterkommere.

Hvis dette er riktig forstått, så bør vi jo lete etter årsakene.  Her er et par forslag:

- Han har en intens trang til å være PK.

- Han er mindre begavet.

Kommentar #4

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke se at Simonnes skriver at DE troende så lettvint går på limpinnen, men at EN DEL/NOEN troende gjør det.

Skal jeg ta det som en personlig fornærmelse, eller bare innrømme at jeg er pålimt en vettløshet som fullstendig skyggelegger den idylliske sannheten som dominerer vårt konfliktløse samfunn?

Blind kan man kalle det?

Igjen må jeg spørre - hva tjener de på prosjektet?

Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Pussig språkbruk

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Igjen må jeg spørre - hva tjener de på prosjektet?

Hva mener du med "prosjektet" (hvilket "prosjekt")?  Og hvem er "de" som angivelig skal "tjene" på det?  Et slikt løst formulert spørsmål kommuniserer ikke utenfor din innforståtte kontekst.

Kommentar #6

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Igjen må jeg spørre - hva tjener de på prosjektet?

Asylindustrien er nå så stor at det ville gi merkbart utslag på den norske sysselsettings-statistikken om verden ble normal igjen.  Virkningen ville ikke opphøre over natten, skoleverket, NAV og boligindustrien vil på flere måter sørge for arbeide relatert til nye nordmenn i årevis fremover.  Men det finnes uten større tvil folk innen apparatet som gladelig selger landet for sin egen nyttes skyld, enda flere som gjør dette i ren naivitet og manglende evne til å se over Kjølen og  til viderekomnes erfaringer.

Å være  kristen oppi dette må være svært vanskelig.

Det står vel noe i skriften om å gi bort den eneste skjorta til den som trenger den bedre.  Det står også noe om å gjøre folket til Hans disipler. 

Gir alle bort  ei skjorte til trengende her i Norge, så  øker vi normalt  prosenten av Muhammeds disipler.  La oss beholde skjorta på, tjene penger, betale skatt og gi landet råd til å kjøpe flere skjorter og mat attpå der de trengende bor.   Men jeg vet ikke om Jesus ville være enig i det.

Kommentar #7

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Akademisk desperasjon?

Publisert over 3 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Og han mer enn antyder at Frp sin innvandringspolitikk bygger på frykt og grums og ikke på fakta og reelle utfordringer.

Man kan lure på om Simonnes er fanget inn i en type desperasjon som gjør seg gjeldende innen norsk intelligensia, media og akademiske kretser.  Han er ikke alene om dette men det er ikke mer enn et par år siden Simonnes trakk paraleller mellom NMS og islamsk fundamentalisme. Slikt vrøvl han presterte den gange i månedskiftet juli/august 2014 er sannsynligvis mer egnet til å skape frykt enn islam i seg selv. Vi står ovenfor en person som ikke forsvarer de borger-rettigheter og sivile sikkeheter  vi har tatt som en selvfølge etter i et par genarasjoner.  Kan det hende det er Simonnes som er fryktens mann? Er det en redaktør som ser sin troverdighet miste fotfeste fordi nå stadig flere ser på Vårt Land og andre landsdekkende media som stadig mindre troverdige? Frykter han alternative stemmer på internett som er mer kunnskapsrike og dyktige enn han selv og han egen stab?

   Det er alle grunner til å frykte og det er ikke feil av borgerne å frykte for sin fremtid.  Det er deres demokratiske rett og plikt å reagere når de ser samfunnet endrer og ikke minst når landets styre og elite ikke stiller opp på vegne av sine borgere.  Det er noe feil når eliten tar feil i sine analyser gang på gang. Da SKAL folket frykte for sin fremtid.  Helt siden 9-11 ser vi at arabisk/islamsk terror ikke bare er et Israel-fenomen. Det er blitt et globalt fenomen.  Skal vi ikke frykte for opptøyer og bilbranner i Sverige skal spre seg til Norge? Skal vi ikke frykte for årsaken til flyplasskontrollene? Skal vi ikke frykte for de som dreper for noen tegninger? Skal vi ikke frykte når Europas politiske elite går i demotog for de kretser i Europa som sparker NEDOVER på folket i gata?  Det er alle grunner til å frykte, ikke minst for folk av Simonnes og hans yrkesgrupper.

Forvørig et godt innlegg av Danielsen.

Kommentar #8

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Tampen brenner

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Et slikt løst formulert spørsmål kommuniserer ikke utenfor din innforståtte kontekst.

Du nærmer deg nå Johannessen.

Argumentasjon må selvsagt sees i sin rette kontekst. Men viktigere: Argumentasjonen i denne debatten må sees ut fra de premissene argumentene bygger på.

Du skriver i en tidligere kommentar: jeg skjønner ikke helt hvorfor du bruker så mye energi og så mange avsnitt på å ta Listhaug og Storhaug i forsvar

Selvfølgelig forstår du ikke det. Ut fra det du har skrevet tidligere, så er jo all kritikk av islamisering og innvandring fra muslimske kulturer basert på frykt og uvitenhet. Du forstår andre sine meninger kun på dine egne premisser. Klart det blir full skjæring.

Men du er ikke dum Johannessen. Du gjør bare et valg. Du velger en debatteknikk som fritar deg fra å diskutere fakta. Du har bestemt deg for at de som ikke deler ditt syn er redde og uvitende. Punktum. Du unngår dermed å måtte forholde deg til de vanskelige spørsmålstegn som henger ved mislykket integrering og ytterligere innvandring.

Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Vel -

Publisert over 3 år siden
Knut Ivar Heggem. Gå til den siterte teksten.
Du forstår andre sine meninger kun på dine egne premisser.

I så fall gjelder nok det deg også, Heggem.  

Kommentar #10

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

PK eller begavet?

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
- Han har en intens trang til å være PK. - Han er mindre begavet.

Nei da, Simonnes er slett ikke «mindre begavet». Det er derfor kronikken hans blir lest og kommentert. Tvert imot er det det motsatte som gjelder. Simonnes er en høyst oppgående skribent og med en tydelig posisjon i norsk medielandskap gjennom mange år. Derfor tas han på alvor, og derfor er det grunn til både å unders over og å reagere på en del av hans synspunkter og uttalelser i den nevnte kronikken.

Om han er PK? Tja, mye kan tyde på at også Simonnes har en hang til å gå i opptråkkene spor. Men jeg skal ikke dømme.

Når det gjelder politisk korrekthet i innvandringsdebatten, så sa Walid Al-Kubaisi noe om dette og om forholdet til deler av den muslimske kulturen – og da spesielt på norsk vinterside – da han fikk Fritt Ords Honnørpris:

«Det er trist at også religiøse konservative og radikaliserte meninger får støtte blant Islamovenstre. Islamovenstre! De som står på venstresiden og har trang til å vise at de er tolerante. De blir rørt og deres tårer renner av glede når de ser en kvinne med hijab. Og de har forståelse for at muslimer blir krenket av ytringer. De støtter IslamNet sin rett til å ytre seg, men de tåler ikke Hege Storhaugs ytringer for friheten. De skrek at; "terroristen Breivik ikke er alene, andre islamkritikere er også medskyldige". Men, når islamistisk terror finner sted, når man snakker om radikalisering av muslimsk ungdom, sier de dette at har ikke noe å gjøre med islam å gjøre ...»

Dette passer nok best på deler av venstresiden, men «ånden» er typisk PK. Og selv om den klassiske venstresiden ofte er PK til det karikerende, så er PK’s utbredelse større. Det favner ofte store deler av venstresiden – og i det politiske landskapet deler av sentrum – og er godt synlig generelt hos meningsdannere og meningsbærer i kommentariatet, akademia og i media.

Hvor Simonnes befinner seg, skal jeg ikke ha sagt så mye om, men mye kan tyde på at han …

Kanskje han ønsker å kommentere dette selv?

Kommentar #11

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Litt på siden, men dog...

Publisert over 3 år siden

Hentet fra Kjetil Rollnes på Facebook. Temaet er litt annet enn ellers på denne tråden, men i forlengelse av forrige kommentar passer det kanskje?  Dette er en beskrivelse av meningstyranniet og den politisk korrekte konformitetens absurditeter:

---------

Ytre høyresiden i USA har muligens blitt sprø. Men den politisk korrekte venstresiden, som burde vite bedre - den har f.eks. høyere utdanning, er blitt enda sprøere. Prisbelønt, hvit romanforfatter henges nå ut for å levd seg inn i hvordan andre folk har det. Dette regnes visst som en forbrytelse mot minoriteter. Men heldigvis svarer hun godt for seg - og løfter hele problemstillingen der den hører hjemme:

"As a lifelong Democratic voter, I’m dismayed by the radical left’s ever-growing list of dos and don’ts — by its impulse to control, to instill self-censorship as well as to promote real censorship, and to deploy sensitivity as an excuse to be brutally insensitive to any perceived enemy. There are many people who see these frenzies about cultural appropriation, trigger warnings, micro-aggressions and safe spaces as overtly crazy. The shrill tyranny of the left helps to push them toward Donald Trump (...)

"How did the left in the West come to embrace restriction, censorship and the imposition of an orthodoxy at least as tyrannical as the anti-Communist, pro-Christian conformism I grew up with? Liberals have ominously relabeled themselves “progressives,” forsaking a noun that had its roots in “liber,” meaning free. To progress is merely to go forward, and you can go forward into a pit."

Tar også med Alex Iversens utmerkede kommentar:

"Av alt det åndslammende idiotiet som er kommet fra den antiliberale og politisk korrekte vestresiden de siste tiårene er angrepet på "cultural appropriation" trolig det dummeste og mest destruktive av alt.

Wikipediea definerer "cultural appropiation" som "the adoption or use of elements of one culture by members of another culture." Noe man skulle tro var en bra ting? Gitt at de mest vellykkede samfunn gjennom historien er de som har vært åpne for kulturell utveksling. Og at den mest genuine måten å respektere og verdsette andre kulturer på er å låne og integrere deres beste ideer og prestasjoner.

"Hvordan i h****ete havnet vi her?", spurte jeg en gammel venn i går.

"Den sporvekselen som fikk venstresida dit var det øyeblikket venstresida forlot klasseperspektivet og den realøkonomiske virkeligheten, flytta inn i Akademias virtuelle verden og omfavna - nei, SKAPTE - kulturell identitetspolitikk". Svarte han. Og han har rett.
Identitetspolitikk forgifter alt det kommer i berøring med. 
Identitetspolitikk er narsissistisk fetischering av de særegenhetene som gjør mennesker forskjellige fra hverandre, på bekostning av det vi har til felles. Identitetspolitikk er antihumanisme forkledd som toleranse. I sin mest absurde konsekvens er det til slutt bare mennesker som er lik akkurat deg, som kan forstå deg og dine behov.

Case in point: Vi er nå der at en liberal og feiret forfatter som Lionel Shriver må ut å forsvare sin rett til å dikte opp og leve seg inn i karakterer som ikke er som henne selv. Det å prøve å forestille seg hvordan andre har det pleide å være uttrykk for empati. Not any more."

Kommentar #12

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Vel -

Publisert over 3 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Case in point: Vi er nå der at en liberal og feiret forfatter som Lionel Shriver må ut å forsvare sin rett til å dikte opp og leve seg inn i karakterer som ikke er som henne selv. Det å prøve å forestille seg hvordan andre har det pleide å være uttrykk for empati. Not any more.

Akkurat dette er jo ikke noe nytt. Dårlige lesere har til alle tider hatt en hang til å tolke fiksjonspersoner som uttrykk for  forfatterens egne holdninger og synspunkter.

Kommentar #13

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Å forske på uanstendige holdninger.

Publisert over 3 år siden

Man kan lure på om Simonnes er fanget inn i en type desperasjon som gjør seg gjeldende innen norsk intelligensia, media og akademiske kretser.

Ja så desperate er de at regjeringen har nedsatt et utvalg for å overvåke slike uanstendige holdninger.

Ifølge Vårt Land er det i første omgang snakk om å forske på ekstreme holdninger i høyreekstreme, kristne miljøer – ikke handlinger. Tore Bjørgo innrømmer overfor Vårt Land at såkalte høyreekstreme kristne ikke utgjør en voldstrussel, men forskes på, skal de like fullt, fordi demokratiet åpenbart er en konstruksjon som ikke tåler særlig temperamentsfull debatt, og han sier:

Men jeg vet at en del politikere har vært utsatt for kraftige, hatefulle ytringer fra ekstreme, kristne kretser, på grunn av standpunkter når det gjelder abort og innvandring.

Kommentar #14

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Legitimt forskningsobjekt

Publisert over 3 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Ja så desperate er de at regjeringen har nedsatt et utvalg for å overvåke slike uanstendige holdninger.

Dette er selvsagt et helt legitimt - og interessant - forskningsobjekt, ikke et angrep på ytringsfriheten (som det virker som om du antyder).  Og så er det jo viktig å ta med at dette er en flik av et bredere ekstremismeforsknings-prosjekt. Her er en lenke til hele Vårt Land-oppslaget (fra i vår) om denne saken:

http://www.vl.no/nyhet/skal-granske-hoyreekstreme-kristne-1.715073

Kommentar #15

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Tjue prosent, det vil si 300 millioner muslimer mener at den strengeste formen for Sharia skal gjelde. De støtter IS. Mer enn halvparten, altså om lag 600 millioner muslimer støtter deler av Sharia. Dette er bl.a. holdninger til kvinner, homofile og vantroe – og foreskrevne straffer mot disse – som bryter fullstendig både med lovgivningen og normene i våre frie vestlige demokratier.

Dette er et godt eksempel på hvordan noe rives ut av kontekst og blir til skyts for propaganda. Men er det jeg her siterer Danielsen på riktig, og hvordan kan man i så fall vite at det er riktig? Jeg har sett linket til dette forskjellige steder, og det finnes ingen seriøs underbygning for en slik påstand. Snarere er det slik at mennesker som lever under desperate forhold vil se med håp og forventning på enhver aktør som sier at de skal befri dem fra tyranniet uten å tenke på at den påståtte "befrieren" skal vise seg å representere et enda verre tyranni. I denne kontekst må slike tilsynelatende støtteutsagn til fordel for IS forstås. Det betyr nemlig ikke at 300 millioner muslimer støtter IS' brutalitet, ennsi IS' ideologi og puritanske versjon av islam. Danielsens argumentasjonsoppbygging her illustererer faktisk Simonnes' poeng bedre enn Simonnes selv får det til.  

Kommentar #16

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Ny reformasjon

Publisert over 3 år siden

Dette er selvsagt et helt legitimt - og interessant - forskningsobjekt, ikke et angrep på ytringsfriheten (som det virker som om du antyder)

Nei det er helt bortkastet. Resultatet bir en begrensing av ytringsfriheten.

Da er det bedre  med en reformasjon.

Vi har endel predikanter som kan fengsles og det er noen som nektes  innreisetilatelse til enkelte land. Grunnen er hatespeech.

Og det er mange skriftsteder som ikke vil passere likestillingsloven eller diskrimineringsloven:

Her er noen skriftsteder:

1)Hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.

2)Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere bygger gravsteder for profetene og utsmykker gravminner for de rettferdige og sier: 30 ‘Hadde vi levd i våre fedres dager, ville vi ikke ha vært medskyldige i profetenes blod.’ 31 Slik er dere selv vitner om at dere er barn av dem som slo i hjel profetene. 32 Fortsett da i fedrenes spor til målet er fullt! 33 Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete? 

3)41 Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. 

4)42 For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; 43 jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’ 44 Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’ 45 Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’ 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Det er  bedre at utvalget  undersøker bibelen og forteller hva som kan passeres, altså vi må få en ny reformsjon.

Kommentar #17

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Berøringsangsten

Publisert over 3 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
Dette er et godt eksempel på hvordan noe rives ut av kontekst og blir til skyts for propaganda. Men er det jeg her siterer Danielsen på riktig, og hvordan kan man i så fall vite at det er riktig? Jeg har sett linket til dette forskjellige steder, og det finnes ingen seriøs underbygning for en slik påstand. Snarere er det slik at mennesker som lever under desperate forhold vil se med håp og forventning på enhver aktør som sier at de skal befri dem fra tyranniet uten å tenke på at den påståtte

Bastrup sin kommentar er, om jeg må få si det slik, et utmerket eksempel på stråmannsargumentasjon med et muligens inderlig håp om at det kan være noe i de tallene jeg viser til som ikke er riktig eller som kan forklares på en annen måte – og som kan gi grunnlag for konklusjonen om at "Danielsens argumentasjonsoppbygging her illustrerer faktisk Simonnes' poeng bedre enn Simonnes selv får det til." For selv viser han ikke til noe annet enn hvilken livssituasjon han antar at folk har vært i da de ble spurt.

Men Bastrup har naturligvis rett. Undersøkelser kan lett misbrukes. Derfor har jeg ikke gjort det. Altså misbrukt undersøkelser. Undersøkelsen jeg referer til er denne fra Pew Research

---------

“The survey involved more than 38,000 face-to-face interviews in 80-plus languages. It covered Muslims in 39 countries, which are divided into six regions in this report – Southern and Eastern Europe (Russia and the Balkans), Central Asia, Southeast Asia, South Asia, the Middle East and North Africa, and sub-Saharan Africa.”

"Overwhelming percentages of Muslims in many countries want Islamic law (sharia) to be the official law of the land, according to a worldwide survey by the Pew Research Center. However, many supporters of sharia say it should apply only to their country’s Muslim population.

Moreover, Muslims are not equally comfortable with all aspects of sharia: While most favour using religious law in family and property disputes, fewer support the application of severe punishments – such as whippings or cutting off hands – in criminal cases. The survey also shows that Muslims differ widely in how they interpret certain aspects of sharia, including whether divorce and family planning are morally acceptable."

----------

Det totale gjennomsnittet av de som ønsker Sharia  –  i en eller annen form (også den mildeste varianten) er på mellom 75-80 %. Artikkelen er så lang at jeg ikke kommer til å bruke tid på lese hele på nytt. Men det står fritt opp til Bastrup å lese artikkelen i sin helhet. I denne artikkelen eller i annen artikkel fra samme institutt har jeg lest at et samlet gjennomsnitt på 20 % av verdens muslimer støtter den strengeste og mest bokstavtro formen for Sharia. Dette rimer seg ut i fra de øvrige tallene og variablene. Videre har jeg på samme måte lest at et gjennomsnitt på 50 % støtter en noe mindre streng praksis, altså ikke den ekstreme varianten, men for oss streng og brutal nok.

Når det gjelder setningen "De støtter IS", så er jeg enig i at det er upresist ettersom undersøkelsen ble gjort i to omganger. En i 2008-09 og en i 2011-12. Altså før IS hadde gjort seg gjeldene. Det jeg burde skrevet er at "De (altså 20%) støtter en ekstrem tolkning og praktisering av Sharia som IS også gjør".

Når det kommer til tallene, så er de naturligvis riktige  –  bortsett fra en (for meg utilgivelig) slurvefeil i prosentregning. Det er ca. 1,2 mrd. muslimer i verden. Det er da et faktum at 240 mill. (altså ikke 300 mill.) støtter den samme strenge formen for Sharia som IS  –  og at halvparten av verdens muslimer faktisk utgjør 600 mill. muslimer.

-------------

Men ingenting av dette er vesentlig i debatten. Poenget er altså at det er noen helt tydelige religiøse og kulturelle forskjeller mellom de som kommer fra den muslimske kulturen og på oss her i Europa. Vi kan forholde oss til dette på to måter:

Vi kan gå inn i det, og vi kan se på hvordan dette vil kunne påvirke deres evne til å integrere seg hos oss, hvordan vi da bør forholde oss, hvordan dette eventuelt kan skape konflikter og utfordringer både for dem og oss – en konsekvensutredning, om man vil – for slik enten å forberede oss bedre eller å konkludere med at dette vil påvirke oss på en så omfattende måte – sosialt, demografisk, kulturelt og økonomisk – at vi må finne andre måter å hjelpe dem på enn å invitere dem alle hit.

Den andre måte er «berøringsangstmetoden». Det er ikke er riktig å snakke om forskjeller, vi ønsker ikke å uttrykke oss slik at de oppfatter at vi skiller mellom «dem» og «oss», vi ønsker ikke opptre på en slik måte at de føler seg krenket eller stigmatisert, vi mener at det er inhumant og utenfor våre moralske normer å kreve noe av de som ikke er like heldig stillet som oss, vi tenker det beste om alle, vi har ikke rett til å stille spørsmål ved deres motiver eller hensikter. Når de ikke integrerer seg like lett som andre innvandrergrupper, er det vår skyld, når de har lav arbeidsdeltakelse, er det vår skyld, når de har en særlig høy grad av sykemeldinger og uførhet, er det vår skyld, når de føler seg religiøst og kulturelt krenket, er det vår skyld. I det hele tatt … De som sier de lider, de lider. Når noen banker på døra vår, plikter vi å lukke opp uten å stille spørsmål. Å føre en streng, men rettferdig asyl- og innvandringspolitikk (Stoltenberg) er det inhumant, når myndighetene ønsker en strenger kontroll med grensene, med de som kommer og de som alt er her, så er det i strid med våre kristenhumanistiske tradisjon. Osv. Listen er lenger, men på en søndag …

Med andre ord, strategien er å lukke øynene og håpe på det beste, og ikke minst å demonisere de som ikke er enig i at lemfeldighet ikke er suksessoppskrift på noen politikkområder – heller ikke innvandringspolitikken.

Kommentar #18

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.


Moreover, Muslims are not equally comfortable with all aspects of sharia:

Et viktig moment er viljen i et muslimsk samfunn til bruk av makt og brutalitet for å tvinge gennom  sitt syn, sin politikk.   Jeg vil bestemt tro at slikt ligger  formålstjenlig  til for den harde kjerne av islamister. For resten blir det å bøye seg for makta. Demokrati har som vi vet, ringe kår under islam.

Jeg tviler også på om den hele og fulle sannhet kommer i dagen når vestlige  "mindretallsmuslimer" blir spurt om deres syn på dette og hint.  .  Vi husker samlingen til Islam Net i Oslo, der omtrent hele salen rakk opp hånda til støtte for sharia-avretting av homofile.  Hadde de  blitt spurt enkeltvis tror jeg svarene ville blitt mere strategisk tilpasset de samfunn de bor i. 

 

Kommentar #19

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Pinlig

Publisert over 3 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Vårt lands tidligere sjefredaktør, Helge Simonnes, har skrevet bok. Han er opptatt av de som går på limpinnen

Slik jeg leser Helge Simonnes sin kronikk som tar for seg hans nye bok: "En Gud for de mange" så har vel han ikke fått med seg at den kristne treenige Gud har ingenting med Allah å gjøre. Det er her mange går i fellen.

For å ta trosbekjennelsen til muslimer:Det finnes ingen Gud unntatt Allah, og Muhammed er Hans profet

Den apostoliske kristne trosbekjennelse:

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.

Dersom han ser noen likhet i disse trosbekjennelser har han totalt misforstått dessverre. Kristne, jøder og ateister er vantroende og skal fordrives/bekjempes står det i Koranen. Noen likhet? Nei og atter nei.

Pinlig!

Kommentar #20

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Beviser ingen ting

Publisert over 3 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
"Overwhelming percentages of Muslims in many countries want Islamic law (sharia) to be the official law of the land, according to a worldwide survey by the Pew Research Center. However, many supporters of sharia say it should apply only to their country’s Muslim population.

Det Danielsen her tar opp, drøftes bl.a. inngående i Anatol Lievens murstein av en bok "Pakistan. A hard country" og har relevans for de fleste land i regionen. Boken anbefales. For det første: At man foretrekker sharia er på ingen måte ensbetydende med at man støtter IS. For det andre: 17 av 21 muslimske land i Midtøsten har en sekulær statsforfatning som alle er kjennetegnet av rettsvilkårlighet og et korrupt rettsvesen på den ene side, og på den annen side en klans- og ættejustis som trer i stedet der rettsstaten er fraværende. De som kommer i skvis her er de store folkemasser som daglig opplever seg sviktet både av det statlige rettsvesen og av ættesterke familier som håndhever sin egen justis. Den sosiale og politiske effekten av dette er at for de store folkemasser står da sharia som det eneste som kan gi dem garanti mot urettferdighet og undertrykkelse fra begge disse sider. I de fleste muslimske land er det slik at har du en sterk ætt i ryggen og ikke gjør skam på deg, så er du beskyttet, men i takt med befolkningseksplosjon i mange av disse landene er antallet av dem som står uten beskyttelse både fra stat og familie vokst kolossalt. I dette vannet er det at den religiøse ekstremismen fisker. Da kan man lett komme ut med slike tall som Danielsen refererer til, men det betyr ingenlunde at alle disse mennesker på et ideologisk gjennomtenkt grunnlag støtter IS. Store bevegelser i et samfunn, som dem vi ser i Midtøsten idag, har alltid et sosial og politisk underlag, og ett av dem er hva jeg her har pekt på. 

Kommentar #21

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Slik jeg leser Helge Simonnes sin kronikk som tar for seg hans nye bok: "En Gud for de mange" så har vel han ikke fått med seg at den kristne treenige Gud har ingenting med Allah å gjøre. Det er her mange går i fellen.

Ja så sant.  

«Hva er sannhet?» spurte  Pilatus.

Dette hadde Jesus svart på tidligere:

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.  7 Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.»

Sannheten er altså en person.

Hvis vi skal søke Gud må vi gjøre det gjennom Jesus.

De som tilber Gud gjennom andre andre (religioner) så tror vi at disse religionene må være falske.

Dette kan vi tro i trosfrihetens og ytringsfrihetens navn.


Kommentar #22

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Solid nok dokumentasjon

Publisert over 3 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
At man foretrekker sharia er på ingen måte ensbetydende med at man støtter IS.

Har Bastrup lest min forrige kommentar?

"Når det gjelder setningen "De støtter IS", så er jeg enig i at det er upresist ettersom undersøkelsen ble gjort i to omganger. En i 2008-09 og en i 2011-12. Altså før IS hadde gjort seg gjeldene. Det jeg burde skrevet er at "De (altså 20%) støtter en ekstrem tolkning og praktisering av Sharia som IS også gjør".

Beviser ingenting? Pew-undersøkelsen er antakelig det grundigste og mest troverdige som finnes på dette området. Å så tvil om funnene blir naturligvis bare nok en stråmann. Det de dokumenterer er hvor mange som støtter eller ønsker Sharia på forskjellige nivåer. Her er undersøkelsen grundig.

På den annen side er det naturligvis også interessant å bli kjent med årsakene til denne støtten i den muslimske befolkningen. Her er det Bastrup skriver interessant, og boken til Annatol Lievens er antakelig relevant og opplysende.

Men uansett årsak er det et faktum at et solid flertall i den muslimske befolkningen støtter Sharia. Det vi må spørre oss om, er hvordan dette vil virke inn på integrering når noen av dem kommer hit, og om deres vilje til å akseptere vår kultur og våre verdier – og også vår lovning. Når det gjelder lovgivningen, så åpner Bastrup for at det kan være at noen eller mange av dem etter hvert vil tenke slik at den demokratiske lovgivningen i Norge er bedre enn Sharia når alt kommer til alt – når de altså oppdager at den beskytter enhver borger – også dem, noe de ikke er vant til i mange av de landene de kommer ifra.

Men igjen. Poenget er egentlig ikke holdningene til de som kommer fra den muslimske kulturen – selv om det også er viktig – men holdningene til norske politikere, samfunnsdebattanter og -aktører. PÅ den ene siden går argumentasjonen på at vi også bør forholde oss til hvordan tydelige kulturelle forskjeller kan virke inn på sameksistensen her i Norge – og på den annen side de som avviser at kulturelle forskjeller har noe å si for hvordan vi bør forholde oss til de som kommer hit og dermed hvordan det antakelig også bør påvirke vår egen lovgivning på dette feltet.

I mitt noe lange åpningsinnlegg, har jeg viet forholdet innenfor den muslimske kulturen ett avsnitt – naturligvis for å vise at det grunnleggende og i utgangspunktet er til dels store kulturelle forskjeller, og at den framstår som svært stor hos noen invandrergrupper og er temmelig liten hos andre.

Vi kan gjerne drøfte akkurat dette ene temaet videre. Men det er altså ikke dette debatten handler om. I så måte er det kun en underbygging av det som er poenget. Og altså, selv om det finnes et dypere sett av forklaringer på f.eks. den store støtten til Sharia, så endrer ikke det faktumet at det faktisk er en slik stor oppslutning. 

Kommentar #23

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
- Han har en intens trang til å være PK.

- Han er mindre begavet.

Første punkt her er kun hos ekstremt autoritært opdragede eller venstreradikalt inddoktrinerede en primær årsag - ellers er PK et resultat af underliggende årsager - oftest af egennyttig art.

'Det er dér, det sner', som man siger.

Kommentar #24

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hva mener du med "prosjektet" (hvilket "prosjekt")? Og hvem er "de" som angivelig skal "tjene" på det?

Globalismen.

'De' er eliten - den egentlige og fedtlaget af ny tjenesteadel.

Kommentar #25

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Asylindustrien er nå så stor at det ville gi merkbart utslag på den norske sysselsettings-statistikken om verden ble normal igjen.

Jo, asylindustrien er en del af globalismen.

Det humanindustriele kompleks har i dag samme rolle i EU, som det millitærindutrielle kompleks har i USA.

Det tjener globalismens sag at så mange mennesker er afhængige af at fortsætte deres destruktive gerninger.

På et møde for indvandrere, jeg havde sneget mig ind til sidst i 90'erne, sagde en tyrkisk mand, indvandret i 70'erne at en københavns fagforeningsformand havde fortalt ham at 'indvandringen kan ikke stoppes - der er alt for mange mennesker, der tjener penge på den'.

Kommentar #26

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Identitetspolitikk forgifter alt det kommer i berøring med.
Identitetspolitikk er narsissistisk fetischering av de særegenhetene som gjør mennesker forskjellige fra hverandre, på bekostning av det vi har til felles. Identitetspolitikk er antihumanisme forkledd som toleranse. I sin mest absurde konsekvens er det til slutt bare mennesker som er lik akkurat deg, som kan forstå deg og dine behov.

Jeg mener også man skal være opmærksom på at identitetspolitik er en variation over det gamle tema - 'del og hersk'.

Ingen undersåtter er berettigede til at have meninger om andre undersåtter. Kun suverænen er berettiget til at have meninger.

Kommentar #27

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
Da kan man lett komme ut med slike tall som Danielsen refererer til, men det betyr ingenlunde at alle disse mennesker på et ideologisk gjennomtenkt grunnlag støtter IS.

Tyskland manglede ressourcer i trediverne og de muslimske lande mangler ressourcer i dag.

I begge tilfælde blev og bliver befolkningerne aggresivt ekspansive af denne ressourcemangel.

Dette er såre naturligt og almenmenneskeligt omend ikke moralsk efter kristen målestok.

Hvad der er unaturligt og umoralsk er at hilse en sådan ekspansion velkommen.

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1578 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
17 dager siden / 1177 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
11 dager siden / 1164 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
30 dager siden / 965 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 741 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
26 dager siden / 644 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere