Daniel Joachim Kleiven

34

Umulig dilemma for amerikanske kristne

Amerikanske kristne står mellom barken og veden, mens de passivt betrakter fyrstikken som er i ferd med å tenne opp det hele.

Publisert: 24. sep 2016

Verden våkner nå opp til realiteten av det som ligner mest på en dårlig skrevet tegneserie – Donald Trump kan i løpet av et par måneders tid bli øverste leder for verdens største økonomiske og militære kraft.

I kjernen av Trumps velgerbase finner vi hvite, evangeliske­ kristne. Nesten 80 prosent av dette segmentet oppgir at de tenker på å stemme på ham. Tidlig­ere­­ denne­ måneden opptrådde Trump på en kristenkonservativ­ konferanse i Washington. Der formante han at den kristne arven­ skulle holdes høyt i hans nye Amerika, og gudstro var det som atter skulle forene de nå ­lettere uforente statene.

For amerikanske kristne er det beste argumentet for å stemme på Trump, bare en rask titt bort på alternativet. Over halvparten av evangelikale som stemmer for Trump, gjør det for å stemme mot Clinton.

I deres øyne terper demokrat­ene på rettigheter for transpersoner til å velge toalett som om det skulle være det viktigste moralske spørsmålet i vår tid, mens den sterke kjernefamilien står under press, arbeidsledigheten øker, relativismen råder og ytringsfrihet på amerikanske universiteter visner bort.

Mot kristent syn. Hillary Clinton er uttalt mot tradisjonelt kristne synspunkter i mange­ spørsmål, som abort, familie, ­religionsfrihet og hun har sagt seg villig til å gå langt i å få andre­ til å justere sine synspunkter. Hun kan i sin periode få mulighet til å innsette opp til flere likesinnede høyesterettsdommere for livstid. En overvekt av dommere med feil politisk overbevisning kan i manges øyne gjøre uopprettelig skade for generasjoner, og sette et dødsstempel på den amerikanske fremtiden.

På en annen side. Selv en oppsummert liste over Trumps ­karakterbrister er lengre enn en gjennomsnittlig Hemingway-­novelle. En notorisk løgner, baksnakker og kvinnesjåvinist, og en narcissist høy på sin egen stolthet.

Han kalte en enke for et «forferdelig menneske» mens han forsøkte å overta huset hennes. Han mobbet en reporter for å ha en misdannet hånd. I et reality-­show bad han seerne se for seg en kvinnelig show-deltaker brukt i en pornografisk film.

Trump foreslår daglig umenneskelig eller urealistisk politikk, og har dessuten begått en av de få syndene en kristen vanskelig kan tilgi – nemlig å uttale at han ikke trenger Guds tilgivelse.

Sverting. Det er ikke vanskelig å skrive noe negativt om Trump. Det finnes ikke kontroversielt. Ren deskriptiv journalistikk har vært nærmest fraværende det siste året, mens både liberale og konservative medier har kappes om negativt meningsinnhold, fordømmelser og sverting. Men tross høye seertall og millioner av delinger på sosiale medier, øker populariteten hans videre, i det velgergruppen nærer av sin avsky mot nåtidens medieverden og politiske liv.

Trump inntar en høyst pragmatisk tilnærming til det meste. Det er holdninger og handlinger som teller. Han er i enhver situasjon beredt på å innta den posisjonen som kan gi gjennomslag og resultater, selv om det betyr å gjøre venner til fiender, smigre ­fiender til å bli venner, eller åpenbart demonstrere manglende­ kunnskap og motsi ting han tidligere har sagt. Når Trump blir konfrontert med slike fakta, må man likevel forstå at man har misforstått. Fakta tilhører­ fortiden. Et slikt ­fokus lammer evnen til handling. ­Håpet ligger i det foran.

Fallitt. Amerikanske kristne er likevel villige til å se forbi alt dette, idet en handlekraftig kar ivaretar interessene til en gruppe­ som kjenner seg oversett av et to-partisystem som har spilt seg selv falitt. De trenger ikke en ­engel til å forsvare seg, men en brølende løve. Trump får ting gjort, selv når det han gjennomfører er å fornærme mennesker og bygge flere kasinoer.

Det er derfor fort gjort å tenke at Trumps revitaliserte kristentro bare er et PR-stunt, men det er kanskje en forhastet konklusjon. Trump ble døpt og konfirmert i en presbyteriansk kirke i Queens i New York, og virker oppriktig i sin tro.

Likevel er det et fundamentalt poeng som gjør Trump uforenlig med det sentrale kristne budskapet.

Kristendommen er et budskap for tapere. Det retter seg mot de svake og ydmyke, og tilbyr dem en avkledd frelser på korset som en grunn til optimisme. Til ­enhver som ikke oppnår suksess i denne verdens øyne, lover den at den som taper sitt liv for Kristi skyld, skal vinne det.

Den inviterer til en radikal erkjennelse av egen svakhet og utilstrekkelighet, for å drepe ens ondsinnede karaktertrekk som kan ta overhånd over en. Himmelriket tilhører de fattige i ­ånden. De ydmyke skal arve jorden. Ikke fordi de bukket under for Janteloven, men fordi de var dydige og kultiverte i sin egen ­karakter.

Ingen bønn om tilgivelse. Men slikt snakk har Trump lite til overs for. En mann som ikke kjenner behovet for tilgivelse, kan vanskelig tilgi andre. En mann som forakter sin egen svakhet ved å dekke over den med et lappeteppe av unnskyldninger og løgner, vil neppe tolerere svakhet hos andre.

Det finnes ingen helgener igjen å stemme på. Genuin kristendom finner ingen forsvarere i det amerikanske politiske livet. En moralsk revolusjon og en gradvis oppstramming av sivilsamfunnet vil ikke finne sted, verken hos Clinton eller Trump.

Gitt alternativet, virker det moralsk uforsvarlig å ikke stemme på Trump. Gitt Trump, virker det moralsk uforsvarlig å stemme på ham.

Det åpenbart moralske virker til å være å avstå fra stemmegivning i ren protest, eller stemme på små alternativ. Men enkel matematikk viser dessuten at én mindre stemme for kandidaten man misliker minst, er å regne som en stemme for kandidaten man absolutt ikke ønsker å ha.

Tikkende. Amerikanske kristne­ står mellom barken og veden, mens de passivt betrakter­ fyrstikken som er i ferd med å tenne opp det hele. De må vurdere om de er villige til å risikere å tape i Høyesterett i bytte mot å slippe løs en uberegnelig løve, en tikkende bombe i møte med all amerikansk utenrikspolitikk.

Høstens valg blir ikke en stemme­ på en redningsmann, men ren skademinimering.

Først publisert i Vårt Land 24.09.2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Tja .. det er vel ikke så vanskelig?

Publisert rundt 3 år siden
Daniel Joachim Kleiven. Gå til den siterte teksten.
Gitt alternativet, virker det moralsk uforsvarlig å ikke stemme på Trump. Gitt Trump, virker det moralsk uforsvarlig å stemme på ham.

I et litt større perspektiv ....

https://www.youtube.com/watch?v=lDUwXFvTJfA

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Religion er bare en av mange demografiske variabler en kan se på. Mange Trump tilhengere tilhører også en gruppe som har det dårlig økonomisk og som har fått det vanskeligere over tid. Det gir god grobunn for den sterke mannen. Mannen som går etter grupper en kan si har skylden for at en selv har det vanskelig. I usikre tider søker mange den autoritære.

Når en bombe nylig gikk av brydde ikke Trump seg om fakta eller kunnskap. Han kunne love en løsning, han ville knuse de onde, og han kunne slenge ut av seg ting om grupper uten å vite hvem som stod bak. Trygt og godt for en del.

Clinton snakket som hun hadde tatt sovepiller, ingen glød, ingen emosjoner overhodet. Vent, se på fakta, ikke overreagere, ikke gå etter grupper.

Jeg ville vært forsiktig med å knytte tradisjonell kristendom til dette. Det er ikke Trump som setter kristendommen mellom barken og veden, det er deler av de som bekjenner seg som kristne som faktisk står for meninger som ikke er akseptable.

Kommentar #3

Sigmund Voll Ådnøy

134 innlegg  1622 kommentarer

Takk

Publisert rundt 3 år siden
Daniel Joachim Kleiven. Gå til den siterte teksten.
Likevel er det et fundamentalt poeng som gjør Trump uforenlig med det sentrale kristne budskapet.

Kristendommen er et budskap for tapere. Det retter seg mot de svake og ydmyke, og tilbyr dem en avkledd frelser på korset som en grunn til optimisme. Til ­enhver som ikke oppnår suksess i denne verdens øyne, lover den at den som taper sitt liv for Kristi skyld, skal vinne det.

Takk til D.J. Kleiven for flere gode oppsummeringer og resonnement, inkludert det siterte.
Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Daniel Joachim Kleiven. Gå til den siterte teksten.
I kjernen av Trumps velgerbase finner vi hvite, evangeliske­ kristne. Nesten 80 prosent av dette segmentet oppgir at de tenker på å stemme på ham.

Dette er den kristne Israel-lobbyen som viser sin styrke. 

Kommentar #5

Asgeir Remø

12 innlegg  329 kommentarer

Takk!

Publisert rundt 3 år siden
Daniel Joachim Kleiven. Gå til den siterte teksten.
Likevel er det et fundamentalt poeng som gjør Trump uforenlig med det sentrale kristne budskapet.

Kristendommen er et budskap for tapere. Det retter seg mot de svake og ydmyke, og tilbyr dem en avkledd frelser på korset som en grunn til optimisme. Til ­enhver som ikke oppnår suksess i denne verdens øyne, lover den at den som taper sitt liv for Kristi skyld, skal vinne det.

Den inviterer til en radikal erkjennelse av egen svakhet og utilstrekkelighet, for å drepe ens ondsinnede karaktertrekk som kan ta overhånd over en. Himmelriket tilhører de fattige i ­ånden. De ydmyke skal arve jorden. Ikke fordi de bukket under for Janteloven, men fordi de var dydige og kultiverte i sin egen ­karakter.

Takk til Kleiven for eit balansert innlegg om dilemmaet. Det er eigna til at lesarane kan gjere seg eigne refleksjonar.

"Kristendom er et budskap for tapere", skriv Kleiven. Det er eit statement sett på spissen. Det må lesast i lys av avsnittet etterpå. Kristendom er ein bodskap for taparar som erkjenner at dei er det. Det var når den bortkomne sonen gjekk i seg sjølv og bestemte seg for å gå heim til far trua vakna i han: "Far eg har synda mot Himmelen og mot deg."

Desse taparane treng ikkje vere dei same som dei kulturen fortel oss er taparar. I Guds perspektiv er vi alle på avvegar, men det kan vere verre å erkjenne det for dei som er vellukka i andre mennesker sine auge. Det er berre dei som erkjenner at dei overfor Gud er slike taparar som treng hans nåde som tek i mot Kristus. Nåden gjev han til alle taparar som erkjenner det, uavhengig av kva status dei har i samfunnet. Dermed kan ein også erkjenne at ein er skapt i Guds bilde, dvs. til å stå overfor Gud som hans gode skapning og forvaltar av hans skaparverk.

Kommentar #6

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Overhodet intet dilemma

Publisert rundt 3 år siden
Daniel Joachim Kleiven. Gå til den siterte teksten.
Kristendommen er et budskap for tapere.

Det er akkurat den gruppen Trump henvender seg til. Alle de som taper på globalistenes livsfarlige drømmerier. Alle de hvite som blir fortalt at de er rasister. Alle som ser innvandringsproblematikken som essensiell i et valg. Alle som ser Clinton for den forferdelige løgneren og pengevennen hun er. Alle de som har noe å tape på å la alle kjeltring-politikere bli ved sin post, med Hillary som kjeltring # 1. Måtte jeg velge mellom Putin og Clinton, så hadde jeg valgt Putin. Det amerikanske politiske systemet er så gjennomsyret av korrupsjon på alle nivåer at bare en som avviser systemet, som forakter det, slik Trump tilsynelatende gjør, hatet som han er av alle de PK politikere, mediafolk og rikssynsere - vil kunne gjøre noe for å stanse korrupsjonen. Trump gir faen og det er en slik kar vi trenger i USA og resten av verden akkurat nå. Brexit startet snøballen, nå ruller den videre for alle anti-globalister. Måtte den rulle over alle globalister på sin vei. Eliten er ikke Trump, Eliten er 100% representert ved Hillary. Kjeltringene som sitter og trekker i trådene og lar de fattige bli fattigere for å berike seg selv. Har dette virkelig gått mange hus forbi? Ser man utelukkende på NRK og leser norske aviser? Takk dere selv for ignoransen.

Takk til Ny Gård for video.

Kommentar #7

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Måtte jeg velge mellom Putin og Clinton, så hadde jeg valgt Putin. Det amerikanske politiske systemet er så gjennomsyret av korrupsjon på alle nivåer

Ja, skulle du velge en ukorrupt leder står Putin frem som et godt eksempel!

Du går i samme nasjonalistfelle som Pen-istene i Frankrike. De foretrekker også Putin fremfor Hollande/Merkel. Det samme skjer i Tyskland. Merkel kommer til kort. Og i Østerrike har nasjonalistene også et utenlandsk forbilde. 

Men du...... pleier ikke du være for en liberal stat med få virkeområder? 

Kommentar #8

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Jobb med perspektivet, så forstår du mer

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ja, skulle du velge en ukorrupt leder står Putin frem som et godt eksempel!

Du går i samme nasjonalistfelle som Pen-istene i Frankrike. De foretrekker også Putin fremfor Hollande/Merkel. Det samme skjer i Tyskland. Merkel kommer til kort. Og i Østerrike har nasjonalistene også et utenlandsk forbilde.

Men du...... pleier ikke du være for en liberal stat med få virkeområder?

Ulike mennesker lever i ulike virkeligheter. Det er derfor Alle Clintonene, Hollandene, Merkelene og de andre elitistene kommer til kort mot anti-establishment i en tid med politikerforakt, anti-innvandrere i en tid med farlig innvandring, anti-globalister i en tid med globalisme. Du lever i din verden Njål, snart er du i opposisjon mot våre nye ledere, ja gjerne nasjonalister, i valget mellom nasjonalister eller globalister.

Synes du det er rart at vi anti-globalister velger nasjonalistledere når vi oppfatter at globalismen ødelegger verden? Jobb med perspektivet ditt, uansett private oppfatninger.

Nasjonalismen er uansett litt mindre skummel enn det andre, legger man Europols statistikk til grunn:

https://www.europol.europa.eu/category/publication-category/strategic-analysis/eu- terrorism-situation-trend-report-te-sat

På side 47 finner vi dommene for hhv jihadisme, separatisme, venstreekstremisme, høyreekstremisme og udefinert. (Side 45 har tallene for arrestasjoner)

Jihadi: 198, separatisme: 171, venstreekstreme: 45, høyreekstreme/nasjonalister: 3, udefinert: 109

Ja, 3 høyreekstreme av totalt 526. Hver 175 dømte terrorist er høyreekstrem, de andre 174 er ikke. 1/175. Tallenes tale er klar når det gjelder høyreekstrem vold i Europa anno 2016.

1/175.

Jeg er liberalist, men må jeg velge mellom intet sted å flykte i One World/1984 eller innpå 200 nasjonalstater, så er det taktiske valget klart for en liberalist som meg. 200 konkurrerende enheter er bedre enn ingen konkurranse. Vanskelig å forstå det også? Jobb med perspektivet.

Spør vennene dine hva dette betyr, hvis du ikke forstår det: "...men må jeg velge..."

Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg er liberalist, men må jeg velge mellom intet sted å flykte i One World/1984 eller innpå 200 nasjonalstater, så er det taktiske valget klart for en liberalist som meg. 200 konkurrerende enheter er bedre enn ingen konkurranse. Vanskelig å forstå det også? Jobb med perspektivet.

Spør vennene dine hva dette betyr, hvis du ikke forstår det: "...men må jeg velge..."

Ja, ja, Rudshaug...  Det må være vondt for en liberalist å være så engstelig at det å klamre seg til "sterke menn" fortoner seg som det minst skremmende alternativet.

Kommentar #10

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Nasjonalismen er uansett litt mindre skummel enn det andre, legger man Europols statistikk til grunn:

https://www.europol.europa.eu/category/publication-category/strategic-analysis/eu- terrorism-situation-trend-report-te-sat

På side 47 finner vi dommene for hhv jihadisme, separatisme, venstreekstremisme, høyreekstremisme og udefinert. (Side 45 har tallene for arrestasjoner)

Jihadi: 198, separatisme: 171, venstreekstreme: 45, høyreekstreme/nasjonalister: 3, udefinert: 109

Ja, 3 høyreekstreme av totalt 526. Hver 175 dømte terrorist er høyreekstrem, de andre 174 er ikke. 1/175. Tallenes tale er klar når det gjelder høyreekstrem vold i Europa anno 2016.

1/175.

Jeg er liberalist, men må jeg velge mellom intet sted å flykte i One World/1984 eller innpå 200 nasjonalstater, så er det taktiske valget klart for en liberalist som meg. 200 konkurrerende enheter er bedre enn ingen konkurranse. Vanskelig å forstå det også? Jobb med perspektivet.

Spør vennene dine hva dette betyr, hvis du ikke forstår det: "...men må jeg velge..."


Jeg skal nok spørre vennene mine, men mest nærværende er det fint om du avklarer en sak selv; 

Klarer du å forstå noe av det siterte? 

Det eneste jeg forstår at du ikke er noen liberalist. Er du det klamrer du deg ikke til sterke menn. Liberalister har liksom litt mer guts enn andre og våger et selvstendig liv i større frihet enn hva man gjør i frakkeskjøtene på diktatorer. 

Men viktigst altså; forstår du hva du har skrevet her? Hos meg går det hus forbi. 

Kommentar #11

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Men viktigst altså; forstår du hva du har skrevet her? Hos meg går det hus forbi.

Jeg orker ikke å ha et matematikk-kurs eller statistikk-kurs for deg, men det tallene fra virkeligheten forteller oss er hvem som utøver mest vold i samfunnene våre og det er altså ikke de nye nasjonalistene eller høyreekstreme som PKerne liker å kalle dem. De nye nasjonalister er tvunget av globalistene til å jobbe for å dele opp den vestlige verden i mer låste/stive ideer rundt nasjonalitet, etnisitet, kultur osv. Pendelen svinger mellom ytterpunktene, nå har den vært uheldig lenge hos kulturmarxistene/globalistene, nå svinger den tilbake til nasjonalistene. Så får vi håpe at den svinger mindre og mindre og får færre ekstreme utfall.

Du ser vel av tallene at det er jihadistene, separatistene og de venstreekstreme som står for majoriteten av all vold i Europa? Venstrestøttet import av jihadister har tvunget frem en reaksjon, det burde idiotene ha forstått ville komme, men det gjorde de ikke. Dagens nasjonalister arbeider mot de voldelige - jihadistene og de venstreekstreme.

Hvis du ikke forstår noe av dette, så gir jeg opp.

Kommentar #12

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Ja, ja, Rudshaug... Det må være vondt for en liberalist å være så engstelig at det å klamre seg til "sterke menn" fortoner seg som det minst skremmende alternativet.

Overhodet ikke. I valget mellom globlisme/En Verden/En Ide/intet sted å flykte og 200 nasjonalistiske land(tviler på at alle tar det så langt) i konkurranse om mennesker og ideer er valget lett. Det er langt bedre med en sterk, tydelig mann enn kriminelle marxister og feminister som skjuler sitt ekle, sanne jeg bak gardinet. Clinton er avslørt, derfor vinner Trump. Ingen hadde valgt Trump med en god motkandidat,  men når globalistene løfter frem Clinton i en tid med anti-establishment er de dømt til å tape. Det morsomme er at dette er varslet av Armstrong for lenge siden og har vært åpenbart for alle innvandringsmotstandere og motstandere av stadig mer korrupte politikere og forvokste sosialdemokratier verden over. En varslet endring som dere ikke trodde ville komme. Godt å se dere lide under egen ignoranse:-)

Kommentar #13

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Du ser vel av tallene at det er jihadistene, separatistene og de venstreekstreme som står for majoriteten av all vold i Europa? Venstrestøttet import av jihadister har tvunget frem en reaksjon, det burde idiotene ha forstått ville komme, men det gjorde de ikke. Dagens nasjonalister arbeider mot de voldelige - jihadistene og de venstreekstreme.

Slik har det aldri vært, dvs det kan ha vært en periode etter den russiske revolusjon at ligister og venstreradikale som trodde på den historiske prosess at kommunismen måtte seire var litt pågående, men i nyere tid har venstresiden aldri vært de førende i hverdagsterror. Her overgår nasjonalistene dem så det ljomer. 

Et paradigmeskifte inntraff ca 1990. Vi trodde alle at totalitarismen var borte, men som alle pendler svinger kom den tilbake etter en viss tid. Det er naturlig at venstresiden ikke kommer med det første, men i stedet har de totalitære samlet seg litt mer til høyre. I praksis er det ingen forskjell på modus operandi. Du tar fullstendig feil ved å legge skylden på jihadister når det gjelder hverdagsuroen. I flere land har politiet mer enn nok med å jage hvite hooligans som jager innvandrere og banker dem opp uten grunn. I Frankrike viser det seg er den vanlige middelklassen fornøyd med de vanlige innvandrerne som igjen har formet sin egen middelklasse og de to gruppene er ganske godt integrert. Hvorfor skulle det være anderledes? De nye har funnet et godt sted å bo, og de tar jobber franskmennene ikke vil ha. Som i verden forøvrig faktisk. Vi hører mest om Pen-istene fordi disse skaper avisoverskrifter, men bildet i fx Frankrike er like sammensatt som andre kontinentale land. Og her i Norge eksisterer den rene idyll mellom etnisk norske og innvandrermiljøene. 

Du må gjerne gi opp for min del. Det er i det hele tatt slitsomt å argumentere med noen som bruker en skrudd retorikk uten virkelighestforankring. Du har dine egne begreper, din egen syntaks som ingen kan akseptere som grunnlag for diskusjon. Du er nødt til å tape når vi må inn og forklare de mest selvsagte sider av hverdagen som du har satt opp sperrer mot å forstå. 

Din liberalisme er antagelig ikke noe annet enn et ønske om å få være i fred for myndigheter og andre. Den later ikke til å ha noe med politisk liberalisme basert på teorier eller filosofiske emner. Du vil bare at ingen skal bry deg. Det er din sak og ikke noe vi andre kan gjøre noe med. Størst fred og ro får du om du ikke forteller så mye om det. 

Kommentar #14

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er naturlig at venstresiden ikke kommer med det første, men i stedet har de totalitære samlet seg litt mer til høyre. I praksis er det ingen forskjell på modus operandi. Du tar fullstendig feil ved å legge skylden på jihadister når det gjelder hverdagsuroen.

Først: Lær deg å lese. Jeg tar utgangspunkt i dømte venstreekstremister og dømte jihadister, altså ikke hverdagsuro.

Deretter, lær deg å lese tall fra 1-1000.

Tallenes tale er virkeligheten, din oppfatning er din ignoranse. Tallene forteller oss 3 høyreekstreme, 45 venstreekstreme og 198 jihadister.

Forhold deg til virkeligheten, venstresiden er langt mer ekstremvoldelig enn høyresiden. 15 ganger mer faktisk.

Kommentar #15

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Først: Lær deg å lese. Jeg tar utgangspunkt i dømte venstreekstremister og dømte jihadister, altså ikke hverdagsuro.

Deretter, lær deg å lese tall fra 1-1000.

Tallenes tale er virkeligheten, din oppfatning er din ignoranse. Tallene forteller oss 3 høyreekstreme, 45 venstreekstreme og 198 jihadister.

Forhold deg til virkeligheten, venstresiden er langt mer ekstremvoldelig enn høyresiden. 15 ganger mer faktisk.

Yessir!

Kommentar #16

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
r og feminister som skjuler sitt ekle, sanne jeg bak gardinet.

Ja det er nesten de jeg er mest redd for. Feministene som skjuler sit ekle, sanne jeg bak gardinet.

Da er det godt at en objektivist, fremdragende logiker og sannhetssøker som deg kan vise oss andre mindre oppvakte veien, sannheten og livet.

Trump som en kronisk løgner, narcissist, og autoritær, er ivertfall ikke feminist. Han kan til og med rakke ned på kvinner på en utsøkt nedrig måte, og det er jo nesten antifeminisme.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere