Sigurd Eikaas

29

Vitenskapens uvitenskapelige premiss

Mange mennesker tror at vitenskap og kristen tro tilhører to uforenelige domener. Men dette er en forhastet konklusjon.

Publisert: 20. sep 2016

En grunn til at det likevel kan synes å være slik, er fordi man innen vitenskapen i praksis har lagt inn et forhåndspremiss: Årsaker som ligger utenfor vår dimensjon av tid og rom eksisterer per definisjon ikke. Alt som skal forklares vitenskapelig må forklares som resultat av årsak-virkning innenfor vår dimensjon av tid og rom. Men det å legge et slikt postulat som premiss, er ikke vitenskapelig å gjøre.

For vi vet at både tiden og rommet (Universet) har en begynnelse. Vi vet derfor at de på en eller annen måte er skapt. At de er relative, ikke absolutte. 

Vi kan derfor resonnere oss fram til at det må være noe som er utenfor vår dimensjon av tid og rom, som vår dimensjon må ha sitt opphav i.Det må dessuten være rasjonelt å anta at dette «utenfor» i siste instans må være noe absolutt; - noe som ikke er skapt. For uten at det finnes noe som er uskapt, så kan ikke noe skapt oppstå. Ingenting blir til av ingenting.

Det må videre være rasjonelt å anta at siden tiden er skapt, så må dette «utenfor» ligge utenfor tiden, - altså at det på en eller annen måte er tidløst. Likevel at det omfatter vår (rom- og) tidsdimensjon, på samme måte som en tredimensjonal verden vil omfatte en todimensjonal verden. 

En todimensjonal verden vil være uendelig. Den strekker seg uendelig i både lengde- og bredde-aksen. Likevel er en tredimensjonal verden uendelig mye større, siden den også strekker seg uendelig i høyde. Dermed kan et tredimensjonalt vesen i prinsippet beskue hele den todimensjonale verden ovenfra. Han vil kunne fortelle en evt beboer av den todimensjonale verden hva som ligger langt, langt borte; - så langt borte at den todimensjonale personen ikke kan se det eller vite noe om det. Noe som naturligvis vil oppleves forunderlig, - eller tvilsomt, - av den todimensjonale personen.

Likedan vil den tredimensjonale personen uten videre kunne gjøre overnaturlige ting i den todimensjonale verden. Han kan plassere ting inn i den, eller ta ting ut av den, - kun ved å bevege noe opp eller ned. Han kan se alt som skjer i den todimensjonale verden, men den todimensjonale personen kan ikke se ham. Med mindre førstnevnte går inn i den todimensjonale verdenen som den todimensjonale personen er en del av.

Det må være rasjonelt å anta at ting forholder seg omtrent på samme måte i en relasjon mellom vår verden av tid og rom, og en uendelig mye større og tidløs dimensjon (som altså også rommer tids-aksen).

Når vitenskapen da i praksis opererer med et premiss om at årsaker som ligger utenfor vår dimensjon av tid og rom per definisjon ikke eksisterer, - og at alle vitenskapelige funn må tolkes uten slike eksterne årsaker, - så er det ikke fordi det er vitenskapelig å gjøre det. Det må tvert i mot være av ideologisk karakter: Man har i praksis lagt et ateistisk-naturalistisk postulat som premiss for vitenskapen. Men dermed har man også begrenset det rommet som vitenskapelige funn må tolkes innenfor så sterkt, at en del tolkninger ikke bare blir feilaktige, men direkte uvitenskapelige og irrasjonelle.

Vitenskapen skulle i sitt vesen være åpen, fordomsløs og fri.

Ifølge min tro så er det Gud selv som utgjør den tidløse dimensjonen. Han bor ikke i en tidløs dimensjon, for da hadde det eksistert noe som var større enn ham, noe som han faktisk bodde i og som han ikke selv hadde skapt. Han er selv denne tidløse og absolutte dimensjonen.

Derfor bruker han ikke tid for å forflytte seg fra A til B. Han er allestedsnærværende. Distanse eksisterer ikke for ham. Verken i tid eller rom. Han ER alle steder og til alle tider. Som det står skrevet: "Gud er lys" (jmf relativitetsteorien). Han er det evige "Jeg ER": "Da sa Gud til Moses: «Jeg er den jeg er. Slik skal du svare israelittene: ‘Jeg Er‘ har sendt meg til dere.»" (2.Mos 3,14)

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #301

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Nå begynner du å blande inn Gud og en inngående (og besynderlig) innsikt i dennes planer i denne tråden. Jeg mister tråden ....

Det var du som blandet inn Gudfaren i en kritikk av den kristne tro. Derfor forklarte jeg hvorfor den kritikken ikke var relevant.

Kommentar #302

Alf-Erik Hallert

2 innlegg  232 kommentarer

Til trådstarters kommentar #297

Publisert nesten 4 år siden

SE: Jeg er enig med deg i at det som sådanne ikke finnes empirisk-vitenskapelige bevis for en slik høyere og tidløs dimensjon. Det har jeg da heller aldri påstått. Men jeg har resonnert logisk ut fra de vitenskapelige kunnskapene som vi faktisk har. Og verken du eller noen andre har forklart hvorfor det ev. ikke er slik, eller kommet opp med et annet resonnement som er bedre begrunnet, og som på en like god måte forklarer tilværelsen.

AEH:

Den høyere og tidløse dimensjonen din er uangripelig. Hverken kunnskap som vi har i dag, eller kunnskap vi eventuelt får i morgen, kan rokke ved denne dimensjonen din. Grunnen til dette er at den høyere og tidløse dimensjonen din er definert til å være utenfor vår erfaringshorisont (vårt univers). Når vi en gang i fremtiden utvider vår erfaringshorisont, vil den høyere og tidløse dimensjonen din fremdeles per definisjon være utenfor. Siden den høyere og tidløse dimensjonen din er definert til å være utenfor vår erfaringshorisont, så er den tom.        

Den høyere og tidløse dimensjonen din er vilkårlig og forutsetter blind tro. Det er ingen ledd, hverken empiriske eller logiske, som gjør at du kan utlede fra det du vet om vårt univers til den høyere og tidløse dimensjonen. Påstanden om den høyere og tidløse dimensjonen din er et dogme.

SE: Men jeg tror ikke du og jeg kommer videre på dette. Jeg er åpen for å runde av. Hva sier du?

AEH:

Vi har fått klarlagt våre posisjoner ganske bra. Jeg er veldig klar over at du ikke lar deg rokke, så jeg også er klar for å runde av.     

Kommentar #303

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ikke helt

Publisert nesten 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Det var du som blandet inn Gudfaren i en kritikk av den kristne tro.

Jeg blandet inn Gudfaren i ditt resonnement om frivillig kjærlighet.

Når vi diskuterer rent intellektuelt, er ikke skapere som straffer feiltroende og belønner rettroende noe problem. Men jeg får ikke denne typen skapere til å passe inn i et "logisk"-"vitenskapelig" bilde av Den første beveger.

Kommentar #304

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

person og intelligens

Publisert nesten 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg har absolutt argumentert for at Designeren/Skaperen/Den Første Beveger er en person. Selvfølgelig har jeg det.

Og jeg lurer jo på hvordan du forklarer at han kan være intelligent uten å være en person?

Det ser ut som at du har inntatt den etisk problematiske posisjonen å utlede "person" av "intelligens".

Mange mennesker er mindre intelligente enn smarte pattedyr på grunn av hjerneskader, psykiske sykdommer o.l. Men det betyr ikke at mange dyr er mer personer enn mange mennesker.

Skaperen kan være intelligent, ja, men du har ikke argumentert for hvorfor dette skulle gjøre den til en person.

"If triangles had a God, he'd have three sides"

Kommentar #305

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hei Sigurd!

Resonnementet ditt har vitenskapelig støtte.

Hei Bjørn Erik!

Og takk for en veldig god og relevant kommentar! For åpenbart er det at det finnes, ikke bare en skaper, men en personlig Skaper, - altså at Skaperen er en person.

Ateistene ynder å si at "vi kan ikke vite" dette eller hint. Men jovisst kan vi vite det.

Vi kan vite at det finnes noe utenfor vår verden av tid og rom.

Vi kan vite at det finnes en Skaper som har skapt vår verden.

Vi kan vite at denne Skaperen har skapt denne verden ut fra intensjon.

Vi kan blant annet derfor vite at dette er en personlig Skaper, - altså at Skaperen er en person.

Og vi kan vite at han kan gjøre inngripen i vår verden akkurat hvordan han vil og når han vil.

Og dermed kan vi vite at det finnes en personlig Gud som vi bør forholde oss til.

Derfor har de ingen unnskyldning. Selv om de unnskylder seg med at "vi kan ikke vite noe om dette".

Jovisst kan de vite det! De bare vil ikke vite.

Siterer gjerne denne igjen: "Det fikk Hawking til å utbryte : "To appeal to the hand of God is break of science". Men Hawking tar feil: Det er break of pseudoscience. Det er naturalismens og ateismens sammenbrudd."

Bra-knapp forsøkt aktivert! :-D

Kommentar #306

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Du trenger ikke å gjenta "forsøket".

Publisert nesten 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Hva gjelder hans inngripen i vår verden, så har jeg skrevet at det ikke kan bevises empirisk. Med andre ord, man kan ikke gjenta forsøket.

Det holder med å referere til en kjent hendelse der du mener at skaperen har hatt en finger med i spillet.

Kommentar #307

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Alf-Erik Hallert. Gå til den siterte teksten.
jeg også er klar for å runde av

Da gjør vi det.

Takk for en god debatt! :-)

Kommentar #308

Alf-Erik Hallert

2 innlegg  232 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Fint, takk for praten.

Kommentar #309

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Som du ser så fant jeg også grunn til å føye til et "takk", men du fikk visst svart før jeg rakk det. :-)

Kommentar #310

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det ser ut som at du har inntatt den etisk problematiske posisjonen å utlede "person" av "intelligens".

Mange mennesker er mindre intelligente enn smarte pattedyr på grunn av hjerneskader, psykiske sykdommer o.l. Men det betyr ikke at mange dyr er mer personer enn mange mennesker.

Skaperen kan være intelligent, ja, men du har ikke argumentert for hvorfor dette skulle gjøre den til en person.

"If triangles had a God, he'd have three sides"

Jeg/vi har skrevet om en intelligens som som best kan betegnes som en superintelligens, gitt den plan og oversikt han må ha hatt da han skapte. Vi har også vist at han må ha egenbevissthet, vilje og intensjon. Jeg vet ikke hva som da mangler på å være en person.

Men jeg reiser til Stockholm i morgen tidlig, og kommer neppe til å få anledning til å følge opp debatten i helgen. Kommer det opp vesentlige ting, kommer jeg likevel til å logge meg på igjen på mandag.

Takk for en god debatt (evt så langt)! God helg!

Kommentar #311

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Intelligens

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Intelligens impliserer ikke nødvendigvis person. Hvorfor skulle det det?

Hvordan definerer du så intelligens?

Kommentar #312

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det holder med å referere til en kjent hendelse der du mener at skaperen har hatt en finger med i spillet.

Ok.

Mirakelhuset i Ålesund som sto med brennende hus rundt seg på alle kanter, men som likevel ikke brant opp. Her er et kort resyme fra Wikipedia:

Waldehuset i Grensegata 2 var ett av husene som ikke brant opp. Der bodde Anders Nord sammen med sin kone Regine. Anders Nord skal ha fått besøk av en engel 22. januar 1904 kl. 13, da han var alene i stua si. Engelen skal ha sagt:

-Frykt ikke! Jeg er utsendt fra Gud den Allmektige for å si deg at i denne natt skal hele denne by legges i aske for de mange og store synder som drives i den. Men du har funnet nåde hos Gud – og du og din hustru skal ikke gå ut, og ikke bære ut noe av det som hører dere til, for alt det som bæres ut blir oppbrent. Jeg skal bevare dere, og intet ondt skal ramme dere.

Anders Nord forlot ikke huset under brannen, og huset ble ikke brent opp. I dag er huset museum og kalles også for "Mirakelhuset" (https://no.wikipedia.org/wiki/Bybrannen_i_%C3%85lesund_1904#Waldehuset)

Se også https://www.facebook.com/waldehuset

Kommentar #313

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det holder med å referere til en kjent hendelse der du mener at skaperen har hatt en finger med i spillet.

Jesu Kristi oppstandelse.

Kommentar #314

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

I sannhetens lys

Publisert nesten 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
-Frykt ikke! Jeg er utsendt fra Gud den Allmektige for å si deg at i denne natt skal hele denne by legges i aske for de mange og store synder som drives i den. Men du har funnet nåde hos Gud – og du og din hustru skal ikke gå ut, og ikke bære ut noe av det som hører dere til, for alt det som bæres ut blir oppbrent. Jeg skal bevare dere, og intet ondt skal ramme dere.

Dette visste jeg ikke, selv om jeg visste årsaken til brannen. Dermed ga Gud innbyggerne i byen en forklaring og samtidig et vitne på hendelsens årsak. At de selv hadde bragt denne ulykke over seg, dvs. Guds beskyttende hånd ble tatt bort og konsekvensene falt på byen, slik det før eller siden skjer over alt. Og nå, i følge profetiene, vil skje med hele jorden og oss alle.

Derfor skal det skje at to er på marken, den ene bli tatt med den andre blir igjen, to er på taket, den ene blir tatt med den andre blir igjen......

Før noen trer inn i Guds rike er enhver motsetning mellom Gud og det mennesket overvunnet. Noen holder fast på sine meninger, og faller med dem, noen frasier seg sine livsløgner, opplyses og lever ved det videre i sannhetens lys.

Kommentar #315

Alf-Erik Hallert

2 innlegg  232 kommentarer

En ondskapsfull guddom

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Dette visste jeg ikke, selv om jeg visste årsaken til brannen. Dermed ga Gud innbyggerne i byen en forklaring og samtidig et vitne på hendelsens årsak. At de selv hadde bragt denne ulykke over seg, dvs. Guds beskyttende hånd ble tatt bort og konsekvensene falt på byen, slik det før eller siden skjer over alt. Og nå, i følge profetiene, vil skje med hele jorden og oss alle.

Noe av det som for meg er mest ufattelig og frastøtende ved kristendommen er at kristne tar slik oppførsel av Gud som her beskrevet, som uttrykk for kjærlighet. Dette vitner om et begrep om kjærlighet og respekt for uskyldige, forsvarsløse mennesker, som er helt ufattelig og svært skremmende. La gå at det kan ha vært mange slemminger i byen. La gå at Gud, hvis han finnes, ville straffe disse, men å straffe en masse, også ufødte liv og små barn?

Kristendommen framstår i sitt innerste vesen som særdeles pervers og ondskapsfull. Den handler blant annet om kjærlighet i form av straffer og pinsler kastet over små og uskyldige barn. Heldigvis fantes det mennesker som gjorde en stor innsats for å bøte på en angivelig Guds ondskapsfulle skadeverk.

Kommentar #316

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Person

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan definerer du så intelligens?

Jeg har ingen sær definisjon av intelligens. Det forunderlige i denne tråden, er hvordan vi skal definere "person". Hvor lite intelligent må du være før du ikke lenger er å regne som en person?

Men siden du spør, her er noe (lite kontroversielt) fra Wikipedia:

Intelligence has been defined in many different ways including as one's capacity for logicunderstandingself-awarenesslearningemotional knowledgeplanningcreativityand problem solving. It can be more generally described as the ability to perceive information, and retain it as knowledge to be applied towards adaptive behaviors within an environment or context.

Intelligence is most widely studied in humans, but has also been observed in non-human animals and in plants. Artificial intelligence is intelligence in machines. It is commonly implemented in computer systems using program software.

Kommentar #317

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Gud driver med bysanering?

Publisert nesten 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
-Frykt ikke! Jeg er utsendt fra Gud den Allmektige for å si deg at i denne natt skal hele denne by legges i aske for de mange og store synder som drives i den. Men du har funnet nåde hos Gud – og du og din hustru skal ikke gå ut, og ikke bære ut noe av det som hører dere til, for alt det som bæres ut blir oppbrent. Jeg skal bevare dere, og intet ondt skal ramme dere.Dette minner veldig om historien om quislingen Rahab og om Jeriko sin egen versjon av bybrannen i Ålesund.

Men dette, etter min mening, obskure eksempelet på skaperens ekstradimensjonale inngripen i vår felles erfarbare verden, får meg til å reagere som følger.

1. Nå forstår jeg hvorfor du kaller Skaperen en person. Jeg kan ikke tenke meg at andre intelligenser enn personer kan finne på å brenne ned hele byer.

2. Det overgår min forstand og forestillingsevne at Den første beveger og eksistensens skaper, når den først velger å blande seg inn i den virkelighet som omsluttes av dimensjonene tid og rom, blinker seg ut en by på Nordvestlandet der folk aner fred og ingen fare.

3. Bybranner, i likhet med andre branner, pleier å ha det vi kaller naturlige årsaker. Just sayin'.

Kommentar #318

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

noe mer utenfor vår fatteevne

Publisert nesten 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det vil si at sannsynligheten for at vårt fysiske liv skyldes en ren tilfeldighet er litt under 1 over 10 opphøyd i 55. Altså ufattelig liten. Utenfor vår fatteevne.

dersom du går 10 år tilbake i tiden, hva tror du sjansen da var for at du akkurat nå, skulle sitte å lese disse linjer? Hvis du den gang skulle satt en odds for det tror jeg den ville blitt fryktelig lite og vanskelig å regne ut. Men, siden du bringer til torgs en sannsynlighetsberegning for at liv skal oppstå har jeg gleden av å gjøre det samme. Med denne gjelder altså ditt liv.

Sjansen for at nettopp den sædcellen fra din far skulle treffe akkurat det egget i din mor anslått til 4x10^17. Men da har vi jo bare regnet med deg, og regner vi enda lengre bakover, la oss si til da liv først oppsto på jorden, har vi kommer frem til den fine tallet 1 over 10^2 685 000. Som du ser relativt mye høyere enn ditt tall. Allikevel tipper jeg at du selv synes at det ikke er en så stor tilfeldighet at nettopp du er i live.

Og eplekjekt slå fast at hva Hawking tenker og driver med er pseudoscience, er en så dustete påstand at den knapt nok fortjener omtale.

Kommentar #319

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Nå bør det også nevnes

Publisert nesten 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Der bodde Anders Nord sammen med sin kone Regine. Anders Nord skal ha fått besøk av en engel 22. januar 1904 kl. 13, da han var alene i stua si. Engelen skal ha sagt:

at de to barnene i huset, som sov i samme rom som gode hr. Nord, slett ikke så noen engel. Men det har sannsynligvis mindre betydning for saken.

Kommentar #320

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Alf-Erik Hallert. Gå til den siterte teksten.
La gå at Gud, hvis han finnes, ville straffe disse, men å straffe en masse, også ufødte liv og små barn?

Ut fra denne setningen i din klage, antar jeg at du er imot selvbestemt abort.

Kommentar #321

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
at de to barnene i huset, som sov i samme rom som gode hr. Nord, slett ikke så noen engel. Men det har sannsynligvis mindre betydning for saken.

Tja, huset brant jo ikke ned - så det var vel en god ting?

Kommentar #322

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Dette minner veldig om historien om quislingen Rahab og om Jeriko sin egen versjon av bybrannen i Ålesund.

Men dette, etter min mening, obskure eksempelet på skaperens ekstradimensjonale inngripen i vår felles erfarbare verden, får meg til å reagere som følger.

1. Nå forstår jeg hvorfor du kaller Skaperen en person. Jeg kan ikke tenke meg at andre intelligenser enn personer kan finne på å brenne ned hele byer.

2. Det overgår min forstand og forestillingsevne at Den første beveger og eksistensens skaper, når den først velger å blande seg inn i den virkelighet som omsluttes av dimensjonene tid og rom, blinker seg ut en by på Nordvestlandet der folk aner fred og ingen fare.

3. Bybranner, i likhet med andre branner, pleier å ha det vi kaller naturlige årsaker. Just sayin'.

Du har bedt om det og du har fått det - og værre skal det bli, i følge min egen kommentar. Hvor ille står ganske detlajert i bibelen.

Men det holdt altså ikke med et eksempel. Det vet Gud, derfor kommer det stadig flere.

Kommentar #323

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Eplekjekt???

Publisert nesten 4 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
Og eplekjekt slå fast at hva Hawking tenker og driver med er pseudoscience, er en så dustete påstand at den knapt nok fortjener omtale.

Eplekjekt???

Det forteller jo ingenting om meg, men svært mye om hva du er.

Det går jo klart fram av kommentaren min hvem jeg har sitert.

Jeg siterer fra kommentaren: "en artikkel i VL skrevet av førsteamanuensis ved UIO, Einar Duenger."

Du får ta kontakt med han.  Det er også han som har sitert Hawking.  Han imponerer du nok da du kaller han eplekjekk.

Kommentar #324

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Jeg har da heller ikke hevdet at

Publisert nesten 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det forteller jo ingenting om meg, men svært mye om hva du er.

Det går jo klart fram av kommentaren min hvem jeg har sitert.

dette har noe med deg å gjøre. Føler du deg derimot truffet kan jeg godt forstå det.

Kommentar #325

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Henfalle

Publisert nesten 4 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
dette har noe med deg å gjøre. Føler du deg derimot truffet kan jeg godt forstå det.

La oss ikke henfalle til tomme ironiseringer. Heller ikke sammenligne kosmiske konstanter med livets tilfeldigheter.
Kommentar #326

Per Enger

8 innlegg  108 kommentarer

åpen eller lukket

Publisert nesten 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Mange mennesker tror at vitenskap og kristen tro tilhører to uforenelige domener.

Vitenskap er vel et forsøk på å finne årsak til virkning, mens kristen tro kan være så mangt. Det finnes kristne med konsepter farget av sin forståelse av bibelen som mener å forstå hva som er rett, og kristne også farget av bibelen uten å ha egne meninger om hva som er rett.

Det finnes også mange som heller til at vitenskapen vil finne svar som vil bekrefte en tro. Dette å tro at vitenskapen vil bekrefte et synspunkt, som altså er en tro, forteller oss om hvor mange troende det er det ute, som kaller seg alt annet enn kristne, hehe.

Det naturligste syn på verdens funksjoner er nok at verden er som den er, da den ikke kan være annet enn den er. Som betyr at man ikke bør skape seg forestillinger slik mange såkalte ateister og mange såkalte kristne og andre såkalte et eller annet gjør.

Det at verden og livet er hva det er, bør si seg selv, derfor bør ikke rasjonelle svar farget av standpunkt tuftet på tro på konsepter stå i veien for svarene tenker jeg. For svarene er som de er okke som.

Et åpent menneske uten agendaer vil kunne stille seg klar. Klar for livets svar. For at svarene fins bør det vel ikke være tvil om eller? Og at sannhet tålmodig venter vil vel heller ikke de som kaller seg det ene og andre i tillegg til å være et menneske være uenig i eller?

Svarene fins, men en må være tro til sannheten. En må slik sett ha tillit til sannheten. Slik jeg ser det… 

Er  det så vrient da?

Kommentar #327

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Jo, det er vrient

Publisert nesten 4 år siden
Per Enger. Gå til den siterte teksten.
Et åpent menneske uten agendaer vil kunne stille seg klar. Klar for livets svar. For at svarene fins bør det vel ikke være tvil om eller? Og at sannhet tålmodig venter vil vel heller ikke de som kaller seg det ene og andre i tillegg til å være et menneske være uenig i eller?

Svarene fins, men en må være tro til sannheten. En må slik sett ha tillit til sannheten. Slik jeg ser det…

Er det så vrient da?

Ja, det virker å være vrient, og det er den menneskelige og naturlige psyke som krever mer enn bare svar. Den krever holdninger og at vi står for dem. Har man holdningen, meningen og identifiserer seg selv som ateist, er verden betraktet gjennom ateist briller, som siler inn alt som taler for at det er den rette holdning og mening og siler ut det motsatte. Vise versa gjelder for oss med kristne briller. Alt som skjer innen vitenskapen som i våre øyne åpner de forskjellige disipliner i retning av en intelligent skaper, bekrefter troen som alt er etablert og så promoterer man det fra teist-siden.

Så du ber oss alle om en pragmatisk tilnærming, i form av å legge til side personlige preferanser, holdninger, meninger - ja vår egen personlige identitet, slik vårt verdensbilde har dannet seg? Jo - det er vrient. Vi må frivillig utvikle en alternativ form for holdning og identitet som er absolutt åpen for alt, i kjærlighet til sannheten - krevende!

Men det er mulig å slippe taket i sine egne meninger og å gå inn i stoffet fra nøytralt ståsted, men da skal man faktisk være trygg på seg selv! Det skjer ikke samtidig og likt med oss alle. Nevner man sin bakgrunn som troende, eller ateist, kommer andre på banen og provoserer - selvfølgelig. Derfor er det ikke bare vrient, men en primtiv form for holdnings, menings og livs-syn krigføring, som ingen vinner noe på egentlig.

Men paradokset er jo at for sannhetens skyld, må man stå opp for hva man oppfatter som sant - om man virkelig har tillit til og elsker sannheten mer enn sine egne personlige meninger. Da MÅ man jo slippe taket i sine forutinntatte meninger, om skal man ha håp om en fornyet kunnskap om sannhet. Verre er det når man tror at sannhet ikke finnes egentlig, altså den store og entydige, eller at den sannhet man har tilegnet er den endelig og at ikke mere behøver å legges til.

Jeg har hørt uttrykket: "De lærer og lærer, men kommer ikke til sannhets erkjennelse."

Kommentar #328

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Eie sannheten vs. Søke sannheten

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Verre er det når man tror at sannhet ikke finnes egentlig, altså den store og entydige, eller at den sannhet man har tilegnet er den endelig og at ikke mere behøver å legges til.

Kort fortalt er det slik at vitenskapen er et tankesett og metode for å søke sannheten (kunnskap) mens religionen er et tankesett og metode for å eie sannheten.

Ateisme er ingen holdning. Ateisme er en erkjennelse av at man ikke kjenner noen guder. Men, det er jo lov å lete☺

Kommentar #329

Per Enger

8 innlegg  108 kommentarer

Se saken i nytt lys:-)

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Ja, det virker å være vrient, og det er den menneskelige og naturlige psyke som krever mer enn bare svar. Den krever holdninger og at vi står for dem. Har man holdningen, meningen og identifiserer seg selv som ateist, er verden betraktet gjennom ateist briller, som siler inn alt som taler for at det er den rette holdning og mening og siler ut det motsatte. Vise versa gjelder for oss med kristne briller. Alt som skjer innen vitenskapen som i våre øyne åpner de forskjellige disipliner i retning av en intelligent skaper, bekrefter troen som alt er etablert og så promoterer man det fra teist-siden.

Så du ber oss alle om en pragmatisk tilnærming, i form av å legge til side personlige preferanser, holdninger, meninger - ja vår egen personlige identitet, slik vårt verdensbilde har dannet seg? Jo - det er vrient. Vi må frivillig utvikle en alternativ form for holdning og identitet som er absolutt åpen for alt, i kjærlighet til sannheten - krevende!

Men det er mulig å slippe taket i sine egne meninger og å gå inn i stoffet fra nøytralt ståsted, men da skal man faktisk være trygg på seg selv! Det skjer ikke samtidig og likt med oss alle. Nevner man sin bakgrunn som troende, eller ateist, kommer andre på banen og provoserer - selvfølgelig. Derfor er det ikke bare vrient, men en primtiv form for holdnings, menings og livs-syn krigføring, som ingen vinner noe på egentlig.

Men paradokset er jo at for sannhetens skyld, må man stå opp for hva man oppfatter som sant - om man virkelig har tillit til og elsker sannheten mer enn sine egne personlige meninger. Da MÅ man jo slippe taket i sine forutinntatte meninger, om skal man ha håp om en fornyet kunnskap om sannhet. Verre er det når man tror at sannhet ikke finnes egentlig, altså den store og entydige, eller at den sannhet man har tilegnet er den endelig og at ikke mere behøver å legges til.

Jeg har hørt uttrykket: "De lærer og lærer, men kommer ikke til sannhets erkjennelse."

Du har mye rett her Tore, og jeg vet jo at du vet hva det er snakk om her. For i ord du har skrevet her på VD kjenner jeg igjen en felles erkjennelse, med kun en kilde hehe.

Profeten Jonas var jo en troende, som hørte Herrens ord eller noe lignende. Men han glemte at kyr ikke forstår forskjell på høyre og venstre. Og en annen ting glemte han også. Nemlig at Gud ikke er en statisk sannhet, men en levende som følger enhver omskiftning i våre sinn. For på den måten kan jo Gud, vår alles kilde og sannhet følge oss skritt for skritt på veien. Slik enhver ny forståelse eller aha opplevelse viser sannhet i nytt lys. Og dette nye lyset var det han Jonas ikke var klar for der han sutret etter at Ninivie ble spart. Jonas var nok en troende, men han var full av gamle svar, på samme måte som ny vin ikke skal helles i gamle sekker som en sa for lenge siden, for sekken kan sprekke.

Kanskje jeg også sutrer litt fordi det virker så vrient å være åpen, altså ydmyk. Men jeg har håp om at det kan bli mote (for å bruke et moderne ord) å være åpen for at lyset man ser saker og ting i ikke er av elde men nytt. Lik barn som skal lære, er åpne og tillitsfulle for å kunne lære, de er elever, studenter, de er disipler, for det betyr vel elever om jeg ikke tar feil.

Personlige holdninger og meninger kan også bli utsatt for nytt lys, ja bare det å være åpen vil for mange være et nytt lys å se livet i. Åpen eller ydmyk er heller ikke noe som er bundet av klassifiseringer som Kristen, Muslim, ateist eller annet. Det er menneskelige egenskaper vi her snakker om, egenskaper vi alle innehar uansett hva vi kaller oss annet enn menneske. Slik jeg ser saken foreløpig sann… 

Kommentar #330

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Støttes

Publisert nesten 4 år siden
Per Enger. Gå til den siterte teksten.
Personlige holdninger og meninger kan også bli utsatt for nytt lys, ja bare det å være åpen vil for mange være et nytt lys å se livet i. Åpen eller ydmyk er heller ikke noe som er bundet av klassifiseringer som Kristen, Muslim, ateist eller annet. Det er menneskelige egenskaper vi her snakker om, egenskaper vi alle innehar uansett hva vi kaller oss annet enn menneske. Slik jeg ser saken foreløpig sann…

Støtter deg i alle dine ord, Per. Ydmykhet er løsningen for oss alle. Til de ydmyke skinner lyset klarere og klarere - inntil den fullkomne dag....

Kommentar #331

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Sannhets erkjennelse

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Ateisme er ingen holdning. Ateisme er en erkjennelse av at man ikke kjenner noen guder. Men, det er jo lov å lete

Teisme er nøyaktig det samme, man erkjenner at det er en Gud, men det er jo lov å lete - videre?

Og hvorfor skal vitenskapen monopolisere søket? I seg selv gjør den jo ikke det, hvis man ikke har den "holdningen":)

Kommentar #332

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Alf-Erik Hallert. Gå til den siterte teksten.
Noe av det som for meg er mest ufattelig og frastøtende ved kristendommen er at kristne tar slik oppførsel av Gud som her beskrevet, som uttrykk for kjærlighet. Dette vitner om et begrep om kjærlighet og respekt for uskyldige, forsvarsløse mennesker, som er helt ufattelig og svært skremmende. La gå at det kan ha vært mange slemminger i byen. La gå at Gud, hvis han finnes, ville straffe disse, men å straffe en masse, også ufødte liv og små barn?

Kristendommen framstår i sitt innerste vesen som særdeles pervers og ondskapsfull. Den handler blant annet om kjærlighet i form av straffer og pinsler kastet over små og uskyldige barn. Heldigvis fantes det mennesker som gjorde en stor innsats for å bøte på en angivelig Guds ondskapsfulle skadeverk.

Dette blir på siden av trådens tema, men siden det ble forsåvidt tilfeldigvis ble aktualisert av meg selv gjennom et sitat fra Wikipedia, så velger jeg å kommentere det du tar opp:

I det minste burde sykdom, lidelse og tap minne oss alle om ikke å sette vår lit til det vi har i denne verden. Vi skal jo alle en dag tape alt vi har her. Og Bibelen er tydelig på at slike hendelser burde lære oss at vi skal frykte ham, like mye som vi skal elske ham. Dette går som en rød tråd gjennom hele Bibelen, fra utkastelsen fra Edens hage og syndefloden til Johannes Åpenbaring:

"Likevel spottet de Guds navn, han som hadde disse plagene i sin makt, og de vendte ikke om så de gav Gud ære." (Åp 16:9)

Jesus sa selv til den kronisk, alvorlig syke mannen som han hadde helbredet: «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» (Joh 5:14)

For han er en veldig Gud, en fryktinngytende Gud og en hellig Gud, like mye som han er en kjærlig Gud. Altså ikke bare en dumsnill bestefar eller en likegyldig far. Og han vet hvilken skjebne de vil lide som ikke lar seg rense fra sine synder ved Jesu blod. 

Helvete er i min forståelse ikke et torturkammer eller en ildsjø e.l. som Gud kommer til å skape for å straffe dem som ikke har gjort opp sin sak med Ham. Gud har ingen glede i verken å torturere eller på annen måte straffe de som ikke vil ha noe med ham å gjøre. Derimot er Gud allestedsnærværende. Ja, intet kan eksistere uavhengig av Ham. Heller intet sted eller rom.

Dette betyr at alle på en eller annen måte i evigheten vil måtte leve i Guds nærvær. Spørsmålet da er i hvilken tilstand vi mennesker da vil være. For Gud er en ren og hellig Gud, og hans utstråling og glans overgår alt hva vi kjenner til i dette Universet, inkludert alle soler og stjerner til sammen. Så hvem kan da leve og ha det godt i nærværet av en slik Gud? Hvem kan unngå å bli svidd og brent under hans lys?

Bibelen lærer at vi må bli født på ny. Ikke av kjøtt, men av Ånden. Vi må bli født på ny av Gud selv. Bare slik kan vi få en ren og hellig natur som er lik Hans, og som derfor ikke bare kan tåle å være i Guds nærvær, men som også vil trives og ha det godt i Hans nærvær.

Vi mennesker er alle åndsvesener som skal leve evig. Men det er bare ved å bli født på ny av Gud selv, ved Jesu forsoningsverk, at vi kan tåle å leve i Hans lys. Ellers vil Han oppleves som en grusom og nådeløs sol som svir og brenner i en ørken uten vann. Ja, han vil oppleves som en ildsjø. Hvis brannen i Ålesund og vitnespyrdet til Anders Nord fikk ett menneske til å vende om, så var det verdt det. Ålesund ble bygd opp igjen i løpet av få år. Og da med en helt ny og bedre standard. En forherdet sjel som ikke lenger kan vende om, vil oppleve ilden for all evighet.

Derfor, vend heller om og frykt Gud. Da vil utstrålingen hans ikke lenger oppleves som ild, men som kjærlighet.

Kommentar #333

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Dette minner veldig om historien om quislingen Rahab og om Jeriko sin egen versjon av bybrannen i Ålesund.

Men dette, etter min mening, obskure eksempelet på skaperens ekstradimensjonale inngripen i vår felles erfarbare verden, får meg til å reagere som følger.

1. Nå forstår jeg hvorfor du kaller Skaperen en person. Jeg kan ikke tenke meg at andre intelligenser enn personer kan finne på å brenne ned hele byer.

2. Det overgår min forstand og forestillingsevne at Den første beveger og eksistensens skaper, når den først velger å blande seg inn i den virkelighet som omsluttes av dimensjonene tid og rom, blinker seg ut en by på Nordvestlandet der folk aner fred og ingen fare.

3. Bybranner, i likhet med andre branner, pleier å ha det vi kaller naturlige årsaker. Just sayin'.

Se mitt svar til Hallert.

Kommentar #334

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
dersom du går 10 år tilbake i tiden, hva tror du sjansen da var for at du akkurat nå, skulle sitte å lese disse linjer? Hvis du den gang skulle satt en odds for det tror jeg den ville blitt fryktelig lite og vanskelig å regne ut. Men, siden du bringer til torgs en sannsynlighetsberegning for at liv skal oppstå har jeg gleden av å gjøre det samme. Med denne gjelder altså ditt liv.

Sjansen for at nettopp den sædcellen fra din far skulle treffe akkurat det egget i din mor anslått til 4x10^17. Men da har vi jo bare regnet med deg, og regner vi enda lengre bakover, la oss si til da liv først oppsto på jorden, har vi kommer frem til den fine tallet 1 over 10^2 685 000. Som du ser relativt mye høyere enn ditt tall. Allikevel tipper jeg at du selv synes at det ikke er en så stor tilfeldighet at nettopp du er i live.

Og eplekjekt slå fast at hva Hawking tenker og driver med er pseudoscience, er en så dustete påstand at den knapt nok fortjener omtale.

Du forutsetter da at det finnes like mange univers som det finnes sædceller......

Kommentar #335

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
at de to barnene i huset, som sov i samme rom som gode hr. Nord, slett ikke så noen engel. Men det har sannsynligvis mindre betydning for saken.

Det har nok sikkert noe med saken å gjøre at de begge sov....

Kommentar #336

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Per Enger. Gå til den siterte teksten.
Vitenskap er vel et forsøk på å finne årsak til virkning, mens kristen tro kan være så mangt. Det finnes kristne med konsepter farget av sin forståelse av bibelen som mener å forstå hva som er rett, og kristne også farget av bibelen uten å ha egne meninger om hva som er rett.

Det finnes også mange som heller til at vitenskapen vil finne svar som vil bekrefte en tro. Dette å tro at vitenskapen vil bekrefte et synspunkt, som altså er en tro, forteller oss om hvor mange troende det er det ute, som kaller seg alt annet enn kristne, hehe.

Det naturligste syn på verdens funksjoner er nok at verden er som den er, da den ikke kan være annet enn den er. Som betyr at man ikke bør skape seg forestillinger slik mange såkalte ateister og mange såkalte kristne og andre såkalte et eller annet gjør.

Det at verden og livet er hva det er, bør si seg selv, derfor bør ikke rasjonelle svar farget av standpunkt tuftet på tro på konsepter stå i veien for svarene tenker jeg. For svarene er som de er okke som.

Et åpent menneske uten agendaer vil kunne stille seg klar. Klar for livets svar. For at svarene fins bør det vel ikke være tvil om eller? Og at sannhet tålmodig venter vil vel heller ikke de som kaller seg det ene og andre i tillegg til å være et menneske være uenig i eller?

Svarene fins, men en må være tro til sannheten. En må slik sett ha tillit til sannheten. Slik jeg ser det…

Er det så vrient da?

Nå handler denne tråden først og fremst om hva vi kan forstå og resonnere oss fram til, blant annet nettopp ut fra hva vitenskapen kan fortelle oss, - og ikke så mye om tro og løse forestillinger.

Ellers likte jeg godt denne: "Det finnes også mange som heller til at vitenskapen vil finne svar som vil bekrefte en tro. Dette å tro at vitenskapen vil bekrefte et synspunkt, som altså er en tro, forteller oss om hvor mange troende det er det ute, som kaller seg alt annet enn kristne......" :-DDD

Kommentar #337

Per Enger

8 innlegg  108 kommentarer

Bærer av sannhet.

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Støtter deg i alle dine ord, Per. Ydmykhet er løsningen for oss alle. Til de ydmyke skinner lyset klarere og klarere - inntil den fullkomne dag.

Takker for fine ord, sanne er de og tenker jeg.

Jeg bør vel også legge til at Profeten Jonas gjorde en mektig jobb. Han holdt minnet om Gud levende, minnet om at det finnes en sannhet. Dette førte han med seg og brakte videre. At befolkningen og kongen i Ninivie la fra seg sine konsepter, er nok en arv fra denne Profeten. Selv om kristendommen har mange sider, både gode og mindre gode, altså om man ser med kritiske øyne på dens historie. Så har den også vært en forkjemper for at sannheten finnes. Selv om den i sin krysning med maktelite og utro tjenere har utvist uforstand og hensynsløshet, har den også i sine tro tjenere vært de trengendes håp og hjelp. Ikke få har arven etter dette hus huset i mange tunge stunder. Og for de som er åpen for visdom har den gitt næring, slik at de kunne søke og finne. Ikke uten grunn at Paulus med sine lenker, bygget dette hus. Og fortsatt fører dette hus folk til ydmykhet. Jeg begynte selv med Bibelen og fant mange godbiter. At skaperen selv skapte dette hus er nok riktig. Men du vet, mennesker finner på så mye tull, som det sies i Predikeren hehe…  Tenker jeg her jeg sitter.

Kommentar #338

Per Enger

8 innlegg  108 kommentarer

Jeg ser den.

Publisert nesten 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Nå handler denne tråden først og fremst om hva vi kan forstå og resonnere oss fram til, blant annet nettopp ut fra hva vitenskapen kan fortelle oss, - og ikke så mye om tro og løse forestillinger.

Ellers likte jeg godt denne: "Det finnes også mange som heller til at vitenskapen vil finne svar som vil bekrefte en tro. Dette å tro at vitenskapen vil bekrefte et synspunkt, som altså er en tro, forteller oss om hvor mange troende det er det ute, som kaller seg alt annet enn kristne......" :-DDD

Å resonere er nok en god ting. Du får tilgi meg mitt hjertesukk om denne mangelen på åpenhet, altså ydmykhet vi mennesker viser skapelsen i hver nu vi ånder inn og ut. Men jeg ser allikevel at våre tanker ikke er tilstrekkelige, for mennesket lever ikke av brød alene. Så langt fra meg… :-)

 Fint at du fant noe du likte hehe...

Kommentar #339

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Per Enger. Gå til den siterte teksten.
Men jeg ser allikevel at våre tanker ikke er tilstrekkelige, for mennesket lever ikke av brød alene.

Nei det er sant, våre tanker og resonnementer er ikke nok. Ingen blir frelst ved det. Det gjør vi bare gjennom å få vasket bort vår synd ved Jesu blod og få en personlig relasjon med Jesus.

Kommentar #340

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Nå tar det helt av her.

Publisert nesten 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Så hvem kan da leve og ha det godt i nærværet av en slik Gud? Hvem kan unngå å bli svidd og brent under hans lys?

Det vitenskapelige er helt borte, og de mystiske "innsikter" har overtatt.

Kommentar #341

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det vitenskapelige er helt borte, og de mystiske "innsikter" har overtatt.

Det er riktig at vi nå er utenfor trådens tema om hva vi kan vite, og at vi i her er langt inne på troens område. Det gjorde jeg da også oppmerksom på i kommentarens innledning.

Men nå som bybrannen i Ålesund først er oppe som tema, så ser jeg ikke grunn til å stoppe det, - så lenge vi er oss bevisste at vi er på siden av trådens tema.

For jeg la merke til ditt punkt 3 i kommentar #318:

3. Bybranner, i likhet med andre branner, pleier å ha det vi kaller naturlige årsaker. Just sayin'.

Joda, brannen hadde nok helt naturlige årsaker. Men det du etterpurte var jo, sitat: 

"Det holder med å referere til en kjent hendelse der du mener at skaperen har hatt en finger med i spillet".

Og her var det altså ikke hvordan brannen startet jeg ønsket å henvise til, men det at huset til Anders Nord ikke også tok fyr, til tross for at alle nabohusene brant ned til grunnen.

Og nå som jeg forhåpentligvis har fått oppklart den misforståelsen, så ser jeg med interesse fram til å lese hvordan du forklarer det. :-)

Kommentar #342

Per Enger

8 innlegg  108 kommentarer

Som et barn igjen.

Publisert nesten 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Nei det er sant, våre tanker og resonnementer er ikke nok. Ingen blir frelst ved det. Det gjør vi bare gjennom å få vasket bort vår synd ved Jesu blod og få en personlig relasjon med Jesus.

Det finnes mange måter å si ting på, og mange språk man kan si det på. Jesus sier i nye testamentet at man må bli som barn igjen. Og en ting vet jeg som kjennetegner et barn, og det er åpenhet. Og denne åpenheten er helt nødvendig for at et barn skal kunne lære. Om en voksen skal bli som et barn igjen betyr det ikke at man skal ta alt for god fisk, men at en bruker sin fornuft og sine sanser med et åpent sinn.

For om sinnet er lukket, så vil også hjertet lukkes, som også fører til at veksten vil gå i dvale. Slik det gjør for så mange når man som voksen er fylt opp av meninger og konsepter om verden og livet. Meninger og konseptet fyller hjertet og slik renner det over, og ens meninger tales av ens tunge og en forventer å bli hørt slik at andre kan si seg enige. Slik som den gamle Jotnen Hrungne, som betyr en som runger, lar sin røst og mening runge utover verden, og gjerne forventer at andre skal følge sin mening, slik som en tyrann.

Artig er det også at tordenguden Tor ble som et barn da han sammen med Jotunen Hymer (den som somler) skulle fiske opp Midgardsormen. Slik det også var et barn som sa at keiseren er naken i et eventyr av H. C. Andersen. Konsepter er som en orm mellom ørene, og i evetyret var keiseren sikker på at han hadde på klær, noe som selvsagt satt mellom ørene. Konseptene må altså rives om man skal kunne kalle seg åpen, ja for at man skal kunne kalle seg ydmyk må man rive veggene man har bygget rundt seg mellom ørene. Og så er man klar for å kunne se verden i et nytt lys. Som betyr å ta sitt første skritt, et av mange.

Slik jeg ser det er det dette Jesus taler om, og Paulus med. Ydmyk betyr fra gammelt av villig, myk, snill, lett å be og åpen. Tenker eg så langt. 

Kommentar #343

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hva jeg sier til det?

Publisert nesten 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Og her var det altså ikke hvordan brannen startet jeg ønsket å henvise til, men det at huset til Anders Nord ikke også tok fyr, til tross for at alle nabohusene brant ned til grunnen.

Er dette et tegn på at skaperen griper inn fra en annen dimensjon for å styre begivenhetene i vår felles erfarbare verden? At en ålesunder ved nann Anders Nord får besøk av en engel? At denne engelen, i stedet for å forhindre bybrannen, tar seg inn til Anders Nord for å fortelle om hva som skal skje?

Nei, jeg tror ikke jeg sier noe til det.

Kommentar #344

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Les, lytt og lær!

Publisert nesten 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Vi mennesker er alle åndsvesener som skal leve evig. Men det er bare ved å bli født på ny av Gud selv, ved Jesu forsoningsverk, at vi kan tåle å leve i Hans lys. Ellers vil Han oppleves som en grusom og nådeløs sol som svir og brenner i en ørken uten vann. Ja, han vil oppleves som en ildsjø. Hvis brannen i Ålesund og vitnespyrdet til Anders Nord fikk ett menneske til å vende om, så var det verdt det. Ålesund ble bygd opp igjen i løpet av få år. Og da med en helt ny og bedre standard. En forherdet sjel som ikke lenger kan vende om, vil oppleve ilden for all evighet.

Derfor, vend heller om og frykt Gud. Da vil utstrålingen hans ikke lenger oppleves som ild, men som kjærlighet.

I henviste kommentar tar Eikaas bladet fra munnen og tusler ikke rundt som den milde dipomat, men taler rett fra hjertet. Jeg sier ikke annet enn: Les lytt og lær - og det av hele kommentaren.

Kommentar #345

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Per Enger. Gå til den siterte teksten.
Slik jeg ser det er det dette Jesus taler om, og Paulus med. Ydmyk betyr fra gammelt av villig, myk, snill, lett å be og åpen.

Amen. Vi må vende oss til Gud slik et lite barn til sin far eller mor.

2 Nei, jeg har brakt min sjel til ro
        og gjort den ganske stille,
        som et lite barn hos sin mor
        når det har stilt sin tørst;
        slik er min sjel i meg.

(Sal 131:2, 1978/85)

Kommentar #346

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Er dette et tegn på at skaperen griper inn fra en annen dimensjon for å styre begivenhetene i vår felles erfarbare verden?

Spørsmålet var hvordan du forklarer at huset til Anders Nord ikke også brant opp, til tross for at alle husene omkring sto i lys lue og brant opp til det bare var aske igjen?

Kommentar #347

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

The Lord works in spectacular ways.

Publisert nesten 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet var hvordan du forklarer at huset til Anders Nord ikke også brant opp, til tross for at alle husene omkring sto i lys lue og brant opp til det bare var aske igjen?

Det er to mulige svar:

1. Skaperen har interesse av å ødelegge mye, og å spare noe, på spektakulært vis, eller

2. Verden er full av merkelige tilfeldigheter.

Se på denne videoen! Her også er det noen som forsøker seg på magiske forklaringer - men de blir avslørt.

Kommentar #348

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

:)

Publisert nesten 4 år siden
Per Enger. Gå til den siterte teksten.
Artig er det også at tordenguden Tor ble som et barn da han sammen med Jotunen Hymer (den som somler) skulle fiske opp Midgardsormen. Slik det også var et barn som sa at keiseren er naken i et eventyr av H. C. Andersen. Konsepter er som en orm mellom ørene, og i evetyret var keiseren sikker på at han hadde på klær, noe som selvsagt satt mellom ørene. Konseptene må altså rives om man skal kunne kalle seg åpen, ja for at man skal kunne kalle seg ydmyk må man rive veggene man har bygget rundt seg mellom ørene. Og så er man klar for å kunne se verden i et nytt lys. Som betyr å ta sitt første skritt, et av mange. Slik jeg ser det er det dette Jesus taler om, og Paulus med. Ydmyk betyr fra gammelt av villig, myk, snill, lett å be og åpen. Tenker eg så langt.

Setter så stor pris på dine kommentarer, takker:)

 "Ydmyk betyr fra gammelt av villig, myk, snill, lett å be og åpen." Kanskje legge til lærenem?

Kommentar #349

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er to mulige svar:

1. Skaperen har interesse av å ødelegge mye, og å spare noe, på spektakulært vis, eller

2. Verden er full av merkelige tilfeldigheter.

Se på denne videoen! Her også er det noen som forsøker seg på magiske forklaringer - men de blir avslørt.

En av oss, eller begge to tar feil. En dag vil vi begge vite.

Kommentar #350

Per Enger

8 innlegg  108 kommentarer

Askeladden.

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
"Ydmyk betyr fra gammelt av villig, myk, snill, lett å be og åpen." Kanskje legge til lærenem?

Sant det. Askeladden var lærenem. Askeladden betyr forøvrig en som er klar, en som er invitert. Og hjelperne kommer jo da hehe. Snakkes...

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
19 dager siden / 1478 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
29 dager siden / 1289 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
10 dager siden / 1055 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
6 dager siden / 949 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
28 dager siden / 603 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
15 dager siden / 424 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere