Steinar Reiten

20

KrF bør ikke delta i en AP-ledet regjering

Om litt over en måned skal landsstyret i KrF ta stilling til spørsmålet om partiet for første gang i sin historie skal åpne for regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet.

Publisert: 18. sep 2016  /  19 visninger.

Landsstyrets innstilling går deretter til landsmøtet, som våren 2017 skal fatte endelig vedtak om aktuelle regjeringsalternativer for KrF etter valget. Jeg mener bestemt at KrF ikke bør gå inn i en regjering ledet av Arbeiderpartiet, og jeg vil i det følgende kort gjøre rede for hvorfor et slikt sidebytte etter min mening ikke bør skje.

 

I det siste har partiledelsen i KrF gjentatte ganger hevdet at det viktige er sakene vi samarbeider om, og ikke hvem vi samarbeider med, når ulike regjeringalternativer blir vurdert. Dette er slik jeg ser det, en farlig forenkling i forhold til de skarpe ideologiske brytningene som alltid har vært en del av norsk politikk på nasjonalt plan. KrF har tradisjonelt løftet fram genuint kristne verdier, der ubetinget ærefrykt for menneskelivet fra unnfangelse til naturlig død i særlig grad har gitt partiet en klar identitet. Også det kristne synet på ekteskapet som en ordning mellom en mann og en kvinne, og frihet for familier til å velge hvilke omsorgsordninger som passer best for egne barn, har vært blant KrFs tydeligste profilområder. På alle disse områdene har Arbeiderpartiet framfor noe annet parti framstått som KrFs ideologiske motpol. Dette så vi senest i 2014, da saken om fastlegers rett til å reservere seg mot henvisning til abort kom opp. Arbeiderpartiet tok umiddelbart en ledende rolle i kampen for å torpedere høringsforslaget fra helseminister Bent Høie som åpnet for en slik mulighet. Forhenværende statsminister Jens Stoltenberg fant denne saken så viktig at han for første gang på 30 år deltok i 8. mars-toget under hovedparolen "Nei til reservasjonsrett". På spørsmål fra Dagbladet om hvorfor han gikk i toget, sa Stoltenberg - sitat:

 

"... fordi regjeringen har sendt ut forslag om rett for fastleger til å nekte å henvise til abort. Det mener jeg er å gå i feil retning."

 

Sitat slutt.

 

Arbeiderpartiet har de siste årene vist stort engasjement og resolutt handlekraft i arbeidet for en kjønnsnøytral ekteskapslov, mot reservasjonsrett for fastleger, for å svekke kristendommens plass i grunnlov og skoleverk, for en liberal bioteknologilov, mot kontantstøtte og for politisk innblanding i kirkens indre liv. Likevel mener en del tillitsvalgte at KrF bør kunne regjere sammen med Arbeiderpartiet. Det blir da  vist til at også de partiene som vi nå samarbeider med, har lignende programformuleringer. Det er utvilsomt riktig. Den store forskjellen er imidlertid at råkjøret mot KrFs verdisyn og profilsaker som den rødgrønne regjeringen sto for, ikke er blitt videreført av dagens regjering. I sentrale verdispørsmål som internasjonal solidaritet, en solidarisk skatte- og fordelingspolitikk, helligdagsfred og miljøvern er det tvert imot KrF som i stor grad har fått gjennomslag for sin politikk gjennom samarbeidsavtalen med regjeringspartiene!

 

Denne avtalen er også unik i Norges konstitusjonelle historie, i og med at regjeringen har forpliktet seg til fortløpende å konsultere to opposisjonspartier, KrF og Venstre, for å søke å skape flertall for regjeringens politikk. KrFs rolle som samarbeidsparti / parti i "konstruktiv opposisjon" i forhold til dagens regjering har dermed gitt oss en helt unik mulighet til å påvirke og være synlige i det politiske landskapet uten å være bundet av deltakelse i regjeringen. Etter min mening har KrFs ledelse bare delvis greid å forvalte denne muligheten på en god måte. Man har i stor grad vært opptatt av å fokusere på det man ikke er enige i av regjeringens politikk, i stedet for å løfte fram alle de positive resultatene av samarbeidsavtalen. Et eksempel på det siste er landbrukspolitikken, der to statsråder fra FrP har ført traust og forutsigbar sentrumspolitikk de siste tre årene - lysår unna formuleringene i FrPs eget program.

Dette stadige fokuset på konflikter i stedet for resultater tror jeg er en av de viktigste årsakene til at KrF sliter med å holde på velgerne.

 

Slik jeg ser det, bør denne modellen for samarbeid kunne videreføres også i neste stortingsperiode. En lignende samarbeidsavtale med en rødgrønn mindretallsregjering der KrF velger å ikke delta, men som er avhengig av oss for å sikre flertall, vil også kunne fungere meget godt. En slik modell har jeg ingen problemer med å akseptere, fordi den vil kunne sikre et konstruktivt samarbeid fra sak til sak uten at KrF blir surret til AP-masta. KrF bør kunne samarbeide både til venstre og høyre uten å binde seg opp i et regjeringssamarbeid. Da må debattene tas i stortingssalen i stedet for på bakrommene i regjeringskvartalet. 

 

Å sitte i samme regjering som Arbeiderpartiet er etter min mening å overlate roret til KrFs ideologiske hovedmotstander gjennom flere tiår. Det bør ikke være vår oppgave å bidra til dette.  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Historisk tilbakeblikk

Publisert over 2 år siden
Steinar Reiten. Gå til den siterte teksten.
Å sitte i samme regjering som Arbeiderpartiet er etter min mening å overlate roret til KrFs ideologiske hovedmotstander gjennom flere tiår. Det bør ikke være vår oppgave å bidra til dette.

Det er interessant i denne sammenheng å vise til hva professor og historiker Edvard Bull nedskrev i boks form i 1923, - på en tid han var Arbeiderpartiets nestleder og varaordfører. Han skrev følgende:

"Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.

Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.

Vi skla ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene og bruke vår makt hensynsløst.

Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religionsundervisnngen. Skolepolitikk er klassepolitikk."

Ut over dette skal jeg ikke mene noe om Krf's vei.

Mette

Kommentar #2

Torry Unsgaard

5 innlegg  496 kommentarer

Ja!

Publisert over 2 år siden
Steinar Reiten. Gå til den siterte teksten.
Slik jeg ser det, bør denne modellen for samarbeid kunne videreføres også i neste stortingsperiode. En lignende samarbeidsavtale med en rødgrønn mindretallsregjering der KrF velger å ikke delta, men som er avhengig av oss for å sikre flertall, vil også kunne fungere meget godt.

Diskusjonen i KrFU og i KrF forøvrig viser at det i partiet er sprikende oppfatninger om vi skal samarbeide mot venstre eller mot høyre. Lokalt har partiet samarbeidet i begge retninger. I rikspolitikken har partiet valgt regjeringssamarbeid med Høyre eller rene sentrumsregjeringer. Best har det gått når KrF har vært i sentrumsregjeringer. Jeg viser til Korvald-regjeringen på 1970-tallet og Bondevik1-regjeringen fra 1997 til 2000. Sentrumsregjeringer har gitt partiet fremgang når det gjelder stemmetall.

Partiet må etter min oppfatning beholde en klar sentrumsprofil og være villig til å samarbeide med alle som støtter partiets politikk. Vi har også i inneværende periode hatt betydelig innflytelse sett i forhold til partiets størrelse og kan gjerne beholde en slik posisjon også etter valget. Men vi bør ikke avskjære muligheten for å samarbeide til venstre om valgresultatet skulle gi flertall til de rødgrønne partiene (Ap, Sp og SV) .

Forøvrig har det vist seg at små partier i regjering sammen med store, ofte slår negativt ut for de små partiene. Derfor synes jeg ikke det er så viktig å komme i regjering, så lenge partiet ikke er større enn i dag. Likevel er det ufarlig å si som Hareide at vi har en ambisjon om å komme i regjering. Vi har jo også en ambisjon om å bli større enn i dag.

Hva skal så partiet gå til valg på? Jeg mener at vi før valget kan love å gå til forhandling med regjeringen om en ny samarbeidsavtale for neste 4-årsperiode. Mer behøver vi ikke å love, etter min oppfatning. Dersom denne avtalen blir tilfredsstillende for KrF, vil vi ikke bidra til at regjeringen faller. Blir samarbeidet, i forbindelse med avtalen eller senere, lite tilfredsstillende for partiet, må vi ha frihet til å finne andre regjerings- og/eller samarbeidsløsninger når dette måtte bli aktuelt.

Et slikt vedtak burde være tilfredsstillende for alle parter i partiet, og vil også gi partiet den nødvendige frihet til å velge den beste løsningen, etter at valgresultatet er kjent. I praksis betyr det at Stortingsgruppen har den nødvendige frihet etter valget.

Kommentar #3

Otto Strand

13 innlegg  140 kommentarer

Åpne dører

Publisert over 2 år siden

Steinar Reiten vil allerede nå lukke døra til AP. Jeg har to kommentarer til det: 1. Det er litt tidlig å lukke dører før vi har oversikt over hva som befinner seg bak dørene. 2. Noe av argumentasjonen bak Reitens anbefaling halter. Jeg tenker på sammenligningen mellom hva KrF nådde frem med under den rødgrønne regjeringa, og hva partiet har nådd frem med under de blå. En slik sammenligning halter, fordi de rødgrønne hadde flertall uten KrF, mens de blå er avhengige av KrF/V for å få flertall. Dette er en avgjørende forskjell som gjør at det ikke er rimelig å sammenligne det man har oppnådd i de to "konstellasjonene".

Mest leste siste måned

Ditt ubotferdige hjerte
av
Håvard Nyhus
25 dager siden / 2657 visninger
Uten skam
av
Liv Osnes Dalbakken
14 dager siden / 2511 visninger
Den uønskede debatten
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 1 måned siden / 2471 visninger
Før døden skiller oss ad
av
Ingrid Nyhus
7 dager siden / 2296 visninger
Monica Mæland, sover du?
av
Linn Slette
29 dager siden / 1904 visninger
Tåkefyrster i skoddeheimen
av
Jarle Mong
rundt 1 måned siden / 1589 visninger
Uttalelsen er et veiskille
av
Gyrid Gunnes
28 dager siden / 1437 visninger
Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
1 dag siden / 1408 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere