Steinar Reiten

20

Vil Ban Ki-moon be russerne trekke seg ut av Karelen?

På nettsiden til avisa Vårt Land kan vi i dag lese at FNs generalsekretær Ban Ki-moon retter flengende kritikk mot Israels bosettingspolitikk på Vestbredden. Han kaller de israelske bosetningene "et klart brudd på folkeretten".

Publisert: 16. sep 2016

Jeg regner meg som en varm venn av Israel. Likevel betyr ikke det at jeg til enhver tid støtter det som israelske myndigheter foretar seg på Vestbredden og Gaza-stripen. Israel er et velfungerende demokrati, der politikere og befolkning har ulike meninger om hva som er riktig politikk og nødvendige virkemidler for å hindre terror og sikre tryggheten til egne innbyggere. Noen av tiltakene som landets nåværende regjering har iverksatt, er det god grunn til å kritisere. Det blir gjort også av israelske medier. For eksempel vil noen raske søk på hjemmesiden til den israelske avisa Haaretz gi de fleste en aha-opplevelse når det gjelder graden av pressefrihet og tøff samfunnsdebatt i Israel.

Imidlertid skurrer det stygt når FNs generalsekretær ensidig kritiserer Israel for brudd på folkeretten. Han har et særlig ansvar for å sørge for at kritikk rettet mot okkupasjon og bosetninger på okkupert område er balansert og rettferdig sett i en global sammenheng. Israel blir til stadighet kritisert for sin bosetningspolitikk på Vestbredden, og en del av denne kritikken er etter min mening berettiget. Likevel fins det eksempler på lignende geopolitiske forhold som aldri blir påtalt av FNs generalsekretær og generalforsamling. For eksempel har et av våre naboland opplevd å miste store territorier etter et brutalt overfall, der angriperen annekterte de okkuperte områdene og lot sine egne innbyggere flytte inn etter å ha fordrevet de som opprinnelig bodde der. Etter vinterkrigen i 1939 - 1940 måtte Finland avstå Karelen og Petsamo-området til Sovjet-unionen. Finnene som hadde bodd i disse områdene, ble fordrevet og endte som interne flyktinger i eget land. De fleste av dem mistet alt de eide, og fikk liten hjelp fra egne myndigheter og verdenssamfunnet for øvrig. Mange av dem valgte å emigrere til USA og Canada etter krigen, dypt skuffet og desillusjonert over mangelen på støtte og oppmerksomhet fra egne landsmenn og internasjonale organisasjoner. Jeg kjenner personlig finsk-canadiere med en slik tragisk bakgrunn. Fra å være velstående landeiere i Karelen, ble deres familie over natten redusert til hjemløse flyktninger med alle sine eiendeler pakket i et par kofferter. De fikk aldri mer vende tilbake til sine hjemtrakter, som den dag i dag er befolket av russere som på lovløst vis tilegnet seg deres jord og hjem.

Hvis det skal være et snev av rettferdighet i den måten FN og FNs generalsekretær opptrer på overfor okkupasjonsmakter og deres annekterings- og bosetningspolitikk, så må vel også Russland møte krav om å trekke seg ut av Karelen og Petsamo og avvikle alle bosetninger i disse områdene der det i dag bor russere? Når vil vi få oppleve at Ban Ki-moon går på talerstolen i FNs generalforsamling, retter en anklagende pekefinger mot Vladimir Putin og forlanger at han tar nødvendige skritt for å avvikle de russiske bosettingene i Karelen og gi området tilbake til finnene som bodde der for 77 år siden? 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

For ikke å snakke om Kina

Publisert over 2 år siden
Steinar Reiten. Gå til den siterte teksten.
Hvis det skal være et snev av rettferdighet i den måten FN og FNs generalsekretær opptrer på overfor okkupasjonsmakter og deres annekterings- og bosetningspolitikk, så må vel også Russland møte krav om å trekke seg ut av Karelen og Petsamo og avvikle alle bosetninger i disse områdene der det i dag bor russere?

Hva har de i Tibet å gjøre?
 

Kommentar #2

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Tar dere virkelig FN på alvor?

Publisert over 2 år siden

FN har blitt en så absurd organisasjon at de setter Saudi-Arabia som ansvarlig for menneskerettighetene. Det er så 1984-sk at man ikke lenger trenger å ta FN på alvor - de har blitt en parodi på seg selv. Det eneste som gir mening er å melde seg ut og starte et rasjonelt FN for demokratiske stater, så kan fascistene sitte igjen.

Kommentar #3

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ja, det kan du si....

Publisert over 2 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
FN har blitt en så absurd organisasjon at de setter Saudi-Arabia som ansvarlig for menneskerettighetene. Det er så 1984-sk at man ikke lenger trenger å ta FN på alvor - de har blitt en parodi på seg selv. Det eneste som gir mening er å melde seg ut og starte et rasjonelt FN for demokratiske stater, så kan fascistene sitte igjen.

En skal ikke ha så mye salt i vannet, før det smaker salt....

En skal ikke ha mange diktaturer i FN, før........

Når en innlemmer diktaturer i demokratiske prosesser, hvor de ikke hører hjemme, blir det hele bare tragikomisk!

FN har utspilt sin rolle for lenge siden.

Bare vent til EU få innlemmet noen få "skøyernasjoner". Da går det like galt der også.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere