Per Erik Karlsson Brodal

5

Mellom kirkerom og kontorlandskap

Er vi i Den norske kirke i ferd med å spare og effektivisere oss bort fra å være kirke?

Publisert: 11. sep 2016

Den senere tiden har det vært oppslag om nedskjæringer i Dnk som følge av trangere økonomiske tider. Bevilgninbgene fra stat og kommune er ikke så store som man kunne ønske.

1. januar 2017 blir Den norske kirke (Dnk) et selvstendig rettsubjekt med blant annet arbeidsgiveransvar for prester, proster, biskoper, ansatte ved bispedømmekontorene og andre som tidligere var statsansatte. Noe av intensjonen med den nye arbeidstidsavtalen for prestene var - i følge Presteforeningen - å synliggjøre at det er for få prester i Dnk og at mange arbeider for mye. Det var også et poeng at dette ble synliggjort før virksomhetsoverdragelsen fra staten til Dnk.

Intensjonen var sikkert god, men å tro at dette skulle føre til en stor økning i overføringene fra staten til Dnk virker helt utopisk. Og hva har skjedd? Den nye arbeidstidsavtalen for prestene er blitt så kostbar at bispedømmerådene ikke har nok midler til å lønne alle stillingshjemlene de rår over. Derfor blir stillinger stående ubesatte i månedsvis når noen slutter. Slik sparer man på kort sikt penger, men kostnaden bærer arbeidstakerne som må dekke opp for vakansene. Noe som også fører til sykemeldinger.

I flere bispedømmer må det også kuttes i antall prestestillinger for å få økonomien til å gå rundt. I Tunsberg bispedømme - hvor jeg er ansatt - har bispedømmerådet nylig vedtatt å kutte 5 prestestillinger. 1,5 av disse årsverkene skal kuttes i Drammen prosti alene. Det absurde blir da, at den nye arbeidstidsavtalen, som i teorien skulle synliggjøre en underbemanning av prester og sørge for en mer oversiktlig og overkommelig arbeidstid, i realiteten skyver en større arbeidmengde over på prester som allerede har mye å gjøre. Alternativt kan vi gå rundt med stadig dårligere samvittighet for alt vi skulle ha gjort, men ikke får gjort.

Tunsberg bispedømmeråd, som har sett seg nødt til å kutte 5 årsverk, har (så vidt jeg har oversikt over) kuttet 5 prestestillinger - altså 5 årsverk med utadrettet "førstelinjetjeneste", mens man har fredet administrativt ansatte ved bispedømmekontoret. Dette synes som en ytterst merkelig prioritering. Er det virkelig ikke muligheter for innsparinger i det administrative leddet i Dnk?

Som en følge av alt dette kommer det nå i Tunsberg bispedømme signaler fra biskop og bispedømmekontor om at alle menigheter skal gå gjennom sine gudstjenesteforordninger for å se om man kan redusere antallet gudstjenester, ha flere fellesgudstjenester med andre menigheter og til andre tider enn søndag kl. 11.00.

Jeg forstår at man må redusere på noe når ressursene ikke strekker til, men å begynne med å kutte i kirkens "kjernevirksomhet" (for å bli i språket til bedriftstenkningen som ser ut til å prege også Dnk) synes totalt feilslått. Det er virkelig å sage over den greina som vi selv sitter på. Å kutte i messene - som er menighetens pulsslag og hovedsamling gjennom uka - vil være å bygge ned kirken. Her vil jeg sitere Peter Halldorf: "Vi feirer ikke messe fordi vi er kristne. Vi er kristne fordi vi feirer messe." Messefeiringen er selve det konstituerende i kirken og menighetene. Messene er ikke et av mange tilbud Dnk kirke har. Messen er det som gjør oss til kirke. Bygger vi ned dette, står vi etter hvert igjen med en rekke andre tilbud og aktiviteter som andre enn kirken like gjerne kunne holdt på med. Ja, kanskje til og med gjort det bedre enn hva vi som kirke kan. Er dette virkelig en måte å være kirke på som vi kan stå inne for i Dnk? Er det virkelig her vi skal begynne å kutte?

Jeg mener det er på tide for oss i Dnk å finne ut av hva vi skal prioritere. Skal vi være en aktivitetskirke med mange aktiviteter, men uten et tydelig sentrum? Eller skal vi være en kirke som først og fremst har sentrum i messefeiringen, med de kirkelige handlinger (dåp, vielse og gravferd) som naturlig henger sammen med dette, og gjerne andre aktiviteter - dersom det er ressurser til det? Jeg håper virkelig på det siste. Hvis ikke, tror jeg vi kan stå der med et variert tilbud, men uten noen menighet av døpte til å delta. Og jeg er redd vi ikke lenger oppfyller den oppgaven Grunnloven fortsatt pålegger oss: å være en folkekirke. For er det aktiviteter folkekirken etterspør eller er det messer og markeringer av livets og årets store begivenheter?

Jeg forstår at det vil måtte prioriteres hardt i tiden fremover, men da er det livsnødvendig for oss som kirke å ha prioriteringene i orden. Når det fra 1. januar 2017 ikke lenger vil komme øremerkede økonomiske overføringer fra staten, må vi se på hvordan vi prioriterer midlene i Dnk. Kan vi rettferdiggjøre store overføringer til en trosopplæring, som langtfra når den bredden som var intensjonen, samtidig som det må kuttes stillinger knyttet til gudstjenester og kirkelige handlinger? 

Så da gjenstår spørsmålet: Er vi i Den norske kirke i ferd med å spare og effektivisere oss bort fra å være kirke?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jan Brastein

8 innlegg  12 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Rett og slett godt skrevet!

Kommentar #2

Øyvind Norderval

13 innlegg  462 kommentarer

Sannspådd

Publisert nesten 3 år siden

Alt dette spådde jeg i en artikkel i Norsk Teologisk Tidsskrift for ni år siden. Men i Kirkerådets mørke korridorer lytter man ikke. Jeg hoverer imidlertid ikke.

Mest leste siste måned

Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
21 dager siden / 2236 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
28 dager siden / 1998 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
21 dager siden / 1615 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1385 visninger
KRIK og samlivsteologien
av
Aksel Johan Lund
8 dager siden / 1357 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
21 dager siden / 1272 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
24 dager siden / 1193 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
28 dager siden / 1124 visninger
Gut eller jente?
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
11 dager siden / 1114 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere