Tina Bru

Stortingsrepresentant
2

Høyre-forslag bekjemper ulikhet

Å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning og målrettede tiltak for lavinntektsfamilier, vil bekjempe ulikhet og gi en god start i livet for alle barn.

Publisert: 10. sep 2016

Flertallet i Høyres programkomité foreslår å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning, samt målrettede tiltak for å støtte lavinntektsfamilier. Dette mener Vårt Land på lederplass 7. september vil føre til større ulikhet. Jeg mener det motsatte. Dette er et forslag for å bekjempe ulikhet, bidra til god integrering, mer likestilling­ og en god start i livet­ for alle barn.

Sparekonto. De økonomiske forskjellene i Norge øker, og mye av økningen skyldes innvandring og frafall i skolen. Dette kan vi lese i en rapport fra Nav fra 2014.

Halvparten av fattige barn i Norge i dag bor i familier med innvandrerbakgrunn. Samtidig bruker staten årlig 15 milliarder kroner på å utbetale barnetrygd. En undersøkelse gjort av IPSOS MMI på oppdrag fra DnB i 2012, viser at nær halvparten av denne summen settes på sparekonto.

Med andre ord, halvparten av de foreldrene som mottar barnetrygd­ i dag, har råd til å spare den i stedet for å bruke den hver måned­. Disse foreldrene gir barna sine den oppsparte barne-
trygden når de blir voksne, gjerne­ til å bruke på en førstegangsleilighet eller utdanning. Dette forsterker sosiale forskjeller, og skaper ulikhet i samfunnet. Det tror jeg også Vårt Land vil måtte være enig i.

Det er på tide å bruke disse­ store pengene smartere. At flere­ barn får mulighet til å gå i barnehage­ og SFO fordi familiens økonomi ikke lenger vil være en barriere, vil være positivt for barna og forhindre frafall og sosiale­ forskjeller. Samtidig kan det føre til at flere kvinner deltar i arbeidslivet, og at færre kvinner ser seg nødt til å jobbe deltid. For en småbarnsfamilie med barn i barnehage­ og SFO, vil også det de vil spare­ i måneden­ på barnehage­ og SFO, utgjøre en langt større sum enn det barnetrygden gjør i dag. Familiens økonomi vil bli 
bedre.

Begynner senere. I Norges barnehager er det færre barn med flerkulturell bakgrunn, og de begynner senere i barne-
hagen enn andre barn. Undersøkelser fra Oslo viser at 60 prosent går i barnehage ved fylte tre år og at bruken av barne-
hage har økt i bydelene hvor barna­ har hatt gratis kjernetid. 85 prosent av barnehagestyrerne­ mener den viktigste årsaken til at minoritetsspråklige­ barn har svake norskferdigheter ved skolestart, er at de har gått for kort tid i barnehage. Å gi alle barn mulighet til å gå i barnehagen vil bidra til at færre barn faller fra senere i utdannings-
løpet.

Forsøk med gratis kjernetid i barnehagen har vist at barne-
hagen bidrar til at barn med innvandrerbakgrunn lykkes bedre­ med både lesing og regning. Den første norske studien­ av langtidseffektene av den store­ barnehageutbyggingen­ viser også at barnehagen har store­ positive effekter på barnas utdanningsnivå­ og arbeidsmarkedstilknytning i voksen 
alder.

Viktig SFO. Fire av ti barn i lavinntektsfamilier­ går i SFO, mot sju av ti barn av foreldre med høy utdanning. I noen bydeler i Oslo er andelen nede i 13 prosent, ifølge integreringsmeldingen til den forrige regjeringen. SFO er en viktig arena både sosialt og som en læringsstøtte med lekse-
hjelp. Det å delta på SFO kan gi elevene bedre forutsetninger for å lykkes i skolen både sosialt og faglig. Vi ønsker derfor at alle elever skal kunne få gå på SFO om de ønsker det, og at foreldrenes økonomi ikke skal være et hinder.

Samtidig sier vi at de med lav inntekt, eller som allerede mottar dobbel barnetrygd og har redusert­ foreldrebetaling i barnehagen, skal få målrettede ordninger som kompensasjon for bortfall av barnetrygden. Vi har ikke konkludert på innretning og ønsker gjerne forslag og debatt­ på hvordan vi best sikrer de økonomisk svakeste familiene i samfunnet.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 10.09.2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Ta barnetrygden fra nordmenn og gi den til innvandrere!

Publisert over 3 år siden

Dette er antagelig ikke verdens verste ide, bare vær ærlige nok til å erkjenne at årsaken til at mange mister barnetrygden heter innvandring og multikultur. Hvis alle som mister barnetrygden nå innser at de selv må betale for innvandring direkte, så bærer de konsekvensene av egne valg. De som var negative til økt innvandring får styrket ideen om at det er en dårlig ide, fordi innvandring går på bekostning av dem selv. Det er enten eller. De som kanskje ikke var så negative til økt innvandring vil kanskje bli negative, fordi de selv må betale direkte for noe de var vant til å la andre betale for.

Jeg tror faktisk jeg begynner å like ideen om å ta barnetrygden fra nordmenn og gi den til innvandrere - det vil gi langt større motstand mot innvandring. Som er ett av mine mål.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere