Njål Kristiansen

158

Sta Teresa

En helgen er oss gitt

Publisert: 4. sep 2016

Jeg forstår av avisleningen de siste dagene at det er en fremmed tanke blandt mange i Norge at noen kan bli helgen. I Den Katolske Kirken er dette mer vanlig, og vi reflekterer ikke nødvendigvis gjennom hver liten krik og krok av ressonnementet hver gang det skjer. Beslutningen er hos paven og vi aksepterer gjerne slike beslutninger. Man kan sammenligne det et lite stykke på vei med å bli tildelt StOlavs medalje av Kongen. Når tildelingen skjer er debatten tilbakelagt. Fra da av er overveiningene som er gjort avklart, og man diskuterer ikke lenger en tildeling. Livet har enda noen elementer som er større enn oss selv. 

Allerede i sin levetid hadde StaTeresa holdninger som for mange var utgått på dato. Hun var noe så usexy som en enslig gammel kvinne som forfektet et strengt anti-abortsyn i tillegg til gammeldagse familieverdier rent generelt. Hennes tro var som oftest sterk, dogmatisk og uvanlig fordi hun ikke hadde tatt til seg noen ny tid i nevneverdig grad. Oppslutningen om hennes kandidatur til å helgenkåres ser ut til å ha delt seg etter disse skillelinjene; de gamle kristne verdier om å leve i fattigdom og tjeneste på den ene siden, og gi seg det moderne liv i vold på alle dets premisser. 

På syttitallet var det veldig sterke motsetninger i India. Noen, deriblandt regjeringspartiet, mente at det var for mange indere og at dette ville utvikle seg til et problem. Man satte iverk familieplanleggingsprogrammer. Den mest ekstreme varianten av dette var da en lege, forøvrig statsministerens sønn, tok med seg velutstyrte ambulanser og tok oppstilling på trafikkerte steder hvor de tok inn menn fra gaten for å sterilisere dem. Utvalget var ganske grovt for selv nygifte menn ble sterilisert i et hurtig utført inngrep. Å ikke etterkomme ordre medførte straff. Som rimelig kan være ble ikke dette programmet langlivet. Det var derimot med å bygge opp under den misnøyen som en del år siden hadde naget India nok til at både statsminister og sønn møtte døden på grusomt vis. 

Når jeg nevner dette er det for å beskrive en flik av et bakteppe for India på denne tiden. På samme tid leste jeg en bok skrevet av nettopp en indisk professor om at befolkning ikke var noe problem. Det var snarere slik at hver nyfødt kunne bære i seg muligheten til å skape endringer i verden, og slik beskrev han alle som verdifulle og nyttige for samfunnet. Jeg fikk nye perspektiver på befolkningsøkning etter å ha lest denne boken, og de har jeg enda med meg selv om forfatterens navn er glemt for lenge siden. 

StaTeresa var sterkt imot abort. Jeg kan være enig med henne i prinsippet men følger henne ikke helt til døren. Det finnes tilfeller hvor det må være mulig, og man må respektere de som ikke ser seg i stand til å gjennomføre. Men her dukker et interessant spørsmål opp. StTeresa så alle mennesker som likeverdige og som muligheter, ikke problemer. Dette kunne hun gjøre selv i byen som i dag heter Kolkhata. Selv der i den ytterste nød var hun sterkt imot at man skulle avbryte et svangerskap. Jeg ser en kontrast mellom dette og til vestlige kvinner. Opp mot hennes syn på livet blir vestlige kvinner til noe lemfeldig og prinsippløst. Også vi som støtter den vestlige varianten havner naturligvis i samme kategori. Likevel, det er et godt lærespørsmål hun hevdet, og det går an å se opp til henne for sin prinsippfasthet på dette feltet, selv om man er uenig i grensedragningen. 

Det andre elementet som gjør at jeg finner henne verdig til å se opp til er hennes vilje til å hjelpe andre. Hun trengte ingen komité eller seminar for å handle. Hun handlet i kraft av egen vilje og styrke hun fikk fra Gud. Hun bare gjorde der mange kun tenkte eller diskuterte. Her tror jeg vi i vår tid har mye å reflektere over om hvorvidt vi kan gjøre mer på en direkte og uselvisk måte, om hvordan vi kan være redskaper for et høyere gode gjennom å være noe for andre, ved å dele av vårt, ikke minst ved å vise vår menneskelighet. Man bør ha sett India for å forstå den bunnløse nøden som der finnes. For meg ble et kort besøk i Mumbai en erfaring som delte livet i før og etter. Det står en enorm respekt av en kvinne som med sine bare hender klarte å gjøre en slik innsats som hun gjorde. 

Vi som er katolikker vil nok i årene fremover samles rundt ønsket om StTeresas forbønn for allverdens fattige og nødstedte, om at de må få den hjelp de trenger og et liv etter Guds nåde. Det er starten på dette vi feirer i dag. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Som sagt: Jeg venter på en uforbeholden unnskyldning Njål!

Den kommer nok, men finn på noe å gjøre mens du venter. 

Kommentar #102

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvor i bibelen har du det fra?

Katolisismen bygger som du vet på Skriften og tradisjonen. Det ligger en sammenheng der som forklarer det hele. Jeg har nevnt dette flere ganger nå, men det er til ingen nytte, så nå får det være tilstrekkelig. 

Kommentar #103

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Du skriver mye bra Njål. Synd tråden din har blitt som den har blitt.

Takk i like måte. Dette til tross, det er jeg som er badguy!:-)

Kommentar #104

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Et gullkorn fra moder Teresa:

For å bring balanse i regnskapet vil jeg komme med noen gullkorn fra Bibelen.

 

Mi 5,12 Jeg skal utrydde dine utskårne gudebilder og dine steinstøtter midt iblant deg. Du skal ikke lenger tilbe dine henders verk.

 

Matt 4,10 Da sa Jesus til ham: Bort med deg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene.

 

Åp 19,10 Og jeg falt ned ved føttene hans for å tilbe ham. Men han sa til meg: Se til at du ikke gjør det! Jeg er en medtjener sammen med deg og dine brødre, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe! For Jesu vitnesbyrd er profetiens ånd.

 

Åp 22,8-9 Og jeg, Johannes, så og hørte alt dette. Og da jeg hørte og så, falt jeg ned for å tilbe foran føttene på engelen som viste meg alt dette. 9 Da sa han til meg: Se til at du ikke gjør det! For jeg er en medtjener sammen med deg og dine brødre profetene og dem som tar vare på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe.

 

1 Tim 2,5 For det er én Gud og én Mellommann mellom Gud og mennesker, Mennesket Kristus Jesus.

Kommentar #105

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Takk for bibelversene, riktige gullkorn :)

Selv om du enda engang ikke klarer å holde deg til hva tråden handler om.  For å følge deg så skal du få et fin bønn av meg :)

Gloria, jubel, hyllest og bønn
Vår Gud til ære og hans enbårne sønn
Ved Ånden som fra dem begge utgår
I ærefrykt vi foran alteret står.

Ærefrykt for Din storhet og makt
Ved skapelsen i våre hjerter nedlagt.
Ydmykt vi bøyer oss Herre, vår Gud
Lær oss å leve etter Ditt bud.

Din Gloria, aldri vi kan forstå
Du er for stor, vi er for små
Takk at Du likevel oss ville se,
Takk at Du sendte din Sønn hit ned.
Takk for Din kjærlighet,Takk for Ditt ord
Gloria Dei, Vår Herre er stor.

Ingrid Hamberg

( en katolikk som har mange fine bønn på rim som gir meg mye)

Kommentar #106

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Hva er en helgen?

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Denne tråden handler om Sta Teresa og en oppfordring til å se til hennes eksempel om å tjene Gud i fattigdom, forsakelse og kjærlighet til andre mennesker. Jeg vil særlig fremheve hennes uselviskhet og tjeneste overfor de som trengte henne aller mest thi de hadde knapt andre som ga dem omsorg. Virkelig et eksempel til etterfølgelse som nå er belønnet med en helgenkåring.

Dette virker vel og vakkert. Men når man ser hvem som blir kåret til helgener i den katolske kirke, må det være noe fundamentalt galt.

Katolikker regner også Olav “den hellige” som helgen. Han var en forferdelig despot og så langt fra kristne idealer som det er mulig å komme.

Thomas Aquinas er helgen i den katolske kirke. Om ham skriver Tor Martinsen i #85: “Etter hvert ble dødsstraff for heresi så allment akseptert at selv en respektert teolog som Thomas Aquinas flere steder forsvarer den ved å sammenligne heresi med blasfemi”. Hvordan er det mulig å regne en person som forsvarer slik dødsstraff som helgen?

Rekken med skrekkeksempler kan lett utvides. Og dette er altså Njål Kristiansen i stand til å forsvare og anse som eksempler til etterfølgelse?

 

Jeg minner om hva Den augsburske bekjennelse Artikkel XXI sier om helgendyrkelse:

 

“Men Skriften lærer ikke å påkalle de hellige eller å be om hjelp fra de hellige, for den holder fram Kristus alene som mellommann, forsoningsmiddel, yppersteprest og talsmann for oss. Ham bør vi kalle på, og han har lovet at han vil høre våre bønner, og denne dyrkelse har han stort behag i, at man kaller på ham i all nød. 1. Joh. 2 (1): "Dersom noen synder, da har vi en talsmann hos Gud" osv.”

 

Kommentar #107

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg minner om hva Den augsburske bekjennelse Artikkel XXI sier om helgendyrkelse:

En prof.dr.theol. forutsettes å vite hva en helgen er. Dessuten i tilfellet Thomas Aquinas vet han også at han ikke var helgen mens han levet, men ble helgenkåret av sin ettertid for en sammenfattet vurdering av hans virke. Du finner ut om Thomas på katolsk.no og hvorfor han ble helgenkåret. 

Til slutt er det merkelig om ikke en prof.dr.theol ikke vet at CA ikke er katolsk og ergo irrelevant for oss. 

Kommentar #108

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
En prof.dr.theol. forutsettes å vite hva en helgen er. Dessuten i tilfellet Thomas Aquinas vet han også at han ikke var helgen mens han levet, men ble helgenkåret av sin ettertid for en sammenfattet vurdering av hans virke. Du finner ut om Thomas på katolsk.no og hvorfor han ble helgenkåret.

Til slutt er det merkelig om ikke en prof.dr.theol ikke vet at CA ikke er katolsk og ergo irrelevant for oss.

Når jeg skriver i overskriften „Hva er en helgen?”, burde selv du ha fått med deg den setningen som kommer nedenfor: “Men når man ser hvem som blir kåret til helgener i den katolske kirke, må det være noe fundamentalt galt.” Du må slutte å skrive på autopilot og lære deg til å lese hva andre skriver.

Du bekrefter bare med ditt svar at du ikke har den minste evne til å se at mange av dine troshelter hører mer hjemme i helvete enn i himmelen.

“Dessuten i tilfellet Thomas Aquinas vet han også at han ikke var helgen mens han levet, men ble helgenkåret av sin ettertid for en sammenfattet vurdering av hans virke.”

Ja, kjenner Njål Kristiansen til mange “helgener” som er blitt helgenkåret mens de levde?

Og til Thomas Aquinas virke hørte altså også å anbefale dødsstraff for heresi. Og det forsvarer du?

«Til slutt er det merkelig om ikke en prof.dr.theol ikke vet at CA ikke er katolsk og ergo irrelevant for oss.”

Jo, jeg kjenner CAs bakgrunn, og jeg vet også at sunn fornuft og bibelkunnskaper er irrelevant for deg. Slik er det med konvertitter. De føler seg forpliktet til å forsvare hva som helst under henvisning til tradisjonen.

Kommentar #109

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Jo, jeg kjenner CAs bakgrunn, og jeg vet også at sunn fornuft og bibelkunnskaper er irrelevant for deg. Slik er det med konvertitter. De føler seg forpliktet til å forsvare hva som helst under henvisning til tradisjonen.

Ja, jeg ville tro at en mann som har tilbragt hele sitt liv enten foran eller bak et kateter visste såpass. Jeg har latt meg fortelle at også de hjemmehørende i andre konfesjoner hiver seg på relativt ukritisk i ulike sammenhenger, være seg forsvar eller angrep. Sett herfra kan noe tyde på at dine kvalifikasjoner inkludert empati og humoristisk sans står til illhaud horribilis. 

Kommentar #110

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg ville tro at en mann som har tilbragt hele sitt liv enten foran eller bak et kateter visste såpass. Jeg har latt meg fortelle at også de hjemmehørende i andre konfesjoner hiver seg på relativt ukritisk i ulike sammenhenger, være seg forsvar eller angrep. Sett herfra kan noe tyde på at dine kvalifikasjoner inkludert empati og humoristisk sans står til illhaud horribilis.

Ja, nå kjenner jeg Njål Kristiansen igjen! Ettersom han ikke er i stand til forsvare sine troshelter og helst vil slippe å si at de hører hjemme i helvete og ikke i himmelen, benytter han anledningen til å skifte fokus. Dette var ganske enkelt et ynkelig svar. Han burde som jeg rådet ham til, satt av noe tid til å tenke før han svarte.

Problemet som han ikke vil gå inn på, er lett å se: Den katolske kirke har en rekke helgener som bare egner seg til skrekk og advarsel.

Kommentar #111

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Ettersom han ikke er i stand til forsvare sine troshelter og helst vil slippe å si at de hører hjemme i helvete og ikke i himmelen

Helgener er vel som alle mennesker og fortjener helvete om man skal bedømme våres gjerninger opp imot Guds fullkommenhet. Til og med jomfru Maria ble frelst av Nåde og av Jesus.  Jesus døde for våre synder. Det gjelder også helgen. Eller mener du at Jesus ikke døde for helgener?

Hvor hører du hjemme?

Kommentar #112

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Helgener er vel som alle mennesker og fortjener helvete om man skal bedømme våres gjerninger opp imot Guds fullkommenhet. Til og med jomfru Maria ble frelst av Nåde og av Jesus. Jesus døde for våre synder. Det gjelder også helgen. Eller mener du at Jesus ikke døde for helgener?

Skjønner du ingenting av hva jeg skriver?

Den katolske kirke har en rekke “helgener” som bare egner seg til skrekk og advarsel. Denne type mennesker fremheves som forbilder for troende katolikker. Det påstås til og med at de går i forbønn for troende selv om bibelteksten understreker at det bare er én mellommann mellom Gud og mennesker. Har du virkelig ikke noen som helst følelser og empati for alle dem som har lidd på grunn av disse “helgenene”? Og Njål Kristiansen, hvor er hans empati?

“Helgenene” skal ikke bedømmes opp mot Guds fullkommenhet. De skal ganske enkelt bedømmes som mennesker, og da har mange av dem ingen fortrinn som fremhever dem som “hellige”, snarere tvert imot. Det finnes millioner av mennesker som mye bedre forbilder.

Kommentar #113

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Til og med jomfru Maria ble frelst av Nåde og av Jesus.

Når du hevder at «jomfru Maria ble frelst av Nåde og av Jesus» så er du både i utakt med, og på kollisjonskurs med DKK, ja du kan faktisk bli ekskommunisert og dømt for heresi. DKK lærer nemlig at Maria helt fra unnfangelsen var syndefri. Som det står på DKKs egne sider så er enhver katolikk FORPLIKTET til å tro at Maria var født uten synd.

 

Følgende er hentet fra http://www.katolsk.no/biografier/historisk/des08

«allerede den tidlige kirke og middelalderens kirke lærte at Gud bevarte Maria fri fra arvesyndens plett helt fra hennes unnfangelse i mors liv. Dette kalles hennes Uplettede unnfangelse. I Den katolske kirke har dette formelt vært et dogme siden 1854, det vil si en trossannhet som alle katolikker er forpliktet på

 

Et menneske som er syndefri fra før det blir født trenger ingen frelse eller nåde, fordi frelsen og nåde gis til syndere som bekjenner sin synd.

Det er underlig at slike ting blir oversett.

Kommentar #114

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Når du hevder at «jomfru Maria ble frelst av Nåde og av Jesus» så er du både i utakt med, og på kollisjonskurs med DKK, ja du kan faktisk bli ekskommunisert og dømt for heresi. DKK lærer nemlig at Maria helt fra unnfangelsen var syndefri. Som det står på DKKs egne sider så er enhver katolikk FORPLIKTET til å tro at Maria var født uten synd.

Jeg merker meg at du sier mye usant. Men det er kanskje bare fordi du er adventist?

Det står i katolsk.no:

Men også Maria er født på naturlig måte som barn av sine foreldre, og hun har i likhet med alle andre mennesker mottatt all nåde gjennom Jesus Kristus. Men allerede den tidlige kirke og middelalderens kirke lærte at Gud bevarte Maria fri fra arvesyndens plett helt fra hennes unnfangelse i mors liv. Dette kalles hennes Uplettede unnfangelse. I Den katolske kirke har dette formelt vært et dogme siden 1854, det vil si en trossannhet som alle katolikker er forpliktet på. (...)

Allerede de gamle kirkefedrene, først og fremst i østkirken, pleide å kalle Maria «Den skyldfrie, Uskyldens blomst, renere enn englene, den uskyldsfulle liljen, lysende som solen», mens oftest «den uplettede». Ideen at hun var «den nye Eva», fri fra syndens plett, finnes hos de hellige Justin Martyr, Ireneus av Lyon og Johannes av Damaskus.

Men i vesten, preget av sin juridiske tenkemåte, var det sterk motstand mot tanken at Maria skulle være et unntak blant alle Evas barn når det gjaldt arvesynden. Ikke på grunn av noen mindre Mariafromhet, men fordi man så en trussel mot prinsippet om alle menneskers frelse gjennom Kristi død på korset. Ett eneste unntak ville her ikke bekrefte regelen, men tilintetgjøre den. Man sa at om Maria ikke falt under arvesynden, skulle hun ikke trenge å bli frelst. Og dermed skulle Kirkens tro på frelsens universialitet forstyrres: Kristus skulle ikke lenger ha dødd for alle mennesker, og unntaket skulle absurd nok akkurat være hans jomfruelige Mor (...)

 den salige Johannes Duns Scotus forsvarte dogmet om Marias uplettede unnfangelse i 1263. Han fant en utvei ut av dilemmaet: Han viste at Gud, som lever i evigheten og vet alt på forhånd, kunne med tanke på frelsen i Kristus på forhånd befri Maria fra arvesyndens plett. Dermed er også Maria frelst gjennom Kristi offerdød, og prinsippet om den universelle frelsen er reddet. Fra da av vant festen den 8. desember stadig større utbredelse.

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/des08

Kommentar #115

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Jeg merker meg at du sier mye usant. Men det er kanskje bare fordi du er adventist?

Det står i katolsk.no:

Men også Maria er født på naturlig måte som barn av sine foreldre, og hun har i likhet med alle andre mennesker mottatt all nåde gjennom Jesus Kristus. Men allerede den tidlige kirke og middelalderens kirke lærte at Gud bevarte Maria fri fra arvesyndens plett helt fra hennes unnfangelse i mors liv. Dette kalles hennes Uplettede unnfangelse. I Den katolske kirke har dette formelt vært et dogme siden 1854, det vil si en trossannhet som alle katolikker er forpliktet på. (...)

Så når jeg viser til hva DKK lærer http://www.verdidebatt.no/debatt/post11658455.zrm så er det usant og en usannhet er det samme som en løgn. Du kaller meg med andre ord en løgner. Men, hva er det jeg lyver om?

Men når du kommer med det samme, hva er det da?

Det står ingen ting om Marias uplettede unnfangelse i Bibelen, ei heller hennes påståtte himmelfart, og det er velig pussig all den tid Jesus mirakuløse unnfangelse og himmelfart er så godt beskrevet hos alle skribenter i NT. Det er bare ett menneske, bare ett eneste ett som har blitt født syndefri, og det er Jesus.

Kommentar #116

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Du kaller meg med andre ord en løgner. Men, hva er det jeg lyver om?

Om du ser hva jeg har markert fra katolsk.no så ser du at jomfru Maria er frelst av Nåde og av Jesus. Det ljuger du om og mener at jeg ville ha blitt, slik formulerer du det : Når du hevder at «jomfru Maria ble frelst av Nåde og av Jesus» så er du både i utakt med, og på kollisjonskurs med DKK, ja du kan faktisk bli ekskommunisert og dømt for heresi.

Men nå gidder jeg faktisk ikke å bruke mer tid på deg. Det er lite meningsfullt.

Kommentar #117

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Minste motstands vei ...

Publisert over 3 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Men nå gidder jeg faktisk ikke å bruke mer tid på deg. Det er lite meningsfullt.

... ut av uføret er alltid den letteste veien å velge!

Jeg tar dette svaret som en sannhets erkjennelse, og da er det nok pinlig å gå videre … …  

Kommentar #118

Kjell G. Kristensen

86 innlegg  13843 kommentarer

Største motstands vei...

Publisert over 3 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
at «jomfru Maria ble frelst av Nåde og av Jesus» så er du både i utakt med, og på kollisjonskurs med DKK, ja du kan faktisk bli ekskommunisert og dømt for heresi. DKK lærer nemlig at Maria helt fra unnfangelsen var syndefri. Som det står på DKKs egne sider så er enhver katolikk FORPLIKTET til å tro at Maria var født uten synd.

Tråden virker utdebbattert siden det er jomfru Maria som nå diskuteres og ikke Teresa? Men siden du nevner både hva DKK hevder og hva Bibelen ikke sier noe om ber jeg deg Tor om å studere Bibelen mer inngående?

Du skriver i din kommentar 117: Det står ingen ting om Marias uplettede unnfangelse i Bibelen, ei heller hennes påståtte himmelfart, og det er velig pussig all den tid Jesus mirakuløse unnfangelse og himmelfart er så godt beskrevet hos alle skribenter i NT. Sitat slutt

Luk.1.28-29: Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!»29 Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety.Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. v38 Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

Dersom Maria ikke hadde funnet nåde hos Gud, så hadde vel heller ikke Jesus kunne fødes av henne?

Rom.5.15: Men med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større: Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket Jesus Kristus.

Fra Luk.1.48 Marias lovsang
For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom...

Men for å ta grep om hvem jomfru Maria egentlig er må du samtidig forstå de fleste kvinnebegreper innenfor Bibelen? (Se f.eks Gal.4.22-31, Åp.21.2, Jes.66.7-8 -Før hun får rier, har hun født, før smertene kommer, har hun fått en gutt. - underfrelse og dom) Hvem er alles mor i Bibelen?

Kommentar #119

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Faglighet?

Publisert over 3 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Thomas Aquinas er helgen i den katolske kirke. Om ham skriver Tor Martinsen

Jeg må si jeg undrer meg over at en prof.  dr. Theol. Støtter Adventisten Tor Martinsen ensidige angrep på Katolikker. Eier han ikke evne til selvkritikk? Eller har ikke teologen lest mister Martinsen fordømmelser av andre troende? Dette har han holdt på med i årevis. 

En annen sak er at vi gjerne kan drøfte teologi, og jeg er gjerne med på å drøfte helgendyrkelsen på et faglig nivå, men på mister Martinsens premisser? Det er så falskt at jeg blir kvalm. 

Hvorfor tar du ikke tak I adventistene sin fordømmelse av alle dem som ikke holder lørdagen hellig, deres vanvittige lære om Jesu gjenkomst, endetiden, den undersøkende dom, renselse I Himmelen,  og deres dyrkelse av Ellen G White? 

Det er jo sånn at Martinsen overhode ikke engasjerer seg i annet enn å fordømme katolikker. 

Har du noen gang lest Ellen G White sine tekster? 

I så fall, hvordan vil du som teolog vurdere disse, og hva med deres utregning av årstallet 1844, du kan vel umulig mene at dette kan forsvares, teologisk? 

Kommentar #120

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

OK

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Katolisismen bygger som du vet på Skriften og tradisjonen. Det ligger en sammenheng der som forklarer det hele. Jeg har nevnt dette flere ganger nå, men det er til ingen nytte, så nå får det være tilstrekkelig.

Da synes jeg det er bedre, og holde seg til Adventistene, som Tveit påpeker. De holder seg til skriften.

Er det ikke bedre å forholde seg til skriftene?

De som forholder seg til tradisjonenene, har noe å slite med. Hvor er Gud, Hvor er Jesus og hvor er Paven i dette bildet. Vi som forholder oss til skriften?

Hvor er vi. Hvor er Jesus, hvor er Gud?

Paven blir i sentrum her Hvorfor skal han være det?

Kommentar #121

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Tøv.

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
De holder seg til skriften.

Tøv, de forholder seg til kun E G White, og anerkjenner kun seg selv. Skriften betyr ingenting for dem abolutt intet!

De er historieløse og uten kompetanse, en sekt på samme nivå som JV. De henger seg opp i negativitet og forherliger seg selv, og dersom som du ikke forstår det, er en et intet mer å si enn at du trenger utvikle din kompetanse!

Eller tenker du virkelig,  I fullt alvor at Gud har behov for å drive med undersøkende dom I 160 år for å rense himmelen? Rense himmelen fra hva? Fatter du null og niks? Hva sier det om deres forståelse av Gud, de reduserer Gud til, ja hva skal jeg si? 

En aldri så liten dritt sekk? 

Kommentar #122

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Nei, jeg gjør ikke det

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Eller tenker du virkelig, I fullt alvor at Gud har behov for å drive med undersøkende dom I 160 år for å rense himmelen?

Jeg er ikke enig, men jeg synes det er bedre at adventistene har bibelske begrunnelser for sine meneninger, enn at katolikkene bare har tradisjoner for det....

Så kan du være enig, eller ikke, men du kan mene hva du vil....

Jeg er ikke katolikk, ei heller adventist. Hva skal jeg mene da?

Skal vi ikke følge Bibelen?

Kom med dine meninger Tveit. Da er vi ikke i tvil?

Det er rimeig uhøflig, at du pådytter meg meninger jeg ikke har.....

Fortell hvor du står! Klart og tydelig....

Kommentar #123

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Fortell hvor du står! Klart og tydelig....

Men det har jeg d gjort, I hele denne tråden og flere andre. 

Jeg kan gi deg følgende råd 

Meld deg inn i nærmeste adventist kirke,  gå på alle gudstjenester I 1 år, så kan vi snakkes. 

Jeg vedder 10000  kr på at du kommer til å være konfJust,  alternativt hjernevasket.

Kommentar #124

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
De som forholder seg til tradisjonenene, har noe å slite med. Hvor er Gud, Hvor er Jesus og hvor er Paven i dette bildet. Vi som forholder oss til skriften?

Alle trossamfunn forholder seg både til bibelen og tradisjonen. Det fins over 30 000 forskjellige trossamfunn og alle forholder seg til bibelen, men man tolker den forskjellig. Katolikker er ærlige om at de forholder seg til tradisjonen. For det får de mye tyn i fra mange protesstanter, fordi de ikke ser at de selv er i samme båt.

Du tar fram adventistene som bedre enn katolikker, fordi du mener de ikke forholder seg til tradisjoen. Men hva med den undersøkende dom, Ellen G White sine profetier, renselse i himmelen og deres lære om Jesu gjenkomst om at det er DKK som er dyret og søndagen som helligdag er dyrets merke. Er ikke det deres tradisjon, selv om de sikkert hevder at det er fra skriften? Det er jo opp til deg å tolke deres tradisjon inn i skriften, men det er bare adventister som gjør det, andre tolker bibelen annerledes.

DKK har en veldig lang tradisjon, og det på godt og vondt. Gud har vist seg gjennom hele tradisjonen gjennom gudfryktige mennesker i kirken. Det må man vel også ta vare på? Selvsagt fins det også feil som er gjort i kirken. Det er ikke så rart for i kirken er det også  plass for syndere, og godt er det. Jesus var jo synderens venn, og dere/våres håp.

Om du vil være ærlig så bekjenner du at du også forholder deg til den tradisjon du er oppvokst med. Og desverre for mange protesstanter så er det i deres tradisjon å se vranglære i alt som tilhører DKK. Det har man bl.a fått gjennom Luther og hans etterkommere. Da er det deres tradisjon.

Kommentar #125

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Da skjønner jeg....

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Men det har jeg d gjort, I hele denne tråden og flere andre.

Du er katolikk.....

Kommentar #126

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Du tar fram adventistene som bedre enn katolikker, fordi du mener de ikke forholder seg til tradisjoen. Men hva med den undersøkende dom, Ellen G White sine profetier, renselse i himmelen og deres lære om Jesu gjenkomst om at det er DKK som er dyret og søndagen som helligdag er dyrets merke. Er ikke det deres tradisjon, selv om de sikkert hevder at det er fra skriften? Det er jo opp til deg å tolke deres tradisjon inn i skriften, men det er bare adventister som gjør det, andre tolker bibelen annerledes. DKK har en veldig lang tradisjon, og det på godt og vondt. Gud har vist seg gjennom hele tradisjonen gjennom gudfryktige mennesker i kirken. Det må man vel også ta vare på? Selvsagt fins det også feil som er gjort i kirken. Det er ikke så rart for i kirken er det også plass for syndere, og godt er det. Jesus var jo synderens venn, og dere/våres håp. Om du vil være ærlig så bekjenner du at du også forholder deg til den tradisjon du er oppvokst med. Og desverre for mange protesstanter så er det i deres tradisjon å se vranglære i alt som tilhører DKK. Det har man bl.a fått gjennom Luther og hans etterkommere. Da er det deres tradisjon.

Sånn er det. Vi er alle mennesker,  og vi påvirkes  av omgivelsene og tradisjoner, også P Kvinlaug.

Våre omgivelser preger oss, enten vi liker det eller ikke. Samfunnet preger oss, våre foreldre, tradisjoner osv. 

Enkelt sagt, Hadde Kvinlaug vokst opp  I Syria, er sannsynligheten for at han Hadde vært muslim vært rimelig høy.

Kommentar #127

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Sånn er det. Vi er alle mennesker, og vi preges av omgivelsr og tradisjoner, også P Kvinlaug. Våre omgivelser preger oss, enten vi liker det eller ikke. Samfunnet preger oss, våre foreldre, tradisjoner osv.

Enkelt sagt, Hadde Kvinlaug vokst opp I Syria, er sannsynligheten for at han Hadde vært muslim vært rimelig høy.

Helt enig. :)

Kommentar #128

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Vel, Kvinlaug

Publisert over 3 år siden

Jeg er sjeleglad jeg ikke har rotet meg inn i Adventismen. 

Hva leser du egentlig? Kan du gi meg en referanse på din kompetanse innen teologi?  

Katolik betyr egentlig alminnelig, og I den forstand er det det jeg er. 

Jeg undrer meg på?, hva har du egentlig lest,  historie,  teologi osv?

Kommentar #129

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden

I dag så fins det heldigvis kristne mennesker som klarer å gå utover sin egen barndoms tradisjon. De klarer å se at andre mennesker med en annen tradisjon er like gudfryktige som de selv, når de tør å lære de å kjenne. Et eksempel på det er Ulf Ekman som var antikatolsk før, men som etterhvert begynte å forstå at han hadde tatt feil av katolikker og så at de var like gudfryktige som han selv. Han er bare et eksempel, det fins mange protestanter idag som tør å gå noen steg bort fra sin egen antikatolske tradisjon og tør å se katolikker og hvordan katolikker ser Gud gjennom bibel og tradisjon.

For meg var det en berikelse. For katolikker er veldig Jesus sentrerte noe jeg selv er. Derfor får jeg mye åndleig føde av DKK.

Kommentar #130

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det er foresten interessant å se hvor forskjellige mennesker er som har åpnet opp øynene for DKK. Det er karismatikere og høytkirkelige, liberale og konservative. Alle typer mennesker. Jeg syns det er interessant å se en kirke som så mange føler seg tiltrukket av, av helt forskjellige grunner.

Det ser man også gjennom DKK historie. Mange forskjellige kristne med forskjellige egenskaper. Det er som Paulus sier at Jesu legeme består  av forskjellige kroppsdeler. Men alle er viktige.

Når protestanter har blitt uenige så har de delt seg og startet et nytt kirkesamfunn. Det har ikke DKK gjort. Der holder man sammen selv om det fins f.eks helt forskjellige klostersamfunn som jobber forskjellig, og forskjellige mennesker, noe er tradisjonelle, mens andre er karismatikere. Det er plass for alle.

1. Kor. 12:

14 For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange.15 Om nå foten sier: «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av den. 16 Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen», så er det like fullt en del av den. 17 Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? 18 Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. 19 Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? 20 Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. 21 Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere». 22 Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige.

Kommentar #131

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Jeg må si jeg undrer meg over at en prof. dr. Theol. Støtter Adventisten Tor Martinsen ensidige angrep på Katolikker. Eier han ikke evne til selvkritikk? Eller har ikke teologen lest mister Martinsen fordømmelser av andre troende? Dette har han holdt på med i årevis.

En annen sak er at vi gjerne kan drøfte teologi, og jeg er gjerne med på å drøfte helgendyrkelsen på et faglig nivå, men på mister Martinsens premisser? Det er så falskt at jeg blir kvalm.

Hvorfor tar du ikke tak I adventistene sin fordømmelse av alle dem som ikke holder lørdagen hellig, deres vanvittige lære om Jesu gjenkomst, endetiden, den undersøkende dom, renselse I Himmelen, og deres dyrkelse av Ellen G White?

Jeg støtter ikke Tor Martinsen. Jeg deltar bare i en debatt, og jeg deltar ikke på Tor Martinsens premisser. Jeg representerer kun meg selv. Om Tor Martinsen har angrepet katolikker i årevis vet jeg ingenting om. Det jeg kan se av denne tråden er at du og andre kaster dere over Tor Martinsen med samme ensidighet som dere påstår at han gjør med katolikker.

Hvis du er kvalm, bør du oppsøke lege. Det kan være noe alvorlig. Om du derimot bare sitter ved tastaturet og later som du er moralsk opprørt, kan du spare deg kommentaren.

Hvorfor skulle jeg innlate meg på en diskusjon om visse sider ved adventistenes teologi? Denne tråden handler om noe helt annet.

Jeg har prøvd å delta i en debatt om helgendyrkelse, men det virker som du ikke har fått med deg noe av den. Jeg skal prøve å gjøre det så enkelt om mulig for deg:

1. Petter Kvinlaug har i en rekke kommentarer forsøkt å si at helgendyrkelse strider mot de ti bud. Det har prellet av på deg.

2. Selv har jeg påpekt at en rekke av de såkalte helgener ikke er noe moralsk forbilde. Tvert imot. Det er helt ubegripelig at de blir oppfattet som hellige i DKK. Ser du ikke dette selv?

3. Blant katolikker er det vanlig å tale om man ikke tilber helgener, men bare ærer dem. Til det vil jeg anføre følgende:

I Den augsburgske bekjennelsen i artikkel 21 heter det:

Men Skriften lærer ikke å påkalle de hellige eller søke hjelp hos de hellige; ti den fremstiller Kristus alene som vår midler, forsoner, yppersteprest og talsmann. Han skal påkalles, og han har lovet at han vil høre våre bønner, og denne dyrkelsen er fremfor alt til hans velbehag, at vi påkaller ham i all vår nød. 1 Joh 2, 1: «Om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige, osv.»

Dette er altså Bibelens lære: Det finnes ingen andre mellommenn enn Jesus.

Med sin katolske bakgrunn var protestantene fullstendig klar over at det i virkeligheten dreier seg om en dyrkelse av helgener. På latin heter overskriften til artikkelen da også De cultu sanctorum. Det dreier seg altså om KULTUS.

PS. Jeg ser at du også er ute etter Petter Kvinlaug.

Kommentar #132

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Jeg undrer meg på?, hva har du egentlig lest, historie, teologi osv?

Jeg tror det er ganske mange av oss andre som lurer på hva i all verden du har lest.

Kommentar #133

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Tøv nok en gang

Publisert over 3 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
PS. Jeg ser at du også er ute etter Petter Kvinlaug.

Denne tråden handler om Moder Teresa, jeg har gitt utrykk for at jeg kan drøfte katolisismen faglig sett. Mor Teresa er høyt ansett I de fleste miljø I vår tid. Adventistene fremstår som teologiske amatører   og når du så til de grader forsvarer dem med ditt professorat, synker din anseelse I takt med din støtte til Martinsen amatørteologi. 

Jeg leste en del av din tekster da jeg tok grunnfag I livssyn. Heldigvis fortsatte seg innenfor sosiolgi og velferdsrettt. Etter å ha lest dine kommentarer på denne tråden,  har min anseelse av faget teologi sunket til et bunnivå. 

Trenger man egentlig noe mer enn grunnskole for å kalle seg teolog?

Kommentar #134

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror det er ganske mange av oss andre som lurer på hva i all verden du har lest.

Jeg forholder meg egentlig ganse praktisk til denne verden, I motsetning til teologi som har har problemer med denne verden. 

Kan du så som teolog forklare hvorfor du støtter læren om 1844, den undersøkende dom, renselsen I Himmelen og Jesu gjenkomst I 1844, som adventistene meget betimelig vred seg unna for ikke å miste sine tilhengere? 

Jeg antar du unndrar deg fordi du vet dette er tøv, og din anseelse om pofessor henger i  en tynn tråd. Du bør jo svare på dette, dersom u har noe som helst intensjon om å beholde din faglige integritet. Jeg er jo kun en verdslig sosionom med min faglighet I denne verden der alt kan måles. I din metafysiske virkelighet man jo påstå hva om helst. 

Blir du ikke egentlig litt bondelaget?  

Eller er du adventist? 

Kommentar #135

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Adventistene fremstår som teologiske amatører og når du så til de grader forsvarer dem med ditt professorat, synker din anseelse I takt med din støtte til Martinsen amatørteologi.

Jeg tror du må være usedvanlig tungnem. Jeg har ikke forsvart adventistene. Om du klarer å lese det ut av mine kommentarer, forstår jeg ikke at du overhodet har vært i stand til å gjennomføre et studium. Jeg frykter at du lider av galopperende dysleksi.

Kommentar #136

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Eller er du adventist?

Nei, jeg er ikke adventist. Men til adventistenes ros vil jeg fremheve at de aldri har forfulgt og massakrert folk med annen tro.

Kommentar #137

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg frykter at du lider av galopperende dysleksi.

Ja, ja Ulrichsen, Lykke til med teologien, jeg syntes du skal ta denne tråden opp til drøfting på et seminar, ikke faglig, for du har bevist at det ikke finnes noen faglig subtans innen det du kaller teologi. 

Det blir jo bare tøv,

Kommentar #138

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det som er så rart

Publisert over 3 år siden

Jeg er ikke katolikk, ei heller adventist, men det jeg reagerer på, er at adventistene får så mye kritikk for å følge bibelen, Jeg er veldig uenig i hvordan adventistene tolker den. Men katolikkene henviser mest til tradisjonen. Det er jeg ennu mer uenig i. De prøver ikke en gang å følge bibelen! Da ender det opp med helgener. Det har ingen bibelsk dekning. Jesus sa at vi skal ikke oppsøke døde personer.

Hvor stor makt har Paven i katolisismen? Er han Jesu kristi vikar?

Da jeg spurte min mor da jeg var liten, sa hun til meg at det er mange snille katolikker, og mange snille adventister. Det tror jeg på enda. Det er mange flotte kristne innenfor begge retninger. Jeg tror min mor snakket sant!

Men Verdidebatt er et debattforum. Da må vi tåle å ta dette opp til diskusjon, uten at noen må si at andre er idioter......

Er det ikke lov å spørre hvilken praksis som hører hjemme i bibelen da?

1 liker  
Kommentar #139

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Kan du så som teolog forklare hvorfor du støtter læren om 1844, den undersøkende dom, renselsen I Himmelen og Jesu gjenkomst I 1844, som adventistene meget betimelig vred seg unna for ikke å miste sine tilhengere?

Dette utsagnet bekrefter bare min antagelse om at du er tungnem og uten evne til å lese innad.

Du forsøker å gjøre det samme med meg som med Petter Kvinlaug

Kvinlaug skrev til deg: Det er rimelig uhøflig, at du pådytter meg meninger jeg ikke har.....

Der har vi deg i et nøtteskall.

Kommentar #140

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Pøh

Publisert over 3 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Men til adventistenes ros vil jeg fremheve at de aldri har forfulgt og massakrert folk med annen tro.

Det har da ingenting med teologi å gjøre. 

Eier du ikke et minimum av faglig stolthet? 

Les deg opp på Martinsen innlegg og kommentarer, derom du har et minimum av faglighet. 

I min jobb må jeg levere på faktum

Du kan sannsynligvis leve av å være... ?... ? 

Kommentar #141

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Dette utsagnet bekrefter bare min antagelse om at du er tungnem og uten evne til å lese innad.

Ja vel Ulrichsen,  

Jeg vet hva jeg kan, og jeg kan dokumentere min faglighet. 

Det kan ikke du, teologer kan påstå noe om den andre siden, der vi ikke kan dokumentere

Alle som vil kan bli teologer, og sånn sett stiller du faglig sett I samme bås som adventistene.  

Du våger ikke å prøve deg på 1844, den undersøkende dom, himmelens renselse, E G White, osv 

Det bør du, dersom du har det minte snev av anstendighet,  I og med du støtter adventistene og deres teologi!

Kommentar #142

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Men Verdidebatt er et debattforum. Da må vi tåle å ta dette opp til diskusjon, uten at noen må si at andre er idioter......

Ikke glem at vi har med en mann å gjøre som skryter av at han har tatt pratefaget sosiologi.

Kommentar #143

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Det bør du, dersom du har det minte snev av anstendighet, I og med du støtter adventistene og deres teologi!

Har du drukket?

Kommentar #144

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke katolikk, ei heller adventist, men det jeg reagerer på, er at adventistene får så mye kritikk for å følge bibelen, Jeg er veldig uenig i hvordan adventistene tolker den. Men katolikkene henviser mest til tradisjonen. Det er jeg ennu mer uenig i. De prøver ikke en gang å følge bibelen! Da ender det opp med helgener. Det har ingen bibelsk dekning. Jesus sa at vi skal ikke oppsøke døde personer.

Det fins en annen tråd her inne nå som en prest skriver om at katolikker tar bibelen på alvor. Så det er nok mange som er uenig med deg der.

At du tror at døde mennesker ikke er i himmelen er jo en tolkning du har av bibelen. Men det er ikke mindre bibelsk å tolke at troende kommer til himmelen når de dør.

Det er ikke riktig at katolikker ikke forholder seg til bibelen. De har mange teologer gjennom to tusen år som har gått i dypet av tekstene og prøvd å forstå de slik de skal forstås. Helt tilbake til kirkefedrene. Og selv om vi i dag leser bibelen med øyne fra 2000 tallet så leste kanskje mennesker bibelen og forstod de litt annerledes i de første århundrene, fordi de kjente til apostlene og hadde flere opplysninger enn bare det den ikke samlete skriften hadde.  Jeg kjenner ingen som tar bibelen mer på alvor enn det katolikker gjør. Og det at man samler opp nøye studerte skrifter fra gudsmenn og kvinner og ser at Gud faktisk ikke har tatt ferie, men fortsatt er hodet til kirken, det er faktisk bibelsk å gjøre, da Jesus sa han skulle sende talsmannen som skulle vise oss hele sannheten. Og Jesus skulle også være med oss. Det er mer ubibelsk å tro at alt bare handler om bibelen alene. Tegn og under har skjedd i tusenvis av ganger. De bare stadfester skriften og ikke motsatt.

Om paven sin rolle kan du lese her:

Pavedømmet er innstiftet av Jesus Kristus selv. Vi finner det i Bibelen - i Matteusevangeliets 16. kapittel fra vers 13. Her finner vi beskrivelsen av hvordan apostelen Peter bekjenner sin tro på hvem Kristus er. Peter sier til Jesus: "Du er Messias - den levende Guds sønn". Etter Peters bekjennelse sier Jesus til ham: "Og det sier jeg deg: Du er Peter (Peter betyr klippe); og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen."

Kort tid etter Jesu død og oppstandelse står Peter frem som leder (biskop) for den kristne menigheten i Roma. Siden den gang finner vi en sammenhengende rekke av biskoper i Roma helt frem til vår tid. Allerede i kristendommens tidligste tider ble det en tradisjon at Romas biskop var hele den kristne kirkes øverste leder. Etterhvert ble Romas biskop kalt pave som kort og godt betyr far. Man sier gjerne at den til enhver tid regjerende pave sitter på "Peters stol".

Det faktum av paven innehar kirkens øverste læreembete og at hans ord regnes som "ufeilbarlig" når han klargjør og presiserer viktige trossannheter i kirken har ført til mange misforståelser. Mange tror at dette betyr at paven som person er ufeilbarlig og uten synd. Det er selvfølgelig helt feil. Paven er et helt alminnelig menneske med alle de svakheter, feil og synder som alle andre mennesker har. Det er ikke paven som person som er ufeilbarlig, men kirken ved paveembetet når han uttaler seg "ex cathedra" (fra kateteret) i viktige lærespørsmål. Men ingen pave kan uttale seg ex cathedra ut fra eget forgodtbefinnende. Når han gjør det, (noe som forøvrig skjer meget sjelden), er det for å presisere og klargjøre en trossannhet (som det f.eks. kan ha vært strid om i lengre tid.) Pavens uttalelse må da være i full overenstemmelse med Bibelen og Kirkens tradisjon slik den har eksistert i snart 2000 år.

Det er også viktig å presisere at langt fra alt en pave sier er ex cathedra-uttalelser. Det aller meste er det ikke. Pavens øvrige uttalelser, prekener, rundbrev (kalt encyklikaer) etc. ansees som rådgivende eller retningsgivende for kirkens medlemmer, men de er ikke "ufeilbarlige".

I tillegg til å være den katolske kirkes øverste åndelige leder, er paven også statsleder for verdens minste selvstendige stat - Vatikanstaten - som er lokalisert innenfor Romas bygrenser.

Paven utøver sitt embete i meget nært samarbeide med sine rådgivere - kardinalene - og kirkens øvrige biskoper. Paven velges til sitt embete på livstid, og når en pave dør er det kardinalkollegiet som trer sammen i Roma og velger en ny pave. Det er vanligvis en av kardinalene som blir valgt til ny pave, selv om dette ikke er en absolutt forutsetning.

Paven er altså ingen autoritær skikkelse som dikterer hva alle katolikker skal tro, mene og gjøre. Enhver katolikk er fri til å følge sin samvittighet i sitt daglige liv. Men ingen frihet er reell hvis den ikke har sin basis i et grunnleggende sett med sannheter som er universelle og for alle. Paven er kirkens og Guds tjener med det overordnede ansvar å påse at kirken til enhver tid holder seg til kristendommens grunnsannheter. Det er dette som er pavens fremste oppgave og embete. Et embete som utføres med stor ydmykhet og trofasthet.

http://www.katolsk.no/tro/tema/kirken/artikler/paven

Kommentar #145

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Kort tid etter Jesu død og oppstandelse står Peter frem som leder (biskop) for den kristne menigheten i Roma. Siden den gang finner vi en sammenhengende rekke av biskoper i Roma helt frem til vår tid. Allerede i kristendommens tidligste tider ble det en tradisjon at Romas biskop var hele den kristne kirkes øverste leder.

Hvem har klart å innbille deg dette?

Kommentar #146

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Du tapte veddemålet Tveit:)

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Jeg vedder 10000 kr på at du kommer til å være konfJust, alternativt hjernevasket.

Jeg har vært der mange ganger, og hørt budskapet.....

Jeg har egentlig følt meg mest hjemme i Indremisjonen, og senere Pinsemenigheten.

Jeg glemmer aldri da jeg gikk på Svekkelsesmøter i Hindremisjonen, egentlig, tror jeg jeg vender tilbake til der igjen....Det er liksom hjemmet mitt.....

Kommentar #147

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Hvem har klart å innbille deg dette?

Å diskutere med noen som har så lett som det du har til å ty til personangrep som du gjør, gjør at jeg ikke ønsker å diskutere med deg.

Du burde lære deg å respektere dem du diskuterer med, spesielt så lenge du er professor.

Og for et spørsmål du stiller. Jeg har ingenting å svare deg på dette da jeg ikke innbiller meg ting. Du burde virkelig gå inn i deg selv.

Kommentar #148

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det er ikke bare bibelen som kan gi oss oppmuntrende ord og oppbyggende ord. Det kan også kristne. Og jeg finner veldig mye bra blant katolske helgener. Og så lenge tråden handler om Sta Teresa så vil jeg gi et ord  fra henne til oppbyggelse:

“What you are doing I cannot do, what I’m doing you cannot do, but together we are doing something beautiful for God, and this is the greatness of God’s love for us—To give us the opportunity to become holy through the works of love that we do because holiness is not the luxury of the few. It is a very simple duty for you, for me, you in your position, in your work and I and others, each one of us in the work, in the life that we have given our word of honor to God.…You must put your love for God in a living action.”

Amen :)

http://www.motherteresa.org/06_publication/publication.html

Kommentar #149

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Ikke glem at vi har med en mann å gjøre som skryter av at han har tatt pratefaget sosiologi.

Ja vel, du må gjerne mene det. 

Men du tør ikke forklare teologien om den udersøkende dom, himmelens renselse, 1844, endetiden, den store skjøge, og det andre tøvet. 

Rett og slett fordi du ikke kan, det blir for dumt. Du vrir deg unna.  

Jeg kan, dersom jeg vil, forklare og dokumentere en del sosialfaglige fenomen, og jeg kan dokumenter hvilke kostnader sosiale problemer påfører skattebetalerne og effekten av hva godt faglig arbeid kan spare samfunnet for.

Teologene kan gjerne gjøre det samme, men dersom de skal begrunne det I renselse I Himmelen fra  1844? ,... 

Javel Ulrichsen,

På teologene vegne, sett I gang!

Kommentar #150

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Å diskutere med noen som har så lett som det du har til å ty til personangrep som du gjør, gjør at jeg ikke ønsker å diskutere med deg.

Du burde lære deg å respektere dem du diskuterer med, spesielt så lenge du er professor.

Og for et spørsmål du stiller. Jeg har ingenting å svare deg på dette da jeg ikke innbiller meg ting. Du burde virkelig gå inn i deg selv.

Jeg kan ikke se at dette er et personangrep.

Men hele forestillingen om Peter som den første biskop osv. er faglig tøv, og det tror jeg selv katolske teologer er enige i.

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
26 dager siden / 1684 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
6 dager siden / 1671 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
26 dager siden / 1242 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
22 dager siden / 1159 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
16 dager siden / 824 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 779 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere