Njål Kristiansen

158

Sta Teresa

En helgen er oss gitt

Publisert: 4. sep 2016

Jeg forstår av avisleningen de siste dagene at det er en fremmed tanke blandt mange i Norge at noen kan bli helgen. I Den Katolske Kirken er dette mer vanlig, og vi reflekterer ikke nødvendigvis gjennom hver liten krik og krok av ressonnementet hver gang det skjer. Beslutningen er hos paven og vi aksepterer gjerne slike beslutninger. Man kan sammenligne det et lite stykke på vei med å bli tildelt StOlavs medalje av Kongen. Når tildelingen skjer er debatten tilbakelagt. Fra da av er overveiningene som er gjort avklart, og man diskuterer ikke lenger en tildeling. Livet har enda noen elementer som er større enn oss selv. 

Allerede i sin levetid hadde StaTeresa holdninger som for mange var utgått på dato. Hun var noe så usexy som en enslig gammel kvinne som forfektet et strengt anti-abortsyn i tillegg til gammeldagse familieverdier rent generelt. Hennes tro var som oftest sterk, dogmatisk og uvanlig fordi hun ikke hadde tatt til seg noen ny tid i nevneverdig grad. Oppslutningen om hennes kandidatur til å helgenkåres ser ut til å ha delt seg etter disse skillelinjene; de gamle kristne verdier om å leve i fattigdom og tjeneste på den ene siden, og gi seg det moderne liv i vold på alle dets premisser. 

På syttitallet var det veldig sterke motsetninger i India. Noen, deriblandt regjeringspartiet, mente at det var for mange indere og at dette ville utvikle seg til et problem. Man satte iverk familieplanleggingsprogrammer. Den mest ekstreme varianten av dette var da en lege, forøvrig statsministerens sønn, tok med seg velutstyrte ambulanser og tok oppstilling på trafikkerte steder hvor de tok inn menn fra gaten for å sterilisere dem. Utvalget var ganske grovt for selv nygifte menn ble sterilisert i et hurtig utført inngrep. Å ikke etterkomme ordre medførte straff. Som rimelig kan være ble ikke dette programmet langlivet. Det var derimot med å bygge opp under den misnøyen som en del år siden hadde naget India nok til at både statsminister og sønn møtte døden på grusomt vis. 

Når jeg nevner dette er det for å beskrive en flik av et bakteppe for India på denne tiden. På samme tid leste jeg en bok skrevet av nettopp en indisk professor om at befolkning ikke var noe problem. Det var snarere slik at hver nyfødt kunne bære i seg muligheten til å skape endringer i verden, og slik beskrev han alle som verdifulle og nyttige for samfunnet. Jeg fikk nye perspektiver på befolkningsøkning etter å ha lest denne boken, og de har jeg enda med meg selv om forfatterens navn er glemt for lenge siden. 

StaTeresa var sterkt imot abort. Jeg kan være enig med henne i prinsippet men følger henne ikke helt til døren. Det finnes tilfeller hvor det må være mulig, og man må respektere de som ikke ser seg i stand til å gjennomføre. Men her dukker et interessant spørsmål opp. StTeresa så alle mennesker som likeverdige og som muligheter, ikke problemer. Dette kunne hun gjøre selv i byen som i dag heter Kolkhata. Selv der i den ytterste nød var hun sterkt imot at man skulle avbryte et svangerskap. Jeg ser en kontrast mellom dette og til vestlige kvinner. Opp mot hennes syn på livet blir vestlige kvinner til noe lemfeldig og prinsippløst. Også vi som støtter den vestlige varianten havner naturligvis i samme kategori. Likevel, det er et godt lærespørsmål hun hevdet, og det går an å se opp til henne for sin prinsippfasthet på dette feltet, selv om man er uenig i grensedragningen. 

Det andre elementet som gjør at jeg finner henne verdig til å se opp til er hennes vilje til å hjelpe andre. Hun trengte ingen komité eller seminar for å handle. Hun handlet i kraft av egen vilje og styrke hun fikk fra Gud. Hun bare gjorde der mange kun tenkte eller diskuterte. Her tror jeg vi i vår tid har mye å reflektere over om hvorvidt vi kan gjøre mer på en direkte og uselvisk måte, om hvordan vi kan være redskaper for et høyere gode gjennom å være noe for andre, ved å dele av vårt, ikke minst ved å vise vår menneskelighet. Man bør ha sett India for å forstå den bunnløse nøden som der finnes. For meg ble et kort besøk i Mumbai en erfaring som delte livet i før og etter. Det står en enorm respekt av en kvinne som med sine bare hender klarte å gjøre en slik innsats som hun gjorde. 

Vi som er katolikker vil nok i årene fremover samles rundt ønsket om StTeresas forbønn for allverdens fattige og nødstedte, om at de må få den hjelp de trenger og et liv etter Guds nåde. Det er starten på dette vi feirer i dag. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden

St. Teresa kom med mange gullkorn. Men hun var lei seg for å ikke kunne føle Gud. Kanskje fordi hun var praktisk gjennom hele livet isteden for en mystiker?

Kommentar #2

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Interessant

Publisert over 3 år siden

avgjørelse ... dette at en ateist kunne bli helgen.

Kommentar #3

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
avgjørelse ... dette at en ateist kunne bli helgen.

Å føle Gud og å tro på Gud er to forskjellige ting. St. Teresa hadde en sterk tro på Gud.

Many people mistake our work for our vocation. Our vocation is the love of Jesus.
Mother Teresa

Kommentar #4

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Å?

Publisert over 3 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
avgjørelse ... dette at en ateist kunne bli helgen.

Så hvor tar du dette fra. Hvem tenker du på her?

Kommentar #5

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Blant annet her

Publisert over 3 år siden

http://bsalert.com/news/2020/Personal_Letters_Show_Now-Sainted_Mother_Teresa_Was_An_Atheist.html

Kommentar #6

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
avgjørelse ... dette at en ateist kunne bli helgen.

Jeg kjenner ikke til at noen er blitt helgen fordi de har vært perfekte. Helgener var snarere mennesker som alle andre med sine sterke og svake sider, med sine feil og mangler som alle andre. Når de ble helgener var det ofte fordi de var martyrer, altså de døde for sin tro. Andre ble det fordi de levde for den. Jeg vet ikke når StaTeresa skal ha vært ateist, men gjennom sitt kall og sin gjerning virket hun i kraft av sin overbevisning som kristen. Hadde hun levet i dag tror jeg hun ville takket nei til hedersbevisningen. Selv hadde hun nok heller ønsket å få fortsette arbeidet sitt i bønn, lydighet og fattigdom fremfor å bli glorifisert. Nå står hennes navn der som en påminnelse til oss andre om å gjøre ofre og gjøre gode gjerninger. Selv vi som ikke har et kall kan forsøke. Vi har alle kimen til å bli helgen i oss. StaTeresa tok ut sitt potensiale på en måte hvor de fleste andre viker unna. 

Kommentar #7

Christian Dean Ulvestad

0 innlegg  70 kommentarer

Dette er ikke moral

Publisert over 3 år siden

Jeg vet det er enkelt å bare poste en link. Men denne filmen har gode kilder og kan forsvares hvis man bare vil se sannheten. Denne damen var ingen helgen og heller ikke et eksempel vi bør beundre

https://youtu.be/65JxnUW7Wk4

Kommentar #8

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg vedlegger hva som kort står skrevet om helgener og helgenkåringer på katolsk.no;

http://www.katolsk.no/tro/tema/helgener/artikler/helgener

Allerede da jeg leste VL på lørdag forsto jeg at dette er en skikk som ikke lett blir forstått i Norge. Man har så mange anderledes koblinger. Både innhold og form i troen viser seg å være ganske forskjellig. Om jeg skulle gjette ville det ikke bli mange helgener kåret om det var opp til norsk tankegang, og om så var går mitt tips i retning av at det ville vært sannsynlig at en slik ære ville bli en fortjent byråkrat til del etter avstemming på et seminar. Jeg ser man er opptatt av at en helgens liv skal være rettlinjet godt og uangripelig fra vugge til grav samtidig som man skal utstråle alminnelig aksepterte meninger. Hvis liv er det? Som nevnt har helgener levet sitt liv som alle mennesker, men de antas å ha funnet nåde for Gud. Tenk bare på StPauls eksempel.

Folkekirken har StOlav hvis man vil. Han taes frem en gang i året og pusses støv av i Nidarosdomen. Man har gått med på at han er Norges Evige Konge. Når olsok er over putter man ham raskt tilbake i skapet til neste gang. I katolske kirker ber vi i hver messe om helgeners forbønn overfor Gud i håp om at dette vil være til egen og andres fordel. Feires det mange Olavsmesser andre steder enn i Nidarosdomen 29. juli? Han feires i Roma på hovedgaten der i katolsk sammenheng og i mange Olavskirker andre steder, men i Norge? Opplys meg om noen vet noe om dette. 

StAntonius som er alle glemte gjenstanders skytshelgen antas å hjelpe mange med å finne nøklene og andre lydløse gjenstander. For noen eldre er nok han en kjær helgen som blir bedt om bistand rett som det er. Og slik kan man henge sitt kristenliv på daglidagse hendelser. Slik kan man binde seg nærmere troen og gjøre den levende. Det er en helgen eller skytshelgen for alt, og med et rikt trosliv hvor man erindrer de ulike helgeners spesielle egenskaper kan man oppleve å leve i nærhet til det guddommelige på den spesielle måten dette innebærer. 

Kommentar #9

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Helgendyrkelse er en avgudsdyrkelse

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår av avisleningen de siste dagene at det er en fremmed tanke blandt mange i Norge at noen kan bli helgen. I Den Katolske Kirken er dette mer vanlig, og vi reflekterer ikke nødvendigvis gjennom hver liten krik og krok av ressonnementet hver gang det skjer. Beslutningen er hos paven og vi aksepterer gjerne slike beslutninger. Man kan sammenligne det et lite stykke på vei med å bli tildelt StOlavs medalje av Kongen. Når tildelingen skjer er debatten tilbakelagt. Fra da av er overveiningene som er gjort avklart, og man diskuterer ikke lenger en tildeling. Livet har enda noen elementer som er større enn oss selv.

Katolikkene "høvlet" bort det andre bud;

"Du skal ikke lage deg noe gudebilde, ikke noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden.  9 Du skal ikke bøye deg og tilbe dem og ikke dyrke dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de hater meg, 10 men jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud."

Dette budet passet ikke med helgendyrkelsen og derfor ble det rett og slett blitt fjernet. Det siste budet ble delt opp i to, slik at de fortsatt skulle ha 10 bud. Er det flere enn meg som alltid har lurt på hvorfor de to siste budene er så like?

Luther klarte ikke å fjerne all vranglære. Jeg tror ikke dette budet står i Luther's Katekisme heller, men protestantene driver ikke med helgendyrkelse.

Hvordan går det, hvis de forskjellige kristne retninger, bare fjerner de budene som ikke passer?

Hvor mange er det som vet at det andre budet er blitt fjernet?

Kommentar #10

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Lenin

Publisert over 3 år siden

Jeg synes å ha lest at Lenin også ble en slags helgen for kommunistene.

Kommentar #11

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Javel

Publisert over 3 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes å ha lest at Lenin også ble en slags helgen for kommunistene.

I hvilket av Marx sine "bud" er det noe hinder for det?

Kommentar #12

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Kjenner ikke

Publisert over 3 år siden

til Marx' "bud", så da er det vel i orden ... for kommunistene, hvis der ikke finnes noen hindring i disse budene?

Kommentar #13

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Neida, det er jo ikke det.....

Publisert over 3 år siden

Marx kom med en økonomisk teori, som ikke fungerer......

Det er bare en bitte, bitte liten del av det hele, så var det noen som nærmest laget en "religion" av dette lille. Vi har sett hvor ødeleggende dette kan være.

Gud kom med en "bruksanvisning" for skaperverket. Det omfatter det hele! Den har vist seg å fungere! GT er en veiviser, i den forstand, at det viser hva som skjer når vi følger Guds bud og ikke. Derfor står det mye forferdelig i GT.

Kan vi si at en kriminalroman oppfordrer folk til å drepe noen? Nei.

I NT står det hva vi skal gjøre, for at dette, forferdelige, ikke skal skje igjen.

Nå vil jeg ikke diversifisere denne tråden, men jeg pirket borti at noen utelater noen av budene. Det er det som er poenget i denne tråden. La meg slippe å avspore:-)

Kommentar #14

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Katolikkene "høvlet" bort det andre bud;

Jeg kan ikke se at du har noe å fare med her (heller) Kvinlaug. I det siterte fra vår katekisme står det så vidt jeg kan bedømme det samme som i andre sammenhenger hvor katekismer refereres, også i det du skriver om.

http://www.katolsk.no/tro/kkk/k3_15

Antagelig spiller dine fordommer mot katolisismen deg et puss, men som nevnt, det er vaffal ikke faktasbasert på noe fra den katolske kirke. 

Kommentar #15

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Vær så snill da....

Publisert over 3 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes å ha lest at Lenin også ble en slags helgen for kommunistene.

Dette har da ingenting med tråden å gjøre. 

Kommentar #16

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Så sant

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette har da ingenting med tråden å gjøre.

men jeg trodde at temaet var helgener, så derfor ... , men jeg er enig i at han ikke kan sammenlignes med Mor Teresa.

Kommentar #17

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke se at du har noe å fare med her (heller) Kvinlaug. I det siterte fra vår katekisme står det så vidt jeg kan bedømme det samme som i andre sammenhenger hvor katekismer refereres, også i det du skriver om. http://www.katolsk.no/tro/kkk/k3_15 Antagelig spiller dine fordommer mot katolisismen deg et puss, men som nevnt, det er vaffal ikke faktasbasert på noe fra den katolske kirke.

Din kommentar får meg til å tenke på den fotballspilleren som fikk direkte rødt kort. Da dommeren dro dekortet opp av lommen, slo spilleren ut med armene, kjeftet på dommeren og sa at han ikke hadde gjort noe galt, til tross for at motspilleren lå med brukket nese og fossblødde.

At den katolske kirken ikke vil vedkjenne seg at den er full av avgudsdyrkelse og hedenskap kan ingen forvente. Det som er gledelig er at fler og fler begynner å oppdage det.

Så en stor takk til Marianne Solli og Petter Kvinlaug som setter skapet på plass.

Kommentar #18

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ikke det?

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke se at du har noe å fare med her (heller) Kvinlaug. I det siterte fra vår katekisme står det så vidt jeg kan bedømme det samme som i andre sammenhenger hvor katekismer refereres, også i det du skriver om.

Så ikke en gang her heller:-)

Jeg måtte slå opp i Petter's ordbok for å forstå temininologien i din kommentar. Der står det:

Fordommer: En følelse noen andre får, når du har erfaringer som tilsier noe helt annet. De vil grinebitersk prøve å motsi deg, en harme vil overfalle deg, hvis du prøver å motsi dem. Det blir omtrent som å si at noen ikke må ta på strømgjerdet. De vil bare ha deg til å ta på det igjen, for å få strøm i deg. Du får aldri noen andre til å ta på det! De vet best, fordi de har aldri tatt på det! De kommer heller aldri til å gjøre det!

Denne boken kommer snart ut i andre opplag:-)

Så lyder spørsmålet: Kan Njål sitere hvordan de 10 bud lyder i Bibelen?

Kommentar #19

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg tror vi kan ha behov for noen idealer å strekke oss etter. Man kan alltids grave i en persons fortid og finne problematiske ting. Jeg husker jeg leste Misionary position av Hitchen, som handlet om mor Teresa. Jeg var en stund overbevist om at Teresa var ett ganske ufordragelig menneske. Jeg har med årene moderert meg, og innser at det høyst sannsynlig lå et varmt hjerte bak, og en genuin interesse av å hjelpe mennesker i nød.

Derfor syns jeg det er bra at vi kan minnes noen som gav alt i forsøket på å hjelpe. Kanskje ble det tatt beslutninger som ettertidens lys ikke var riktige, men det viser vel bare at hun var et menneske, et menneske som brydde seg.

Kommentar #20

Greta Aune Jotun

174 innlegg  1181 kommentarer

Katolsk forførelse

Publisert over 3 år siden

Vranglæren i Den romersk katolske kirke er like alvorlig som vranglæren idag i Den norske kirke. For å nevne noe:

Paven/e utroper helgener; og har dermed utropt seg selv til å være (lik) Gud. Det er vel den groveste form for blasfemi.

Troende katolikker ber til jomfru Maria og engler. Det er menneske- og engledyrkelse, noe Bibelen advarer imot.

Drkk lærer også at Maria var jomfru til sin død, enda vi gjennom Skriftene i NT blir fortalt at Jesus hadde både kjødelige brødre og søstre. 

Det er underlig at mennesker som har klaget på vranglæren i Dnk, og melder seg ut av denne, melder seg inn i et annet vranglærende kirkesystem. Ja, Den Onde er en virksom bedrager, og han har jo stadig kortere tid igjen til å frarøve dagens Kristus-troende mennesker seiersprisen. Måtte vi våke og be - og ikke la oss forføre til å fornekte Guds Ord/Kristus.

Kommentar #21

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det jeg lurer på?

Publisert over 3 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Så en stor takk til Marianne Solli og Petter Kvinlaug som setter skapet på plass.

En stor takk til Tor Martinsen, Vi er jo ikke enige om alt, men vi er kristne begge to:)

(Jeg er oppvokst i NLM, Indremisjonen og Pinsemenigheten ++, jeg er kristen, men tilhører ingen menighet)

Så til spørsmålet.

Hvor mange her på verdidebatt visste at det andre budet er "høvlet" bort?

Jeg tror ikke det er så mange?

Kommentar #22

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Det er underlig at mennesker som har klaget på vranglæren i Dnk, og melder seg ut av denne, melder seg inn i et annet vranglærende kirkesystem. Ja, Den Onde er en virksom bedrager, og han har jo stadig kortere tid igjen til å frarøve dagens Kristus-troende mennesker seiersprisen. Måtte vi våke og be - og ikke la oss forføre til å fornekte Guds Ord/Kristus.

Jeg kan bare snakke for meg selv. Det ble tomt å være medlem i Folkekirken. Dette var til og med før den ble folkekirken. Både min kone og jeg konverterte, omtrent samtidig. For meg, eller oss, var det så langt fra vranglære, men det stedet hvor vi fant religiøse svar på det vi søkte i troen og kirken. Vi brukte flere år på dette, og jeg har siden ikke sett meg tilbake mht valg av kirke. 

Ellers refererer du til de vanlige vrangforestillingene. Ingen vet bedre enn paven at han ikke er Gud, men at han er Guds tjeneres tjener, biskop av Roma, og blot en mellommann mellom Gud og mennesker. Du burde sette deg litt bedre inn i Maraialogien for da ville du gi deg selv muligheten til å forstå hvor du tar feil. Katolsk trosliv er basert på Skriften og tradisjonen. Ut fra de opprinnelige skriftene har man elaborert og skapt ny forståelse av læren slik at den kan virke til alle tider. Det er ingen stivnet lære, men en kilde til stadig utvikling, opplysning og fordypning i nye skatter. Jeg tror for egen del at jeg aldri kommer til å trenge helt til bunns i troens mysterier, og det er en deilig intellektuell prosess å være underveis, å oppdage nytt og se ting på ny måte fra tid til annen. Det er et levende trosliv når jeg føler at jeg stadig forstår mer og mer og er i bevegelse i min tro hele tiden. Svært ofte får jeg en utlegning av evangeliet som gjør at jeg ser nyanser som jeg ikke tidligere har sett, og det beriker troslivet for meg. 

Jeg klager ikke så mye på troslivet i Folkekirken, eller vranglæren som du kaller det. Jeg ser de strever, og jeg ser at de forsøker å strekke seg stadig mer for å finne veien tilbake til det opprinnelige. Mine tanker er slik at jeg tror de ikke ville begått en reformasjon i dag. Jeg tror det er betydelige religiøse anfektelser rundt reformasjonen, men at man ikke helt finner veien tilbake. Biskopene Kvarme og Eidsvig i Oslo ble for et par år siden enige om et dokument som sammenfatter hva man er enige og uenige om. Igrunnen er det ikke så mye. Jeg tror forskjellene overdrives i betydelig grad for å markere seg, og at hadde ikke Luther kludret det til i sin tid, for å gi det et navn, hadde vi alle godt kunne leve under samme paraply.

Kommentar #23

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
At den katolske kirken ikke vil vedkjenne seg at den er full av avgudsdyrkelse og hedenskap kan ingen forvente. Det som er gledelig er at fler og fler begynner å oppdage det.

Du som er tilsluttet en menighet med Ellen White som helgen bør være varsom med å snakke ned andre trosretninger som har helgener. 

Kommentar #24

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvor mange her på verdidebatt visste at det andre budet er "høvlet" bort?

Vel, så er da også dette en ikke-kunnskap thi det er ikke slik. Om du er halvparten så smart som du later som vet også du dette og trenger ikke meg til å lese opp budene for deg. Det er helt greit å være imot katolisismen, men være i det minste litt ryddig i tankegangen da. 

Kommentar #25

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Nei, jeg er ikke slik

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vel, så er da også dette en ikke-kunnskap thi det er ikke slik. Om du er halvparten så smart som du later som vet også du dette og trenger ikke meg til å lese opp budene for deg. Det er helt greit å være imot katolisismen, men være i det minste litt ryddig i tankegangen da.

Jeg er fortsatt en nysgjerrig ung gutt:-)

Hvorfor kan du ikke svare på spørsmålet mitt da?

Jeg er ikke farlig. Jeg er ikke anti-katolikk, ikke andventist heller!. Det er mange flotte katolske mennesker.

Hvorfor er det ingen som kan svare på at det andre budet er "høvlet" bort?

Jeg kjenner ikke de katolske skrifter veldig godt, men hvordan lyder de ti bud?

Det burde ikke være så vanskelig, selv om jeg.......

De 10 bud står i Bibelen. Hvor står de, og hvordan lyder de?

Kommentar #26

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg er ikke dum!

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Om du er halvparten så smart som du later som vet også du dette og trenger ikke meg til å lese opp budene for deg

Hvor er det andre budet blitt av?

Forklar oss det heller, i stedet for å beskrive min person:-)

Kommentar #27

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er det ingen som kan svare på at det andre budet er "høvlet" bort?

Hvilket da? Jesus kom også med budene til en som spurte om hva som skulle til for å komme inn i Guds rike. Men det var ikke nok å bare holde budene allikevel.

Luk. 18: 18 Et medlem av Rådet kom og spurte ham: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 19 Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud! 20 Du kjenner budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal hedre din far og din mor.» 21 Han svarte: «Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» 22 Da Jesus hørte det, sa han til ham: «Én ting mangler du ennå: Selg alt du eier, og del ut til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» 23 Men da mannen hørte dette, ble han dypt bedrøvet, for han var svært rik.
    24 Da Jesus så hvor bedrøvet han ble, sa han: «Hvor vanskelig det er for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike! 25 Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme inn i Guds rike.»

Kommentar #28

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Nå ser vi....

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvor er det andre budet blitt av?

Forklar oss det heller, i stedet for å beskrive min person:-)

At en så oppegående og intelligent katolikk, som Njål Kristiansen, ikke kan forklare oss hvor det andre bud ble av?

Er det noen andre som kan det?

Er det noen Lutherere som kan det?

Kommentar #29

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ser du ikke?

Publisert over 3 år siden

Les litt lenger tilbake i tråden her.

Skal vi dyrke avguder?

Kommentar #30

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hei 

Man kan gjerne spørre seg selv i slike spørsmål, rundt sin tilhørighet til sine egen menighet. Hvorfor forsvarer man sin menighet, når læren går i mot Guds ord? Er det fordi man stoler blindt på vise og store ledere? Man kan jo se igjennom historiene på hva som skjedde med store ledere som viledet sitt eget folk, fordi de trodde for mye på sine ledere, er man ikke i stand til selv å sjekke ut det som virkelig står skrevet i Bibelen, så forstår jeg dens blindhet på ordet. men så lenge man kan se og forstå så kan det bli åpenbart sanhet for den enkelet som leter etter den.

Betyr ikke det som står i Bibelen, så mye som læren i sin egen kirke.? Skal man stole på menneske visdom eller Guds visdom? Hvis menneske visdom overgår Guds visdom, så vil man ofte falle i sin egen blindhet sone.

mvh

Rune

Kommentar #31

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Dypere

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Katolikkene "høvlet" bort det andre bud;

"Du skal ikke lage deg noe gudebilde, ikke noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. 9 Du skal ikke bøye deg og tilbe dem og ikke dyrke dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud

Her bommer du grovt, Unnskyld at jeg skriver det. 

Dette budet er sannsynligvis det som rammer oss alle sterkest, og som det syndes mest mot. Uansett hvordan du plasserer det I rekkefølgen  av de 10. Alle kan lese en tekst (lov) men ikke alle forstår lovens intensjon. 

Dette må jo handle om vårt hjerte (holdninger og verdier) 

Dette er vel ikke noen forskjell på katolikkene og deres helgener og f eks karismatikere som dyrker store predikanter, protestanter som dyrker Luther,  adventistene som dyrker Ellen G White, 1844 osv. 

Eller mennesker generelt, hvor lett vi faller for å dyrke idoler, penger, hus, biler, båter osv osv. 

Kommentar #32

Greta Aune Jotun

174 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
De 10 bud står i Bibelen. Hvor står de, og hvordan lyder de?

For de som kan lese bør ikke dette være noe problem: I Andre Mosebok 20 får vi budene komplett - og de gjelder til alle tider og for alle mennesker. Dessverre er det som Kvinlaug skriver: Noe  er "høvlet" bort - slik mange andre avsnitt i Bibelen er "fjernet" av kirkesamfunnene - og det "fjernes" stadig mer, for mennesket har gjort nettopp hva det står man ikke skal gjøre - lage seg egne guder.

Kommentar #33

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
De 10 bud står i Bibelen. Hvor står de, og hvordan lyder de?

Vel, de "10 bud" er vel sånn sett en konstruksjon vi har laget oss fordi vi har et behov struktur og system. Omtrent som at vi har delt inn bibelen I kapitler og vers.  

De blir enklere å finne fram, for å si det enkelt. Men fra begynnelsen av var det  Ikke sånn.

Teksten du påstår er "høvlet" Står fortsatt I mosebøkene.

Kommentar #34

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Her bommer du grovt, Tveit

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Her bommer du grovt, Unnskyld at jeg skriver det.

Dette budet er sannsynligvis det som rammer oss alle sterkest, og som det syndes mest mot. Uansett hvordan du plasserer det I rekkefølgen av de 10. Alle kan lese en tekst (lov) men ikke alle forstår lovens intensjon.

Dette må jo handle om vårt hjerte (holdninger og verdier)

Dette er vel ikke noen forskjell på katolikkene og deres helgener og f eks karismatikere som dyrker store predikanter, protestanter som dyrker Luther, adventistene som dyrker Ellen G White, 1844 osv.

Eller mennesker generelt, hvor lett vi faller for å dyrke idoler, penger, hus, biler, båter osv osv.

Det er ingen av de andre, du nevner, som har "høvlet" bort et bud. Er det det?

Fortell meg hviket det er?

Kommentar #35

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
En stor takk til Tor Martinsen, Vi er jo ikke enige om alt, men vi er kristne begge to:)

(Jeg er oppvokst i NLM, Indremisjonen og Pinsemenigheten ++, jeg er kristen, men tilhører ingen menighet)

Så til spørsmålet.

Hvor mange her på verdidebatt visste at det andre budet er "høvlet" bort?

Jeg tror ikke det er så mange?

Jeg har en fortid ganske ulik din, og kan vel si at jeg var en svoren ateist. I godt voksen alder fant jeg - eller rettere sagt - Gud ristet meg våken og viste meg sin kjærlighet, og jeg ble overbevist adventist.

Ja, vi er ikke alltid enige, men uenigheten er ikke dypere enn at det er snakk om fortolkninger av enkelte skriftsteder. Heldigvis så er det ikke frelse i riktig forståelse av et bibelversJ

 

Det er nok noen som burde visst at det er slik du sier om det andre budet, Guds andre bud. Både jeg og andre adventister har jo tidligere hamret på dette med budene, så den godeste Njål Kristiansen burde jo absolutt vite dette … … og så er det veldig skuffende at så mange som kaller seg selv kristne ikke har klart å se det ut fra den teksten som står i Bibelen. Men vi får si som skolelæreren fra Orkdal «It´s hope in a hanging snore»

Kommentar #36

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du som er tilsluttet en menighet med Ellen White som helgen bør være varsom med å snakke ned andre trosretninger som har helgener.

Du er og blir patetisk. E. G. White er ingen helgen i den forstand du antyder. Dette er vranglære og løgn, og det vet sdu selv, men det er kanskje eneste måte du kan "ta" meg på. Hva vet jeg?

Men vranglære og løgner det er jo din kirke kjent for å bære til torgs.

Kommentar #37

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det første budet er: Du skal ikke ha andre guder enn meg. Katolske og Lutherske kirke har kuttet bort

bud – Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg, og som viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.

Det gjelder som sagt ikke bare katolikker, men også den Lutherske kirke som ikke har det med i de ti bud. Om du er imot at det er fjernet så bør du vel heller anklage den kirke/menighet du er med i og ikke DKK?

Man bør kunne respektere at andre tror annerledes enn seg selv. For hvordan blir verden om man ikke kan tolerere andres tro?

Katolikker tilber ingen andre enn Gud. Men det har noen protestanter problemer med å godta.

Protestanter holder jo heller ikke sabbat på en Lørdag. Noen bud har man vel sett på som viktigere enn andre. 

Kommentar #38

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Dette er vel ikke noen forskjell på katolikkene og deres helgener og f eks karismatikere som dyrker store predikanter, protestanter som dyrker Luther, adventistene som dyrker Ellen G White, 1844 osv.

Nå skal jeg ikke uttale meg på vegne av alle adventister i verden, men av de jeg kjenner er det ingen som dyrker E. G. White. Men siden du kaster ut en slik horribel påstand bør du dokumentere den, ved f.eks. å vise til bilder fra adventistkirker hvor bildet av henne henger på en vegg og menigheten kneler ned for henne og ber til henne – på samme måte som katolikkene tilber Maria. Det må jo være fort gjort for en som deg å dokumentere slike påstander og gjøre mine ord til skamme … …

 

For øvrig er det ikke stor forskjell på det du nevner, men en forskjell er det. Katolikkene tilber Maria, og de ber til sine helgener – nå også mor Teresa – det har jeg ikke fått med meg at de protestantiske kirkesamfunnene gjør.

Kommentar #39

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Protestanter holder jo heller ikke sabbat på en Lørdag. Noen bud har man vel sett på som viktigere enn andre.

Du bør presisere at med ordet "man" i setningen "Noen bud har man vel sett på som viktigere enn andre" betyr den katolske kirke. Du må ikke glemme at Martin Luther var en brennende katolikk helt til paven sendte ham en bannbulle fordi Luther ikke var enig med paven i synet på hvordan man blir frelst. Men den siden av saken er du knapt interessert i å vite noe om, skulle jeg tro. Luther hadde ingen intensjon om å bryte med DKK, det bare ble slik fordi DKK og pavemakten ikke tåler at noen har en annen mening enn den som er opplest og vedtatt av paven. Det faktum at Luyher var en brennende katolikk er nok en av årsakene til at budene ble kopiert. Hadde han fått leve lenger kan det hende han hadde fått lys oer dette - også - og endret dem tilbake til det opprinnelige. Men det vet vi ingen ting om, verken du eller jeg.

Derfor ble det andre budet «høvlet vekk» slik trådstarter uttrykker det, fordi DKK var full av avguder som folket kunne og ikke mist skulle be til. Hvor mange helgener DKK har vet jeg ikke, men de har minst en «skytshelgen» for enhver anledning – alt fra reisesyke til kjærlighetssorg.

Kommentar #40

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
For øvrig er det ikke stor forskjell på det du nevner, men en forskjell er det. Katolikkene tilber Maria, og de ber til sine helgener – nå også mor Teresa – det har jeg ikke fått med meg at de protestantiske kirkesamfunnene gjør.

Og selv dette ble altså feil - igjen. Vi ærer jomfru Maria. Vi tilber ikke, vi ærer. Vil tilber ikke helgener men vi ber om deres forbønn. Det er ikke en bønn til dem i form av gudeskikkelse, men i form av hellige mennesker som vi definerer som hjemme hos Gud og oppstått i himmelen allerede.

Jeg har sagt det før og kan si det igjen, du og mange andre har valgt bort katolisismen på mangelfullt grunnlag. 

Kommentar #41

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Det er nok noen som burde visst at det er slik du sier om det andre budet, Guds andre bud. Både jeg og andre adventister har jo tidligere hamret på dette med budene, så den godeste Njål Kristiansen burde jo absolutt vite dette … … og så er det veldig skuffende at så mange som kaller seg selv kristne ikke har klart å se det ut fra den teksten som står i Bibelen

Jeg ga dere en lenke til katolsk.no hvor det til og med står tre utgaver av budene. Dette var altså ikke nok. 

Kommentar #42

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Rettelse til kommentar #39.

Publisert over 3 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Derfor ble det andre budet «høvlet vekk» slik trådstarter uttrykker det

Det er IKKE TRÅDSTARTER MEN PETTER KVINLAUG I KOMMENTAR #9 SOM BRUKER UTTRYKKET «HØVLET BORT». Beklager tabben.

Kommentar #43

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Og selv dette ble altså feil - igjen. Vi ærer jomfru Maria. Vi tilber ikke, vi ærer. Vil tilber ikke helgener men vi ber om deres forbønn. Det er ikke en bønn til dem i form av gudeskikkelse, men i form av hellige mennesker som vi definerer som hjemme hos Gud og oppstått i himmelen allerede.

Jeg har sagt det før og kan si det igjen, du og mange andre har valgt bort katolisismen på mangelfullt grunnlag.

Som jeg har sagt tidligere så er store deler av min svigerfamilie eks-katolikker, som har funnet sannheten og forlatt DKK. Det de forteller meg om DKK, og det jeg opplever selv i Sør-Amerika sier meg at du tar feil. Katolikker generelt tilber både Maria og hundrevis av helgener.

Jeg kom over et bilde av en slik bønn til jomfruen da jeg var i Sør-Amerika i sommer som jeg tok bilde av. Jeg skal prøve å laste det ned, går det skal jeg publisere det her.

Kommentar #44

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Igjen...

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Og selv dette ble altså feil - igjen. Vi ærer jomfru Maria. Vi tilber ikke, vi ærer.

Hvordan kan du be noen til å gå i  forbønn for deg, som ligger nede i jorden?

Hvordan kan du spørre dem om noe som helst? Jesus advarer mot nettopp det, å ta kontakt med døde.

Hvorfor har katolikkene et stort behov for å skjule dette budet?

Det har jeg aldri fått noe godt svar på.

Kommentar #45

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Nei, det var ikke det....

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ga dere en lenke til katolsk.no hvor det til og med står tre utgaver av budene. Dette var altså ikke nok.

Vi trenger bare en utgave. Den som står i Bibelen!

Der står det andre budet klart beskrevet.

Kommentar #46

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kom over et bilde av en slik bønn til jomfruen da jeg var i Sør-Amerika i sommer som jeg tok bilde av. Jeg skal prøve å laste det ned, går det skal jeg publisere det her.

Vel, jeg trodde jeg skulle klare det, men det gikk desverre ikke. OM noen skulle være veldig interessert i dette bildet send meg e-postadressen så skal dere få bildet tilsendt.

Kommentar #47

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Der står det andre budet klart beskrevet.

Lage avguder gjorde de jo mens Moses var på fjellet. Gullkalven var klar da Moses kom ned igjen med steintavlene.

Det er avguden.  Dansen rundt gullkalven. 

De som blir helgener er ikke guder eller avguder. 

Det er det ingen som tror, og aller minst de selv.  Det får da være måte på mistenkligjøring av trossøsken.

Kommentar #48

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det er ingen av de andre, du nevner, som har "høvlet" bort et bud. Er det det?

Fortell meg hviket det er?

Nonsens, jeg fatter ikke hva du mener med høvlet bort? Hvor har du det fra?

Bibelen har noen gode regler som rettesnor for alle mennesker. 

Problemstillingen er jo at dersom du har brutt 1 bud er du skyldig, og sånn sett finner du ikke et eneste menneske som med hånden på hjerte aldri har brutt bud nr 1, Gud nr 1. 

Allerede der kommer vi alle kort, og det har ingen hensikt å skyte på andre, budene er skrevet for at man skal prøve seg selv. 

Jesus har jo oppsummert hele loven I et bud. 

Du skal elske Gud av hele ditt hjerte og din neste som deg selv. 

Når dere skyter på katolikkene, rammes dere jo av brudd på dette budet. 

Jeg undrer meg over at du stiller deg på samme nivå som adventistene. 

Det er ikke dem vi kan takke for at det finnes en bibel. Dn merkelige sekten oppstod på midten av 1800 tallet og har samme røtter som JV. 

Kommentar #49

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
For øvrig er det ikke stor forskjell på det du nevner, men en forskjell er det. Katolikkene tilber Maria, og de ber til sine helgener – nå også mor Teresa – det har jeg ikke fått med meg at de protestantiske kirkesamfunnene gjør.

Det er jo heller ikke det som er intensjonen I min tekst. Jeg sier bare at vi alle er skrøpelige og har våre feil, ja unntatt adventistene selvsagt, de holder jo loven, og har ikke bruk for Jesus. 

Jeg begynner å bli vant til at du ikke kan lese og forstå en tekst, så sånn sett er det status quo. 

Kommentar #50

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Som jeg har sagt tidligere så er store deler av min svigerfamilie eks-katolikker, som har funnet sannheten og forlatt DKK. Det de forteller meg om DKK, og det jeg opplever selv i Sør-Amerika sier meg at du tar feil. Katolikker generelt tilber både Maria og hundrevis av helgener.

Jeg kan ikke hjelpe deg med dine svigers, men den rette læren fra DKK er at man ærer og ikke tilber. 

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1578 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
17 dager siden / 1177 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
11 dager siden / 1164 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
30 dager siden / 965 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 741 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
26 dager siden / 644 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere