Njål Kristiansen

158

Sta Teresa

En helgen er oss gitt

Publisert: 4. sep 2016

Jeg forstår av avisleningen de siste dagene at det er en fremmed tanke blandt mange i Norge at noen kan bli helgen. I Den Katolske Kirken er dette mer vanlig, og vi reflekterer ikke nødvendigvis gjennom hver liten krik og krok av ressonnementet hver gang det skjer. Beslutningen er hos paven og vi aksepterer gjerne slike beslutninger. Man kan sammenligne det et lite stykke på vei med å bli tildelt StOlavs medalje av Kongen. Når tildelingen skjer er debatten tilbakelagt. Fra da av er overveiningene som er gjort avklart, og man diskuterer ikke lenger en tildeling. Livet har enda noen elementer som er større enn oss selv. 

Allerede i sin levetid hadde StaTeresa holdninger som for mange var utgått på dato. Hun var noe så usexy som en enslig gammel kvinne som forfektet et strengt anti-abortsyn i tillegg til gammeldagse familieverdier rent generelt. Hennes tro var som oftest sterk, dogmatisk og uvanlig fordi hun ikke hadde tatt til seg noen ny tid i nevneverdig grad. Oppslutningen om hennes kandidatur til å helgenkåres ser ut til å ha delt seg etter disse skillelinjene; de gamle kristne verdier om å leve i fattigdom og tjeneste på den ene siden, og gi seg det moderne liv i vold på alle dets premisser. 

På syttitallet var det veldig sterke motsetninger i India. Noen, deriblandt regjeringspartiet, mente at det var for mange indere og at dette ville utvikle seg til et problem. Man satte iverk familieplanleggingsprogrammer. Den mest ekstreme varianten av dette var da en lege, forøvrig statsministerens sønn, tok med seg velutstyrte ambulanser og tok oppstilling på trafikkerte steder hvor de tok inn menn fra gaten for å sterilisere dem. Utvalget var ganske grovt for selv nygifte menn ble sterilisert i et hurtig utført inngrep. Å ikke etterkomme ordre medførte straff. Som rimelig kan være ble ikke dette programmet langlivet. Det var derimot med å bygge opp under den misnøyen som en del år siden hadde naget India nok til at både statsminister og sønn møtte døden på grusomt vis. 

Når jeg nevner dette er det for å beskrive en flik av et bakteppe for India på denne tiden. På samme tid leste jeg en bok skrevet av nettopp en indisk professor om at befolkning ikke var noe problem. Det var snarere slik at hver nyfødt kunne bære i seg muligheten til å skape endringer i verden, og slik beskrev han alle som verdifulle og nyttige for samfunnet. Jeg fikk nye perspektiver på befolkningsøkning etter å ha lest denne boken, og de har jeg enda med meg selv om forfatterens navn er glemt for lenge siden. 

StaTeresa var sterkt imot abort. Jeg kan være enig med henne i prinsippet men følger henne ikke helt til døren. Det finnes tilfeller hvor det må være mulig, og man må respektere de som ikke ser seg i stand til å gjennomføre. Men her dukker et interessant spørsmål opp. StTeresa så alle mennesker som likeverdige og som muligheter, ikke problemer. Dette kunne hun gjøre selv i byen som i dag heter Kolkhata. Selv der i den ytterste nød var hun sterkt imot at man skulle avbryte et svangerskap. Jeg ser en kontrast mellom dette og til vestlige kvinner. Opp mot hennes syn på livet blir vestlige kvinner til noe lemfeldig og prinsippløst. Også vi som støtter den vestlige varianten havner naturligvis i samme kategori. Likevel, det er et godt lærespørsmål hun hevdet, og det går an å se opp til henne for sin prinsippfasthet på dette feltet, selv om man er uenig i grensedragningen. 

Det andre elementet som gjør at jeg finner henne verdig til å se opp til er hennes vilje til å hjelpe andre. Hun trengte ingen komité eller seminar for å handle. Hun handlet i kraft av egen vilje og styrke hun fikk fra Gud. Hun bare gjorde der mange kun tenkte eller diskuterte. Her tror jeg vi i vår tid har mye å reflektere over om hvorvidt vi kan gjøre mer på en direkte og uselvisk måte, om hvordan vi kan være redskaper for et høyere gode gjennom å være noe for andre, ved å dele av vårt, ikke minst ved å vise vår menneskelighet. Man bør ha sett India for å forstå den bunnløse nøden som der finnes. For meg ble et kort besøk i Mumbai en erfaring som delte livet i før og etter. Det står en enorm respekt av en kvinne som med sine bare hender klarte å gjøre en slik innsats som hun gjorde. 

Vi som er katolikker vil nok i årene fremover samles rundt ønsket om StTeresas forbønn for allverdens fattige og nødstedte, om at de må få den hjelp de trenger og et liv etter Guds nåde. Det er starten på dette vi feirer i dag. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #151

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Men du tør ikke forklare teologien om den udersøkende dom, himmelens renselse, 1844, endetiden, den store skjøge, og det andre tøvet.

Du virker helt hjernedød. Det er tydelig at du ikke oppfatter noe som helst av det jeg skriver.

Kommentar #152

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Da synes jeg det er bedre, og holde seg til Adventistene, som Tveit påpeker. De holder seg til skriften.

Hei Petter

Når loven slår igjel Nåden, så bir det lite liv. Adventistene bruker loven som sin vei, og hva sier Bibelen om dette?

mvh

Rune

Kommentar #153

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Alle trossamfunn forholder seg både til bibelen og tradisjonen. Det fins over 30 000 forskjellige trossamfunn og alle forholder seg til bibelen, men man tolker den forskjellig. Katolikker er ærlige om at de forholder seg til tradisjonen. For det får de mye tyn i fra mange protesstanter, fordi de ikke ser at de selv er i samme båt.

Hei Randi

Forholdt Jesus seg til den vanlige tradisjonene som menigheten hadde p denne tiden han vandret på jorden? eller kom han med Guds ord til fornyelse i våre liv? Tradisjoner kan være til hinder for sannheten i Guds ord, for det tilærte er ikke alltid slik det som er skrevet i Guds ord.

mvh

Rune

Kommentar #154

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Og så lenge tråden handler om Sta Teresa så vil jeg gi et ord fra henne til oppbyggelse:

Kanskje burde du også gå inn på Christian Dean Ulvestads kommentar #7?

Kommentar #155

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg glemmer aldri da jeg gikk på Svekkelsesmøter i Hindremisjonen,

Ok, du må gå på møter hvor du vil for meg, men hvorfor henger du deg på Martinsens totale fordømmelse av andre troende?

Hvorfor kan du ikke innrømme katolikker rett til å utøve sin tro, uten at de skal måtte svare for all elendighet som har skjedd før? 

Det finnes en rekke munker Innen katolske kirker som har gjort en fantastisk   innsats for fattige,  syke og andre hjelpetrengende, dette er også en del av historiske fakta. 

Sånn er det ogå med de Lutherske kirker, det er litt av hvert, det hander om enkeltmennesker når alt kommer til alt.,

Martinsen kjører kun på det negative når det gjelder andre trossamfunn, og så får du sånn sett gjøre deg dine egne erfaringer, det er og blir din sak. 

Du får stikke innom å dokumentere dine oppmøter I adventist kirken og forklare 1844, og behovet for at Gud behøver renselse og 160 år på å undersøke dommen, som han da til dags dato ikke er ferdig med. 

Når du har gjort der skal du få dine 10 000 kr, jeg bor på Buøya. 

PS  du skal få kaffi.,

Kommentar #156

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Det fins en annen tråd her inne nå som en prest skriver om at katolikker tar bibelen på alvor. Så det er nok mange som er uenig med deg der.

Du har kanskje ikke fått med deg at denne tidligere presten i Den norske kirke er blitt katolikk. Så dette var vel ikke det beste eksemplet å vise til?

Kommentar #157

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Tradisjoner kan være til hinder for sannheten i Guds ord, for det tilærte er ikke alltid slik det som er skrevet i Guds ord.

Tradisjonene innenfor den katolske kirke er dessuten viltvoksende.

Kommentar #158

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Ok, du må gå på møter hvor du vil for meg, men hvorfor henger du deg på Martinsens totale fordømmelse av andre troende?

Dette viser igjen at du ikke er i stand til å lese. Petter Kvinlaug har ikke hengt seg på Martinsens totale fordømmelse av andre troende. Dette er bare hjernespinn i ditt hode.

Kommentar #159

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Forholdt Jesus seg til den vanlige tradisjonene som menigheten hadde p denne tiden han vandret på jorden? eller kom han med Guds ord til fornyelse i våre liv? Tradisjoner kan være til hinder for sannheten i Guds ord, for det tilærte er ikke alltid slik det som er skrevet i Guds ord

Nei, det er jo det som er interessant. Jesus lagde en helt ny tradisjon som ble skrevet ned i evangeliene noe de skriftlærde fordømte fordi de kjente ikke igjen hans lære i deres tradisjon. Og tradisjonen fortsatte ved Paulus og de andre apostlene, fordi Gud gjennom DHÅ var med dem. Og DHÅ har ikke tatt ferie. Når etterkommerne til Paulus og Peter og de andre apostlene døde så fortsatte de å følge Gud å  ikke bare lese ordet, men å praktisere det. Og slik har den tradisjonen fortsatt. Under og tegn og åpenbaringer har skjedd pga. DHÅ som har vært med  gudsmenn og kvinner. De har studert skriftene nøye for å være sikre på at de har tolket skriften slik det er ment forstå den.  De er nøye med at tradisjonen ikke går imot Guds Ord. Men gjennom å tolke bibelen så kan man komme fram til f.eks den treenige Gud. Og noenn mener det er ubibelsk fordi det ikke står i skriften, mens andre mener at det er bibelsk fordi man tolker bibelen til at Jesus og DHÅ og Faderen alle er den samme Gud.

Kommentar #160

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kommentar #161

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hei 

Det spiller liten rolle på hva vi selv tror, når det gjelder å tyde skriftene i Bibelen. Vi kan både være lærde, historikere, proffesorer og lærere, og alikavel ikke forstå Guds ord slik det står skrevet. Uten den hellige Ånd som veileder, og som kan åpenbare ordet, så sliter man med å tyde Guds ord slik det står. Derfor blir det mange forskjellige sannheter, i forskjellige trosamfunn. Når en kirke lkke kan forholde seg til Guds ord, fordi menneskene har forkludret sannheten med sin egen visdom, så er det ikke rart at menneskene blir forblindet, for når en blind leder en blind så vil begge falle i grøften. Derfor så må man be den hellige Ånd om åpenbarelse av Guds ord, og ikke falle i den samme grøften som den blinde, fordi han følgte bare menneskenes visdom. alt som ikke står skrevet i Bibelen er løgn. og vi vet alle hvor løgnen kommer fra?

Når man diskuterer i et forum, så kan det være greit å vise litt respekt, og ydmykhet ovenfor hverandre, selv om vi har en annen oppfattning av ordet. 

mvh

Rune

Kommentar #162

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Professor?

Publisert over 3 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Dette viser igjen at du ikke er i stand til å lese.

Jeg nekter å tro det. I så fall sier det alt om faget ditt..

Du våger ikke, I likhet med Martinsen, forklare teologien om 1844, renselsen I Himmelen,  den undersøkende dom, endetiden slik adventistene lærer, E G White.... osv ? 

Og du våger å kalle deg pofessor. 

Det er ikke til å tro.

Kommentar #163

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Nei, det er jo det som er interessant. Jesus lagde en helt ny tradisjon som ble skrevet ned i evangeliene noe de skriftlærde fordømte fordi de kjente ikke igjen hans lære i deres tradisjon. Og tradisjonen fortsatte ved Paulus og de andre apostlene, fordi Gud gjennom DHÅ var med dem. Og DHÅ har ikke tatt ferie. Når etterkommerne til Paulus og Peter og de andre apostlene døde så fortsatte de å følge Gud å ikke bare lese ordet, men å praktisere det. Og slik har den tradisjonen fortsatt. Under og tegn og åpenbaringer har skjedd pga. DHÅ som har vært med gudsmenn og kvinner. De har studert skriftene nøye for å være sikre på at de har tolket skriften slik det er ment forstå den. De er nøye med at tradisjonen ikke går imot Guds Ord. Men gjennom å tolke bibelen så kan man komme fram til f.eks den treenige Gud. Og noenn mener det er ubibelsk fordi det ikke står i skriften, mens andre mener at det er bibelsk fordi man tolker bibelen til at Jesus og DHÅ og Faderen alle er den samme Gud.

Hei Randi

Hvor har du dette fra at Jesus lagde en ny tradisjon? Jesus kom med frihet,Nåde og sannhet, hvor mye tradisjon ligger i disse ord? Evangeliet er frihet til frelse, ikke for å starte nye tradisjoner randi.

Hvert et menenske har et eget ansvar for å forstå Guds ord, ingen kirke eller menighet kan stå til ansvar for andre menneskers valg og forståelse. men når man blindt stoler på sine kirker eller menigheter, så må man selv stå til ansvar for dette. For det finnes mange hyrder, men få av de er ledet av Ånden. for når menneskene selv styrer Guds ord, og ikke Ånden, så blir det en falsk forførelse av menneskers naivitet. 

mvh

Rune

Kommentar #164

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Når en kirke lkke kan forholde seg til Guds ord, fordi menneskene har forkludret sannheten med sin egen visdom, så er det ikke rart at menneskene blir forblindet, for når en blind leder en blind så vil begge falle i grøften. Derfor så må man be den hellige Ånd om åpenbarelse av Guds ord, og ikke falle i den samme grøften som den blinde, fordi han følgte bare menneskenes visdom. alt som ikke står skrevet i Bibelen er løgn. og vi vet alle hvor løgnen kommer fra?

Så du mener at alt som ikke står i  bibelen er løgn? Mener du at om noen profeterer om at Jesus kommer snart så er det ikke sant fordi det ikke står i bibelen? Eller om noen blir helbredet eller opplever under så er det ikke fra DHÅ ? Eller om noen opplever under og tegn eller drømmer og åpenbarinnger så er det garantert løgn fordi det ikke står om det i bibelen?

Det går an å ha bibelen som sin Gud også, og det som følger  med det avguderiet er at bibelen blir uvrksom og Gud mister sin kraft da de som har bibelen som en gud ikke tror at Gud virker like mye gjennom mennesker i dag som det han gjorde på bibelens tid. GUd har ikke tatt ferie, men virker gjennom mennesker som er åpne for han. Jesus minner oss på  hva han har sagt i sitt ord, og han taler ord til oss om oppmuntring og til oppbyggelse. Å ha bibelen til sin GUd gjør  at Gud ikke kan virke slik det står om i bibelen at Gud vil  virke.

Kommentar #165

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Så du mener at alt som ikke står i bibelen er løgn? Mener du at om noen profeterer om at Jesus kommer snart så er det ikke sant fordi det ikke står i bibelen? Eller om noen blir helbredet eller opplever under så er det ikke fra DHÅ ? Eller om noen opplever under og tegn eller drømmer og åpenbarinnger så er det garantert løgn fordi det ikke står om det i bibelen?

Det går an å ha bibelen som sin Gud også, og det som følger med det avguderiet er at bibelen blir uvrksom og Gud mister sin kraft da de som har bibelen som en gud ikke tror at Gud virker like mye gjennom mennesker i dag som det han gjorde på bibelens tid. GUd har ikke tatt ferie, men virker gjennom mennesker som er åpne for han. Jesus minner oss på hva han har sagt i sitt ord, og han taler ord til oss om oppmuntring og til oppbyggelse. Å ha bibelen til sin GUd gjør at Gud ikke kan virke slik det står om i bibelen at Gud vil virke.

Hei Randi

Forskjellen på profetiske budskap og det som står skriftene har en annen betydning. PROFETISK BUDSKAP HANDLER OM DET SOM VIL SKJE. 

Mens Guds ord som står skrevet i bibelen er innstiftet av Ånden. Derfor skal ikke noe trekkes fra eller legges til, for den som gjør dette til sin egen fordel vil dømmes. derfor kan vi ikke trekke inn noe ekstra utenfra av det man selv har tolket i Bibelen og si at dette er sant

mvh

Rune

Kommentar #166

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hvor har du dette fra at Jesus lagde en ny tradisjon? Jesus kom med frihet,Nåde og sannhet, hvor mye tradisjon ligger i disse ord? Evangeliet er frihet til frelse, ikke for å starte nye tradisjoner randi.

Hvert et menenske har et eget ansvar for å forstå Guds ord, ingen kirke eller menighet kan stå til ansvar for andre menneskers valg og forståelse. men når man blindt stoler på sine kirker eller menigheter, så må man selv stå til ansvar for dette. For det finnes mange hyrder, men få av de er ledet av Ånden. for når menneskene selv styrer Guds ord, og ikke Ånden, så blir det en falsk forførelse av menneskers naivitet.

Jesus kom med en lære som jødene ikke kjente igjen fra jødedommen. Han kom med nattverden, sa vi skulle elske de som hatet oss, vende det andre skinnet til. Hans lære var annerledes enn det jødene var vant til. Det er forskjell på jødedommen og kristendommen i dag, fordi vi har to ulike tradisjoner.  Kristne begynte å feire søndag fordi det var den dagen Jesus stod opp fra de døde, slik kom den tradisjonen til. Osv.

Kommentar #167

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Jesus kom med en lære som jødene ikke kjente igjen fra jødedommen. Han kom med nattverden, sa vi skulle elske de som hatet oss, vende det andre skinnet til. Hans lære var annerledes enn det jødene var vant til. Det er forskjell på jødedommen og kristendommen i dag, fordi vi har to ulike tradisjoner. Kristne begynte å feire søndag fordi det var den dagen Jesus stod opp fra de døde, slik kom den tradisjonen til. Osv.

Hei Randi 

Ja Jesus kom med en ny visdom, og Kunnskap om Guds rike og om hvordan menneskene kunne komme til Gud. Tradisjoner er for menneskene, og ikke for Ånden. Vi lager tradisjonene  for vår egen skyld og ikke til å ære for Gud . Hvorfor jo fordi tradisjoner kan skape en falsk uvane til forførelse fra Sannheten I Guds ord.

Mvh 

Rune 

Kommentar #168

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Har du ikke lest på VD?

Publisert over 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Ok, du må gå på møter hvor du vil for meg, men hvorfor henger du deg på Martinsens totale fordømmelse av andre troende?

Jeg har vært i tottene på Martinsen mange ganger, ifb med 1844. Jeg tror ikke på dette tullet:-)

Likevel tror jeg at Martinsen har rett på en del andre områder, på samme måte tror jeg at katolikkene har mye bra å fare med, men ingen har rett på alle områder, selv ikke undetegnede:-)

Jeg stikker gjerne innom på en kaffe. Det er bare 15 minutter å gå opp til Stemmen og ned Molkebakken. Jeg var postmann i Mandal i min ungdom, jeg kjenner alle adresser.

Jeg tror jeg traff deg på sosialkontoret for en del år siden, da jeg var der på vegne av noen andre. Hvis det er riktig, sa du det så bra:"Vi ønsker egetlig ingen kunder, vi er her for å gjøre oss overflødige, men det vil nok aldri skje...."

Jeg er ikke farlig. Du får bare avvise meg i døren hvis du ikke vil:-)

Kommentar #169

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Ja Jesus kom med en ny visdom, og Kunnskap om Guds rike og om hvordan menneskene kunne komme til Gud. Tradisjoner er for menneskene, og ikke for Ånden. Vi lager tradisjonene for vår egen skyld og ikke til å ære for Gud . Hvorfor jo fordi tradisjoner kan skape en falsk uvane til forførelse fra Sannheten I Guds ord.

Vi er langt utenfor tema, så det her blir mitt siste svar til deg. Det fins en bra artikkel om den katolske tradisjon på katolsk.no. som jeg foreslår at du leser. Den er opplysende. Jeg kan ta med noe av det som står der:

Fra: Den katolske tradisjon - Del 1:Begynnelsen

Hvordan oppstår en kristen tradisjon? Det grunnleggende er her at de kristne i fellesskap, gjennom troen, gjør erfaringer om livet i Gud. Disse erfaringene kan så komme til syne på to måter:

Offisielt kommer tradisjonen til uttrykk i fellesskapets gudstjeneste og sakramenter, i de skrevne verk som Kirken godkjenner som inspirerte eller hellige skrifter, og i de formelle definisjoner og trosbekjennelser som blir formulert av Kirkens læreautoritet.

Uoffisielt kommer tradisjonen til uttrykk i hymner og kristen kunst, i teologi og kateketisk materiale, i forskjellige spiritualiteter og andaktsformer, og ikke minst i individuelle kristnes livshistorier.

Men forut for disse forskjellige formene for tradisjon kommer alltid fellesskapets levende troserfaring. Den tidligste kristne tradisjon kan vi i nedskrevet form finne hos Paulus i 1. Korinterbrev. I kap. 11,23-24 sier han om innstiftelsen av eukaristien: 'For jeg har selv mottatt fra Herren dette som jeg har bragt videre til dere, at i den natt da vår Herre Jesus ble forrådt . . .' Han meddeler her skriftlig den tradisjon han har mottatt, slik han også gjør i kap. 15,3-4: 'Hva jeg først og fremst bragte videre til dere, er da hva jeg selv har fått lære: At Kristus døde for våre synder . . . '.

Paulus insisterer stadig på at de kristne lokalkirker må forbli trofaste overfor den tradisjon de har mottatt. For ham er kristen undervisning det samme som tradisjon. I sin egen undervisning i Paulusbrevene prøver han ofte å skille klart mellom det som er Kirkens tradisjon, og det som er hans egne private meninger. (...)

Aposteltiden begynner ved Jesu død og varer til de siste apostler er døde (med visse forbehold: ca. år 70). I denne tiden blir Kirken det samfunn som opprettholder og utvikler den apostoliske tradisjon. (...)

Aposteltiden slutter omtrent med Jerusalems fall i år 70 (byen blir erobret og tempelet ødelagt av romerne). De opprinnelige vitner og ledere er døde, moderkirken i Jerusalem er ute av bildet og hedningene strømmer inn i Kirken overalt i de indre middelhavslandene. Nå erstatter evangeliene den muntlige tradisjon om Jesus som hadde dominert i aposteltiden. En ny generasjon av kristne må få noe skriftlig å holde seg til. Mange i aposteltiden hadde tydeligvis en forventning om at Jesus snart skulle komme tilbake (Paulus var en av dem!), og da var behovet for nedtegnelser av historien ikke så påtrengende. Det gjaldt å leve så godt og riktig som mulig, dele det jordiske gods med hverandre og leve i øyeblikket og forventningen om en ny tidsalder (jfr Apg 2,42-47).

En ny generasjon ser derimot tingene i et mer langsiktig perspektiv, og føler trang til å holde seg til en enda fastere tradisjon enn den muntlige. Den hellige skrift blir nå Kirkens levende tradisjon uttrykt skriftlig. Evangeliene utgjør grunnstammen, og de øvrige nytestamentlige skriftene føyer seg til (noen av dem er klart eldre enn evangeliene), slik at det hele skulle gi et representativt bilde av den offisielle tradisjons innhold. Det er Kirken som samler disse skriftene, og som i en senere periode langsomt kommer frem til avgjørelser om hvilke av alle skriftene som sirkulerte i kristenheten, man kunne godta som en norm for kristen tro og kristent liv. (...)

Det er altså Kirken som tar avgjørelsen om et skrift er inspirert av den Hellige Ånd. Når det først er blitt anerkjent, blir det en norm for Kirkens tro,- en standard den bør følge i sine teologiske trosuttrykk. Men Skriften er sjelden noen systematisk fremstilling av troen. Bibelen er Guds ord uttrykt i menneskers ord, og disse menneskelige ord gjenspeiler forfatternes troserfaring, og fremfor alt trostradisjonen i deres samfunn. Skrift og tradisjon må alltid sees i sammenheng. De utgjør én felles strøm av troserfaring.

Les mer her: http://www.katolsk.no/tro/tema/tradisjon/artikler/katrad1

Kommentar #170

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Kristen lære, Bibelen og tradisjonen

Publisert over 3 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Skrift og tradisjon må alltid sees i sammenheng.

Takk for kommentaren Randi!

I tillegg er det viktig å legge vekt på det apostelmøte i Jerusalem viser til i Apgj 15, 28

28 Den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn disse helt nødvendige tingene, 29 at dere holder dere borte fra kjøtt som er ofret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor. Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt. Lev vel!»

Et lite påaktet vers  i protestantisk øyemed. 

Dette verset viser hvordan tradisjonen trer fram.  Displene gikk i tre år sammen med Jesus.  De samtalte med Han da de vandret.  Da de satte seg ned for å spise, da de slo leir for kvelden.

Det er kun en liten del av alt disiplene fikk vite fra Jesu munn som er direkte omtalt i Bibelen.  En liten del er kort referert.

Apostelmøte i Jerusalem kan derfor med frimodighet og fasthet legge vekt på tradisjonen de lærte av Jesus.  Et klart eksempel er gitt i ovennenvte vers 28.

Bibelen er en kort versjon.  Tradisjonen dekker mer enn kun direkte sitater fra Jesus som er beskrevet i Bibelen.  Apostlene bestemmer ut fra sikker og trygg grunn ut fra Jesu Ord.  Visdommen bringes videre.  Den de hørte fra Jesus gjennom samtaler i flere år.

Det gjelder nok det samme da de endrer hviledagen til søndag. 

Kommentar #171

Kjell G. Kristensen

99 innlegg  13843 kommentarer

Hele uken alene?

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det gjelder nok det samme da de endrer hviledagen til søndag

Hva har ukedager med hviledagen at gjøre?

Heb.3.11 Så sverget jeg i min vrede: Aldri skal de komme inn til min hvile!

Heb.4.3 Og det er vi som tror, som går inn til hvilen. For han sa: Så sverget jeg i min vrede: 
Aldri skal de komme inn til min hvile!
Guds gjerninger var riktignok fullført da verdens grunnvoll var lagt. For et sted har han sagt om den sjuende dagen: Så hvilte Gud på den sjuende dag fra alle sine gjerninger. Men her sier han: Aldri skal de komme inn til min hvile!  6 Altså står det fortsatt igjen at noen skal komme inn til hvilen. For de som først fikk det gode budskapet, kom ikke inn på grunn av ulydighet. Derfor fastsetter han på nytt en dag: «i dag», når han lang tid etter gjennom David sier dette som vi alt har nevnt:

I dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde. 
For hvis Josva hadde ført dem til hvilen, ville ikke Gud senere ha talt om en annen dag. Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk.

Vet du hvilken ukedag denne faller på?

2.Pet.3.8-9: Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse.Kommentar #172

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hei Randi 

Kan du vise meg skriftsteder der Paulus eller Jesus henviser oss til å leve I tradisjoner?  Paulus anbefaler oss å leve I Kristi lære. Og Kristi lære er ikke basert på tradisjoner Randi. Den katolske  kirke er bygd opp på tradisjoner fordi det gangnet menneske. De baserte ikke sin kirke på Kristi lære slik Paulus anbefalte sine menigheter. Hvorfor gikk den katolske kirke sin egen vei mon tro? Når man bygger sin kirke på tradisjoner og ikke Jesu lære. Så vil det ikke være liv I kirken. Fordi Åndens visdom og liv mangler. Når menneske visdommen overtar for Åndens visdom så vil man bli blinde på hva Ånden åpenbarer fordi menneskevisdommen står I veien. Derfor kan tradisjon ødelegge for livet I Kristus. Tradisjon skal ikke styre våre liv. Hvis du skjønner hva jeg mener Randi

Mvh 

Rune 

Kommentar #173

Kjell G. Kristensen

99 innlegg  13843 kommentarer

De innså vel det praktiske i det?

Publisert over 3 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Den katolske kirke er bygd opp på tradisjoner fordi det gangnet menneske. De baserte ikke sin kirke på Kristi lære slik Paulus anbefalte sine menigheter. Hvorfor gikk den katolske kirke sin egen vei mon tro?

Hele verden er bygd opp på tradisjoner Rune. Kristi lære bygger på et liv etter oppstandelsen (1.Kor.15.22) Leser du ikke hva som står i skriften? Joh.12.32-33:Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide.

Så lenge kroppen og beina er nede på jorden, er det ingen vits i å forandre på tradisjonene... det viktigste er å ta vare på de profetiske ordene i skriften. (Åp.22.7: Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ordene i denne boken.»)

Den katolske kirke har skjønt dette. Paulus levde et liv utenfor kroppen (fysisk fraværende), så hans lære kan man ikke høre på enda.

1.Kor.5.3: For jeg, som er fysisk fraværende, men nærværende i ånden, har alt felt min dom over den som har gjort dette, som om jeg selv var til stede.

Hvordan blir man fysisk fraværende?

Kommentar #174

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Jesu lære og undervisning

Publisert over 3 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Og Kristi lære er ikke basert på tradisjoner Randi.

Kristi lære og skriften er tradisjonen.  Det kan da ikke være så vanskelig å forstå. 

Hvem skrev NT og inspirerte NT?  Det er ikke tvilsomt engang at det var apostlene basert på Jesu undervisning.

Det vises ikke minst i autoriteten apostlene legger til grunn i læren de bringer videre etter oppstandelse Autoriteten de har  ser vi i Apgj 15,28.  Som jeg viste til i kommentar 172.

Apostlene underviser i.h.t. Jesu lære og undervisning - som er gitt dem direkte - fra Jesu selv.

Kommentar #175

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Kristi lære og skriften er tradisjonen. Det kan da ikke være så vanskelig å forstå.

Hei bjørn

Så kristi lære er bygd på tradisjon? Da blir det merkeligt for meg, for da blir det menneske som blir satt i fokuset og og ikke Ånden som underviser i Kristi lære.

mvh

Rune

Kommentar #176

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Så kristi lære er bygd på tradisjon? Da blir det merkeligt for meg, for da blir det menneske som blir satt i fokuset og og ikke Ånden som underviser i Kristi lære.

Det blir for dumt Rune. 

Det er jo jo Jesu lære som er tradisjonen.  Tradisjonen er ikke å sette mennesket i sentrum. Fokuset er Jesus, himmelen og mysteriet.  Troen, frelsen og oppstandelsen.  Frihet fra Loven.

Det er Jesus som som taler til oss gjennom apostlene. 

Mener du kun det er direkte sitater fra Jesu munn som skal gjelde? 

Jesus skrev jo ingenting. Hele NT er apostlenes beskrivelser, som er tradisjonen.

Er det kun direkte uttalelser fra Jesus som er Skriften for deg? Du reduserer da Skriften eller NT kun til et kort lite avsnitt.  Og ikke hundrevis av sider.

Du greier da vel å lese å forstå det ut fra Apgj 15, 28? 

Apostlenes autoritet, forståelse og kraft i Ordet er fra Jesus og DHÅ.

Kommentar #177

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det blir for dumt Rune.

Det er jo jo Jesu lære som er tradisjonen. Tradisjonen er ikke å sette mennesket i sentrum. Fokuset er Jesus, himmelen og mysteriet. Troen, frelsen og oppstandelsen. Frihet fra Loven.

Det er Jesus som som taler til oss gjennom apostlene.

Mener du kun det er direkte sitater fra Jesu munn som skal gjelde?

Jesus skrev jo ingenting. Hele NT er apostlenes beskrivelser, som er tradisjonen.

Er det kun direkte uttalelser fra Jesus som er Skriften for deg? Du reduserer da Skriften eller NT kun til et kort lite avsnitt. Og ikke hundrevis av sider.

Du greier da vel å lese å forstå det ut fra Apgj 15, 28?

Apostlenes autoritet, forståelse og kraft i Ordet er fra Jesus og DHÅ.

Hei Bjørn

Nei dettte er ikke dumt, fordi Jesu lære ble ikke bygd på noe tradisjoner, den ble bygd på Åndens veiledelse, i hvert enkelts hjerte. ser du dette? 

2 Johannes 1
8Ta eder i vare at I ikke mister det I har vunnet ved eders arbeide, men at I kan få full lønn! 9Hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud; den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. 10Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! …

Dette er ord som er rettet til kirkene som bærer sine tradisjoner høyt, fordi tradisjoner ofte er lutret med menneskelige trekk og menneskelig visdom som ikke bærer frukt til visdommen som Ånden kom med

Som Paulus advarer i Galaterne 1:07, "Tydeligvis så finnes det mennesker som kaster deg inn i forvirring og prøver å forvrenge Kristi evangelium." Ingen, ikke engang en stor predikant, har rett til å endre budskapet Gud ga oss. "Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det du aksepterte, la ham være evig forbannet!" (Gal 1:9).

(2 Kor 11:15). Bare ved å være godt kjent med sannheten vil vi være i stand til å gjenkjenne en forfalsket lære.

mvh

Rune

Kommentar #178

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Jesu lære ble ikke bygd på noe tradisjoner

Er det noen som har påstått eller ment at Jesu lære er bygd på noen tradisjon???

Du misforstår totalt. 

Det er helt omvendt.  Det er Jesu lære som er tradisjonen. Læren Jesus lærte apostlene.  Det er den læren apostlene lærer videre som kalles tradisjonen.  Men alt er ikke nedskrevet i Bibelen, fordi alt som skjedde i Jesu fotspor og alt Han fortalt dem - alt det var det ikke plass til i NT.  Da hadde det vært nødvendig med en en rekke bøker.  Det forteller NT oss.

Jesus forkynte for apostlene.  Jesus ga apostlene oppdraget: Jesus gir apostlene oppdraget: Forkynn for alle folkeslag det jeg har fortalt og lært dere Gjør alle til disipler.

Matt 28, 19-20

19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Her sier Jesus: Lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. 

Det er det som er tradisjonen.

Kommentar #179

Kjell G. Kristensen

99 innlegg  13843 kommentarer

Man kan vel si det slik om Kristi lære?

Publisert over 3 år siden

Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise... Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?»Jesus svarte: «Min lære er ikke min, men kommer fra ham som har sendt meg. Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv. Den som taler ut fra seg selv, søker sin egen ære. Men den som søker ære for den som har sendt ham, taler sant, og det finnes ikke urett hos ham.(Joh.7.14-18)

Kristi lære kan man vel si er en lære overlevert av Gud, mens en menneskelig tradisjon er en overlevering av skikk og tro av mennesker?

Matt.15.3: «Og dere, hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til deres egen overlevering?
Mark.7.9:Og han sa til dem: «Ja, dere får det fint til! Dere avskaffer Guds bud for å innføre deres egen overlevering!

Kol.2.8:Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden og ikke fra Kristus.

Sånn sett burde man holde seg til hva skriftene viser til og vente på undervisningen som skal gis til alle for å kunne inneha riktig lære uten en eller annen baktanke?

Joh.6.45: Det står skrevet hos profetene: Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Far og lærer av ham, kommer til meg.

Her bommer alle kristne; Joh.10.7-10:  Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

Kommentar #180

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det er sikkert unødvendig i denne overdrevent kyndige religiøse forsamling å minne om at man ikke skriver på nett i kirketiden....dvs.... bortsett fra adventister da. De får skrive også i dag. Det var bare i går de ikke fikk skrive. 

Kommentar #182

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg har hørt også en annen grunn. Det ble tillatt med bilder fordi døve skulle kunne oppleve Guds og himmelens skjønnhet. Fortsatt vil enkelte, som de blinde falle utenfor, men i det minste kunne man nå frem til døve for å få formidlet beretningen om det bibelske budskap. Jeg motsier deg ikke, men vil gjerne utfylle. 

Søppeltråd? Helt enig. Jeg ga opp for lenge siden. Bedre å ha ting usagt enn å bli trukket inn i alt dette rare. Jeg ble bare trist. 

Kommentar #184

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Budene igjen ???

Publisert over 3 år siden

Jeg  kan ikke forstå hvilken glede det kan gi å beskylde den katolske kirke for å "høvle vekk" det annet bud.

Hvis ikke jeg husker helt feil, så er budene fordelt på 17 bibelvers. Jeg trodde det var almenkunnskap at det fins forskjellige måter å dele disse versene i ti deler.

Den katolske kirke har ALLE budene med. Den som ikke klarer å se det, må ha problemer med synet. Å beskylde Kirken for falskneri er drøyt. Jeg har vært med så lenge på Verdidebatt at jeg husker hvor krangelen om budene kommer fra. Jeg sier ikke noe om det her. Derimot vil jeg si noe annet viktig: Den som dilter etter andre uten å undersøke selv, kan lett komme skjevt ut!

Hvordan finner man frem til de ti bud innenfor den katolske kirkes ramme?

1) Man går inn på katolsk.no

2) Man klikker på "Vår tro" øverst oppe.

3) Man klikker på "Den katolske kirkes katekisme" øverst av tre mulige alternativ.

4) Man ruller seg ned til "TEMAINDEKS".

5) Man leter etter "Dekalogen". Finnes under bokstaven D

6) Man tykker på første paragraf under overskriften "Dekalogen"

7) Man kommer nå frem til en skjematisk fremstilling av budene sammenlignet med budene slik de fremkommer i Bibelen i  1.Mosebok (Exodus) og i 5. Mosebok (Deuteronomium). Dette har Njål allerede vist. Deretter får man en grundig innføring i hvor viktig det er å holde budene og hvorfor vi har fått dem.

8) Når man har lest gjennom eller hoppet over, klikker man på svart høyre-pil nederst.

9) Man kommer nå frem til begynnelsen av de ti bud:

"1. artikkel: Det første bud

Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem (Ex 20, 2-5).

For så står det skrevet: "Det er Herren din Gud du skal hylde, og ham alene du skal tjene" (Matt 4, 10)."

Man får  samtidig tilgang til en hel sides forklaring av dette budet (eller av disse to budene for de som liker å se det som to bud). Å påstå at noe mangler er altså enten ren løgn eller et resultat av at man ukritisk har overtatt "leksen" fra andre.

Det er nok bedre å ta på seg bryet med å sjekke fakta før man uttaler seg.

Takk til Njål og de som har stått i dette sludderet som denne tråden har blitt (og som tråder ofte blir på VD)! 

Mht St. Teresa. Jeg er glad for at den offisielle utnevnelsen  (kåringen) nå er gjennomført!

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
19 dager siden / 1218 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
25 dager siden / 1210 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1115 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
11 dager siden / 851 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 602 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 572 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere