Greta Aune Jotun

194

Når - eller om - Russland angriper Norge

Publisert: 29. aug 2016

Ja, hvordan vil livet bli for folket vårt om så skjer? For barn og unge? For gamle? Det kan være klokt for voksne å løsrive seg fra det som er blitt det norske folks hovedbeskjeftigelse: idrett og annen underholdning - og ta noen tenkepauser om hva som kan bli virkeligheten for Norge i en ikke så fjern fremtid.

 I august/september 2013 skrev jeg kronikken "Norge i fare?" - se: https://www.document.no/2013//08/27/er-norge-i-fare. De foregående årene hadde det vært sparsomt med analyser fra det politiske og journalistiske Norge om utviklingen i Russland - og - om Russland kunne være, eller bli, en fare for vårt land. Om Norge hadde et sterkt nok forsvar til å svare på eventuelle angrep, spesielt i nordområdene, var heller ikke en problemstilling som ble diskutert. Ansvarlige myndigheter fløt på fredsbølgen etter Den kalde krigen; derfor ble også viktige enheter innen Forsvaret lagt ned (jf. eksempler i kronikken). Troen på at Norge aldri ville bli angrepet av fiender (igjen), var for lengst gjenopprettet etter den brutale oppvåkningen 9. april 1940 - og krigsårene som fulgte.

Den viktigste grunnen til at nevnte kronikk ble skrevet sensommeren 2013, var en åpenbaring jeg fikk fra den Gud jeg tror på og vil tjene. (Nå vil en del kristne riste på hodet, ateister fnyse og mange klikke seg ut: Det gis ingen åpenbaringer i vår tid! Hvem tror hun at hun er? Enda en svovelpreken? osv.) De som har Bibelen, kan jo likevel - før de eventuelt forlater innlegget, lese følgende: Salme 25:14 og Ap.gj. 2:17). Åpenbaringen jeg fikk var slik: Innen tjue år vil Russland ha overtatt Norge - om folket ikke omvender seg og ber Gud om nåde.

Dessverre hadde jeg liten lyst til å gå ut med dette budskapet; i Norge skal man ikke bevege seg særlig langt utenfor den korrekte A-4-rammen før man blir regnet for å være ekstremist av en eller annen art. Likevel, jeg kunne ikke tie når Mesteren ga meg oppdraget å offentliggjøre hva han hadde vist meg - og skrev derfor nevnte kronikk. Den ble trykt i sin helhet i avisen Dagen; nettforumet som publiserte den, fjernet avsnittet om omvendelse og invasjon.

Så kom forandringen, og jeg påstår ikke at den skjedde på grunn av min kronikk, som antakelig ble lest av forholdsvis få. Men - i månedene som fulgte kom Russland, og dermed Norges sikkerhet, igjen på manges lepper, også i politiske og redaksjonelle fora. Og da Russland, svært overraskende for mange sentrale norske politikere, startet (gjen-)erobringen av Krim-halvøya i februar 2014, hadde ikke Norge lenger noen grunn til å sove når det gjaldt naboen i øst; det russiske lederskapet ble oppgradert fra pus(l)ete politikere til maktsyke krigere. Norges forsvarsevne ble igjen et viktig tema, og etter hvert - nødvendigheten av et styrket Nato.

Mens jeg skriver dette, blir forsvarsministeren intervjuet av NRK i forbindelse med at enda en viktig base i nordområdene ønskes nedlagt, Andøya. Ministeren forklarer nedleggingen med nødvendige omstruktureringer, mens andre, og spesielt de som bor i nordområdene, har kommet med vektige argumenter for å beholde og styrke Andøya-basen.

Uansett klokt eller uklokt, ned- eller omlegginger: Jeg har igjen tatt meg den frihet å blande inn Bibelens Gud i en artikkel som er politisk vinklet ("helt skille politikk og religion"? - umulig, mener jeg), og tror som jeg fikk åpenbart: Norge er i fare, og vil være det så lenge folket foretrekker "brød og sirkus" - og alvorlige budskap om omvendelse blir ignorert.

For å gi kritikerne enda mer å ergre seg over, kan jeg fortelle en drøm jeg hadde i 2006. Gjennom drømmen fikk jeg fortalt at det var besluttet straffedom over Norge, og at dette ville berøre mer eller mindre alle i vårt land. Senere fikk jeg en åpenbaring om hva som skulle skje: Terror i Oslo, og på et leirsted. Jeg trodde da at angrepene skulle skje i 2007, men de kom altså først i 2011, men i juli måned, slik Gud hadde vist meg. Jeg fikk ikke beskjed om å bekjentgjøre denne åpenbaringen, noe jeg heller ikke gjorde, unntatt til familien.

Kristne, som tror at Gud ikke blander seg i politikken, kan gjerne lese Dom. 7 - om da Gud reduserte hæren til Gideon fra 32.000 mann til 300. Gud er fremdeles på tronen; og hvilken oppgave har den som besitter en trone?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hvis Usa kollapser fullstendigt økonomisk, så får de mye å henge fingrene i, så da blir ikke fokuset Europa, men først og fremst sitt eget land. Det vil ta litt tid å få ryddet opp etter en bedigen kollapps i Usa, da er det gjerne litt fritt fram for andre stormakter, hvis de ønsker det.

Jo, om så skulle skje ville det naturligvis bli noe å henge fingrene i. Men dette vil altså ikke skje. Det er bare å glemme dette scenariet. 

Kommentar #102

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Når VD snart stenger for kvelden, kan jeg anbefale å google  " om Lebesbymennen".  (sic)  Ved denne linken får en da opp kortbiografier både om Lebesbymannen, om tyskeren Alois Irlmaier , og den gamle damen fra Etnedal.  Nostradamus kan en sikkert finne mye stoff om  på andre sider.

Således får en solid bakgrunn for egne meninger og egen tro.  For meg,  som er fan av Marcello Haugen og andre seere vil jeg ikke  kimse av stoffet.

Kommentar #103

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Vel

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Men dette vil altså ikke skje. Det er bare å glemme dette scenariet.

Nå er ikke jeg økonom, men jeg leser litt finansnyheter og ser noen programmer som drøfter ulike problemer ved våre økonomiske systemer. Jeg leser  at der er knyttet en viss bekymring til økonomien I USA og andre større økomier I verden. Det er vel ikke helt utenkelig at økonomier kan kollapse og at vi vil få nye kriser er vel det eneste som er  sikkert. 

Og så vet vi vel at der åtselet er samles gribbene, der blir neppe noen søndagskolefest når verdens mektige skal sikre egne verdier. Tradisjonelt har jo USA hvert den sterkeste, men det kan jo hende de blir utfordret og man kan jo undre seg over hvor lenge dette spillet er bærekraftig?  

Kommentar #104

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Humor.

Publisert over 4 år siden

«Men verden går tross alt fremover. Den har ikke noe annet sted å gå.» Der fikk vi et lite glimt av humoristen Njål som gjorde seg sterkt gjeldende i tidligere VD-tider. Det savner jeg!

Men vinglasset mitt skvulper over av latter da Marcello Haugen-fan Olav Nisi entrer arenaen med sin oppsummerende kommentar for aftenen! :-))  

Kommentar #105

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Nå er ikke jeg økonom, men jeg leser litt finansnyheter og ser noen programmer som drøfter ulike problemer ved våre økonomiske systemer. Jeg leser at der er knyttet en viss bekymring til økonomien I USA og andre større økomier I verden. Det er vel ikke helt utenkelig at økonomier kan kollapse og at vi vil få nye kriser er vel det eneste som er sikkert.

Og så vet vi vel at der åtselet er samles gribbene, der blir neppe noen søndagskolefest når verdens mektige skal sikre egne verdier. Tradisjonelt har jo USA hvert den sterkeste, men det kan jo hende de blir utfordret og man kan jo undre seg over hvor lenge dette spillet er bærekraftig?

Det vil skje et skifte. De lærde strides om når. Det siste tipset jeg så var at USA ville miste det økonomiske hegemoniet ca 2027. Ingen kan si hvilket klokkeslett det vil skje, men 2027 ser ut til å være et hett tips for tiden. 

Det som har skapt forviklinger for dette synet i de siste månedene er BRIClandenes utvikling. BRIC, altså Brasil, Russland, India og China i følge med Sør-Afrika, Indonesia og Malaysia har hatt en dårligere utvikling enn ventet. Bildet er ikke så enkelt at det dreier seg om USA og Kina, men de andre fremvoksende økonomiene henger med på samme løp. Utvilingen for disse har vist litt mer uforutsigbare trekk enn hva de gjorde for la oss si ett-to år siden. Alt dette dreier seg om et samvirke landene mellom, og betinger at de andre vokser mer enn USA. Akkurat nå sliter de med det. Alternativ kunne man tenke seg at disse fikk en eksponensiell vekst som gjorde et skifte i konjunkturer mulig allerede i 2020, men vi er ikke på den siden. For tiden ser det ut til at skiftet ligger noe lenger ut enn 2027. 

I denne forbindelse skal vi huske på krysseierskapet. Alle eier USA. Fordi USA er en relativt åpen økonomi på eiersiden har alle interesse av å bevare USA sterkt. Det blir altså en manøvrering mellom egen styrke og USA eller Kina på den andre. Mitt tips er at kanskje vil de andre landene bli sterke, men USA vil forbli sterk som en slags minste felles multiplum i dette nettverket, eller navet om du vil, inntil det er evident at andre har overtatt. Det er ikke snakk om at USA gir fra seg noen posisjoner, men at USA forblir senteret hvorom allting dreier seg. Jeg kan for så vidt sammenligne med Sveits men Sveits har vært roligere og mer forutsigbart enn USA. Sveits betydning som stabiliserende maktfaktor er undervurdert. USA kan komme til å bli en slags utøvende makt for den samme politikk hvor Sveits er aktiv og kontrollerende. Altså, se for deg aksen mellom integratoren og entreprenøren. USA vil aldri fremstå som en taper. Det vil handle om å finne sin plass blandt flere aktive partnere som deler på ulike oppgaver. Pga krysseierskapet vil alle ha en felles interesse av å bevare USA sterkt, siden ingen vil tiltro Kina og være market-maker eller den som styrer butikken. Til det er Kina for ustabilt før det har utviklet et demokrati som også omfatter et økonomisk demokrati. Du kan sikkert selv regne ut hvor sannsynlig det er innen de tidsrammer jeg opererer med her. 

Et annet moment som har stor betydning men som vanligvis ikke er alt for godt kjent er at driftsbudsjettet for Saudi Arabia (SA) er et skrekkelig scenario. SA er de facto konkurs. Alle pengene til tross, SA lever på lån. En splitt innen kongefamilien kan sørge for at denne krumtappen i Midt-Østen revner og da er hællvette hett i Midt-Østen. For meg er det ikke et spørsmål om det skjer men når. Dette vil påvirke krysseierskapet siden sjeikene i kongefamilien eier en stor del av USA, samtidig som USA blir nødt til å innse at SA er feil hest å satse på. Om vi i dag bekymrer oss over Midt-Østens skjeve gang ligger det en kime til endring av hele regionen i SAs dårlige stilling. Geopolitikken ligger utenpå scenariet her, og man trenger ikke være kjernefysiker for å forstå at Midt-Østen slik vi kjenner det i dag står for fall. Jeg tror Israel vil bestå, men det vil bli hardt, og jeg tror til og med det er muligheter for at Sykes-Picot faller. Da hjelper det ikke hvem som har nuker eller ikke, men en politisk sprengkraft som vil endre kartet. Nå som i de siste to tusen år er Midt-Østen verdens smeltedigel minst like mye som BRIC, de fremvoksende økonomier og skismaet mellom USA og Kina sentral. 

Jeg vil nevne en ting til. Det eurasiatiske samarbeidet som Russland slutter seg til er en uvanlig allianse. Kan den leve? Kina er pr i dag den dominerende part. De ønsker bl.a. å dra India med. I tillegg er naturligvis Malaysia og Indonesia interessante. Har du samlet disse under én paraply har du praktisk talt samlet verden. Dette vil kunne ha potensiale til å bli den dominerende blokken i verden. Siden denne tråden først og fremst handler om en ungpikedrøm om bl.a. Russland, er det verd å merke seg at Russland vil bli en juniorpartner i dette fellesskapet. Russland har ca 160 mio innbyggere og er dalende, Kina og India har ca 1,3 og 1,1  mia innbyggere. Indonesia og Malaysia ca 3-400 mio tilsammen. Russland blir en attpåklatt. De kan ha internasjonal politisk tyngde pga sin strategiske beliggenhet, men andre vil ha bedre posisjoner hvis man tenker økonomi og fredelige politiske midler. Dette er en mer interessant allianse å følge enn de fremvoksende økonomier i G20 som møtes i Kina denne helgen. Jeg er i tvil om den eurasiatiske allianse blir forumet for Russland i fremtiden. Det kan tenkes å være et blaff. 

Alt dette tatt i betraktning; jeg mener Sikkerhetsrådet i FN bør erstattes av G20 uten vetorett for noen land, men med grunnlovsflertall i sine vedtak. 

Kommentar #106

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
«Men verden går tross alt fremover. Den har ikke noe annet sted å gå.» Der fikk vi et lite glimt av humoristen Njål som gjorde seg sterkt gjeldende i tidligere VD-tider. Det savner jeg!

Jeg er bare en ydmyk tjener for underholdningsbransjen. :-)

Kommentar #107

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Njål Kristiansen

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Men dette vil altså ikke skje. Det er bare å glemme dette scenariet

den mest prduktive debattant på VD, nå også som profet.                                                                    Takk Njål, det er betryggende at noen profeter konsentrerer seg også om hva som IKKE vil skje.  Det blir liksom litt mer balanse i det det hele da (:-)

Kommentar #108

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
den mest prduktive debattant på VD, nå også som profet. Takk Njål, det er betryggende at noen profeter konsentrerer seg også om hva som IKKE vil skje. Det blir liksom litt mer balanse i det det hele da (:-)

Vær så snill, Leirgulen, jeg ber deg ydmykt, vær en venn! Regn meg ikke med blandt VD-profetene. Jeg tar min død av det. Kall meg hva du vil, men ikke en VD-profet. I mine øyne er det taperens posisjon. 

Kommentar #109

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det er godt ikke vi har det:-)

Du gir kommentaren din overskriften «IQ er noe dritt», og følger opp med «Det er godt ikke vi har det:-)» med en liten smily riktignok – men det viser vel hvordan du tenker i utgangspunktet. Men, det er ditt problem. Du omtaler deg seg i 1. person flertall også – for jeg regner ikke med at du mener dine meddebattanter her inne på VD er idioter, og at når du skriver «Det er godt ikke vi har det» så er det deg selv du mener! Det uunngåelige spørsmålet blir da: «Er du av kongelig byrd, og i så fall hvilket nummer i arverekkefølgen har du, eller er du rett og slett guddommelig?

 

Det er imidlertid helt riktig at man ikke trenger noen form for IQ for å ta imot Jesus. Derimot er det nødvendig med IQ mht. andre ting som Jesus snakket om, og som det ser ut til at du ikke bryr deg døyten om ...

Da disiplene spurte Jesus om hva tegnet på hans tilbakekomst skulle være svarte han følgende i Matt 24,4: «Jesus svarte og sa til dem: Se til at ingen forfører dere!» Så kan du fortelle meg hvordan du skal klare å unngå å bli forført når du ikke trenger IQ.

Kommentar #110

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Vi trenger flere folk som har evnen til å prøve profetier, å si hva som er en sann profeti, og hva som er falsk.

Jeg tror vi alle kommer best ut av det dersom vi har flest mulig mennesker som forholder seg til det som er reellt og rasjonelt. 

Hva en selv eller andre drømmer om natten er ikke rasjonelt et sted med tanke på å legge føringen for eget eller andre mennesker sine liv.  

Jeg har selv drømt om både terrorangrep (fortalte om drømmen til en bekjent før det aktuelle angrepet skjedde, så det var ikke noe "oppspinn" jeg kom med i etterkant), dødsfall i familien som skjedde akkurat som i drømmen (til og med hvor jeg var og hvordan budskapet ble overlevert), og en del andre ting gjennom årene. Samt en del ting som har "kommet til meg" som en slags "visshet" helt plutselig i våken tilstand, som har vist seg å stemme.

Men dette er det mange som opplever. Og teller man antall drømmer man drømmer gjennom livet som handler om noe som kommer til å skje, kontra drømmer som aldri blir oppfylt, så har vi en statistikk som vi ikke kan leve etter dersom vi skal være rasjonelle. Samt at vi aldri kan vite helt sikkert hva som kommer til å skje og ikke, om det er tilfeldigheter eller ikke, osv. Det er et alt for tynt grunnlag, samt ekstremt farlig, å bruke drømmer til å slå i bordet med noe mht eget eller andre sine liv.

 

Kommentar #111

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Da disiplene spurte Jesus om hva tegnet på hans tilbakekomst skulle være svarte han følgende i Matt 24,4: «Jesus svarte og sa til dem: Se til at ingen forfører dere!» Så kan du fortelle meg hvordan du skal klare å unngå å bli forført når du ikke trenger IQ.

Hei Tor 

Skriftene er åpenbart via den Hellige Ånd,og  ikke av oss selv. Når vi selv prøver å forstå med vår forstand så vil vi ikke helt  strekke til. Fordi vi mangler essensen av kraften fra Den Hellige Ånd til å tyde skriften I Bibelen. Mange gode teoretikere og historikere finnes I blant oss, men det vil ikke holde til å forstå Guds ord slik det står hvis man bare bruker av sin egen visdom til å tyde ordet.Mange trår seg fast I det gamle testamentet, og ser ikke på fornyelsen og Nåden I Kristus,Og da blir det mer lov en frihet og Nåde. Det gamle mennesket sitter fast I sin egen visdom, mens det nye menneske blir levende I ånden ved Kristus. Så vår intligent  strekker bare et stykke. Men Guds Ånd gir oss allt så lenge man er lydør I ånden.

Kommentar #112

Greta Aune Jotun

194 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
«Jesus svarte og sa til dem: Se til at ingen forfører dere!» Så kan du fortelle meg hvordan du skal klare å unngå å bli forført når du ikke trenger IQ.

Svaret er: Den Hellige Ånd, Veilederen.

Hva hvis bare de med høy IQ kunne bli frelst? Da var jo ikke Kristus død for alle! 

Det er mange mennesker som ikke har åndelig kapasitet nok til å lese Bibelen, og heller ikke ville forstått innholdet, men likevel har troen på at Jesus Kristus er deres Frelser. Det minner meg om hva Jesus sa om barn og tro; barnet - med en tillitsfull tro på en god far - slik skal troen være.

Kommentar #113

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

At det går an ...

Publisert over 4 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Hva hvis bare de med høy IQ kunne bli frelst? Da var jo ikke Kristus død for alle!

… er det virkelig mulig?

Jeg skriver i min kommentar (#109) til Petter Kvinlaug følgende: «Det er imidlertid helt riktig at man ikke trenger noen form for IQ for å ta imot Jesus. Derimot er det nødvendig med IQ mht. andre ting som Jesus snakket om, og som det ser ut til at du ikke bryr deg døyten om ...»

 

På dette svarer du: «Hva hvis bare de med høy IQ kunne bli frelst? Da var jo ikke Kristus død for alle!»

 

Det er da jeg blir satt ut. Unnskyld meg, men jeg må bare stille disse spørsmålene:

Gjør du deg så dum, eller er du så dum?

Så du virkelig ikke, eller forsto du virkelig ikke at jeg sa man ikke trenger IQ for å bli frelst?

 Vær så snill, ikke forvreng det jeg skriver.

Jeg begynner sannelig å tro at Petter Kvinlaug snakket i flertall da han skriver i sin kommentar (#97) til meg «IQ er noe dritt … // … Det er godt ikke vi har det», og da skylder jeg PK en uforbeholden unnskyldning for den måten jeg sleivsparket etter han, ved å spørre om han var kongelig eller guddommelig.

Kommentar #114

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Lite elegant

Publisert over 4 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Unnskyld meg, men jeg må bare stille disse spørsmålene:

Gjør du deg så dum, eller er du så dum?

Hvorfor må vi andre skrive under fullt navn men Tor Martins1 slipper unna? Har noe lys over det? Gjerne profetisk!

Det står under rettningslinjer i punkt en:

1. Verdidebatt.no er Vårt Lands forum for debatt på internett, et forum for respektfull dialog. Innlegg og kommentarer er åpent tilgjengelig for alle, men deltagelse med innlegg og kommentarer krever registrering av en profil med fullt navn.

Kommentar #115

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor må vi andre skrive under fullt navn men Tor Martins1 slipper unna? Har noe lys over det? Gjerne profetisk!

Det står under rettningslinjer i punkt en:

1. Verdidebatt.no er Vårt Lands forum for debatt på internett, et forum for respektfull dialog. Innlegg og kommentarer er åpent tilgjengelig for alle, men deltagelse med innlegg og kommentarer krever registrering av en profil med fullt navn.

Hyggelig at du tar opp dette.

For det første så er det mange som bruker tall og/eller andre tegn i sitt navn av forskjellige årsaker. Dette har vært gjort lenge før du kom inn på VD, og det later til at redaktørene ikke bryr seg om dette. Når jeg opprettet profilen min så fikk redaksjonen min fulle profil, med navn, e-postadresse, ja full pakke.

 

Når det gjelder det å være respektfull, så er nok det et tveegget sverd skulle jeg tro.

Når du siterer mine kommentarer så er du uhyre selektiv i det du velger å sitere, slik som i din kommentar #114. Her har du kun tatt et lite utdrag av det jeg skriver til Greta Aune Jotun, og når du river noe ut av sin kontekst så blir den opprinnelige meningen i det jeg skrev borte, og ditt sitat framstiller det som mye verre enn det som er tilfellet. Dette er i høyeste grad respektløst – men det er du neppe enig med meg i. Det du burde tatt med når du siterer meg for å få med konteksten, er følgende «Det er da jeg blir satt ut. Unnskyld meg, men jeg må bare stille disse spørsmålene: … // … Gjør du deg så dum, eller er du så dum? … // … Så du virkelig ikke, eller forsto du virkelig ikke at jeg sa man ikke trenger IQ for å bli frelst? … // … Vær så snill, ikke forvreng det jeg skriver.» Når du da velger kun en setning «Gjør du deg så dum, eller er du så dum?» så blir det jeg mener og skriver forvrengt. Det er respektløst gjort.

 

Det samme er tilfellet med Greta Aune Jotuns kommentar #112. Hun gjør nøyaktig det samme som deg i forhold til å sitere andre. Hun lar med vilje være å ta med konteksten, og siterer på en slik måte at det skal se ut som om jeg hevder det motsatte av det jeg har skrevet. Som sagt, det er respektløst.

Kommentar #116

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Ok

Publisert over 4 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Når jeg opprettet profilen min så fikk redaksjonen min fulle profil, med navn, e-postadresse, ja full pakke.

er det slik det fungerer?

Kommentar #117

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Falskt navn

Publisert over 4 år siden

Selvsagt er det feigt, og lite troverdige når man må omskrive nanvet sitt. Det gjøre fordi man er red for å bli Googlet. Altså man tør ikke stå for sine egne meninger

Den som står for sannheten, trenger vel ikke gjøre som Adam, prøve å skjule seg?

Kommentar #118

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
For alt jeg vet kan du være en naken halvfacist forkledd i en en religiøs kappe på adhd-medisin som bor i et skur i Røldal.

Nei, jeg er ikke feig, men ønsker ikke at verken den type folk som kan få seg til å skrive dette, eller verden for øvrig, skal kunne google meg. Jeg er nøye med hvem jeg deler mine personlige opplysninger med, og å brette det ut på et diskusjonsforum eller facebook er noe jeg ikke gjør. Hadde du tilnærmet deg på en noe mer anstendig måte kunne jeg ha delt mine personalia med deg i en PM om du hadde bedt om det.

Når du karakteriserer andre slik som du gjør, så sier alt om deg og ditt syn på meningsmotstandere. Har du drevet lenge med denne fjerndiagnostikken?

Eller er det kanskje en selvkarakteristikk?

Så har K.M. fjernet nesten hele kommentaren sin, men det var en del som fikk det med seg så jeg lar min kommentar være uendret.

Kommentar #119

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Selvsagt er det feigt, og lite troverdige når man må omskrive nanvet sitt. Det gjøre fordi man er red for å bli Googlet. Altså man tør ikke stå for sine egne meninger

Den som står for sannheten, trenger vel ikke gjøre som Adam, prøve å skjule seg?

På seg selv kjenner man andre, heter det!

Kommentar #120

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Ja jeg modererte meg selv

Publisert over 4 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Så har K.M. fjernet nesten hele kommentaren sin, men det var en del som fikk det med seg så jeg lar min kommentar være uendret.

Vil bruke tiden på noe annet enn tåkefyrster. Men det er litt urettferdig gjort av meg med tanke på Rune Tveit som kommenterte på kommentaren. Men jeg står for det jeg skriver og sier - med fullt navn, åpent og ærlig.

Her er det jeg skrev:

Når jeg tar det opp så er det fordi jeg synest det er normal folkeskikk å stå for det som blir skrevet og la andre vite hvem en er. 

For alt jeg vet kan du være en naken halvfacist forkledd i en en religiøs kappe på adhd-medisin som bor i et skur i Røldal. Men du kan også være en lege som bor i kollektiv i Narvik!

Vi andre som tilkjennegir oss under fullt navn og har et liv på nettet kan både googles og besøkes. Det er langt utenfor folkeskikken å skrive som du gjør og påberope seg rett til anonymitet.

Er du feig?

Det er ren og skjær feighet å påberope seg rett til anonymitet!

Kommentar #121

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Det er ren og skjær feighet å påberope seg rett til anonymitet!

Kall det hva du vil, og tro hva du vil - det kan jeg ikke gjøre noe med, men det er ikke feighet fra min side.

Det som imidlertid er klinkende klart er at når du (og andre) gjør et nummer ut av dette i stedet for å ta tak i de argumentene jeg fører inn i diskusjonen, kan det ikke skyldes noe annet enn at du ikke har noe å fare med. Det er visst nok et kjent fenomen å ty til avsporinger i slike tilfeller,

 

… … og jeg lar meg rive med

Kommentar #122

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Fantasifigur

Publisert over 4 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Det som imidlertid er klinkende klart er at når du (og andre) gjør et nummer ut av dette i stedet for å ta tak i de argumentene jeg fører inn i diskusjonen

Som vanlig vrir du deg unna ved peke tilbake på spørsmålstiller når ting blir ubehaglig nært. 

Ikke våger du å fremstå med  bilde heller. 

Vi vet altså intet om deg, muligens er du  bare en fantasi. 

Kommentar #123

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Det suser i sivet...

Publisert over 4 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
men det er ikke feighet fra min side.

Du, eller hva det nå er, er ikke etterrettelig. Det er og forblir kun uinteressant, men takk så langt!

Kommentar #124

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

@ Tor Martinsen

Publisert over 4 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Det samme er tilfellet med Greta Aune Jotuns kommentar #112. Hun gjør nøyaktig det samme som deg i forhold til å sitere andre. Hun lar med vilje være å ta med konteksten, og siterer på en slik måte at det skal se ut som om jeg hevder det motsatte av det jeg har skrevet. Som sagt, det er respektløst.

Men dette gjør aldri Tor Martinsen (uten tall)

Hva da med din egen bibelesning? Jeg tror neppe jeg har sett noen som er mer ute av stand til å Iese i  kontekst enn adventistene. Dette måtte I så fall være JV. Jfr deres merkelige lære om 1844, renselse I Himmelen og den undersøkende dom? 

Dette er begreper man overhode ikke finner I bibelen.

Kommentar #125

Greta Aune Jotun

194 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Så du virkelig ikke, eller forsto du virkelig ikke at jeg sa man ikke trenger IQ for å bli frelst?

Jeg rettet ikke dette til deg eller andre på tråden, selv om jeg brukte sitatet fra din kommentar. Jeg tenkte generelt. Men innser at dette kunne oppfattes feil. Beklager.

Kommentar #126

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Jeg rettet ikke dette til deg

Jeg for min del hadde ingen problemer med å forstå at din kommentar ikke var spesielt korrigerende mot Martinsen. Jeg syntes kommentaren din var god og I sentrum av en evangelisk forståelse. 

Kommentar #127

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Krig og rykter om krig....

Publisert over 4 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Ja, hvordan vil livet bli for folket vårt om så skjer? For barn og unge? For gamle? Det kan være klokt for voksne å løsrive seg fra det som er blitt det norske folks hovedbeskjeftigelse: idrett og annen underholdning - og ta noen tenkepauser om hva som kan bli virkeligheten for Norge i en ikke så fjern fremtid.

Aunes motto er ærlighet, noe som stiller store krav til nettopp ærlighet. Men om en persons motto er ærlighet, har ikke samme person krav på troverdighet. For ærlige kan også onde mennesker være, et ondt menneske som står for sin ondskap kan slik sett også oppfattes som ærlig.

Aune skriver i kommentar 41:

"Hvilken interesse skulle jeg ha av "å stille meg til spott og spe for all verden" hvis det var løgner jeg ønsket å formidle? Jeg har opplevd såpass meget av hindringer i mitt yrke som kunstner pga. mine "kristen-konservative meninger" - så jeg ville nok passet meg vel for å postulere flere om det var mennesker jeg tjente - og ikke Gud min Far. Ett av mine motto for livet er:Ærlighet.Mennesker som jeg har avslørt som løgnere, eller som selv sier at de må da lyve iblant for å komme seg ut av visse situasjoner, kan jeg aldri stole på. Så viktig ersannhetenfor meg."

------------------------------------------------------------------------ -------

Ja, hvorfor skulle du det? Sannheten er viktig for deg hevder du samtidig framlegger du en "skryteliste" som tilsier at leserne absolutt bør ha tiltro til dine selvhevdede åpenbaringer.

 

Vi lever i en tid der mange falske profeter står fram og "profeterer" for å få oppmerksomhet og sine tilhengere, men stakkars dem den dagen Gud tar et oppgjør med slikt. Endetiden innebærer også at mange skal bli forført og Jesus advarer mot dem som forfører:

6 Men den som fører på avveier en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var senket i havets dyp med en kvernstein om halsen.

 7 Ulykkelige verden hvor det er forførelser! Forførelsene må komme, men ve det menneske som de kommer fra.Matt 18,6-7

 

Det er faktisk mye bedre å være skeptisk til selvhevdede åpenbaringer, uansett hvem de kommer fra i disse tider, enn å risikere å bli lurt og bedratt.

Alvorligheten i selvhevdede "åpenbaringer" som også oppfattes som "profetier", som ikke kan prøves på Skriftene, er en svært alvorlig sak.

Profetier i menighetssammenheng:

 22 Derfor er tungetalen et tegn, ikke for de troende, men for dem som ikke tror. Men den profetiske tale er et tegn for de troende, ikke for de vantro. 23 Om nå hele menigheten kommer sammen, og alle taler i tunger, og det så kommer inn noen som ikke er fortrolig med dette eller ikke er troende, vil de ikke si at dere er gått fra forstanden?

 24 Men hvis en av disse kommer inn og alle taler profetisk, da vil han kjenne seg avslørt og dømt av alle; 25 hans innerste tanker kommer for dagen. Han vil falle ned med ansiktet mot jorden, tilbe Gud og bekjenne: "Gud er sannelig blant dere!"

 26 Hva så, brødre? Når dere kommer sammen, har den ene en salme, en annen har lære, én har åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydning. Men la alt tjene til å bygge opp.1 Kor 14,22-26

 Her er profetienes hensikt å bygge opp menighetene, eller som i dette tilfellet der profetien avslører en ikke troendes innerste tanker for de tilstedeværende i menigheten:

og det så kommer inn noen som ikke er fortrolig med dette eller ikke er troende, vil de ikke si at dere er gått fra forstanden?

 24 Men hvis en av disse kommer inn og alle taler profetisk, da vil han kjenne seg avslørt og dømt av alle; 25 hans innerste tanker kommer for dagen. Han vil falle ned med ansiktet mot jorden, tilbe Gud og bekjenne: "Gud er sannelig blant dere!"

 

28 Hvis det ikke er noen som kan tyde, skal den som taler i tunger, tie når menigheten er samlet. Han kan tale for seg selv og for Gud. 29 To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal prøve det de sier. 30 Men hvis en annen får en åpenbaring mens han sitter der, skal den første tie. 31 For dere kan alle tale profetisk, men én om gangen, slik at alle kan lære og alle motta formaning.1 Kor 14,28-31

I menighetssammenheng er åpenbaringer og profetisk tale til menighetenes oppbyggelse vanlig, der kristne samles.

Det var også vanlig at de andre prøvde profetiens budskap og sannhetsgehalt. I disse tiders menigheter er ikke dette vanlig lenger. Det er forventet at tilhørerne skal sluke rått det som kommer fra prekestolen i enkelte kristne forsamlinger, kritisk (våken) holdning aksepteres ikke.

 Bl.a. Oasebevegelsen er beryktet for aksept av "profeter" som kommer med falske profetier på sine talerstoler, og noen lar seg bedra og hører på dem.

Det problematiske i ditt tilfelle er at du først henviser til en "åpenbaring" angående Utøya flere år før dette skjedde, for å øke din troverdighet i forbindelse med din nye "åpenbaring" i forbindelse med Russland. Bare dette får varselklokkene til å ringe hos meg, fordi en har ingen andre bekreftelser enn dine egne påstander. Vi blir "tvunget" til å tro på det du selv hevder, samtidig hevder du at du ikke fortalte om "åpenbaringen" om Utøya til andre enn kun til din nærmeste familie. Ville det ikke i en slik situasjon vært normalt å snakke med noen om dette i menighetssammenheng? Gjaldt menneskefrykten også dem? Eller pastoren?

Om du hadde tillatt noen fra din egen familie til å bekrefte sannhetsgehalten i din påståtte åpenbaring, ville det ikke ha hjulpet deg. For måten du bringer dette til torgs på er ikke tillitsvekkende i utgangspunktet, for du forventer å bli trodd og angriper skeptikerne på forhånd ved å innta en slags "uskyldig offerrolle".

Hadde sistnevne situasjon vært i forbindelse med å henvise til Skriftene og formidle Evangeliet, da kunne dette vært mer forståelig, men absolutt ikke i forbindelse med selvhevdende gitte "åpenbaringer", da oppfattes det mer som å bli tvunget til å tro på dine påstander. Hvis ikke tar du "offerrollen" for å vise hvor fæle skeptikerne til dine påstander er, grov hersketeknikk ikledd selvhevdende ærlighet.

Dette synes jeg var ganske grovt, denne måten du svarer en som stiller seg kritisk til dine påstander:

Aunes kommentar #55

Tor Martins1 – gå til den siterte teksten. Kommentar #49

Martens skriver:

Jeg sier indirekte, og gir deg ikke skylden for denne udåden, bare så det er sagt.

 Ditt svar:

Om du leser mitt innlegg igjen, og ser hva jeg har skrevet, må du nok adressere dine indirekte beskyldninger til Gud.

 

Med hvilken rett gjør du dette? Er dine "åpenbaringer" likestilte med profetiene og åpenbaringene i Skriftene? Da bør du virkelig huske på at troverdighet ikke er basert på personlig forventning og hvis ikke ved bruk av hersketeknikk.

Krig og rykter om krig er et av endetidstegnene som vi ikke skal bli skremt av, det som er det viktigste er at mennesker blir frelst og bevart for Kristus Jesus fortjener det. Uavhengig om landet eller landene er i krig eller ikke. Det finnes flere varianter av profetier om at Russland skal angripe Norge, det er faktisk bibelsk rett å stille seg kritisk og avventende til slike profetier. For den åndelige situasjonen her i landet har overskredet faregrensen for lengst, uavhengig om Russland går til angrep eller ikke.

Norge er allerede sterkt involvert i krigen mot Israel, ved å legitimere Israels fiender rett til terror mot Israel ved økonomisk bistand og politisk støtte. Slik griper også Norge til våpen mot Israel, ved sine økonomiske bidrag og dermed bidrar til økt våpenbruk.

Om det er mange nok rettferdige her i landet, vet Gud. For det politiske Norge har alliert seg med Israels fiender, at dette kunne bli mulig burde få vekkerklokkene ringe for noen og enhver blant kristenflokken, at Guds velsignelser for land og folk derfor uteblir og heller tilsier straff. Den åndelige og politiske situasjonen her i landet er jo et resultat av utebliende velsignelser, selv om Gud lar solen skinne over både gode og onde uansett tåke, skylag og vær.

Landets situasjon er såpass kritisk, at "åpenbaringer" om et eventuelt Russisk angrep er ikke noen hjelp, for i mange år har russisk overvåkning vært nærgående. Bl.a. ved nærgående militære ubåter, skip og fly tett inntil og innenfor norske grenser. Det er vel ikke bare Russland som overvåker Norge, USA, Kina og sikkert flere land.

Når kristne ikke har reagert spesielt på lignende hevdede profetier tidligere, gjør de det neppe nå heller, noe hvilke reaksjoner på denne tråden tilsier. For noen har slikt kun underholdningsverdi.

 

Alvoret slike åpenbaringer burde tilsi uteblir, også fra trådstarters side.

Kommentar #128

leif Lillegård

0 innlegg  1 kommentarer

flyktninger

Publisert over 4 år siden

Hadde en liknende vison. Men den gjalt flyktninger.Der ble jeg fortalt at den var styrt for at vi  skulle  slåss med dem.Og at detville bli vår undergang.Hvis en  ser på flyktningene,erallestort sett muslimer. Dette er ikke tilfeldig.Mange syrere var kristne,disse ble drept i tusentall,uten at norske aviser nevnte så mye om det.For å forstå dette,må en vite at Ishmael,midtøstens stamfar,sønnav trellkvinnen til Abraham,var 13 år da han og  moren ble jaget ut i  ørkenen.Da mistet han sin farsarv.Denne bitterheten har fulgt dem siden.Derfor tyr de lett til sverdet.Så er  vi,brødre av Abraham(vi i ånden) klar til å  prøve å utrydde hverandre  Det er heller ikke tilfeldig at kirken er rasert(mine ord)Hadde vi stadig vært en kristen stat,ville vi ledet demtilbake til Gud.Såhva kan vi gjøre?Guds skjold ligger ikke over landet mere.Vi må be om vern igjen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kommentar #129

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Guddommelig kommunikasjon.

Publisert over 4 år siden

Jeg har selv opplevd hva noen nok vil kategorisere som «åpenbaringer.» Det spørs hvordan man definerer begrepet. Personlig liker jeg best å kalle det mysteriøse opplevelser. (hendelser som ikke lar seg forklare med kjent kunnskap.) De er av en slik art at de innebærer en fullkommen erkjennelse (Kjenne i en totalopplevelse at noe er sant) av Guds eksistens og nærvær i ens liv. Uten disse opplevelsene hadde jeg neppe betraktet meg selv som en personlig, bekjennende kristen i dag.

Hva jeg konkret opplevde er uten interesse og noe jeg kommer jeg til å ta med meg i graven. Av to hovedgrunner. For det første er slike opplevelser av en slik art at ved å sette skrøpelige menneskeord på dem vil de forringes. Mine diamanter vil oksidere og miste sin «glans» i møte med verden på en måte. Den andre grunnen er at det å holde det for seg selv gir en følelse av nærhet og fortrolighet i ens gudsforhold. Lik det bånd som oppstår mellom to mennesker som har en stor og viktig hemmelighet sammen. Dette vil jeg persomlig ikke ta risikoen på å ødelegge. Derfor holder jeg meg i denne sammenhengen til Augustin som sa at «den taler best om Gud som tier om ham.» Jesus sa da også ofte når han innviet noen i Guds mysterier: «Si det ikke til nogen.» 

Bildet er det viktiste språket i Guds kommunikasjon med mennesket. Metaforen, allegorien og lignelsen. Bibelen kan i sin helhet leses og forståes metaforisk/allegorisk/mystisk slik allerede Kirkefader Erigenes påviste. Når Gud henvender seg til mennesket anvender han gjerne bilder, beskrivelser og narrativer eller fortellinger. Indre eller ytre. Jesus er et speilbilde på Gud og også han anvender derfor i utstrakt grad metaforer eller lignelser i sin forkynnelse. Men i sine lignelser måtte han bruke bilder som var kjente i hans tid og kultur og befant seg innen lytternes kjente bilde av virkeligheten.  De måtte være slik at de «passet» innen lytternes forestillingsverden, virkelighetsoppfatning og kognitive univers. Men det var meningen bak som var poenget ikke det konkrete innholdet.

Håper Greta Aune Jotun tilgir meg at jeg anvender hennes åpenbaring om Russlands okkupasjon av Norge som en illustrasjon. Men kun som en illustrasjon, ingen formening om hennes åpenbaringsopplevelse. Åpenbaringen kan forståes bokstavelig/historisk og konkret slik hun selv presenterer den og forstår den

Men den kan også tolkes metaforisk. Da kan den f.eks. forstås slik at Gud sier: «Greta, du er på vei inn på et feilspor som vil gjøre deg ulykkelig og ufri og bringe sorg over deg». Ikke som en trussel om straff, men mer lik en far som for å beskytte sitt barn prøver å stoppe barnet fra å utvikle seg i en retning som fører på ville veier.

Slik kan også Guds kommunikasjon med Greta forstås. En åpenbaring i form av en metafor eller fortelling som sa at Færøyane kom til å invadere Norge hadde vært en fremmed umulighet i Gretas verden og hun ville forkastet den. Kanskje lurt på om hun var i ferd med å bli gal. Russland derimot ga mening. Det var en kjent størrelse  i hennes bilde av verden og virkeligheten og en alment persipert trussel som var egnet til å symbolisere en krise i hennes liv. Slik Jesus hentet sine symboler fra den tidens virkelighet henter Gud et symbol fra Gretas verden og virkelighet.

Slik debatten her inne går kan man forenklet si at det er to hovedmåter forstå Guds kommunikasjon med Greta på.

Den ene er et budskap fra Gud til kollektivet Norge slik Kjetil Mæhle foreslår. Der Gud sier: «Norge som folk og nasjon har opplevd og opplever et aksellererende frafall. Profetien er et lite vekker-rop til den som vil høre. Vend om!»

Den andre er en metaforisk forståelse der Gud på ideosynkratisk, spesielt tilpasset vis henvender seg til Greta gjennom en lignelse som f.eks sier: «Greta, du er på ville veier, det vil bringe deg krise, ufrihet og angst.» En slik tilnærming til fenomenet gir også et annet tolkningsnivå: «Men jeg er nær deg og og verner om deg.» Dette erkjennes da gjerne mest som en uformulert totalopplevelse. Man erkjenner Guds nærvær og omsorg kanskje gjennom den roen og freden som faller over en.

Hvilken av disse tolkningsstrategiene som er den riktige er ikke mitt tema. De kan forsåvidt begge være riktige. Den ene behøver ikke utelukke den andre. Mæhles forståelse som konkret - historisk budskap. Eller en metaforisk kommunikasjen myntet på Greta Aune Jotun personlig slik jeg antyder. Hvordan åpenbaringen skal forstås er det bare hun selv som kan avgjøre i sitt lønnkammer. Bl.a. fordi det er bare hun som vet hvem hun personlig var, hvilken situasjon hun befant seg i og hvordan hun levde på det aktuelle tidspunktet. 

Kommentar #130

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
For det første er slike opplevelser av en slik art at ved å sette skrøpelige menneskeord på dem vil de forringes. Mine diamanter vil oksidere og miste sin «glans» i møte med verden på en måte.

Det er vel det som er den største forskjellen på oss som opplever det samme, men som rasjonaliserer ting fremfor å bare konsentrere oss om den store "følelsen" som ligger i det. 

Jeg er nok en person som også fort rasjonaliserer dersom jeg skulle begynne å bli forelsket i noen. Ved å få meg ned på bakken slik at jeg ser "fakta" fremfor å sveve av sted på de hormonene og andre kjemiske stoffene som glatt kan forklare hvorfor vi opplever ting som forringes ved å rasjonalisere og sette menneskeord på dem.

De aller fleste av oss har evnen til å både oppleve og å føle på slike "enormt store ting". Og er vi åpne for det, søkende etter det, eller har en form for overbevisning fra før, så er vi nok ekstra "sårbare" for å faktisk få slike opplevelser. Fordi vi da pusher litt ekstra på "adrenalinet" i kroppen som får det til å føles ekstra "sterkt". Så sterkt at vi mange ganger går i den fella at vi tror at andre som påstår at de har opplevd noe liknende, ikke kan ha opplevd det dersom de ikke har det samme synet på det i etterkant som en selv.  

Kommentar #131

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Hva jeg konkret opplevde er uten interesse og noe jeg kommer jeg til å ta med meg i graven. Av to hovedgrunner. For det første er slike opplevelser av en slik art at ved å sette skrøpelige menneskeord på dem vil de forringes. Mine diamanter vil oksidere og miste sin «glans» i møte med verden på en måte.

Fantastisk god kommentar Mons Henrik.  Jeg takker og bukker.

Kommentar #132

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Æren.

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Fantastisk god kommentar Mons Henrik. Jeg takker og bukker.

Takk for det Bjørn Erik. Ikke så overasket, men hyggelig å høre! Men skulle et innlegg fra en skrøpelig gammel menneskegubbe være noe å ære seg av vet jo du hvem den tilhører?

Kommentar #133

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Kommentar til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Krig og rykter om krig er et av endetidstegnene som vi ikke skal bli skremt av, det som er det viktigste er at mennesker blir frelst og bevart for Kristus

Mye god formaning i denne kommentaren. En god del refs også!

Etter å lest gjennom så fremstår den som en kraftig advarsel mot falske profeter, falske Messiaser og forførelser generelt. Det er en viktig advarsel som jeg stiller meg 100 % bak. 

Advarselene, som er Jesu egne Ord, må tas på alvor. Paulus underviser oss også om tjenestegavne og nådegavene. Profeter og profetier hører med til disse gavene på samme vis som kraftige gjerninger og gaven til å helbrede. 

Veien har jo grøfter på begge sider. Det er ikke slik at hver gang en helbredelse skjer eller en profeti kommer så er den falsk. Det ville utraddert disse gavene fra menigheten.  

Det er svært ubibelske og kan også betegnes som en falsk lære. 

---------------------------------------------------------

Ette r Guds Ord - slik jeg forstår Ordet - så er det tre størrelser i dag. Svært forenklet: Vi har det himmelske. Vi har menigheten. Vi har verden. 

Når det gjelder verden så er Jesu befaling: Forkynn evangeliet! Derfor er jeg ikke så sikker på om det er klokt å gå ut med profetiske syner, bilder og ord på f. eks. et debattforum. Når det gjelder verden så er det kun en ting, i hovedsak, som gjelder: EVANGELIET.

Menigheten derimot forstår det profetiske. Og det skal være til oppbyggelse. Men det skal prøves.

Det himmelske er jo menigheten sitt håp. Det profetiske vil være til hjelp for menigheten å nå frem til håpet om herlighet hos Kristus.

---------------------------------------------------------

Når det gjelder selve profetien som Aune gir oss del i på debattforument så er det en profeti bestående av en setning. Det er en advarsel om en konkret fare og et tidsperspektiv. Det som kan redde oss er en nasjonal omvendelse.

Spørsmålet jeg har når det gjelder profetien er: Hvorfor gjelder den nasjonen Norge og ikke menigheten?

Jeg finner bare et logisk svar: Nasjonen Norge har vært å regne for en kristen nasjon - NÅ er vi ikke å regne som det lenger. Da er det en logikk i budskapet. 

Budskapet om å vende om er absolutt bibelsk - Men her er det snakk om en nasjonal omvendelse. Norge tilbake til Gud og kristning av landet. Lover som er etter Guds Ord og vilje. Det er vel slike ting en nasjonal omvendelse handler om?

Personlig godtar jeg denne logikken uten å ta avstand fra det. Jeg har ingen annen rolle i det enn å lytte, vente og se.

--------------------------------------------------------

Insinuasjoner om at Aune har personlige motiv for å ta denne profetien ut på et debattforum er urimelig. Ingen som deltar her får heder og ære, noe å skyrte av på CVen eller kroner og øre. Så hva skulle hensikten være? En personlig glede av å villede noen til omvendelse?

Et debattforum er ikke noen menighet eller søndagsskole! Her deltar alle og da blir det lappskaus. 

Du avslutter med: "Alvoret slike åpenbaringer burde tilsi uteblir."  Alvoret  er der nok, men det  er mange som forkaster, tuller med og ikke tror på budskapet i et offentlig debatt-forum. Det samme oppleves når en evangeliserer eller vitner for en gruppe og forkynner Guds Ord. Tåler en ikke da hånsord og forkastelse kan en heller ikke evangelisere eller forkynne. 

Nettopp reaksjonene på en slik enkel profeti tilsier nødvendigheten av den. Det er ingen aktelse og respekt for det hellige. For Guds Ord, Guds vilje eller for det himmelske. Hensikten er omvendelse men det umiddelbare resultatet hos de fleste ser ut til å være forkastelse.

Men jeg tror jo gjerne at vår felles bønn kan være: At evangeliet må bli tatt på alvor! 

Kommentar #134

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Oppklarende og interessant

Publisert over 4 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Hvilken av disse tolkningsstrategiene som er den riktige er ikke mitt tema. De kan forsåvidt begge være riktige

Setter pris på de klart formulerte tankene og oppsummering av debatten. Personlig var det berikende. Takk.

Kommentar #135

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Timingen.

Publisert over 4 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
De aller fleste av oss har evnen til å både oppleve og å føle på slike "enormt store ting".

Det har du rett i. Hyggelig at du har lest kommentaren min. Det er det viktigste. Timingen i ditt liv overlater jeg til Vårherre

Kommentar #136

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Det har du rett i. Hyggelig at du har lest kommentaren min. Det er det viktigste. Timingen i ditt liv overlater jeg til Vårherre

Er det viktiste at jeg leste din kommentar? 

Jeg har jo selv opplevd "store uforklarlige ting", men som nok sannsynligvis ikke vårherre har stått bak. Ei heller noen annen "overnaturlig" kraft. Vi mennesker har evner som er så utrolige at våre opplevelser kan bli formidable bare av egen "kraft". Hjernen er en sak som har "krefter" nok til å få selv den minst troende til å se både engler og høre englekor. Og det til tross for at det ikke er en eneste engel i nærheten.

Så dersom et menneske kan oppleve slikt, så kan de aller fleste det. Men som jeg skrev lengre oppi her. Enkelte mennesker tror at de selv er "utvalgt" på et eller annet vis til at akkurat deres opplevelser handler om noe annet enn hva deres egen hjerne har stått bak. Og det er jo forsåvidt på et vis også hjernen som står bak at de får seg til å tro at deres opplevelser er i en kategori som er noe "mer" enn det min hjerne tror at at mine store opplevelser slik sett har vært. Men nå ser jeg vanligvis på hva som er mest rasjonelt at faktisk kan stå bak slike opplevelser. For vi vet at hjernen kan få oss til å både se, høre og oppleve/føle voldsomme ting som faktisk ikke egentlig er noe annet enn "hjernespinn".  

Kommentar #137

Greta Aune Jotun

194 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Ja, hvorfor skulle du det? Sannheten er viktig for deg hevder du samtidig framlegger du en "skryteliste" som tilsier at leserne absolutt bør ha tiltro til dine selvhevdede åpenbaringer.

Nå ble jeg veldig overrasket. Oppfatter du noe i innlegget mitt som skryt eller "skryt", har du stor mistro når det gjelder andre menneskers bakgrunn for å gjøre noe Herren har minnet dem om.

"Skryte"-motiv for å offentliggjøre noe som stiller en i gapestokken og gjør en til skyteskive for andre? - reaksjoner jeg visste ville komme også denne gangen. Nei, du tar fullstendig feil. Skryt er dessuten noe kristne bør holde seg fra. Les 1. Joh. 2:16.

Så hvem er du, som tillater deg å dikte motiver inn i mennesker du ikke kjenner? Å "lære" seg menneskekunnskap, er ikke å forakte, kjære Mona. 

Et annet sitat fra deg, som jeg er fullstendig enig i: Det er faktisk mye bedre å være skeptisk til selvhevdede åpenbaringer, uansett hvem de kommer fra i disse tider, enn å risikere å bli lurt og bedratt.

Men du avviser vel heller ikke oppfordringer om omvendelse og bønn for landet vårt? Det trenger vi alle å bli minnet om, uansett hvor "ufeilbarlige" vi tror vi er. Ydmykhet er noe vi blir oppfordret til i mange skriftavsnitt.

Kommentar #138

Greta Aune Jotun

194 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det ble meget personfokusering i denne tråden. Jeg ville gjerne hatt flere kommentarer om Russland, men takker alle som har klikket seg inn - og klikket seg ut uten å tillegge trådstarter motiver hun ikke har hatt.

Kommentar #139

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Since you asked..

Publisert over 4 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Jeg ville gjerne hatt flere kommentarer om Russland

Påstandene vi har hørt et par år om at Russland invaderte deler av Ukraina for to år siden er altså tøveprat, selv om selveste New York Times påsto dette. Det foreligger simpelthen ingen beviser for dette. Derimot var det NATO-tropper der, inkludert amerikanske.

Hva angår Krim, hvor en stor andel er etniske russere, så ble ikke halvøya russisk etter en russisk invasjon men fordi den ukrainske regjeringen under Porosjenko truet med en utrenskning av etniske russere. Husk at Russland også hadde en langsiktig leieavtale med Ukraina til sin marinebase på Krim samt hadde 20.000 russiske tropper stasjonert der gjennom en egen traktat med Ukraina.

Dernest ble det avholdt en internasjonalt overvåket rådgivende folkeavstemning, hvor over 90 % av befolkningen uttrykte at de ønsket å slutte seg til Russland, som Krim hadde vært en del av i 170 år inntil 1954. Dermed ble Krim annektert av Russland - ikke gjennom krig.

Hva angår Øst-Ukraina (Donbass) så er dette også en region hvor de fleste er etniske russere, som selv har kjempet mot de ukrainske militære styrker, men som uten tvil har mottatt militært utstyr fra Russland på samme måte som USA har gitt de ukrainske styrker i Ukraina. Det var altså heller ingen russisk invasjon i Donbass, selv om folk i Donbass har bedt om å bli tilsluttet Russland. Moskva har imidlertid sagt nei - antagelig av frykt for øket konflikt i Øst-Europa.

Kommentar #140

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Et nytt profetisk budskap om Russland

Publisert over 4 år siden

Hei 

Ville dele dette, som er hentet ut fra søkelyset. så får hver neklet vurdere dette budskape slik de selv vil. men mange røster der ute som får det samme .

Profeti: Russland vil angripe Norge om fire måneder -så russiske Tupolev-fighters over NorgePublisert 19/09/2016

Søkelys får av og til inn meldinger fra ulike personer som frembringer spesielle budskap, og budskapet jeg skal videreformidle her er et kjent budskap blant mange som har fulgt med på de profetiske ord over Norge, men likevel er det så konkret at det er vanskelig å fordøye. Helt siden tidlig i forrige århundre har det komme budskap om et fremtidig russisk angrep på Norge. Anton Johansen som er bedre kjent som Lebesbymannen var den første i rekken, og siden har flere av Herrens tjenere, deriblant Emanuel Minos og Ron White kommet med lignende budskap. De to siste budskapene som er kommet er detaljerte og avdekker: Tiden kan være kort

At Norge som nasjon har vendt seg bort i fra Guds veier og bud er noe de fleste kristne nå kan enes om. Mange kristne i dette landet er også kjent med de gamle “Russer-profetiene”som har fremkommet opp gjennom årene, gjennom ulike røster og forkynnere fra flere sammenheng. De jeg her skal bringe videre, er noe som kom i en epost og å formulere
noen ord etter å ha lest gjennom budskapet i eposten, sitter jeg både reservert, men også villig til å publisere ordene fra mailen som ble sendt klokken 0536 i natt. Det er et  vekkende budskap om russiske Tupolev-fly som snart skal bli sett i norsk luftrom, og ord om en russisk invasjon av Norge. Ikke en invasjon som ligger lang der fremme, men ord som er egnet til å forstyrre nattesøvnen til noen og enhver.. Imidlertid velger jeg å legge ut profetiene eller budskapene i sin helhet og det første tilskrives Jan Alvseike (foto) som er kjent fra den kristne virksomheten “Den grønne lege”.. Og jeg gjengir ordrett: “………Han fortalte meg om en opplevelse som han hadde mens han var tilstede under Ordet og Israels sommerstevne i år. Gud talte til ham og sa at i løpet av kort tid kommer russiske Tupolev-fly til å fly inn over Norge. Da han hørte dette visste han ikke hva slags fly Tupolev var, siden dette var en ukjent betegnelse for ham. Men etter å ha bedt sønnen sin om å undersøke det på nettet, fikk han vite at det er et russisk bombefly!”

Les også: Frykter russisk «forhåndsangrep» 

En rekke røster har tidligere advart Norge om en kommende russisk invasjon. Menn som Ron White, Lebesbymannen og endog velkjente Emanuel Minos har delt budskapet om at Norge er i faresonen fordi vi vandrer på ugudelighetens onde vei. Gjennom de siste årene har krig og terror blitt en daglig del av vår tilværelse i den grad at bilder som viser bomber
og død fra verden der ute vises på våre nyhetssendinger. Samtidig har vi norsk presse en ensidig anti-russisk propaganda hvor vesle Norge stadig forteller om hvor fælt det er med russisk styre og stell. Vi har liksom ikke helt kommet over at Russland ikke er like liberale som oss når det gjelder homofili og selv Erna Solberg søkte under OL i Sotsji å belæreVladimir Putin for å få han til å åpne nasjonen for Sodomas synder. Vel, nok om det: Her er profetien jeg egentlig skulle ha våknet opp til i dag tidlig, men som jeg først har kunnet sett på nå i kveld: “Det andre vitnesbyrdet ble sendt meg av en broder som jeg kjenner godt, og som jeg mener fortjener å bli tatt på alvor,” skriver Jeremy Hoff i sin epost som fortsetter: ” -Vår Herre har gitt meg flere åpenbaringer gjennom mer enn 30 år. Den 22. juli 2011 f.eks. hadde jeg en veldig uvanlig fysisk reaksjon like før det smalt. Den siste opplevelsen fikk jeg nå, den 23. august 2016 : – Russland vil invadere Norge om fire måneder (da er vi kommet frem til julen 2016). Det er tungt for meg å bære denne “hemmelighet “, således deler jeg opplysningene med dere.

I en time I ikke tenker

Et slikt angrep kommer helt overraskende på alle. Det første en fiende vil slå ut er:
Kraftforsyning, kommunikasjons-sentra for radio og tv, alt sivilt samband over fasttelefon og mobil, alt internettsamband mv. Viktige objekter mht. transport, f.eks. broer, vil bli bombet. Oljeinstallasjoner vil nok helst bli spart slik at fienden kan dra nytte av slike i fremtiden. For noen år siden kunne Hæren stille med 13 brigader i tilfelle krig. I dag har vi noe i overkant av en halv brigade, det vil si  ca 2500 soldater. (Jeg er selv krigsskoleutdannet offiser, og ble utnevnt til kaptein og sambandssjef for 5000 soldater som 26-åring). Ved juletider er halvparten av soldatene hjemme på perm. Russland vil kunne hærsette hele Norge på EN dag. Det tar lang tid å få hjelp fra NATO,” avslutter profetien hvor Ture Andersen har satt sitt navn under.

Et illevarslende tegn

“Nå har jeg sendt ut flere advarsler, som selvfølgelig ikke har fått så mye oppmerksomhet. Men Gud har vist meg flere tegn, som mange flere kristne burde forstå. Gud advarer gjennom sine profeter, før det skjer ulykker,” skriver Tore Czilling som står bak ToreBlogg og i sitt innlegg som kan leses her og som ordene under er sitert fra, skisserer Tore Czilling opp en rekke nye tegn:

Nylige Tegn:

1) Fredsprisen til Obama og EU. En antikristelig og gudløs handling fra Norge.
2) Flaggstangen brekker på juleaften for snart 2 år siden, og en kvinne dør. Boltefestene var rustne, og en vind brakk stangen i stykker. Fundamentet var ødelagt. Du kan lese om det her.
2) Det sjeleløse huset foran Stortinget, ett bilde på Norges tomme sjel.
3) Det siste tegnet som jeg har observert, var Kongens Ja, Ja, og Ja. Samtidig som filmen om hans Bestefar, “kongens Nei”, ruller snart på kinoen (les artikkelen som jeg skrev dagen før jeg fikk e-post av Jeremy Hoff  her ). Ettersom det ikke er ubetydelig hva kongen sier, ettersom han er en høyt offisiell person. Så har også Gud hørt, og ved Kongens tale, så avviste han alle advarslene som har kommet mot Norge, og heller sagt ja til alt hva som er galt.

Derfor tror jeg nå at det ikke finnes noen vei tilbake fra dommen. Vi må som 9 april 1940, møte en større fiende, nå like uforberedt som da. Den som ikke har lært av historien, er dømt til å gjenta den. Og ettersom Norge idag så blir ledende stillinger besatt med dåraktige, gudløse, historieløse med stor mangel på viktig kunnskap, så vil vi bare gjenta historien nok en gang.

Erna Solberg hadde gått ut og advart mot at vi behandler muslimene snart som jødene på 30 tallet. Jeg for min del, har ikke opplevd noe alvorlig trakassering mot muslimene, ettersom de fleste nordmenn er livredd eller har overdreven respekt for Islam, men jeg har opplevd at jødene i landet vårt har blitt trakassert av først og fremst muslimer, men også fra nordmenn. Jeg mener at Ernas uttalelse vitner om kunnskapsløshet og at hun ikke klarer å orientere seg om hva som er farlig, hva som er viktig, og hva som burde gjøres. Hun er som en blind, som fekter i blinde, og treffer ikke noe som helst. Hun bare legger mer ved på en ild som burde ha vært slukket for lengst. Så langt fra Tore Blogg

Søkelys kommentar: Et profetisk budskap?

Jeg har hørt dette budskapet før, og Gud selv har opp gjennom årene sendt flere varslere til Norge, med alvorlige domsord som det norske folk, den norske kirke og mange kristne rett og slett ignorerer. Vi tror vi er så uendelig mer trygge, men sannheten er at situasjonen på den internasjonale arena nå er mer spent enn den har vært noensinne etter Sovjets fall. Lørdag ble vi kjent med historien om hvordan amerikanske fly mot sine ettertrykkelige løfter og avtaler bombe en syrisk posisjon holdt av syriske regjeringssoldater. I følge tall ble mer enn 60 soldater drept da USA koalisjonen slapp sin dødbringende last over en militærstyrke omringet av IS. Bombingen utløste raseri både i Damaskus og Moskva og kom bare dager før en våpenhvile avtalt av USA og Russland skulle begynne. Siste nytt fra Syria er at våpenhvilen er over, underminert av en amerikansk administrasjon som lyver, holder for narr og bedrar en hel verden med sitt politiske spill og sine proxykriger. Fremtiden er i Guds hender, han er den som vet, og vi som Guds folk bør løfte hellige hender, men også forberede oss for morgendagen er i Guds den allmektiges hender. Når det er sagt hører jeg nå rykter om at troende i Norge er begynt å lagre mat og viktige nødvendigheter, kanskje fordi de senser i sin ånd at noe er i ferd med å skje. Er det bibelsk og lurt spør kanskje enkelte. Mitt svar er ja. Det er alltid lurt å lagre litt ekstra for en vanskelig tid, enten denne profetiene slår til eller ikke. Det kan ble streik, en naturkatastrofe kan ramme og da er det alltid lurt å ha litt i bakhånd dersom noe skulle skje.

Når alt dette er sagt, er disse profetiene fra Gud og vil det bli slik at det vil komme en russisk invasjon av Norge innen fire måneder? Mitt svar er kort og godt dette: “Jeg vet ikke.” Kanhende dette er et skremmeskudd? Kan hende dette vil føre norske kristne på kne til Gud i bønn, og kan også hende at vi her har profeter som løper for fort, som føler noe skal skje men som likevel tar feil. Kan også hende at denne mannen slett ikke har hør rett eller forstått hva Gud har sagt: “Den siste opplevelsen fikk jeg nå, den 23. august 2016 : – Russland vil invadere Norge om fire måneder (da er vi kommet frem til julen 2016). Det er tungt for meg å bære denne “hemmelighet “, således deler jeg opplysningene med dere.”  Den er nå delt med mange både her og via Tore Blogg som publiserte saken tidligere i dag. Det eneste jeg vil legge til er at de eneste profetier som absolutt ligge fast, er de som står i Bibelen. Denne Ture Andersen kjenner jeg ikke, men han mener han har fått et budskap fra Gud, han har delt det med andre, og da må budskapet stå sin prøve! For min egen del, lever jeg hver dag som om den er min siste, men også som dagene som ligger foran vil by på gleder og sorger, på prøvelser og trengsel, på seire og nederlag. For en ting vet jeg, og det er at Gud har full kontroll. Tider og hendelser som skjer under solen ligger i den barmhjertige og allmektige Faders omsorgsfulle hånd. Det vi venter på er Jesus Kristus, og så får bare Putin og hans hærer komme. Det er Gud som er allmaktens Gud. Det er Gud som er vår frelser og vår konge. Jesus sa ettertrykkelig at “dere skal høre om kriger og rykter om krig..og folk skal reise seg mot folk og riker mot riker,” og likevel var Jesu ord: Frykt ikke! Frykt ikke!”

 mvh

Rune

Kommentar #141

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Bra Rune

Publisert over 4 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det er flere kjente evangelister som har hatt den samme visjonen og budskapet som deg Greta, og dette er ikke uten grunn at flere har hatt det samme budskapet. For Gud bekrefter sitt budskap til flere slik at dette blir til vitne for hverandre.

Bra Rune Staven. Både landets innbyggere, og mange kristne, har lukket ørene for profetene. Det gjorde de også for Jeremia, og behandlet han dårlig. Men Jeremia hadde rett, alle andre, spesielt fredsprofetene, hadde feil. Da er det godt at Gud reiser opp sine profeter også i det intelektuelle Norge, og utfordrer våres trange hjerner.

Kommentar #142

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Russerne og det profetiske

Publisert over 4 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
For å gi kritikerne enda mer å ergre seg over, kan jeg fortelle en drøm jeg hadde i 2006. Gjennom drømmen fikk jeg fortalt at det var besluttet straffedom over Norge, og at dette ville berøre mer eller mindre alle i vårt land. Senere fikk jeg en åpenbaring om hva som skulle skje: Terror i Oslo, og på et leirsted. Jeg trodde da at angrepene skulle skje i 2007, men de kom altså først i 2011, men i juli måned, slik Gud hadde vist meg. Jeg fikk ikke beskjed om å bekjentgjøre denne åpenbaringen, noe jeg heller ikke gjorde, unntatt til familien.

Leste at Anton Johansen, også kalt Lebesbymannen, kom med ett budskap om 1 verdenskrig før det skjedde. Det var detaljert, og fortalte også hvordan Tyskland ville tape. Og Stortinget lo, da over den enkle mannen fra Finnmark som ga budskapet. Men da 1 Verdenskrig startet, så lurer jeg på om de satt seg ned og tenkte på hva Guds mannen hadde sagt?

En som bærer frem profetiske budskap er ikke noen fullkommen menneske. De kan gjøre feil. I Gamle Testamentet så var det nødt til å være 100% riktig, for å være en profet. Og vi kan se de profetiske ordene i Bibelen, heller aldri har tatt feil. Dette fordi på den tiden så var det stort sett bare kongen og profetene som hadde Ånden. I den nyere pakt, har alle troende Ånden, og alle kan selv bedømme rett og feil.

I ny testamentet, så ønsker selvfølgelig Gud at sine tjenere ikke skal gjøre feil. Men ofte skjer det jo feil, og noen ganger er det komisk (som i dette menighetsmøtet, hvor en eldste skal sparkes, og en står opp og sier "Så sier Herren, det er ikke min vilje at han må gå", så står det en annen opp, og sier "således har jeg aldri sagt, sier Herren").

Men sånn jeg forstår det profetiske, så er det noe man selvfølgelig har som en gave fra Herren. Og man har den i ett visst mål. Og ved å være mye sammen med Gud, og be, og over tid, så vil man vokse inn til kjennskap til hvordan gavene fungerer. Og til å begynne med kan det bli prøv og feil, til man blir trygg inn i det. Og jo mer man forstår hvordan Ånden taler til deg, jo mer sikrere blir man når man deler ting.

En profeti kommer ikke fordi du vil, den kommer fordi Herren vil. Og når da mange har sett at Russerne kommer, selv om den eldste kom for 110 år siden, så betyr det ikke at det ikke vil skje, fordi det enda ikke har skjedd. Ok, Russerne inntok endel av Nord-Norge pga 2 verdenskrig. Men det var ikke den krigen det ble ment. Lebesbymannen sier selv dette, muligens fra det profetiske han fikk i 1907 rundt krigen mot Norge:

"Sosialismen hadde ved den tid fullstendig trengt igjennom i hele Norden, og i Sverige holdt sosialistene regjeringstøylene i sin hånd. De tenkte på avvæpning, men det var det ikke lykkes dem å gjennomføre til den tid. Men de syntes for øvrig å gjøre som de ville og ble gjennom sine handlinger delvis skyld i krigen. For sin store ugudelighets skyld skulle de også bidra som årsak til krigen, og det ble sagt meg at Norge skulle akte seg så ikke synden tok overhånd. Sosialistene hadde til den tid klart å gjennomføre en stor del av avvæpningen og gjort store innskrenkninger i landets forsvarsvesen. En følge av dette var at store mengder av svenske og norske menn nå fikk late sitt liv unødig, og at den framgang som det bare behøvdes litt til for å nå, uteble."

Også "Damen fra Valdres" altså Gunhilde Smehus, fikk ett profetisk budskap, som blant annet ble trykket opp i Aftenposten (og jeg tror det profetiske budskapet var meningen at skulle komme ut til offentligheten). Du kan lese artikkelen her:

http://www.aftenposten.no/amagasinet/For-50-ar-siden-forutsa-en-92-ar-gammel-kvinne-flyktningstrommen-som-na-velter-inn-over-Europa-11145b.html

Hun sier blant annet i profetien fra 1968:

"Jeg fikk se verden som en slags globus. Jeg så Europa – land etter land. Jeg så Skandinavia. Jeg så Norge. Jeg så visse scener som ville finne sted like før Jesus kommer igjen, like før den siste ulykken bryter løs over menneskeslekten, en ulykke som vi aldri før har opplevd maken til. Hun nevnte fire bolker.”

Videre "Like før Jesus kom og alvoret brøt løs, var det en avspenning som vi aldri før har hatt. Det var fred, og freden kom til å vare en tid. I denne fredsperioden var det nedrustning i mange land, også Norge, og vi var ikke forberedt denne gangen heller når det kom. Den tredje verdenskrigen kom til å starte på en måte som ingen hadde ventet, – og ifra helt uventet hold"

Det er viktig å merke seg hva hun sa: "...Vi var ikke forberedt denne gangen heller når det kom".

Det var derfor vi rustet så hardt opp etter krigen, fordi vi ble tatt på senge i 1940. Men nå gjentar vi samme fadesen som våre forfedre. Og ruster ned, selger en hemmelig ubåtbunker til private, som igjen leier det ut til russere, og mye annet som er ren dumskap, mens Russland siden 2000 har rustet opp. Om det ikke hadde vært så alvorlig, så hadde det vært komisk. Men jeg ser ingen morsomheter i det. Russerne vil snart komme! Og vi vil heller ikke nå være forberdt!

Den som ikke har lært av historien, er dømt til å gjenta den, sa en vis mann. Og jeg tror han har helt rett.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere