Knut Arild Hareide

33

Ingen liv er uten mening

Jeg vil utfordre Siv Jensen til å ta steget fullt ut ved å foreslå at standpunktet om aktiv dødshjelp fjernes fra Frps prinsipprogram.

Publisert: 26. aug 2016

Den dagen vi sier at det finnes noen liv som er mindre verdt å leve, har vi tapt kampen for menneskeverdet.

Romanen Et helt halvt år og den påfølgende kinofilmen med samme tittel, har vært en gigantisk suksess i Norge. Boken solgte over 650.000 eksemplarer, mens filmen toppet listen over de mest besøkte kinofilmer. Det er ikke uten grunn. Historien er både sterk og fengende.

For alle uinnvidde kan historien kort oppsummeres slik: Will lever et aktivt og spennende liv, har en vellykket karriere og vakker kjæreste, da han blir utsatt for en trafikkulykke. Han blir lam fra halsen og ned.

Arbeiderklassejenta Lou får jobb hos Will som personlig assistent. Hun finner ut at Will egentlig ønsker å avslutte livet på en klinikk i Sveits, men at han har lovet foreldrene sine å gi livet seks måneder før de skal følge han til klinikken i Sveits. Lou og Will forelsker seg i hverandre, og Lou prøver å hindre Will fra å dra til Sveits, men mislykkes. Vi vet at i overkant av 20 nordmenn har tatt det samme valget som Will, og benyttet seg av aktiv dødshjelp i Sveits.

Underveis kommer spørsmålene snikende til oss: Hva er det som gjør et liv verdt å leve? Hvor store skader og funksjonshemninger skal et menneske tåle før døden er å foretrekke? Filmen setter i gang dype refleksjoner i oss om hvordan samfunnet bør forholde seg til døden.

I mange land har filmen vakt voldsomme reaksjoner. I Australia oppfordret flere organisasjoner for funksjonshemmede til boikott av filmen. I Storbritannia­ var det også store demonstrasjoner.

Lindring mulig. Tidligere i sommer kunne vi lese om en norsk studie som viste at hele 46 prosent av alle som dør på norske sykehjem, forlater livet med ­moderate til store smerter. Første­amanuensis Bettina Huse­bø­ og de andre forfatterne fortalte om smerter, angst, søvnproblemer og depresjoner.

Mange vil bruke denne studien som nok et argument for å innføre aktiv dødshjelp, men da viser man ikke vilje til å finne­ bedre alternativer for de som ­lider. Smerter kan nemlig lindres.

Husebø som leder Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen, sier at det er fullt mulig å behandle ­pasientene slik at veldig få vil være nødt til å oppleve store smerter når de forlater livet på jorden.

Smertelindring. Her har vi som kjemper for aktiv livshjelp et stort ansvar for å prioritere ressursene som sikrer at flest mulig får tilstrekkelig smertelindring. Generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti Thoresen, sier at «der omsorg og smertelindring er mangelvare må det jobbes for å bedre kvaliteten, heller enn å kapitulere med å ta livet av ­pasienten». Det bør ikke være noen tvil om at det er en politisk oppgave å sikre syke og døende en verdig omsorg.

De fleste forbinder aktiv dødshjelp med en siste utvei ved uutholdelige smerter, eller man tror at folk holdes i live mot sin vilje. Men det er forskjell på å ta liv og la dø. Det er fullt tillatt å ikke ville ha livsforlengende behandling. Noe annet er å pålegge legen å ta livet av en pasient.

Tok feil. Her hjemme har Frp vært blant de ivrigste forkjemperne for aktiv dødshjelp. Siv Jensen sa i 2009 at aktiv dødshjelp ville være lov innen seks år. Heldigvis har hun ikke fått rett. 

Flere ganger har Jensen gått langt i å antyde at vedtaket i Frps prinsipprogram ikke bør tillegges stor vekt. I 2011 sa hun at Frps landsmøtevedtak om aktiv dødshjelp lå i stabilt sideleie og var et «arbeidsuhell».

Frp kaller det «frihet til å bestemme over eget liv» og vil plassere ansvaret for livets tyngste spørsmål på enkeltmenneskenes skuldre. I realiteten stiller man hver enkelt overfor umenneskelige dilemma den dagen noen opplever uhelbredelig sykdom eller store smerter i sitt liv.

Svært syke mennesker utsettes for press fra mange hold, ikke minst når de opplever at omsorgen for dem utgjør en byrde for omgivelsene. Ved å ha et alternativ om aktiv dødshjelp, kan det få dem til å reflektere over om deres egen livskvalitet er god nok og rettferdiggjør alle ressursene det offentlige helsevesenet bruker på dem.

Frp taler med to tunger om aktiv dødshjelp. Siv Jensen kan ikke lenger late som at partiets prinsipprogram ikke går inn for å tillate aktiv dødshjelp. Derfor vil jeg utfordre Frp-lederen til å ta steget fullt ut ved å foreslå at standpunktet om aktiv dødshjelp fjernes fra prinsipprogrammet. Dette handler om hva slags samfunn vi vil ha.

Aktiv livshjelp. I Et helt halvt år er ordet livskvalitet det avgjørende begrepet. Hvilke liv er verdt å leve og hvilke er det ikke? Will finner ut at hans liv ikke er verdt å leve, men etter hvilken målestokk?

Hvor skal grensen gå for hvilke liv som bør leves?

Når kommer den dagen at noen andre utenfor sier at de livene du og jeg lever ikke lenger er gode nok, og at vi nok helst burde vurdere aktiv dødshjelp. Det er dette ansvaret Frp vil gi hver og én av oss.

I KrF tror vi at mennesker er mer enn prestasjonsevner og funksjonsnivå. Et menneske har en verdi i seg selv. Hvordan vi evner å ivareta de mest sårbare er den beste temperaturmåleren på hjertevarmen.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tobias Eie

3 innlegg  55 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Hva med å la individer få bestemme sine egne grenser? bestemme selv om livet er verdt å leve?

Hvem er vi til å bestemme over et annet menneske om han skal synes livet er verdt å leve eller ikke? 

Kommentar #2

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hva med Venstre Hareide ?

Publisert nesten 4 år siden
Knut Arild Hareide. Gå til den siterte teksten.
Her hjemme har Frp vært blant de ivrigste forkjemperne for aktiv dødshjelp. Siv Jensen sa i 2009 at aktiv dødshjelp ville være lov innen seks år. Heldigvis har hun ikke fått rett.

Flere ganger har Jensen gått langt i å antyde at vedtaket i Frps prinsipprogram ikke bør tillegges stor vekt. I 2011 sa hun at Frps landsmøtevedtak om aktiv dødshjelp lå i stabilt sideleie og var et «arbeidsuhell».

Venstre er et parti som Hareide går i tospann med i det meste,og da passer det kanskje ikke å snakke om at dette partiet ved mange tilfeller har flørtet med tanken om aktiv dødshjelp.

Når så Siv Jensen har lagt den ballen død,blir det bare for å finne feil hos Frp at Hareide drar dette fram. 

Kommentar #3

Baard Thalberg

3 innlegg  124 kommentarer

Det skal ikke du, eller jeg, bestemme for andre

Publisert nesten 4 år siden
Knut Arild Hareide. Gå til den siterte teksten.
Hvor skal grensen gå for hvilke liv som bør leves?

For mennesker som er glade for og trives med å leve kan det være en stor utfordring å forstå hvorfor andre mennesker ikke nødvendigvis opplever det likt. Ingen liv er uten mening er innledingen til Hareide. Det å anerkjennes andre menneskers liv og verd må og innebære å anerkjenne deres autonomi. Det vil i praksis bety at forskjellige mennesker i nogenlunde like situasjoner vil ha forskjellige ønsker og ta forskjellige valg. Tidvis svært forskjellige. Noen, ikke alle, alvorlig syke og døende mennesker med store lidelser og en hverdag kun preget av sykdommen og smerter ønsker ikke å leve lengre og ber om å få hjelp til å bli kvitt lidelsene. Det å ignorere disse menenskenes situasjon, behov og ønsker blir for meg uakseptabelt.

Eutaniasidebatten bør og handle om å gi rom for forskjeller mellom mennesker. Det at noen ønsker å få hjelp til å dø betyr ikke at Stortinget skal vedta lover som beskriver når du ikke lengre har livets rett. Vi har alle rett til livet. Men livet er ikke en plikt.

Vi skal også i framtiden bruke store ressurser på godt helsestell for alle. Men for noen er ikke det det de har mest glede av. Det å bli tvunget til å leve med store lidelser er ikke et gode for alle. Ikke for den syke og ikke for de som er glade i den syke.

Jeg håper Hareide får et langt og godt liv hvor han får utfolde seg og være til glede for sin familie og sine nærmeste. Og når han en dag evt måtte bli svært syk og til slutt døende ønsker jeg at han får den behandlingen han mener han trenger og ber om. Ikke den behandlingen jeg nødvendigvis kanskje ville ha bedt om for meg selv, men den han selv ønsker.

For meg er også det respekt for og å gi verd og mening til livet.

Kommentar #4

Johannes Morken

442 innlegg  937 kommentarer

Frps program om aktiv dødshjelp

Publisert nesten 4 år siden

For ordens skuld. I Frps prinsippprogram står det:

«Frihet til å bestemme over eget liv betyr også at man bør sikres retten til en verdig avslutning av livet. Fremskrittspartiet vil derfor i noen situasjoner tillate aktiv dødshjelp regulert av et strengt lovverk.»

Formuleirmnga står vel der til ho ikkje står der.

Kommentar #5

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Gjelder aktiv livshjelp det ufødte barnet i mors liv også?

Publisert nesten 4 år siden
Knut Arild Hareide. Gå til den siterte teksten.
Hvor skal grensen gå for hvilke liv som bør leves?

Når det gjelder krf: gjelder aktiv livshjelp det ufødte barnet i mors liv også?

Kommentar #6

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja.

Publisert nesten 4 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
«Frihet til å bestemme over eget liv betyr også at man bør sikres retten til en verdig avslutning av livet. Fremskrittspartiet vil derfor i noen situasjoner tillate aktiv dødshjelp regulert av et strengt lovverk.»

Formuleirmnga står vel der til ho ikkje står der.

Etter mitt syn bør de fjerne den formuleringen,men uansett er det en sovende setning.

Når det gjelder å avslutte liv,er det etter mitt syn ikke noe verre å godta selvbestemt død enn såkalt selvbestemt abort av et menneske som ikke er spurt om det vil leve eller ikke.Jeg er sterkt imot begge deler.

Krf. har vært i regjeringer og administrert abort i mange år.
Antipatien mot Frp fra Krf ligger nok på mange flere plan,så her bruker nok Hareide denne saken som ammunisjon.

Og som sagt har vi ikke hørt noen klager på Venstre i samme sak. 

Kommentar #7

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Politikere vedtar lover

Publisert nesten 4 år siden
Baard Thalberg. Gå til den siterte teksten.
Eutaniasidebatten bør og handle om å gi rom for forskjeller mellom mennesker. Det at noen ønsker å få hjelp til å dø betyr ikke at Stortinget skal vedta lover som beskriver når du ikke lengre har livets rett. Vi har alle rett til livet. Men livet er ikke en plikt.

Baard,

Dette er kanskje dette spørsmålet om aktiv dødshjelp handler om - for deg. Det er greit - kanskje er det dette som motiverer deg i ditt arbeid i Foreningen Retten til en verdig død.

Men for KrF, og Framskrittspartiet, og de andre politiske partiene - så handler dette om nettopp at "Stortinget skal vedta lover som beskriver [hvem som] ikke lengre har livets rett".

For aktiv dødshjelp er følgende mulig her i Norge:
1. Ingen kan få aktiv dødshjelp innenfor lovens rammer - altså slik det er idag
2. Noen kan få aktiv dødshjelp, andre får det ikke - altså det som alle verdens dødshjelpslover legger opp til
3. Alle som vil kan få aktiv dødshjelp - noe som for de fleste framstår som en veldig ekstrem variant, og som ofte benyttes i en slags omvendt stråmannsargumentasjon: "Vi ønsker ikke at alle skal få dette, det skal skje etter strenge regler og bare til utvalgte pasienter".

Hvis politikerne skal løfte aktiv dødshjelp fra chat og debatt til praktisk politikk i Norge, så må de ta fatt i dette: Skal aktiv dødshjelp legaliseres, og i så fall etter modell 2 eller 3? Og hvis man velger modell 2 - hvordan skal det i så fall avgrenses?

Hvis det IKKE skal være slik at alle som vil får aktiv dødshjelp - da må NOEN avgjøre hvem som skal få hjelp til å dø, og hvem som ikke skal det. Hvem skal være denne "noen"?

- skal det være legen din? Som bestemmer, etter sitt eget hode, om akkurat du skal få hjelp til å dø eller ei?

- skal det være en ekspertnemnd som avgjør - på samme måte som abortnmendene som avgjør om en kvinne skal få abort etter uke 12? Skal du måtte stille deg foran dødshjelpsnemnda, fortelle ekspertene om dine lidelser og dødsønsker, og håpe at du blir funnet verdig til å få en verdig død?

- skal det være politikerne som - etter f.eks. en hard drakamp mellom Hareide og Rotevatn, og en hestehandel der KrF får litt KRLE mot at Venstre får litt dødshjelp - vedtar kriterier for hvilke pasienter som skal få lov til å bestemme over sin egen død? (Noe som jo er selvmotsigende - kan man si at du får "bestemme over egen død" dersom du er avhengig av andres tillatelse for å få "bestemme over egen død" ?)

---------------------------------------

Jeg vet ikke hva som motiverer ditt dødshjelpsengasjement, Baard. Men når du sier at "livet er ikke en plikt" - så er det viktig å si: Nei, du har på mange måter rett i dét. På to viktige måter:

1. Det er, faktisk, virkelig, en mulighet for alle mennesker å begå selvmord. Det er ille dersom noen gjør det, men ca. 5-600 mennesker dør i selvmord i Norge årlig, og trolig rundt 5-6000 overlever selvmordsforsøk. Selv svært syke mennesker har denne muligheten - ikke minst de som mottar sterke smertestillende medisiner etc.
De som ikke kan klare å begå selvmord er f.eks. de demente (men de er jo ikke beslutningskompetente - mener du at vi bør kunne avlive dem uten at de kan fatte en selvstendig beslutning om dette?), de uttalt paralyserte (men de vil heller ikke kunne benytte seg av assistert selvmord, som er det din forening FRVD sier de går inn for), eller de helt terminale (men de har gode muligheter for palliasjon, behandlingsbegrensning og/eller lindrende sedering).

2. Ingen mennesker har "plikt" til å holdes i live ved kunstige midler. Det er i dag svært mange som mottar livsforlengende medisinsk behandling, og dermed lever lenger enn deres naturlige livsløp skulle tilsi. Alle beslutningskompetente mennesker har etter pasientrettighetslovens §4.9 rett til å takke nei til livsforlengende behandling.
Også for beslutningskompetente mennesker er det tillatt å avslutte livsforlengende behandling - det kan skje hos pasienter som har et livstestament, men det er slett ikke nødvendig: Også for pasienter uten livstestament kan legen avgjøre at videre behandling ikke er riktig, ut fra en faglig vurdering, gjerne støttet opp av informasjon man får fra de pårørende.
For de fleste pasienter er dette, i praksis, mye viktigere enn muligheten til å begå selvmord med legens hjelp.

Du vil muligens si at "jo, men for noen er det viktig å kunne ta sitt liv på en medisinsk "forsvarlig" måte, med hjelp av moderne medisinsk kunnskap om hva som skal til for å få livet til å stanse på en skånsom måte".
Greit - men da er vi tilbake til utgangspunktet: Hvis du ønsker å få dette legalisert, så må politikerne lage et regelsett som kan skille mellom de som skal få hjelp og de som ikke skal det.

Det er besynderlig at din forening FRVD ikke har engasjert seg mer i dette spørsmålet: HVIS man får aksept for at aktiv dødshjelp skal legaliseres, HVORDAN skal det reguleres og kontrolleres?
Her har dere en jobb å gjøre.

(Jeg tror riktignok at denne jobben er umulig - og jeg skjønner ikke hvorfor vi egentlig skal bruke så mye krefter på aktiv dødshjelp-spørsmålet, når vi har så mange og større utfordringer ift. å siker god palliasjon ved livets slutt, og bedre bruk av behandlingsbegrensning.)

Kommentar #8

Torry Unsgaard

8 innlegg  496 kommentarer

Bra!

Publisert nesten 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Etter mitt syn bør de fjerne den formuleringen,men uansett er det en sovende setning.

Når det gjelder å avslutte liv,er det etter mitt syn ikke noe verre å godta selvbestemt død enn såkalt selvbestemt abort av et menneske som ikke er spurt om det vil leve eller ikke.Jeg er sterkt imot begge deler.

Krf. har vært i regjeringer og administrert abort i mange år.
Antipatien mot Frp fra Krf ligger nok på mange flere plan,så her bruker nok Hareide denne saken som ammunisjon.

Og som sagt har vi ikke hørt noen klager på Venstre i samme sak.

Det er flott at du er enig med KrF og Hareide, både når det gjelder selvbestemt abort og aktiv dødshjelp. Bra at du også støtter Hareide i at FrP bør fjerne formuleringen om aktiv dødshjelp i sitt program.

Jeg kan ikke se problemet med å administrere lover som det demokratiske flertallet i Norge har vedtatt. Hvis et politisk parti skulle nekte å administrere helsevesenet i Norge fordi de praktiserer selvbestemt abort, så ville det bety at de meldte seg ut av praktisk politikk. Da kunne de vel like gjerne slutte å drive aktiv politikk i Norge?

Når det gjelder Venstre, så kunne jeg ikke finne at de i sitt program gikk inn for aktiv dødshjelp? Har jeg vært dårlig til å lete? Eller trekker du fram dette partiet bare for å finne kritikk mot KrF?

Kommentar #9

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Administrere en dødshjelpslov

Publisert nesten 4 år siden

Unsgaard, en lov som legaliserer aktiv dødshjelp vil skille seg dramatisk fra andre dumme, gale eller urettferdige lover dine forgjengere kan finne på å vedta. Den vil regelrett åpne for avliving av levende mennesker - en uhyrlighet som jeg håper edrueligeog hederlige politikere vil finne det vanskelig å stå som administrator av. 

Sammenligningen med abortloven halter, fordi det som "avlives" ved abort ikke er et levende menneske, men et uferdig, kommende menneskebarn.

Jeg kjenner til at mange, særlig religiøse grupper, snakker om at menneskeverdet starter ved unnfangelsen etc, og likestiller abort med drap på levendefødte. Jeg kan ikke forsvare eller forklare dette synet, som jeg i likhet med et stort flertall i befolkningen  (iflg spørreundersøkelser) ikke deler. Min personlige teori er at de fleste av de som hevder dette synet, som politisk standpunkt og idealistisk appell, likevel erkjenner inni seg at det er en relevant forskjell på abort og drap på levendefødte mennesker. 

Det er mulig vi beveger oss inn i sirkelargumentasjon her - men selve dette at anti-abort-politikere har vist vilje til å administrere abortloven, er vel ett eksempel eller "bevis" på det jeg sier her: De innser at det ikke, ikke egentlig, er en virkelig massedraplov de har med å gjøre.  

I mine øyne ville det være mer relevant å sammenligne med dødsstraff. Kunne en anti-dødsstraff-politiker sitte i en regjering som administrerte en dødsstraff-lov og -praksis i Norge? Jeg håper ikke det. Man kan (og vil sikkert) innvende at ved dødstraff drepes man mot sin vilje,  mens aktiv dødshjelp er frivillig og ønsket. Men denne innvendingen ignorerer det som er en av de største problemene med aktiv dødshjelp: Nemlig at det åpner for at sårbare individer vil kunne føle seg presset til å ta sitt liv, og at regelrette drap vil kunne finne sted uten at regler og kontrollapparat vil være i stand til å gripe inn. Ikke minst er det åpenbar mulighet for at lovverket vil inkludere også ikke-beslutningskompetente personer,  slik det nå fungerer i Nederland og Belgia der stadig flere med demens og psykisk sykdom får eutanasi. 

Vedr Venstre så går de - i likhet med alle andre stortingspartier i Norge med unntak av Frp (som vi ikke helt vet hva mener) enten mot eller forholder seg taus til aktiv dødshjelp. Men det er stadig Unge Venstre-politikere som tar opp denne saken,  typisk som et liberalistisk spørsmål, og Sveinung Rotevatn er vel kanskje deres ideologiske lederskikkelse. 

Kommentar #10

Torry Unsgaard

8 innlegg  496 kommentarer

Menneskeverd

Publisert nesten 4 år siden

Denne tråden handler om å gradere menneskets verdi. Er vi alle like mye verd? Eller er verdien avhengig av fysiske egenskaper, helse, alder, produksjonsevne, etc.

Mona Ekenes og Rune Holt trekker inn abort i denne debatten om aktiv dødshjelp. Morten Andreas Horn trekker inn dødsstraff.

Hvem er så verdifulle at de skal få leve? Sammenligning mellom de tre tilfellene er vanskelig. Det er vel som Horn sier at ”sammenligningen med abortloven halter fordi det som  ”avlives ”ved abort er ikke et levende menneske, men et uferdig, kommende menneskebarn.”  Likevel har den siste tids utvikling, når det gjelder medisin og abort, vist at vi fort står overfor spørsmålet om verdsetting av det kommende barnet. Jeg viser her til Eivor Oftestads kronikk ”Små skritt mot et nytt menneskesyn”. Du finner kronikken på følgende adresse:

 https://www.nrk.no/ytring/sma-skritt-mot-et-nytt-menneskesyn-1.13100907

Mona Ekenes spør om aktiv livshjelp også gjelder det ufødte barnet i mors liv, når det gjelder KrF. Jeg kan vise til partiets stortingsvalgprogram for inneværende periode hvor det står at”KrF vil erstatte dagens abortlov med en lov som sikrer livsrett for ufødt liv.”

Ved abortloven er valget overlatt til den enkelte kvinne. Muligheten for sortering er imidlertid i stor grad styrt av politikerne som bevilger penger til og styrer helsesektoren. Skal de bevilge penger til f. eks. fosterdiagnostikk? Kan de bevilge penger til livshjelp i stedet for dødshjelp?

I vårt demokrati må politikere styre etter de lover som Stortingets flertall vedtar. Hvis de ikke er villige til å administrere abortloven i Norge, kan de vanskelig sitte på Stortinget å bevilge penger til gjennomføring av denne. Det samme kan man si om politikere i Nederland, Belgia og Luxemburg. Dersom de skal være med å styre i disse landene, må de også administrere dødshjelploven, ved å bevilge penger til det helsevesen som driver denne aktiviteten. Eller hvis man vil være med å styre i USA. Da må man også bevilge penger til rettsvesenet som effektuerer dødsstraffene. Man kan foreslå oppheving av de aktuelle lovene, men når disse forslagene har falt, må man bevilge de nødvendige midler til administrasjon av lovene.

Det må vel være bra at noen er villige til å være politikere og styre land og ressursbruk her, og bidrar slik at vi, så langt det er mulig, unngår tilstander der uønskede barn sorteres bort allerede på fosterstadiet, avhengig av helse, kjønn, foreldresituasjon etc; eller at gamle som krever store samfunnsressurser drepes når de selv ønsker det eller at de verste forbrytere avlives.

 

Kommentar #11

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

"Avlives"ved abort ?

Publisert nesten 4 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Hvem er så verdifulle at de skal få leve? Sammenligning mellom de tre tilfellene er vanskelig. Det er vel som Horn sier at "sammenligningen med abortloven halter fordi det som "avlives "ved abort er ikke et levende menneske, men et uferdig, kommende menneskebarn."

Hvorfor sette ordet avlives i apostroftegn ?

Et liv blir jo vitterlig avsluttet med vilje ved abort.Forskjellen på abort bestemt av mor eller andre i familien eller venner og kjæreste og selvbestemt avslutning av eget liv er at det siste virkelig ER selvbestemt av den det gjelder.

Det kan aldri abort bli.
Jeg er imot begge deler så det er sagt.

Men jeg syns fokuseringen på selvbestemt død fra Hareide dermed bare blir for å finne feil hos FRP.

Det er mulig at Venstre ikke har dette i programmet,men jeg syns det er merkelig at Unsgaard ikke har fått med seg hva flere unge i Venstre har sagt om dette.
Jeg er ganske sikker på at om det blir sagt noe slikt av FRP`s ungdom..ville Krf få det med seg.

 

Kommentar #12

Torry Unsgaard

8 innlegg  496 kommentarer

Partiprogram

Publisert nesten 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er mulig at Venstre ikke har dette i programmet,men jeg syns det er merkelig at Unsgaard ikke har fått med seg hva flere unge i Venstre har sagt om dette.

Jeg er vant med at i Venstre er det mange syn og meninger i de fleste sakene. Jeg er imidlertid glad for at de ikke har tatt aktiv dødshjelp inn i sitt partiprogram.

Når det gjelder å sette "avlives" i apostroftegn er dette sitert direkte fra Horn. Jeg synes som deg at han gjerne kunnet sløyfet dette tegnet. 

Kommentar #13

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Frp har feilet

Publisert nesten 4 år siden

Holt, det er nå en gang slik at Frp, og så langt ingen andre partier (unntatt DLF) har vedtatt å innføre aktiv dødshjelp. Det at det står i prinsipprogrammet (vedtatt i 2009 og stadfestet i 2013, men ikke i arbeidsprogrammet, bidrar til usikkerhet. Siv Jensen har regelrett kalt vedtaket for et arbeidsuhell (2011), og lagt saken i stabilt sideleie. I 2013 erklærte hun i Politisk Kvarter at Frp ikke ville jobbe for denne saken i stortingsperioden 2013-2017. Likevel har hun altså ikke gjort noe for å rette opp dette arbeidsuhellet -  formuleringen ligger fortsatt der og lurer i prinsipprogrammet. 

Dette tillater Frp å drive dobbeltkommunikasjon - kanskje i et forsøk på å lokke til seg både velgere som er negative til, og de som  ønsker, aktiv dødshjelp. En håndfull Frp'ere, blant dem Kari Kjønnaas Kjos og Morten Ørsal Johansen, har flere ganger ytret seg i mediene som om aktiv dødshjelp, som om dette er noe Frp "er for".

Det er forunderlig at de to fraksjonene (hhv for/mot aktiv dødshjelp) i Frp avfinner seg med denne tilstanden av tvetydighet. Det er også rart de andre partiene, og de ellers så kritiske mediene, tillater Frp å drive dette dobbeltspillet. 

Det viktigste er imidlertid at Frp gjorde et feilaktig vedtak i 2009. De visste ikke hva de gjorde og hadde ikke faktagrunnlaget på plass. Da ville det vært mest ryddig og redelig å ta en ny titt på saken, og bli enig med seg selv om hva Frp egentlig vil si om aktiv dødshjelp. 

Det er i og for seg helt OK hvis de vil si dette: "Vi skulle ønske det var mulig å legalisere aktiv dødshjelp på en forsvarlig og entydig og rettferdig måte. Men vi innser at dette ikke lar seg gjøre. Selv om Frp har sympati med de som ønsker muligheten for aktiv dødshjelp, så vil ikke Frp at dette skal bli lov i Norge".

Se - der fikk Frp et utkast til landsmøtevedtak, helt gratis! 

Kommentar #14

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Avlivning

Publisert nesten 4 år siden

Jeg er såvidt jeg vet en av få - kanskje til og med den første, hvem vet? - dødshjelpsdebattanter i det offentlige ordskiftet som har brukt begrepet "avlivning" om aktiv dødshjelp. 

Jeg har brukt det som en slags provokasjon, knyttet til det at mange tilhengere av aktiv dødshjelp trekker parallellertil at vi avliver våre kjæledyr når de lider og ikke kan kureres. Men jeg er ganske sikker på at dersom man forsøkte å bruke dette begrepet bredt i offentlig debatt, så ville det medføre samme effekt som når man sier "fosterdrap" om abort. Det skaper umiddelbar skyttergraveffekt, og det støter vekk den viktige gruppen i midten av feltet; de som ikke er fastlåst i ett syn og som er mottakelige for argumenter. 

Kommentar #15

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Jeg er såvidt jeg vet en av få - kanskje til og med den første, hvem vet? - dødshjelpsdebattanter i det offentlige ordskiftet som har brukt begrepet "avlivning" om aktiv dødshjelp.

Du er ikke den første. Da jeg sluttet å bruke det var det fordi det ikke ga assosiasjoner inn til konteksten for andre. Litt rart i grunnen, for det er tross alt en avliving av lys levende mennesker det er snakk om. 

Samtidig har jeg en litt annen tilnærming til abort selv om jeg er imot det også på generelt grunnlag. Fosterdrap blir feil ord og jeg kan godt se dette i sammenheng med avliving. Når man avliver en eksisterende levende person er det nærmest et drap. Å avlive et foster er forbundet med å ikke kunne tilby dette et liv på samme måte som et annet barn, av ulike årsaker, og det vil virke støtende på den som ser seg tvunget til å få foretatt en abort. Avliving av andre har ikke samme byrdeopåleggelse som abort i seg, og jeg finner det korrekt å snakke om det som avliving. For meg har det noe med fintfølelsen overfor allerede nødstedte mennesker. Det er min oppfatning at erfarne mennesker som står overfor en krise i eget liv må bruke sin erfaring til å overleve. Her ligger en liten forskjell til den som bærer et foster. De to situasjonene avkrever ulike tankesett og kan derfor heller ikke vurderes helt likt. 

Kommentar #16

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Knut Arild Hareide. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil utfordre Siv Jensen til å ta steget fullt ut ved å foreslå at standpunktet om aktiv dødshjelp fjernes fra Frps prinsipprogram.

Jeg tror ikke Siv Jensen vil avsverge standpunktet. Det vil i så fall stille henne overfor kravet om å offentliggjøre en slags sjel for Frp. Denne sjelen tror jeg ikke finnes og ergo ingen bekjennelse overfor den heller. Frp's sjel er materialistisk. Livet er ånd. De to møtes ikke i Frp's program. 

Kommentar #17

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Denne tråden handler om å gradere menneskets verdi. Er vi alle like mye verd? Eller er verdien avhengig av fysiske egenskaper, helse, alder, produksjonsevne, etc.

Når det kommer til spørsmål om aktiv dødshjelp, så handler det også om livskvalitet. 

Alle mennesker har samme verdi, uansett livskvalitet de har. Men alle mennesker har ikke den samme livskvaliteten til tross for at de har samme verdi. 

Man kan i utgangspunktet si at livskvalitet sitter i hodet, og at det er holdningen til det livet man faktisk har som former livskvaliteten (og at dersom man feks er lam fra halsen og ned, så har man fortsatt et hode som man kan trene opp til å føle på både lykke og livskvalitet). Men mange mennesker som har opplevd alvorlig sykdom, vet at ting ikke alltid er så "enkelt". Kanskje spesielt dersom man rammes av sykdom som tar både kropp og hode, og man sitter igjen med hovedsakelig "ingenting" å kjempe med for å oppnå en viss grad av livskvalitet.

 

Kommentar #18

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Mening uten barmhjertighet?

Publisert nesten 4 år siden

Dette er et ømtålig og vanskelig tema å ta opp, så takk til Hareide. 

Jeg kjenner besteforeldre og faren til en åtteårig gutt, som var en herlig liten kvikkas inntil han var ca. 3 år. Da begynte han å skjele og fikk etter hvert briller, som ikke hjalp. Etter en tid trådte andre funksjonshemninger til, og gutten fikk diagnosen ALD. Denne sykdommen er genetisk arvelig og er dødelig. Han er nå lam, blind og har mistet mimikken i ansiktet, men han hører fortsatt og gir tegn for ja og nei ved å blunke. Han har fortsatt svelgereaksjonen i behold, og hans fatteevne ser også ut til å fungere.

Der er ikke snakk om noen eutanasi, men hans bestemor, som jeg snakket med for et par dager siden, ønsker at han må få slippe snart. 

Kommentar #19

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Virkeligheten

Publisert nesten 4 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Der er ikke snakk om noen eutanasi, men hans bestemor, som jeg snakket med for et par dager siden, ønsker at han må få slippe snart.

De høytflygende tanker har det med å krasjlande når de møter virkeligheten.

Kommentar #20

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Virkeligheten er hard og brutal

Publisert nesten 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor sette ordet avlives i apostroftegn ?

Godt spørsmål, virkeligheten er hard og brutal. De som forsvarer fosterdrap bør ta seg en kikk på hva de forsvarer, "verdighet" for hvem?:

Nei til abort!

 Rester av et ca. 8 uker gammelt barn: 

 http://www.abort.no/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28

 

Dette nettstedet viser hva fosterdrap er i all dets gru:

www.abortionno.com

Himmelropende skrekk og gru, som er ikledd humanisme som avslører humanismen. Fosterdrap forsvares, men å se hva som forsvares tåler de ikke. Det blir for grusomt og det passer jo ikke inn i denne tidens jag etter "verdighet".

Ingen liv er uten mening,hevder krfs Hareide i dette innlegget. Spør fortsatt om det også gjelder for barnet i mors liv?

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
28 dager siden / 2920 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
16 dager siden / 1123 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 965 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
rundt 1 måned siden / 630 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
9 dager siden / 622 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
15 dager siden / 587 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
7 dager siden / 473 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere