Mai Lene Fløysvik Hæåk

Kommentator i Vårt Land
41

Klespolitiet FrP

Aina Stenseren, leiar i Oslo FrP, tek til ordet for at Norge skal forby burkini på stranda slik Frankrike har gjort. Det er rart korleis eit parti som er så opptekne av å oppheve såkalla «dusteforbod» vil innføre nye.

Publisert: 26. aug 2016

Etter terroren i Nice i sommar bestemte Frankrike seg for å bøtelegge bruk av burkini på stranda med 30 euro (tilsvarer rundt 250 NOK). Dette er landet kor uttrykket «Fridom, likskap, brorskap» har sitt opphav og som allereie på slutten av 1700-talet laga ei grunnlov med liberale, demokratiske verdiar som me i dag finn igjen i menneskerettane. Å bestemme kva klede som kan brukast på stranda ergrunnleggjande illiberalt og er i strid med verdiar som demokrati verda over har importert frå Frankrike. Det kan i beste fall bli sett på som eit forhasta svar på kravet om handlekraft etter dei grusomme og blodige terroråtaka landet har vore råka av dei siste åra – utført av ekstreme islamistar. 

Me har allereie sett døme på korleis forbodet blir praktisert. Denne veka skreiv fleire norske nettaviser om fire væpna politimenn som vekka ei kvinne som låg og sov med burkini på ei strand i Nice. Ho måtte vrenge av seg overdelen og fekk ei bot for klesbruken. Eg trudde mange ville sjå kor godt denne saka viser at kampen mot ekstremisme kan bikke over til det ekstreme, men tydelegvis er det ikkje alle som er av den oppfatninga. Dagen etter saka vart kjent, gjekk Aina Stenersen frå Frp ut og krevde eit liknande forbod i Noreg  berre med dobbelt så høg bot. Ho slår dermed følge med illiberale regime som Iran, Saudi-Arabia og Taliban-styret i Afghanistan.

Før valet 2013 gjekk noverande justisminister Anders Anundsen (Frp) ut i media og viste til tretti «dusteforbod» FrP ville fjerne om dei skulle kome i regjering etter valet. Lista omfatta blant anna oppheving av forbod mot lakrispiper, segway, poker, rakettar med styrepinne, drikking på offentleg stad, hjørnekjøleskap og sundagsopne butikker. «Når du skal innføre forbud i et land, bør du tenke gjennom om det egentlig er behov for det», sa Frp-politikaren til TV2. Akkurat det burde han kanskje fortalt til partikollega Stenersen i Oslo? I programmet til partiet står det formuleringar som: «Hvert enkelt menneske kan selv best bestemme hva som er rett for seg selv og sine nærmeste. Det betyr også at den enkelte i større grad må ta ansvar for sitt liv og sine handlinger. Et slikt menneskesyn baserer seg på at hvert enkelt menneske er unikt og skal vises verdighet.» Det kan òg leggast til at då FrP vart stifta i 1973 heitte partiet «Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep». Mykje ser ut til å vere gløymd sidan den gong.

Bruken av religiøse symbol offentleg er ikkje noko enkel sak. Skal staten regulere det, og i så fall: Kor skal grensa gå? Det er mykje som kan diskuterast her, men eg meiner at det er eit hav av skilnad mellom å diskutere bruk av niqab på norske utdanningsinstitusjonar og bruk av burkini på stranda. Det er skilnad på å forby offentlege tenstepersonar som dommarar og politi å gå med hijab og det å gi bot for at nokon går meir tildekka når dei bader. Å seie ja til burkini er å seie ja til at dei av ei anna religiøs oppfatning enn seg sjølv skal få lov til å vere på stranda og leike i vatnet på lik linje med alle andre. Eg trur heller det er integreringsfremmande enn integreringshemmande å la det vere lovleg å bruke plagget. Eller som Framstegspartiet formulerer deg sjølv når dei skriv om fridom: «Blant de mest grunnleggende friheter er ytringsfrihet, religionsfrihet og eiendomsrett. Frihet innebærer også retten til å gjøre andre valg enn hva politikerne ønsker, så lenge ikke andre mennesker eller samfunnet påføres skade.»

Så, Aina Stenersen, korleis meiner du at å gå inn for eit forbod mot burkini heng saman med den liberale profilen FrP viser på nettsidene sine og i handlingsprogrammet? Og korleis kan FrP vere mot «dusteforbod» og for illiberale og ekstreme forbod? 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Det foregår i Frankrike.

Publisert over 3 år siden

         Her i denne debatten lesses det opp med alle honnørord som finnes på norsk om demokrati,autonomi,toleranse,mennskeverd,humanisme,livsfrihet etc etc i denne Burkinidebatten. Og mange bruker metaforer og sammenligninger som om Burkini-saken i praksis foregikk på strendene i Norge og ikke Frankrike.

         Med all rett har Frankrike kunne skryte av at landet fra 1789 av, var det mest innvandringsvennlige i hele Europa basert på honnørordene fra den franske revolusjon. Sosialister og kommunister styrte Frankrike etter andre verdenskrig og grensene ble åpnet for arabere og afrikanere slik at man etterhvert fikk en stor afro-arabisk blokk.

        De praksisene en hadde møtt polakker,russere,østeuropeere med gjennom hundreår før,har vist seg å ikke fungere på tredje verden innvandringen,på 5 millioner muslimer.

       Derfor måtte sjefen for fransk etterretning,DGSI,Patrick Calvar i midten av juli 2016 si til pressen:"Frankrike er på randen av borgerkrig."

       Dette ble gjentatt nettopp av kjente politiker;Nadine Morano : "Hvis ikke franskmennene våkner opp,truer borgerkrig."

       Selv om det ikke stemmer med norsk offisiell ønsktenkning, dette er den faktiske og reelle situasjonen som hersker i Frankrike og all norsk debatt om Burkinien som ikke setter dette inn i det aktuelle Frankrike,er waste of time av komisk slag.

      Det kan godt hende at denne Burkini-saken blir katalysator for mere vold i Frankrike for motstanden mot mere islamisering av landet er massiv. Det er ingen grunn til å tro at franskmenn følger siste lovgivning fra Høysterett.

     Kanskje heller tvert om?

Kommentar #52

Kåre Kvangarsnes

13 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Jeg frykter ikke klær på noe som helst vis. I min verden burde kvinner få kle seg slik de selv ønsker, uansett hvilket land eller hvilken kultur de kommer fra.

Og uten at menn fra deres egen kultur eller fra helt andre kulturer skal kunne bestemme over en eneste tråd av det de har på seg.


Her er vi ved sakens kjerne. Mina Bai skriver om den  kultur og religion hun har vært en del av som nettopp bestemmer hvordan kvinner skal kle seg og at det er mennene som definerer hva som er korrekt. Denne kulturen som hun flyktet fra ,gjør nå sitt inntog i våre land og det underlige er at de frigjordte vestlige kvinner(og menn) som nettopp var de mest frigjorte og har kjempet frem likestilling og frihet mellom kjønnene, igjen er de som skal ha seg frabedt den tanken at muslimske kvinner som f.eks. kler sine barn og seg selv i burkini eller andre tildekkende plagg på noen måte er  under patrikatets klamme moralske åk. Nei, skulle noen komme med den vederstyggelige tanke at dette representerer en tvang som vi i Vesten har frigjort oss fra og som vi ikke vil ha gjeninnført i våre offentlige rom, vender disse frigjorte kvinner og menn skytset mot oss. Ikke bland deg i hvor muslimske kvinner går kledd. De fleste gjør det av fri vilje.Ikke rokk ved den religiøse "friheten" til muslimske kvinner i demokratiets navn. Jøye meg for et hykleri! Mina Bai og hennes medsøstre som så treffende beskriver denne kulturen, må nok føle at det de flyktet fra får de etterhvert  atter midt i trynet når de hever sin røst for å advare mot den  lempelige innstilling til frihetsidealer som gjør at storparten av  politikere og våre eliter knapt orker å problematisere sakskomplekset i det hele.. 

Jeg tipper at burkini- og andre tildekkende plagg for kvinner vil få sin renessanse og oppblomstring i våre bassenger, strender, gater og streder og at norske og vestlige feminister etterhvert også vil  ikle seg selv og sine barn i disse plaggene i ren og skjær solidaritet  med sine muslimske medsøstre. Så får media og den frihetselskende elite ellers egne sine krefter til å sette søkelyset mot der det hvirkelig er snakk om ufrihet og undertrykkelse: barn-ungdom, kvinner og menn som er offer for religiøs tvang og utilbørlig press i kristne miljøer. Det her her innsatsen for våre frihetsidealer bør settes inn med full styrke....

Kommentar #53

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Hva den mannen vet, De...

Publisert over 3 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Nonner går ikke med noe under klærne.

Kommer du langt nok inn er det sikkert likedan med nonner som andre, men det er naturligvis spennende å tenke på hva man finner før man kommer så langt. Nå satte du virkelig fantasien i sving her. Vil du elaborere over dette? Har du kanskje ført noen form for statistikk?

Kommentar #54

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Ja, med en slik oppfatning så blir det mer forståelig at noen ønsker et forbud. Og da er men vel også imot at jeg setter meg ned på stranden i full frelsearméuniform, som inkluderer hatt. Med helskjegg (som jeg kan anlegge) og store mørke solbriller er det ingen som ser mitt ansikt. Dette er utvilsomt en kristen og kristelig uniformering. For noe slikt burde jeg utvilsomt havne i kasjotten.

Det virker som mange ser islamisme ved høylys dag og tror at vanlige klesplagg i endel land har noe med en en voldelig utgave av islamisme å gjøre. Dere om det. Vi andre ønsker tvert imot en prinsipiell debatt om det riktige ved å forby normal bekledning.

Som du selv er på vej til at sige, så bunder uenigheden i om man ser islamisk kvindetildækning som et udtryk for islamisme eller ej.

Det mener jeg at det udenfor enhver tvivl er - og som så ofte gentaget gælder dette uanset den individuelle bærers forståelse af dette forhold.

Det bliver altså lidt komisk, når du siger at vi andre ser islamisme ved højlys dag - ja, det gør vi da og ellers skal man da også være stæreblind ;-)

Det er min påstand at dem, der ikke ser dette, dels fortrænger og dels mangler kundskaber - og ofte kombinerer de ting ved ihærdigt at friholde sig fra kundskaber.

Forskellen til dit foreslåede outfit er selvsagt at der ikke er en verdensomspændende voldeligt revolutionær kristen bevægelse på færde i dagens verden, mens der er en islamisk.

Jeg ønsker ikke å innskrenke kvinners frihet, å la dem (eller oss menn forresten som vil bade i noe heldekkende) være underlagt totalitær tvang fra islamofobe styresmakter strider mot mitt syn på det liberale demokrati. Også muslimske kvinner har rett til å bade i hva de vil.

Jeg er helt enig i at dette er uforeneligt med liberalt demokrati, som jeg også er tilhænger af.

Det viser bare at liberalt demokrati ikke uden videre kan komme til at omfatte alle slags mennesker. Det ser vi til ideologernes overraskelse er tilfældet i MØ og andre steder, hvor de har villet 'indføre demokrati'.

Valget fremad går derfor på om vi vil have indvandring eller vi vil have demokrati - man kan ikke have begge dele.

Kommentar #55

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ja, det var en stor oppdagelse

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Kommer du langt nok inn er det sikkert likedan med nonner som andre, men det er naturligvis spennende å tenke på hva man finner før man kommer så langt

Da jeg forsto at kvinner var nakne under klærne. Er det flaut å si det da?

Kommentar #56

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Men det mest forunderlige er troen på at en kan øke friheten ved å innføre forbud.

Du mangler at identificere, hvis frihed du taler om.

Mennesker har delvist sammenfaldende og delvist modstridende interesser, som dels er individuelle og dels er kollektive.

Rationalet i et forbud er at man beskytter flertallets, den oprindelige befolknings, frihed ved at undertrykke folk, der signalerer at de ønsker at fratrage dem den frihed ved at udtrykke tilslutning til den verdensomspændende bevægelse, der i vor tid arbejder med alle midler for at nå det mål.

Du mangler at forstå at uindskrænket frihed vil føre til frihedens forsvinden, fordi nogle mennesker vil sætte sig på magten og undertrykke alle de andre.

For at undgå det, for at forsvare friheden på det generelle plan, du omtaler den på, så er det nødvendigt og ofte grundlovsbestemt at man skal modarbejde (forbyde) bevægelser (omtalt i DK som 'foreninger') med den slags formål.

Kommentar #57

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Men det er viktig å påpeke at de tvangsmidler som flere her støtter, faktisk innebærer det motsatte av disse idealer.

Ja, her opstår en modsætning. Spørgsmålet er vel så, hvad der etablerer denne modsætning.

Jeg mener at det er den fremmedkulturelle indvandring.

Din lejr mener at det liberale demokrati kan indoptage en hvilken som helst mængde af mennesker, som også kan være så kulturelt forskellige som det skal være.

Min lejr mener at dette strider imod al tilgængelig viden, teoretisk og erfaringsbaseret - og mener at se dette bekræftet med de senere års udvikling.

Min lejr mener at man skal holde sig energisk for øjne og ører for at opretholde den vurdering at vores sanfundsform og kultur er i stand til at indoptage en hvilken som helst kultur og med tiden gøre den universalistisk som vores egen.

Disse år betegner universalismens hårde møde med virkeligheden.

Det er så nemt at tænke samfund, når man i sin tænkning reducerer mennesker til Lego-klodser - ens.

Kommentar #58

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Akkurat som nonnedrakten også er en form for religiøs uniformering.

Dette er 'mor karen logik' - du ser på den ene fælles egenskab og ignorerer de mange forskellige.

Som bare ét eksempel, så mener nonner ikke at alle kvinder bør være tildækkede eller være nonner. Det er særligt hengivne kristne, der har viet deres liv til Gud efter lang oplæring og overvejelser.

Kommentar #59

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Jeg frykter ikke klær på noe som helst vis. I min verden burde kvinner få kle seg slik de selv ønsker, uansett hvilket land eller hvilken kultur de kommer fra.

Det her handler ikke om 'kvinder' - det handler om 'islam'.

Kommentar #60

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Jeg må le.

Publisert over 3 år siden

Hadde det vært valg i Frankrike idag hadde Nasjonal Front vunnet suverent. Det skjønner også Sarkozy som har kastet seg inn i rivaliseringen om hvem som blir Frankrikes neste president.

   Nærmest komisk høres han nå ut som om han er et medlem av Nasjonal Front og er på barrikadene for Burkiniforbudet vel vitende om at det er der stemmene ligger.

  Men han klarer å sause det kraftig til for seg ved å si:

"Den beste måten å eliminere spenninger på, er å forby alle ytre tegn på tilhørighet til en religion".

  Dette går jo bare ikke. Hinduer,jøder,kristne skal også ribbes da for religiøse symboltegn og til alt dette kreves en politi og angiverstat. Dette går jo bare ikke.

  En rekke borgermestere har reagert på forbudsvedtaket med å si at det gir vi pokker i.

  En må ikke bli forundret om det viser seg at denne tilsynelatende harmløse burkinikonflikten virkelig pisker opp religions og rasekonflikter i Frankrike.

  Det går i Frankrike som i Sverige. Hvis en politiker skal opp og fram nå, må vedkommende framføre Sverigedemokratenes eller Nasjonal Fronts politikk. Så også papegøyen Sarkozy.

  En kan bare spekulere over hvor lenge globalistene gidder å leke parlamentarisk demokrati og heller sender inn Nato for å få orden på Europa?

Kommentar #61

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Men forbud og påbud fungerer jo fint der de kommer fra ?

Publisert over 3 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Dette går jo bare ikke

 Som jeg har hevdet i flere kommentarer, burkini - spørsmålet er ikke det beste tema å fronte islamismen på.  Etter 1400 år er det ikke så rart at østens kvinner har en inngrodd kulturell bluferdighet som vi ikke bør herse for mye med.

Jeg gjentar - sett kreftene inn mot barne-hijab og  niqab - burka.  De som synes at et forbud mot disse islamistiske symboler bryter med deres menneskerettigheter, kan jo bare konfronteres med diverse religiøse  påbud og forbud som finnes i deres opprinnelsesland som frukt av den religion de promoterer.  Folk  som påberober seg "friheter" de vil nekte andre om de får makt.  Fanatikerne  må selvfølgelig få  full frihet  til å vende hjem.  Det vil være en stor gave til  Norge.   I Tyskland har  hakekorset vært forbudt i 80 år, med høy grad av suksess. 

Kommentar #62

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Tja

Publisert over 3 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
I Tyskland har hakekorset vært forbudt i 80 år, med høy grad av suksess.

Hvis Hitler hadde designet et fly, vet vi jo hvordan propellene hadde sett ut. Kanskje det var like greit....

Kommentar #63

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det er lett å løse...

Publisert over 3 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Og skal man frykte hva folk eventuelt kan gjemme under klærne sine, så er det langt mer man kan skjule under en nonnedrakt, enn man klarer å skjule under en burkini.

Hver person i Europa bør anskaffe seg en gris, som de kan gå bånd med.

Det er ingen av de 72 jomfruene som vil ha en selvmordsbomber som er dynket i griseblod?

Kommentar #64

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det her handler ikke om 'kvinder' - det handler om 'islam'.

Og kvinner på stranda i små bikinier som overlater ekstremt lite til fantasien, handler om "porno" da? 

Når skal dere mannfolk se dere i speilen og begynne å ta tak i egen klesstil fremfor å bruke energi på å "ta" alle damer som ikke kler som som dere ønsker at de skal eller ikke skal gjøre?
Er det virkelig opp til dere hva vi skal eller ikke skal ha på kroppen?

Det enkleste hadde kanskje vært om alle mennesker barberte av seg alt av hår på hode og kropp, og gikk nakne alle sammen. Men man vil vel fortsatt få "kritikk" fordi man har hengepupper eller for mye silikon.
Skal man få bukt med kvinneundertrykkelse, så må første bud være at alle begynner med seg selv og hvordan man selv forsøker å få kvinner til å kle på seg mer, mindre, eller "riktige" klær.
Det er ikke noe bedre at menn fra en annen kultur sier at hva kvinner skal eller ikke skal få gå med, enn at menn fra samme kulturen som kvinnene det gjelder forsøker å bestemme over dem. 

Ta mennene som eventuelt forsøker å tvinge kvinner til å gå med noe de ikke selv ønsker, fremfor å ta kvinnene. Bare husk på at for å klare å ta disse mennene, så må du passer på ikke selv være en av dem som ønsker å bestemme hva kvinner fra egen eller andre kulturer skal og ikke skal få ha på seg. For da tar du i så fall også deg selv. 

 

Kommentar #65

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Du snur ting opp ned

Publisert over 3 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Når skal dere mannfolk se dere i speilen og begynne å ta tak i egen klesstil fremfor å bruke energi på å "ta" alle damer som ikke kler som som dere ønsker at de skal eller ikke skal gjøre?
Er det virkelig opp til dere hva vi skal eller ikke skal ha på kroppen?

Det er nettopp de muslimske mennene som bestemmer hva deres kvinner skal gå i. De bestemmer ikke selv.

Du bestemmer selv hva du skal gå i, men dine søstre har ikke den muligheten. Hvorfor forsvarer du deres menn til å tvinge dem?

Kommentar #66

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det er nettopp de muslimske mennene som bestemmer hva deres kvinner skal gå i. De bestemmer ikke selv.

Du bestemmer selv hva du skal gå i, men dine søstre har ikke den muligheten. Hvorfor forsvarer du deres menn til å tvinge dem?

Det er jo nettopp det at menn (eller andre kvinner) skal bestemme eller forsøke å bestemme over hva kvinner har på seg jeg er imot. 

Og enten man da forsøker å bestemme hva kvinner skal gå med, eller man forsøker å bestemme at ettersom noen forsøker å bestemme hva de skal gå med, så skal de absolutt ikke få lov til å gå med det, så blir det samme problemstillingen.

Jeg kjenner norske kvinner som har levd sammen med menn som har truet dem til å kle seg slik de ønsker. Ved at de ikke skal få lov til å vise for mye av kroppen sin, eller feks bruke sminke. Fordi mennene dems har bestemt at slik skal det være fordi de ikke ønsker at andre menn skal se på kvinnen de tror de "eier". Man hjelper ikke slik kvinner ved å innføre andre typer tvang i klesveien, enten det er påbud eller forbud. Da går man ned på det nivået deres menn allerede fungerer på, nemlig å skulle være med å bestemme hva disse kvinnene kan få ha på av klær og ikke. Og slik gjør man ikke mot et menneske som har rett til å være fri og bestemme selv hva de ønsker å ha på seg.

Om jeg som norsk kvinne hadde kjøpt meg en burkini fordi jeg følte det praktisk, fordi jeg ønsket å beskytte huden mot sola på andre måter enn solkrem som må smøres på etter hvert bad, eller av annen årsak, så hadde det vært mitt valg, og ikke noe andre hadde noe med. Det samme gjelder om jeg hadde kjøpt meg en bikini med string, og vist mer eller mindre hele rumpa mi på stranda. Om noen da mener at jeg støtter opp om kvinneundertrykking, enten det være seg islam eller pornoindustrien, så er jo ikke det mitt problem. For jeg støtter opp om kvinners frihet ved å praktisere det i form av å velge selv. Og om det står en mann og roper at jeg ikke må velge burkini fordi det er kvinneundertrykkende, og så står den en annen fyr og roper at jeg ikke må velge å stringbikinien fordi den er kvinneundertrykkende, så tenker jeg at disse mennene faktisk undertrykker meg som kvinne begge to. 

Det er kvinneundertrykkende å tvinge kvinner til å ha på burkini når de skal bade. Det er også kvinneundertrykkende å nekte kvinner å ha på burkini når de skal bade.
På samme måte som det ville være mannsundertrykkende å kun tillate menn med skjegg å bade på en strand, så ville det også vært akkurat like mannsundertrykkende å nekte alle menn med skjegg å bade på den samme stranden.
Hvis jeg skal si til alle menn jeg kjenner at de ikke må anlegge seg skjegg, fordi de da støtter opp om islam, så ville nok mange ha ment at jeg var inne på et privat område hvor folk faktisk må få bestemme selv. Og det til tross for at mange menn innen islam faktisk er tvunget til å ha skjegg.
Så hvorfor ikke bare forby skjegg på alle strender? Det er jo faktisk akkurat like hinsides diskriminerende som å forby visse klesplagg med argumentasjon om at det tilhører en viss kultur (ukultur).

 

Kommentar #67

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Du bestemmer selv hva du skal gå i, men dine søstre har ikke den muligheten. Hvorfor forsvarer du deres menn til å tvinge dem?

Kan du finne et eneste sted hvor jeg har skrevet at jeg forsvarer at menn skal få bestemme hva kvinner skal få gå med eller ikke få gå med? 

Det at jeg er imot at menn fra min egen kultur skal få bestemme hva kvinner fra andre kulturer skal få gå med og ikke, tilsier vel at det er ganske naturlig at jeg er akkurat like mye imot at menn fra disse kvinnene sin egen kultur heller ikke skal få bestemme hva deres kvinner skal få gå med og ikke.

Menn fra alle kulturer må slutte å forsøke å bestemme over kvinners kropper, enten det er klær eller nakenhet det er snakk om.
Begynn heller å oppdra hverandre i hvordan man faktisk burde behandle kvinner, uansett om det er en kvinne fra egen kultur eller en kvinne fra en annen kultur. Og første bud når det kommer til å vise andre hvordan man skal behandle noen, er å selv være et godt forbilde.

Så start med å si at alle kvinner, uansett hvor de bor i verden, skal få kle seg akkurat slik de selv ønsker. Ingen påbud og heller ingen forbud. For mener man virkelig at kvinner skal få kle seg som de selv vil, så støtter man ikke opp om verken påbud eller forbud. 
 

Kommentar #68

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Fra land der menn bestemmer

Publisert over 3 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Så start med å si at alle kvinner, uansett hvor de bor i verden, skal få kle seg akkurat slik de selv ønsker. Ingen påbud og heller ingen forbud. For mener man virkelig at kvinner skal få kle seg som de selv vil, så støtter man ikke opp om verken påbud eller forbud.

Tror du ikke at kvinners tilpasning til vår europeiske måte å leve på vil gå fortere med en smule tvang også i klessprsmål ?  Jeg leser i dag om en tysk-muslimsk kvinne som nyansatt møtte opp på jobben med niqab.  Sparken samme dag.  81 % av tyskere støtter et forbud.  De vil ikke ha disse spøkelser vandrende rundt i gatene.  Et forbud vil også medføre den store fordel at færre mennesker ønsker å flytte til vesten fra eget land, bringende med seg en kultur der menn og religion bestemmer hverdagen for kvinner. 

Kommentar #69

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
De vil ikke ha disse spøkelser vandrende rundt i gatene.

Det værste er at disse som snakker varmt om innvandring og dette med integrering, ikke forstår at det å kle seg på en tilpassende måte hindrer integrering . En blir ikke venner med et spøkelse. En blir ikke venner med en som står for terror i form av sin religion.

Nei de som forfekter innvandring og integrering biter seg selv i halen med sine standpunkter om at de må få kle seg slik de vil. 

Kommentar #70

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Jeg leser i dag om en tysk-muslimsk kvinne som nyansatt møtte opp på jobben med niqab.

Nå er du inne på noe helt annet enn det jeg snakker om. 
Å gå med niqab er det samme som om menn begynte å gå på jobb med finlandshette. 

Det er noe helt annet å ha generelle regler og lover som må gjelde for gjelde for begge kjønn, og som er der for å gjøre samfunnet til et greit sted for alle. Og da er det selvfølgelig greit at hverken kvinner eller menn får løpe rundt i gatene nakne, og at kvinner og menn ikke får skjule ansiktene sine med klesplagg på offentlig sted. 

Men utover det så har ikke menn noe med hva kvinner skal eller ikke skal få lov til å kle seg i dersom de faktisk skal få den friheten de har krav på. 

 

Kommentar #71

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Tror du ikke at kvinners tilpasning til vår europeiske måte å leve på vil gå fortere med en smule tvang også i klessprsmål ?

Når ble undertrykking av kvinner bedre med mer tvang for kvinner? 
Hva med å si til alle kvinner at de skal få kle seg som de selv vil. Og at dersom deres menn sier at de ikke får lov til å kle seg som de selv vil, så er det noe galt med mennene dems, og ikke med kvinnene eller de klærne de selv ønsker å gå med.

På samme vis som kvinner her i Norge heller ikke trenger tvang innen klesveien. For om en norsk mann sier til meg at jeg ikke kan bruke burkini på stranden, og han ønsker å tvinge meg til å bruke noe annet, så er det han det er noe galt med, og ikke meg eller min burkini.

Skal noen absolutt tvinge noen til noe, så er det mennene som forsøker å enten tvinge kvinner til å gå med klær de har bestemt, eller mennene som forsøker å nekte kvinner å gå med klær de har bestemt at kvinner ikke skal få gå med, som burde tvinges til å gå med de klærne de enten ønsker å tvinge på egne eller andre sine damer, eller de klærne de ønsker å forby at egne eller andre sine damer skal få gå med. 
Så kanskje alle disse mennene, enten det er muslimske menn som ønsker å tvinge damene sine til å gå med noe, eller norske menn som ønsker å nekte andre sine damer å gå med noe, får noe litt annet å bruke energien sin på ;)

(spøk) 

 

Kommentar #72

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Skjønner du ikke hva dette handler om ?

Publisert over 3 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Kan du finne et eneste sted hvor jeg har skrevet at jeg forsvarer at menn skal få bestemme hva kvinner skal få gå med eller ikke få gå med?

Det at jeg er imot at menn fra min egen kultur skal få bestemme hva kvinner fra andre kulturer skal få gå med og ikke, tilsier vel at det er ganske naturlig at jeg er akkurat like mye imot at menn fra disse kvinnene sin egen kultur heller ikke skal få bestemme hva deres kvinner skal få gå med og ikke.

For meg ser det ut til at du ikke ser forskjell på menn og menn...

Saken er at den mannskulturen som ligger bak denne innpakkingen av kvinner,kommer av et undertrykkingsbehov skapt av en ideologi der kvinnen ikke er verdt det samme som mannen.

Når så mange i vårt samfunn....både menn og kvinner...ser at kvinner i den kulturen trenger hjelp med sin frigjøring fra den herskesyke patrialkalske tanken disse er besatt av,begynner du og andre å snakke om at VI også undertrykker !?

Jeg får en følelse av at du har et problem med at menn foreslår noe som helst... 

Kommentar #73

Kåre Kvangarsnes

13 innlegg  932 kommentarer

Kvinnefrigjøringen bringes et hakk videre!

Publisert over 3 år siden

Det nye" svømmedrakten "ser ut til å møte liten motstand hos våre mest frigjordte. Løp og kjøp!

Kommentar #74

Kåre Kvangarsnes

13 innlegg  932 kommentarer

Islamnets syn på burkinien

Publisert over 3 år siden

Fra Islamnets nettside kan vi lese fra fra menighetens leder Fahrad Quereshis rettledning til sine kvinnelige(og mannlige) lesere om at  den nye burkinien likevel ikke tilfredstiller islams høye moralske krav overfor sine underkastede kvinner. Han har følgende innvendinger og problematiseringer rundt dette nye frigjørende plagget som nå gir islamske kvinner endelig en sjanse til å kunne lære å svømme, også  på vestlige strender og i våre svømmebasseng:

"Er plagget dekkende nok?

Om plagget er dekkende nok fra et islamsk perspektiv kan diskuteres, og det vil nok avhenge av hvilken modell man ser på. Selv om plagget ikke er dekkende nok, er det fortsatt mer dekkende enn en bikini. Når samfunnet ønsker å forby dette plagget er det nettopp fordi det er for dekkende. Dvs. at om de forbyr dette plagget, så vil også ethvert annet forsøk på å lage et mer dekkende plagg for å bade i, automatisk forbys. Så et forbud mot burkini, om det så er tilfellet at det ikke er dekkende nok, er et tap for muslimer, for det innebærer også et forbud mot mer dekkende badeantrekk for kvinner."

Dette burde gi muslimske kvinner(og imamer) noe å tenke på. Er virkelig plagget dekkende at en kan tillate seg å føle seg trygg fra vellystige blikk både fra muslimske og andre menns ? Hvis svaret er nei burde ikke liberale støtte eventuelle fremstøt om en enda mere tildekkende design av burkinien, slik at muslimske medsøstre eventuelt kan se bort fra en hver tvil om at noe av kvinnekroppen ikke er tildekket og dermed føle seg totalt trygge både for sine menns og Allahs vrede?

Kommentar #75

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg beklager.  Jeg ( og andre enøyde ) har vært på villspor hele tiden.  Vi har fokusert på objektet, ikke på årsaken(e).  Vi har rettet bakersker istendenfor bakstrevere.  Det vil si , med få unnak, folk tilhørende den uskyldige halve del av menneskeheten.  Saken  kan løses på en  enkel måte, i allefall innen  de siviliserte samfunn :  Forby mannfolk å bestemme over kjerring og unger hva gjelder klesdrakt !

Men - !  :   Det bør omgående slås fast at jeg ved dette geniale forslag skaper et nytt problem.  For mange.   Nemlig det til alle tiders evig kvinnelige  -"Jeg har ingenting å ha på meg" !  Til bruk i selskaper, uteliv og sånn.  I og med at mange av jentene det her er snakk om ikke har egen inntekt, vil friheten  gå på økonomien løs for pater familias.   Trøsten får være at det hele er en overgang,  endringer  som  menneskeheten til alle tider har måttet tåle for å få et bedre liv.

Kommentar #76

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Det virkelige klespolitiet

Publisert over 3 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Og enten man da forsøker å bestemme hva kvinner skal gå med, eller man forsøker å bestemme at ettersom noen forsøker å bestemme hva de skal gå med, så skal de absolutt ikke få lov til å gå med det, så blir det samme problemstillingen.


Det virkelige klespolitiet er muslimene selv som passer nøye på at deres kvinner, ja selv små jenter, kler seg riktig. Det dreier seg om indoktrinering fra barnsben av.

Denne indoktrineringen ser mange her på Verdidebatt ikke ut til å ville gå inn på. De trøster seg i stedet med at det sikkert finnes noen som velger å følge det muslimske klespolitiets lover helt frivillig.

Hver gang det står muslimske kvinner fram og kritiserer forhold i muslimske miljøer er det påfallende hvor liten støtte de får fra dem som ellers ynder å framstille seg som tilhengere av likestilling.

Kommentar #77

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Kommer du langt nok inn er det sikkert likedan med nonner som andre, men det er naturligvis spennende å tenke på hva man finner før man kommer så langt. Nå satte du virkelig fantasien i sving her. Vil du elaborere over dette? Har du kanskje ført noen form for statistikk?

Hvorfor griper moderator aldri inn overfor denne type tøvete kommentarer fra Njål Kristiansen som vanskelig kan sies å tilføre debatten noe som helst.

Kommentar #78

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Du tenkte sikkert på de svarte enkene i Russland, kanskje?

Nei, jeg skrev nonner og mente nonner. Men jeg skrev ikke at jeg fryktet at nonner gjemmer noe under klærne sine. Jeg bare påpekte at det er mye enklere å gjemme ting under en nonnedrakt enn det er under en burkini. Og når burkinien blir våt i tillegg, så klistrer den seg enda mer til kroppen, og da vil jo alle kunne se dersom noe skulle være gjemt under der. Noen med nonnedrakt derimot, vil sannsynligvis ikke gjøre noe mer enn å vasse likevel, og kan fortsatt gjemme nesten en hel ekstra person under stakken. 

Når det er sagt så har jo de fleste med seg en bag eller noe sånt når de går på stranda, til håndkle, solkrem, osv. Så slik sett kan jo selv en dame i en bitteliten bikini ta med seg farlige ting i bagen sin dersom man først skal diskutere bomber og slikt. 

Og de fleste som har på seg burkini, har den på seg fordi de skal bade. Og ikke for å lage små eller store problemer for andre på stranda.

 

Kommentar #79

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Og kvinner på stranda i små bikinier som overlater ekstremt lite til fantasien, handler om "porno" da?

Når skal dere mannfolk se dere i speilen og begynne å ta tak i egen klesstil fremfor å bruke energi på å "ta" alle damer som ikke kler som som dere ønsker at de skal eller ikke skal gjøre?
Er det virkelig opp til dere hva vi skal eller ikke skal ha på kroppen?

Ja, det kan man godt sige, hvis man vil sætte det på spidsen. Vores kultur er for tiden ret 'fremvisende'.

Ellers er din kommentar en lang fortsættelse af dit forsøg på at beskrive dette som et mand/kvinde-problem, men det er det altså ikke. Det er et kulturelt og dermed også politisk problem.

Det handler om hvilken statsform, vi skal have - demokrati eller sharia.

En kvinde, der går med burkini, er imod demokratiet og imod kvinders ligeret, herunder til at bestemme over egen beklædning.

Det virker på mig som om du hører til dem, der tror at man bare kan holde sig til vores kulturs og demokratis regler og så vil alle, der er kommet langvejs fra efterhånden falde ind i fællesskabet. Erfaringen viser noget helt andet.

Ta mennene som eventuelt forsøker å tvinge kvinner til å gå med noe de ikke selv ønsker, fremfor å ta kvinnene.

Det er ikke praktisk muligt.

Bare husk på at for å klare å ta disse mennene, så må du passer på ikke selv være en av dem som ønsker å bestemme hva kvinner fra egen eller andre kulturer skal og ikke skal få ha på seg. For da tar du i så fall også deg selv. 

Bare lige for at gentage, så handler det for muslimerne ofte om at en mand bestemmer, men kvinderne kan selvsagt også være fanatikere selv - mens det for vestlige mænd ikke handler om et mand/kvindespørgsmål, ligesom det selvsagt ikke gør det for de ligeså mange vestlige kvinder, der har samme holdning - det er og bliver et kulturelt-politisk spørgsmål - et spørgsmål om at frembære et 'racistisk' (retteligt, supremacistisk) symbol i det offentlige rum - og ikke en hvilken som helst slags 'racisme', men den der er ved at fyre op under Europa.

Kommentar #80

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg får en følelse av at du har et problem med at menn foreslår noe som helst...

Menn må gjerne foreslå hva kvinner skal ha på seg og ikke. Men da helst hvis kvinnen selv først spør om mannens mening. Eller så kan selvfølgelig menn komme med komplimenter dersom de synes en kvinne er pent kledd, har på en fin kjole, osv. På samme måte som kvinner gjerne også kan gi menn komplimenter. 

Men når det kommer til at "du må ha på deg hva jeg bestemmer", eller "det der får du ikke lov til å gå med", så er det langt forbi den streken som handler om at kvinner faktisk skal få bestemme det helt selv.

Og hvorfor skal jeg godta at menn (eller damer, for dette er ikke alltid bare menn som forsøker å bestemme over andre kvinner) skal kunne nekte en kvinne å gå med noe, dersom jeg ikke godtar at menn (og kvinner) skal tvinge kvinner til å ha på seg noe?
I mine øyne er tvang alltid tvang, uansett om det handler om noe en kvinne "må" ha på seg, eller det handler om noe en kvinne "ikke får lov" til å ha på seg. Begge deler er ekstremt kvinneundertrykkende, og begge deler har jeg nulltoleranse for.

Og da hjelper det lite om man er en islamsk mann, en kristen mann, en ateist, eller hva annet man måtte være, eller hvilket land man kommer fra. Slike holdinger mot kvinner er ikke akseptable uansett hvem som kommer med dem, eller hva slags "argumentasjon" man forsøker å gjemme seg bak for å skulle tvinge kvinner til ditt eller datt.

 

Kommentar #81

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Saken er at den mannskulturen som ligger bak denne innpakkingen av kvinner,kommer av et undertrykkingsbehov skapt av en ideologi der kvinnen ikke er verdt det samme som mannen.


Derfor er det viktigst man kan gjøre å jobbe for at kvinner i slike kulturer får sin fulle frihet på alle de samme områdene som jeg og mine medsøstre her i Norge har. Og en av disse frihetene er jo å kunne ha på seg det man selv ønsker. 

Og det betyr friheten til å faktisk velge helt selv, uten tvang fra verken egen kultur eller andre sine kulturer. Noe som tilsier at burkini faktisk er valgfritt for kvinnen. Den er ikke et valg som skal velges av menn i kulturen kvinnen kommer fra, men heller ikke noe menn i vesten kan velge at de ikke skal få gå med.
For hvor blir det da av den fulle og hele valgfriheten som tilsvarer den jeg faktisk har?
Det er ingen som kan nekte meg å ta på meg min "burkini" som ligger i kottet på loftet og gå på stranda her i Norge og bade (en todelt våtdrakt, med hette). Det er jo mitt valg. Og jeg har i løpet av mitt liv sett minst 40-50 damer til sammen på stranda som har badet i tights og genser, eller noe liknende "heldekkende". De aller fleste av dem norske (eller hvertfall hvite) damer. 
Det er jo en frihet vi damer tar som en selvfølge her i Norge. Og hvorfor skal ikke vårt budskap til alle andre kvinner i verden være at vi ønsker å jobbe for at de også skal få den samme friheten? Vi ønsker jo ikke å si at den eneste friheten vi kan gi dem er å forby det deres menn eventuelt pålegger dem å gå med.
Da kan jeg jo like godt si til en dame her i Norge som endelig har kommet seg ut av et forhold hvor mannen bestemte alt, at det hennes mann tvang henne til å gå med, nå er "motsatt". At hun fortsatt ikke kan velge selv, for nå skal samfunnet bestemme at det hun ble tvunget til å gå med av sin mann, har hun nå overhodet ikke lov til å gå med. 
Hvor blir det da av den reelle valgfriheten dersom man skal ha påbud fra en side, og så forbud fra motsatt side? Hva med å heller jobbe for det som virkelig betyr noe, nemlig å fjerne alle påbud og forbud for kvinner som går på slike ting. For det er ikke før alle slike påbud og forbud er helt borte, at en kvinne faktisk er fri og kan velge selv.

Og hva hun da eventuelt velger, er opp til henne. Absolutt ingen andre. 

 

Kommentar #82

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Det virkelige klespolitiet er muslimene selv som passer nøye på at deres kvinner, ja selv små jenter, kler seg riktig. Det dreier seg om indoktrinering fra barnsben av.

Jeg er fullstendig klar over det, og det er noe jeg er sterkt imot. Men klespoliti er klespoliti, uansett om man gjemmer seg bak "strenge regler" eller om man gjemmer seg bak "jeg skal redde deg fra strenge regler ved å innføre motsatte regler". 

Det at noen er "verre", gjør jo aldri likevel at to gale blir en rett.
Å fortelle en kvinne hva hun kan eller ikke kan få gå med, er ikke riktig uansett hvilken intensjoner man gjemmer seg bak. 

Man kan ikke si at "de virkelige tyvene" er noen andre, og så selv stjele noe man anser som langt mindre, når det å stjele i utgangspunktet er galt mot dem man stjeler fra uansett hvordan man snur og vender på det. Det kan ligge gode intensjoner bak det å stjele fra noen, men det er aldri noen unnskylding for å stjele likevel. 

Og slik jeg ser det så blir damer som allerede har blitt frarøvet mye av sin frihet (tyveri), også frarøvet en del av sin frihet fra mennesker som tenker at det er greit ettersom de andre tyvene er så mye verre. 
Kvinnene blir ikke noe mer frie i klesveien av at flere forsøker å stjele deres egne valg fra alle kanter. 


 

Kommentar #83

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Med burkini ønsker en ikke å være usjenert?

Publisert over 3 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Jeg bare påpekte at det er mye enklere å gjemme ting under en nonnedrakt enn det er under en burkini

Det var en dårlig sammenligning for å si det mildt. I hvertfall når en antyder at en kan gjemme noe under nonnedrakten. Akkurat som det er vanlig å se en nonne på stranden.

Kvinner med hijab begynner å bli mer og mer vanlig i byer. Det er ikke en dag en ikke ser dem. De utgjør faktisk en stor del av oss allerede .

Det som er det besynderlige er at de ikke ønsker å vise seg frem for oss. De må kle seg slik at vi helst ikke ser dem. Noen bærer niqab for å gjøre seg helt usynlig. De andre bruker hijab som bare viser øyne nese og munn. Med andre ord de ønsker ikke å vise seg frem. Og dette mener du de gjør av fri vilje?

Her mener jeg du blir lurt dessverre. Det å sympatisere med dem tilsier at du backer opp dem som ønsker at det skal være slik. Min overbevisning sier at det er ingen som ønsker å gå med hijab i 35 graders varme på en strand. Din overbevisning er at dette ønsker de selv. Jaja. Jeg kan i hvertfall si at du gjør muslimske kvinner en bjørnetjeneste i å forsvare dem. Hadde du sagt at en bør kunne bade som alle andre i en badedrakt så hadde du gjort dem en tjeneste med å støtte dem med å bruke en vanlig badedrakt.

Kanskje blir det rett at de får seg en egen badestrand slik nudister har så kan de bade usjenert der. For det er vel slik at de ikke ønsker å være usjenert.

 

Kommentar #84

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Og dette mener du de gjør av fri vilje?

Jeg har aldri skrevet at alle kler seg av fri vilje. Men jeg har skrevet at vi må jobbe for full frihet for alle kvinner når det kommer til både utdannelse, klær, og andre ting som de aller fleste av oss norske kvinner og menn tar som en selvfølge i våre liv. 

Og når jeg som norsk kvinne kan kle meg som jeg vil, enten det er en fotsid vid kjole som kan skjule både hengerumpe og store dvaske lår (eller en bombe for dem som har et behov for å se på alle med store vide klær med skepsis), eller det er en kort-kort shorts som viser halve rumpeballene mine (noe som ikke kan skjule særlig mye, men som jeg ikke har rett og slett fordi jeg aldri kommer til å bruke det), så kan jeg jo ikke støtte opp under at andre kvinner ikke skal få ha samme valget.

Jeg er ikke for at kvinner skal tvinges til å gå med store "telt" som skjuler det meste av kroppen. Men jeg er heller ikke for at de som faktisk ønsker det skal nektes å gå med de "teltene" de selv ønsker.
Og selv om en del kvinner ikke har noe "valg", pga mannfolk som ikke vet bedre. Så burde i det minste menn som faktisk vet bedre heie på alle kvinner som velger selv, uansett om de velger "tradisjonell klesdrakt" eller "utradisjonell klesdrakt". 

Når det kommer til klær som dekker ansiktet på offentlig sted, så er jeg imot det av sikkerhetsmessige årsaker. Uansett om det gjelder niqab, slør, finlandshette, masker eller andre ting som dekker ansiktet. Og uansett om det er en muslimsk eller norsk kvinne, mann eller barn. 


Kommentar #85

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Min overbevisning sier at det er ingen som ønsker å gå med hijab i 35 graders varme på en strand.

Tror du en nonnedrakt i 35 grader er noe særlig mer behagelig? Og er alt som er ubehagelig automatisk ufrivillig når det kommer til din overbevisning? 

Har du forsøkt å gå med litt for trange sko med høye hæler i 35 grader noen gang?
Og det verste er vel at det er mange kvinner som faktisk gjør det helt frivillig.
Jeg har selv også gjort det, helt frivillig. Vel og merke for en del år siden, for nå kunne jeg ikke klart å balansere på hæler uansett hvor mye jeg hadde villet det.

Det er mye ubehag i hva mange kvinner går med. Til og med bh kan være et mareritt til tider. Men kaster man bh`n, ja da får man pepper fordi man ikke er "tekkelig" nok antrukket. 

Men nok om det. 
Poenget mitt er at det alltid vil finnes noen kvinner som faktisk helt av eget ønske velger å ha på seg hijab på en strand, uansett hva gradstokken viser. Og da burde vel disse faktisk få lov til akkurat det dersom de skal få være så frie kvinner som de faktisk er. Eller ønsker du at de kvinnene som i praksis er så frie skal tvinges av noen til å da ikke få lov til å være så frie som de trodde at de var?  

Kommentar #86

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan i hvertfall si at du gjør muslimske kvinner en bjørnetjeneste i å forsvare dem.

Jeg forsvarer deres rett til å kle seg som de selv ønsker. 
Jeg har aldri under noen omstendigheter forsvart at deres menn skal bestemme over dem. Ei heller at andre kvinner eller menn skal få bestemme over dem.

Når ble det feil å faktisk forsvare deres fulle og hele frihet til å velge helt selv? Når ble det feil å si at absolutt ingen andre mennesker, verken deres menn eller menn fra vår kultur, skal få bestemme hva de skal få lov til å gå med og ikke få lov til å gå med? 

Det er jo en grunnleggende frihet det å kunne bestemme selv hva man vil ha av klær på kroppen. Og da kan jeg ikke forsvare at det skal eksistere påbud eller forbud for disse kvinnene. 


Kommentar #87

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

I scenesatt terror light

Publisert over 3 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har aldri skrevet at alle kler seg av fri vilje. Men jeg har skrevet at vi må jobbe for full frihet for alle kvinner

Du skriver også:

"Jeg forsvarer deres rett til å kle seg som de selv ønsker.
Jeg har aldri under noen omstendigheter forsvart at deres menn skal bestemme over dem. Ei heller at andre kvinner eller menn skal få bestemme over dem."

Dette er ikke det samme. Du skriver at ikke alle kler seg av fri vilje. Det har du helt rett i. Ingen ønsker å ligge på en badestrand i 35 grader med masse klær på. La det være sagt.

De er fanget av sin religion og av sine imamer, dessverre

Kommentar #88

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Ingen ønsker å ligge på en badestrand i 35 grader med masse klær på.

Jasså Bye, du vet ikke hva som skjer når man ligger i solen med et bløtt plagg på?

Kommentar #89

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
De er fanget av sin religion og av sine imamer, dessverre

Hvordan fanget? Loven regulerer hva som er lov å gjøre, og hva som er forbudt. Vold, trussler og trakkasering er forbudt. Sosial religiøs kontroll er lovlig. Ønsker du at det skal bli anderledes? Skal religiøs praksis som skiller seg fra storsamfunnet bli forbudt? Eller ønsker du at det kun skal gjelde religioner du er uenig i?

Kommentar #90

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Du skriver også:

"Jeg forsvarer deres rett til å kle seg som de selv ønsker.
Jeg har aldri under noen omstendigheter forsvart at deres menn skal bestemme over dem. Ei heller at andre kvinner eller menn skal få bestemme over dem."


Dette er ikke det samme. Du skriver at ikke alle kler seg av fri vilje. Det har du helt rett i. Ingen ønsker å ligge på en badestrand i 35 grader med masse klær på. La det være sagt.

Så her bestemmer du faktisk at absolutt ingen ønsker å ligge på en badestrand i 35 grader med masse klær på? 

Jeg kan si at absolutt ingen ønsker å pine sine ben ned i spisse høyhælte sko, og gå med dem en hel dag på jobb. Og fordi det er noe som er langt mer ubehagelig enn å ha på seg for mye klær på stranda, så må jo alle som "velger" å gjøre det være presset til det av noen andre (sin mann, arbeidsgiver, motebildet?). 

Slike argumenter er ikke argumenter, men subjektiv overbevisning utifra hva man selv ville ha følt at var greit og ikke.

 

Kommentar #91

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jasså Bye, du vet ikke hva som skjer når man ligger i solen med et bløtt plagg på?

Så du mener at de er kliss blaute til en hver tid?

Kommentar #92

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Sosial religiøs kontroll er lovlig.

Hva mener du her?

Kommentar #93

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Slike argumenter er ikke argumenter, men subjektiv overbevisning utifra hva man selv ville ha følt at var greit og ikke.


Ja hvorfor skal en ikke bygge på egenerfaring om hva som oppleves som varmt eller ikke å ha på seg?

Ps: Hvorfor skal du gå i vonde høyhelte sko?

Kommentar #94

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Så du mener at de er kliss blaute til en hver tid?

Hvis du vil overraske med forfriskende kald drikke på stranden, Bye, tar du et vætet håndklede og surrer rundt flasken. I løpet av kort tid er innholdet så avkjølt at det oppleves svalende. Det er forståelig at du vil at alle kvinner skal være kledd i minst mulig på stranden, men de avkjøles altså i bløte klær. Legg merke til enkelte som ikke vil bli avkjølt. De skifter til tørt tøy før avkjølingen begynner å virke. 

Kommentar #95

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Så du mener at de er kliss blaute til en hver tid?

Jeg har selv hatt på badedrakt eller bikini på stranden, hvor jeg har gått i vannet med jevne mellomrom for å våte den til igjen. Skifter jeg til tørr bikini når jeg kommer opp, så blir jeg langt raskere så varm at jeg føler for å ut i vannet igjen og avkjøle meg.

Og jeg vil tro at dersom jeg hadde hatt på meg en stilongs og en genser, så ville jeg ha holdt meg avkjølt mye lengre etter et bad enn ved å bare bruke en bikini.  

Kommentar #96

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Ja hvorfor skal en ikke bygge på egenerfaring om hva som oppleves som varmt eller ikke å ha på seg?

Ps: Hvorfor skal du gå i vonde høyhelte sko?

Hvorfor skal man gå i noe som helst som er vondt eller ubehagelig? Og hvorfor skal man gå med noe eller la være å gå med noe for å tilfredsstille noen andre sin "smak"? 

Dersom jeg går i vonde høyhælte sko, eller for den saks skyld vonde sko i det hele tatt, så er det alltid fordi jeg selv har valgt det. Og så lenge jeg ikke skylder på noen andre for at mine ben er vonde, så må vel det være opp til meg og ingen andre hva jeg har på mine ben?
Jeg har nok flere ganger gjennom livet tatt på meg sko fordi jeg synes det er fine. Altså min smak, for hva andre måtte mene om skoa bryr jeg meg ikke noe om. Men det er mange fine sko der ute, mange sko som frister fordi de rett og slett er så lekre. Og så føler man seg så fin når man får dem på. Og så føler man seg så "dårlig" når man har gått i dem en stund og kjenner at de begynner å gjøre vondt.

Jeg har heldigvis lært. Og de få gangene jeg har på meg sko med hæler, eller andre pensko som jeg vet at potensielt sett kan bli vonde etter en stund, så har jeg et par gode sko i veska å skifte til. På samme måte har jeg også ofte med et klesskift til mer behagelige klær dersom klærne mine skulle begynne å bli ubehagelige, eller at jeg søler på meg (så sant jeg har bil med meg så jeg har et sted å oppbevare det). 


Kommentar #97

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er forståelig at du vil at alle kvinner skal være kledd i minst mulig på stranden,

Du svarte ikke på spørsmålet mitt!

Kommentar #98

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Du svarte ikke på spørsmålet mitt!

Jo, men du forsto det ikke. 

Kommentar #99

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Hvorfor skal en ligge på stranden i burkini?

Publisert over 3 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor skal man gå i noe som helst som er vondt eller ubehagelig?

Da er vi inne på spørsmålet om hvorfor skal en ligge på stranden i burkini?

Kommentar #100

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Da er vi inne på spørsmålet om hvorfor skal en ligge på stranden i burkini?

Det må være et frivillig valg for den som ønsker det. Du vil også finne etnisk norske kvinner som aldri vil vise seg i badedrakt utenfor sin egen veranda, og som i tillegg synes at selv en burkhini er for avslørende. Jeg tror ikke du forstår hvilket fremskritt det er for arabiske kvinner å kunne bade i noe så enkelt som en burkhini. Før dette var det full burkha. Jeg vet ikke hvor godt du kjenner badeetikette blandt gamle damer med grevinneheng, men du finner de som bruker badekjole blandt dem også. Du har en håpløs sak her Bye. Det er synd at en voksen mann skal være så opphengt i noe så meningsløst som dette. Jeg er sikker på at det finnes mer fruktbare ting å bry seg om. 

Mest leste siste måned

Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
8 dager siden / 1737 visninger
Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
28 dager siden / 1684 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
28 dager siden / 1269 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
24 dager siden / 1162 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
18 dager siden / 827 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 758 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere